Restitutiebeleid

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2024

Dit Restitutiebeleid is van toepassing op aankopen die zijn gedaan via de webwinkels voor mobiele games van Zynga en Take-Two en websiteversies van dergelijke mobiele games (elk een “Winkel”).

De voorwaarden van dit Restitutiebeleid en de Servicevoorwaarden (de “Servicevoorwaarden”), die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen, zijn van toepassing op de relatie tussen u (hierna “u” of “Klant” genoemd) en het bedrijf van Take-Two Interactive Software, Inc. dat het contract met u aangaat met betrekking tot uw aankoop (hierna “Take-Two” of “ons” of “wij/we”). Het bedrijf van Take-Two dat het contract met u aangaat met betrekking tot elke aankoop wordt aangegeven op de afrekenpagina nadat u een betaalmethode hebt gekozen. De naam, het officiële adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van het bedrijf van Take-Two dat partij is bij de aankoop, worden aangegeven in de Winkel en in de e-mail ter bevestiging van de Bestelling die u ontvangt nadat u een succesvolle betaling voor de aankoop hebt voltooid.

U moet ten minste 18 jaar oud of wettelijk meerderjarig zijn in uw rechtsgebied om een bestelling te kunnen plaatsen in de Winkel. Iedereen die jonger is dan 18 jaar of dan de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in het rechtsgebied waar die persoon woont, moet een ouder of wettelijke voogd vragen de bestelling te plaatsen. Door een bestelling te plaatsen in de Winkel erkent de Klant dit Restitutiebeleid en de Servicevoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Dit Restitutiebeleid vormt een aanvulling op en is geen uitsluiting, beperking of wijziging van rechten (met inbegrip van rechten op restitutie), impliciete garanties of waarborgen waarop u recht kunt hebben op grond van wetten die van toepassing zijn in uw rechtsgebied en die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd door een overeenkomst tussen ons, met inbegrip van bepaalde rechten die worden beschreven in artikel 6.5 van dit document (gezamenlijk “niet-uitsluitbare rechten”).

DIT RESTITUTIEBELEID OMVAT DE BEPALINGEN VAN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN RECHT OP COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN EN JURYRECHTSPRAAK IN DE SERVICEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE GEBRUIKERS DIE WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN EN ELK ANDER GEBIED BEHALVE AUSTRALIË, ZWITSERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK OF DE GEBIEDEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE.

VOOR GEDEKTE GEBRUIKERS GELDT DAT U, TENZIJ U ZICH AFMELDT VIA HET PROCES IN ARTIKEL 15.5 LID 3 VAN DE SERVICEVOORWAARDEN, GEBONDEN BENT AAN DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, WAT BETEKENT DAT U EN TAKE-TWO VERPLICHT ZIJN OM ELK GESCHIL OP TE LOSSEN, BEHOUDENS BEPERKTE UITZONDERINGEN, DOOR MIDDEL VAN DEFINITIEVE EN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE. DE ARBITRAGECLAUSULE HOUDT IN DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN OM DEEL TE NEMEN AAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN EN ALLE ANDERE SOORTEN GERECHTELIJKE PROCEDURES. U BEVESTIGT DAT U DE VERPLICHTE ARBITRAGECLAUSULE EN DE VERKLARING VAN AFSTAND VAN UW RECHT OP COLLECTIEVE RECHTSVORDERINGEN/JURYRECHTSPRAAK BEGRIJPT EN DEZE – TENZIJ U ZICH OP GELDIGE WIJZE AFMELDT – UITDRUKKELIJK AANVAARDT.

RAADPLEEG ARTIKEL 9 VAN DIT RESTITUTIEBELEID EN ARTIKEL 15 VAN DE SERVICEVOORWAARDEN VOOR MEER INFORMATIE OVER VERPLICHTE ARBITRAGE, DE GEVOLGEN VOOR UW WETTELIJKE RECHTEN EN UW AAN TIJDSBEPERKINGEN ONDERWORPEN RECHT OM U AF TE MELDEN.

1. Digitale content

1.1 Take-Two biedt u software en virtuele artikelen die uitsluitend door downloaden via internet aan u worden geleverd. U kunt mogelijk de volgende producten van Take-Two kopen via de Winkel: a) voorbestelling, b) abonnement, c) toegang tot een game (via een sleutel of een geregistreerd game-account), d) in-game valuta e) in-game artikel en f) premium account (gezamenlijk de “Digitale content”). Houd er rekening mee dat, voor de doeleinden van de Servicevoorwaarden, behoudens uw niet-uitsluitbare rechten, Digitale content geacht wordt te vallen onder de definitie van “Virtuele artikelen” in de Servicevoorwaarden en dat de Algemene voorwaarden (met inbegrip van alle beperkingen) die van toepassing zijn op dergelijke “Virtuele artikelen”, zoals uiteengezet in onze Servicevoorwaarden, eveneens van toepassing zijn op Digitale content.

1.2 Het is mogelijk dat u een Account moet aanmaken en die Account moet koppelen aan de Winkel om Digitale content te kunnen kopen en gebruiken, en u mag alleen Digitale content kopen als u een legale inwoner bent van een land of gebied waar toegang tot en gebruik van Digitale content is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving en onze Servicevoorwaarden.

1.3 Alle soorten aankopen van Digitale content worden gezamenlijk “Artikelen” of “Bestelling” genoemd.

2. Bestelproces

2.1 Door via de Winkel een Bestelling bij Take-Two te plaatsen, bevestigt u dat uw transactie bij ons zal plaatsvinden. U bevestigt verder dat na succesvolle verificatie door ons van de authenticiteit en toereikendheid van de door u verstrekte informatie en onze goedkeuring van uw aankoop, wij uw Bestelling in behandeling zullen nemen.

2.2 Bestellingen worden doorgaans onmiddellijk verwerkt, maar het kan tot 2-5 dagen duren voordat ze zijn afgerond, afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode.

2.3 Zodra uw Bestelling is verwerkt, sturen we u een e-mail ter bevestiging naar het e-mailadres dat u als onderdeel van uw Bestelling aan ons hebt verstrekt.

2.4 Deze bevestigingsmail dient als uw elektronische aankoopbewijs en bevat informatie over uw Bestelling. De overeenkomst tussen u en Take-Two komt pas tot stand wanneer u de e-mail ter bevestiging van uw Bestelling ontvangt.

2.5 U ontvangt geen bevestigingsmail en uw Bestelling wordt niet verwerkt als (1) we u een bepaald Artikel niet kunnen leveren (bijvoorbeeld omdat dat Artikel niet langer beschikbaar is, of vanwege een fout in de prijs) of (2) omdat uw Bestelling naar verwachting dertig (30) dagen of langer vertraging zal oplopen. Take-Two zal u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en we zullen u informeren dat we uw Bestelling niet kunnen verwerken. Als u al voor het Artikel hebt betaald, zullen wij u het volledige in rekening gebrachte bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, maar in geen geval later dan veertien (14) dagen vanaf uw ontvangst van een e-mail ter bevestiging van de Bestelling, en, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, zullen wij geen verdere aansprakelijkheid jegens u aanvaarden.

2.6 We behouden ons het recht voor om toegang tot onze servers te weigeren als we een feitenpatroon vaststellen dat wijst op illegaal gebruik van de Digitale content of een schending van dit Restitutiebeleid of de Servicevoorwaarden, of enige andere actie gericht op het verkrijgen van Digitale content waarop de gebruiker geen recht heeft. Houd er rekening mee dat Klanten van wie de accounts zijn geblokkeerd, niet het recht hebben om de teruggave van gekochte Digitale content of enige andere restitutie te eisen, tenzij anders vereist onder de toepasselijke wetgeving.

3. Bestelprijs

De prijs van uw Bestelling wordt vermeld inclusief eventuele toepasselijke belastingen die Take-Two op het moment van aankoop over uw aankoop berekent en op basis van de door u verstrekte landgegevens. De aanbieder van uw betaalmethode kan ook een wisselkoers toepassen op de prijs van uw Bestelling en/of extra verwerkingskosten in rekening brengen. Voor zover toegestaan door de wetgeving, is Take-Two niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten en vergoedingen.

4. Levering van bestelling

4.1 Digitale content wordt aan u geleverd op basis van de informatie die u verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van dergelijke informatie. Als er regelgeving wordt overtreden (inclusief maar niet beperkt tot export-/importregelgeving) vanwege onjuiste informatie die door u is verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor een dergelijke overtreding.

4.2. Het downloaden of ontvangen van Digitale content kan extra kosten met zich meebrengen (waaronder bijvoorbeeld kosten die in rekening worden gebracht door uw internetprovider). U gaat ermee akkoord om al dergelijke kosten of vergoedingen te betalen en erkent dat Take-Two, voor zover wettelijk toegestaan, niet verantwoordelijk is voor dergelijke kosten of vergoedingen.

4.3. Als onze levering van uw Digitale content wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, zoals stakingen of andere industriële acties; burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag; oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog; brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemie, pandemie of andere natuurramp of overmachtssituatie; beperkte toegang tot openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; maatregelen, decreten of wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige overheid, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en te doen we wat we kunnen om de vertraging te beperken. Zolang we dit doen, zullen we u niet vergoeden voor de vertraging, maar als de vertraging waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (contactgegevens in artikel 10) om van de aankoop af te zien en restitutie te ontvangen voor producten waarvoor u vooraf hebt betaald, maar die u niet hebt ontvangen.

4.4 Als u andere vragen hebt over uw Bestelling, ga dan naar de Klantenservice (contactgegevens in artikel 10).

5. Annuleringsverzoeken

5.1 U kunt binnen 14 dagen na aankoop van uw Artikel (“Annuleringsperiode”) verzoeken om annulering, retournering of omruiling van een Bestelling of aankoop van Artikelen, mits een dergelijk verzoek voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 hieronder. Take-Two zal alle redelijke maatregelen nemen om eventuele problemen die u hebt met het/de Artikel(en) of een verzoek om restitutie te goeder trouw op te lossen.

5.2 Om een restitutie aan te vragen, moet u het proces volgen dat is uiteengezet in de veelgestelde vraag “Hoe vraag ik een restitutie aan?” onderaan de pagina van de Winkel, of contact opnemen met de Klantenservice van Take-Two in overeenstemming met artikel 10 van dit Restitutiebeleid. Houd er, voordat u een restitutieverzoek verzendt, rekening mee dat er enkele uitzonderingen zijn op de restitutieregels voor Digitale content; deze worden vermeld in het artikel Voorwaarden voor restitutie hieronder.

6. Voorwaarden voor restitutie

BELANGRIJK:

U erkent dat u uw recht op restitutie voor enige Digitale content verliest als: (a) u dergelijke Digitale content tijdens de Annuleringsperiode gebruikt, inwisselt of downloadt; of (b) dergelijke Digitale content tijdens de Annuleringsperiode aan uw Account wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld tijdens de Annuleringsperiode begint met het downloaden van de Digitale content op uw apparaat of als u de sleutel hebt ingevoerd om de Digitale content te ontvangen, betekent dit dat u afstand doet van uw recht om de aankoop te annuleren. Deze regel is niet van toepassing als de annulering het gevolg is van een fout of een ander probleem met de content (d.w.z. waardoor er een wettelijk rechtsmiddel in werking treedt zoals beschreven in artikel 6.5).

6.1. Het Artikel is niet ontvangen, niet beschikbaar of vertraagd: restitutie is toegestaan (zie artikel 2.5 hierboven).

6.2. Voorbestellingen: restitutie is toegestaan. In het geval van voorbestellingen die nog niet zijn geleverd, kunt u op elk moment tot de dag van de release een restitutie ontvangen; na de release zijn de algemene regels voor restitutie van toepassing.

6.3. Aankoop van in-game valuta of een in-game artikel: afhankelijk van uw niet-uitsluitbare rechten is restitutie niet toegestaan zodra de Digitale content is ontvangen en/of toegevoegd aan uw account.

6.4. Technische problemen met de Digitale content die (a) tijdelijk zijn; of (b) veroorzaakt worden door uw wijziging, aanpassing van of toevoeging aan de Digitale content of enig gebruik daarvan, waaronder elke combinatie van de Digitale content met andere materialen die niet door Take-Two worden geleverd of met hardware of systemen die niet voldoen aan de aanbevolen specificaties van Take-Two: restitutie is niet toegestaan (deze problemen moeten rechtstreeks worden gemeld aan de Klantenservice van Take-Two).

6.5. Aanvullende landspecifieke rechten op retournering: Als u een inwoner bent van een van de volgende landen, hebt u naast de hierboven vermelde restitutierechten en alle niet-uitsluitbare rechten waarop u mogelijk recht hebt, de volgende wettelijke rechten op retournering:

 • Klanten in Australië

 1. Onze Digitale content wordt geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van de Australische consumentenwetgeving. Voor grote defecten in de Digitale content hebt u het recht:

  1. om uw Bestelling bij ons te annuleren; en

  2. op restitutie voor het ongebruikte deel van de Digitale content, of op een vergoeding voor de verminderde waarde ervan.

 2. U hebt ook het recht om een vervanging te kiezen voor grote defecten in Digitale content.

 3. Als een defect in de Digitale content niet neerkomt op een groot defect, hebt u het recht om het defect binnen een redelijke termijn te laten verhelpen. Als dit niet gebeurt, hebt u recht op restitutie van de Digitale content, op annulering van de Bestelling en restitutie van het ongebruikte deel.

 4. U hebt ook recht op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs te voorzien verlies of schade als gevolg van een defect in de Digitale content.

 • Klanten in Brazilië

Als u een consument bent die woonachtig is in Brazilië, hebt u het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van een e-mail ter bevestiging van de Bestelling om welke reden dan ook af te zien van uw aankoop, tenzij dit wettelijk verboden is. Om dit recht te kunnen uitoefenen, moet u bewijs leveren dat u de Digitale content hebt gekocht.

 • Herroepingsrecht van klanten in de EU en het VK

 1. Als u een consument bent die woonachtig is in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, hebt u het recht om, zonder opgaaf van reden, af te zien van elke aankoop bij ons binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van een e-mail ter bevestiging van de Bestelling of wanneer u begint met het downloaden van de Digitale content, afhankelijk van wat eerder is (de “Herroepingsperiode”). De Herroepingsperiode verloopt na 14 dagen.

 2. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief die per post of e-mail wordt verzonden) naar het fysieke of e-mailadres dat in uw e-mail ter bevestiging van de Bestelling staat. U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is op: https://www.take2games.com/withdrawal, maar dat is niet verplicht. U kunt ook een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en naar ons opsturen. Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u zonder vertraging een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).

 3. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw bericht over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 4. Als u het contract herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij in het kader van de aankoop van u hebben ontvangen zonder onnodige vertraging, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen. We voeren een dergelijke restitutie uit met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. U zult in elk geval geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke restitutie.

 5. De voorwaarden van dit herroepingsrecht zijn niet op u van toepassing als u er afstand van hebt gedaan en u hebt ingestemd met de onmiddellijke levering van een Bestelling.

 • Klanten in Zuid-Korea

Als u een Zuid-Koreaanse klant bent die Digitale content heeft gekocht, hebt u de volgende wettelijke rechten: 

 1. U kunt de aankoop van Digitale content binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de Bestelling of de Digitale content annuleren (als u de Digitale content hebt ontvangen na ontvangst van de kennisgeving). Restituties worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de informatie die nodig is voor de restitutie verwerkt. U mag de aankoop van dergelijke Digitale content niet annuleren in de volgende omstandigheden, tenzij anders is vereist op grond van de relevante wet- en regelgeving van Zuid-Korea:

  • de Digitale content wordt onmiddellijk na aankoop gebruikt of toegepast;

  • elk bijkomend voordeel verbonden aan de Digitale content is al gebruikt;

  • de Digitale content is geopend, als het louter openen van de Digitale content kan worden gezien als gebruik ervan of als het nut van de Digitale content wordt bepaald op het moment van het openen ervan; of

  • de persoon die is aangewezen als ontvanger van een Digitale content als geschenk zijn/haar intentie heeft uitgesproken om het geschenk te ontvangen.

 2. Echter, niettegenstaande het bovenstaande, als de inhoud van de gekochte Digitale content anders is dan aangegeven op het etiket of in de advertentie, of op een andere manier is geleverd dan in dit Restitutiebeleid is beschreven, kunt u verzoeken om restitutie binnen 3 maanden na ontvangst van de gekochte Digitale content of binnen 30 dagen na de datum waarop u zich bewust werd of bewust had kunnen worden van een dergelijke inconsistentie.

 3. Als u de aankoop annuleert, kan Take-Two de Digitale content waarvan de aankoop is geannuleerd, terughalen of verwijderen.

De aanvullende rechten die in dit artikel 6.5 zijn uiteengezet, vormen een aanvulling op alle andere rechten die in dit Restitutiebeleid zijn uiteengezet. Voor zover er inconsistenties zijn met de andere voorwaarden van dit Restitutiebeleid of de Servicevoorwaarden, zijn de rechten in dit artikel 6.5 leidend.

7. Gevolgen van annulering

7.1 Restituties kunnen alleen worden verstrekt via de oorspronkelijke betaalmethode die voor een betaling is gebruikt. U zult geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke restitutie. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, worden restituties niet uitgevoerd via een andere betaalmethode, en, in het geval dat Take-Two verplicht is om een restitutie te doen via een andere betaalmethode (bijv. omdat er oorspronkelijk een niet-restitueerbare methode werd gebruikt), worden de kosten die voortvloeien uit deze transactie niet vergoed.

7.2 Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kan het tot 10 werkdagen duren voordat restituties op uw rekening verschijnen, afhankelijk van de betaalmethode waarnaar de terugbetaling wordt gedaan.

7.3 Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u ons tijdens de Annuleringsperiode duidelijk op de hoogte stellen van uw beslissing. Om uw Bestelling of een deel van uw Bestelling op een effectieve manier te annuleren, kunt u contact opnemen met het Ondersteuningsteam volgens het proces dat uiteengezet is in de veelgestelde vraag “Hoe vraag ik een restitutie aan?” onderaan de pagina van de Winkel en vermeld 1) de datum waarop de Bestelling is betaald, 2) de datum waarop de Bestelling is ontvangen, 3) het/de artikel(en) dat/die wordt/worden geannuleerd, 4) de game waarop de Digitale content betrekking heeft; 5) het referentienummer van de Bestelling, 6) een screenshot van uw e-mail ter bevestiging van de Bestelling die niet in behandeling is bij uw betalingsprovider of de fout die u ontvangt, 7) uw volledige naam en 8) uw spelers-ID/UID of ZID. Om uw spelers-ID/UID of ZID te vinden:

a. Zoek in uw spel de widget "Instellingen".

b. Zoek het Help-pictogram of het Player Support-pictogram.

c. U zou uw ZID, spelers- of apparaat-ID onderaan moeten kunnen vinden.

7.4 Voor annuleringsverzoeken zullen wij u een bevestiging van uw annuleringsverzoek sturen en, voor verzoeken die voldoen aan de Voorwaarden voor restitutie zoals uiteengezet in dit Restitutiebeleid, zullen wij de restitutie uitvoeren zonder onnodige vertraging, maar niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw annuleringsrecht uit te oefenen en we uw geannuleerde en geretourneerde artikel(en) hebben ontvangen of binnen een ander tijdsbestek zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

8. Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid: Australië, Zwitserland, EER, Verenigd Koninkrijk

Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig gebied binnen de Europese Economische Ruimte is, zijn de voorwaarden van dit artikel 8 van toepassing op uw juridische overeenkomst met Take-Two. Als u gewoonlijk buiten deze gebieden of rechtsgebieden woont, raadpleeg dan artikel 9 hieronder.

8.1 Lees artikel 14 (Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid: Australië, Zwitserland, EER, Verenigd Koninkrijk) van de Servicevoorwaarden dat is opgenomen in dit Restitutiebeleid en van toepassing is op dit Restitutiebeleid en alle Digitale content en Bestellingen. Houd er rekening mee dat, als het bedrijf van Take-Two dat het contract met u aangaat met betrekking tot een Bestelling zich in de EER bevindt, de EU-Commissie een online platform voor geschillenbeslechting heeft ingesteld voor inwoners van de EER: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid: Verenigde Staten en rest van de wereld.

Als u uw gebruikelijke verblijfplaats in de Verenigde Staten hebt of in enig gebied behalve Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig gebied binnen de Europese Economische Ruimte, zijn de voorwaarden van dit artikel 9 van toepassing op uw juridische overeenkomst met Take-Two. Als uw gebruikelijke verblijfplaats in Australië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of een gebied in de Europese Economische Ruimte gelegen is, raadpleeg dan artikel 8 hierboven.

9.1 Lees artikel 15 (Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid: Verenigde Staten en rest van de wereld) van de Servicevoorwaarden dat is opgenomen in dit Restitutiebeleid en van toepassing is op dit Restitutiebeleid en alle Digitale content en Bestellingen. Houd er rekening mee dat artikel 15.5 van de Servicevoorwaarden bepalingen bevat inzake bindende individuele arbitrage en vrijwaring van collectieve rechtsvorderingen, en dat dergelijke bepalingen op u van toepassing zijn en zijn opgenomen in dit Restitutiebeleid. Dergelijke bepalingen zijn van invloed op uw rechten met betrekking tot geschillen tussen u en Take-Two, en vereisen dat u en Take-Two geschillen oplossen in bindende, individuele arbitrage, en niet in de rechtbank, met inachtneming van de beperkte uitzonderingen die daarin worden beschreven.

10. Contactgegevens

Als u nog vragen of zorgen hebt met betrekking tot ons Restitutiebeleid, neem dan voor meer informatie gerust contact op met onze Klantenservice door gebruik te maken van de link ‘Ondersteuning’ onderaan de pagina van de Winkel.

11. Privacybeleid

We zetten ons in om de privacy van onze Klanten te beschermen. Voor informatie over hoe informatie door ons wordt verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of op een andere manier verwerkt in verband met uw aankoop, kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

12. Diversen

12.1 Dit Restitutiebeleid vormt samen met de Servicevoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en ons voor Bestellingen. Het vervangt alle eerdere schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot dergelijke Bestellingen. Termen met een hoofdletter die niet in dit Restitutiebeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde definitie als in de Servicevoorwaarden en, in het geval van een daadwerkelijk conflict tussen dit Restitutiebeleid en de Servicevoorwaarden met betrekking tot uw aankoop of transactie, heeft dit Restitutiebeleid voorrang.

12.2 We kunnen de voorwaarden van dit Restitutiebeleid te allen tijde wijzigen met een redelijke kennisgeving aan u, zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving. Het gewijzigde Restitutiebeleid wordt geüpload naar https://www.take2games.com/refund-policy en is van toepassing op alle toekomstige aankopen na die datum. U accepteert het Restitutiebeleid bij elke aankoop en gaat er hierbij mee akkoord dat u het Restitutiebeleid zult lezen voordat u een aankoop doet, dus controleer regelmatig https://www.take2games.com/refund-policy voor de nieuwste voorwaarden.