Επωνυμίες και τομείς της Take-Two 

Τελευταία ενημέρωση:15 Δεκεμβρίου 2022 

Ο όμιλος εταιρειών Take-Two περιλαμβάνει επωνυμίες και τομείς που αποτελούν μέρος της Take-Two Interactive Software, Inc., μίας κορυφαίας εταιρείας προγραμματισμού, έκδοσης και μάρκετινγκ διαδραστικής ψυχαγωγίας για τους καταναλωτές. 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών ορίζεται με βάση τις εφαρμοστέες Υπηρεσίες.Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω για τις οντότητές μας (και τις σχετικές επωνυμίες και τους τομείς τους) όσον αφορά στις Υπηρεσίες που προσφέρουμε στους καταναλωτές. 

Επωνυμία/Οντότητα 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 

Εκπρόσωπος 

T2 

Rockstar Games 

2K

--31st Union, Cat Daddy Games, Cloud Chamber, Firaxis Games, Hangar 13, HB Studios, Irrational Games, Visual Concepts

Ιδιωτικός τομέας

--Intercept Games, Roll7

Ghost Story Games

Iridium Starfish 

Ηνωμένο Βασίλειο, ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετία:

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, London W1T 4JD, Ηνωμένο Βασίλειο   

 

 

Υπόλοιπος κόσμος:

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 ΗΠΑ 

ΕΕ:Take-Two Interactive Software Ireland Limited

5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Ιρλανδία D04 C2N4 

 

Επωνυμίες του ομίλου Take-Two ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούν ξεχωριστή Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου 

Επωνυμία/Οντότητα 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Εκπρόσωπος 

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

Dots  

Ηνωμένο Βασίλειο, ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετία:

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two House, 30 Cleveland Street, London W1T 4JD, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 

Υπόλοιπος κόσμος:

Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street, New York, NY 10036 ΗΠΑ 

ΕΕ:Take-Two Interactive Software Ireland Limited

5th Floor, 40 Mespil Road, Dublin, Dublin 4, Ιρλανδία D04 C2N4 

https://www.zynga.com/privacy/policy