Không Bán hoặc Chia sẻ Thông tin Cá nhân của tôi

Cập nhật lần cuối: 29 tháng 3 năm 2023

Quý vị có thể có quyền yêu cầu chúng tôi không “bán” hoặc “chia sẻ” (cho quảng cáo mục tiêu) thông tin cá nhân của quý vị. Hoạt động “bán” hoặc “chia sẻ” (cho quảng cáo mục tiêu) duy nhất mà chúng tôi thực hiện (theo định nghĩa của luật về quyền riêng tư) là thu thập (và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thu thập) và chia sẻ một số thông tin nhất định để cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo tùy chỉnh theo cá nhân cho quý vị và những người khác như quý vị trên Dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web và ứng dụng khác mà quý vị truy cập. Để tìm hiểu thêm về các biện pháp thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng xem lại Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Để thực hiện quyền không cho phép “bán” hoặc “chia sẻ” (cho quảng cáo mục tiêu), vui lòng xem các tùy chọn có sẵn tại đây. Để không nhận quảng cáo trực tuyến tùy chỉnh theo cá nhân nói chung, vui lòng xem các tùy chọn không nhận trong phần Quản lý Tài khoản, Thông tin liên lạc và Dữ liệu của quý vị của Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể tắt quảng cáo mục tiêu bằng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư:

  • Chọn không nhận quảng cáo mục tiêu dựa trên sở thích từ các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng cách truy cập Sáng kiến quảng cáo mạng, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số, hoặc Lựa chọn trực tuyến của quý vị (EU)

  • Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và quảng cáo trên thiết bị di động của quý vị để kiểm soát việc quý vị có nhận quảng cáo mục tiêu dựa trên sở thích hay không

  • Quản lý cookie trên trình duyệt bằng công cụ tùy chọn cookie (nếu có) hoặc trong cài đặt trình duyệt của quý vị dựa trên Chính sách Cookie được đăng trên Dịch vụ

Nếu quý vị chọn từ chối bằng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư ở trên, một cookie “bị từ chối” sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của quý vị cho biết rằng quý vị không muốn nhận các quảng cáo mục tiêu. Nếu quý vị xóa cookie nói chung hoặc sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị khác, quý vị sẽ cần chọn từ chối lại.