מדיניות ההחזרים הכספיים

עדכון אחרון: 28 בפברואר 2024

מדיניות ההחזרים הכספיים הזו חלה על רכישות שבוצעו באמצעות חנויות האינטרנט של המשחקים של Zynga ו‑Take-Two למכשירים ניידים וגרסאות אתרי אינטרנט של משחקים אלה (כל אחת מהן "חנות").

תנאי מדיניות ההחזרים הכספיים הזו, ותנאי השירות ("תנאי השירות"), המשולבים בדרך של אזכור, חלים על הקשר בינך (להלן "אתה" או "הלקוח") לבין החברה של Take-Two Interactive Software, Inc.‎ המתקשרת איתך בחוזה בנוגע לרכישה שלך (להלן "Take-Two" או "אותנו" או "אנחנו"). החברה של Take-Two המתקשרת איתך בחוזה בנוגע לכל רכישה תצוין בדף התשלום לאחר שתבחר אמצעי תשלום. השם, הכתובת החוקית, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של החברה מ-Take-Two שהיא צד לרכישה יצוינו בחנות ובדוא"ל אישור ההזמנה שיסופק לך לאחר השלמת תשלום מוצלח עבור הרכישה.

עליך להיות בן 18 לפחות או בגיל הבגירות החוקי בתחום השיפוט שלך כדי לבצע הזמנה בחנות. כל אדם מתחת לגיל 18 או גיל הבגירות החוקי בתחום השיפוט שלו, חייב שההורה או האפוטרופוס החוקי שלו יבצע את ההזמנה. על ידי ביצוע הזמנה בחנות, הלקוח מאשר כי קרא וקיבל את מדיניות ההחזרים הכספיים הזו ואת תנאי השירות.

מדיניות ההחזרים הכספיים הזו היא בנוסף לכל זכות (כולל זכויות להחזרים כספיים), אחריות משתמעת או ערבויות שייתכן שאתה זכאי להן על פי החוקים החלים בתחום השיפוט שלך ושלא ניתן לשלול, להגביל או לשנות על ידי הסכם בינינו, כולל הזכויות המסוימות המתוארות בסעיף 6.5 במסמך זה (ביחד, "זכויות שאינן ניתנות לשלילה"), ואינה שוללת, מגבילה או משנה כל זכות, אחריות משתמעת או ערבויות כאלה.

מדיניות ההחזרים הכספיים הזו משלבת את ההוראות לגבי הבוררות האישית המחייבת והוויתור על תביעות ייצוגיות ומשפטים עם חבר מושבעים הכלולות בתנאי השירות החלות על כל המשתמשים המתגוררים בארצות הברית ובכל טריטוריה אחרת מלבד אוסטרליה, שוויץ, בריטניה או השטחים של האזור הכלכלי האירופי.

עבור משתמשים כלולים, אלא אם כן תבטל את הסכמתך באמצעות התהליך בסעיף ‎15.5(3)‎‏ של תנאי השירות, אתה תהיה מחויב להסכם הבוררות, כלומר אתה ו-Take-Two תידרשו לפתור כל מחלוקת באמצעות בוררות אישית סופית ומחייבת, בכפוף למקרים חריגים מוגבלים. סעיף הבוררות מהווה ויתור על זכותך למשפט עם חבר מושבעים ולהשתתפות בתביעה ייצוגית, בתביעות קולקטיביות ובכל סוגי ההליכים האחרים המתנהלים בבית המשפט. אתה מאשר כי אתה מבין את סעיף הבוררות המחייבת ומסכים במפורש לסעיף הבוררות המחייבת ולוויתור על תביעה ייצוגית/משפט עם חבר מושבעים, אלא אם כן אתה מבטל את הסכמתך לכך כחוק

אנא עיין בסעיף 9 של מדיניות ההחזרים הכספיים הזו ובסעיף ‏15 של תנאי השירות לקבלת מידע נוסף על בוררות חובה, על ההשפעה על זכויותיך החוקיות ועל זכותך המוגבלת בזמן לבטל את הסכמתך.

‏1. תוכן דיגיטלי

1.1 Take-Two מספקת לך תוכנה ופריטים וירטואליים אשר נמסרים לך באמצעות הורדה מהאינטרנט בלבד. תוכל לרכוש את מוצרי Take-Two הבאים באמצעות החנות: א) הזמנה מראש, ב) מינוי, ג) גישה למשחק (באמצעות מפתח או חשבון משחק רשום), ד) מטבע לשימוש בתוך המשחק, ה) פריט לשימוש בתוך המשחק וכן ו) חשבון פרימיום (ביחד "התוכן הדיגיטלי"). שים לב כי למטרות תנאי השירות, בכפוף לזכויותיך שאינן ניתנות לשלילה, תוכן דיגיטלי נחשב כאילו הוא נכלל בהגדרה של "פריטים וירטואליים" בתנאי השירות והתנאים וההתניות (כולל כל המגבלות) החלים על "פריטים וירטואליים" כאלה, כמפורט בתנאי השירות שלנו, חלים באותה מידה על תוכן דיגיטלי.

1.2 ייתכן שתצטרך ליצור חשבון ולקשר חשבון זה לחנות כדי לרכוש תוכן דיגיטלי ולהשתמש בו, ובאפשרותך לרכוש תוכן דיגיטלי רק אם אתה תושב חוקי של מדינה או טריטוריה שבה הגישה לתוכן דיגיטלי והשימוש בו מותרים בהתאם לחוקים המקומיים החלים ולתנאי השירות שלנו.

1.3 כל סוגי הרכישות של תוכן דיגיטלי יכונו "פריטים" או "הזמנה".

‏2. תהליך ההזמנה

2.1 על ידי ביצוע הזמנה ב-Take-Two דרך החנות, אתה מאשר כי העסקה שלך תהיה איתנו. בנוסף, אתה מאשר כי לאחר שנאמת בהצלחה את האותנטיות והדיות של המידע שאתה מספק, ונאשר את הרכישה שלך, נתחיל לטפל בהזמנה שלך.

2.2 הזמנות מטופלות בדרך כלל באופן מיידי, אך עשויים לחלוף 2-‏5 ימים עד להשלמתן בהתאם לאמצעי התשלום שבחרת.

2.3 לאחר עיבוד ההזמנה שלך, אנחנו נשלח לך הודעת דוא"ל לאישור באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת לנו כחלק מההזמנה שלך.

2.4 הודעת דוא"ל לאישור זו תשמש כקבלה על הרכישה האלקטרונית שלך ותכיל מידע על ההזמנה שלך. החוזה בינך לבין Take-Two ייווצר רק כאשר תקבל את דוא"ל אישור ההזמנה שלך.

2.5 לא תקבל הודעת דוא"ל לאישור וההזמנה שלך לא תטופל אם (1) לא נוכל לספק לך פריט (לדוגמה, מכיוון שפריט זה אינו זמין עוד, או עקב שגיאה במחיר) או (2) ההזמנה שלך צפויה להתעכב למשך שלושים (30) ימים או יותר. Take-Two תודיע לך על כך בדוא"ל ואנחנו נודיע לך שאיננו יכולים לטפל בהזמנתך. אם כבר שילמת עבור הפריט, אנו נחזיר לך את הסכום המלא שחויב בהקדם האפשרי, אך בשום מקרה לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד קבלת הודעת דוא"ל לאישור הזמנה, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, לא נישא בכל חבות נוספת כלפיך.

2.6 אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע גישה לשרתים שלנו אם אנו מבססים דפוס עובדות המצביע על שימוש בלתי חוקי בתוכן הדיגיטלי או הפרה של מדיניות ההחזרים הכספיים הזו או של תנאי השירות, או כל פעולה אחרת שמטרתה להשיג תוכן דיגיטלי כלשהו שהמשתמש אינו זכאי לתבוע. שים לב שללקוחות שחשבונותיהם חסומים אין זכות לדרוש את החזרת התוכן הדיגיטלי שנרכש או כל החזר כספי אחר, אלא אם נדרש אחרת על פי החוק החל.

‏3. מחיר ההזמנה

מחיר ההזמנה שלך יוצג כולל כל המיסים הרלוונטיים בהתאם להערכה ש-Take-Two תבצע בעת הרכישה ובהתבסס על נתוני המדינה שתספק. ספק אמצעי התשלום שלך עשוי גם להחיל שער המרת מטבע על מחיר ההזמנה שלך ו/או דמי טיפול נוספים. במידה הרבה ביותר המותרת בחוק, Take-Two אינה אחראית לחיובים ולעמלות כאלה.

‏4. משלוח ההזמנה

.4.1 תוכן דיגיטלי נמסר לך על סמך המידע שאתה מספק, ואתה אחראי לדיוקו של מידע זה. אם יופרו תקנות כלשהן (כולל, בין היתר, תקנות יצוא/יבוא) עקב מידע לא מדויק שסופק על ידך, אתה אחראי להפרה כזו.

4.2 ייתכן שיידרש תשלום עבור עמלות או עלויות נוספות שייווצרו בעת ההורדה או הקבלה של תוכן דיגיטלי (כולל, לדוגמה, תשלומים שגובה ספק האינטרנט שלך). אתה מסכים לשלם את כל התשלומים או העלויות האלה שנגרמו ומאשר שבמידה המרבית המותרת בחוק, Take-Two אינה אחראית לתשלומים או לעלויות אלה.

4.3 אם אנו מתעכבים באספקת התוכן הדיגיטלי שלך עקב אירוע מעבר לשליטתנו, כגון שביתות או עיצומים אחרים; מרי אזרחי, מהומות, פלישה, מתקפת טרור או איום במתקפת טרור; מלחמה (שהוכרזה או לא) או איום או הכנה למלחמה; שריפה, פיצוץ, סערה, שיטפון, רעידת אדמה, מגיפה, מגיפה גלובלית או אסון טבע אחר או כוח עליון; גישה מוגבלת לרשתות תקשורת ציבוריות או פרטיות; מעשים, צווים או חוקים, תקנות או הגבלות של ממשלה כלשהי, אנו ניצור עימך קשר בהקדם האפשרי כדי ליידע אותך ונעשה כל שביכולתנו כדי להפחית את העיכוב. כל עוד נעשה זאת, לא נפצה אותך על העיכוב, אך אם סביר שהעיכוב יהיה משמעותי תוכל ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו (פרטי הקשר בסעיף 10) כדי לסגת מהרכישה ולקבל החזר כספי עבור כל מוצר ששילמת עבורו מראש אך לא קיבלת.

4.4 אם יש לך שאלות נוספות בנוגע להזמנה שלך, אנא בקר בשירות הלקוחות (פרטי הקשר בסעיף 10).

5.‏ בקשות ביטול

5.1 אתה רשאי לבקש לבטל, להחזיר או להחליף כל הזמנה או רכישות של פריטים בתוך 14 ימים מיום רכישת הפריט שלך ("תקופת הביטול") כאשר בקשה זו עומדת בתנאים של סעיף 6 להלן. Take-Two תנקוט את כל הפעולות הסבירות כדי לפתור כל בעיה שעשויה להיות לך עם הפריט(ים) או עם בקשה להחזר כספי בתום לב.

5.2 כדי לבקש החזר עליך לפעול לפי התהליך המפורט בסעיף "כיצד אוכל לבקש החזר כספי?" בשאלות הנפוצות בתחתית עמוד החנות או ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Take-Two בהתאם לסעיף 10 של מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת. לפני שליחת בקשה להחזר כספי, שים לב שישנם מספר חריגים לכללי ההחזר עבור תוכן דיגיטלי המוזכרים בסעיף "התנאים להחזר כספי" להלן.

6.‏ התנאים להחזר כספי

חשוב:

אתה מאשר כי תאבד את זכותך לבקש החזר כספי עבור כל תוכן דיגיטלי, אם: (א) תממש או תוריד תוכן דיגיטלי זה או תשתמש בו במהלך תקופת הביטול; או (ב) תוכן דיגיטלי זה יתווסף לחשבונך במהלך תקופת הביטול. לדוגמה, אם תתחיל להוריד את התוכן הדיגיטלי במכשיר שלך או שתזין את המפתח לקבלת התוכן הדיגיטלי במהלך תקופת הביטול, פירוש הדבר שאתה מוותר על זכותך לבטל את הרכישה. כלל זה אינו חל כאשר הביטול נובע מתקלה או מבעיה אחרת בתוכן (כלומר, הפעלת סעד סטטוטורי כמתואר בסעיף 6.5).

6.1. הפריט אינו מתקבל, אינו זמין או מתעכב – החזר כספי מותר (ראה סעיף 2.5 לעיל).

6.2. הזמנות מראש – החזר כספי מותר. במקרה של הזמנות מהראש שטרם נמסרו, תוכל לקבל החזר כספי בכל עת עד ליום השחרור; לאחר השחרור, חלים כללי ההחזר הכלליים.

6.3. רכישת מטבע או פריט לשימוש בתוך המשחק – בכפוף לזכויותיך שאינן ניתנות לביטול, אי אפשר קבל החזר כספי לאחר קבלת התוכן הדיגיטלי ו/או הוספתו לחשבונך.

6.4. בעיות טכניות בתוכן הדיגיטלי שהן (א) זמניות; או (ב) נגרמות עקב תיקון, שינוי או תוספת שלך לתוכן הדיגיטלי או לכל שימוש בו, כולל כל שילוב של התוכן הדיגיטלי עם חומרים אחרים שאינם מסופקים על ידי Take-Two או עם חומרה או מערכות שאינן עומדות במפרטים המומלצים של Take-Two – אי אפשר לקבל החזר כספי (יש לדווח על בעיות כאלה ישירות לשירות הלקוחות של Take-Two).

6.5. זכויות החזרה נוספות ספציפיות למדינה: אם אתה תושב של אחת מהמדינות הבאות, בנוסף לכל זכות להחזר כספי המפורטת לעיל ולכל זכות שאינה ניתנת לשלילה שאתה עשוי להיות זכאי לה, מוקנות לך גם זכויות ההחזרה הסטטוטוריות הבאות:

לקוחות באוסטרליה

התוכן הדיגיטלי שלנו מגיע עם אחריות שלא ניתן לשלול על פי חוק הצרכן האוסטרלי. לגבי כשלים משמעותיים בתוכן הדיגיטלי, אתה זכאי:

לבטל את הזמנתך אצלנו; וכן

להחזר כספי עבור החלק של התוכן הדיגיטלי שלא נעשה בו שימוש, או לפיצוי עבור הערך המופחת שלו.

אתה זכאי גם לבחור תחליף עבור כשלים משמעותיים בתוכן דיגיטלי.

אם כשל בתוכן הדיגיטלי אינו נחשב לכשל משמעותי, אתה זכאי לתיקון הכשל בזמן סביר. אם הדבר לא נעשה, אתה זכאי להחזר כספי עבור התוכן הדיגיטלי ולביטול ההזמנה ולקבלת החזר כספי עבור כל חלק שלא נעשה בו שימוש.

כמו כן, אתה זכאי לקבל פיצוי עבור כל אובדן או נזק אחרים שניתן היה לחזותם באופן סביר ונגרמו עקב כשל בתוכן הדיגיטלי.

לקוחות בברזיל

אם אתה צרכן המתגורר באורח קבע בברזיל, יש לך את הזכות לסגת מהרכישה בתוך 7 ימים מקבלת דוא"ל אישור הזמנה מכל סיבה שהיא למעט כאשר הדבר אסור על פי חוק. עליך לספק הוכחה שרכשת את התוכן הדיגיטלי כדי לממש זכות זו.

זכות הנסיגה של לקוחות באיחוד האירופי ובבריטניה

אם אתה צרכן המתגורר באיחוד האירופי או בבריטניה, זכותך לסגת מכל רכישה אצלנו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת דוא"ל לאישור הזמנה או כאשר תתחיל בהורדת התוכן הדיגיטלי, המוקדם מביניהם ("תקופת הנסיגה") מבלי לספק סיבה כלשהי. תקופת הנסיגה תפוג לאחר 14 ימים.

כדי לממש את זכות הנסיגה שלך, עליך להודיע לנו על החלטתך לסגת מהחוזה באמצעות הצהרה חד משמעית (למשל מכתב שנשלח בדואר או בדואר אלקטרוני) לכתובת הפיזית או לדוא"ל שסופקו בדוא"ל אישור ההזמנה שלך. אתה רשאי להשתמש בטופס הנסיגה לדוגמה הזמין בכתובת: https://www.take2games.com/withdrawal, אך זאת אינה חובה. תוכל גם למלא ולהגיש באופן אלקטרוני הצהרה ברורה אחרות ולשלוח אותה אלינו. אם תשתמש באפשרות זו, נשלח לך אישור על קבלת הנסיגה ללא דיחוי (למשל באמצעות דואר אלקטרוני).

כדי לעמוד במועד האחרון לנסיגה, מספיק שתשלח את ההודעה שלך בנוגע למימוש זכותך לסגת לפני פקיעת תקופת הנסיגה.

אם תיסוג מהחוזה, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שהתקבלו ממך במסגרת הרכישה ללא דיחוי מיותר ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 ימים קלנדריים מהיום שבו אנו מקבלים הודעה על החלטתך לסגת מחוזה זה. אנו נבצע החזר תשלום זה באמצעות אותם אמצעי תשלום שבהם השתמשת עבור העסקה הראשונית, אלא אם הסכמת במפורש אחרת; בכל מקרה, לא תישא בכל תשלום כתוצאה מהחזר תשלום כזה.

התנאים של זכות נסיגה זו לא יחולו עליך אם ויתרת עליהם והסכמת לאספקה המיידית של הזמנה כלשהי.

לקוחות ברפובליקה של קוריאה

אם אתה לקוח קוריאני שרכש תוכן דיגיטלי, יש לך את הזכויות החוקיות הבאות: 

אתה רשאי לבטל את רכישת התוכן הדיגיטלי בתוך 7 ימים מקבלת הודעת הדוא"ל לאישור ההזמנה או התוכן הדיגיטלי (אם סופק לך התוכן הדיגיטלי לאחר קבלת ההודעה). החזרים כספיים יעובדו בתוך 3 ימי עסקים מקבלת המידע הנדרש לביצוע ההחזר על ידינו. אינך רשאי לבטל את הרכישה של תוכן דיגיטלי כזה במקרים הבאים, אלא אם נדרש אחרת על פי החוקים והתקנות הרלוונטיים של דרום קוריאה:

התוכן הדיגיטלי מיושם מייד עם הרכישה או שנעשה בו שימוש מייד עם הרכישה;

כבר נעשה שימוש בכל הטבה נוספת הקשורה לתוכן הדיגיטלי;

התוכן הדיגיטלי נפתח כאשר ניתן לראות בעצם הפתיחה של התוכן הדיגיטלי כשימוש בו או שהתועלת של התוכן הדיגיטלי נקבעת בעת פתיחתו; או

האדם שמיועד לקבל תוכן דיגיטלי במתנה הביע את כוונתו לקבל אותו.

עם זאת, על אף האמור לעיל, אם התוכן של התוכן הדיגיטלי שנרכש שונה מהתוכן המצוין בתווית או בפרסומת, או אם סופק באופן שונה מהתנאים של מדיניות ההחזרים הכספיים הזו, תוכל לבקש החזר כספי בתוך 3 חודשים מקבלת התוכן הדיגיטלי שנרכש או בתוך 30 ימים מהתאריך שבו נודע לך על חוסר עקביות זה או שהיית יכול להיות מודע לו.

אם תבטל את הרכישה, Take-Two עשויה לאחזר או למחוק את התוכן הדיגיטלי שרכישתו בוטלה.

הזכויות הנוספות המפורטות בסעיף 6.5 זה משלימות כל זכות אחרת הקבועה במדיניות ההחזרים הכספיים הזאת. ככל שיהיו אי-התאמות עם התנאים האחרים של מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת או עם תנאי השירות, הזכויות בסעיף 6.5 זה יגברו.

7.‏ השפעות הביטול

7.1 ניתן להנפיק החזרים כספיים אך ורק לאמצעי התשלום המקורי שבו נעשה שימוש לתשלום, ולא תישא בעמלות כלשהן כתוצאה מהחזר כספי כזה. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החזרים כספיים לא יונפקו לאמצעי תשלום אחר, ובמקרה שבו Take-Two נדרשת לבצע החזר כספי לאמצעי תשלום אחר (למשל, נעשה שימוש במקור באמצעי שאינו ניתן להחזר), לא יוחזרו עמלות שנגרמו מחיוב זה.

7.2 בכפוף לכל החוקים החלים, עשויים לעבור עד 10 ימי עסקים עד שהחזרים כספיים יופיעו בחשבונך, בהתאם לאמצעי התשלום שאליו הם מונפקים.

7.3 אם תבחר לבטל, עליך להודיע לנו בבירור על החלטתך במהלך תקופת הביטול. כדי לבטל ביעילות את הזמנתך או חלק ממנה, אנא פנה לצוות התמיכה ופעל לפי התהליך המפורט בסעיף "כיצד אוכל לבקש החזר כספי?" בשאלות הנפוצות בתחתית עמוד החנות ופרט את 1) התאריך שבו ההזמנה שולמה, 2) התאריך שבו ההזמנה התקבלה, 3) הפריטים שבוטלו, 4) המשחק שאליו קשור התוכן הדיגיטלי; 5) מספר הסימוכין של ההזמנה, 6) צילום מסך של דוא"ל אישור ההזמנה שלך שאינו בסטטוס "בהמתנה" אצל ספק התשלום שלך או של השגיאה שאתה מקבל, 7) שמך המלא, וכן 8) ID/UID או ZID של השחקן שלך. כדי למצוא את ה-ID/UID או ZID של השחקן שלך:

א. אתר את הווידג'ט "הגדרה" בתוך המשחק שלך.

ב. חפש את סמל העזרה או את סמל התמיכה בשחקנים.

ג. אתה אמור להיות מסוגל לאתר את ה-ZID שלך או את מזהה השחקן או המכשיר שלך בתחתית.

7.4 לגבי בקשות ביטול, אנחנו נספק לך אישור על בקשת הביטול שלך, ולגבי כל בקשה העומדת בתנאי ההחזר הכספי המפורטים במדיניות ההחזרים הכספיים הזאת, נבצע את ההחזר הכספי ללא עיכוב מיותר, אך לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לאחר שנודע לנו על החלטתך לממש את זכות הביטול שלך וקבלת הפריטים שבוטלו והוחזרו שלך או במסגרת זמן אחרת כנדרש על פי החוקים החלים.

‏8. החוק החל, מחלוקות וחבות: אוסטרליה, שוויץ, האזור הכלכלי האירופי, בריטניה

אם אתה מתגורר באורח קבע באוסטרליה, בשווייץ, בבריטניה או בתחום האזור הכלכלי האירופי, התנאים של סעיף 8 זה חלים על החוזה המשפטי שלך עם Take-Two. אם אתה מתגורר באורח קבע מחוץ לטריטוריות או לתחומי שיפוט אלה, אנא ראה סעיף 9 להלן.

8.1 אנא קרא את סעיף 14 (החוק החל, מחלוקות וחבות: אוסטרליה, שוויץ, האזור הכלכלי האירופי, בריטניה) של תנאי השירות המשולב במדיניות ההחזרים הכספיים הזאת ויחול על מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת ועל כל התוכן הדיגיטלי וההזמנות. שים לב שאם חברת Take-Two שהתקשרה איתך בחוזה בנוגע להזמנה נמצאת באזור הכלכלי האירופי, נציבות האיחוד האירופי הקימה פלטפורמה מקוונת ליישוב מחלוקות עבור תושבי האזור הכלכלי האירופי בכתובת הבאה: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

‏9. החוק החל, מחלוקות וחבות: ארצות הברית ושאר העולם.

אם אתה מתגורר באורח קבע בארצות הברית או בכל טריטוריה**שאינה**אוסטרליה, שווייץ, בריטניה או אף טריטוריה באזור הכלכלי האירופי, התנאים של סעיף 9 זה חלים על החוזה המשפטי שלך עם Take-Two. אם אתה מתגורר באורח קבע באוסטרליה, שווייץ, בריטניה או בכל טריטוריה באזור הכלכלי האירופי, אנא ראה סעיף 8 לעיל.

9.1 אנא קרא את סעיף 15 (החוק החל, מחלוקות וחבות: ארצות הברית ושאר העולם) של תנאי השירות המשולב במדיניות ההחזרים הכספיים הזאת ויחול על מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת ועל כל התוכן הדיגיטלי וההזמנות. אנא שים לב כי סעיף 15.5 של תנאי השירות כולל הוראות בדבר בוררות אישית מחייבת וויתור על תביעה ייצוגית / משפט עם חבר מושבעים והוראות אלה חלות עליך והן משולבות במדיניות ההחזרים הכספיים הזאת. הוראות אלה משפיעות על זכויותיך ביחס לכל מחלוקת בינך לבין Take-Two, ודורשות ממך ומ-Take-Two לפתור מחלוקות בבוררות אישית מחייבת, ולא בבית המשפט, בכפוף למקרים החריגים המוגבלים המתוארים בה.

[‎/additionalText]

‏10. פרטים ליצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות נוספים הקשורים למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו, אנא אל תהסס ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות הקישור 'תמיכה' שמופיע בתחתית עמוד החנות לקבלת מידע נוסף.

1‏1. מדיניות פרטיות

אנו מחויבים להגן על פרטיות לקוחותינו. למידע על האופן שבו מידע נאסף או נחשף או שנעשה בו שימוש או שהוא מעובד על ידינו בכל דרך אחרת בקשר לרכישה שלך, אנא עיין במדיניות הפרטיותשלנו.

‏12. שונות

12.1 מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת, יחד עם תנאי השירות, היא ההסכם המלא בינך לבינינו בכל הקשור להזמנות. הוא מחליף כל הסכם כתוב קודם בינך לבינינו בנוגע להזמנות כאלה. למונחים שאינם מוגדרים במדיניות ההחזרים הכספיים הזאת תהיה אותה הגדרה כמו בתנאי השירות, ובמקרה של סתירה ממשית בין מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת לבין תנאי השירות הקשורה לרכישה או לעסקה שלך, מדיניות ההחזרים הכספיים הזו תקבל עדיפות.

12.2 אנו רשאים לשנות את תנאי מדיניות ההחזרים הכספיים הזאת בכל עת עם מתן הודעה סבירה לך, כנדרש על פי החוק החל. מדיניות ההחזרים הכספיים שהשתנתה תועלה אל האתר https://www.take2games.com/refund-policy ותחול על כל הרכישות העתידיות לאחר תאריך זה. אתה מקבל את מדיניות ההחזרים הכספיים בכל רכישה, ומסכים בזאת שתקרא את מדיניות ההחזרים הכספיים לפני ביצוע רכישה, לכן אנא עיין באתר https://www.take2games.com/refund-policy באופן קבוע לקריאת התנאים העדכניים ביותר.