EN | DE | ES | FR | IT | BR | MX | KR | CN | ZH | JP | PL | RU | CZ | AR | TU

[ Printable Version of This Document ]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, Inc.

Poslední aktualizace 8. května 2018.

Americká společnost Take-Two Interactive, Inc., její mateřská společnost a její dceřiné společnosti (kolektivně označované jako "Společnost", "my", "nám" a "naše") respektují právo na ochranu osobních údajů svých uživatelů a jsou odhodlané chránit údaje získané skrz své produkty, služby a webové stránky přístupné přes hardwarové platformy umožňující připojení k internetu, a to včetně herních konzolí, osobních počítačů, přenosných počítačů či mobilních zařízení, herních aplikací nebo softwarových platforem včetně poskytovatelských služeb třetích stran (kolektivně označované jako "On-line služby"). Tyto zásady ochrany osobních údajů mají za úkol vysvětlit, jakým způsobem sbíráme, skladujeme, předáváme, přenášíme, chráníme a jinými způsoby používáme informace získané v souvislosti s našimi On-line službami ("Zásady ochrany osobních údajů").

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. REGISTRACÍ K NAŠIM SLUŽBÁM ČI JEJICH POUŽÍVÁNÍM SOUHLASÍTE, ŽE (i) MŮŽEME PŘEVÁDĚT, ZPRACOVÁVAT A UKLÁDAT INFORMACE O VAŠEM ÚČTU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝ A DALŠÍCH ZEMÍCH, JEJICHŽ NORMY NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE MOHOU LIŠIT OD TĚCH VE VAŠÍ ZEMI; (ii) MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE DATA V SOULADU S NÍŽE UVEDENÝMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ; (iii) JSTE NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÁZÁNI; A (iv) BUDETE RESPEKTOVAT NAŠE PRAVIDLA A PODMÍNKY, PRAVIDLA CHOVÁNÍ A JAKÉKOLIV DALŠÍ PŘÍPADNÉ ZÁSADY. TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROZŠIŘUJÍ ZÁSADY POSKYTNUTÉ SE SOFTWAREM ČI VÝROBCEM KONZOLE.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů naleznete následující informace:

NA KOHO SE VZTAHUJÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny uživatele On-line služeb, pokud není uvedeno jinak; veškeré On-line služby jsou ve Spojených státech nabízeny Společností. U On-line služeb nabízených společností Rockstar Games, 2K či Private Division, kterou používají obyvatelé Evropské unie, je správcem údajů zodpovědným za vaše osobní údaje společnost Take-Two Interactive Software Europe Limited, ICO Registration No. Z1336431. V případě On-line služeb nabízených společností Social point, je správcem údajů zodpovědným za vaše osobní údaje společnost Social Point.

back to top

NA CO SE VZTAHUJÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na On-line služby Společnosti, webové stránky, mobilní aplikace a další služby, které k nim odkazují nebo je zobrazují. Kromě toho může Společnost dále vlastnit několik dalších domén, které souvisí s jejími značkami, obsahují její produkty nebo odkazují na její webové stránky, a čas od času přidávat nové stránky či služby.

Mějte prosím na paměti, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace poskytnuté a shromážděné on-line skrz On-line služby a nevztahují se na informace, které společnost může získat off-line. Kromě toho se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují na webové stránky či služby provozované dalšími společnostmi a organizacemi (například nabízejícími produkty a služby Společnosti či prodávajícími související předměty) a Společnost nemůže garantovat a ani negarantuje bezpečnost jakýchkoliv osobních údajů poskytnutých těmto třetím stranám. Kromě toho prosím mějte na paměti, že můžeme ke shromažďování osobních údajů využít externích dodavatelů a v takových případech budou tito dodavatelé vedeni k tomu, aby tyto zásady ochrany osobních údajů dodržovali. Tito dodavatelé nesmí vaše osobní údaje využít k vlastním marketingovým účelům.

Naši oficiální prodejci on-line jsou našimi externími poskytovateli služeb, a tak si u určitých prodejních funkcí ve hře ověřte odpovídající pravidla a podmínky přímo u daného prodejce. K dalším prodejním funkcím ve hře mohou být připojení další poskytovatelé služeb třetích stran; více informací naleznete v podmínkách a ujednáních jednotlivých produktů. Jak je uvedeno u samotných prodejců, tyto transakce probíhají mezi vámi a externím poskytovatelem služeb, a proto podléhají zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám služeb těchto poskytovatelů služeb třetích stran.

Externí poskytovatele služeb používáme také ke službám souvisejícím s On-line službami, jako jsou například zákaznická podpora, technická podpora, sběr dat do soutěží či správu e-mailů. Vstoupíte-li do soutěže či zapíšete-li se k odběru zpravodaje, můžeme vaše nejnutnější osobní údaje poskytnout třetím stranám, které budou poskytovat služby naším jménem. Tyto třetí strany nesmí takové údaje využívat k vlastním marketingovým účelům.

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů. Čas od času se sem proto prosím vraťte a ujistěte se, že se o takových případných změnách dozvíte. Pokud v našich zásadách ochrany osobních údajů provedeme podstatnou změnu, upozorníme vás na to zde, e-mailovou zprávou nebo formou oznámení na naší domovské stránce. V případě nutnosti vám v těchto oznámeních v souvislosti s takovými změnami poskytneme další možnosti. Do nejvyšší možné míry povolené zákonem vyjadřujete dalším používáním On-line služeb s takovými změnami svůj souhlas.

Můžete si zvolit, zda nám dobrovolně během používání On-line služeb poskytnete některé své osobní i neosobní údaje. Můžeme též využívat souborů "cookie" a dalších pasivních technologií včetně průhledných souborů gif, s jejichž pomocí shromažďujeme určité další údaje související s vaším používáním On-line služeb, například vámi navštěvované stránky a používané funkce. Naše soubory cookie jsou propojené s osobními údaji. Více informací naleznete v sekci o souborech cookie a dalších technologiích níže.

back to top

JAKÉ OSOBNÍ A JINÉ ÚDAJE SPOLEČNOST SHROMAŽĎUJE?

Osobní údaje jsou takové informace, které vás mohou identifikovat a lze vás s jejich pomocí kontaktovat on-line či off-line. Své osobní údaje poskytujete Společnosti zcela dobrovolně. Poskytujete-li Společnosti osobní údaje, obvykle to bývá jednou z následujících forem:

Registrací k On-line službám, webovým stránkám, zaměstnání, produktům, soutěžím a speciálním akcím;

Přihlášením k odběru zpravodajů či upozornění;

Vystavením zprávy či komentováním na našich vývěskách, fórech, blozích s novinkami, chatovacích místnostech či dalších On-line službách;

Zakoupením produktu či služby skrz naše on-line obchody;

Zakoupením stahovatelného obsahu, virtuálních předmětů nebo virtuální měny, které lze využít v rámci našeho softwaru či našich On-line služeb;

Using "tell a friend," "email this page," or other E-Card features;

Použitím funkce "Poslat příteli", "Poslat tuto stránku e-mailem" či dalších elektronických funkcí;

Zasláním požadavku na technickou podporu;

Stažením demoverzí, programů či dalšího softwaru;

Účastí v průzkumech, anketách a dotaznících; či

jakýmkoliv použitím našeho softwaru, včetně produktů pro konzole, mobilní zařízení a osobní počítače, a použitím našich on-line produktů nebo On-line služeb, k jejichž použití či účasti v nich jsou osobní údaje vyžadovány.

Typ informací shromažďovaných v souvislosti s výše uvedenými činnostmi se liší v závislosti na konkrétní aktivitě. Námi shromažďované informace tak mohou obsahovat osobní údaje, jako jsou například vaše křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, poštovní adresa, geolokace či platební údaje. Kromě toho o vás můžeme shromažďovat váš věk, pohlaví, datum narození, poštovní směrovací číslo, hardwarová konfigurace, identifikační číslo konzole, používané softwarové produkty, data z průzkumů, nákupy, IP adresy a systémy, na kterých jste hráli. Tyto údaje můžeme s vašimi osobními údaji propojit, a to i napříč dalšími počítači a zařízeními, které případně používáte. Po vítězích cen může být při předání výhry požadováno poskytnutí dalších údajů.

Pokud On-line službu používáte, zakoupíte nebo se k ní registrujete skrz služby třetí strany, jako je například síťová služba herní konzole, internetová herní služba či webová stránka sociální sítě, případně nás požádáte o propojení účtu Společnosti s účtem u služby třetí strany, může být v rámci registračního procesu omezené množství osobních údajů z uživatelského účtu převedeno Společnosti a my můžeme shromažďovat informace o vašem používání On-line služeb. Pořídíte-li si například skrz službu herní konzole virtuální měnu, poskytne nám tato služba herní konzole informace nutné k provedení požadované transakce, včetně informací o objemu zakoupené virtuální měny a prostředků k identifikaci vašeho účtu u On-line služby.

Používáte-li aplikaci na stránce sociální sítě ("SSS"), umožňujete nám přístup k určitým informacím z vašeho profilu na této SSS. Informace, ke kterým nám umožníte přístup, jsou ovlivněné nastavením ochrany osobních údajů v rámci dané SSS. Naše aplikace pro Facebook tak například na základě vašeho povolení, povolení SSS a vašich nastavených preferencí může umožňovat přístup k některým či veškerým z následujících informací a jejich uložení: vaše "základní informace", které jste sdíleli se všemi v rámci SSS; obrázek vašeho profilu či jeho URL; seznam vašich přátel, vaše uživatelské identifikační číslo, které je propojené s veřejně dostupnými informacemi, jako jsou například jméno a fotografie profilu; či další informace, u kterých SSS zobrazí "žádost o povolení". Volbou možnosti "Přijmout" (či obdobného termínu) v některé z našich aplikací na SSS vyjadřujete svůj souhlas se sdílením této informace. Jakmile vaše informace od SSS získáme, uložíme je a použijeme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost není odpovědná za podmínky, zásady, zveřejňování či činnost jakékoliv SSS.

Použijete-li pro připojení k On-line službě Facebook Connect, OpenID či další identifikační systémy k přístupu na více stránek, ověří tyto služby vaši identitu a nabídnou vám možnost sdílet s námi konkrétní osobní údaje, jimiž vyplní náš přihlašovací formulář. V závislosti na nastavení vašeho účtu nám mohou tyto identifikační systémy poskytnout další informace. Před využitím těchto služeb k přihlášení k On-line službě si prosím ověřte jejich pravidla a podmínky. Pokud si budete hrát s určitým softwarem vydaným Společností, může dojít ke shromažďování informací o průběhu vaší hry a jejich odeslání Společnosti, ať už formou síťových služeb či jakýmkoliv jiným způsobem připojení k internetu, které hardware, na němž takové hry hrajete, používá (kolektivně označované jako "Internetové připojení"). Více informací naleznete v níže uvedeném článku "Jaké herní informace Společnost shromažďuje?"

back to top

JAKÉ HERNÍ INFORMACE SPOLEČNOST SHROMAŽĎUJE?

Používáte-li produkty či služby na hardwaru umožňujícím připojení k internetu, může Společnost bez jakýchkoliv dalších upozornění či vašich kroků získat informace o vašem hraní. Společnost nezíská vaše osobní údaje, jako je například vaše jméno a adresa, ale může získat jiné informace, jako je například identifikační číslo konzole, identifikační číslo herní služby, herní úspěchy, herní skóre a výkon, IP adresu, adresu MAC či identifikační číslo jiného zařízení, informace o používání jiné konzole/jiného zařízení nebo další informace a statistiky související s vaším používáním her. Informace o hraní mohou být shromažďovány off-line a odeslány Společnosti při vašem příštím připojení k internetu, bez ohledu na to, zda jste v danou chvíli připojení k internetu z konzole, handheldu, mobilního zařízení, počítače či jiné herní platformy. Společnost může tyto informace propojit s vašimi osobními údaji a takové informace použít v souladu s dále uvedenými zásadami ochrany osobních údajů bez ohledu na vaši registraci k On-line službám či jejich používání. Společnost může také monitorovat herní informace automatickými prostředky, aby zajistila, že jsou software a služby používány v souladu s aplikovatelnými pravidly, včetně Podmínek používání a Licenčního ujednání koncového uživatele. Společnost si vyhrazuje právo ukončit vaši licenci, pokud tato pravidla porušíte.

back to top

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY O KONKRÉTNÍCH INFORMACÍCH, KTERÉ SPOLEČNOST SHROMAŽĎUJE

Jména členů a identifikační čísla/herní konzole/služby sociálních sítí/další služby třetích stran: Některé On-line služby nabízené společností, včetně hry pro více hráčů a specializovaných webových stránek, využívají služby třetích stran k (i) provedení ověření pro On-line služby; nebo (ii) propojení účtu služby Společnosti s účtem třetí strany, jako jsou například identifikační číslo konzole, účet síťové herní služby nebo účet služby sociální sítě. Použijete-li ověřovací službu třetí strany či svůj účet u Společnosti propojíte s účtem služby třetí strany, budete požádáni o poskytnutí informací o účtu, které s takovým účtem služby třetí strany souvisejí. Pokud se zaregistrujete k On-line službě z herní sítě třetí strany nebo své členství v On-line službě propojíte se službou třetí strany, mohou být některé členské informace, například seznam vašich přátel na dané herní síti či službě sociální sítě, automaticky poskytnuty Společnosti.

Veřejné informace včetně vývěsek, uživateli generovaného obsahu, fór, blogů s novinkami, komentářů, uživatelských profilů a chatovacích místností: Kdykoliv na nějakém veřejném místě, například vývěsce, chatovací místnosti, poli s komentářem či profilové stránce, prozradíte osobní údaje, mohou být takové informace shromážděny a použity dalšími lidmi. Informace, které na kterémkoliv z těchto fór zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a nelze na ně vztahovat jakékoliv požadavky na ochranu či důvěrnost. Mějte na paměti, že jakékoliv osobní údaje, které formou těchto veřejných činností poskytnete, mohou číst, shromažďovat a používat ostatní uživatelé těchto fór a lze je zneužít k zasílání nevyžádaných zpráv či k vaší identifikaci. Vystavíte-li skrz On-line službu formou veřejného sdílení video, obrázek, fotografii či jakýkoliv jiný obsah, mějte na paměti, že takový obsah mohou ostatní uživatelé prohlížet, shromažďovat, kopírovat či používat bez vašeho svolení. Obsahuje-li vaše virtuální jméno či identifikační údaj vaše skutečné jméno, stane se toto jméno veřejně dostupné na žebříčcích a jiných místech. Proto vám doporučujeme při používání našich služeb nesdělovat své osobní údaje ani je při používání našich služeb nepoužívat k vlastní identifikaci. Za jakékoliv veřejné informace či obsah, které během používaní našich On-line služeb zveřejníte, nesete zodpovědnost vy.

E-mailová korespondence: Můžeme poskytnout e-mailové adresy či formuláře, jejichž pomocí nám návštěvníci mohou zasílat své dotazy či komentáře, nebo které mohou využít k odeslání požadavku na zákaznickou podporu. Během zpracování takových požadavků můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa nebo jakékoliv další osobní údaje obsažené v těle vaší e-mailové zprávy. Tím, že vám umožňujeme nám takové požadavky odesílat, se od vás nesnažíme získávat osobní údaje. Tyto informace používáme pouze za účelem zodpovězení vašich dotazů či komentářů a poskytnutí zákaznické podpory. Ve většině případů bude vaše zpráva odstraněna bezprostředně po vyřešení vašeho požadavku; v některých případech však mohou být kopie vašich požadavků archivovány, a to za účelem kontroly kvality či pokračování v poskytování podpory, o kterou jste žádali. Pokud máme informace, že osoba, se kterou komunikujeme, je dítě mladší třinácti let, pak adresu tohoto dítěte spolu se zprávou mažeme bezprostředně po odeslání odpovědi.

Kromě odesílání odpovědí na vaši e-mailovou korespondenci a zasílání vámi vyžadovaných informací skrz naše seznamy adresátů na vaši adresu v případě nutnosti zasíláme aktivační a další e-maily. Vzhledem k nepropagační povaze takovéto komunikace se od ní nemůžete odhlásit. Pokud si takové zprávy nepřejete dostávat, máte možnost si svůj účet deaktivovat.

Životopisy: Společnost umožňuje odeslání životopisu on-line. Osobní údaje shromážděné z životopisů budou použity výhradně k přijímání a hodnocení kandidátských žádostí o pracovní umístění a z toho důvodu nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů. Informace získané z životopisů mohou být sdílené v rámci Společnosti, a to mateřskými, dceřinými či přidruženými společnostmi.

Vztahy s investory: Společnost na svých webových stránkách poskytuje materiály o vztazích s investory. Osobní údaje získané v části webu Take-Two Interactive Software, Inc. věnované vztahům s investory budou použity výhradně v rámci obchodních účelů a neřídí se těmito zásadami ochrany osobních údajů. zpět nahoru

back to top

CO SE STANE, POKUD ODMÍTNU POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Neposkytnutí vašich osobních údajů vás může limitovat v účasti při některých činnostech, například při soutěžích o ceny či používání určitých On-line služeb. Jak je však uvedeno výše, bez ohledu na registraci můžeme publikovat herní tabulky a záznamy her pro více hráčů, které obsahují určité informace získané vaším používáním produktu, jako je například vaše on-line ID, pokud se jedná o klíčové součásti služeb, které nabízíme vám a dalším uživatelům.

back to top

POUŽÍVAJÍ VAŠE ON-LINE SLUŽBY SOUBORY COOKIE, SLEDOVÁNÍ IP ADRES ČI DALŠÍ MOŽNOSTI PASIVNÍHO SBĚRU INFORMACÍ?

Společnost u některých On-line služeb využívá soubory cookie, pixelové tagy a podobné sledovací technologie ke sběru údajů. Pokud se nám rozhodnete poskytnout své osobní údaje, mohou být tyto propojeny s údaji získanými pomocí těchto technologií. Náš systém nemusí reagovat na žádosti o zákaz sledování ani na záhlavní některých či všech prohlížečů.

Soubory cookie: Soubor cookie obsahuje malý soubor s informacemi, který webové stránky často ukládají na počítači uživatele. Naše soubory cookie obvykle slouží k rychlé identifikaci počítače uživatele, prohlížeče či zařízení a k "zapamatování" informací z předchozích návštěv (například použití různých funkcí v rámci dané služby). Používání souborů cookie můžete zakázat nebo svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás na odeslání souborů cookie na váš počítač upozorňoval; zakázáním souborů cookie však můžete ovlivnit možnosti používání určitých On-line služeb. Na svém mobilním zařízení si můžete upravit nastavení soukromí a reklam a určit, jestli chcete obdržet další relevantní reklamu.

Soubory flash cookie: Na našich stránkách, které využívají technologii Flash, můžeme používat také soubory flash cookie, tedy "sdílené objekty". Soubory flash cookie jsou malé soubory podobné souborům cookie a používají se k zapamatování nastavení upravujících vzhled a uživatelskou funkčnost stránky. Soubory flash cookie můžete na svém zařízení odstranit nastavením vyhrazeného místního úložného prostoru pro Flash na nulu. V panelu Nastavení ochrany osobních údajů webu společnosti Macromedia www.macromedia.com můžete úpravou svých preferencí ukládání souborů flash cookie zakázat.

Pixelové tagy: "Pixelový tag" je digitální obrazová informace, která webovým stránkám umožňuje počítání uživatelů, kteří navštíví konkrétní stránky či zhlédnou konkrétní reklamy.

Internetové logy: Z rozličných důvodů může Společnost také zaznamenávat IP adresy využívané pro přístup k jejím On-line službám. IP adresa je číslo, s jehož pomocí lze identifikovat místo, ze kterého se zařízení připojená k síti připojují k internetu. V závislosti na konfiguraci vaší sítě lze identifikovat i váš počítač či další zařízení. Adresa MAC či další identifikační údaje zařízení přesně identifikují jedno konkrétní hardwarové zařízení. Tyto soubory s logy jsou v určitých případech svázané s vašimi osobními údaji - například pokud jste propojili uživatelský účet své konzole s účtem On-line služby poskytované Společností.

Analytické nástroje a další technologie: Mezi další informace, které může Společnost pasivně shromažďovat, patří soubory s logy, které zaznamenávají informace o vašem hardwaru, používání produktu, služeb či webových stránek, včetně procházení webových stránek a herní telemetrie. Záznamy z těchto souborů s logy dále používáme pro náš interní marketing, návrh služeb, technickou podporu a demografické studie, abychom On-line služby, které vám poskytujeme, mohli neustále vylepšovat.

Poskytovatelé reklamních služeb: Některé naše On-line služby jsou podporované inzertními možnostmi poskytovanými Společností či různými třetími stranami z oboru reklamy, jako jsou například inzertní sítě, výměna dat, poskytování správy přenosu a poskytování marketingové analýzy ("Poskytovatelé reklamních služeb"). Takoví Poskytovatelé reklamních služeb mohou ke shromažďování informací o vašem zařízení a vašem používání On-line služeb ukládat soubory cookie, pixelové tagy a podobné technologie. Mezi informace, které mohou Poskytovatelé reklamních služeb shromažďovat či které s nimi můžeme sdílet, patří typ vašeho zařízení, IP adresa, adresa MAC nebo další identifikační údaje zařízení, typ prohlížeče, jazyk, operační systém a všeobecné geografické umístění, typy stránek, obsahu a reklam, které vy či uživatelé vašeho zařízení navštívíte nebo zobrazíte, a četnost vašich návštěv/zobrazení a informace související s vašimi činnostmi v rámci používání webové stránky či On-line služby (například čas strávený používáním mobilní aplikace či vaše nákupy). Takovou informaci je možné shromáždit či sdílet při vašem použití On-line služby, kliknutí na webovou stránku či reklamu nebo spuštění jedné z našich her či mobilních aplikací, které jste si nainstalovali, a lze ji použít: (1) k zajištění odpovídajících plateb Poskytovateli reklamních služeb za umístěnou reklamu v našem zastoupení (například reklamu, která vás přivedla k nákupu či stažení jedné z našich her či dalších mobilních aplikací); (2) k zamezení tomu, abyste museli sledovat neustále stejné reklamy; (3) k výběru a zobrazení cílených reklam či dalšího obsahu na vašem počítači či jiném zařízení (například na vámi prohlížené webové stránce či ve vámi používané mobilní aplikaci), které by mohly být předmětem vašeho zvláštního zájmu; (4) k měření a analýze efektivity inzerce či provozu v našich On-line službách a stanovení popularity konkrétního obsahu; a (5) k monitorování a analýze používání našich On-line služeb, abychom je mohli neustále vylepšovat a zdokonalovat.

Inzerující třetí strany: Společnost pracuje s různými inzerujícími třetími stranami, které ke sběru informací používají soubory cookie, pixelové tagy a podobné technologie. Kliknutím na níže uvedené odkazy se o těchto společnostech, jejich zásadách ochrany osobních údajů a možnostech odhlášení z jejich sledovacích programů dozvíte více. Mějte prosím na paměti, že uvedení dané společnosti v následujícím seznamu neznamená, že Společnost v současné době využívá jejích služeb nebo provozuje kampaně využívající takových technologií. Ke sledovacím technologiím třetích stran nemáme přístup, ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu, a tak vám doporučujeme, abyste před poskytnutím informací takovým stranám vždy prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů.

DoubleClick [https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en]
Facebook [https://www.facebook.com/help/499864970040521]
Google [http://www.google.com/policies/technologies/ads/]
Conversant [http://www.conversantmedia.com/legal/privacy]
Nielsen/Netratings [http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs]
Omniture [http://www.adobe.com/privacy/analytics.html]
Yahoo [http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/details.html]

Další informace o jednotlivých odhlašovacích programech jsou k dispozici na webové stránce organizace World Privacy Forum [http://www.worldprivacyforum.org]. Kromě návštěvy webových stránek výše uvedených společností se od určité cílené inzerce několika inzertních sítí třetích stran můžete odhlásit najednou, a to pokud jsou členy sdružení Network Advertising Initiative nebo Digital Advertising Alliance. Příslušné sítě můžete vybrat na webových stránkách sdružení Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo na webových stránkách sdružení Digital Advertising Alliance na adrese http://www.aboutads.info. Návštěvníci z Evropské unie navštíví Your Online Choices na adrese http://www.youronlinechoices.eu. Na mobilním zařízení si můžete upravit nastavení soukromí a reklam a určit, jestli chcete obdržet cílenou reklamu.

back to top

KDO SHROMAŽĎUJE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JAK BUDOU POUŽITY?

Pokud společnosti skrze naše On-line služby předáte informace nebo dojde ke shromáždění informací způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pak jsou takové informace přijaté Společností. Společnost tyto informace používá k zasílání propagačních materiálů, poskytování přístupu k našim službám, k uspokojení objednávek produktů, k uspokojení požadavků o "poslání příteli" a k zodpovězení otázek či řešení technických problémů. Vaše osobní a jiné údaje používáme také pro náš interní marketing a demografické studie, abychom mohli neustále vylepšovat námi nabízené produkty a lépe vyhovět vašim požadavkům.

Vaše účast na turnajích či dalších herních událostech on-line je podmíněna naším shromažďováním, používáním, ukládáním, přenášením a veřejným zveřejňováním statistických dat (jako jsou například vaše skóre, hodnocení a úspěchy) generovaných vaší účastí.

Uživatelé konkrétních On-line služeb, jako jsou například Rockstar Games Social Club nebo my2K, mohou být do soutěží přihlášeni automaticky, a to na základě jejich členství v určitých službách či jejich používání. Informace o soutěžích získáte častým sledováním webové stránky www.rockstargames.com/socialclub/events.

Hraní on-line a služby sociálních sítí jsou ze své podstaty otevřené komunity, kde se lidé mohou veřejně dostat k herním informacím, včetně uživatelských jmen, činností ve hře a postavení v žebříčku. Z toho důvodu Společnost určité informace, jako jsou vaše virtuální jméno či ID a herní statistiky, automaticky vystaví v rámci hry, služeb sociálních sítí, On-line služeb či na specializovaných herních webových stránkách. Pokud nám však dobrovolně nedáte přímé svolení s takovým použitím přímo získaných informací a informací, které vás přesně identifikují (například vašeho skutečného jména či e-mailové adresy), pak takovéto informace vystavovat nebudeme. Stejně jako u dalších služeb pracujících s herními informacemi, s vaší činností ve hře, žebříčky a informace z her pro více hráčů mohou objevit v našich hrách či skrze rámce nebo miniaplikace na webových stránkách třetích stran.

Informace získané z různých On-line služeb můžeme spárovat či propojit a zobrazit na veřejných místech, včetně našich webových stránek, v našich hrách či v lobby her pro více hráčů. Pokud například propojíte svůj účet na webové stránce Společnosti s účtem herní konzole, mohou být vaše herní úspěchy zobrazeny jako kombinace vašeho jména účtu na webové stránce a vašich herních úspěchů.

Některé naše On-line služby vám umožňují propojit váš účet se službami SSS, jako jsou například Facebook a Twitter. Pokud své členství v On-line službě propojíte s účtem SSS, mohou být některé členské informace, například seznam vašich přátel, automaticky poskytnuty Společnosti. Některé služby SSS vám také umožňují vystavovat informace z On-line služeb na svých webových stránkách a sdílet je tak s ostatními. Pokud se rozhodnete takových funkcí využít, řídí se vaše činnost zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která takovou funkci poskytuje. Před použitím služeb kterékoliv společnosti si prosím pečlivě prostudujte její zásady.

Některé naše On-line služby nabízí funkce a miniaplikace SSS, jako jsou například tlačítko "To se mi líbí" služby Facebook, Tlačítko "+" služby Google či tlačítko "Sdílet". Tyto funkce SSS třetích stran mohou z důvodu správné funkčnosti ukládat soubory cookie a sbírat informace o vašem používání takové funkce, například IP adresu a které konkrétní stránky v rámci našich webových stránek navštěvujete. Funkce a miniaplikace SSS jsou poskytovány třetí stranou či přímo našimi On-line službami. Vaše interakce s takovými funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která danou službu poskytuje. Před použitím služeb kterékoliv společnosti si prosím pečlivě prostudujte její zásady.

Čas od času může Společnost k poskytování služeb v zastoupení Společnosti využít dodavatele. Tito dodavatelé poskytují společnosti interní podporu formou správy některých služeb, které vám poskytujeme, jako jsou například registrace účastí v soutěži e-mailové služby. Ačkoliv jsou to tito dodavatelé, ne Společnost, kteří mohou shromažďovat, používat či spravovat informace související s On-line službami, vyžaduje po nich Společnost dodržování uvedených zásad ochrany osobních údajů Společnosti a zakazuje jim sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami či jejich využití k vlastním marketingovým účelům.

back to top

S KÝM SPOLEČNOST SDÍLÍ MÉ ÚDAJE?

Společnost může dle zde popsaných zásad ochrany osobních údajů sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami. Společnost může vaše osobní údaje sdílet za účelem uspokojení vašich požadavků, jako jsou například přihlášení k seznamu elektronické korespondence či žádost o zákaznickou podporu. V případě, kdy nabízíme služby či propagační akce, během kterých jsou vaše osobní údaje samostatně shromažďovány a používány dle zásad ochrany osobních údajů třetí strany, pak vás o takové skutečnosti budeme informovat v okamžiku sběru dané informace, abyste mohli svou účast v dané službě či propagační akci odmítnout. Kromě toho můžeme s třetími stranami sdílet souhrnné a další informace obsahující statistiku používání On-line služeb a demografické údaje.

V případě vyšetřování podvodu, porušení práv duševního vlastnictví či dalších nezákonných činností můžeme vaše osobní a další údaje sdílet s třetími stranami nebo vás či nás můžeme vystavit právní odpovědnosti v souladu se zákonem. Vaše osobní a další údaje můžeme sdílet s třetími stranami také v případech, kdy věříme, že je takové zveřejnění nutné k zabránění potenciální či skutečné újmě nebo zasahování do našich práv, majetku, provozu, uživatelů či dalších osob, které by mohly utrpět újmu či škodu, nebo pokud věříme, že je takové zveřejnění nutné k ochraně našich práv, prošetření či vynucení našich pravidel a podmínek, boji s podvodem nebo v souladu se soudním řízením či soudním příkazem souvisejícím se Společností. Kromě toho mohou být vaše osobní a další údaje zpřístupněny potenciálnímu či skutečnému nástupci v souvislosti s navrhovanou či uskutečněnou fúzí, akvizicí nebo reorganizací, konkurzem či jinou obdobnou událostí zahrnující celou Společnost nebo její část; informace o zákaznících Společnosti mohou být postoupeny našemu nástupci.

back to top

KDY VÁS SPOLEČNOST POŽÁDÁ O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Jste-li členy On-line služby, můžete v rámci svého účtu u dané služby využít nastavení ochrany osobních údajů k úpravě shromažďování či zobrazení vašich dat skrze tuto službu.

Nepřejete-li si dostávat konkrétní sdělení, jako jsou například zpravodaje či propagační nabídky, můžete v okamžiku sběru informací takovou nabídku odmítnout, případně příjem daných sdělení odhlásit později dle níže uvedených postupů. Kromě níže uvedených postupů vám Společnost v každém vám zaslaném reklamním sdělení nabídne možnost odhlášení odebírání budoucích reklamních sdělení.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu chcete odhlásit ze seznamu adresátů 2K, navštivte prosím webovou stránku 2K na adrese accounts.2k.com kde se z našich seznamů adresátů můžete odhlásit.

Pokud si z jakéhokoliv důvodu přejete odstranit informace vašeho účtu 2K, pošlete prosím e-mail s předmětem "delete account" na odpovídající e-mailové adresy uvedené níže:

Fóra 2K Games: [email protected]

Webová stránka 2K Sports: [email protected]

Fóra 2K Sports: [email protected]

Veškeré účty 2K: [email protected] (předmět "delete all accounts")

Pokud se z jakéhokoliv důvodu chcete odhlásit ze seznamu adresátů Rockstar Games, přihlaste se prosím ke svému účtu a využijte možností jeho správy nebo využijte odhlašovacích odkazů na konci jakéhokoliv e-mailového sdělení od Rockstar Games. Chcete-li svůj účet Rockstar Games odstranit, přihlaste se ke svému účtu Social Club, otevřete stránku https://socialclub.rockstargames.com/profile/requestdeleteaccount.html a postupujte dle zde uvedených pokynů. Pokud se ke službě Social Club nemůžete přihlásit nebo ke svému účtu nemáte přístup, pošlete prosím na adresu [email protected] e-mail s předmětem "Delete Account" a v samotné zprávě uveďte svou přezdívku ve službě Social Club; e-mailovou zprávu odešlete z adresy, kterou jste použili k registraci do služby Social Club.

Pokud si nepřejete, aby se vaše herní informace veřejně objevily v rámci Rockstar Games Social Club, kontaktujte podporu na adrese https://support.rockstargames.com/hc/en-us/requests/new a odešlete žádost o maskování vašeho uživatelského ID, čímž se odhlásíte z našich herních informačních služeb. Mějte prosím na paměti, že i v případě, kdy se odhlásíte z účasti ve službě Social Club, se vaše herní informace mohou objevit na určitých herních tabulkách, včetně tabulek vystavených třetími stranami, jako jsou například výrobci konzolí (včetně kopií takových tabulek vystavených v rámci služby Social Club), a Společnost bude nadále pro své interní účely shromažďovat a skladovat informace o tom, jak její hry používáte.

Pokud si z nějakého důvodu přejete smazat jakékoliv osobní údaje, které o vás společnost Social Point má, anebo se chcete odhlásit z jakéhokoliv e-mailového seznamu společnosti Social Point, pošlete prosím e-mail s předmětem "Unsubscribe" na adresu [email protected]

Kromě výše uvedených postupů můžete mít nárok na to, abyste si vyžádali smazání, omezení, opravu či obdržení kopie osobních údajů, které o vás byly shromážděny. Do té míry, do které platí toto právo ve vaší zemi, mohou být tyto údaje v některých situacích omezené, například pokud máme zákonnou povinnost zachovat jisté údaje. Pokud chcete tuto žádost odeslat, můžete napsat e-mailovou zprávu na adresu [email protected] nebo nám do Take-Two Interactive napsat dopis, k rukám: Internet Privacy Policy Administrator, 110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036. Ve své zprávě prosím uveďte zemi svého trvalého pobytu.

Uchovávání dat: Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivity vašeho účtu či po dobu, kdy vám budeme poskytovat služby nebo kdy své služby budeme provozovat. Pokud si přejete svůj účet zrušit nebo již nechcete, abychom vaše osobní údaje nadále používali k poskytování služeb, kontaktujte nás dle postupu uvedeného v odstavci "Jak můžete řídit shromažďování, používání či zobrazení dat nebo svá data zrevidovat a opravit?" Pokud je váš účet po určitou dobu neaktivní, zachováme váš účet po dobu, kdy můžeme v rozumné míře očekávat, že se k našim službám vrátíte. Po uplynutí této doby smažeme osobní údaje včetně vaší e-mailové adresy a přihlašovacích údajů, takže ke svému účtu už nebudete mít přístup. Před smazáním údajů o vašem účtu vás budeme informovat, abyste měli možnost zachovat aktivitu účtu. Po rozumnou dobu si můžeme část vašich údajů ponechat, a to z důvodu řešení rozepří, vynucení naší smlouvy s uživatelem, správy našich služeb, souladu s technickými a zákonnými požadavky či dalšími omezeními souvisejícími se zabezpečením, integritou a provozem našich On-line služeb a po uplynutí této doby podnikneme kroky ke smazání či archivaci údajů.

Ve všech případech souvisejících se všemi našimi On-line službami vám na vaše žádosti o aktualizaci, odstranění či opravu nesrovnalostí vašich osobních údajů odpovíme do 30 dnů.

back to top

JAKÉ JSOU VAŠE ZÁSADY OHLEDNĚ ODKAZŮ NA CIZÍ STRÁNKY?

Mějte na paměti, že při procházení našich webových stránek můžete být přesměrováni na cizí stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Skutečnost, že některou webovou stránku propojíme odkazem, nepředstavuje jakékoliv ověření či potvrzení naší příslušnosti k této třetí straně. Vzhledem k tomu, že nemůžeme zaručit, že zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek splňují naše vysoké nároky, doporučujeme vám pozorně prostudovat zásady ochrany osobních údajů webových stránek, na které se odkazem dostanete, a to před poskytnutím jakýchkoliv svých osobních údajů.

back to top

SHROMAŽĎUJETE OSOBNÍ ÚDAJE OD DĚTÍ?

Společnost vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 13 let (či starších, pokud platné zákony poskytují jinou ochranu). Dozvíme-li se, že dítě Společnosti poskytlo údaje, okamžitě tyto údaje odstraníme. Všechny rodiče také vyzýváme, aby svým dětem sdělili, že při používání internetu nemají bez jejich svolení zveřejňovat svá skutečná jména, adresy či telefonní čísla.

back to top

JAKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ SLOUŽÍ K OCHRANĚ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost při ochraně vašich osobních údajů postupuje dle obecně uznávaných standardů a k zajištění bezpečnosti, integrity a ochrany vámi poskytnutých údajů používá opodstatněná bezpečnostní opatření. Společnost uplatňuje bezpečnostní opatření zajišťující ochranu proti ztrátě, zneužití či změnám údajů pod naší kontrolou. Osobní údaje shromážděné Společností jsou uložené v bezpečném a veřejnosti nepřístupném prostředí (např. za zamčenými dveřmi). K zamezení neautorizovaného elektronického přístupu k osobním informacím Společnost skladuje shromážděné údaje na chráněných serverech a k nákupům skrz náš obchod on-line využívá šifrování SSL. Žádný systém však nemůže být 100% a nikdy nelze zcela vyloučit výskyt lidské chyby, takže i v tomto případě může dojít k neautorizovanému přístup k vašim údajům. Používáním našich služeb toto riziko berete na vědomí.

back to top

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KALIFORNII

Od roku 2005 umožňuje kalifornský občanský zákoník dle oddílu 1798.83 našim zákazníkům s trvalým pobytem v Kalifornii podat žádost o určité informace o postoupení osobních údajů třetím stranám za účelem jejich přímého marketingového využití. Pokud je v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno, že mohou být jakékoliv osobní informace sdíleny s třetí stranou za účelem jejich přímého marketingového využití, můžete své žádosti související s našimi zásadami postupování informací zaslat na:

Take-Two Interactive
Attn: Internet Privacy Policy Administrator
110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036
[email protected]

back to top

POSTOUPENÍ VAŠICH INFORMACÍ DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A DALŠÍCH ZEMÍ

Informace shromážděné či přijaté Společností v souvislosti s On-line službami jsou shromážděné a zpracované ve Spojených státech amerických či dalších zemích, nebo postoupené do těchto zemí, kde nemusí platit zákony na ochranu dat ekvivalentní k zákonům ve vaší zemi. Ačkoliv se vaše údaje nachází v jiné příslušnosti, mohou k nim získat přístup soudy, policejní a bezpečností složky v souladu se zákony těchto příslušností. Pokud jste jako zákazník obyvatelem Evropské unie, Společnost se spoléhá na Standardní smluvní klauzule či souhlas jedince s převodem osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru (EHS) do zemí mimo EHS. Používáním našich služeb dáváte výslovný souhlas s takovýmto shromažďováním, zpracováním a postoupením. Pokud je to možné, můžete si vyžádat kopii Standardních smluvních klauzulí, když se obrátíte na [email protected] Na médiích či serverech umístěných ve Spojených státech amerických a dalších zemích mohou být také ukládána záložní data, data vytvářených her a administrativní data.

back to top

DALŠÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Použití našich služeb a dalších produktů může podléhat dalším pravidlům a podmínkám stanoveným Společností, výrobci konzolí nebo dalšími partnery, a to včetně: (i) omezené softwarové záruky a licenčního ujednání přiložených k zakoupené hře; (ii) podmínek služeb, zásad ochrany osobních údajů a pravidel chování našich On-line služeb; (iii) dalších pravidel a zveřejnění, která vám Společnost poskytne; a (iv) pravidel, podmínek a zveřejnění, které vám poskytnou třetí strany v souvislosti s používáním jejich herních konzolí nebo On-line služeb. Veškerá taková pravidla, podmínky a zveřejnění jsou zapracovány do těchto zásady ochrany osobních údajů ve formě odkazu.

back to top

DALŠÍ PRAVIDLA PRO PLATFORMY TŘETÍCH STRAN.

K On-line službám se můžete přihlásit či k nim přistoupit skrz platformy třetích stran, jako jsou například herní konzole, mobilní zařízení, ostatní webové stránky a služby sociálních sítí. Pokud Společnosti poskytnete osobní údaje skrze platformu třetí strany, řídí se vaše použití takové platformy také jejich podmínkami služeb, zásadami ochrany osobních údajů nebo pravidly chování. Před použitím služeb kterékoliv společnosti si prosím pečlivě prostudujte její zásady.

back to top

JAK MOHU VZNÉST DOTAZ ČI STÍŽNOST?

Máte-li v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů jakékoliv dotazy či stížnosti, kontaktujte prosím administrátora zásad ochrany osobních údajů na místním telefonním čísle 646-536-2842, pomocí e-mailu na [email protected] nebo standardním dopisem na adrese Take-Two Interactive, Attn: Internet Privacy Policy Administrator, 110 WEST 44th STREET, NEW YORK, NY 10036. Pokud On-line služby Rockstar Games používáte v zemi Evropské unie, uveďte to prosím ve svém e-mailu, dopisu nebo během telefonního hovoru; také můžete mít právo vznést stížnost u evropského úřadu pro ochranu dat.

back to top