Zásady ochrany osobních údajů společnosti Take-Two Interactive Software

Poslední aktualizace: 1. ledna 2020

Společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a její dceřiné společnosti, které tvoří skupinu Take-Two Interactive, (společně dále jen „společnost Take-Two“, „my“, „nása „naše“) je předním developerem, vydavatelem a marketérem interaktivní zábavy. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou vysvětleny naše postupy v oblasti údajů získaných prostřednictvím produktů, služeb a internetových stránek (společně dále jen „Služby“), které nabízíme spotřebitelům.

Rozsah působnosti těchto Zásad a kdo jsme

Společnost Take-Two zahrnuje značky a divize, které jsou součástí společnosti Take-Two, například Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point a Ghost Story Games. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny značky a divize společnosti Take-Two. Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů.  Služby rovněž podléhají naší Smlouvě o omezené záruce a poskytnutí licence k softwaru (dále jen „smlouva EULA“), Podmínkám poskytování služeb a jakýmkoli dalším zásadám vztahujícím se k našim Službám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují sdělení o ochraně osobních údajů poskytnutá se softwarovým produktem či výrobcem konzole.  

  • Společnost Take-Two Interactive Software Europe Limited je správcem osobních údajů odpovědným za informace získané v souvislosti se Službami nabízenými společností Take-Two Interactive, Rockstar Games, 2K, Private Division nebo Ghost Story Games fyzickým osobám ve Spojeném království (Spojené království), Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, které nabízí ze Spojeného království. 

  • Společnost Social Point S.L. je správcem osobních údajů odpovědným za informace získané v souvislosti se Službami nabízenými společností Social Point, které nabízí ze Španělska. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje shromažďované od uchazečů o zaměstnání. Zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání naleznete níže:

Osobní údaje, které shromažďujeme, a právní základy pro jejich zpracování

Některé informace nám poskytujete přímo, když si u nás zřizujete účet.  Dále shromažďujeme informace o vás a vaší aktivitě při využívání našich Služeb – ať už prostřednictvím herních konzolí, počítačů, mobilních zařízení, aplikací v rámci hry, softwarových platforem, sociálních nebo herních sítí třetích stran. Ke shromažďování informací jsme oprávněni používat online sledování, jako jsou soubory cookie a podobné technologie, když sdílíte herní obsah s přáteli nebo se připojíte k našim Službám, a shromažďujeme informace od třetích osob (např. z reklamních sítí a od externích obchodních partnerů).  

Druhy informací, které shromažďujeme, závisí na tom, jak Služby užíváte a jak s námi komunikujete. Množství osobních údajů, které o vás shromažďujeme, můžete regulovat, pokud se nejedná o informace, které potřebujeme pro požadovanou činnost (např. pro poskytování Služeb, které jste si vyžádali nebo které jste zakoupili, pro potvrzení toho, kdo jste, nebo pokud se chcete zúčastnit nějaké akce). O případech, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné, vás budeme informovat. 

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou velmi malé textové soubory, které společnosti ukládají do vašeho zařízení, když navštívíte nebo používáte některé internetové stránky, aplikace nebo jiné webové služby, které pomáhají identifikovat počítač, prohlížeč nebo zařízení. Soubory cookie, web beacons, internetové logové soubory a podobné sledovací technologie (naše vlastní i od externích poskytovatelů) používáme k tomu, abychom umožnili fungování našich Služeb, udržovali vaše preference a nastavení, poskytovali vylepšené funkce, analyzovali způsob, jakým uživatelé využívají naše Služby, bojovali proti podvodům, předcházeli porušování naší smlouvy EULA a zásad a abychom vám mohli poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů.  Pokud se rozhodnete nám údaje poskytnout, mohou být propojeny s informacemi shromážděnými pomocí souborů cookie a obdobných technologií, včetně reklamních souborů cookie. Náš systém není oprávněn reagovat na žádosti o Do Not Track (Nesledovat) ani hlavičky z některých nebo všech prohlížečů. V níže uvedeném článku Správa vašeho účtu, sdělení a údajů jsou uvedeny další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, a jak můžete soubory cookie spravovat. Můžete také použít nástroj pro správu preferencí pro soubory cookie, je-li k dispozici, nebo si najít více informací na Službách, kde jsou zveřejněny zásady používání souborů cookie.

Jak užíváme osobní údaje

Údaje, které od vás a o vás shromažďujeme, používáme v rámci společnosti Take-Two pro různé obchodní účely, včetně: poskytování Služeb, plnění objednávek a požadavků, analýzy a zlepšování našich Služeb a našeho podnikání, komunikace s vámi, reakcí na dotazy nebo technické problémy, vývoje interních marketingových a demografických studií, poskytování podpory a zabezpečení našich produktů, a dále jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

Vaše údaje používáme v rámci společnosti Take-Two také pro účely reklamy, včetně: přímé marketingové komunikace společnosti Take-Two a našich obchodních partnerů s vámi a podobnými spotřebiteli, online inzerce a reklamy na sociálních médiích i s použitím demografických informací, a dále pro jiné účely, které budou stanoveny na základě vašich poskytnutých údajů, a jinak, pokud udělíte souhlas. Vaše údaje můžeme dále užívat v souladu s právními předpisy.

Pokud se účastníte otevřených komunit, např. herních relací online a sociálních sítí, automaticky zveřejníme určité informace, například vaše uživatelské jméno nebo ID a herní statistiky, v rámci hry, na sociálních sítích, na našich Službách nebo na specializovaných herních stránkách.  Pokud se zúčastníte turnajů nebo jiných herních akcí online, musíme vaše údaje zveřejnit. Používáme také automatizované prostředky pro sledování herní prezentace, abychom zajistili, že vy i jiné osoby užíváte naše Služby v souladu s platnými zásadami, včetně naší smlouvy EULA a Podmínek poskytování služeb. Pokud zjistíme, že jste porušili naše Podmínky poskytování služeb nebo jiné platné zásady, může to vést k vašemu dočasnému nebo trvalému vyloučení z užívání Služeb.

Kdy sdílíme poskytnuté osobní údaje

Jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, sdílíme vaše údaje s našimi dodavateli, kteří poskytují podporu a jiné služby v souvislosti se Službami, poskytovateli reklamních služeb a reklamními partnery, kteří nám umožňují vést a zobrazovat reklamu na Službách a internetových stránkách třetích osob, v mobilních aplikacích nebo sociálních médiích, a se třetími stranami za účelem nabídek spolupráce, pro právní a bezpečnostní účely, v souvislosti s prodejem nebo převodem podniku nebo majetku, pro použití v souhrnné či anonymní podobě a pro jiné účely s vaším souhlasem.

Správa vašeho účtu, sdělení a údajů

Nabízíme vám několik možností, jak spravovat svůj účet Služeb, sdělení, která od nás dostáváte, a řídit způsob, jak budeme vaše údaje používat. Patří sem nastavení vašeho účtu Služeb, používání nástrojů odhlášení odběru a výmazu pomocí e-mailu, odhlášení personalizovaných reklam a v závislosti na vaší poloze podání žádosti o přístup k osobním údajům nebo uplatnění vašeho práva vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů. Tyto možnosti mohou v některých zemích zahrnovat právo vznést námitku proti našemu používání vašich údajů.  Další informace o uživatelských právech v Kalifornii jsou uvedeny v článku Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii níže.

Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

V tomto článku jsou uvedeny informace pro obyvatele státu Kalifornie. Před vyřízením žádostí podaných podle tohoto článku může společnost Take-Two požadovat doklad o trvalém pobytu v Kalifornii.

Uchovávání osobních údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní, dle potřeby pro poskytování Služeb nebo pro správu našich Služeb. Pokud si přejete zrušit svůj účet nebo požádat, abychom vaše osobní údaje k poskytování Služeb již nepoužívali, kontaktujte nás, jak je uvedeno v článku Správa vašeho účtu, sdělení a údajů výše. Pokud je váš účet neaktivní, budeme jej uchovávat po dobu, po kterou lze přiměřeně očekávat, že budete v užívání našich Služeb pokračovat. Po uplynutí této doby vymažeme osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a přihlašovacích údajů, a ke svému účtu již nebudete mít přístup. Před výmazem údajů na vašem účtu vás budeme informovat, abyste měli možnost svůj účet ponechat aktivní. Některé vaše osobní údaje jsme oprávněni i nadále po přiměřenou dobu uchovávat ve svých souborech za účelem řešení sporů, vynucování naší smlouvy EULA nebo Podmínek poskytování služeb, správy našich služeb, plnění technických a právních požadavků a/nebo dalších omezení souvisejících s bezpečností, integritou a provozem našich Služeb, a po jejím uplynutí podnikneme kroky k vymazání nebo archivaci vašich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů dětí

Služby obecně poskytujeme široké veřejnosti a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let (nebo i starších, pokud platné právní předpisy stanoví jinou ochranu). Některé Služby můžeme určit pro cílovou skupinu všech věkových kategorií – včetně dětí. U těchto Služeb můžeme omezit shromažďování osobních údajů ve vztahu ke Službám od kohokoli, použít věkovou bránu umožňující dětem využívat Služby s omezením shromažďování jejich osobních údajů ve vztahu ke Službám nebo získat souhlas rodiče se shromažďováním osobních údajů dětí. Dozvíme-li se, že dítě bez souhlasu rodiče poskytlo osobní údaje, neprodleně je vymažeme. Doporučujeme rodičům, aby své děti poučili, že při používání internetu nikdy nemají bez jejich souhlasu sdělovat svá skutečná jména, adresy nebo telefonní čísla.

Zabezpečení osobních údajů

Dodržujeme obecně uznávané oborové normy a uplatňujeme vhodná bezpečnostní opatření, která pomáhají chránit bezpečnost, integritu a soukromí údajů, které o vás shromažďujeme. Účelem těchto bezpečnostních opatření je chránit údaje, které jsou pod naší kontrolou, před náhodným či nezákonným zničením, ztrátou, zneužitím, pozměněním a neoprávněným sdělením nebo přístupem. Žádný systém však nemůže být stoprocentně bezpečný, nemůžeme se tedy za svá bezpečnostní opatření zaručit.

Předávání osobních údajů do zahraničí

My i naši dodavatelé jsme oprávněni zpracovávat, předávat a uchovávat informace o vás v souvislosti se Službami ve Spojených státech amerických a jiných zemích, které nemusí mít právní předpisy o ochraně osobních údajů rovnocenné zemi, v níž máte bydliště. Při předávání těchto informací podnikneme kroky k zavedení vhodných záruk.

Ostatní podmínky společnosti Take-Two, podmínky třetích stran a odkazy na jiné internetové stránky

Užívání našich služeb a produktů může podléhat dalším podmínkám a sdělením, které poskytujeme my, výrobci konzolí a další partneři, včetně: i) smlouvy EULA, která je přiložena k vašemu nákupu, ii) našich Podmínek poskytování služeb, iii) dalších podmínek a sdělení, které vám zpřístupníme my nebo třetí strany.  Neneseme odpovědnost za postupy na internetových stránkách třetích stran, které mohou být odkazem propojeny se Službami.

Veřejné příspěvky

Pokud sdílíte osobní údaje, zveřejníte fotografii nebo video nebo poskytnete jiný obsah ve veřejných fórech, například v internetové diskuzi, v chatové místnosti, komentářích nebo na stránce profilu, mohou ostatní osoby tyto informace zobrazovat, shromažďovat a používat. Pokud vaše uživatelské jméno nebo ID obsahuje vaše skutečné jméno, berete na vědomí, že vaše jméno bude veřejně přístupné ve výsledkových tabulkách i jinde, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelé takových veřejných fór mohou být schopni vás identifikovat, použít údaje k zasílání zpráv nebo kopírovat jakékoli fotografie, videa nebo obsah, který jste sdíleli. Na žádném takovém veřejném fóru nelze očekávat ochranu osobních údajů ani zachování důvěrnosti. Důrazně doporučujeme, abyste nesdíleli své osobní údaje na veřejných fórech ani ve svém uživatelském jméně či v ID. Za jakékoli informace nebo obsah, který zveřejníte prostřednictvím našich Služeb, odpovídáte vy. 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty týkající se těchto Zásad ochrany soukromí nebo našich postupů, kontaktujte našeho administrátora Zásad ochrany osobních údajů na čísle 646-536-2842, e-mailem na adrese [email protected], nebo poštou na adrese Take-Two Interactive, k rukám: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA. Pokud se nacházíte ve Spojeném království, EU, EHP nebo Švýcarsku, uveďte tuto skutečnost ve svém e-mailu, dopise nebo telefonním hovoru; jste rovněž oprávněni podat stížnost k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.  Na tomto kontaktním místě nereagujeme na žádosti o podporu ani jinou korespondenci, která se netýká se ochrany osobních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit. Tyto změny prosím průběžně sledujte. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajů změníme podstatným způsobem, budeme vás o této změně informovat a případně vám poskytneme další volby. V souladu s platnými právními předpisy vaše další využívání Služeb znamená, že tyto změny přijímáte.

Pro předchozí verzi našich Zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.