Politika povraćaja novca

Poslednji put ažurirano: 28. februar 2024.

Ova Politika povraćaja novca odnosi se na kupovine obavljene preko veb-prodavnica za mobilne igrice Zinga i Take-Two i verzija veb-sajtova takvih mobilnih igrica (svaka od njih u daljem tekstu „Prodavnica“).

Odredbe ove Politike povraćaja novca i Uslovi korišćenja usluge („Uslovi korišćenja usluge“), koji su obuhvaćeni pozivanjem na njih, regulišu odnos između vas (u daljem tekstu „vi“ ili „Klijent“) i kompanije Take-Two Interactive Software, Inc. koja sklapa ugovor sa vama u vezi sa vašom kupovinom (u daljem tekstu „Take-Two“ ili „nas“ ili „mi“). Kompanija Take-Two koja sklapa ugovor sa vama u vezi sa svakom kupovinom biće navedena na stranici za proveru nakon što izaberete način plaćanja. Naziv, pravna adresa, broj telefona i adresa e-pošte kompanije Take-Two koja je strana u kupovini biće navedeni u Prodavnici i u e-poruci za potvrdu porudžbine koja vam je dostavljena nakon završetka uspešnog plaćanja za kupovinu.

Morate imati najmanje 18 godina ili biti zakonski punoletni prema vašem zakonodavstvu da biste mogli da poručite proizvod iz Prodavnice. Svi koji su mlađi od 18 godina ili nisu zakonski punoletni prema zakonodavstvu moraju dobiti saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja kako bi mogli da obave porudžbinu. Vršenjem porudžbine u Prodavnici, Klijent potvrđuje da je pročitao i prihvatio ovu Politiku povraćaja novca i Uslove korišćenja usluge.

Ova Politika povraćaja novca je dodatni dokument i ne isključuje, ograničava niti modifikuje bilo koja prava (uključujući prava na povraćaj novca), podrazumevane garancije ili jemstva na koja možete imati pravo prema zakonima koji se primenjuju u vašem zakonodavstvu i koja se ne mogu isključiti, ograničiti ili modifikovati ugovorom između nas, uključujući i određena prava opisana u Odeljku 6.5 u ovom dokumentu (zajednički „neisključiva prava“).

OVA POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA UKLJUČUJE ODREDBE OBAVEZUJUĆE INDIVIDUALNE ARBITRAŽE I ODRICANJE OD KLASNIH TUŽBI I SUĐENJA PRED POROTOM, KOJE SU SADRŽANE U USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE KOJI SE PRIMENJUJU NA SVE KORISNIKE SA MESTOM PREBIVALIŠTA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA I BILO KOJOJ DRUGOJ TERITORIJI OSIM AUSTRALIJE, ŠVAJCARSKE, UJEDINJENOG KRALJEVSTVA ILI TERITORIJA EVROPSKOG EKONOMSKOG PODRUČJA.

SVI KORISNICI OBUHVAĆENI OVIM UGOVOROM, OSIM AKO NE ISKORISTE SVOJE PRAVO ODJAVLJIVANJA NA NAČIN KAKO JE OPISANO U ODELJKU 15.5 (3) USLOVA KORIŠĆENJA USLUGE, BIĆE U OBAVEZI DA POŠTUJU ARBITRAŽNI SPORAZUM, ŠTO ZNAČI DA STE VI I KOMPANIJA TAKE-TWO U OBAVEZI DA REŠITE SVAKI SPOR, OSIM U ODREĐENIM OGRANIČENIM IZUZECIMA, KONAČNIM I OBAVEZUJUĆIM ARBITRAŽNIM POSTUPKOM. PRIHVATANJEM ARBITRAŽNE KLAUZULE ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM, UČEŠĆA U KLASNIM TUŽBAMA, KOLEKTIVNIM TUŽBAMA, KAO I SVIM OSTALIM OBLICIMA SUDSKIH POSTUPAKA. POTVRĐUJETE DA RAZUMETE I DAJETE SVOJU IZRIČITU SAGLASNOST – OSIM AKO NE ISKORISTITE PRAVO ODJAVLJIVANJA NA PROPISAN NAČIN – ZA PRIMENU KLAUZULE O OBAVEZNOJ ARBITRAŽI, KAO I DA SE ODRIČETE PRAVA NA KLASNU TUŽBU I NA SUĐENJE PRED POROTOM

DETALJNIJE INFORMACIJE O OBAVEZNOJ ARBITRAŽI, O NJENOM UTICAJU NA VAŠA ZAKONOM GARANTOVANA PRAVA, KAO I O VAŠEM VREMENSKI OGRANIČENOM PRAVU NA ODJAVLJIVANJE PROČITAJTE U ODELJKU 9 USLOVA KORIŠĆENJA USLUGE.

1. Digitalni sadržaj

1.1 Take-Two vam pruža softver i virtuelne artikle koji vam se isporučuju samo putem preuzimanja s interneta. Možda ćete moći da kupite sledeće proizvode kompanije Take-Two preko Prodavnice: a) predporučivanje, b) pretplata, c) pristup igrici (putem ključa ili registrovanog naloga za igricu), d) valuta unutar igrice, e) artikal unutar igrice i f) premium nalog (zajednički „Digitalni sadržaj“). Imajte na umu da se, u svrhe Uslova korišćenja usluge, u skladu sa vašim neisključivim pravima, smatra da je Digitalni sadržaj uključen u definiciju „Virtuelnih artikala“ u Uslovima korišćenja usluge i da su odredbe i uslovi (uključujući sva ograničenja) koji se odnose na takve „Virtuelne artikle“, kao što je navedeno u našim Uslovima korišćenja usluge, jednako primenljivi na Digitalni sadržaj.

1.2. Možda ćete morati da kreirate nalog i povežete taj nalog sa Prodavnicom da biste kupili i koristili Digitalni sadržaj i možete da kupite Digitalni sadržaj samo ako ste zakonski stanovnik zemlje ili teritorije gde su pristup i korišćenje Digitalnog sadržaja dozvoljeni u skladu sa važećim lokalnim zakonima i našim Uslovima korišćenja usluge.

1.3. Sve vrste kupovine Digitalnog sadržaja će se zvati „Artikli“ ili „Porudžbina“.

2. Postupak poručivanja

2.1. Podnošenjem Porudžbine kod kompanije Take-Two preko Prodavnice potvrđujete da ćete svoju transakciju izvršiti sa nama. Dalje potvrđujete da ćemo, nakon uspešne provere autentičnosti i dovoljnosti informacija koje nam dostavite i našeg odobrenja vaše kupovine, početi da obrađujemo vašu Porudžbinu.

2.2. Porudžbine se obično obrađuju odmah, ali završetak može potrajati do 2-5 dana, u zavisnosti od izabranog načina plaćanja.

2.3. Kada se Vaša Porudžbina obradi, poslaćemo vam e-poruku s potvrdom koristeći adresu e-pošte koju ste nam dostavili kao deo vaše Porudžbine.

2.4. Ova potvrda e-pošte će služiti kao vaš elektronski račun za kupovinu i sadržaće informacije o vašoj Porudžbini. Ugovor između vas i kompanije Take-Two će se uspostaviti samo kada primite e-poruku za potvrdu Porudžbine.

2.5. Nećete dobiti potvrdnu e-poruku i vaša Porudžbina neće biti obrađena ako (1) nismo u mogućnosti da vam dostavimo Artikal (na primer, zato što taj Artikal više nije dostupan, ili zbog greške u ceni) ili (2) se očekuje da će vaša Porudžbina biti odložena trideset (30) dana ili više. Take-Two će vam poslati e-poruku o tome i obavestićemo vas da ne možemo da obradimo vašu Porudžbinu. Ako ste već izvršili plaćanje za Artikal, mi ćemo vam izvršiti povraćaj ukupnog iznosa novca koji je naplaćen što je pre moguće, ali ni u kom slučaju kasnije od četrnaest (14) dana od prijema e-pošte za potvrdu Porudžbine i, u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, nećemo snositi nikakvu dalju odgovornost prema vama.

2.6. Zadržavamo pravo da odbijemo pristup našim serverima ako utvrdimo činjenični obrazac koji ukazuje na nezakonito korišćenje Digitalnog sadržaja ili kršenje ove Politike povraćaja ili Uslova korišćenja usluge ili bilo koju drugu radnju koja ima za cilj dobijanje bilo kog Digitalnog sadržaja koji korisnik nema pravo da traži. Imajte na umu da takvi Klijenti čiji su računi zabranjeni nemaju pravo da zahtevaju povrat kupljenog Digitalnog sadržaja ili povraćaj novca po bilo kom drugom osnovu, osim ako nije drugačije propisano važećim zakonom.

3. Cena iskazana na porudžbini

Cena iskazana na vašoj Porudžbini će uključivati sve primenljive poreze koje kompanija Take-Two proceni za vašu kupovinu i na osnovu podataka o zemlji koje navedete. Vaš pružalac usluga plaćanja može takođe primeniti stopu konverzije valute na cenu iskazanu na vašoj Porudžbini i/ili dodatne naknade za obradu. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, kompanija Take-Two nije odgovorna za takve troškove i naknade.

4. Isporuka porudžbine

4.1. Digitalni sadržaj vam se isporučuje na osnovu informacija koje dostavite, a vi ste odgovorni za tačnost takvih informacija. Ako je ijedan propis prekršen (uključujući, ali ne ograničavajući se na propise o izvozu/uvozu) zbog netačnih informacija koje ste dali, onda ste vi odgovorni za takvo kršenje.

4.2. Dodatne naknade ili troškovi mogu nastati prilikom preuzimanja ili primanja Digitalnog sadržaja (uključujući, na primer, naknade koje naplaćuje vaš pružalac usluga pristupa internetu). Saglasni ste da ćete platiti sve takve nastale naknade ili troškove i prihvatate da kompanija Take-Two, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, nije odgovorna ni za kakve takve naknade ili troškove.

4.3. Ako je naša isporuka Digitalnog sadržaja vama odložena zbog događaja koji je van naše kontrole, kao što su štrajkovi ili neke druge aktivnosti u oblasti industrije; građanski nemiri, neredi, invazija, teroristički napad ili pretnja od terorističkog napada; rat (bilo da je objavljen ili ne) ili pretnja ili priprema za rat; požar, eksplozija, oluja, poplava, zemljotres, epidemija, pandemija, ili ostale prirodne katastrofe ili prirodne nepogode; ograničen pristup javnim ili privatnim telekomunikacionim mrežama; akti, uredbe ili zakoni, propisi ili ograničenja bilo koje vlade, kontaktiraćemo vas što je pre moguće kako bismo vas obavestili i učinili sve što možemo da smanjimo period kašnjenja. Sve dok to radimo, nećemo vam plaćati nadoknadu za kašnjenje, ali ako je verovatno da će kašnjenje potrajati tokom dužeg perioda, možete se obratiti našoj Korisničkoj podršci (podaci za kontakt dati su u Odeljku 10) da biste se povukli iz kupovine i ostvarili povraćaj novca za sve proizvode koje ste platili unapred, a niste ih dobili.

4.4. Ako imate bilo kakva druga pitanja u vezi sa vašom Porudžbinom, kontaktirajte Korisničku podršku (podaci za kontakt dati su u Odeljku 10).

5. Zahtevi za otkazivanje

5.1. Možete zatražiti da otkažete, vratite ili zamenite bilo koju Porudžbinu ili kupovinu Artikala u roku od 14 dana od kupovine vašeg Artikla („Period otkazivanja“) ako takav zahtev ispunjava uslove iz Odeljka 6 u nastavku. Kompanija Take-Two će preduzeti sve razumne mere za rešavanje svih pitanja koja u dobroj nameri možda imate u vezi sa Artiklom(ima) ili zahtevom za povraćaj novca.

5.2. Da biste zatražili povraćaj novca, treba da pratite postupak naveden u odeljku „Kako da zatražim povraćaj novca?“ u Često postavljanim pitanjima na dnu stranice Prodavnice ili kontaktirajte korisničku podršku kompanije Take-Two u skladu sa Odeljkom 10 ove Politike povraćaja novca. Pre slanja zahteva za povraćaj novca, imajte na umu da postoje neki izuzeci od pravila za povraćaj novca za Digitalni sadržaj, koji su navedeni u odeljku „Uslovi povraćaja novca“ u nastavku.

6. Uslovi povraćaja novca

VAŽNO:

Prihvatate da ćete izgubiti pravo da zatražite povraćaj novca za bilo koji Digitalni sadržaj, ako: (a) upotrebite, iskoristite ili preuzmete takav Digitalni sadržaj tokom Perioda otkazivanja; ili (b) se takav Digitalni sadržaj dodaje na vaš nalog tokom Perioda otkazivanja. Na primer, ako počnete da preuzimate Digitalni sadržaj na uređaj ili ste uneli ključ za prijem Digitalnog sadržaja tokom Perioda otkazivanja, to znači da se odričete prava na otkazivanje kupovine. Ovo pravilo se ne primenjuje u slučaju otkazivanja zbog greške ili drugog problema sa sadržajem (npr. aktiviranje pravnog leka kako je opisano u Odeljku 6.5).

6.1. Artikal nije primljen, nedostupan je ili zadržan – povraćaj novca je dozvoljen (pogledajte Odeljak 2.5 iznad).

6.2. Pred-porudžbine - povraćaj novca je dozvoljen. U slučaju predporudžbina koje još nisu isporučene možete dobiti povraćaj novca u bilo kom trenutku do dana otpreme; nakon otpreme, primenjuju se opšta pravila povraćaja novca.

6.3. Kupovina valute unutar igrice ili artikla unutar igrice – u skladu sa vašim neisključivim pravima, povraćaj novca nije dozvoljen kada je digitalni sadržaj primljen i/ili dodat na vaš nalog.

6.4. Tehnički problemi sa Digitalnim sadržajem koji su (a) privremeni ili (b) uzrokovani vašom izmenom, promenom ili dodatkom Digitalnog sadržaja ili bilo kojom njegovom upotrebom, uključujući bilo koju kombinaciju Digitalnog sadržaja sa nekim drugim materijalima koje ne pruža Take-Two ili sa hardverom ili sistemima koji ne odgovaraju preporučenim specifikacijama kompanije Take-Two – povraćaj novca nije dozvoljen (takvi problemi se moraju prijaviti direktno Korisničkoj podršci kompanije Take-Two).

6.5. Dodatna prava na povraćaj novca specifična za zemlju: Ako ste rezident jedne od sledećih zemalja, pored svih prava na povraćaj novca koja su navedena iznad i svih neisključivih prava koja vam pripadaju, imate sledeća zakonska prava na povrat:

 • Klijenti iz Australije

 1. Naš Digitalni sadržaj se isporučuje sa garancijama koje se ne mogu isključiti u skladu sa australijskim zakonom o potrošačima. U slučaju velikih propusta sa Digitalnim sadržajem, imate pravo:

  1. da poništite svoju Porudžbinu kod nas; i

  2. da primite povraćaj novca za neiskorišćeni deo Digitalnog sadržaja ili nadoknadu za njegovu umanjenu vrednost.

 2. Takođe imate pravo da izaberete zamenu u slučaju velikih propusta sa Digitalnim sadržajem.

 3. Ako propust sa Digitalnim sadržajem nije velikih razmera, imate pravo da korigovanje tog propusta u razumnom roku. Ako se to ne izvrši, imate pravo na povraćaj novca za Digitalni sadržaj i na otkazivanje Porudžbine i povraćaj novca za bilo koji neiskorišćeni deo.

 4. Takođe imate pravo da dobijete nadoknadu za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu usled propusta u Digitalnom sadržaju.

 • Klijenti iz Brazila

Ako ste klijent čije je uobičajeno mesto prebivališta u Brazilu, onda imate pravo da odustanete od kupovine u roku od 7 dana od prijema e-pošte za potvrdu Porudžbine iz bilo kog razloga, osim kada je to zabranjeno zakonom. Kako biste ostvarili ovo pravo. morate pružiti dokaz da ste kupili Digitalni sadržaj.

 • Klijenti iz Evropske unije i Velike Britanije imaju pravo na povlačenje

 1. Ako ste klijent koji živi u Evropskoj uniji ili Velikoj Britaniji, imate pravo da se povučete iz bilo koje kupovine kod nas u roku od 14 dana od dana prijema e-poruke za potvrdu Porudžbine ili kada počnete da preuzimate Digitalni sadržaj, šta prvo nastupi („Period povlačenja“), bez obrazloženja. Period povlačenja ističe nakon 14 dana.

 2. Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavestiti o svojoj odluci o povlačenju iz ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. dopisom poslatim poštom ili e-poštom) na fizičku adresu ili e-poštu navedenu u vašoj e-pošti za potvrdu Porudžbine. Možete koristiti model obrasca za povlačenje dostupan na: https://www.take2games.com/withdrawal, ali to nije obavezno. Takođe možete popuniti i dostaviti neku drugu jasnu izjavu elektronskim putem i poslati nam je. Ako koristite ovu opciju, bez odlaganja ćemo vam poslati potvrdu o prijemu takvog povlačenja (npr. putem e-pošte).

 3. Da biste ispoštovali rok za povlačenje, dovoljno je da pošaljete obaveštenje u vezi sa vašim pravom na povlačenje pre isteka Perioda povlačenja.

 4. Ako se povučete iz ugovora, mi ćemo vam nadoknaditi sve uplate koje smo primili od vas po osnovu kupovina bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kada dobijemo obaveštenje o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora. Mi ćemo izvršiti takvu nadoknadu koristeći isti način plaćanja koji ste koristili za početnu transakciju, osim ako se izričito ne saglasite drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve naknade usled takve nadoknade.

 5. Uslovi ovog prava na povlačenje neće se primenjivati na vas ako ste ih se odrekli i ako ste pristali na trenutnu isporuku bilo koje Porudžbine.

 • Klijenti iz Republike Koreje

Ako ste klijent iz Koreje koji je kupio Digitalni sadržaj, pripadaju vam sledeća zakonska prava: 

 1. Možete otkazati kupovinu Digitalnog sadržaja u roku od 7 dana od prijema e-pošte za potvrdu Porudžbine ili Digitalnog sadržaja (ako ste dobili Digitalni sadržaj nakon prijema obaveštenja). Povraćaj novca će se obraditi u roku od 3 radna dana od prijema informacija potrebnih za povraćaj novca. Osim ako nije drugačije propisano relevantnim zakonima i propisima Južne Koreje, ne možete otkazati kupovinu takvog Digitalnog sadržaja u sledećim okolnostima:

  • Digitalni sadržaj se koristi ili primenjuje odmah nakon kupovine;

  • sve dodatne pogodnosti koje se odnose na Digitalni sadržaj već su korišćene;

  • digitalni sadržaj je otvoren kada se čak otvaranje Digitalnog sadržaja može smatrati njegovim korišćenjem ili kada je upotrebljivost Digitalnog sadržaja određena trenutkom njegovog otvaranja; ili

  • je lice imenovano kao primalac poklona u vidu Digitalnog sadržaja izrazilo nameru da ga primi.

 2. Međutim, bez obzira na gore navedeno, ako se sadržaj kupljenog Digitalnog sadržaja razlikuje od onog što je naznačeno na etiketi ili reklami, ili je dostavljen na drugačiji način ngo što su uslovi ove Politike povraćaja novca, možete zatražiti povraćaj novca u roku od 3 meseca od prijema kupljenog Digitalnog sadržaja ili u roku od 30 dana od datuma kada ste postali svesni ili ste mogli postati svesni takve nedoslednosti.

 3. Ako otkažete kupovinu, kompanija Take-Two može povući ili izbrisati Digitalni sadržaj čija je kupovina otkazana.

Dodatna prava navedena u ovom Odeljku 6.5 dopunjuju sva ostala prava navedena u ovoj Politici povraćaja novca. U meri u kojoj postoje nedoslednosti sa drugim uslovima ove Politike povraćaja novca ili Uslova korišćenja usluge, prava definisana u ovom Odeljku 6.5 će imati prednost.

7. Posledice otkazivanja

7.1 Povraćaji novca se mogu izvršiti samo putem izvornog načina plaćanja koji se koristi za izvršenje uplata, a vi nećete snositi nikakve naknade usled takve nadoknade. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, povraćaj novca se neće izvršiti nekim drugim načinom plaćanja, a u slučaju da je Take-Two dužan da izvrši povraćaj novca nekim drugim načinom plaćanja (na primer, ako je prvobitno korišćen neopoziv način plaćanja), za naknade nastale ovim troškom neće biti izvršen povraćaj novca.

7.2. U skladu sa svim važećim zakonima, može proći i do 10 radnih dana dok se povraćaj novca ne prikaže kao uplata na vašem računu, u zavisnosti od načina plaćanja na koji se izvrši.

7.3. Ako odlučite da otkažete, morate nas jasno obavestiti o svojoj odluci tokom Perioda otkazivanja. Da biste efikasno otkazali Porudžbinu ili deo Porudžbine, obratite se Timu za podršku prateći postupak naveden u odeljku „Kako da zatražim povraćaj novca?“ u Često postavljanim pitanjim na dnu stranice Prodavnice i detaljno navedite 1) datum kada je Porudžbina plaćena, 2) datum kada je Porudžbina primljena, 3) Artikal(i) koji je(su) otkazan(i), 4) Igrica na koju se Digitalni sadržaj odnosi; 5) referentni broj Porudžbine, 6) snimak ekrana s e-porukom potvrde Porudžbine koji nema status čekanja kod vašeg pružaoca usluga plaćanja ili s greškom za koju ste dobili obavještenje, 7) vaše ime i prezime i 8) identifikacioni broj (ID) / ID korisnika ili ZID (ID zone) igrača. Da biste pronašli ID/UID ili ZID igrača:

a. Pronađite vidžet „Podešavanje“ u okviru igrice.

b. Potražite ikonu Pomoć ili ikonu Podrška igraču.

c. Trebalo bi da možete da pronađete svoj ZID, Igrača, ili ID uređaja na dnu.

7.4. Za zahteve za otkazivanje, dostavićemo vam potvrdu vašeg zahteva za otkazivanje i, za sve zahteve koji ispunjavaju uslove za povraćaj navedene u ovoj Politici o povraćaju novca, izvršićemo povraćaj novca bez nepotrebnog odlaganja, ali ne kasnije od četrnaest (14) dana nakon što primimo obaveštenje o vašoj odluci da iskoristite svoje pravo na otkazivanje i primite otkazanu(e) i vraćenu(e) Stavku(e) ili u roku koji zahtevaju važeći zakoni.

8. Važeći zakoni, sporovi i odgovornost: Australija, Švajcarska, EEP, UK

Ukoliko ste rezident Australije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje teritorije u okviru Evropskog ekonomskog prostora, uslovi iz ovog Odeljka 8. se primenjuju na vaš pravno važeći ugovor sa kompanijom Take-Two. Ukoliko ste rezident zemlje izvan ovih teritorija ili jurisdikcija, pročitajte Odeljak 9. u nastavku dokumenta.

8.1. Pročitajte Odeljak 14. (Merodavno pravo, sporovi i odgovornost: Australija, Švajcarska, EEP, UK) Uslova korišćenja usluge koji je sastavni deo ove Politike povraćaja novca i primenjivaće se na ovu Politiku povraćaja novca i na sve Digitalne sadržaje i Porudžbine. Imajte na umu da, ako je kompanija Take-Two sklopi ugovor sa vama za Porudžbinu u EEP, Komisija EU-a je uspostavila platformu na mreži za rešavanje sporova za stanovnike EEP: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Važeći zakoni, sporovi i odgovornost: Sjedinjene Države i ostatak sveta.

Ukoliko ste rezident Sjedinjenih Država ili bilo koje teritorije osim Australije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje teritorije u okviru Evropskog ekonomskog prostora, uslovi iz ovog Odeljka 9. se primenjuju na vaš pravno važeći ugovor sa kompanijom Take-Two. Ukoliko ste rezident Australije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje zemlje u okviru Evropskog ekonomskog prostora, pročitajte gorenavedeni Odeljak 8.

9.1. Pročitajte Odeljak 15. (Merodavno pravo, sporovi i odgovornost: Sjedinjene Države i ostatak sveta) Uslova korišćenja usluge koji je sastavni deo ove Politike povraćaja novca i primenjivaće se na ovu Politiku povraćaja novca i na sve Digitalne sadržaje i Porudžbine. Imajte na umu da Odeljak 15.5 Uslova korišćenja usluge uključuje odredbe o obavezujućoj individualnoj arbitraži i odredbe o odricanju od kolektivne tužbe/suđenja pred porotom, i takve se odredbe odnose na vas i uključene su u ovu Politiku povraćaja novca. Takve odredbe utiču na vaša prava u vezi sa svakim sporom između vas i kompanije Take-Two i zahtevaju od vas i kompanije Take-Two da rešavate sporove putem obavezujuće, individualne arbitraže, a ne na sudu, u skladu sa ograničenim izuzecima opisanim u ovom dokumentu.

10. Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi sa našom Politikom povraćaja novca, slobodno se obratite našoj Korisničkoj podršci koristeći link „Podrška“ na dnu stranice Prodavnice ako vam je potrebno više informacija.

11. Politika o zaštiti privatnosti

Posvećeni smo zaštiti privatnosti naših Klijenata. Informacije o tome kako se podaci prikupljaju, koriste, otkrivaju ili na drugi način obrađuju u vezi sa vašom kupovinom pronađite u našoj Politici o zaštiti privatnosti.

12. Ostalo

12.1. Ova Politika povraćaja novca, zajedno sa Uslovima korišćenja usluge, predstavlja celokupan ugovor između vas i nas za potrebe slanja Porudžbina. Ona zamenjuje sve prethodno potpisane ugovore između vas i nas koji se odnose na predmetne Porudžbine. Termini sa velikim početnim slovom koji nisu definisani u ovoj Politici povraćaja novca imaju istu definiciju kao u Uslovima korišćenja usluge i, u slučaju stvarne neusaglašenosti između ove Politike povraćaja novca i Uslova korišćenja usluga koji se odnose na vašu kupovinu ili transakciju, ova Politika povraćaja novca će imati prednost.

12.2. U svakom trenutku možemo da izmenimo uslove ove Politike povraćaja novca uz razumno obaveštenje, kako je predviđeno važećim zakonom. Izmenjena Politika povraćaja novca biće otpremljena na https://www.take2games.com/refund-policy i primenjivaće se na sve kupovine koje uslede nakon tog datuma. Prihvatate Politiku povraćaja novca prilikom svake kupovine i ovim se slažete da ćete pročitati Politiku povraćaja novca pre kupovine, pa zato redovno proveravajte najnovije uslove koji će biti objavljeni na stranici https://www.take2games.com/refund-policy.