Chính sách quyền riêng tư của Take-Two Interactive Software

Cập nhật lần cuối: 26 tháng 4 năm 2023

Take-Two Interactive Software, Inc. và các công ty con tạo thành tập đoàn Take-Two (“Take-Two ”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) là nhà phát triển, phát hành và tiếp thị hàng đầu trong lĩnh vực giải trí tương tác. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích các biện pháp thực hành về dữ liệu đối với các sản phẩm, dịch vụ và trang web do các đơn vị của Take-Two cung cấp và các nhãn được liệt kê tại đây (“Dịch vụ”). Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này và nhớ rằng các biện pháp thực hành của chúng tôi và dữ liệu chúng tôi thu thập có thể thay đổi, tùy thuộc vào cách quý vị sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ cũng tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản và chính sách nào khác có trong Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này bổ sung cho tuyên bố về quyền riêng tư được cung cấp kèm theo sản phẩm phần mềm của quý vị và từ nhà sản xuất nền tảng của quý vị.

Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân thu thập được từ người ứng tuyển việc làm. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của người ứng tuyển việc làm của chúng tôi có tại đây.

Thông báo Thu thập Thông tin Cá nhân : Vui lòng xem các phần Danh mục Thông tin Được thu thập, Cách chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân và Cơ sở Pháp lý của chúng tôi để biết tổng quan về những thông tin mà chúng tôi thu thập và lý do thu thập, cũng như phần Quyền Dữ liệu để biết thông tin về cách thực hiện các quyền riêng tư của quý vị, bao gồm cả việc chọn không bán hay chia sẻ thông tin cá nhân.

Danh mục thông tin được thu thập

Loại thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách quý vị sử dụng Dịch vụ. Nói chung, chúng tôi thu thập những thông tin sau:

 • Mã định danh / Thông tin Liên hệ: Tên, tên người dùng, gamertag, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại, mã nhận diện (ID) riêng, ID thiết bị di động, ID nền tảng, ID dịch vụ trò chơi, ID quảng cáo (IDFA, ID Android) và địa chỉ IP

 • Đặc điểm Được bảo vệ: Tuổi tác và giới tính

 • Thông tin thương mại: Lịch sử và tùy chọn mua sắm và sử dụng, bao gồm cả thông tin chơi trò chơi

 • Thông tin Thanh toán: Thông tin thanh toán (thông tin về thẻ tín dụng/ghi nợ) và địa chỉ giao hàng

 • Internet / Hoạt động điện tử: Thông tin về duyệt web/ứng dụng và chơi trò chơi liên quan đến Dịch vụ; thông tin về (các) tương tác trực tuyến với Dịch vụ hay quảng cáo của chúng tôi; và thông tin chi tiết về các trò chơi và nền tảng mà quý vị sử dụng, cũng như thông tin liên quan đến các ứng dụng được cài đặt

 • Thiết bị và Dữ liệu Sử dụng: Loại thiết bị, thông tin chi tiết về phần mềm và phần cứng, cài đặt ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, cũng như thông tin về cách người dùng sử dụng và tương tác với Dịch vụ (ví dụ: nội dung đã xem, các trang đã truy cập, lượt nhấp chuột, chuyển động cuộn)

 • Suy luận Hồ sơ: Suy luận được đưa ra từ thông tin và hoạt động trên web của quý vị, qua đó góp phần tạo hồ sơ tùy chỉnh theo cá nhân để chúng tôi có thể xác định những sản phẩm và dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm

 • Thông tin Âm thanh / Hình ảnh: Ảnh, hình ảnh và ảnh đại diện của tài khoản, thông tin âm thanh qua các tính năng và chức năng trò chuyện, cũng như các bản ghi chơi trò chơi và cảnh trong video (ví dụ như khi quý vị tham gia thử nghiệm trò chơi)

 • Thông tin Nhạy cảm: Thông tin vị trí chính xác (nếu quý vị cho phép Dịch vụ thu thập vị trí của quý vị), thông tin đăng nhập tài khoản (tên và mật khẩu người dùng) và nội dung trao đổi qua các tính năng và chức năng trò chuyện.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin và cơ sở pháp lý của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin mà mình thu thập trong phạm vi Take-Two như được trình bày dưới đây, căn cứ theo nhiều cơ sở pháp lý khác nhau:

 • Mục đích Kinh doanh: Cung cấp Dịch vụ và hỗ trợ; đáp ứng các đơn đặt hàng và yêu cầu; cải thiện Dịch vụ và hoạt động kinh doanh; phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; nâng cao trải nghiệm của quý vị trên Dịch vụ; bảo vệ tính bảo mật cho người dùng, nhân viên, cơ sở vật chất và Dịch vụ của chúng tôi; và phát triển các nghiên cứu nội bộ về tiếp thị và nhân khẩu học

 • Mục đích Thương mại: Tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các đối tác kinh doanh; gửi cho quý vị tài liệu quảng bá; và thực hiện các hoạt động và sự kiện quảng bá

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của quý vị theo sự cho phép của pháp luật.

Nguồn thông tin chúng tôi thu thập

Cách chúng tôi thu thập thông tin tùy thuộc vào cách quý vị sử dụng Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin:

 • do quý vị cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, ví dụ như khi quý vị thiết lập tài khoản, đăng ký nhận thông tin tiếp thị hoặc liên hệ với chúng tôi

 • về các trò chơi mà quý vị chơi (tự động)

 • từ các nền tảng bên thứ ba, ví dụ như khi quý vị chơi các trò chơi hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản bên thứ ba

 • tự động, bao gồm thông qua cookie và các công nghệ theo dõi tương tự

 • từ các bên thứ ba, ví dụ như mạng quảng cáo, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp thông tin bên thứ ba và người chơi khác

—Thông tin do quý vị cung cấp

Quý vị cung cấp thông tin cho chúng tôi khi sử dụng Dịch vụ, ví dụ như khi quý vị: 

 • tạo tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ

 • đăng ký nhận thông tin tiếp thị và liên lạc

 • bình luận trên các bảng tin, diễn đàn, phòng trò chuyện, nguồn cấp dữ liệu, trang web hoặc Dịch vụ khác

 • mua sắm hoặc đổi thưởng một trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các vật phẩm thực tế, vật phẩm ảo, tiền ảo hoặc phần bổ sung

 • tải xuống, cài đặt hoặc truy cập các bản demo, chương trình hay phần mềm khác

 • liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ hoặc cho mục đích khác

 • sử dụng các tính năng chia sẻ hay email của chúng tôi

 • tham gia các sự kiện, nội dung, quảng bá, khảo sát hoặc thử nghiệm trò chơi

 • tham gia hoạt động trong đó quý vị cung cấp thông tin của mình

Tùy vào Dịch vụ hoặc hoạt động của quý vị, chúng tôi thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh, địa chỉ gửi thư/mã bưu chính, thông tin thanh toán hoặc mua sắm, tuổi, giới tính, mật khẩu, ID nền tảng, sản phẩm phần mềm đã chơi, dữ liệu khảo sát, vị trí địa lý của quý vị và những hệ thống hay nền tảng mà quý vị sử dụng để chơi. Chúng tôi kết hợp thông tin này giữa các thiết bị mà quý vị sử dụng. 

—Thông tin về Lối chơi

Khi quý vị sử dụng Dịch vụ, chúng tôi tự động nhận được thông tin về việc quý vị chơi trò chơi. Thông tin về chơi trò chơi bao gồm ID nền tảng hoặc ID dịch vụ trò chơi, các thành tích trong trò chơi, điểm và hiệu suất trong trò chơi, địa chỉ IP, địa chỉ MAC hoặc ID thiết bị khác, thông tin về nền tảng/thiết bị khác của quý vị, cũng như thông tin và số liệu thống kê khác về việc quý vị sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin chơi trò chơi ngay cả khi quý vị không đăng ký Dịch vụ. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chơi trò chơi với thông tin khác mà chúng tôi có về quý vị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ chống gian lận của nội bộ và bên thứ ba để phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận trong Dịch vụ của chúng tôi.

—Thông tin về Nền tảng, Trò chơi và Mạng xã hội

Chúng tôi thu thập thông tin khi quý vị truy cập Dịch vụ bằng tài khoản nền tảng bên thứ ba, ví dụ như tài khoản nền tảng trò chơi, tài khoản dịch vụ mạng trò chơi hoặc tài khoản dịch vụ mạng xã hội. Khi quý vị truy cập Dịch vụ theo cách này, các nền tảng bên thứ ba sẽ cung cấp thông tin về quý vị cho chúng tôi. Ví dụ: tùy thuộc vào việc quý vị sử dụng nền tảng bên thứ ba hoặc hoạt động của quý vị trên đó, chúng tôi sẽ nhận được tên người dùng, danh sách bạn bè hoặc thông tin tài khoản của quý vị mà cần thiết để cung cấp Dịch vụ hoặc vật phẩm đã mua trong trò chơi. Nền tảng của bên thứ ba có thể cho phép quý vị kiểm soát thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các điều khoản, chính sách, việc tiết lộ hoặc hành động của bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào.

—Cookie và Công nghệ tương tự

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, tag pixel, cookie Flash, tệp nhật ký Internet, bộ công cụ phát triển phần mềm và các công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện và duy trì chức năng của Dịch vụ; tăng cường an ninh và phòng chống gian lận; và cung cấp quảng cáo mục tiêu cho quý vị. Hệ thống của chúng tôi có thể không phản hồi các yêu cầu hoặc tiêu đề Không theo dõi từ một số hoặc tất cả các trình duyệt. Phần Quản lý tài khoản, thông tin liên lạc và dữ liệu của quý vị cung cấp thông tin bổ sung về việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cũng như khả năng quản lý cookie của quý vị. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tùy chọn cookie, nếu có hoặc truy cập Chính sách cookie được đăng trên Dịch vụ để biết thêm thông tin.

—Thông tin từ Bên Thứ ba

Chúng tôi nhận thông tin từ bên thứ ba để cập nhật thông tin mà chúng tôi thu thập về quý vị. Chúng tôi có thể nhận thông tin từ cơ sở dữ liệu công khai, nhà sản xuất nền tảng, nhà cung cấp dịch vụ phân tích, nhà phát triển trò chơi, đối tác kinh doanh khác và tập đoàn Take-Two liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho quý vị, trong đó bao gồm thông tin nhân khẩu học và thông tin về quyền lợi của quý vị. Chúng tôi có thể thu thập thông tin sẵn có công khai, bao gồm từ mạng xã hội, để bảo vệ người dùng, nhân viên, cơ sở vật chất và Dịch vụ của chúng tôi, cũng như để hỗ trợ điều tra. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ những người khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trong đó có thể bao gồm thông tin về quý vị nếu quý vị được nhắc đến trong các bình luận trên Dịch vụ hoặc một cá nhân gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi.

Khi nào Chúng tôi Chia sẻ Thông tin

Như nêu dưới đây, chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với:

 • các nhà cung cấp thực hiện hỗ trợ và các dịch vụ khác cho chúng tôi

 • Các công ty thành viên trong tập đoàn Take-Two

 • các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và đối tác

 • các bên thứ ba khác (ví dụ như cho các dịch vụ hợp tác, các mục đích pháp lý và an toàn, liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc tài sản và các mục đích khác khi được sự cho phép của quý vị)

 • những người dùng khác, ví dụ như khi quý vị tham gia các sự kiện hoặc cộng đồng mở hoặc thông tin được xuất bản trên bảng xếp hạng

Trong 12 tháng qua, Take-Two đã bán và/hoặc chia sẻ các mã định danh, địa chỉ IP không trùng lặp, cũng như Hoạt động trên Internet/Phương tiện điện tử và Suy luận Hồ sơ với các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba để cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo tùy chỉnh theo cá nhân cho quý vị và những người khác như quý vị. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về những người mà chúng tôi biết là dưới 16 tuổi nếu không được họ (hoặc cha mẹ họ, tùy vào độ tuổi) chấp thuận.

—Nhà cung cấp

Chúng tôi thuê các nhà cung cấp để thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ. Các nhà cung cấp này hỗ trợ về kinh doanh, chuyên môn hoặc kỹ thuật cho chúng tôi, giúp chúng tôi vận hành hoạt động kinh doanh và Dịch vụ hoặc quản lý các hoạt động liên quan đế hoạt động kinh doanh của chúng tôi và Dịch vụ.

—Quảng cáo

Chúng tôi sử dụng quảng cáo của Take-Two và bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như mạng quảng cáo, trao đổi dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ quản lý lưu lượng, mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ phân tích tiếp thị. Các nhà cung cấp này sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự (xem phần Cookie và Công nghệ tương tự trên đây) để thu thập thông tin về thiết bị và việc sử dụng Dịch vụ của quý vị. Thông tin này, cùng với thông tin do chúng tôi chia sẻ với họ, cho phép chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi nhận diện quý vị hoặc thiết bị của quý vị và cung cấp quảng cáo cho quý vị hoặc thiết bị của quý vị, đồng thời đánh giá hiệu quả của những quảng cáo đó. Điều này bao gồm Số nhận dạng / Thông tin liên hệ, Internet / Hoạt động điện tử, Dữ liệu sử dụng và thiết bị cũng như Suy luận hồ sơ.

Chúng tôi (và đôi khi là các nhà cung cấp của chúng tôi) thu thập hoặc chia sẻ thông tin này khi quý vị sử dụng Dịch vụ, nhấp vào một trang web hay quảng cáo hoặc khởi chạy một trong những trò chơi hay ứng dụng di động khác của chúng tôi. Thông tin này: (1) cho phép chúng tôi thanh toán chính xác và phù hợp cho những quảng cáo được cung cấp thay mặt cho chúng tôi (ví dụ: quảng cáo khiến quý vị mua hoặc tải một trong những trò chơi của chúng tôi) và nhận thanh toán khi quý vị thấy quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi; (2) góp phần tránh để quý vị xem các quảng cáo giống nhau; (3) góp phần chọn và hiển thị quảng cáo hoặc nội dung khác nhắm tới mục tiêu trên thiết bị của quý vị (ví dụ như trên trang web hoặc dịch vụ mạng xã hội mà quý vị truy cập hoặc ứng dụng di động mà quý vị sử dụng) mà quý vị có thể đặc biệt quan tâm; (4) giúp đánh giá và phân tích hiệu quả quảng cáo của chúng tôi, mức độ yêu thích của nội dung và lưu lượng trên Dịch vụ; và (5) giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc quản lý cách chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị trong phần Quản lý Tài khoản, Thông tin liên lạc và Dữ liệu của quý vị; và nếu được áp dụng cho Dịch vụ, thông qua công cụ tùy chọn cookie nếu có hoặc truy cập Chính sách Cookie được đăng trên Dịch vụ.

—Bên Thứ ba

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, bao gồm:

 • Mối quan hệ Hợp tác: Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc quảng bá thông qua hợp tác với một bên thứ ba, là bên sẽ nhận được thông tin của quý vị để sử dụng cho mục đích riêng của bên đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về việc đó tại thời điểm thu thập và quý vị có thể chọn tham gia đề nghị đó hay không. 

 • Pháp lý & An toàn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị để bảo vệ tính bảo mật cho Dịch vụ, máy chủ, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, người dùng và hoạt động kinh doanh và liên quan đến việc điều tra lừa đảo, xâm phạm sở hữu trí tuệ, can thiệp vào các quyền của chúng tôi, tài sản của người dùng hoặc hoạt động khác trái pháp luật hoặc có thể khiến quý vị hoặc chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm theo yêu cầu hoặc đòi hỏi của công chức thực thi pháp luật hay công chức nhà nước khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các bên thứ ba khi có lý do để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để giải quyết tổn hại hoặc can thiệp thực tế hay có thể xảy ra đối với các quyền, tài sản, hoạt động, người dùng của chúng tôi hoặc người khác mà có thể bị tổn hại hoặc có thể phải gánh chịu tổn thất hoặc thiệt hại hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi, điều tra, thực thi các chính sách, điều khoản của chúng tôi, chống lừa đảo hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý được tống đạt tới Take-Two. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị khi có lý do để tin rằng việc đó là cần thiết để điều tra hoặc thực thi các chính sách, điều khoản của chúng tôi hoặc văn bản pháp lý khác hay hợp đồng liên quan đến Dịch vụ hoặc các quyền của bên thứ ba.

 • Bán hoặc Chuyển nhượng Doanh nghiệp hoặc Tài sản: Chúng tôi có thể bán hoặc mua tài sản trong quá trình kinh doanh thông thường của mình. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về quý vị và chuyển thông tin đó cho một thực thể khác trong quá trình thâu tóm hoặc sáp nhập tiềm năng hoặc thực tế đối với Take-Two hoặc bất kỳ tài sản nào của chúng tôi. Nếu chúng tôi là nguyên đơn hoặc bị đơn cho một vụ việc tái tổ chức, phá sản hoặc tương tự, thì thông tin đó có thể được coi là tài sản của chúng tôi và được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.

 • Như đã Thông báo cho quý vị: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị như đã thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập.

—Người dùng Khác

Nếu quý vị tham gia các cộng đồng mở, ví dụ như các phiên trò chơi trực tuyến và dịch vụ mạng xã hội, thì chúng tôi sẽ tự động đăng một số thông tin nhất định, ví dụ như tên người dùng hoặc ID và thống kê chơi trò chơi, trong trò chơi, trên các dịch vụ mạng xã hội, trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc trên các trang chuyên về trò chơi. Nếu quý vị tham gia các giải đấu hoặc sự kiện trò chơi trực tuyến khác, thì chúng tôi phải đăng công khai thông tin của quý vị.

Chúng tôi phát hành bảng trò chơi và hồ sơ trận đấu nhiều người chơi có chứa thông tin căn cứ vào việc quý vị sử dụng Dịch vụ, ví dụ như tên người dùng hoặc ID, khi đây là những thành phần thiết yếu của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và những người khác. Giống như các dịch vụ thống kê trò chơi khác, hoạt động trò chơi của quý vị, bảng xếp hạng và thông tin trận đấu nhiều người chơi có thể xuất hiện trong Dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba.

Một số dịch vụ của bên thứ ba cũng cho phép quý vị đăng thông tin về hoạt động trò chơi lên trang web của họ để chia sẻ với những người khác. Nếu quý vị cho phép sử dụng các tính năng này, thì các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư của các dịch vụ bên thứ ba đó sẽ điều chỉnh các hành động của quý vị trên các trang web đó và thông tin mà các dịch vụ đó thu thập.

Chúng tôi kết hợp thông tin thu thập được thông qua nhiều Dịch vụ khác nhau và hiển thị thông tin đó một cách công khai, kể cả trên Dịch vụ, trong trò chơi của chúng tôi hoặc trong sảnh trò chơi nhiều người chơi. Ví dụ: nếu quý vị liên kết tài khoản nền tảng trò chơi với chúng tôi, thì chúng tôi có thể hiển thị thành tích trong trò chơi cùng với tên tài khoản của quý vị.

Bài đăng Công khai

Nếu quý vị chia sẻ thông tin cá nhân, đăng hình ảnh hay video hoặc cung cấp nội dung khác trong các diễn đàn công cộng như trên bảng tin, phòng trò chuyện, trường bình luận hoặc trang hồ sơ, thì những người khác có thể xem, thu thập và sử dụng thông tin đó. Nếu tên người dùng hoặc ID chứa tên của quý vị thì tên của quý vị sẽ được cung cấp công khai trên bảng xếp hạng và ở nơi khác như được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Người dùng của các diễn đàn công cộng như vậy có thể xác định danh tính, sử dụng thông tin đó để gửi tin nhắn cho quý vị hoặc sao chép bất kỳ hình ảnh, video hay nội dung nào mà quý vị đã chia sẻ. Không nên kỳ vọng về quyền riêng tư hoặc bảo mật trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Vui lòng không chia sẻ thông tin cá nhân trong các diễn đàn công cộng hoặc trong tên người dùng hay ID của quý vị. Quý vị chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hay nội dung nào quý vị đăng công khai thông qua Dịch vụ của chúng tôi. 

Quyền Dữ liệu

Tùy thuộc vào địa điểm của mình, quý vị có thể có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền:

 • Yêu cầu quyền truy cập hoặc yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân

 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân

 • Yêu cầu chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân

 • Được thông báo về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý về quý vị, nguồn thông tin cá nhân và bên thứ ba mà thông tin được chia sẻ hoặc bán và mục đích chia sẻ và bán thông tin

 • Rút lại chấp thuận, nếu việc xử lý được dựa trên chấp thuận

 • Không đồng ý việc bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân (bao gồm cả quảng cáo mục tiêu)

 • Chọn nhận/không nhận khoản khuyến khích tài chính

 • Giới hạn việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm

Quý vị có thể đưa ra yêu cầu về quyền dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân tại đây. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu dữ liệu trong vòng một tháng. Chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác minh danh tính trước khi có thể phản hồi yêu cầu của quý vị. Nếu được áp dụng cho quý vị, các quyền này có thể bị giới hạn trong một số tình huống, ví dụ như khi chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu pháp lý hoặc có quyền lợi thuyết phục để xử lý thông tin cá nhân hoặc khi thông tin cá nhân đó được bảo vệ bởi bí mật thương mại. Nếu quý vị có lo ngại chưa được giải quyết, nếu thích hợp, thì quý vị cũng có thể có quyền than phiền với cơ quan phụ trách quyền riêng tư. Một danh sách các cơ quan quyền riêng tư có tại đây. Hoặc nếu quý vị muốn đưa ra yêu cầu dữ liệu hoặc khiếu nại quyết định về yêu cầu dữ liệu, vui lòng liên hệ với Take-Two theo thông tin chi tiết được cung cấp trong phần Liên hệ với chúng tôi.

Để không đồng ý với việc bán hoặc chia sẻ thông tin, vui lòng nhấp vào Không Bán hoặc Chia sẻ Thông tin Cá nhân của tôi ở chân trang web (và có tại đây) rồi làm theo hướng dẫn trên trang đó. Nếu quý vị không muốn nhận quảng cáo trực tuyến tùy chỉnh theo cá nhân nói chung, vui lòng xem các tùy chọn không nhận được nêu trong phần Quản lý Tài khoản, Thông tin liên lạc và Dữ liệu của quý vị. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị vì quý vị thực hiện bất kỳ quyền nào trong số các quyền này.

Quý vị có thể ủy quyền cho người khác thay mặt quý vị đưa ra yêu cầu về quyền riêng tư (đại diện được ủy quyền). Đại diện được ủy quyền sẽ cần chứng minh rằng quý vị đã ủy quyền cho họ hành động thay mặt cho quý vị hoặc phải chứng minh là họ có giấy ủy quyền căn cứ theo luật thủ tục chứng thực hiện hành. Chúng tôi có quyền yêu cầu xác nhận trực tiếp từ quý vị, qua đó xác nhận là đại diện đó được ủy quyền để đưa ra yêu cầu đó hoặc yêu cầu thêm thông tin để xác nhận danh tính của đại diện đó.

Quản lý tài khoản, thông tin liên lạc và dữ liệu của quý vị

Chúng tôi đưa ra một vài tùy chọn cho quý vị quản lý tài khoản Dịch vụ của quý vị, thông tin liên lạc mà quý vị nhận được từ chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị. Các tùy chọn này bao gồm thông qua cài đặt trong tài khoản Dịch vụ của quý vị; công cụ xóa và hủy đăng ký email; và lựa chọn không nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm.

Thông tin thêm về cách quản lý tài khoản đặc thù theo nhãn hiệu của quý vị và thông tin liên lạc có tại đây.

—Tài khoản Dịch vụ

Quý vị có thể quản lý cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và thông tin liên lạc mà quý vị nhận được từ chúng tôi thông qua cài đặt về quyền riêng tư, thông tin liên lạc và tài khoản trong tài khoản Dịch vụ của quý vị.

—Hủy đăng ký Email

Quý vị có thể hủy đăng ký nhận các email tiếp thị từ Take-Two hoặc một nhãn hiệu hay bộ phận cụ thể thông qua liên kết hủy đăng ký được cung cấp trong email. 

—Quảng cáo dựa trên mối quan tâm

Quý vị có thể điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và quảng cáo trên thiết bị di động của mình để kiểm soát việc quý vị có muốn nhận quảng cáo dựa trên những thứ mình quan tâm hay không. Để không đồng ý với việc sử dụng các hoạt động trực tuyến của quý vị cho các hoạt động dựa trên mối quan tâm của các nhà cung cấp tham gia, vui lòng truy cập Sáng kiến Quảng cáo qua Mạng tại địa chỉ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại địa chỉ http://www.aboutads.info/. Đối với khách truy cập từ Vương quốc Anh (UK), Liên minh Châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ, hãy truy cập Lựa chọn Trực tuyến của quý vị tại địa chỉ http://www.youronlinechoices.eu/

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của quý vị trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho quý vị, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và/hoặc thực thi, bào chữa hoặc xác lập các quyền của mình.

Chúng tôi lưu thông tin của quý vị trong khi tài khoản của quý vị đang hoạt động, nếu cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho quý vị hoặc để thực hiện Dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý vị muốn xóa tài khoản của quý vị hoặc yêu cầu chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để cung cấp Dịch vụ cho quý vị nữa, hãy liên hệ với chúng tôi như đã nêu trong phần Quản lý Tài khoản, Thông tin liên lạc và Dữ liệu của quý vị. Nếu tài khoản của quý vị không hoạt động, chúng tôi sẽ duy trì tài khoản của quý vị trong khoảng thời gian mà chúng tôi dự kiến một cách hợp lý là quý vị sẽ tương tác lại với Dịch vụ của chúng tôi. Sau khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân, bao gồm cả địa chỉ email và thông tin đăng nhập của quý vị, đồng thời quý vị sẽ không thể truy cập tài khoản của mình nữa. Chúng tôi vẫn có thể lưu một vài thông tin cá nhân của quý vị trong hồ sơ của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý để giải quyết tranh chấp, thực thi các điều khoản và chính sách, thực hiện Dịch vụ của chúng tôi, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý và/hoặc những hạn chế khác liên quan đến tính bảo mật, toàn vẹn và hoạt động của Dịch vụ, sau đó chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Nói chung, chúng tôi hướng Dịch vụ của mình đến đối tượng người dùng chung và không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc lớn hơn, nếu luật hiện hành quy định các biện pháp bảo vệ khác). Chúng tôi có thể hướng một số Dịch vụ nhất định tới đối tượng người dùng thuộc mọi độ tuổi, bao gồm cả trẻ em. Đối với những Dịch vụ này, chúng tôi có thể hạn chế việc thu thập thông tin cá nhân trên Dịch vụ từ bất kỳ người nào, áp dụng cổng lọc tuổi cho phép trẻ em sử dụng Dịch vụ trong khi hạn chế việc thu thập thông tin cá nhân trên Dịch vụ từ trẻ em hoặc xin cha mẹ cho phép thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu biết trẻ đã cung cấp thông tin cá nhân mà không được cha mẹ cho phép, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin đó. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ hướng dẫn cho con tuyệt đối không được cung cấp tên, địa chỉ hoặc số điện thoại thật khi sử dụng Internet nếu chưa được phép.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung và duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để góp phần bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin mà chúng tôi thu thập về quý vị. Những biện pháp bảo mật này được thiết kế để bảo vệ chống tình trạng phá hủy, mất mát, lạm dụng, thay đổi vô tình hoặc trái pháp luật, cũng như việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép thông tin do chúng tôi kiểm soát. Tuy nhiên, hệ thống không thể bảo mật hoàn toàn và chúng tôi không thể bảo đảm cho các biện pháp bảo mật của mình.

Chuyển giao quốc tế

Chúng tôi cùng các nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi có thể xử lý, chuyển giao và lưu thông tin về quý vị liên quan đến Dịch vụ ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác có thể không có các luật về quyền riêng tư tương đương với quốc gia nơi quý vị cư trú. Chúng tôi có thực hiện các bước để áp dụng những biện pháp bảo vệ thích hợp khi chuyển giao thông tin đó.

Khi thông tin của quý vị ở một quốc gia khác thì các tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia có thể truy cập thông tin đó, căn cứ theo các luật của quốc gia đó. Nếu quý vị cư trú tại Vương quốc Anh, EU, EEA hoặc Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ dựa vào Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn và/hoặc các cơ chế pháp lý được phê duyệt khác để chuyển giao thông tin cá nhân từ Vương quốc Anh, EU, EEA hoặc Thụy Sĩ tới các quốc gia ngoài những địa điểm này (nếu thích hợp). Để yêu cầu bản sao Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn đó, nếu thích hợp, vui lòng đưa ra yêu cầu dữ liệu như được quy định trong phần Quyền Dữ liệu hoặc Liên hệ với chúng tôi

Điều khoản Take-Two khác, điều khoản của bên thứ ba và liên kết tới các trang web khác

Việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm có thể tùy thuộc vào các điều khoản và việc tiết lộ khác theo quy định của chúng tôi, các nhà sản xuất nền tảng khác và đối tác khác, bao gồm: (i) các điều khoản kèm theo giao dịch mua của quý vị; (ii) các điều khoản được áp dụng cho Dịch vụ trực tuyến; (iii) các điều khoản và trường hợp tiết lộ khác do chúng tôi hoặc bên thứ ba thông báo cho quý vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp thực hành trên trang web của bên thứ ba có thể được liên kết với Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu thông qua https://www.take2games.com/data-request. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi hoặc Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu qua thư theo địa chỉ dưới đây. Vui lòng xác định địa điểm của quý vị trong tin nhắn của quý vị. Quý vị cũng có thể có quyền than phiền với cơ quan phụ trách quyền riêng tư. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ [email protected].

Quốc gia

Địa chỉ

Quốc gia ngoài Châu Âu

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA,

Attn: Privacy Policy Administrator

Vương quốc Anh, EU, EEA hoặc Thụy Sĩ

(“Quốc gia Châu Âu”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, London W1T 4JD, Vương quốc Anh

Attn: Privacy Policy Administrator

Theo các luật về quyền riêng tư, bên kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân của quý vị là Take-Two Interactive Software, Inc. và đối với người dùng ở Vương quốc Anh, EU, EEA hoặc Thụy Sĩ thì là Take Two Interactive Software Europe Limited. Tùy theo Dịch vụ, các nhãn hiệu và bộ phận của chúng tôi có thể được coi là bên kiểm soát dữ liệu một cách độc lập hoặc cùng với Take-Two Interactive. Thông tin cùng chi tiết liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu và đại diện được liệt kê tại đây. Dẫn chiếu trong Chính sách Quyền riêng tư này đến Take-Two sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến thực thể Take-Two được xác định là bên kiểm soát thông tin cá nhân cho Dịch vụ cụ thể mà quý vị đang sử dụng.

Thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này. Hãy kiểm tra thường xuyên để xem xét những thay đổi này. Nếu thực hiện những thay đổi trọng yếu đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo thích hợp cho quý vị và sẽ đưa ra các lựa chọn bổ sung liên quan đến thay đổi đó, nếu thích hợp. Theo sự cho phép của pháp luật hiện hành, nếu quý vị tiếp tục sử dụng Dịch vụ thì có nghĩa là quý vị chấp nhận những thay đổi này.