Politika privatnosti društva Take-Two Interactive Software

Poslednji put ažurirano: 26. april 2023.

Take-Two Interactive Software, Inc., i njegova predstavništva koja čine Take-Two grupu kompanija („Take-Two“, „mi“, „nas“ ili „naš “), je vodeći programer, izdavač i prodavac interaktivnog zabavnog sadržaja. Ova Politika privatnosti objašnjava prakse u pogledu podataka za proizvode, usluge i veb-lokacije koje pružaju entiteti Take-Two i izdavačke kuće koje su ovde navedene („Usluge“). Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti i imajte na umu da se naša praksa i podaci koje prikupljamo mogu razlikovati u zavisnosti od toga kako koristite Usluge.  Usluge takođe podležu svim drugim uslovima i politikama uključenim u naše Usluge. Ova Politika privatnosti dopunjuje obelodanjivanja iz područja privatnosti koja ste dobili uz vaš softverski proizvod i od proizvođača vaše platforme.  

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na lične podatke prikupljene od kandidata za posao. Pogledajte našu dostupnu politiku privatnosti kandidata za posaoovde.

Obaveštenje o prikupljanju ličnih podataka: Pogledajte u odeljcima Kategorije prikupljenih podataka i Kako koristimo lične podatke i Naše pravne osnove za pregled podataka koje prikupljamo i zašto, a u odeljku Prava na podatke o tome kako da ostvarite svoja prava na privatnost, uključujući odustajanje od prodaje ili deljenja vaših ličnih podataka.

Kategorije prikupljenih podataka

Vrste podataka koje prikupljamo zavise od načina na koji koristite naše Usluge. Generalno, prikupljamo sledeće podatke:

 • Identifikatore/ kontakt informacije : ime i prezime, korisničko ime, oznaku igrača, poštansku i imejl adresu, broj telefona, jedinstvene ID-ove, ID mobilnog uređaja, ID platforme, ID usluge igara, ID oglašavanja (IDFA, Android ID) i IP adresu

 • Zaštićene karakteristike : starosnu dob i pol

 • Komercijalne podatke : istoriju kupovine i korišćenja i preferencije, uključujući podatke o igri

 • Podatke o naplati : podatke o plaćanju (podatke o kreditnoj/debitnoj kartici) i adresi za dostavu

 • Aktivnosti na internetu/elektronskoj aktivnosti : podatke o pregledanju veba/aplikacija i igricama koje se odnose na Usluge; podatke o vašoj interakciji na mreži sa Uslugama ili našim oglašavanjem; i detalje o igrama i platformama koje koristite i druge podatke u vezi sa instaliranim aplikacijama

 • Podatke o uređaju i korišćenju: tipu uređaja, detalje o softveru i hardveru, podešavanjima jezika, tipu i verziji pretraživača, operativnom sistemu i podatke o tome kako korisnici koriste Usluge i vrše interakciju sa njima (npr. pregledani sadržaj, posećene stranice, klikovi, pomeranje)

 • Zaključke iz profila : zaključke napravljene na osnovu vaših podataka i aktivnosti na vebu koji pomažu u kreiranju personalizovanog profila kako bismo mogli da identifikujemo robu i usluge koje mogu biti od interesa

 • Audio/vizuelne podatke : fotografije, slike i avatare naloga, audio informacije preko funkcija i funkcionalnosti ćaskanja, i snimke igranja i video snimke (kao što je kada učestvujete u testiranju igranja)

 • Osetljive podatke : precizne podatke o lokaciji (ako dozvolite Uslugama da prikupljaju vašu lokaciju), akreditive naloga (korisničko ime i lozinka) i sadržaj komunikacije putem funkcija i funkcionalnosti ćaskanja.

Kako koristimo podatke i naše pravne osnove

Podatke koje prikupljamo u okviru Take-Two koristimo na sledeći način, u skladu sa različitim pravnim osnovama:

 • Poslovne svrhe: pružanje usluge i podrške; ispunjavanje naredbi i zahteva; poboljšanje Usluge i našeg poslovanja; razvijanje novih proizvoda i usluga; poboljšanje vašeg iskustva na Uslugama; zaštita bezbednosti naših korisnika, zaposlenih, objekata i usluga; i razvoj interne marketinške i demografske studije

 • Komercijalne svrhe: plasiranje na tržište i reklamiranje naših proizvoda i usluga i proizvoda i usluga naših poslovnih partnera; slanje promotivnog materijala vama; i administriranje promotivnim aktivnostima ili događajima

Takođe koristimo vaše podatke u skladu sa zakonom.

Izvori podataka koje prikupljamo

Način na koji dobijamo podatke zavisi od toga kako koristite Usluge. Na primer, prikupljamo podatke:

 • koje dostavite direktno nama, na primer kada otvorite nalog, prijavite se za marketinška obaveštenja ili nas kontaktirate

 • o igrama koje igrate (automatski)

 • sa platformi trećih strana, kao što je kada igrate naše igre ili pristupate našim uslugama pomoću naloga trećih strana

 • automatski, uključujući putem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje

 • od trećih strana, kao što su reklamne mreže, poslovni partneri, pružaoci informacija treće strane i drugi igrači

— Podaci koje dajete

Pružate nam informacije kada koristite Usluge, na primer kada: 

 • kreirate nalog ili koristite Usluge

 • pretplatite se na marketing i obaveštenja

 • komentarišete na našim oglasnim tablama, forumima, sobama za ćaskanje, fidovima, sajtovima ili drugim Uslugama

 • kupite ili iskoristite jedan od naših proizvoda ili usluga, uključujući fizičke artikle, virtuelne artikle, virtuelnu valutu ili dodatke

 • preuzmete, instalirate ili pristupite demonstracijama, programima ili drugom softveru

 • kontaktirate nas za podršku ili druge svrhe

 • koristite našu imejl adresu ili funkcije deljenja

 • učestvujete u događajima, takmičenjima, promocijama, anketama ili testiranju

 • učestvujete u aktivnosti u kojoj dajete svoje podatke

U zavisnosti od usluge ili vaše aktivnosti, prikupljamo padatke kao što su vaše ime i prezime, imejl adresa, broj telefona, fotografija, poštanska adresa / poštanski broj, informacije o plaćanju ili kupovini, starosnu dob, pol, lozinku, ID platforme, softverske proizvode koji se reprodukuju, podatke iz ankete, geolokacije i sistema ili platforme na kojima igrate. Kombinujemo ove informacije na svim uređajima koje koristite.

—Podaci o igranju igrice

Kada koristite Usluge, automatski dobijamo podatke o vašoj igrici. Podaci o igrici obuhvataju ID vaše platforme ili ID usluge za igre, dostignuća igre, rezultate i performanse igre, IP adresu, MAC adresu ili ID-ove drugih uređaja, druge podatke o platformi/uređaju i druge podatke i statistiku u vezi sa vašim korišćenjem Usluga. Prikupljamo podatke o igri čak i ako se ne registrujete za Usluge. Možemo kombinovati podatke o igri sa drugim podacima koje imamo o vama. Takođe možemo da koristimo interne i nezavisne tehnologije protiv varanja da bismo otkrili i sprečili varanje u okviru naših Usluga.

—Podaci o platformi, igrama i društvenim mrežama

Prikupljamo podatke kada pristupate našim Uslugama sa nalozima platforme treće strane, kao što su nalog platforme za igre, nalog usluge mreže za igre ili nalog usluge društvenog umrežavanja. Kada pristupite našim Uslugama na ovaj način, platforme trećih strana nam pružaju podatke o vama.  Na primer, u zavisnosti od vašeg korišćenja ili aktivnosti na platformi treće strane, primamo vaše korisničko ime, vašu listu prijatelja ili podatke o nalogu neophodne za pružanje Usluga ili kupljenog artikla u igri. Platforma treće strane može da vam dozvoli da kontrolišete koji podaci su nam dostavljeni. Mi nismo odgovorni za uslove, politike, otkrivanja ili mere bilo kojih platformi treće strane.

—Kolačići i slične tehnologije

Možemo da koristimo kolačiće, veb-svetionike, oznake piksela, fleš kolačiće, internet datoteke o evidenciji, komplete za razvoj softvera i slične tehnologije za praćenje da bismo poboljšali i održali funkcionalnost naših Usluga; poboljšali bezbednost i prevenciju prevara; i obezbedili vam ciljano oglašavanje. Naš sistem možda neće da odgovori na zahteve Ne prati ili uvodne delove poruke od nekih ili svih pregledača. Odeljak_Upravljanje vašim nalogom, komunikacijama i podacima_ obezbeđuje dodatne informacije o vašem korišćenju kolačića i sličnih tehnologija i vašu mogućnost da upravljate kolačićima. Za više informacija možete da koristite i alatku za preferencije kolačića gde je dostupna, ili pogledate Politiku kolačića objavljenu u Usluzi.

—Podaci od trećih strana

Primamo podatke od trećih strana da bismo ažurirali podatke koje prikupljamo o vama. Možemo da primamo podatke od javnih baza podataka, proizvođača platformi, dobavljača analitike, programera igara i drugih poslovnih partnera i kompanija Take-Two grupe uključenih u pružanje Usluga za vas, koji uključuju demografske podatke i podatke o vašim interesovanjima.  Možemo da prikupljamo javno dostupne podatke, uključujući i sa društvenih medija, da bismo zaštitili naše korisnike, zaposlene, objekte i usluge, kao i da bismo pomogli u istragama. Takođe primamo podatke od drugih osoba koje koriste naše Usluge. Ovo može uključivati podatke o vama ako ste pomenuti u komentarima na Usluge ili nam pojedinac pošalje direktnu poruku.

Kad delimo podatke

Kako je definisano ispod, delimo vaše podatke sa:

 • dobavljačima koji nam pružaju podršku i druge usluge

 • članovima grupe Take-Two

 • pružaocima usluga oglašavanja i partnerima

 • ostalim trećim stranama (npr. za ponude saradnje, pravne i bezbednosne svrhe, u vezi s prodajom ili prenosom preduzeća ili imovine i druge svrhe uz vašu dozvolu)

 • ostalim korisnicima, kao kad učestvujete u otvorenim zajednicama ili događajima ili se podaci objave na rang listama

U poslednjih 12 meseci, Take-Two je prodao i/ili podelio jedinstvene identifikatore, IP adresu, kao i internet/elektronske aktivnosti i zaključke o profilu sa nezavisnim pružaocima usluga oglašavanja kako bi nam omogućili da vama i drugima poput vas obezbedimo personalizovano oglašavanje. Ne prodajemo niti delimo lične podatke o osobama za koje znamo da su mlađe od 16 godina bez njihove saglasnosti (ili u zavisnosti od starosne dobi, saglasnosti njihovih roditelja).

—Dobavljači

Koristimo dobavljače za obavljanje usluga u naše ime. Ovi dobavljači nam pružaju poslovnu, profesionalnu ili tehničku podršku, pomažu nam da upravljamo našim poslovanjem i Uslugama ili upravljamo aktivnostima u vezi sa našim poslovanjem i Uslugama.

—Oglašavanje

Koristimo oglašavanje društva Take-Two i oglašavanje trećih strana kao podršku za naše Usluge, kao što su oglasne mreže, razmena podataka, dobavljači usluga upravljanja razmenom sadržaja, društvene mreže i dobavljači usluga marketinške analitike. Ovi dobavljači koriste kolačiće i slične tehnologije za praćenje (pogledajte odeljak „Kolačići i slične tehnologije iznad) za prikupljanje podataka o vašem uređaju i vašem korišćenju Usluge. Ovi podaci, zajedno sa podacima koje delimo sa njima, omogućavaju nama ili našim dobavljačima da prepoznamo vas ili vaš uređaj i da prikazujemo oglase vama ili vašem uređaju i merimo efikasnost tih oglasa. Ovo uključuje identifikatore/kontakt podatke, Internet/elektronsku aktivnost, podatke o uređaju i korišćenju te zaključke iz profila.

Mi (a ponekad i naši dobavljači) prikupljamo ili delimo ove podatke kada koristite naše Usluge, kliknete na sajt ili oglas ili pokrenete neku od naših igara ili drugih mobilnih aplikacija.  Ovi podaci: (1) nam omogućavaju da tačno i pravilno plaćamo oglase postavljene u naše ime (npr. oglas koji vas je naveo da kupite ili preuzmete neku od naših igara) i da budemo plaćeni kada vidite oglas na našim Uslugama; (2) pomaže vam da sprečite da više puta vidite iste oglase; (3) pomaže u odabiru i prikazivanju ciljanih oglasa ili drugog sadržaja na vašem uređaju (kao što je sajt ili usluga društvenih mreža koju posećujete ili mobilna aplikacija koju koristite) koji vam može biti od posebnog interesa; (4) pomaže u merenju i analizi efikasnosti naših oglasa, popularnosti sadržaja i raznih sadržaja na našim Uslugama; i (5) pomaže nam da poboljšamo naše Usluge.

Možete saznati više o upravljanju načinom na koji mi i naši dobavljači koristimo vaše podatke u odeljku Upravljanje vašim nalogom, komunikacijama i podacima; i, ako je primenljivo za Uslugu, korišćenjem naše alatke za podešavanje kolačića, gde je dostupno, ili posetom Politici o kolačićima koja je objavljena na Usluzi.

—Treće strane

Delimo podatke s trećim stranama kako je opisano u ovoj Politici privatnosti, uključujući sledeće:

 • Saradničke odnose: kada nudimo usluge ili promocije u saradnji sa trećom stranom koja će primiti vaše podatke za sopstveno korišćenje, obavestićemo vas o tome u trenutku prikupljanja, a vi možete birati da li želite učestvovati u ponudi. 

 • Zakonske i odnose u pogledu bezbednosti: možemo da delimo vaše podatke da bismo zaštitili bezbednost naših Usluga, servera, mrežnih sistema, baza podataka, korisnika i poslovanja i u vezi sa istragom prevare, kršenjem prava intelektualne svojine, mešanjem u naša prava, imovine ili korisnike, ili drugim aktivnostima koje su nezakonite ili vas ili nas mogu izložiti pravnoj odgovornosti, uključujući ono što zahtevaju ili traže organi za sprovođenje zakona ili drugi državni službenici.  Takođe možemo da delimo vaše podatke sa trećim licima kada imamo razloga da verujemo da je otkrivanje neophodno za rešavanje potencijalne ili stvarne povrede ili mešanja u naša prava, imovinu, operacije, korisnike ili druge koji mogu biti povređeni ili pretrpeti gubitak ili štetu, ili kada smatramo da je neophodno da zaštitimo svoja prava, istražimo ili primenimo naše politike, uslove, da se borimo protiv prevare ili da se pridržavamo sudskog postupka, sudskog naloga ili pravnog postupka koji je upućen kompaniji Take-Two.  Takođe možemo da podelimo vaše podatke kada imamo razloga da verujemo da je neophodno istražiti ili primeniti naše politike, uslove ili drugi pravni dokument ili ugovor koji se odnosi na Usluge ili prava treće strane.

 • Prodaju ili prenos poslovanja ili imovine: Možemo da prodamo ili kupimo imovinu tokom redovnog toka našeg poslovanja.  Možemo da otkrijemo podatke o vama i prenosu tih podataka drugom subjektu kao deo potencijalnog ili stvarnog preuzimanja ili spajanja kompanije Take-Two ili bilo koje naše imovine. Ako donosimo ili branimo reorganizaciju, bankrot ili sličan događaj, takvi podaci se mogu smatrati našom imovinom i prodati ili preneti trećim stranama.

 • Na način na koji su vama otkriveni: možemo da delimo vaše podatke onako kako su vam otkriveni u vreme prikupljanja.

—Ostali korisnici

Ako učestvujete u otvorenim zajednicama, kao što su sesije igranja igrica na internetu i usluge umrežavanja na društvenim mrežama, automatski objavljujemo određene podatke, kao što su vaše ime korisnika ili ID ili statistika igranja u okviru igrice, u uslugama umrežavanja na društvenim mrežama, u našim Uslugama ili na specijalizovanim sajtovima za igrice.  Ako učestvujete na turnirima ili drugim događajima igranja igrica na internetu, moramo javno da objavimo vaše podatke.

Objavljujemo rangiranja na tablama za igranje igrice i mečeve s više igrača koji sadrže podatke zasnovane na vašem korišćenju Usluga, kao što su korisničko ime ili ID, kad su one bitne komponente Usluga koje vam nudimo.  Kao druge usluge statistike o igranju igrice, vaša aktivnost igranja, rang liste i podaci o meču s više igrača mogu da se pojave u Uslugama ili veb-lokacijama treće strane.

Neke usluge treće strane dozvoljavaju vam da objavite podatke o aktivnosti igranja na svojim sajtovima da bi ih delili s drugima. Ako koristite ove funkcije, politike privatnosti i uslove usluga treće strane uređuju vaše postupke na tim sajtovima i podatke koje prikupljaju te usluge.

Kombinujemo podatke prikupljene kroz raznovrsne Usluge i javno ih prikazujemo, uključujući u našim Uslugama, u našim igricama ili u prostorima za igranje s više igrača. Na primer, ako povežete svoj nalog platforme za igru sa nama, možda ćemo prikazati vaša dostignuća u igri zajedno sa imenom vašeg naloga.

Javne objave

Ako delite podatke o ličnosti, objavite sliku ili video ili drugi sadržaj na javnim forumima kao što su table za poruke, sobe za ćaskanje, polja za komentare ili profilna stranica, drugi ljudi mogu da vide, prikupljaju i koriste te podatke. Ako vaše korisničko ime ili ID sadrži vaše ime i prezime, vaše ime i prezime će biti javno dostupno na rang listama i drugde kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti. Korisnici takvih javnih foruma mogu da vas identifikuju, koriste podatke za slanje vaših poruka ili kopiranje svih slika, video materijala ili sadržaja koje možete da podelite. Ne očekuje se privatnost ili poverljivost ni na jednom od ovih javnih foruma. Nemojte deliti svoje lične podatke na javnim forumima ili u svom korisničkom imenu ili ID-u. Odgovorni ste za sve podatke ili sadržaje koje javno objavite koristeći naše Usluge. 

Prava na podatke

U zavisnosti od toga gde se nalazite, možete imati određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima, uključujući pravo na sledeće:

 • da zahtevate pristup ili kopiju vaših ličnih podataka

 • da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka

 • da zahtevate korekciju ili izmenu vaših ličnih podataka

 • da budete informisani o podacima o ličnosti koje prikupljamo i/ili obrađujemo o vama, izvorima podataka o ličnosti i trećim licima s kojima su podaci bili podeljeni ili prodati i u koje svrhe

 • da povučete saglasnost, ako se obrada zasniva na saglasnosti

 • da onemogućite prodaju ili deljenje vaših ličnih podataka (uključujući ciljano oglašavanje)

 • da omogućite/onemogućite finansijske podsticaje

 • da oograničite korišćenje i otkrivanje vaših osetljivih ličnih podataka

Možete podneti zahtev za prava na podatke u vezi sa vašim ličnim podacima ovde. Na zahteve za podatke ćemo odgovoriti u roku od mesec dana. Možda ćemo preduzeti korake da verifikujemo vaš identitet pre nego što odgovorimo na vaš zahtev. U meri u kojoj se ova prava odnose na vas, ona mogu biti ograničena u nekim situacijama – na primer kada imamo zakonsku obavezu ili imamo ubedljiv interes za obradu vaših ličnih podataka, ili kada su lični podaci zaštićeni poslovnom tajnom. Ako imate nerešene nedoumice, gde je primenljivo, možete takođe imati pravo da se žalite organu za zaštitu privatnosti. Spisak organa za privatnost je dostupan ovde. Alternativno, ako želite da podnesete zahtev za podatke ili uložite žalbu na odluku o zahtevu za podatke, kontaktirajte kompaniju Take-Two koristeći detalje navedene u odeljku „Kontaktirajte nas”.

Da biste se odjavili, kliknite na „Zabranjujem prodaju” ili „Zabranjujem deljenje mojih ličnih podataka” u donjem zaglavlju našeg sajta ovde) i pratite uputstva na toj stranici. Da biste na širem planu onemogućili personalizovano oglašavanje na mreži, pogledajte opcije onemogućavanja identifikovane u odeljku Upravljanje vašim nalogom, komunikacijama i podacima. Nećemo vas diskriminisati zbog korišćenja bilo kog od ovih prava.

Možete ovlastiti nekoga da podnese zahtev za zaštitu privatnosti u vaše ime (ovlašćeni zastupnik). Ovlašćeni zastupnici će morati da pokažu da ste ih ovlastili da deluju u vaše ime, ili moraju da pokažu da imaju punomoćje u skladu sa važećim zakonom o ostavini. Zadržavamo pravo da zatražimo potvrdu direktno od vas koja potvrđuje da je zastupnik ovlašćen da podnese takav zahtev, ili da zatražimo dodatne informacije kako bismo potvrdili identitet zastupnika.

UPRAVLJANJE VAŠIM NALOGOM, KOMUNIKACIJAMA I PODACIMA

Nudimo vam nekoliko opcija za upravljanje vašim nalogom za Usluge, komunikacijama koje primate od nas i načinom na koji koristimo vaše podatke. To uključuje podešavanja na vašem nalogu Usluge; odjavu sa imejla i alatke za brisanje; i odustajanje od oglasa zasnovanih na interesovanjima.

Više informacija o tome kako da upravljate svojim nalogom za određenu izdavačku kuću i komunikacijama je dostupno ovde.

—Nalozi za usluge

Možete upravljati načinom na koji koristimo vaše lične podatke i komunikacijama koje dobijate od nas preko naloga, komunikacijama i podešavanjimaa privatnosti na vašem nalogu za Usluge.

—Otkazivanje pretplate putem imejla

Možete da otkažete pretplatu na marketinške imejl poruke poštom od Take-Two ili određene izdavačke kuće ili odeljenja koristeći vezu za odjavu koja se nalazi u imejlu. 

— Oglasi zasnovani na interesovanju

Na svom mobilnom uređaju možete da prilagodite podešavanja privatnosti i oglašavanja da biste kontrolisali da li želite da primate reklame na osnovu svojih interesovanja. Da biste odustali od korišćenja vaših onlajn aktivnosti za aktivnosti zasnovane na interesima od strane pružaoca koji učestvuju, posetite http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ili Digital Advertising Alliance na http://www.aboutads.info. Za posetioce iz UK, EU, EEP ili Švajcarske, posetite Your Online Choices na http://www.youronlinechoices.eu/

Čuvanje podataka

Čuvaćemo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bismo vam pružili Usluge, ispunili naše zakonske obaveze i/ili ostvarili, branili ili utvrdili svoja prava.

Čuvamo vaše podatke dok je vaš nalog aktivan, po potrebi da vam pružimo Usluge ili da administriramo našim Uslugama. Ako želite da izbrišete svoj nalog ili zahtevate da više ne koristimo vaše lične podatke za pružanje Usluga, kontaktirajte nas kao što je navedeno u odeljku Upravljanje vašim nalogom, komunikacijama i podacima. Ako je vaš nalog neaktivan, održavaćemo vaš nalog onoliko vremena koliko opravdano očekujemo da ćete se ponovo uključiti u naše Usluge. Nakon tog perioda, izbrisaćemo lične podatke, uključujući vašu imejl adresu i akreditive za prijavljivanje, i možda više nećete moći da pristupite svom nalogu. I dalje možemo da zadržimo neke od vaših ličnih podataka u našim fajlovima u razumnom vremenskom periodu da bismo rešili sporove, sproveli naše uslove i politike, administrirali našim Uslugama, bili u skladu sa tehničkim i pravnim zahtevima i/ili drugim ograničenjima u vezi sa bezbednošću, integritetom, i radom naših Usluga, nakon čega ćemo preduzeti korake da izbrišemo ili arhiviramo vaše lične podatke.

Privatnost dece

Generalno, naše Usluge usmeravamo ka opštoj publici i ne prikupljamo svesno lične podatke od dece mlađe od 13 godina (ili starije, ako primenjivi zakon predviđa drugačiju zaštitu). Određene Usluge možemo usmeriti na publiku svih uzrasta—uključujući decu. Za ove Usluge možemo ograničiti prikupljanje ličnih podataka o Uslugama od bilo koga, primeniti starosnu granicu koja dozvoljava deci da koriste Usluge dok ograničavamo prikupljanje ličnih podataka o Uslugama od dece ili dobijemo dozvolu roditelja za prikupljanje ličnih podataka od dece. Ako saznamo da je dete dalo lične podatke bez dozvole roditelja, odmah ćemo izbrisati ove podatke. Podstičemo roditelje da upute svoju decu da nikada ne daju svoja prava imena, adrese ili brojeve telefona, bez dozvole, kada koriste internet.

Bezbednost podataka

Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde i održavamo odgovarajuće mere zaštite kako bismo zaštitili bezbednost, integritet i privatnost podataka koje prikupljamo o vama. Ove bezbednosne mere su dizajnirane da zaštite od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, zloupotrebe, izmene i neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima pod našom kontrolom. Međutim, nijedan sistem ne može biti 100% bezbedan i ne možemo garantovati naše bezbednosne mere.

Međunarodni transferi

Mi i naši prodavci i partneri možemo da obrađujemo, prenosimo i čuvamo podatke o vama u vezi sa Uslugama u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama koje možda nemaju zakone o privatnosti koji su ekvivalentni zemlji u kojoj živite. Preduzimamo korake da primenimo odgovarajuće mere zaštite kada prenosimo te podatke.

Kada su vaši podaci u drugoj zemlji, mogu im pristupiti sudovi, organi za sprovođenje zakona i organi nacionalne bezbednosti u skladu sa zakonima te zemlje. Ako živite u Ujedinjenom Kraljevstvu, EU, EEP ili Švajcarskoj, oslanjamo se na Standardne ugovorne klauzule i/ili druge odobrene pravne mehanizme za prenos ličnih podataka iz UK, EU, EEP ili Švajcarske u zemlje koje se nalaze van ovih lokacija (ako je primenljivo). Da biste zatražili kopiju takvih Standardnih ugovornih klauzula, ako je primenljivo, podnesite zahtev za podatke kao što je navedeno u odeljku Prava na podatke ili Kontaktirajte nas

Ostali Take-Two uslovi, uslovi trećih strana i veze do drugih sajtova

Korišćenje naših usluga i proizvoda može biti podložno drugim uslovima i otkrivanju podataka koje smo dali mi, proizvođači platformi i drugi partneri, uključujući: (i) uslove koji su pratili vašu kupovinu; (ii) uslove koji se primenjuju na usluge na mreži; (iii) druge uslove i otkrivanja podataka koje smo vam učinili dostupnim od strane nas ili trećih lica.  Nismo odgovorni za prakse na sajtovima trećih strana koji mogu biti povezani sa Uslugama.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti, koristite https://www.take2games.com/data-request da kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka. Takođe možete kontaktirati nas ili našeg Službenika za zaštitu podataka putem pošte na dole navedene adrese. Identifikujte svoju lokaciju u poruci. Takođe možete imati pravo da se žalite organu za zaštitu privatnosti. Možete nas kontaktirati i putem imejla na [email protected].

Zemlja

Adresa

Neevropske zemlje

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, Njujork, NY 10036 SAD,

Primalac: Administrator politike privatnosti

UK, EU, EEA ili Švajcarska

(„Evropske zemlje”)

Take-Two Interactive Software UK Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, London W1T 4JD, UK

Primalac: Administrator politike privatnosti

Za potrebe zakona o privatnosti, rukovalac vašim ličnim podacima je Take-Two Interactive Software, Inc. i – za korisnike u UK, EU, EEP ili Švajcarskoj – Take Two Interactive Software Europe Limited. U zavisnosti od Usluga, naše izdavačke kuće i odeljenja mogu se smatrati rukovaocima podataka, bilo zajedno sa Take-Two Interactive ili samostalno. Informacije o rukovaocu podataka i predstavniku i kontakt detalji su navedeni ovde. Reference u ovoj Politici privatnosti na Take-Two treba tumačiti kao reference na primenljivi Take-Two entitet identifikovan kao rukovalac ličnih podataka za određene Usluge koje koristite.

Promene politike privatnosti

Zadržavamo pravo da unesemo izmene u ovu Politiku privatnosti. S vremena na vreme proveravajte da biste pregledali ove izmene. Ako značajno izmenimo ovu Politiku privatnosti, obezbedićemo odgovarajuće obaveštenje vama i prema potrebi, pružiti dodatne opcije u vezi s takvom izmenom. Kao što je dozvoljeno važećim zakonom, vaše dalje korišćenje Usluga znači da prihvatate ove promene.