Jangan Jual atau Kongsi Maklumat Peribadi Saya

Kemas Kini Terakhir: 29 Mac 2023

Anda mungkin mempunyai hak untuk memberitahu kami untuk tidak “menjual” atau “berkongsi” (untuk pengiklanan bersasar) maklumat peribadi anda. Satu-satunya “jualan” atau “perkongsian” (untuk pengiklanan bersasar) yang kami lakukan (seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang privasi) adalah untuk mengumpul (dan membenarkan penyedia pengiklanan kami mengumpul) dan berkongsi maklumat tertentu untuk membolehkan kami menyediakan iklan yang diperibadikan kepada anda dan orang lain seperti anda pada Perkhidmatan kami dan pada laman web dan aplikasi lain yang anda lawati. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang amalan privasi kami, sila semak semula Dasar Privasi kami.

Untuk menggunakan hak anda untuk memilih keluar daripada “jualan” atau “perkongsian” (untuk pengiklanan bersasar), sila lihat pilihan yang tersedia di sini. Untuk keluar daripada pengiklanan diperibadikan dalam talian secara lebih meluas, sila lihat pilihan keluar dalam bahagian Urus Akaun, Komunikasi dan Data Anda Dasar Privasi kami.

Anda juga boleh menyahdayakan pengiklanan bersasar dengan menggunakan kawalan privasi:

  • Pilih keluar daripada pengiklanan sasaran berasaskan minat daripada penyedia pengiklanan yang mengambil bahagian dengan melawati Inisiatif Pengiklanan RangkaianPerikatan Pengiklanan Digital, atau Pilihan Dalam Talian Anda (EU)

  • Laraskan tetapan privasi dan pengiklanan anda untuk mengawal sama ada anda mahu menerima pengiklanan berasaskan minat anda

  • Uruskan kuki pada penyemak imbas anda menggunakan alat keutamaan kuki (di mana tersedia) atau tetapan penyemak imbas anda berdasarkan Dasar Kuki yang disiarkan pada Perkhidmatan

Jika anda memilih keluar menggunakan kawalan privasi di atas, kuki "pilih keluar" akan disimpan dalam penyemak imbas anda yang menunjukkan bahawa anda tidak mahu menerima iklan bersasar. Jika anda memadamkan kuki secara amnya atau menggunakan penyemak imbas atau peranti lain, anda perlu memilih keluar sekali lagi.