EN | DE | ES | FR | IT | BR | MX | KR | CN | ZH | JP | PL | RU | CZ | AR | TU

[ Printable Version of This Document ]

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2018 r.

Amerykańska spółka Take-Two Interactive, Inc., jej spółka macierzysta i jej filie (dalej jako "Spółka", „my”), szanuje prawa w ramach ochrony prywatności swoich użytkowników oraz chroni informacje gromadzone za pośrednictwem swoich produktów, usług i stron internetowych dostępnych za pośrednictwem dowolnego sprzętu mającego połączenie z Internetem, w tym konsol, komputerów osobistych, komputerów mobilnych i urządzeń mobilnych, lub aplikacji w grze oraz wszelkich platform oprogramowania, w tym od stron trzecich (dalej jako "Usługi sieciowe"). Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności w celu wyjaśnienia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, ujawniamy, przekazujemy, chronimy i wykorzystujemy informacje uzyskane w powiązaniu z naszymi Usługami sieciowymi (dalej "Polityka prywatności").

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. REJESTRUJĄC SIĘ DO NASZYCH USŁUG SIECIOWYCH LUB KORZYSTAJĄC Z NICH UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA (i) PRZEKAZYWANIE, PRZETWARZANIE I GROMADZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH JEGO KONTA W STANACH ZJEDNOCZONYCH I INNYCH PAŃSTWACH, KTÓRYCH PRZEPISY OCHRONY PRYWATNOŚCI MOGĄ BYĆ INNE NIŻ W KRAJU UŻYTKOWNIKA; (ii) PRZETWARZANIE PRZEZ SPÓŁKĘ JEGO DANYCH ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI; (iii) PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI; ORAZ (iv) PRZESTRZEGANIE NASZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH, POSTANOWIEŃ POLITYKI POSTĘPOWANIA I INNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE POSTANOWIEŃ. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI UZUPEŁNIA ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI, KTÓRE UŻYTKOWNIK OTRZYMAŁ RAZEM Z OPROGRAMOWANIEM I/LUB OD PRODUCENTA KONSOLI.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśni:

DO KOGO ODNOSI SIĘ NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Użytkowników Usług sieciowych oraz, poza konkretnymi przypadkami wyłączonymi, do wszystkich Usług sieciowych oferowanych przez Spółkę w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Usług sieciowych oferowanych przez Rockstar Games, 2K lub Private Division i użytkowanych przez mieszkańców Unii Europejskiej, kontrolerem danych odpowiedzialnym za dane osobowe Użytkownika jest firma Take-Two Interactive Software Europe Limited, Nr rejestrowy ICO Z1336431. Dla usług online oferowanych przez Social Point, kontrolerem danych odpowiedzialnym za dane osobowe Użytkownika jest Social Point S.L.

For Online Services offered by Social Point, Social Point S.L. is the data controller responsible for your personal information.

back to top

DO CZEGO ODNOSI SIĘ NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Usług sieciowych Spółki, stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług Spółki, które do niej odsyłają lub ją wyświetlają. Ponadto Spółka może być w posiadaniu kilku innych nazw domen, które odwołują się do jej znaków handlowych, przedstawiają jej produkty lub odwołują się do jej stron internetowych. Od czasu do czasu Spółka może dodawać nowe strony i usługi.

Prosimy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji przekazanych i zgromadzonych online poprzez Usługi sieciowe, a nie do informacji uzyskanych w trybie offline. Ponadto, niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn ani usług utrzymywanych przez inne firmy lub organizacje (takie jak te, które reklamują produkty i usługi Spółki lub sprzedają powiązane towary), w związku z czym Spółka nie gwarantuje bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych, przekazanych tym stronom trzecim. Zastrzegamy również, że Spółka może zatrudniać sprzedawców (agentów lub kontrahentów), których zadaniem jest gromadzenie danych osobowych w naszym imieniu. W takich przypadkach sprzedawcy ci zostaną poinstruowani co do konieczności przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Sprzedawcy nie są uprawnieni do wykorzystania do własnych celów marketingowych danych osobowych Użytkownika.

Współpracujemy z niezależnymi dostawcami usług jako oficjalnymi pośrednikami w sprzedaży online oraz dla określonych funkcji sprzedaży wewnątrz gry. Inni niezależni dostawcy usług mogą być powiązani z innymi funkcjami sprzedaży; więcej informacji Użytkownik znajdzie w Warunkach Handlowych poszczególnych produktów. Zgodnie ze wskazaniem w punkcie sprzedaży, transakcje te zawierane są pomiędzy Użytkownikiem a niezależnym dostawcą usług i podlegają one polityce prywatności niezależnego dostawcy usług oraz przyjętym przez tę firmę warunkom korzystania z usług.

Ze wsparcia stron trzecich korzystamy także w przypadku różnych usług związanych z Usługami sieciowymi, w tym w obszarze wsparcia klienta, pomocy technicznej, gromadzenia danych dotyczących konkursów oraz elektronicznej obsługi zamówienia. Gdy użytkownik decyduje się wziąć udział w konkursie lub zapisuje się, aby otrzymywać newsletter, Spółka może udostępnić stronom trzecim dane osobowe Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do dostarczenia przez strony trzecie usług w imieniu Spółki. Strony trzecie nie są uprawnione do wykorzystywania tych informacji do własnych celów marketingowych. Spółka zachowuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki, aby dowiedzieć się o ewentualnych zmianach. Jeśli niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w sposób zasadniczy, Spółka poinformuje o tym na tej stronie, wysyłając e-mail lub poprzez powiadomienie na stronie głównej. Zawiadomienia te będą zawierały, jeśli będzie to konieczne, możliwość dodatkowego wyboru przedstawioną Użytkownikowi dotyczącą takiej zmiany. Tak daleko, jak zezwala na to obowiązujące prawo, dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług sieciowych stanowić będzie akceptację wprowadzonych zmian.

Użytkownik może dobrowolnie zdecydować o przekazaniu Spółce różnych danych osobowych i nieosobowych poprzez samo korzystanie z Usług sieciowych. Spółka może wykorzystywać pliki "cookie" i inne technologie służące do pasywnego zbierania informacji, w tym technologię programową zwaną clear gifs, w celu gromadzenia niektórych innych danych Użytkownika dotyczących korzystania przez niego z Usług sieciowych, takich jak odwiedzane strony i używane funkcje. Nasze pliki "cookie" są powiązane z danymi osobowymi. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z informacją o ciasteczkach i innych technologiach, poniżej.

back to top

JAKIE DANE OSOBOWE I INNE SĄ GROMADZONE PRZEZ SPÓŁKĘ?

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację Użytkownika i które mogą być wykorzystane w celu skontaktowania się z Użytkownikiem online lub offline. Spółka gromadzi dane osobowe od Użytkownika na zasadzie dobrowolności. Jeśli Użytkownik podaje Spółce swoje dane osobowe, zwykle robi to w jednej z poniższych form:

rejestracja do Usług sieciowych, na stronach internetowych, w odpowiedzi na ofertę pracy, do produktów, konkursów i wydarzeń specjalnych;

zamówienie newsletterów lub powiadomień;

publikacja informacji lub dodawanie komentarzy na naszych internetowych tablicach ogłoszeń, forach, blogach, czatach lub innych Usługach sieciowych;

zakup produktu lub usług w naszych sklepach online;

zakup zawartości do pobrania, wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty do wykorzystania w naszym oprogramowaniu i/lub Usługach sieciowych;

używanie funkcji "Poleć znajomemu", "Wyślij tę stronę," lub innych funkcji E-kartek;

prośba o pomoc techniczną;

pobieranie plików demo, programów lub innego oprogramowania;

udział w sondażach, ankietach i kwestionariuszach lub

w inny sposób poprzez użytkowanie naszego oprogramowania, w tym produktów do konsoli, produktów mobilnych, produktów do komputera osobistego oraz poprzez użytkowanie naszych produktów lub Usług sieciowych, gdy dane osobowe są wymagane do użytkowania i/lub udziału.

Rodzaje informacji gromadzonych w związku z powyższymi działaniami będą się różnić w zależności od konkretnego działania. Informacje, które gromadzimy, mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i/lub nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, adres pocztowy, dane geolokalizacji lub informacje dotyczące płatności. Ponadto, możemy gromadzić dane takie jak wiek, płeć, data urodzin, kod pocztowy, konfiguracja sprzętu, numer identyfikacyjny konsoli Użytkownika, programy, w które gra Użytkownik, dane sond, informacje o zakupach, adres IP oraz systemy, na których Użytkownik gra. Możemy połączyć te informacje z danymi osobowymi Użytkownika, gromadzonymi na różnych urządzeniach. Zwycięzcy nagród mogą zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji w celu realizacji nagrody.

Jeśli użytkownik użytkuje, zakupuje lub rejestruje się do Usługi sieciowej poprzez usługę dostarczaną przez stronę trzecią, na przykład poprzez usługi sieciowe konsoli do gier, gry internetowe czy portale społecznościowe lub gdy Użytkownik prosi o powiązanie konta Spółki z kontem w usłudze świadczonej przez stronę trzecią, wówczas ograniczony zakres danych osobowych związanych z kontem użytkownika może zostać przekazany Spółce jako część procesu rejestracji oraz możemy wówczas gromadzić informacje dotyczące użytkowania przez Użytkownika Usług sieciowych. Przykładowo, jeśli Użytkownik kupi wirtualną walutę poprzez usługę konsolową, ta usługa konsolowa przekaże nam informacje pozwalające na dokonanie transakcji, w tym o ilości kupionej wirtualnej waluty oraz potrzebne do identyfikacji konta Usługi sieciowej Użytkownika.

Jeśli Użytkownik używa aplikacji na portalu społecznościowym, przekazuje on tym samym Spółce dostęp do określonych informacji zawartych w jego profilu na tym portalu społecznościowym. Informacje, które Użytkownik udostępnia w ten sposób Spółce, podlegają ustawieniom dotyczącym prywatności, które Użytkownik wybiera na portalu społecznościowym. Przykładowo, nasze aplikacje dla Facebooka mogą uzyskiwać dostęp i przechowywać niektóre lub wszystkie z poniższych informacji, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę i jeśli umożliwia to portal społecznościowy oraz ustawienia Użytkownika: "podstawowe informacje", które Użytkownik udostępnia wszystkim użytkownikom portalu społecznościowego; zdjęcie przypisane do profilu Użytkownika lub odpowiedni adres URL; lista znajomych, identyfikator użytkownika, który jest przypisany do ogólnie dostępnych informacji, takich jak nazwa i zdjęcie przypisane do profilu; oraz inne informacje wskazane jako część "Prośby o pozwolenie" pochodzącej od portalu społecznościowego. Wyrażenie zgody na udostępnienie tych informacji ma miejsce, gdy Użytkownik wybiera opcję "Akceptuj" (lub o podobnej nazwie) odnośnie do jednej z naszych aplikacji dostępnych na portalu społecznościowym. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika przez portal społecznościowy, informacje te są przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za warunki, polityki i zasady dotyczące ujawniania przyjęte przez jakikolwiek portal społecznościowy ani za podjęte przez niego działania.

Gdy Użytkownik korzysta ze standardów logowania takich jak Facebook Connect, OpenID czy innych tożsamości w trybie "multisite", w celu zalogowania się do Usługi sieciowej, te usługi dotyczące tożsamości pozwolą na uwierzytelnienie tożsamości Użytkownika i umożliwią Użytkownikowi udostępnienie Spółce niektórych danych osobowych w celu wstępnego wypełnienia naszego formularza logowania. W zależności od ustawień konta Użytkownika, tożsamości w trybie "multisite" mogą dostarczać Spółce również innych informacji. Prosimy o sprawdzenie zasad tych usług przed użyciem ich do zalogowania do Usługi sieciowej. Jeśli Użytkownik gra, korzystając z oprogramowania publikowanego przez Spółkę, informacje dotyczące jego gry mogą być gromadzone i przekazywane Spółce poprzez usługi sieciowe lub wszelkie inne metody połączenia internetowego przy użyciu sprzętu, na którym Użytkownik gra w te gry (rozumiane łącznie i indywidualnie jako "Połączenie internetowe" Użytkownika). Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją "Jakie informacje dotyczące gier są gromadzone przez Spółkę?".

back to top

JAKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE GIER SĄ GROMADZONE PRZEZ SPÓŁKĘ?

Jeśli Użytkownik używa produktów lub usług na sprzęcie z dostępem do Internetu, Spółka może otrzymywać informacje dotyczące jego gier, bez konieczności dodatkowego powiadamiania Użytkownika i bez konieczności podjęcia przez niego jakichkolwiek dodatkowych działań. Spółka nie otrzymuje danych osobowych, takich jak nazwisko i adres, ale może otrzymywać inne informacje, takie jak numer identyfikacyjny konsoli, identyfikator usługi growej, osiągnięcia z gier, wyniki gier i sukcesy, adres IP, adres MAC lub inny identyfikator urządzenia, inne informacje dotyczące użytkowania konsoli/urządzenia lub inne informacje i dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z gier. Informacje dotyczące gier mogą być gromadzone, gdy Użytkownik znajduje się w trybie offline i przekazywane Spółce w momencie najbliższego połączenia z Internetem, bez względu na to, czy Użytkownik jest w danym momencie zalogowany do Połączenia internetowego z konsoli, komputera przenośnego, urządzenia mobilnego, komputera stacjonarnego czy innej platformy do gier. Spółka może łączyć te dane z danymi osobowymi i wykorzystywać takie informacje zgodnie z Polityką prywatności, bez względu na to, czy Użytkownik jest zarejestrowany czy nie, lub czy używa Usług sieciowych czy nie. Spółka może też monitorować dane rozgrywki automatycznie, aby zapewnić że oprogramowanie i usługi są użytkowane zgodnie z odpowiednimi politykami, w tym Warunkami Świadczenia Usługi i Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania licencji, jeśli naruszysz te zapisy.

back to top

UWAGI SPECJALNE DOTYCZĄCE DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Nazwy uczestnika i numery identyfikacyjne konsoli do gier / usługi gier sieciowych/Usługi stron trzecich: Niektóre Usługi sieciowe oferowane przez Spółkę, w tym gry dla wielu graczy i strony wyspecjalizowane, wykorzystują usługi stron trzecich w celu (i) uwierzytelnienia Usług sieciowych; lub (ii) powiązania konta usług na stronie Spółki z kontem strony trzeciej, na przykład numerem identyfikacyjnym konsoli do gier, kontem w usłudze gier sieciowych lub kontem na portalu społecznościowym. Jeśli Użytkownik korzysta z usługi uwierzytelniania dostarczanej przez stronę trzecią lub używa na koncie Spółki łącza z kontem strony trzeciej, zostanie poproszony o przekazanie informacji dotyczących konta powiązanych z kontem tej strony trzeciej. Niektóre informacje dotyczące członkostwa mogą zostać automatycznie przekazane Spółce, gdy Użytkownik rejestruje się, aby dołączyć do Usługi sieciowej z systemu gier sieciowych dostarczanego przez stronę trzecią lub gdy Użytkownik powiązuje swoje członkostwo w Usłudze sieciowej z usługą dostarczaną przez stronę trzecią, na przykład odnośnie do listy znajomych w tej usłudze w systemie gier sieciowych lub na portalu społecznościowym.

Informacje publiczne, takie jak tablice ogłoszeń, treści generowane przez Użytkownika, fora, blogi, komentarze, profile Użytkownika i czaty: Informacje, którymi Użytkownik dzieli się w miejscach publicznych, takich jak tablice ogłoszeń, czaty, pola komentarzy czy strona z profilem, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Informacje, które Użytkownik ujawnia na dowolnym z tych forów mają charakter informacji publicznych, w związku z czym nie są one objęte żadnymi wymaganiami co do prywatności czy poufności. Użytkownik musi mieć świadomość, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje on w trakcie tych działań o charakterze publicznym, mogą być odczytane, gromadzone lub wykorzystane przez innych użytkowników tych forów oraz mogą zostać użyte do wysłania do Użytkownika niechcianych wiadomości lub w celu identyfikacji Użytkownika. Jeśli Użytkownik zamieszcza wideo, obraz, zdjęcie lub inne treści poprzez Usługę sieciową w celu ich upublicznienia, musi mieć świadomość, że są one widoczne dla innych użytkowników i mogą zostać przez nich odczytane, gromadzone, kopiowane i/lub wykorzystane bez zgody Użytkownika. Jeśli wyświetlana nazwa lub identyfikator Użytkownika zawierają jego prawdziwe nazwisko, wówczas to nazwisko będzie publicznie dostępne w tabelach liderów i w innych miejscach. W związku z tym, zalecamy Użytkownikowi, aby nie ujawniał danych osobowych w czasie korzystania z naszych usług ani nie używał danych osobowych do określenia swojej tożsamości w czasie korzystania z naszych usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje lub treści publiczne, które publikuje przy użyciu naszych Usług sieciowych.

Korespondencja e-mail: Spółka podaje adresy e-mail lub dostarcza formularzy, które odwiedzający stronę mogą wykorzystać do wysłania do nas pytań i komentarzy lub do zgłoszenia prośby o wsparcie klienta. W trakcie procesu otrzymywania i udzielania odpowiedzi na takie zgłoszenia, możemy zbierać dane osobowe o Użytkowniku, takie jak jego adres e-mail lub wszelkie inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Użytkownika. Dając Użytkownikowi możliwość wysyłania takich zgłoszeń, celem Spółki nie jest nakłonienie Użytkownika do przekazania danych osobowych. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania i/lub komentarze Użytkownika lub w celu dostarczenia wsparcia klienta. W większości przypadków wiadomość od Użytkownika jest usuwana natychmiast po rozwiązaniu problemu będącego przedmiotem jego zgłoszenia. W niektórych przypadkach, kopie zgłoszeń mogą być przechowywane dla naszej wewnętrznej dokumentacji, do celów kontroli jakości lub w celu zapewnienia stałego wsparcia Użytkownika. Jeśli Spółka dowie się, że osoba, z którą się komunikuje, jest dzieckiem poniżej 13. roku życia, adres e-mail tego dziecka i otrzymane od niego wiadomości zostaną usunięte natychmiast po udzieleniu odpowiedzi.

Oprócz udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail od Użytkownika i wysyłania do niego informacji, o które prosi poprzez nasze listy mailingowe, Spółka wysyła również na adres Użytkownika, w razie potrzeby, aktywacyjne e-maile i inne e-maile transakcyjne. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, które ze swej natury nie mają charakteru promocyjnego. Jeśli Użytkownik nie chce ich otrzymywać, może skorzystać z opcji dezaktywacji swojego konta.

Życiorysy: Spółka zezwala na składanie życiorysów online. Dane osobowe zgromadzone na podstawie życiorysów zostaną wykorzystane wyłącznie w celu akceptacji i oceny zgłoszenia kandydata w odpowiedzi na ofertę pracy, w związku z czym nie podlegają one niniejszej Polityce prywatności. Informacje pozyskane z życiorysów mogą zostać udostępnione w ramach Spółki przez jest spółki macierzyste, filie lub oddziały.

Relacje inwestorskie: Spółka umieszcza na swoich stronach materiały dotyczące relacji inwestorskich. Dane osobowe zgromadzone w części dotyczącej relacji inwestorskich na stronie Take-Two Interactive Software, Inc. są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania pojemnością biznesową i nie podlegają niniejszej Polityce prywatności.

back to top

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ODMÓWIĘ PRZEKAZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odmowa przekazania danych osobowych może ograniczyć możliwości Użytkownika odnośnie do uczestnictwa w niektórych działaniach, takich jak loterie lub odnośnie do korzystania z niektórych Usług sieciowych. Jednakże, zgodnie z powyższym opisem, bez względu na rejestrację, Spółka mimo wszystko może publikować plansze do gier i wyniki meczów, w których uczestniczy wielu graczy, które zawierają pewne informacje - stanowi to konsekwencję użytkowania tych produktów przez Użytkownika. Dotyczy to między innymi identyfikatora internetowego oraz innych informacji, które są nieodzwonie potrzebne do realizacji usług oferowanych Użytkownikowi i innym użytkownikom.

back to top

CZY USŁUGI SIECIOWE SPÓŁKI UŻYWAJĄ PLIKÓW "COOKIE", REJESTRUJĄ ADRESY IP LUB WYKORZYSTUJĄ INNE PASYWNE ŚRODKI W CELU ZEBRANIA INFORMACJI?

Spółka wykorzystuje w niektórych Usługach sieciowych pliki "cookie", tzw. pliki "web beacon" (nazywane także znacznikami pikselowymi) i inne narzędzia służące do rejestracji, w celu gromadzenia danych Użytkownika. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przekazanie danych osobowych, mogą one zostać powiązane z danymi przechowywanymi za pomocą tych technologii. Nasz system może nie reagować na nagłówki czy żądania nie śledzenia dla niektórych lub wszystkich przeglądarek.

Pliki "cookie": Plik "cookie" to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy do komputera Użytkownika i na nim często zapisywane. Wykorzystywane przez nas pliki "cookie" są zwykle wykorzystywane do szybkiej identyfikacji komputera, przeglądarki lub urządzenia Użytkownika i do "zapamiętywania" informacji o wcześniejszych wizytach na stronie (przykładowo dotyczących korzystania przez Użytkownika z różnych funkcji dostępnych w usłudze). Użytkownik może wyłączyć obsługę plików "cookie" lub wybrać takie ustawienia przeglądarki, dzięki którym zostanie on poinformowany o tym, że plik "cookie" jest wysyłany na jego komputer. Jednak, wyłączenie obsługi plików "cookie" może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych Usług sieciowych. Na urządzeniu mobilnym możesz dostosować ustawienia prywatności i reklam tak, aby otrzymywać jedynie ważniejsze dla siebie reklamy.

Pliki "Flash Cookie" (ciasteczka flashowe): Możemy również wykorzystywać pliki "Flash Cookie", znane również jako "shared objects". Ciasteczka flashowe to małe pliki podobne do ciasteczek "przeglądarkowych", które są wykorzystywane do zapamiętywania ustawień strony w celu personalizacji jej wyglądu. Użytkownik może pozbyć się zapisanych na swoim urządzeniu ciasteczek flashowych, podając wartość zero w ustawieniu lokalnego przechowywania Flash. Użytkownik może również uniemożliwić zapisywanie ciasteczek flashowych, ustawiając swoje preferencje w Macromedia Website Privacy Settings Panel na stronie www.macromedia.com.

Pliki "web beacon": Plik "web beacon" to obraz elektroniczny, który służy do liczenia osób, które odwiedziły określone witryny lub obejrzały określone reklamy.

Internetowe pliki dziennika systemowego: Spółka może także w różnych celach rejestrować adresy IP wykorzystywane do uzyskania dostępu do jej Usług sieciowych. Adres IP to numer wykorzystywany przez urządzenie połączone siecią komputerową, służący identyfikacji miejsca połączenia Użytkownika z Internetem. W zależności od konfiguracji sieci Użytkownika, może on również pozwolić na identyfikację komputera lub innego urządzenia Użytkownika. Adres MAC lub inny identyfikator urządzenia identyfikuje jeden określony sprzęt. Te pliki dziennika systemowego są w określonych wypadkach przypisane do danych osobowych Użytkownika, na przykład jeśli Użytkownik powiązał swoje konto użytkownika konsoli z kontami Usług sieciowych oferowanych przez Spółkę.

Narzędzia analityczne do danych metryczkowych i inne technologie: Inne informacje, które mogą być w sposób pasywny gromadzone przez Spółkę, obejmują pliki dziennika systemowego, które rejestrują informacje dotyczące sprzętu Użytkownika, użytkowania produktu, użytkowania usługi lub użytkowania strony, w tym sposobu nawigacji i informacji telemetrycznych gry. Ponadto wpisy w plikach dziennika wykorzystujemy do celów marketingu wewnętrznego, projektowania usług, pomocy technicznej i badań o charakterze demograficznym, dzięki czemu możemy stale udoskonalać usługi świadczone Użytkownikowi.

Dostawcy usług reklamowych: Część naszych Usług sieciowych jest wspierana przez reklamy dostarczane Spółce przez różnych niezależnych agentów reklamowych, takich jak sieci reklamowe, giełdy danych, dostawców usług zarządzania ruchem i dostawców usług analitycznych marketingu ("Dostawcy Usług Reklamowych"). Dostawcy Usług Reklamowych mogą zostawiać i wykorzystywać pliki "cookie", pliki "web beacon" i inne podobne technologie do zbierania informacji o urządzeniu Użytkownika i użytkowaniu przez niego Usług sieciowych. Informacje, jakie tacy Dostawcy Usług Reklamowych mogą zbierać, albo którymi możemy się z nimi podzielić, to: rodzaj urządzenia Użytkownika, adres IP, adres MAC lub inny numer identyfikacyjny urządzenia, rodzaj przeglądarki, język, system operacyjny i uogólniona lokalizacja geograficzna; rodzaje stron, zawartości i reklam, które odwiedził lub wyświetlił Użytkownik lub inni korzystający z urządzenia Użytkownika oraz częstotliwość tych odwiedzin/wyświetleń; informacje dotyczące użytkowania przez Użytkownika strony lub Usług sieciowych oraz jego aktywności z nimi związanych (np. czasu poświęconego na zakupy w aplikacji mobilnej). Te informacje mogą być zbierane lub współdzielone, kiedy Użytkownik korzysta z Usługi sieciowej, kliknie stronę lub reklamę albo uruchomi jedną z naszych zainstalowanych aplikacji growych lub mobilnych i mogą być wykorzystywane do: (1) dopilnowania, żeby Dostawca Usług Reklamowych został dokładnie i właściwie wynagrodzony za reklamy opublikowane w naszym imieniu (np. za reklamę, która doprowadziła do zakupu lub pobrania przez Użytkownika jednej z naszych aplikacji growych lub mobilnych); (2) zmniejszenia ryzyka, że Użytkownik będzie widział ciągle tę samą reklamę; (3) ułatwienia wyboru i wyświetlania reklam targetowanych lub innej zawartości na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika (na przykład na oglądanej przez niego stronie lub w wykorzystywanej przez niego aplikacji mobilnej) mogących szczególnie zainteresować Użytkownika; (4) mierzenia i analizowania skuteczności reklam i/lub ruchu w naszych Usługach sieciowych i ustalania popularności określonej zawartości; (5) monitorowania i analizowania użytkowania naszych Usług sieciowych, żebyśmy mogli stale je ulepszać i poprawiać.

Reklamodawcy stron trzecich: Spółka współpracuje z różnymi agentami reklamowymi reprezentującymi strony trzecie, którzy wykorzystują pliki "cookie", pliki "web beacon" i podobne technologie w celu gromadzenia informacji. Aby dowiedzieć się więcej o tych sprzedawcach, ich politykach prywatności i możliwości wyłączenia ich programów rejestracyjnych, prosimy kliknąć poniższe linki. Prosimy pamiętać, że sam fakt umieszczenia danego sprzedawcy na poniższej liście nie oznacza, że Spółka obecnie korzysta z jego usług ani że obecnie prowadzi jakiekolwiek kampanie wykorzystujące te technologie. Spółka nie ma dostępu ani nie sprawuje kontroli nad technologiami rejestracji wykorzystywanymi przez firmy niezależne i zachęca Użytkownika do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności tych firm, zanim Użytkownik zdecyduje się ujawnić im informacje.

DoubleClick [https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en]
Facebook [https://www.facebook.com/help/499864970040521]
Google [http://www.google.com/policies/technologies/ads/]
Conversant [http://www.conversantmedia.com/legal/privacy]
Nielsen/Netratings [http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs]
Omniture [http://www.adobe.com/privacy/analytics.html]
Yahoo [http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/details.html]

Dodatkowe informacje o rezygnacji z poszczególnych programów są dostępne na stronie World Privacy Forum pod adresem [http://www.worldprivacyforum.org] Oprócz odwiedzenia stron internetowych poszczególnych sprzedawców wymienionych powyżej, Użytkownik może za jednym razem zrezygnować z reklamy targetowanej pochodzącej z sieci reklamowych wielu stron trzecich, jeśli należy do stowarzyszenia Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance. Aby wybrać właściwe sieci, prosimy wejść na stronę stowarzyszenia Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub na stronę Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info Odwiedzający z Unii Europejskiej mogą odwiedzić stronę Your Online Choices at http://www.youronlinechoices.eu Na urządzeniu mobilnym można dostosować ustawienia prywatności i reklam oraz zdecydować, czy chcesz otrzymywać reklamy celowane.

back to top

KTO GROMADZI MOJE INFORMACJE I W JAKI SPOSÓB ZOSTANĄ ONE WYKORZYSTANE?

Jeśli Użytkownik przekazuje Spółce informacje poprzez nasze Usługi sieciowe lub jeśli informacje są gromadzone tak, jak opisano to w niniejszej Polityce prywatności, informacje te są otrzymywane przez Spółkę. Spółka wykorzystuje te informacje w celu wysyłania do Użytkownika materiałów promocyjnych, udostępnienia Użytkownikowi naszych usług, realizacji zamówień produktów i zgłoszeń o "powiadomienie znajomego" oraz w celu udzielania odpowiedzi na pytania i problemy techniczne. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje Użytkownika do celów naszego marketingu wewnętrznego i badań o charakterze demograficznym, dzięki czemu możemy stale udoskonalać produkty i usługi, które oferujemy Użytkownikowi i coraz lepiej spełniać jego potrzeby.

Udział Użytkownika w zawodach lub innych wydarzeniach związanych z grami online jest uzależniony od możliwości gromadzenia przez Spółkę, wykorzystania, przechowywania, przekazania i publicznego przedstawienia danych statystycznych (takich jak wyniki Użytkownika, rankingi i osiągnięcia) wygenerowanych poprzez udział Użytkownika.

Użytkownicy niektórych Usług sieciowych, takich jak Rockstar Games Social Club lub my2K, mogą zostać automatycznie włączeni do konkursów w wyniku ich uczestnictwa i/lub użytkowania niektórych usług. Aby dowiedzieć się więcej o konkursach, prosimy często sprawdzać poniższy link: www.rockstargames.com/socialclub/events.

Gry online i portale społecznościowe stanowią ze swej natury otwarte społeczności, w których informacje dotyczące gier, w tym nazwa użytkownika, aktywność w grach i rankingi w tabelach liderów są publikowane, aby inne osoby mogły się z nimi zapoznać. W związku z tym Spółka automatycznie publikuje pewne informacje, takie jak wyświetlana nazwa lub identyfikator Użytkownika i statystyki z gier, w obrębie gry, na portalach społecznościowych i w Usługach sieciowych lub na wyspecjalizowanych stronach z grami. Jednakże, Spółka nie publikuje informacji, które w jej ocenie umożliwiają identyfikację Użytkownika (takich jak prawdziwe nazwisko lub adres e-mail), chyba że Użytkownik dobrowolnie dostarczy takie informacje Spółce. Jeśli chodzi o inne usługi informacyjne dotyczące gier, gry, tabele liderów i informacje dotyczące meczów, w których udział bierze wielu graczy, mogą one zostać zagnieżdżone w naszych grach lub witrynach stron trzecich poprzez ramki lub widżety.

Możemy dopasowywać i/lub łączyć informacje zgromadzone w połączeniu z różnymi Usługami sieciowymi i wyświetlać je publicznie, w tym na naszych stronach internetowych, w naszych grach lub w naszych lobby gier dla wielu graczy. Przykładowo, jeśli Użytkownik przypisze swoje konto na stronie Spółki do konta konsoli do gier, jego osiągnięcia z gier będą wyświetlane w połączeniu jego nazwy konta na stronie z jego osiągnięciami z gry.

Niektóre spośród naszych Usług sieciowych umożliwiają Użytkownikowi powiązanie jego konta z usługami portali społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Niektóre informacje dotyczące członkostwa mogą zostać automatycznie przekazane Spółce, jeśli Użytkownik wiąże członkostwo w Usłudze sieciowej z kontem na portalu społecznościowym, na przykład odnośnie do listy znajomych. Niektóre usługi portali społecznościowych dają Użytkownikowi możliwość publikowania na ich stronach informacji dotyczących Usług sieciowych po to, by udostępnić je innym. Jeśli Użytkownik decyduje się na wykorzystanie tych funkcji, jego działania podlegają polityce prywatności firmy, która dostarcza daną funkcję. Prosimy o zapoznanie się z politykami przyjętymi przez każdą z tych firm przed rozpoczęciem korzystania z ich usług.

Niektóre z naszych Usług sieciowych oferują funkcje i widżety portali społecznościowych, takie jak przycisk "Lubię to" Facebooka, przycisk Google + lub przycisk "Udostępnij". Te funkcje oferowane przez portale społecznościowe mogą zawierać plik "cookie", który jest niezbędny do prawidłowego działania funkcji i który pozwala na gromadzenie informacji o Użytkowniku, podczas gdy korzysta on z tych funkcji. Informacje te obejmują adres IP Użytkownika oraz strony odwiedzane przez Użytkownika na stronie Spółki. Funkcje i widżety portali społecznościowych są administrowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio przez nasze Usługi sieciowe. Działania Użytkownika w związku z tymi funkcjami są zarządzane przez politykę prywatności firmy, która dostarcza daną funkcję. Prosimy o zapoznanie się z politykami przyjętymi przez każdą z tych firm przed rozpoczęciem korzystania z ich usług.

Od czasu do czasu Spółka może zatrudnić sprzedawców do realizacji usług w imieniu Spółki. Sprzedawcy ci zapewniają Spółce wewnętrzne wsparcie, zarządzając niektórymi z usług, które dostarczamy Użytkownikowi, takimi jak gromadzenie wpisów odnośnie do konkursów czy usług e-mail. Chociaż ci sprzedawcy, a nie Spółka, mogą gromadzić, użytkować oraz utrzymywać informacje w związku z Usługami sieciowymi, Spółka wymaga, by podporządkowali się oni politykom prywatności przyjętym przez Spółkę i nie udostępniali danych osobowych Użytkowników stronom trzecim ani nie wykorzystywali tych informacji do własnych celów marketingowych.

back to top

KOMU SPÓŁKA UDOSTĘPNIA MOJE DANE OSOBOWE?

Spółka może udostępniać stronom trzecim dane osobowe Użytkownika tak, jak zostało to opisane w niniejszej Polityce prywatności. Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkownika w celu realizacji złożonej przez niego prośby, takiej jak wpisanie na listę mailingową czy prośba o udzielenie wsparcia klienta. W przypadku, gdy oferujemy usługi lub promocje, w ramach których dane osobowe Użytkownika są oddzielnie gromadzone i użytkowane zgodnie z polityką prywatności strony trzeciej, poinformujemy Użytkownika o tym fakcie w chwili zbierania danych. Użytkownik otrzyma wówczas możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w danej usłudze lub promocji. Ponadto, Spółka może udostępniać stronom trzecim informacje zbiorcze i inne, dotyczące statystyk z użytkowania Usług sieciowych i danych demograficznych użytkowników.

Spółka może udostępniać dane osobowe i inne dane Użytkownika stronom trzecim w związku ze śledztwem w przedmiocie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub innych aktów niezgodnych z prawem lub ze względu na które Użytkownik mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, w tym zgodnie z wymogami prawa lub na wniosek przedstawicieli rządu. Możemy również udostępnić stronom trzecim dane osobowe i inne dane Użytkownika, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że ujawnienie jest niezbędne w obliczu potencjalnego lub faktycznego naruszenia lub ingerencji w nasze prawa, własność, działania, użytkowników lub inne osoby, które mogą zostać pokrzywdzone lub które mogą zostać narażone na stratę lub szkodę, lub jeśli w naszym przekonaniu ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, do dochodzenia lub egzekwowania naszych polityk, a także do walki z oszustwem i/lub do zachowania zgodności z postępowaniem sądowym, nakazem sądu lub procesem prawnym wytoczonym Spółce. Ponadto, dane osobowe i inne dane Użytkownika mogą zostać ujawnione potencjalnemu lub faktycznemu następcy prawnemu lub cesjonariuszowi w związku z proponowaną lub przeprowadzoną fuzją, przejęciem, reorganizacją, bankructwem lub innym zdarzenie o podobnym charakterze dotyczącym całości lub części Spółki, informacje dotyczące klientów Spółki mogą zostać przekazane naszym następcom prawnym i cesjonariuszom.

back to top

KIEDY SPÓŁKA ZAPYTA, CZY MOŻE PRZETWARZAĆ MOJE DANE OSOBOWE

Spółka może zapytać Użytkownika o zgodę na zbieranie i użytkowanie danych osobowych dla konkretnych celów, na przykład kiedy chcemy poinformować Użytkownika o ofertach specjalnych lub konkursach albo gdy Użytkownik zdecyduje się połączyć nasze konto z kontem sieci społecznościowej. Przetwarzamy też informacje, aby zrealizować zapytania, na przykład dokończyć transakcje czy pozwolić ci grać online. Możemy też przetwarzać twoje dane zgodnie z naszą polityką albo gdy jest to wymagane prawem. Przetwarzamy twoje informacje zgodnie z prawem, aby sprzyjać rozwojowi naszego biznesu, operacji i usług, na przykład zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo lub spójność naszych usług.

back to top

W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE ANULOWAĆ SUBSKRYPCJE NEWSLETTERÓW, USUNĄĆ KONTO LUB WERYFIKOWAĆ I POPRAWIAĆ SWOJE DANE

Jeśli Użytkownik jest uczestnikiem Usług sieciowych, może on wykorzystać konto w tej usłudze i ustawienia dotyczące prywatności w celu personalizacji sposobu gromadzenia, użytkowania i/lub wyświetlania danych Użytkownika poprzez tę usługę.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać korespondencji w postaci newsletterów lub ofert promocyjnych, może odmówić wyrażenia zgody w chwili zbierania jego danych osobowych lub zrezygnować później przy użyciu metod podanych poniżej. Oprócz wymienionych niżej metod, w każdej korespondencji promocyjnej wysyłanej do Użytkownika, Spółka daje mu możliwość zrezygnowania z dalszego jej otrzymywania w przyszłości.

Jeśli z dowolnego powodu Użytkownik chce wypisać się z list mailingowych 2K, prosimy o odwiedzenie strony 2K pod adresem accounts.2k.com Umożliwia ona wypisanie się z naszych list mailingowych.

Jeśli z dowolnego powodu Użytkownik chce usunąć informacje o swoim koncie 2K, prosimy o wysłanie e-maila ze słowami "delete account" ("usuń konto") w linii tytułu pod właściwy adres wybrany z poniższej listy:

Fora 2K Games: [email protected]

Strona 2K Sports: [email protected]

Fora 2K Sports: [email protected]

Wszystkie konta 2K: [email protected] (tytuł "delete all accounts" - "usuń wszystkie konta")

Jeśli z dowolnego powodu Użytkownik chce wypisać się z list mailingowych Rockstar Games, prosimy o zalogowanie się do zarządzania swoim kontem lub prosimy użyć linków do wypisania się znajdujących się na dole każdej wiadomości e-mail Rockstar Games. Aby usunąć konto Rockstar Games, należy zalogować się do konta Social Club, kliknąć link https://socialclub.rockstargames.com/profile/requestdeleteaccount.html i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie. Jeśli Użytkownik nie może zalogować się do Social Club lub nie ma dostępu do swojego konta, prosimy o wysłanie e-maila na adres [email protected] z tego samego konta e-mail, którego Użytkownik używa do wejścia do Social Club. Należy również dołączyć do wiadomości swój pseudonim Social Club, a w tytule wiadomości wpisać "Delete account" ("Usuń konto").

Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego informacje dotyczące gier były publicznie widoczne poprzez Rockstar Games Social Club, wówczas powinien wejść na stronę https://support.rockstargames.com/hc/en-us/requests/new i ukryć swój identyfikator użytkownika oraz zrezygnować z naszych usług informacyjnych dotyczących gier. Prosimy pamiętać, że nawet jeśli Użytkownik zrezygnuje z uczestnictwa w Social Club, jego informacje dotyczące gier mogą być nadal widoczne na niektórych tablicach gier, w tym tych administrowanych przez strony trzecie, na przykład producentów konsoli (w tym na kopiach tych tablic administrowanych przez Social Club), a Spółka będzie nadal gromadzić i przechowywać do celów wewnętrznych informacje dotyczące użytkowania przez Użytkownika jej gier.

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik chce usunąć dane na jego temat, przechowywane przez Social Point lub chce zrezygnować z subskrypcji listy Social Point, powinien wysłać e-mail z tytułem "Unsubscribe" pod adres [email protected]

Poza tymi wymienionymi metodami, Użytkownik ma prawo do oglądania, usuwania i poprawiania swoich danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę. Do maksymalnego poziomu prawa obowiązującego w twoim kraju, w niektórych sytuacjach prawo to może być ograniczone, na przykład gdy jesteśmy zobowiązani prawem do zachowania niektórych informacji. Jeśli Użytkownik chce wysłać takie żądanie, może on wysłać e-mail na adres [email protected], lub napisać do nas na adres Take-Two Interactive, Attn: Internet Privacy Policy Administrator, 110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036. Prosimy o wskazanie w korespondencji kraju zamieszkania Użytkownika.

Przechowywanie danych: Spółka będzie przechowywać dane Użytkownika tak długo, jak jego konto pozostaje aktywne lub jeśli jest to konieczne do świadczenia Użytkownikowi usług lub administrowania tymi usługami. Jeśli Użytkownik chce anulować swoje konto lub poprosić o to, aby Spółka przestała wykorzystywać jego dane osobowe w celu świadczenia mu usług, powinien skontaktować się z nami, jak opisano powyżej w sekcji "W jaki sposób Użytkownik może kontrolować gromadzenie, użytkowanie i/lub wyświetlanie danych lub weryfikować i poprawiać swoje dane". Jeśli konto Użytkownika będzie pozostawało nieaktywne przez pewien okres, zachowamy jest przez pewien czas, rozsądnie zakładający powrót do naszych usług. Po tym okresie usuniemy dane osobowe, w tym adres e-mail oraz dane logowania i dostęp do konta będzie niemożliwy. Przed usunięciem konta poinformujemy Użytkownika, aby miał on możliwość zachowania go. Spółka może w dalszym ciągu, przez pewien czas, zachować pewne informacje dotyczące Użytkownika w swojej dokumentacji w celu rozwiązywania sporów, wykonania naszej umowy z użytkownikiem, zarządzania naszymi usługami, zachowania zgodności z wymogami technicznymi i prawnymi i/lub z innymi ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem, rzetelnością danych i funkcjonowaniem naszych Usług sieciowych. Po upłynięciu tego czasu, podejmiemy kroki służące usunięciu lub zarchiwizowaniu tych danych.

We wszystkich przypadkach dotyczących wszystkich Usług sieciowych, w ciągu 30 dni udzielimy odpowiedzi na zgłoszenie Użytkownika zawierające prośbę o dostęp w celu aktualizacji, usunięcia lub poprawy nieprecyzyjnych jego danych osobowych.

back to top

JAKĄ POLITYKĘ STOSUJE SPÓŁKA ODNOŚNIE DO LINKÓW DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH?

Użytkownik musi mieć świadomość, że przebywając na naszych stronach, może zostać przekierowany do innych stron, które znajdują się poza naszą kontrolą. Fakt, że udostępniamy link do tych stron, nie stanowi poparcia, uwierzytelnienia czy reprezentacji naszej afiliacji z daną stroną trzecią. Z racji tego, że nie możemy zagwarantować, że polityki prywatności tych witryn spełniają nasze wysoki standardy, zalecamy Użytkownikowi, aby przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych, przeczytał politykę prywatności witryny, do której odsyła dany link.

back to top

CZY SPÓŁKA GROMADZI DANE OSOBOWE OD DZIECI?

Generalnie Usługi Online Firmy są przeznaczone dla użytkowników ogólnych, a Firma świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci, które nie skończyły 13 lat (lub starszych, jeśli stosowne prawo zapewnia inną ochronę). Niektóre Usługi Online mogą być przeznaczone dla odbiorców w każdym wieku, w tym dla dzieci poniżej 13 lat (lub starszych, jeśli stosowne prawo zapewnia inną ochronę). Dla takich Usług Online, Firma może ograniczyć zbieranie danych osobowych w Usłudze Online od wszystkich albo zastosować bramkę sprawdzającą wiek, która pozwala dzieciom na użytkowanie Usługi Online, ale ogranicza zbieranie danych osobowych w Usłudze Online od dzieci. Jeśli Firma dowie się, że dziecko przesłało jej dane osobowe, natychmiast je usunie. Firma zachęca rodziców, aby poinstruowali dzieci, aby nigdy nie podawały prawdziwych imion i nazwisk, adresów ani numerów telefonów bez zgody rodziców lub opiekunów, podczas użytkowania Internetu.

back to top

JAKIE ŚRODKI OCHRONY SĄ WYKORZYSTYWANE DO ZABEZPIECZENIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika, Spółka przestrzega przyjętych powszechnie w branży standardów i utrzymuje rozsądne zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa, rzetelności i prywatności danych, które otrzymuje od Użytkownika. Spółka wdrożyła środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu i zmianie informacji, które pozostają pod naszą kontrolą. Dane osobowe zgromadzone przez Spółkę są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne dla osób z zewnątrz (np. w zamykanych pomieszczeniach). Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi elektronicznemu do danych osobowych, Spółka przechowuje informacje zgromadzone online na serwerze w zaporze ogniowej i stosuje szyfrowanie SSL do zakupów dokonanych w naszych sklepach internetowych. Jednakże, żaden system nie może być w 100% bezpieczny i zdarzają się błędy ludzkie, dlatego nie da się całkowicie wykluczyć możliwości nieautoryzowanego dostępu do informacji Użytkownika. Korzystając z naszych usług, Użytkownik akceptuje to ryzyko.

back to top

PRAWA W RAMACH OCHRONY PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Od 2005 roku, kodeks cywilny stanu Kalifornia, w sekcji 1798.83, upoważnia naszych klientów zamieszkałych w stanie Kalifornia do ubiegania się o pewne informacje dotyczące ujawniania stronom trzecim przez Spółkę danych do ich celów marketingu bezpośredniego. Jeśli według niniejszej Polityki Prywatności jakiekolwiek dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim do celów ich marketingu bezpośredniego, Użytkownik może wysyłać zapytania odnośnie do naszych metod ujawniania na adres:

Take-Two Interactive
Attn: Internet Privacy Policy Administrator
110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036
[email protected]

back to top

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I INNYCH PAŃSTW

Informacje zgromadzone lub otrzymywane przez Spółkę w związku z Usługami sieciowymi są zbierane, przetwarzane lub przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych państw, w których mogą nie obowiązywać prawa ochrony danych takie, jak w twoim kraju. Kiedy informacje Użytkownika znajdują się w innej jurysdykcji, dostęp do nich mogą uzyskać sądy, organy ochrony porządku publicznego i organizacje ochrony bezpieczeństwa narodowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tych jurysdykcjach. Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, firma polega na standardowych zapisach kontraktowych i/lub zgodach Użytkownika dotyczących transferu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) do krajów nie będących członkami EEA). Używając naszych usług, Użytkownik wyraża zgodę na takie zbieranie, przekazywanie i przetwarzanie. Można zażądać tekstu standardowych zapisów kontraktowych, jeśli to możliwe, kontaktując się z [email protected] Dane kopii zapasowych, dane do tworzenia rozgrywek wieloosobowych i dane administracyjne również mogą być przechowywane na środkach przekazu lub serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.

back to top

POZOSTAŁE WARUNKI PRZYJĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ

Użytkowanie naszych usług i produktów może podlegać innym zasadom, warunkom i metodom ujawniania nałożonym przez Spółkę, producentów konsoli i/lub innych partnerów, w tym: (i) ograniczonej gwarancji na oprogramowanie i umowie licencyjnej, które dołączane są do zakupionej gry; (ii) warunkom świadczenia usług, polityce prywatności i kodeksowi postępowania naszych Usług sieciowych; (iii) innym warunkom i zasadom ujawniania udostępnionym Użytkownikowi przez Spółkę, oraz (iv) warunkom, regułom i zasadom ujawniania udostępnionym Użytkownikowi przez strony trzecie w związku z użytkowaniem ich konsoli do gier i/lub Usług sieciowych. Wszystkie takie warunki, reguły i zasady ujawniania zostały inkorporowane na zasadzie odniesienia do niniejszej Polityki Prywatności.

back to top

INNE WARUNKI ODNOŚNIE DO PLATFORM STRON TRZECICH.

Użytkownik może logować się lub uzyskiwać dostęp do Usług sieciowych poprzez platformy strony trzeciej, takie jak konsole do gier, urządzenia mobilne, inne strony internetowe i portale społecznościowe. Jeśli Użytkownik przekazuje Spółce swoje dane osobowe poprzez platformę strony trzeciej, wykorzystanie przez niego tej platformy podlega również przyjętym w niej warunkom korzystania z usług, politykom prywatności i/lub kodeksowi postępowania. Prosimy o zapoznanie się z politykami przyjętymi przez każdą z tych firm przed rozpoczęciem korzystania z ich usług.

back to top

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZADAĆ PYTANIE LUB ZŁOŻYĆ ZAŻALENIE?

W sprawie wszelkich pytań i zażaleń odnośnie do niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać się do naszego Administratora ds. Polityki Prywatności telefonicznie pod numerem 646-536-2842; poprzez e-mail na adres [email protected]; lub pocztą na adres Take-Two Interactive, Attn: Internet Privacy Policy Administrator, 110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług sieciowych Rockstar Games z obszaru Unii Europejskiej, proszę to zaznaczyć w swoim e-mailu, liście lub podczas rozmowy telefonicznej. Może istnieć również prawo do złożenia skargi do odpowiedniej instytucji Unii Europejskiej.

back to top