ปรับปรุงล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2566

สิทธิ์ในข้อมูล

เรามีตัวเลือกมากมายให้คุณจัดการบัญชีของคุณ การสื่อสารที่คุณได้รับจากเรา และวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ หากต้องการลบบัญชีของคุณหรือส่งคำขอเพื่อคัดค้าน ลบ จำกัด แก้ไข หรือขอสำเนา (“คำขอเกี่ยวกับข้อมูล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ซึ่งจะเป็นสิทธิ์ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างหรือใช้แบบฟอร์มด้านล่างสำหรับบริการที่นำเสนอให้แก่ผู้บริโภค

ส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูล

—Rockstar Games

หากต้องการลบบัญชี Rockstar Games Social Club ของคุณหรือส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Rockstar Games เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Rockstar Games Social Club ของคุณ เข้าไปที่ http://rsg.ms/account และปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เมื่อคุณใช้คุณลักษณะบางอย่าง กิจกรรมของคุณจะมองเห็นได้โดยสาธารณะ แม้ว่าจะลบบัญชีหรือข้อมูลของคุณไปแล้ว แต่ข้อมูลกิจกรรมบางอย่างอาจจะยังปรากฏให้เห็นอยู่ รวมถึงบอร์ดการเล่นเกมบางบอร์ด รวมถึงบอร์ดที่โฮสต์โดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ผลิตแพลตฟอร์มและสำเนาที่โฮสต์อยู่บน Rockstar Games Social Club

—2K

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ 2K เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดเข้าไปที่ https://2kgam.es/datarequests หากต้องการลบบัญชี 2K ของคุณ โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี 2K ของคุณ เข้าไปที่ https://support.2k.com/hc/en-us/requests/new และปฏิบัติตามคำแนะนำ

—Private Division

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Private Division เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดเข้าไปที่ https://pvtdi.vision/datarequests

—Ghost Story Games

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ghost Story Games เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดเข้าไปที่ https://www.ghoststorygames.com/privacy-data-requests/

—Social Point

หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสารการตลาดจาก Social Point โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] จากบัญชีอีเมลเดียวกับที่คุณใช้สมัคร และระบุคำว่า “Unsubscribe (ยกเลิกการรับข่าวสาร)” ไว้ในหัวเรื่องของอีเมล

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Social Point เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดดำเนินการดังนี้: 

  • ไปที่การตั้งค่าในแอปพลิเคชันเกม Social Point 

  • แตะ Support (การสนับสนุน)

  • แตะหัวข้อใด ๆ ที่ต้องการ

  • แตะหัวข้ออีกครั้ง

  • คุณควรเห็นข้อความ “contact us” (ติดต่อเรา) ทางมุมบนด้านขวาของหน้าจอ แตะข้อความนี้

  • เลือก “Privacy Policy” (นโยบายความเป็นส่วนตัว) และ

  • แจ้งรายละเอียดของสิทธิ์ในฐานะเจ้าของข้อมูลที่คุณประสงค์จะใช้

—Zynga, Gram, Natural Motion, Small Giant Games, Skillpoint

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zynga, Gram, Natural Motion, Small Giant Games หรือ Skillpoint เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดไปที่ https://privacy.zynga.com/portal/#/ และกรอกคำร้อง

—Peak

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Peak เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

—Nordeus

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nordeus เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดไปที่ https://zynga.support/Top11DownloadOrDeleteData

—Playdots

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Playdots เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

—Rollic

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่Rollic เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดไปที่ https://zynga.support/RollicDataRequest

—Nanotribe, Creasaur, Zerosum, Bytetyper

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nanotribe, Creasaur, Zerosum หรือ Bytetyper เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดไปที่ https://www.rollicgames.com/privacy/request

—Popcore

หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Popcore เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

—CircoLoco Records

หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสารการตลาดจาก CircoLoco Records โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] จากบัญชีอีเมลเดียวกับที่คุณใช้สมัคร และระบุคำว่า “Unsubscribe (ยกเลิกการรับข่าวสาร)” ไว้ในหัวเรื่องของอีเมล หากต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ CircoLoco Records เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ โปรดไปที่ http://rsg.ms/71aa664

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับข้อมูล

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลไปให้กลุ่มบริษัท Take-Two สำหรับบริการที่เรานำเสนอต่อผู้บริโภค กรอกอีเมลที่คุณใช้สมัครกับเรา

ติดต่อ Take-Two

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังอาจติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุตำแหน่งที่อยู่ของคุณในข้อความด้วย นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านความเป็นส่วนตัวได้ และคุณยังสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ [email protected]

ประเทศ

ที่อยู่

ประเทศที่ไม่อยู่ในทวีปยุโรป

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA

ส่งถึง: Privacy Policy Administrator

สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสวิตเซอร์แลนด์

(“กลุ่มประเทศในยุโรป”)

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street, London W1T 4JD, UK

ส่งถึง: Privacy Policy Administrator