Retningslinjer for refusjon

Sist oppdatert: 28. februar 2024

Disse retningslinjene for refusjon gjelder for kjøp gjort gjennom Zynga og Take-Twos mobilspillnettbutikker og nettstedsversjoner av slike mobilspill (hver en «butikk»).

Vilkårene i disse retningslinjene for refusjon og tjenestevilkårenetjenestevilkårene»), som er inkludert ved referanse, er styrende for forholdet mellom deg (heretter «du» eller «kunde») og selskapet til Take-Two Interactive Software, Inc. som inngår kontrakten med deg når det gjelder kjøpet ditt (heretter «Take-Two» eller «oss» eller «vi»). Take-Two-selskapet som inngår kontrakten med deg når det gjelder alle kjøp, blir angitt på betalingssiden etter at du har valgt en betalingsmetode. Navnet, den juridiske adressen, telefonnummeret og e-postadressen til selskapet fra Take-Two, som er en part i kjøpet, blir angitt i butikken og i e-posten med bestillingsbekreftelsen du mottok etter at en vellykket betaling for kjøpet var fullført.

Du må være minst 18 år gammel eller ha nådd myndighetsalder i din jurisdiksjon for å legge inn en bestilling i butikken. Alle under 18 år eller myndighetsalderen i sin jurisdiksjon må få sin forelder eller juridiske verge til å legge inn bestillingen. Ved å legge inn en bestilling i butikken, anerkjenner kunden å ha lest og akseptert disse retningslinjene for refusjon og tjenestevilkårene.

Disse retningslinjene for refusjon kommer i tillegg til og utelukker ikke, begrenser eller endrer ingen rettigheter (inkludert rettigheter til refusjon), underforståtte garantier eller garantier som du kan ha rett til i henhold til lover som i din jurisdiksjon, og som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres etter avtale mellom oss, inkludert de spesifikke rettighetene som er beskrevet i avsnitt 6.5 heri (samlet «ikke-ekskluderbare rettigheter»).

DISSE RETNINGSLINJENE OM REFUSJON INKLUDERER BESTEMMELSENE FOR DE BINDENDE INDIVIDUELLE VOLDGIFTS- OG ANSVARSFRASKRIVELSENE FOR GRUPPESØKSMÅL OG JURYRETTSSAKER SOM FINNES I TJENESTEVILKÅRENE SOM GJELDER FOR ALLE BRUKERE SOM ER BOSATT I USA OG ETHVERT ANNET TERRITORIUM MED UNNTAK AV AUSTRALIA, SVEITS, STORBRITANNIA ELLER TERRITORIENE TIL DET EUROPEISKE ØKONOMISKE OMRÅDET.

FOR DEKKEDE BRUKERE, MED MINDRE DU MELDER DEG AV VIA PROSESSEN I AVSNITT 15.5(3), I TJENESTEVILKÅRENE, VIL DU VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTSAVTALEN, NOE SOM BETYR AT DU OG TAKE-TWO ER PÅLAGT Å LØSE ENHVER TVIST, UNDERLAGT BEGRENSEDE UNNTAK, VED ENDELIG OG BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT. VOLDGIFTSKLAUSULEN FRASKRIVER DEG RETTEN TIL EN JURYRETTSSAK, OG TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL, KOLLEKTIVE HANDLINGER OG ALLE ANDRE TYPER RETTSSAKER. DU BEKREFTER AT DU FORSTÅR OG – MED MINDRE DU GYLDIG VELGER BORT – UTTRYKKELIG GODTAR DEN OBLIGATORISKE VOLDGIFTSKLAUSULEN OG FRASKRIVELSEN FRA GRUPPESØKSMÅL OG JURYRETTSAK

SE AVSNITT 9 I DISSE RETNINGSLINJENE FOR REFUSJON OG AVSNITT 15 I TJENESTEVILKÅRENE FOR MER INFORMASJON OM OBLIGATORISK VOLDGIFT, EFFEKTEN PÅ DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG DIN TIDSBEGRENSEDE RETT TIL Å MELDE DEG AV.

1. Digitalt innhold

1.1 Take-Two leverer deg programvare og virtuelle elementer som kun leveres til deg via nedlastning på Internett. Du kan være i stand til å kjøpe følgende Take-Two-produkter via butikken: a) forhåndsbestilling, b) abonnement, c) tilgang til et spill (via nøkkel eller en registrert spillkonto), d) valuta i spillet, e ) element i spillet, og f) premiumkonto (samlet «digitalt innhold»). Vær oppmerksom på at, for formålene med tjenestevilkårene, i henhold til dine ikke-ekskluderbare rettigheter, anses digitalt innhold å være inkludert i definisjonen av «virtuelle elementer» i tjenestevilkårene og vilkårene og betingelsene (inkludert eventuelle og alle begrensninger) som gjelder for slike «virtuelle elementer», som beskrevet i tjenestevilkårene våre, gjelder på lik linje for digitalt innhold.

1.2 Du må kanskje opprette en konto og koble kontoen til butikken for å kjøpe og bruke digitalt innhold, og du kan bare kjøpe digitalt innhold hvis du er lovlig bosatt i et land eller territorium der tilgang til og bruk av digitalt innhold er tillatt i samsvar med gjeldende lokale lover og våre tjenestevilkår.

1.3 Alle typer kjøp av digitalt innhold gis tittelen «elementer» eller «bestilling».

2. Bestillingsprosess

2.1 Ved å legge inn en bestilling hos Take-Two via butikken, anerkjenner du at transaksjonen vil være med oss. Du anerkjenner videre at ved vellykket verifisering av oss av autentisiteten og tilstrekkeligheten av informasjonen du oppgir, og vår godkjenning av kjøpet, vil vi begynne å behandle bestillingen din.

2.2 Bestillinger behandles vanligvis umiddelbart, men den kan ta opptil 2–5 dager å fullføre, avhengig av hvilken betalingsmetode du har valgt.

2.3 Når bestillingen din er behandlet, sender vi deg en e-postbekreftelse til e-postadressen du oppga til oss som del av bestillingen din.

2.4 Denne e-postbekreftelsen vil fungere som din elektroniske kjøpskvittering og vil inneholde informasjon om bestillingen din. Kontrakten mellom deg og Take-Two vil kun inngås når du mottar e-postbekreftelsen din.

2.5 Du vil ikke motta en e-postbekreftelse og bestillingen din blir ikke behandlet hvis (1) vi ikke kan levere deg et element (for eksempel fordi dette elementet ikke lenger er tilgjengelig eller på grunn av en feil i prisen) eller (2) bestillingen din forventes å bli forsinket i tretti (30) dager eller mer. Take-Two vil informere deg om dette via e-post, og vi vil varsle deg om at vi ikke kan behandle bestillingen din. Hvis du allerede har betalt for elementet, vil vi refundere deg hele beløpet som er belastet så snart som mulig, men ikke i noe tilfelle senere enn fjorten (14) dager etter at du mottok en e-postbekreftelse av bestillingen, og i den ytterste utstrekning tillatt i henhold til gjeldende lov, vil ikke pådra ytterligere ansvar til deg.

2.6 Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til våre servere hvis vi oppdager et faktisk mønster som indikerer ulovlig bruk av det digitale innholdet eller brudd på disse retningslinjene om refusjon eller tjenestevilkårene, eller enhver annen handling som tar sikte på å anskaffe digitalt innhold som brukeren ikke har rett til å kreve. Vær oppmerksom på at slike kunder som har kontoer som er utestengt, ikke har rett til å kreve retur av kjøpt digitalt innhold eller annen refusjon, med mindre annet kreves i henhold til gjeldende lov.

3. Bestillingspris

Prisen på bestillingen din blir oppgitt, inkludert eventuelle gjeldende skatter som Take-Two vurderer for kjøpet ditt på kjøpstidspunktet og basert på landsopplysningene du oppgir. Betalingsleverandøren din kan også pålegge en valutakurs på prisen på bestillingen din, og/eller ytterligere behandlingsgebyrer. I den ytterste utstrekning loven tillater det, er Take-Two ikke ansvarlig for slike avgifter og gebyrer.

4. Levering av bestilling

4.1 Digitalt innhold leveres til deg basert på informasjonen du oppgir, og du er ansvarlig for nøyaktigheten av slik informasjon. Hvis noen bestemmelser blir brutt (inkludert, men ikke begrenset til, eksport-/importforskrifter) på grunn av unøyaktig informasjon gitt av deg, er du ansvarlig for et slikt brudd.

4.2. Ytterligere gebyrer eller kostnader kan påløpe ved nedlastning eller mottak av digitalt innhold (inkludert for eksempel gebyrer belastet av Internettleverandøren din). Du samtykker i å betale alle slike gebyrer eller kostnader pådratt og erkjenner at, i den ytterste utstrekning loven tillater det, Take-Two ikke er ansvarlig for slike gebyrer eller kostnader.

4.3. Hvis vår levering av ditt digitale innhold blir forsinket av en hendelse utenfor vår kontroll, som streik eller andre industrielle handlinger; sivil uro, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep; krig (enten erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig; brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, jordskjelv, epidemi, pandemi, eller annen naturkatastrofe eller force majeure; begrenset tilgang til offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk; handlingene, dekretene eller lovgivningen, forskrifter eller begrensninger fra enhver myndighet, vil vi kontakte deg så snart som mulig for å gi deg beskjed og gjøre det vi kan for å redusere forsinkelsen. Så lenge vi gjør dette, vil vi ikke kompensere deg for forsinkelsen, men hvis forsinkelsen sannsynligvis blir betydelig, kan du kontakte kundestøtte (kontaktinformasjonen er oppgitt i avsnitt 10) for å trekke deg fra kjøpet og motta refusjon for eventuelle produkter du har betalt for på forhånd, men ikke har mottatt.

4.4 Hvis du har andre spørsmål om bestillingen din, kan du gå til kundestøtte (kontaktinformasjon er oppgitt i avsnitt 10).

5. Forespørsler om kansellering

5.1 Du kan be om å kansellere, returnere eller bytte enhver bestilling eller kjøp av elementer innen 14 dager etter kjøpet av elementet ditt («kanselleringsperiode») der en slik forespørsel oppfyller vilkårene i avsnitt 6 nedenfor. Take-Two vil iverksette alle rimelige tiltak for å løse eventuelle problemer du måtte ha med elementet(ene) eller en refusjonsforespørsel i god tro.

5.2 For å be om en refusjon bør du følge prosessen som er angitt i «Hvordan ber jeg om en refusjon?»- Vanlige spørsmål nederst på butikksiden, eller kontakte Take-Twos kundestøtte i samsvar med avsnitt 10 i disse retningslinjene for refusjon. Før du sender en refusjonsforespørsel, må du være oppmerksom på at det finnes unntak fra refusjonsreglene for digitalt innhold, og disse er nevnt i avsnittet om refusjonsbetingelser nedenfor.

6. Refusjonsbetingelser

VIKTIG:

Du erkjenner at du mister retten til å be om refusjon for noe digitalt innhold, hvis: (a) du bruker, løser inn eller laster ned slikt digitalt innhold i kanselleringsperioden, eller (b) slikt digitalt innhold legges til kontoen din i kanselleringsperioden. Hvis du for eksempel begynner å laste ned det digitale innholdet på enheten din, eller du har angitt nøkkelen for å motta det digitale innholdet i løpet av kanselleringsperioden, betyr det at du fraskriver deg retten til å kansellere kjøpet. Denne regelen gjelder ikke når kanselleringen skyldes en feil eller et annet problem med innholdet (dvs. utløse et lovfestet rettsmiddel som beskrevet i avsnitt 6.5).

6.1. Elementet er ikke mottatt, utilgjengelig eller forsinket – refusjon er tillatt (se avsnitt 2.5 ovenfor).

6.2. Forhåndsbestillinger – refusjon er tillatt. Ved forhåndsbestillinger som ikke er levert ennå, kan du få en refusjon når som helst frem til dagen for utgivelsen. Etter at utgivelsen er frigitt, vil generelle refusjonsregler gjelde.

6.3. Kjøp av spillvaluta eller spillelement – underlagt dine ikke-ekskluderbare rettigheter, er refusjon ikke tillatt når det digitale innholdet er mottatt og/eller lagt til kontoen din.

6.4. Tekniske problemer med det digitale innholdet som er (a) midlertidig, eller (b) forårsaket av din modifisering av, endring av eller tillegg til det digitale innholdet eller enhver bruk derav, inkludert enhver kombinasjon av det digitale innholdet med annet materiale som ikke leveres av Take-Two eller med maskinvare eller systemer som ikke oppfyller Take-Twos anbefalte spesifikasjoner – refusjon er ikke tillatt (slike problemer må rapporteres direkte til Take-Twos kundestøtte).

6.5. Ytterligere landsspesifikke returrettigheter: Hvis du er bosatt i ett av følgende land, har du, i tillegg til eventuelle rettigheter til refusjon som angitt ovenfor og eventuelle ikke-ekskluderbare rettigheter som du kan ha rett til, følgende lovbestemte returrettigheter:

 • Kunder i Australia

 1. Vårt digitale innhold leveres med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til australsk forbrukerlovgivning. Ved store feil med det digitale innholdet har du rett til:

  1. å kansellere bestillingen din hos oss; og

  2. en refusjon for den ubrukte delen av det digitale innholdet, eller til kompensasjon for den reduserte verdien.

 2. Du har også rett til å velge en erstatning ved store feil med digitalt innhold.

 3. Hvis en feil med det digitale innholdet ikke utgjør en stor feil, har du rett til å få feilen rettet opp innen rimelig tid. Hvis dette ikke gjøres, har du rett til refusjon for det digitale innholdet og til å kansellere bestillingen og få refusjon for ubrukte deler.

 4. Du har også rett til å bli kompensert for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller skade fra en svikt i det digitale innholdet.

 • Kunder i Brasil

Hvis du er en forbruker som bor permanent i Brasil, har du rett til å oppheve kjøpet innen sju dager etter mottak av en e-postbekreftelse av bestillingen av hvilken som helst grunn, unntatt der det er forbudt ved lov. Du må fremlegge bevis på at du kjøpte det digitale innholdet for å utøve denne retten.

 • EU- og Storbritannia-kunders angrerett

 1. Hvis du er en forbruker bosatt i EU eller Storbritannia, har du rett til å trekke deg fra ethvert kjøp hos oss innen 14 dager fra dagen du mottar en e-postbekreftelse av bestillingen eller når du begynner å laste ned det digitale innholdet, avhengig av hva som kommer først («angrerettperioden») uten å oppgi noen grunn. Angrerettperioden utløper etter 14 dager.

 2. For å utøve angreretten må du informere oss om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten med en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt via post eller e-post) til den fysiske adressen eller e-postadressen som er oppgitt i e-postbekreftelsen av bestillingen. Du kan bruke modellskjemaet for angrerett som er tilgjengelig på: https://www.take2games.com/withdrawal, men det er ikke obligatorisk. Du kan også fylle ut og sende inn en annen tydelig uttalelse elektronisk og sende den til oss. Hvis du benytter deg av dette alternativet, sender vi deg en bekreftelse på mottak av en slik tilbaketrekking uten forsinkelse (f.eks. via e-post).

 3. For å oppfylle angrerettfristen er det tilstrekkelig for deg å sende forespørselen din om tilbaketrekking og utøvelse av angreretten før angrerettperioden er utløpt.

 4. Hvis du trekker deg fra kontrakten, skal vi refundere alle betalinger mottatt fra deg under kjøpet uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller ikke senere enn 14 kalenderdager fra dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi vil utføre slik refusjon ved samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Uansett tilfelle, blir du ikke pålagt gebyrer som følge av slik refusjon.

 5. Vilkårene i denne angreretten gjelder ikke for deg hvis de har blitt frafalt av deg og du har samtykket til umiddelbar levering av en bestilling.

 • Kunder fra Sør-Korea

Hvis du er en kunde fra Sør-Korea som har kjøpt digitalt innhold, har du følgende juridiske rettigheter: 

 1. Du kan kansellere kjøpet av digitalt innhold innen sju dager etter at du har mottatt e-postbekreftelsen av bestillingen eller det digitale innholdet (hvis du ble levert det digitale innholdet etter å ha mottatt varselet). Refusjoner behandles innen tre virkedager etter at vi har mottatt informasjonen som kreves for refusjonen. Du kan ikke kansellere kjøpet av slikt digitalt innhold under følgende omstendigheter, med mindre annet er påkrevd i henhold til relevante lover og forskrifter i Sør-Korea:

  • det digitale innholdet brukes eller trer i virkning umiddelbart ved kjøp;

  • eventuelle tilleggsfordeler knyttet til det digitale innholdet har blitt brukt;

  • det digitale innholdet er åpnet når det digitale innholdet bare å åpnes, kan anses som å bruke det, eller nytten av det digitale innholdet bestemmes ved åpning av det; eller

  • personen utpekt som mottaker av et digitalt gaveinnhold, uttrykte sin intensjon om å motta det.

 2. Imidlertid, uavhengig av det ovennevnte, hvis innholdet i det kjøpte digitale innholdet er forskjellig fra det som ble indikert på etiketten eller annonsen, eller ble levert på en annen måte enn i henhold til vilkårene i disse retningslinjene for refusjon, kan du be om refusjon innen tre måneder etter å ha mottatt det kjøpte digitale innholdet eller innen 30 dager fra datoen da du ble klar over eller kunne ha blitt oppmerksom på en slik inkonsekvens.

 3. Hvis du kansellerer kjøpet, kan Take-Two hente tilbake eller slette det digitale innholdet hvis kjøp er kansellert.

Tilleggsrettighetene som er angitt i avsnitt 6.5, supplerer alle andre rettigheter som er angitt i disse retningslinjene for refusjon. I den grad det er uoverensstemmelser med de andre vilkårene i disse retningslinjene for refusjon eller tjenestevilkårene, vil rettighetene i dette avsnitt 6.5 ha forrang.

7. Virkninger av kansellering

7.1 Refusjoner kan kun utstedes til den opprinnelige betalingsmetoden som brukes for en betaling, og du vil ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil refusjoner ikke bli utstedt til en annen betalingsmetode, og i tilfelle Take-Two er pålagt å foreta en refusjon til en annen betalingsmetode (f.eks. en ikke-refunderbar metode ble opprinnelig brukt), vil gebyrer som påløper fra denne kostnaden ikke bli returnert.

7.2 I henhold til gjeldende lover, kan det ta opptil ti virkedager før refusjoner vises på kontoen din, avhengig av betalingsmetoden som de blir utstedt til.

7.3 Hvis du velger å kansellere, må du tydelig informere oss om beslutningen din i løpet av kanselleringsperioden. For å kansellere bestillingen din eller en del av bestillingen din, ta kontakt med støtteteamet i henhold til prosessen som er angitt i «Hvordan ber jeg om en refusjon?»- Vanlige spørsmål nederst på butikksiden og detaljer 1) datoen bestillingen er betalt, 2) datoen bestillingen er mottatt, 3) elementet(ene) som kanselleres, 4) spillet som det digitale innholdet er relatert til, 5) bestillingsreferansenummeret, 6) et skjermbilde av e-postbekreftelsen av bestillingen som ikke er i ventende status hos betalingsleverandøren eller feilen du mottar, 7) ditt fulle navn og 8) din spiller-ID/UID eller ZID. Slik finner du din spiller-ID/UID eller ZID:

a. Finn «Innstillinger»-modulen i spillet ditt.

b. Se etter Hjelp-ikonet eller Spillerstøtte-ikonet.

c. Du skal kunne finne din ZID, spiller- eller enhets-ID nederst.

7.4 For kanselleringsforespørsler vil vi gi deg bekreftelse på kanselleringsforespørselen din og, for alle forespørsler som oppfyller refusjonsvilkårene som er angitt i disse retningslinjene for refusjon, foreta refusjonen uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn fjorten (14) dager etter at vi er informert om beslutningen din om å utøve kanselleringsretten og motta ditt/dine kansellerte og returnerte element(er) eller innen en annen tidsramme som kreves av gjeldende lover.

8. Gjeldende lov, tvister og ansvar: AU, CH, EØS, Storbritannia

Hvis du er permanent bosatt i Australia, Sveits, Storbritannia eller et territorium i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, gjelder vilkårene i dette avsnitt 8 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du er permanent bosatt utenfor disse områdene eller jurisdiksjonene, kan du se avsnitt 9 nedenfor.

8.1 Les avsnitt 14 (Gjeldende lov, tvister og ansvar: AU, CH, EØS, Storbritannia) i tjenestevilkårene som er inkludert i disse retningslinjene for refusjon og skal gjelde for disse retningslinjene for refusjon og alt digitalt innhold og bestillinger. Vær oppmerksom på at hvis Take-Two-selskapet som inngår kontrakten med deg med hensyn til en bestilling er i EØS, har EU-kommisjonen etablert en nettbasert tvisteløsningsplattform for EØS-innbyggere: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Gjeldende lov, tvister og ansvar: USA og resten av verden.

Hvis du er permanent bosatt i USA eller noe territorium annet enn Australia, Sveits, Storbritannia eller noe territorium i EØS, gjelder vilkårene i dette avsnitt 9 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du er permanent bosatt i Australia, Sveits, Storbritannia eller et territorium i EØS, kan du se avsnitt 8 ovenfor.

9.1 Les avsnitt 15 (Gjeldende lov, tvister og ansvar: USA og resten av verden) i tjenestevilkårene som er inkludert i disse retningslinjene for refusjon og som skal gjelde for disse retningslinjene for refusjon og alt digitalt innhold og bestillinger. Vær oppmerksom på at avsnitt 15.5 i tjenestevilkårene inkluderer bindende individuell voldgift og bestemmelser om gruppesøksmål / juryrettslige fraskrivelser, og slike bestemmelser gjelder for deg og er inkludert i disse retningslinjene for refusjon. Slike bestemmelser påvirker dine rettigheter med hensyn til enhver tvist mellom deg og Take-Two, og krever at du og Take-Two løser tvister i bindende, individuell voldgift, og ikke i retten, underlagt de begrensede unntakene som er beskrevet deri.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer knyttet til våre retningslinjer for refusjon, kan du kontakte kundestøtte ved å bruke «Støtte»-lenken nederst på butikksiden for mer informasjon.

11. Retningslinjer for personvern

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til kundene våre. For informasjon om hvordan informasjon innhentes, brukes, offentliggjøres eller på annen måte behandles av oss i forbindelse med kjøpet ditt, rådfør deg med våre retningslinjer for personvern.

12. Diverse

12.1 Disse retningslinjene for refusjon, sammen med tjenestevilkårene, utgjør hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder bestillinger. De erstatter alle tidligere skriftlige avtaler mellom deg og oss angående slike bestillinger. Begreper med stor forbokstav som ikke er definert i disse retningslinjene for refusjon har samme definisjon som i tjenestevilkårene, og i tilfelle et faktisk avvik mellom disse retningslinjene for refusjon og tjenestevilkårene knyttet til kjøpet eller transaksjonen, skal disse retningslinjene for refusjon ha forrang.

12.2 Vi kan endre vilkårene i disse retningslinjene for refusjon når som helst med rimelig varsel til deg, som påkrevd i henhold til gjeldende lov. De endrede retningslinjene for refusjon vil bli lastet opp til https://www.take2games.com/refund-policy og gjelder for alle fremtidige kjøp etter en slik dato. Du godtar retningslinjene for refusjon ved hvert kjøp, og samtykker herved i at du skal lese retningslinjene for refusjon før du foretar et kjøp. Sjekk derfor https://www.take2games.com/refund-policy regelmessig for de nyeste vilkårene.