Take-Two Interactive Software-integritetspolicy

Senast uppdaterad: 26 april 2023

Take-Two Interactive Software, Inc. och dess dotterbolag som utgör Take-Two-koncernen (”Take-Two”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är en ledande utvecklare, utgivare och marknadsförare av interaktiv underhållning. Denna integritetspolicy förklarar datapraxis för produkterna, tjänsterna och webbplatserna som tillhandahålls av Take-Two-företagen och varumärken som anges här (”tjänster”). Läs noga igenom integritetspolicyn och observera att våra rutiner och uppgifterna vi samlar in kan variera beroende på hur du använder tjänsterna.  Tjänsterna är även föremål för andra villkor och policyer som ingår i våra tjänster. Denna integritetspolicy kompletterar integritetsmeddelandet som medföljer din programvaruprodukt och från din plattformstillverkare.  

Denna integritetspolicy omfattar inte personuppgifter som samlas in från arbetssökande. Se vår integritetspolicy för jobbsökande som finns här.

Meddelande vid insamling av personuppgifter: Se avsnitten Uppgiftskategorier som samlas in och Hur vi använder personuppgifter och Våra rättsliga grunder för en översikt över vilken information vi samlar in och varför, samt avsnittet Datarättigheter för information om hur du utövar dina integritetsrättigheter, inklusive hur du väljer bort försäljning eller delning av dina personuppgifter.

Uppgiftskategorier som samlas in

Typen av information vi samlar in beror på hur du använder tjänsterna. Vanligtvis samlar vi in följande information:

 • Identifierare/kontaktuppgifter: Namn, användarnamn, gamertag, postadress och e-postadress, telefonnummer, unika ID:n, mobilenhets-ID, plattforms-ID, speltjänst-ID, reklam-ID (IDFA, Android-ID) och IP-adress

 • Skyddade egenskaper: Ålder och kön

 • Kommersiella uppgifter: Köp- och användningshistorik och preferenser, inklusive speluppgifter

 • Faktureringsuppgifter: Betalningsuppgifter (kredit-/betalkortsuppgifter) och leveransadress

 • Internet- / Elektroniska aktiviteter: Webb- / appsurfning och speluppgifter relaterade till tjänsterna; information om din(a) online-interaktion(er) hos tjänsterna eller vår reklam; och uppgifter om spel och plattformar du använder och andra uppgifter relaterade till installerade appar

 • Enhets- och användningsuppgifter: Enhetstyp, program- och maskinvaruinformation, språkinställningar, webbläsartyp och -version, operativsystem och information om hur användare använder och interagerar med tjänsterna (t.ex. visat innehåll, besökta sidor, klick, skrollningar)

 • Profilslutsatser: Slutsatser från dina uppgifter och webbaktiviteter för att skapa en personlig profil så att vi kan identifiera varor och tjänster som kan vara av intresse

 • Ljud-/visuella uppgifter: Kontofoton, bilder och avatarer, ljuduppgifter via chattfunktioner och funktionalitet samt spelinspelningar och videofilmer (t.ex. när du deltar i speltester)

 • Känsliga uppgifter: Exakta platsuppgifter (om du tillåter tjänsterna att samla in din plats), kontouppgifter (användarnamn och lösenord) och kommunikationsinnehåll via chattfunktioner och funktionalitet.

Hur vi använder uppgifter och våra rättsliga grunder

Vi använder uppgifterna vi samlar in inom Take-Two enligt följande, i enlighet med olika rättsliga grunder:

 • Affärsändamål: Tillhandahålla tjänsterna och support; uppfylla beställningar och förfrågningar; förbättra tjänsterna och vår verksamhet; utveckla nya produkter och tjänster; förbättra din tjänsteupplevelse; skydda våra användares, anställdas, anläggningars och tjänsters säkerhet; och utveckla intern marknadsföring och demografiska studier

 • Kommersiella ändamål: Marknadsföra och annonsera våra egna och våra affärspartners produkter och tjänster, skicka dig marknadsföringsmaterial och administrera marknadsföringsaktiviteter eller evenemang

Vi använder även dina uppgifter enligt vad som är tillåtet enligt lag.

Uppgiftskällor vi samlar in

Hur vi inskaffar uppgifter beror på hur du använder tjänsterna. Vi samlar t.ex. in uppgifter:

 • du tillhandahåller oss direkt, t.ex. när du skapar ett konto, registrerar dig för marknadsföring eller kontaktar oss

 • om spelen du spelar (automatiskt)

 • från tredjepartsplattformar, t.ex. när du spelar våra spel eller använder våra tjänster med tredjepartskonton

 • automatiskt, inklusive genom cookies och liknande spårningstekniker

 • från tredje parter, såsom reklamnätverk, affärspartner, tredje parts informationsleverantörer och andra aktörer

—Information du tillhandahåller

Du tillhandahåller oss information när du använder tjänsterna, t.ex. när du: 

 • skapar ett konto eller använder tjänsterna

 • prenumererar på marknadsföring och kommunikation

 • kommenterar på våra anslagstavlor, forum, chattrum, flöden, webbplatser och andra tjänster

 • köper eller löser in en av våra produkter eller tjänster, inklusive fysiska artiklar, virtuella artiklar, virtuella valutor eller tillägg

 • hämtar, installerar eller får åtkomst till demoprogram, program eller annan programvara

 • kontaktar oss för support och andra ändamål

 • använder vår e-post eller delar funktioner

 • deltar i evenemang, tävlingar, kampanjer, enkäter eller speltester

 • deltar i en aktivitet där du tillhandahåller dina uppgifter

Beroende på tjänsten eller din aktivitet samlar vi in uppgifter som t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer, foto, postadress/postnummer, betalnings- eller inköpsuppgifter, ålder, kön, lösenord, plattforms-ID, spelade programvaruprodukter, enkätdata, geografisk plats samt system och plattformar du spelar på. Vi sammanför dessa uppgifter på alla enheter du använder.

– Speluppgifter

När du använder tjänsterna får vi automatiskt uppgifter om ditt spelande. Speluppgifter omfattar ditt plattforms-ID eller speltjänst-ID, spelprestationer, spelresultat och prestanda, IP-adress, MAC-adress och andra enhets-IDn, övriga plattforms-/enhetsuppgifter samt annan information och statistik om din användning av tjänsterna. Vi samlar in speluppgifter även om du inte registrerar dig för tjänsterna. Vi kan sammanföra speluppgifter med annan information vi har om dig. Vi kan även använda interna och tredjepartstekniker för att upptäcka och förhindra fusk inom våra tjänster.

–Plattforms-, spel- och sociala nätverksuppgifter

Vi samlar in uppgifter när du använder våra tjänster med tredje parts plattformskonton, t.ex. ett spelplattformskonto, spelnätverkstjänstkonto eller socialt nätverkskonto. När du använder våra tjänster på detta sätt tillhandahåller tredjepartsplattformarna oss uppgifter om dig.  Beroende på din(a) användning av eller aktiviteter på tredjepartsplattformen får vi t.ex. ditt användarnamn, din vänlista och kontouppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna eller ett inköp i spelet. Tredjepartsplattformen kan låta dig kontrollera vilka uppgifter vi tar emot. Vi ansvarar inte för tredjepartsplattformars villkor, policyer, avslöjanden eller aktiviteter.

–Cookies och liknande tekniker

Vi kan använda cookies, webbfyrar, pixeltaggar, Flash-cookies, internetloggfiler, programvaruutvecklingspaket och liknande spårningstekniker för att förbättra och upprätthålla våra tjänsters funktionalitet, förbättra säkerheten och förhindra bedrägerier och tillhandahålla dig inriktad reklam. Vårt system kanske inte svarar på Spåra inte-förfrågningar eller rubriker från vissa eller alla webbläsare. Avsnittet Hantera ditt konto, kommunikation och data tillhandahåller ytterligare information om vår användning av cookies och liknande tekniker och dina möjligheter att hantera cookies. Du kan också använda verktyget för cookieinställningar, om tillgängligt, eller besöka cookiepolicyn som publiceras på tjänsten för mer information.

—Uppgifter från tredje part

Vi får uppgifter från tredje part för att uppdatera informationen vi samlar in om dig. Vi kan få uppgifter från offentliga databaser, plattformstillverkare, analysleverantörer, spelutvecklare och andra affärspartner och företag inom Take-Two-koncernen som tillhandahåller dig tjänsterna, som inkluderar demografiska uppgifter och information om dina intressen.  Vi kan samla in offentligt tillgängliga uppgifter, inklusive från sociala medier, för att skydda våra användare, anställda, anläggningar och tjänster och för att hjälpa till med utredningar. Vi får också information från andra personer som använder våra tjänster. Detta kan inkludera information om dig om du nämns i kommentarer inom tjänsterna eller om en person skickar oss ett direktmeddelande.

När vi delar information

Som beskrivs nedan delar vi dina uppgifter med:

 • leverantörer som utför support och andra tjänster åt oss

 • företag inom Take-Two-koncernen

 • reklamtjänsteleverantörer och partner

 • andra tredje parter (t.ex. för samarbetserbjudanden, juridiska och säkerhetsändamål, i samband med försäljning eller överföring av en verksamhet eller tillgång samt andra ändamål med ditt godkännande)

 • andra användare, som t.ex. när du deltar i öppna grupper och evenemang eller information som publiceras på ledartavlor

Under de senaste 12 månaderna har Take-Two sålt och/eller delat unika identifierare, IP-adresser samt internet-/elektroniska aktiviteter och profilslutsatser med tredjepartsannonsörer för att vi ska kunna tillhandahålla dig och liknande användare personlig reklam. Vi varken säljer eller delar personuppgifter om personer som vi vet är under 16 års ålder utan deras (eller beroende på ålder, deras föräldrars) samtycke.

—Leverantörer

Vi använder leverantörer som utför tjänster å våra vägnar. Dessa leverantörer tillhandahåller affärsmässig, professionell och teknisk support till oss, hjälper oss att bedriva vår verksamhet och våra tjänster eller administrerar aktiviteter i samband med vår verksamhet och våra tjänster.

—Reklam

Vi använder Take-Two och tredjepartsannonser för att stödja våra tjänster, såsom reklamnätverk, databörser, trafikhanteringstjänster, sociala nätverk och leverantörer av marknadsföringsanalystjänster. Dessa leverantörer använder cookies och liknande spårningstekniker (se Cookies och liknande teknik ovan) för att samla in information om din enhet och din användning av tjänsten. Denna information, tillsammans med information som vi delar med dem, gör det möjligt för oss eller våra leverantörer att känna igen dig eller din enhet och att visa annonser för dig eller din enhet och mäta annonsernas effektivitet. Detta inkluderar identifierare/kontaktuppgifter, internet-/elektroniska aktiviteter, enhets- och användningsdata samt profilslutsatser.

Vi (och ibland våra leverantörer) samlar in eller delar denna information när du använder våra tjänster, klickar på en webbplats eller en annons eller startar ett av våra spel eller andra mobilappar.  Denna information: (1) gör det möjligt för oss att noggrant betala för annonser som publiceras på våra vägnar (t.ex. en annons som fick dig att köpa eller ladda ner ett av våra spel) och få betalt när du ser en annons på våra tjänster; (2) hjälper till att förhindra att du ser samma annonser flera gånger; (3) hjälper till att välja och visa riktade annonser och annat innehåll på din enhet (t.ex. på en webbplats eller sociala nätverkstjänster som du besöker eller en mobilapp du använder) som kan vara av särskilt intresse för dig; (4) hjälper till att mäta och analysera våra annonsers effektivitet, innehållets popularitet och trafiken på våra tjänster; och (5) hjälper oss att förbättra våra tjänster.

Du kan lära dig mer om hur vi och våra leverantörer använder din information i avsnittet Hantera ditt konto, kommunikation och data och, i förekommande fall för tjänsten, genom att använda vårt verktyg till cookieinställningar, om tillgängligt, eller besöka cookiepolicyn som publiceras på tjänsten.

—Tredje part

Vi delar dina uppgifter med tredje parter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy, inklusive enligt följande:

 • Samarbetsrelationer: När vi erbjuder tjänster eller marknadsföringskampanjer i samarbete med en tredje part som får din information för eget bruk informerar vi dig om det vid insamlingstidpunkten och du kan välja om du vill delta i erbjudandet. 

 • Juridiskt ansvar och säkerhet: Vi kan dela din information för att skydda säkerheten för våra tjänster, servrar, nätverkssystem, databaser, användare och företag och i samband med en utredning av bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, överträdande av våra rättigheter, egendom eller användare eller andra aktiviteter som är olagliga eller kan utsätta dig eller oss för juridiskt ansvar, inklusive enligt vad som krävs eller begärs av brottsbekämpande organ eller andra myndigheter.  Vi kan också dela din information med tredje parter när vi har anledning att tro att ett avslöjande är nödvändigt för att hantera potentiell eller faktisk skada eller överträdande av vår(a) rättigheter, egendom, verksamhet, användare eller andra som kan skadas eller kan drabbas av förlust eller skada, eller när vi tror att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, utreda eller genomdriva våra policyer, villkor, bekämpa bedrägerier eller följa ett rättsligt förfarande, domslut eller rättslig process som delges Take-Two.  Vi kan också dela din information när vi har anledning att tro att det är nödvändigt att undersöka eller genomdriva våra policyer, villkor eller andra juridiska dokument eller avtal relaterade till tredjepartstjänster eller rättigheter.

 • Försäljning eller överlåtelse av verksamhet eller tillgångar: Vi kan sälja eller köpa tillgångar under vår normala verksamhet.  Vi kan avslöja information om dig och överföra informationen till ett annat företag som en del av ett potentiellt eller faktiskt förvärv eller fusion av Take-Two eller någon av våra tillgångar. Om vi genomgår eller försvarar en omorganisation, konkurs eller liknande händelse kan sådan information betraktas som vår tillgång och säljas eller överföras till tredje part.

 • Såsom meddelas dig: Vi kan dela dina uppgifter som meddelas dig vid insamlingstidpunkten.

—Andra användare

Om du deltar i öppna gemenskaper, som t.ex. onlinespelsessioner och sociala nätverkstjänster, lägger vi automatiskt upp viss information, som ditt användarnamn eller ID och spelstatistik, inom spelet, på sociala nätverkstjänster, på våra tjänster eller på specialiserade spelwebbplatser.  Om du deltar i turneringar eller andra spelevenemang online måste vi publicera din information.

Vi publicerar speltavlor och matchposter för flertalet spelare som innehåller information baserat på din användning av tjänsterna, som ditt användarnamn eller ID, när de är väsentliga komponenter i tjänsterna som vi erbjuder dig och andra.  Liksom andra statistiktjänster för spel kan din(a) spelaktiviteter, ledartavlor och matchinformation för flera spelare visas i tjänsterna eller på tredjepartswebbsidor.

Vissa tredjepartstjänster låter dig också lägga upp information om dina spelaktiviteter på deras webbplatser för att dela med andra. Om du använder dessa funktioner styr dessa tredjepartstjänsters integritetspolicyer och villkor dina aktiviteter på dessa webbplatser och informationen som dessa tjänster samlar in.

Vi sammanför information som samlas in via olika tjänster och visar den offentligt, inklusive på våra tjänster, i våra spel eller i spellobbyer för flertalet spelare. Om du till exempel länkar ditt spelplattformskonto till oss kan vi visa dina prestationer i spelet med ditt kontonamn.

Offentliga inlägg

Om du delar personuppgifter, lägger upp en bild eller video eller tillhandahåller annat innehåll i offentliga forum som på anslagstavlor, chattrum, kommentarsfält eller profilsidor kan andra personer visa, samla in och använda den informationen. Om ditt användarnamn eller ID innehåller ditt namn blir ditt namn offentligt tillgängligt på ledartavlor och andra ställen enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Användare av sådana offentliga forum kan identifiera dig, använda informationen för att skicka meddelanden till dig och kopiera bilder, videor eller innehåll som du har delat. Det finns inga förväntningar på integritet eller sekretess på sådana offentliga forum. Dela inte dina personuppgifter i offentliga forum eller i ditt användarnamn eller ID. Du ansvarar för all information och allt innehåll som du publicerar offentligt genom våra tjänster. 

Datarättigheter

Beroende på var du befinner dig kan du ha vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att:

 • Begära åtkomst till eller en kopia av dina personuppgifter

 • Begära radering av dina personuppgifter

 • Begära rättelse eller ändring av dina personuppgifter

 • Informeras om personuppgifter vi samlar in och/eller behandlar om dig, källorna till personuppgifterna och tredje parter med vilka uppgifter delades eller såldes och för vilka ändamål

 • Återkalla samtycke om behandlingen baseras på samtycke

 • Välja bort försäljning eller delning av dina personuppgifter (inklusive riktad reklam)

 • Registrera dig för/välja bort ekonomiska incitament

 • Begränsa användningen och offentliggörandet av dina känsliga personuppgifter

Du kan göra en begäran om datarättigheter gällande dina personuppgifter här. Vi besvarar dataförfrågningar inom en månad. Vi kan vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi kan besvara din begäran. I den utsträckning dessa rättigheter gäller för dig kan de vara begränsade i vissa situationer – t.ex. när vi måste följa ett lagkrav eller har ett övertygande intresse av att behandla dina personuppgifter eller när personuppgifterna skyddas av affärshemligheter. Om du har olösta problem, i förekommande fall, kan du också ha rätt att klaga till en sekretessmyndighet. En lista över sekretessmyndigheter finns här. Alternativt, om du vill göra en dataförfrågan eller överklaga ett beslut om dataförfrågan kontaktar du Take-Two med uppgifterna i avsnittet Kontakta oss.

För att välja bort detta klickar du på ”Sälj eller dela inte mina personuppgifter” i sidfoten på vår webbplats (och tillgänglig här) och följ instruktionerna på sidan. För att välja bort online-anpassad reklam mer allmänt, se bortvalsalternativen som anges i avsnittet Hantera ditt konto, kommunikation och data. Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar någon av dessa rättigheter.

Du kan ge någon behörighet att göra en begäran om integritetsrättigheter å dina vägnar (ett behörigt ombud). Behöriga ombud måste antingen visa att du har godkänt dem att agera å dina vägnar eller att de har fullmakt enligt tillämplig lag. Vi förbehåller oss rätten att begära bekräftelse direkt från dig som bekräftar att ombudet har behörigheten att göra en sådan begäran eller att begära ytterligare information för att bekräfta ombudets identitet.

Hantera ditt konto, kommunikation och data

Vi erbjuder flera olika alternativ för dig att hantera ditt konto, kommunikationer du får från oss och hur vi använder dina uppgifter. Dessa inkluderar genom inställningarna i ditt tjänstekonto, verktyg för att avsluta e-postprenumerationer och radera samt att välja bort intressebaserade annonser.

Mer information om hur du hanterar ditt varumärkesspecifika konto och din kommunikation finns här.

↓ Läs mer

—Tjänstekonton

Du kan hantera hur vi använder dina personuppgifter och kommunikationen du får från oss via konto-, kommunikations- och sekretessinställningarna i ditt tjänstekonto.

–Avsluta e-postprenumeration

Du kan avregistrera dig från e-postmarknadsföring från Take-Two eller ett specifikt varumärke eller division genom att använda avregistreringslänken som finns i e-postmeddelandet. 

– Intressebaserade annonser

På din mobil kan du justera dina sekretess- och reklaminställningar för att styra om du vill ta emot reklam baserat på dina intressen. För att välja bort användning av dina onlineaktiviteter för intressebaserade aktiviteter av deltagande leverantörer besöker du Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp eller Digital Advertising Alliance på http://www.aboutads.info/. Besök Your Online Choices på http://www.youronlinechoices.eu/ om du är en besökare från Storbritannien, EU, EES eller Schweiz. 

Datalagring

Vi behåller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänsterna, uppfylla våra juridiska skyldigheter och/eller utöva, försvara eller fastställa våra rättigheter.

Vi behåller dina uppgifter medan ditt konto är aktivt, efter behov för att tillhandahålla dig tjänster eller för att administrera våra tjänster. Om du vill radera ditt konto eller begära att vi inte längre använder dina personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänster kontaktar du oss enligt avsnittet Hantera ditt konto, kommunikation och data. Om ditt konto är inaktivt kommer vi att behålla ditt konto under den tidsperiod vi rimligen förväntar oss att du återupptar våra tjänster. Efter en sådan tidsperiod raderar vi dina personuppgifter, inklusive din e-postadress och inloggningsuppgifter och därefter kan du kanske inte längre komma åt ditt konto. Vi kan fortfarande behålla vissa av dina personuppgifter i våra filer under en rimlig tidsperiod för att lösa tvister, genomdriva våra villkor och policyer, administrera våra tjänster, följa tekniska och juridiska krav och/eller andra begränsningar relaterade till säkerheten, integriteten och driften av våra tjänster, varefter vi kommer att vidta åtgärder för att radera eller arkivera dina personuppgifter.

Barns integritet

I allmänhet riktar vi våra tjänster till en allmän publik och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år (eller äldre, om tillämplig lag föreskriver olika skydd). Vi kan rikta vissa tjänster till en publik i alla åldrar – inklusive barn. För dessa tjänster kan vi begränsa insamling av personuppgifter om tjänsterna från vem som helst, tillämpa en åldersgräns som tillåter barn att använda tjänsterna samtidigt som vi begränsar insamling av personuppgifter om tjänsterna från barn eller får en förälders tillstånd att samla in personuppgifter från barn. Om vi blir medvetna om att ett barn har lämnat personuppgifter utan en förälders tillstånd raderar vi omedelbart denna information. Vi uppmuntrar föräldrar att instruera sina barn att aldrig uppge sina riktiga namn, adresser eller telefonnummer, utan tillstånd, när de använder internet.

Datasäkerhet

Vi följer allmänt godtagna branschstandarder och upprätthåller lämpliga skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, integriteten och sekretessen för informationen vi samlar in om dig. Dessa säkerhetsåtgärder är utformade för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, missbruk, ändringar och obehörigt avslöjande av eller åtkomst till informationen under vår kontroll. Inget system kan dock vara 100 % säkert och vi kan inte garantera våra säkerhetsåtgärder.

Internationella överföringar

Vi och våra leverantörer och partner kan behandla, överföra och lagra information om dig i samband med tjänsterna i USA och andra länder som kanske inte har sekretesslagar som motsvarar dem i landet du bor i. Vi vidtar åtgärder för att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder när vi överför sådan information.

När dina uppgifter finns i ett annat land kan de nås av domstolar, brottsbekämpande myndigheter och nationella säkerhetsmyndigheter enligt lagarna i det landet. Om du är bosatt i Storbritannien, EU, EES eller Schweiz förlitar vi oss på standardavtalsklausuler och/eller andra godkända rättsliga mekanismer för att överföra personuppgifter från Storbritannien, EU, EES eller Schweiz till länder utanför dessa platser (i förekommande fall). För att begära en kopia av sådana standardavtalsklausuler, om tillämpligt, gör du en dataförfrågan enligt avsnitten Datarättigheter och Kontakta oss

Andra Take-two-villkor, tredjepartsvillkor och länkar till andra webbplatser

Användning av våra tjänster och produkter kan omfattas av andra villkor och avslöjanden som tillhandahålls av oss, plattformstillverkare och andra partners, inklusive: (i) villkoren som medföljde ditt köp; (ii) villkoren som gäller för onlinetjänster; (iii) andra villkor och avslöjanden som tillgängliggjorts dig av oss eller tredje part.  Vi ansvarar inte för tredjepartswebbplatser praxis som kan vara kopplade till tjänsterna.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du använda https://www.take2games.com/data-request för att kontakta vårt dataskyddsombud. Du kan också kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via post på adresserna nedan. Identifiera din plats i ditt meddelande. Du kan också ha rätt att klaga till en sekretessmyndighet. Du kan också kontakta oss via e-post på [email protected].

Land

Adress

Icke-europeiska länder

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA,

Attn: Privacy Policy Administrator

Storbritannien, EU, EES eller Schweiz

(”europeiska länder”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, London W1T 4JD, Storbritannien

Attn: Privacy Policy Administrator

För integritetslagar är Take-Two Interactive Software, Inc. personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och – för användare i Storbritannien, EU, EES eller Schweiz – Take Two Interactive Software Europe Limited. Beroende på tjänsterna kan våra varumärken och divisioner betraktas som personuppgiftsansvariga, antingen gemensamt med Take-Two Interactive eller på egen hand. Information om personuppgiftsansvarig och representant samt kontaktuppgifter finns här. Hänvisningar i denna integritetspolicy till Take-Two ska tolkas som hänvisningar till det tillämpliga Take-Two-företaget som identifierats som personuppgiftsansvarig för personuppgifter för de specifika tjänsterna du använder.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att utföra ändringar i denna integritetspolicy. Återkom emellanåt för att granska dessa ändringar. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett väsentligt sätt meddelar vi dig på lämpligt sätt och, i förekommande fall, tillhandahåller ytterligare val avseende sådan ändring. Enligt vad som tillåts enligt tillämplig lag innebär din fortsatta användning av tjänsterna att du godtar dessa ändringar.