Dasar Privasi Take Two Interactive Software

Kemas Kini Terakhir: 26 April 2023

Take-Two Interactive Software, Inc., dan anak syarikatnya yang membentuk kumpulan syarikat Take-Two (“Take-Two”, “kami”, “kita”, atau “milik kami”) merupakan pembangun, penerbit dan pemasar terkemuka hiburan interaktif. Dasar Privasi ini menerangkan amalan data untuk produk, perkhidmatan serta laman web yang disediakan oleh entiti dan label Take-Two yang disenaraikan di sini (“Perkhidmatan”). Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti dan perlu ingat bahawa amalan kami dan data yang kami kumpulkan mungkin berbeza bergantung pada cara anda menggunakan Perkhidmatan. Perkhidmatan ini juga tertakluk kepada sebarang terma dan dasar lain yang disertakan dalam Perkhidmatan kami. Dasar Privasi ini menambah pendedahan privasi yang disediakan dengan produk perisian anda dan daripada pengeluar platform anda.

Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada maklumat peribadi yang dikumpul daripada pemohon pekerjaan. Sila lihat dasar privasi pemohon kerja kami tersedia di sini.

Notis di Pengumpulan Maklumat Peribadi: Sila lihat bahagian Kategori Maklumat yang Dikumpul dan bahagian Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi serta Alasan Undang-undang Kami untuk gambaran keseluruhan tentang maklumat yang kami kumpulkan dan sebabnya dan bahagian Hak Data untuk maklumat tentang cara menggunakan hak privasi anda, termasuk menarik diri daripada penjualan atau perkongsian maklumat peribadi anda.

Kategori Maklumat yang Dikumpul

Jenis maklumat yang kami kumpul bergantung pada cara anda menggunakan Perkhidmatan kami. Secara amnya, kami mengumpul maklumat berikut:

 • Pengecam / Maklumat Hubungan: Nama, nama pengguna, tag pemain (gamertag), alamat pos dan e-mel, nombor telefon, ID unik, ID peranti mudah alih, ID platform, ID perkhidmatan permainan, ID pengiklanan (IDFA, ID Android) dan alamat IP

 • Ciri Dilindungi: Umur dan jantina

 • Maklumat Komersial: Sejarah pembelian dan penggunaan serta pilihan, termasuk maklumat tatamain

 • Maklumat Pengebilan: Maklumat pembayaran (maklumat kad kredit / debit) dan alamat penghantaran

 • Aktiviti Internet / Elektronik: Maklumat penyemakan imbas web / aplikasi dan tatamain yang berkaitan dengan Perkhidmatan; maklumat tentang interaksi(-interaksi) dalam talian anda dengan Perkhidmatan atau pengiklanan kami; dan butiran tentang permainan dan platform yang anda gunakan serta maklumat lain yang berkaitan dengan aplikasi yang dipasang

 • Data Peranti dan Penggunaan: Jenis peranti, butiran perisian dan perkakasan, tetapan bahasa, jenis dan versi penyemak imbas, sistem pengendalian dan maklumat tentang cara pengguna menggunakan dan berinteraksi dengan Perkhidmatan (cth., kandungan dilihat, halaman yang dilawati, klik, tatal)

 • Inferens Profil: Inferens yang dibuat daripada maklumat dan aktiviti web anda untuk membantu membuat profil diperibadikan supaya kami boleh mengenal pasti barangan serta perkhidmatan yang mungkin menarik minat

 • Maklumat Audio / Visual: Foto akaun, imej dan avatar, maklumat audio melalui ciri dan fungsi sembang dan rakaman tatamain serta rakaman video (seperti semasa anda mengambil bahagian dalam ujian main)

 • Maklumat Sensitif: Maklumat lokasi yang tepat (jika anda membenarkan Perkhidmatan mengumpul lokasi anda), butiran kelayakan akaun (nama pengguna dan kata laluan) dan kandungan komunikasi melalui ciri dan fungsi sembang.

Cara Kami Menggunakan Maklumat dan Alasan Undang-undang Kami

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dalam Take-Two seperti berikut, menurut pelbagai asas undang-undang:

 • Tujuan Perniagaan: Menyediakan Perkhidmatan dan sokongan; memenuhi pesanan dan permintaan; menambah baik Perkhidmatan dan perniagaan kami; membangunkan produk dan perkhidmatan baharu; meningkatkan pengalaman anda pada Perkhidmatan; melindungi keselamatan untuk pengguna, pekerja, kemudahan dan Perkhidmatan kami; dan membangunkan kajian pemasaran dan demografi dalaman

 • Tujuan Komersial: Memasar dan mengiklankan produk serta perkhidmatan kami dan rakan kongsi perniagaan kami; menghantar bahan promosi kepada anda; dan mentadbir aktiviti atau acara promosi

Kami juga menggunakan maklumat anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sumber Maklumat yang Kami Kumpul

Cara kami memperoleh maklumat bergantung pada cara anda menggunakan Perkhidmatan. Sebagai contoh, kami mengumpul maklumat:

 • yang anda berikan terus kepada kami, seperti semasa anda menyediakan akaun, mendaftar untuk pemasaran atau menghubungi kami

 • tentang permainan yang anda main (secara automatik)

 • daripada platform pihak ketiga, seperti semasa anda bermain permainan kami atau mengakses Perkhidmatan kami dengan akaun pihak ketiga

 • secara automatik, termasuk melalui kuki dan teknologi penjejakan yang serupa

 • daripada pihak ketiga, seperti rangkaian pengiklanan, rakan kongsi perniagaan, penyedia maklumat pihak ketiga dan pemain lain

—Maklumat Yang Anda Berikan

Anda memberi kami maklumat apabila anda menggunakan Perkhidmatan, seperti apabila anda: 

 • mencipta akaun atau menggunakan Perkhidmatan

 • melanggan kepada pemasaran dan komunikasi

 • memberi komen pada papan mesej, forum, bilik sembang, suapan, laman web atau Perkhidmatan lain kami

 • membeli atau menebus salah satu produk atau perkhidmatan kami, termasuk item fizikal, item maya, mata wang maya atau tambahan

 • memuat turun, memasang atau mengakses demo, program atau perisian lain

 • menghubungi kami untuk sokongan atau tujuan lain

 • menggunakan e-mel kami atau berkongsi ciri

 • mengambil bahagian dalam acara, peraduan, promosi, tinjauan, atau ujian main

 • mengambil bahagian dalam aktiviti di mana anda memberikan maklumat anda

Bergantung pada Perkhidmatan atau aktiviti anda, kami mengumpul maklumat seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, foto, alamat surat menyurat / poskod, maklumat pembayaran atau pembelian, umur, jantina, kata laluan, ID platform, produk perisian yang dimainkan, data tinjauan, geolokasi dan sistem atau platform yang anda mainkan. Kami menggabungkan maklumat ini merentas peranti yang anda gunakan. 

—Maklumat Tatamain

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan, kami menerima maklumat tentang tatamain anda secara automatik. Maklumat tatamain termasuk ID platform atau ID perkhidmatan permainan anda, pencapaian permainan, skor dan prestasi permainan, alamat IP, alamat MAC atau ID peranti lain, maklumat platform / peranti lain dan maklumat serta statistik lain mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Kami mengumpulkan maklumat tatamain walaupun anda tidak mendaftar untuk Perkhidmatan. Kami mungkin menggabungkan maklumat permainan dengan maklumat lain yang kami ada tentang anda. Kami juga mungkin menggunakan teknologi antipenipuan dalaman dan pihak ketiga untuk mengesan serta mencegah penipuan dalam Perkhidmatan kami.

—Maklumat Platform, Permainan dan Rangkaian Sosial

Kami mengumpul maklumat apabila anda mengakses Perkhidmatan kami dengan akaun platform pihak ketiga seperti akaun platform permainan, akaun perkhidmatan rangkaian permainan atau akaun perkhidmatan rangkaian sosial. Apabila anda mengakses Perkhidmatan kami dengan cara ini, platform pihak ketiga memberikan kami maklumat tentang anda. Contohnya, bergantung pada penggunaan anda atau aktiviti pada platform pihak ketiga, kami menerima nama pengguna anda, senarai rakan anda atau maklumat akaun yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan atau item dalam permainan yang dibeli. Platform pihak ketiga mungkin membenarkan anda mengawal jenis maklumat yang diberikan kepada kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap terma, dasar, pendedahan atau tindakan mana-mana platform pihak ketiga.

—Kuki dan Teknologi Serupa

Kami mungkin menggunakan kuki, suar web, tag piksel, kuki Denyar, fail log Internet, kit pembangunan perisian dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menambah baik dan mengekalkan kefungsian Perkhidmatan kami; meningkatkan keselamatan dan pencegahan penipuan; serta memberi anda pengiklanan bersasar. Sistem kami mungkin tidak bertindak balas kepada permintaan Jangan Jejak atau pengepala daripada beberapa atau semua penyemak imbas. Bahagian Urus Akaun, Komunikasi dan Data anda menyediakan maklumat tambahan tentang penggunaan kuki kami dan teknologi serupa serta keupayaan anda untuk mengurus kuki. Anda juga boleh menggunakan alat keutamaan kuki, jika ada atau melawati Dasar Kuki yang dipaparkan pada Perkhidmatan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

—Maklumat daripada Pihak Ketiga

Kami menerima maklumat daripada pihak ketiga untuk mengemas kini maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Kami mungkin menerima maklumat daripada pangkalan data awam, pengeluar platform, penyedia analitis, pembangun permainan dan rakan kongsi perniagaan lain serta kumpulan syarikat Take-Two yang terlibat dalam menyediakan Perkhidmatan kepada anda, yang termasuk maklumat demografi dan maklumat tentang minat anda. Kami mungkin mengumpul maklumat yang tersedia secara umum, termasuk daripada media sosial, untuk melindungi pengguna, pekerja, kemudahan dan Perkhidmatan kami, serta untuk membantu penyiasatan. Kami juga menerima maklumat daripada individu lain yang menggunakan Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk maklumat tentang anda jika anda disebut dalam komen pada Perkhidmatan atau individu menghantar mesej langsung kepada kami.

Apabila Kami Berkongsi Maklumat

Seperti yang diperincikan di bawah, kami berkongsi maklumat anda dengan:

 • vendor yang melaksanakan sokongan dan perkhidmatan lain untuk kami

 • Ahli kumpulan Take-two

 • penyedia perkhidmatan pengiklanan dan rakan kongsi

 • pihak ketiga lain (cth., untuk tawaran kerjasama, tujuan undang-undang dan keselamatan, berkaitan dengan penjualan atau pemindahan perniagaan atau aset dan tujuan lain dengan kebenaran anda)

 • pengguna lain, seperti apabila anda mengambil bahagian dalam komuniti atau acara terbuka atau maklumat diterbitkan pada papan kedudukan keseluruhan

Dalam tempoh 12 bulan yang lalu, Take-Two telah menjual dan/atau berkongsi pengecam unik, alamat IP, serta Inferens Profil dan Aktiviti Internet/Elektronik dengan penyedia pengiklanan pihak ketiga untuk membolehkan kami menyediakan pengiklanan yang diperibadikan kepada anda dan orang lain seperti anda. Kami tidak menjual atau berkongsi maklumat peribadi tentang orang yang kami tahu berumur di bawah 16 tahun tanpa kebenaran mereka (atau bergantung pada umur, daripada ibu bapa mereka).

—Vendor

Kami menggunakan vendor untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami. Vendor-vendor ini menyediakan sokongan perniagaan, profesional atau teknikal kepada kami, membantu kami mengendalikan perniagaan dan Perkhidmatan kami atau mentadbir aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan dan Perkhidmatan kami.

—Pengiklanan

Kami menggunakan Pengiklanan Take-Two dan pihak ketiga untuk menyokong Perkhidmatan kami seperti rangkaian iklan, pertukaran data, penyedia perkhidmatan pengurusan trafik, rangkaian sosial dan penyedia perkhidmatan analisis pemasaran. Pembekal ini menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (lihat Kuki dan Teknologi Serupa di atas) untuk mengumpul maklumat tentang peranti anda dan penggunaan Perkhidmatan anda. Maklumat ini, bersama-sama dengan maklumat yang kami kongsi dengan mereka, membolehkan kami atau penyedia kami mengenali anda atau peranti anda dan menyiarkan iklan kepada anda atau peranti anda serta mengukur keberkesanan iklan tersebut. Ini termasuk Pengecam / Maklumat Hubungan, Internet / Aktiviti Elektronik, Peranti dan Data Penggunaan serta Profil.

Kami (dan kadangkala penyedia kami) mengumpul atau berkongsi maklumat ini apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, mengklik laman wewb atau iklan atau melancarkan salah satu permainan kami atau aplikasi mudah alih yang lain. Maklumat ini: (1) membolehkan kami membayar dengan tepat dan betul untuk iklan yang diletakkan bagi pihak kami (mis., iklan yang membawa anda membeli atau memuat turun salah satu permainan kami) dan mendapat bayaran apabila anda melihat iklan pada Perkhidmatan kami; (2) membantu menghalang anda daripada melihat iklan yang sama berulang kali; (3) membantu memilih dan memaparkan iklan bersasar atau kandungan lain pada peranti anda (seperti pada laman web atau perkhidmatan rangkaian sosial yang anda lawati atau aplikasi mudah alih yang anda gunakan) yang mungkin menarik minat anda; (4) membantu mengukur dan menganalisis keberkesanan iklan kami, populariti kandungan dan trafik pada Perkhidmatan kami; dan (5) membantu kami menambah baik Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang mengurus cara kami dan pembekal kami menggunakan maklumat anda dalam bahagian Urus Akaun, Komunikasi dan Data Anda; dan, sebagaimana yang berkenaan untuk Perkhidmatan, dengan menggunakan alat pilihan kuki kami, jika tersedia atau melawati Dasar Kuki yang disiarkan pada Perkhidmatan.

—Pihak ketiga

Kami berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, termasuk seperti berikut:

 • Hubungan Kerjasama: Apabila kami menawarkan perkhidmatan atau promosi dengan kerjasama pihak ketiga yang akan menerima maklumat anda untuk kegunaannya sendiri, kami akan memaklumkannya kepada anda pada masa pengumpulan dan anda boleh memilih sama ada untuk mengambil bahagian dalam penawaran tersebut atau tidak. 

 • Undang-undang & Keselamatan: Kami mungkin berkongsi maklumat anda untuk melindungi keselamatan Perkhidmatan, pelayan, sistem rangkaian, pangkalan data, pengguna dan perniagaan kami dan berkaitan dengan penyiasatan penipuan, pelanggaran harta intelek, gangguan terhadap hak, harta atau pengguna kami, atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang atau mungkin mendedahkan anda atau kami kepada liabiliti undang-undang, termasuk seperti yang diperlukan atau diminta oleh penguatkuasa undang-undang atau pegawai kerajaan yang lain. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pendedahan diperlukan untuk menangani kecederaan yang berpotensi atau sebenar atau gangguan terhadap hak, harta, operasi, pengguna kami atau orang lain yang mungkin dicederakan atau mungkin mengalami kerugian atau kerosakan atau apabila kami percaya bahawa adalah perlu untuk melindungi hak kami, menyiasat atau menguatkuasakan dasar, terma kami, memerangi penipuan atau mematuhi prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang yang disampaikan pada Take-Two. Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai adalah perlu untuk menyiasat atau menguatkuasakan dasar, terma atau dokumen undang-undang lain atau kontrak kami yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau hak pihak ketiga.

 • Jualan atau Pemindahan Perniagaan atau Aset: Kami mungkin menjual atau membeli aset semasa perniagaan biasa kami dijalankan. Kami mungkin mendedahkan maklumat tentang anda dan memindahkan maklumat tersebut kepada entiti lain sebagai sebahagian daripada potensi atau pengambilalihan sebenar atau penggabungan Take-two atau mana-mana aset kami. Jika kami membawa atau mempertahankan penyusunan semula, kebankrapan atau peristiwa serupa, maklumat tersebut mungkin dianggap sebagai aset kami dan dijual atau dipindahkan kepada pihak ketiga.

 • Seperti yang Didedahkan kepada Anda: Kami mungkin berkongsi maklumat anda seperti yang didedahkan kepada anda semasa pengumpulan.

—Pengguna Lain

Jika anda mengambil bahagian dalam komuniti terbuka, seperti sesi permainan dalam talian dan perkhidmatan rangkaian sosial, kami secara automatik menyiarkan maklumat tertentu, seperti nama pengguna anda atau ID dan statistik permainan, dalam permainan, pada perkhidmatan rangkaian sosial, pada Perkhidmatan kami atau pada tapak permainan khusus. Jika anda mengambil bahagian dalam kejohanan atau acara permainan dalam talian lain, kami mesti menyiarkan maklumat anda secara terbuka.

Kami menerbitkan papan tatamain dan rekod perlawanan berbilang pemain yang mengandungi maklumat berdasarkan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, seperti nama pengguna anda atau ID, apabila ia merupakan komponen penting Perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda dan orang lain. Seperti perkhidmatan statistik permainan lain, aktiviti permainan anda, papan kedudukan keseluruhan dan maklumat perlawanan berbilang pemain mungkin kelihatan bersarang dalam Perkhidmatan atau halaman web pihak ketiga.

Sesetengah perkhidmatan pihak ketiga juga membenarkan anda menyiarkan maklumat tentang aktiviti permainan anda ke laman mereka untuk dikongsi dengan orang lain. Jika anda menggunakan ciri ini, dasar dan syarat privasi perkhidmatan pihak ketiga tersebut mengawal tindakan anda di laman tersebut dan maklumat yang dikumpulkan oleh perkhidmatan tersebut.

Kami menggabungkan maklumat yang dikumpul melalui pelbagai Perkhidmatan yang tersedia untuk kanak-kanak dan memaparkannya secara terbuka, termasuk pada Perkhidmatan kami, dalam permainan kami atau dalam lobi permainan berbilang pemain. Sebagai contoh, jika anda memautkan akaun platform permainan anda dengan kami, kami mungkin memaparkan pencapaian dalam permainan anda bersama-sama dengan nama akaun anda.

Siaran Awam

Jika anda berkongsi maklumat peribadi, menyiarkan imej atau video atau menyediakan kandungan lain dalam forum awam seperti pada papan mesej, bilik sembang, medan ulasan atau halaman profil, orang lain boleh melihat, mengumpulkan dan menggunakan maklumat tersebut. Jika nama pengguna atau ID anda mengandungi nama anda, nama anda akan tersedia secara terbuka di papan pendahulu dan di tempat lain seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Pengguna forum awam sedemikian mungkin boleh mengenal pasti anda, menggunakan maklumat untuk menghantar mesej kepada anda atau menyalin mana-mana imej, video atau kandungan yang mungkin telah dikongsi oleh anda. Tiada jangkaan privasi atau kerahsiaan pada mana-mana forum-forum awam ini. Tolong jangan kongsi maklumat peribadi anda dalam forum awam atau dalam nama pengguna atau ID anda. Anda bertanggungjawab untuk sebarang maklumat atau kandungan yang anda siarkan secara terbuka menggunakan Perkhidmatan kami. 

Hak Data

Bergantung pada lokasi anda, anda mungkin mempunyai hak tertentu ke atas maklumat peribadi anda, termasuk hak untuk:

 • Meminta akses kepada atau salinan maklumat peribadi anda

 • Meminta pemadaman maklumat peribadi anda

 • Meminta pembetulan atau pengubahsuaian maklumat peribadi anda

 • Dimaklumkan tentang maklumat peribadi yang kami kumpul dan/atau proses tentang anda, sumber maklumat peribadi dan pihak ketiga yang maklumat dikongsi atau dijual dan untuk tujuan apa

 • Menarik balik persetujuan, jika pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan

 • Memilih keluar daripada penjualan atau perkongsian maklumat peribadi anda (termasuk pengiklanan bersasar)

 • Mengikut serta/Menarik diri daripada insentif kewangan

 • Mengehadkan penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi sensitif anda

Anda boleh membuat permintaan hak data berhubung dengan maklumat peribadi anda di sini. Kami akan membalas permintaan data dalam masa sebulan. Kami mungkin mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum kami boleh membalas permintaan anda. Setakat hak ini terpakai kepada anda, ia mungkin terhad dalam beberapa situasi – contohnya apabila kami berada di bawah keperluan undang-undang atau mempunyai kepentingan yang kuat untuk memproses maklumat peribadi anda, atau apabila maklumat peribadi dilindungi oleh rahsia dagangan. Jika anda mempunyai kebimbangan yang tidak dapat diselesaikan, jika berkenaan, anda juga mungkin mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa privasi. Senarai pihak berkuasa privasi boleh didapati di sini. Sebagai alternatif, jika anda ingin membuat permintaan data atau merayu keputusan permintaan data, sila hubungi Take-Two menggunakan butiran yang diberikan dalam bahagian Hubungi Kami.

Untuk menarik diri, sila klik pada Jangan Jual atau Kongsi Maklumat Peribadi Saya pada pembawah lman web kami (dan boleh didapati di sini) serta ikut arahan pada halaman tersebut. Untuk memilih keluar daripada pengiklanan diperibadikan dalam talian secara lebih meluas, sila lihat pilihan menarik diri yang dikenal pasti dalam bahagian Urus Akaun, Komunikasi dan Data Anda. Kami tidak akan mendiskriminasikan anda kerana menggunakan mana-mana hak ini.

Anda boleh memberi kebenaran kepada seseorang untuk membuat permintaan hak privasi bagi pihak anda (ejen yang diberi kuasa). Ejen yang diberi kuasa perlu menunjukkan bahawa anda telah memberi kuasa kepada mereka untuk bertindak bagi pihak anda, atau mesti menunjukkan bahawa mereka mempunyai surat kuasa wakil menurut undang-undang probet yang terpakai. Kami mengekalkan hak untuk meminta pengesahan terus daripada anda yang mengesahkan bahawa ejen diberi kuasa untuk membuat permintaan sedemikian atau meminta maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti ejen.

Urus Akaun Komunikasi dan Data Anda

Kami menyediakan beberapa pilihan untuk anda mengurus akaun Perkhidmatan anda, komunikasi yang anda terima daripada kami dan cara kami menggunakan maklumat anda. Ini termasuk melalui tetapan dalam akaun Perkhidmatan anda; e-mel nyahlanggan dan alat pemadaman; dan menarik diri daripada iklan berasaskan minat.

Maklumat lanjut tentang cara mengurus akaun dan komunikasi khusus label anda tersedia di sini.

—Akaun Perkhidmatan

Anda boleh menguruskan cara kami menggunakan maklumat peribadi anda dan komunikasi yang anda terima daripada kami melalui tetapan akaun, komunikasi dan privasi dalam akaun Perkhidmatan.

—E-mel Nyahlanggan

Anda boleh berhenti melanggan e-mel pemasaran daripada Take-Two atau label atau bahagian tertentu dengan menggunakan pautan nyahlanggan yang disediakan dalam e-mel. 

—Iklan Berasaskan Minat

Pada peranti mudah alih anda, anda boleh melaraskan tetapan privasi dan pengiklanan anda untuk mengawal sama ada anda mahu menerima pengiklanan berasaskan minat anda. Untuk memilih keluar daripada penggunaan aktiviti dalam talian anda bagi aktiviti berasaskan minat oleh penyedia yang mengambil bahagian, sila lawati Network Advertising Initiative di http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp atau Digital Advertising Alliance di http://www.aboutads.info/. Untuk pelawat dari UK, EU, EEA atau Switzerland, lawati Your Online Choices di  http://www.youronlinechoices.eu/.

Pengekalan Data

Kami akan menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memberikan anda Perkhidmatan, memenuhi kewajipan undang-undang kami dan/atau melaksanakan, mempertahankan atau mewujudkan hak kami.

Kami mengekalkan maklumat anda semasa akaun anda aktif, seperti yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda atau untuk mentadbir Perkhidmatan kami. Jika anda ingin memadamkan akaun anda atau meminta kami tidak lagi menggunakan maklumat peribadi anda bagi menyediakan Perkhidmatan kepada anda, hubungi kami seperti yang dikenal pasti dalam bahagian Urus Akaun, Komunikasi dan Data Anda. Jika akaun anda tidak aktif, kami akan mengekalkan akaun anda untuk tempoh masa yang kami harapkan anda akan berinteraksi semula dengan Perkhidmatan kami secara munasabah. Selepas tempoh tersebut, kami akan memadamkan maklumat peribadi, termasuk alamat e-mel dan bukti kelayakan log masuk anda dan anda mungkin tidak lagi dapat mengakses akaun anda. Kami mungkin masih mengekalkan beberapa maklumat peribadi anda dalam fail kami untuk tempoh masa yang munasabah bagi menyelesaikan pertikaian, menguatkuasakan terma dan dasar kami, mentadbir Perkhidmatan kami, mematuhi keperluan teknikal dan undang-undang, dan/atau kekangan lain yang berkaitan dengan keselamatan, integriti dan pengendalian Perkhidmatan kami, selepas itu kami akan mengambil langkah untuk memadam atau mengarkibkan maklumat peribadi anda.

Privasi Kanak-kanak

Secara amnya, kami menghalakan Perkhidmatan kami kepada khalayak umum dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja (atau lebih tua, jika undang-undang yang berkenaan memperuntukkan perlindungan yang berbeza). Kami mungkin menghalakan Perkhidmatan tertentu kepada khalayak daripada semua peringkat umur—termasuk kanak-kanak. Untuk Perkhidmatan ini, kami mungkin menyekat pengumpulan maklumat peribadi pada Perkhidmatan daripada sesiapa sahaja, menggunakan had umur yang membenarkan kanak-kanak menggunakan Perkhidmatan sambil mengehadkan pengumpulan maklumat peribadi pada Perkhidmatan daripada kanak-kanak atau mendapatkan kebenaran ibu bapa untuk mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak. Jika kami menyedari bahawa kanak-kanak telah memberikan maklumat peribadi tanpa kebenaran ibu bapa, kami akan segera memadamkan maklumat ini. Kami menggalakkan ibu bapa untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk tidak memberikan nama sebenar, alamat atau nombor telefon mereka, tanpa kebenaran, semasa menggunakan Internet.

Keselamatan Data

Kami mengikut standard industri yang diterima umum dan mengekalkan perlindungan yang sesuai untuk membantu melindungi keselamatan, integriti dan privasi maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Langkah keselamatan ini direka bentuk untuk melindungi daripada pemusnahan, kehilangan, penyalahgunaan, pengubahan dan pendedahan tanpa kebenaran atau akses kepada maklumat di bawah kawalan kami secara tidak sengaja atau yang menyalahi undang-undang. Walau bagaimanapun, tiada sistem boleh 100% selamat dan kami tidak dapat menjamin langkah keselamatan kami.

Pemindahan Antarabangsa

Kami dan vendor serta rakan kongsi kami boleh memproses, memindahkan dan menyimpan maklumat tentang anda berkaitan dengan Perkhidmatan di Amerika Syarikat dan negara lain yang mungkin tidak mempunyai undang-undang privasi yang setara dengan negara tempat anda tinggal. Kami mengambil langkah untuk menggunakan perlindungan yang sesuai apabila kami memindahkan maklumat tersebut.

Apabila maklumat anda berada di negara lain, ia mungkin boleh diakses oleh mahkamah, penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa keselamatan negara menurut undang-undang negara tersebut. Jika anda tinggal di UK, EU, EEA atau Switzerland, kami bergantung pada Klausa Kontrak Standard dan/atau mekanisme undang-undang lain yang diluluskan untuk memindahkan maklumat peribadi dari UK, EU, EEA atau Switzerland ke negara yang terletak di luar lokasi ini (jika sesuai atau relevan). Untuk meminta salinan Klausa Kontrak Standard tersebut, jika berkenaan, sila buat permintaan data seperti yang disediakan di bawah bahagian Hak Data atau Hubungi Kami

Terma Lain Take-Two, Terma Pihak Ketiga dan Pautan ke Laman Web Lain

Penggunaan perkhidmatan dan produk kami mungkin tertakluk kepada terma dan pendedahan lain yang disediakan oleh kami, pengeluar platform dan rakan kongsi lain, termasuk: (i) terma yang disertakan dengan pembelian anda; (ii) terma yang terpakai untuk Perkhidmatan dalam talian; (iii) terma dan pendedahan lain yang disediakan kepada anda oleh kami atau pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan pada laman web pihak ketiga yang mungkin dipautkan kepada Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai soalan tentang Dasar Privasi ini, sila gunakan https://www.take2games.com/data-request untuk menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami. Anda juga boleh menghubungi kami atau Pegawai Perlindungan Data kami melalui mel di alamat di bawah. Sila kenal pasti lokasi anda dalam mesej anda. Anda juga mungkin mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa privasi. Anda juga boleh menghubungi kami melalui e-mel di [email protected].

Negara

Alamat

Negara Bukan Eropah

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 AS,

Untuk Perhatian: Pentadbir Dasar Privasi

UK, EU, EEA atau Switzerland

(“Negara Eropah”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, London W1T 4JD, UK

Untuk Perhatian: Pentadbir Dasar Privasi

Untuk tujuan undang-undang privasi, pengawal data maklumat peribadi anda ialah Take-Two Interactive Software, Inc. dan – untuk pengguna di UK, EU, EEA atau Switzerland – Take Two Interactive Software Europe Limited. Bergantung pada Perkhidmatan, label dan bahagian kami boleh dianggap sebagai pengawal data, sama ada bersama Take-Two Interactive atau secara sendiri. Maklumat pengawal data dan wakil serta butiran hubungan disenaraikan di sini. Rujukan dalam Dasar Privasi ini kepada Take-Two harus ditafsirkan sebagai rujukan kepada entiti Take-Two yang berkenaan yang dikenal pasti sebagai pengawal maklumat peribadi untuk Perkhidmatan tertentu yang anda gunakan.

Perubahan Kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk membuat perubahan kepada Dasar Privasi ini. Sila periksa semula dari semasa ke semasa untuk menyemak semula perubahan-perubahan ini. Jika kami mengubah Dasar Privasi ini dalam cara yang material, kami akan memberikan notis yang sesuai kepada anda dan, mengikut kesesuaian, memberikan pilihan tambahan mengenai perubahan tersebut. Seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, penggunaan berterusan Perkhidmatan anda bermakna anda menerima perubahan ini.