Sälj eller dela inte mina personuppgifter

Senast uppdaterad: 29 mars 2023

Du kan ha rätt att be oss att inte ”sälja” eller ”dela” (för riktad marknadsföring) dina personuppgifter. Den enda ”försäljningen” eller ”delningen” (för riktad marknadsföring) vi gör (enligt vad som definierats av integritetsskyddslagar) är för att samla in (och göra det möjligt för våra reklamleverantörer att samla in) och dela vissa uppgifter för att tillhandahålla anpassad reklam till dig och andra som dig på våra tjänster, och på andra webbplatser och appar som du besöker. Vänligen se vår integritetspolicy för att läsa mer om våra integritetsrutiner.

Vänligen se tillgängliga alternativ här för att utöva din rätt att välja bort ”försäljning” eller ”delning” (för riktad marknadsföring). För att välja bort online-anpassad reklam mer allmänt, se alternativen för bortval som finns i avsnittet Hantera ditt konto, kommunikation och data i vår integritetspolicy.

Du kan också inaktivera riktad marknadsföring genom att använda integritetskontroller:

  • välj bort intressebaserad riktad marknadsföring från deltagande reklamleverantörer genom att besöka Network Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance eller Your Online Choices (EU)

  • justera dina integritets- och reklaminställningar på din enhet för att styra om du vill ta emot reklam baserat på dina intressen

  • hantera cookies i din webbläsare genom cookieinställningsverktyget (i förekommande fall) eller dina webbläsarinställningar baserat på cookiepolicyn som publicerats på tjänsterna.

Om du väljer att avprenumerera genom att använda ovan nämnda integritetskontroller för bortval så lagras en ”opt-out”-cookie i din webbläsare som anger att du inte vill motta riktad marknadsföring. Om du raderar cookies rent allmänt eller använder en annan webbläsare eller enhet måste du avprenumerera igen.