Privacybeleid Take-Two Interactive Software

Laatst bijgewerkt: 1 januari 2020

Take-Two Interactive Software, Inc. en haar dochterondernemingen die deel uitmaken van de Take-Two Interactive-bedrijvengroep (gezamenlijk "Take-Two", "wij", "ons" en "onze"), is een toonaangevende ontwikkelaar, uitgever en marketeer van interactief entertainment. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met gegevens over de producten, services en websites (gezamenlijk de "Services") die wij aan consumeFnten aanbieden.

Toepassingsgebied van dit beleid en wie we zijn

Onder Take-Two vallen labels en divisies zoals Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point en Ghost Story Games. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle labels en divisies van Take-Two. Lees dit Privacybeleid aandachtig door. De Services zijn ook onderworpen aan onze Beperkte Softwaregarantie en Licentieovereenkomst (“EULA”), Servicevoorwaarden, en alle andere beleidsregels die zijn opgenomen in onze Services. Dit Privacybeleid is een aanvulling op de informatie met betrekking tot privacy die bij uw softwareproduct wordt geleverd en door de fabrikant van uw console.  

  • Take-Two Interactive Software Europe Limited is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens in verband met de Services aangeboden door Take-Two Interactive, Rockstar Games, 2K, Private Division of Ghost Story Games aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk (VK), Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, welke worden aangeboden vanuit het VK. 

  • Social Point S.L. is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens in verband met de Services aangeboden door Social Point, die worden aangeboden vanuit Spanje. 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld van sollicitanten. Zie daarvoor ons Privacybeleid voor sollicitanten:

Informatie die we verzamelen en onze wettelijke basis voor verwerking

U verstrekt ons rechtstreeks informatie, bijvoorbeeld wanneer u een account bij ons aanmaakt. Daarnaast verzamelen we ook informatie over u en uw activiteit wanneer u gebruik maakt van onze Services - hetzij via gameconsoles, computers, mobiele apparaten, in-game-applicaties, softwareplatforms, sociale netwerken of gamingnetwerken van derde partijen. We kunnen online tracking, zoals cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen wanneer u in-game-content met vrienden deelt of verbinding maakt met onze Services, en we ontvangen informatie van derde partijen (zoals advertentienetwerken en externe zakelijke partners).  

De soorten gegevens die we verzamelen, hangen af van hoe u de Services gebruikt en uw interactie met ons. U kunt bepalen welke persoonsgegevens we van u verzamelen, tenzij we deze nodig hebben voor de gevraagde activiteit (bijvoorbeeld om de Services te leveren die u heeft aangevraagd of gekocht, om te bevestigen wie u bent, of om deel te nemen aan een evenement). We laten u weten wanneer de informatie nodig is.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die bedrijven op uw apparaat plaatsen om een ​​computer, browser of apparaat te identificeren als u bepaalde websites, applicaties of andere services op het web bezoekt of gebruikt. We gebruiken cookies, web beacons, internetlogbestanden en vergelijkbare trackingtechnologieën (van ons en van externe leveranciers) om onze services te laten functioneren; uw voorkeuren en instellingen te behouden; verbeterde functies te bieden; te analyseren hoe gebruikers onze Services gebruiken; om fraude te bestrijden; om schendingen van onze EULA en ons beleid te voorkomen; en om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw interesses. Als u ervoor kiest ons informatie te verstrekken kan deze worden gekoppeld aan de informatie die wordt verzameld door cookies en vergelijkbare technologieën, waaronder advertentiecookies. Ons systeem reageert mogelijk niet op Do Not Track-opdrachten of headers van sommige of alle browsers. Het onderstaande hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren biedt aanvullende informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en de u ter beschikking staande instellingen om cookies te beheren. U kunt ook de cookie-voorkeurstool gebruiken, indien beschikbaar, of het cookiebeleid raadplegen dat bij de Service is opgenomen, indien u op zoek bent naar meer informatie.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we van en over u verzamelen binnen Take-Two voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder: het leveren van Services; het uitvoeren van bestellingen en verzoeken; het verbeteren van onze services en het analyseren van ons bedrijf; communiceren met u; reageren op vragen of technische problemen; het verrichten van interne marketing en doen van demografische onderzoeken; het ondersteunen en beveiligen van onze producten; en zoals we dit verder vollediger beschrijven in dit Privacybeleid. 

We gebruiken uw informatie binnen Take-Two ook voor commerciële doeleinden, dat doen we onder andere: door u en vergelijkbare consumenten direct marketing en online/ sociale media-advertenties van Take-Two en onze zakelijke partners te sturen, inclusief het gebruik van demografische informatie; voor andere doeleinden die worden vastgesteld wanneer u uw informatie verstrekt; of anders aan de hand van uw toestemming. We kunnen uw informatie verder gebruiken zoals wettelijk is toegestaan.

Als u deelneemt aan open communities, zoals online gamesessies en sociale netwerkservices posten we automatisch bepaalde informatie, zoals uw gebruikersnaam of ID en gameplaystatistieken, binnen de game, op sociale netwerkservices, op onze Services of op gespecialiseerde gamesites. Als u deelneemt aan toernooien of andere online game-evenementen moeten we uw informatie openbaar maken. We gebruiken ook geautomatiseerde middelen om de gameplay te controleren zodat u en anderen onze Services gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke beleid, inclusief onze EULA en onze Servicevoorwaarden. Als we vaststellen dat u onze Servicevoorwaarden of een ander toepasselijk beleid heeft geschonden kan dit leiden tot uw tijdelijke of permanente uitsluiting van de Services.

Wanneer we informatie delen

Zoals beschreven in dit Privacybeleid, delen we uw informatie met onze verkopers die ondersteuning en andere services verlenen in verband met de Services; aanbieders van advertentieservices en advertentiepartners die ons in staat stellen advertenties te plaatsen en weer te geven op de Services en websites van derde partijen, mobiele applicaties of sociale mediadiensten; en met derde partijen voor samenwerkingsaanbiedingen, juridische en veiligheidsdoeleinden, in verband met de verkoop of overdracht van een bedrijf of van activa, voor gebruik in geaggregeerde of anonieme vorm, en voor andere doeleinden, met uw toestemming.  

Uw account, communicatie en gegevens beheren

We bieden verschillende opties aan voor het beheren van uw Serviceaccount, berichten die u van ons ontvangt, en hoe we uw informatie gebruiken. Deze omvatten onder andere via de instellingen in uw serviceaccount; het gebruik maken van e-mailtools voor afmeldings- en verwijderingsverzoeken; het afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties; en, afhankelijk van uw locatie, kunt u een inzageverzoek doen of uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie door ons. Dit kan in sommige landen het recht omvatten om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw data. Aanvullende informatie over gebruikersrechten in Californië is beschikbaar in het onderstaande hoofdstuk Uw privacyrechten in Californië.

Uw privacyrechten in Californië

Deze sectie biedt informatie voor inwoners van Californië. Voor Take-Two is mogelijk een bewijs van woonplaats in Californië vereist voordat gereageerd kan worden op verzoeken in dit hoofdstuk.

Dataretentie

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, indien nodig om u Services te leveren, of om onze Services te beheren. Als u uw account wilt opheffen of ons wilt verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer gebruiken om Services aan u te leveren, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren hierboven. Als uw account inactief is zullen we uw account behouden zolang we redelijkerwijs verwachten dat u zich opnieuw aan zou kunnen melden voor onze Services. Na die periode zullen we persoonlijke informatie verwijderen, inclusief uw e-mailadres en inloggegevens, en heeft u mogelijk geen toegang meer tot uw account. We zullen u op de hoogte brengen voordat we uw accountgegevens verwijderen zodat u de mogelijkheid heeft om uw account actief te houden. We kunnen nog steeds een deel van uw persoonlijke informatie in onze bestanden bewaren, voor een redelijke periode, om geschillen te beslechten, onze EULA of Servicevoorwaarden af ​​te dwingen, onze services te beheren, om te voldoen aan technische en wettelijke voorschriften en/ of andere beperkingen met betrekking tot de beveiliging, integriteit en werking van onze Services, waarna we stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie te verwijderen of archiveren.

De privacy van kinderen

Over het algemeen richten we onze diensten op een algemeen publiek en verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar (of ouder, indien van toepassing, als de wet voorziet in verschillende beschermingen). We kunnen bepaalde services richten op een publiek van alle leeftijden, inclusief kinderen. Voor deze Services kunnen we het verzamelen van persoonlijke informatie over de Services van iedereen beperken, een leeftijdsgrens toepassen waardoor kinderen de Services kunnen gebruiken en de verzameling van persoonlijke informatie van kinderen op de Services beperken, of toestemming van een ouder verkrijgen om persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen. Als we vaststellen dat een kind persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder zullen we deze informatie onmiddellijk verwijderen. We moedigen ouders aan om hun kinderen te instrueren om nooit echte namen, adressen of telefoonnummers zonder toestemming af te geven wanneer ze het internet gebruiken.

Informatiebeveiliging

We volgen de algemeen aanvaarde standaarden van de branche en handhaven passende waarborgen om de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die we over u verzamelen te helpen beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de informatie die wij beheren. Geen enkel systeem kan echter 100% veilig zijn en we kunnen dan ook geen garanties geven met betrekking tot onze beveiligingsmaatregelen.

Internationale overdracht

Wij en onze leveranciers kunnen informatie over u verwerken, overdragen en opslaan in verband met de Services in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet beschikken over gegevensbeschermingswetten die gelijkwaardig zijn aan het land waar u woont. We nemen maatregelen om passende waarborgen aan te wenden wanneer we die informatie overdragen.

Andere voorwaarden van Take-Two, voorwaarden van derde partijen en links naar andere websites

Het gebruik van onze services en producten kan onderhevig zijn aan andere voorwaarden en informatieverschaffingen die door ons, consolefabrikanten en andere partners zijn verstrekt, waaronder: (i) de EULA die bij uw aankoop is geleverd; (ii) onze Servicevoorwaarden; (iii) andere voorwaarden en informatieverschaffingen die door ons of derde partijen beschikbaar zijn gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken op websites van derde partijen die mogelijk zijn gekoppeld aan de Services.

Publieke berichten

Als u persoonlijke informatie deelt, een afbeelding of video publiceert, of andere inhoud op openbare forums verstrekt, zoals op een message board, chatroom, commentaarveld of profielpagina, kunnen andere mensen die informatie bekijken, verzamelen en gebruiken. Als uw gebruikersnaam of ID uw echte naam bevat, onderkent u dat uw naam openbaar zal worden gemaakt op scoreborden en elders, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Gebruikers van dergelijke openbare forums kunnen u mogelijk identificeren, de informatie gebruiken om u berichten te sturen of alle afbeeldingen, video's of inhoud die u heeft gedeeld te kopiëren. Op geen van deze openbare fora kunt u privacy of vertrouwelijkheid verwachten. U wordt sterk aangemoedigd om uw persoonlijke informatie niet te delen op openbare forums of in uw gebruikersnaam of ID. U bent verantwoordelijk voor alle informatie of inhoud die u openbaar maakt met behulp van onze Services. 

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of onze handelswijzen, neem dan contact op met de beheerder van ons Privacybeleid op 646-536-2842; via e-mail op [email protected]; of per post: Take-Two Interactive, t.a.v.: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA. Als u zich in het VK, de EU, de EER of Zwitserland bevindt, geef dat dan aan in uw e-mail, brief of telefoongesprek; u heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. We reageren niet op ondersteuningsverzoeken of andere niet-privacygerelateerde correspondentie op dit contactpunt.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Controleer alstublieft met regelmaat of u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Als we dit Privacybeleid op een wezenlijke manier wijzigen zullen we u hiervan op de hoogte stellen en, in een voorkomend geval, aanvullende keuzes met betrekking tot dergelijke wijzigingen bieden. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving betekent uw voortdurende gebruik van de Services dat u deze wijzigingen accepteert.

Klik hier voor de vorige versie van ons Privacybeleid.