Polityka prywatności Take-Two Interactive Software – MyNBA2K

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2021 r. Take-Two Interactive Software, Inc. i jej spółki zależne wchodzące w skład grupy Take-Two Interactive (łącznie zwane „Take-Two," „my,” „nas” oraz „nasz”), są wiodącym deweloperem, wydawcą i sprzedawcą produktów z branży rozrywki interaktywnej. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze praktyki dotyczące danych w odniesieniu do produktów i usług MyNBA2K (zwanych łącznie „Usługami”), które oferujemy konsumentom.

Zakres niniejszej polityki oraz informacje o nas

Take-Two obejmuje marki i działy wchodzące w skład Take-Two, takie jak Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point i Ghost Story Games. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich marek i działów Take-Two (https://www.take2games.com/labels/). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.  Do Usług mają również zastosowanie postanowienia Ograniczonej gwarancji na oprogramowanie i umowy licencyjnej („Umowa licencyjna”), Warunków korzystania z usługi oraz wszelkie inne zasady zawarte w naszych Usługach. Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie informacji przekazanych wraz z oprogramowaniem oraz od producenta konsoli. 

 • Take Two Interactive Software Europe Limited jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za dane w ramach Usług oferowanych przez Take-Two Interactive, Rockstar Games, 2K, Private Division lub Ghost Story Games osobom fizycznym w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, które to Usługi są oferowane z terytorium Wielkiej Brytanii.

Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami lub będzie używał usług innych niż MyNBA2K, obowiązywać będzie nasza standardowa Polityka Prywatności.

Dane przez nas gromadzone i podstawy prawne ich przetwarzania

Użytkownik przekazuje nam swoje dane bezpośrednio, na przykład podczas zakładania konta. Gromadzimy również informacje o Użytkowniku i jego aktywności, podczas korzystania przez Użytkownika z Usług – czy to za pośrednictwem konsol do gier, komputerów, urządzeń mobilnych, aplikacji w grze, platform oprogramowania, zewnętrznych sieci społecznościowych lub sieci gier. Możemy używać technologii śledzenia online, takich jak pliki cookie i podobnych technologii, do zbierania informacji, gdy Użytkownik udostępnia zawartość w grze znajomym lub łączy się z naszymi Usługami. Gromadzimy informacje od stron trzecich (takich jak sieci reklamowe i zewnętrzni partnerzy biznesowi).

Rodzaje danych gromadzonych przez Take-Two zależą od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług i wchodzi z nami w interakcje. Użytkownik może kontrolować dane osobowe przez nas gromadzone, chyba że potrzebujemy ich do realizacji żądanej czynności (np. w celu świadczenia Usług żądanych lub zakupionych przez Użytkownika, aby potwierdzić tożsamość Użytkownika lub aby wziąć udział w wydarzeniu). Informujemy Użytkownika, kiedy dane informacje są niezbędne.

Przekazywane dane

Użytkownik przekazuje nam dane podczas korzystania z Usług, na przykład gdy Użytkownik:

zakłada konto, rejestruje się lub korzysta z Usług;

 • zapisuje się do newslettera i wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji;

 • komentuje na forach dyskusyjnych, forach, czatach, kanałach, witrynach lub w innych Usługach;

 • nabywa lub realizuje jeden z naszych produktów lub usług, w tym przedmioty fizyczne, przedmioty wirtualne, walutę wirtualną lub dodatki;

 • pobiera, instaluje lub uzyskuje dostęp do wersji demonstracyjnych, programów lub innego oprogramowania;

 • kontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia lub w innych celach;

 • korzysta z naszej funkcji e-mail/ udostępniania;

 • uczestniczy w wydarzeniach, konkursach, promocjach lub ankietach; lub

 • uczestniczy w czynności, w ramach której Użytkownik może lub musi podać swoje dane.

W zależności od Usługi lub aktywności Użytkownika, gromadzimy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, adres pocztowy/kod pocztowy, informacje dotyczące płatności lub zakupu, wiek, płeć, konfiguracja sprzętu, identyfikator konsoli, oprogramowanie, z którego Użytkownik korzysta, dane ankietowe, adres IP, geolokalizacja i systemy, na których Użytkownik gra. Łączymy informacje z różnych komputerów lub innych urządzeniach, z których Użytkownik korzysta.

—Informacje dotyczące rozgrywki

Korzystając z Usług na sprzęcie podłączonym do Internetu, otrzymujemy informacje dotyczące rozgrywki Użytkownika, nawet jeśli Użytkownik nie jest o tym konkretnie powiadamiany lub nie podejmuje żadnych działań, aby aktywnie przekazać nam te informacje. Informacje dotyczące rozgrywki obejmują identyfikator konsoli, identyfikator usługi gry, osiągnięcia w grach, wyniki w grach, adres IP, adres MAC lub inny identyfikator urządzenia, inne informacje o konsoli/urządzeniu oraz inne informacje i dane statystyczne dotyczące korzystania z Usługi przez Użytkownika. Gromadzimy informacje dotyczące rozgrywki, nawet jeśli Użytkownik nie zarejestruje się w Usługach. Możemy gromadzić informacje dotyczące rozgrywki, gdy Użytkownik jest offline. Informacje o rozgrywce offline są przesyłane do Take-Two, gdy Użytkownik ponownie podłączy się do sieci Internet. Możemy łączyć informacje dotyczące rozgrywki z innymi danymi dotyczącymi Użytkownika.

—Informacje z konsol, gier i sieci społecznościowych

Gromadzimy dane, gdy Użytkownik korzysta z platform zewnętrznych, takich jak konto konsoli do gier, konto usługi sieci gier lub konto usługi sieci społecznościowej w celu łączenia się z naszymi Usługami lub korzystania z nich. Gdy Użytkownik korzysta z tych platform zewnętrznych lub łączy swoje konto Take-Two, platformy zewnętrzne dostarczają nam danych o Użytkowniku. Na przykład, w zależności od korzystania z platformy zewnętrznej lub aktywności Użytkownika na niej, otrzymujemy nazwę użytkownika, listę znajomych lub informacje o koncie niezbędne do udostępnienia zakupionego przedmiotu w grze. Platforma zewnętrzna może umożliwiać Użytkownikowi kontrolowanie, jakie dane będą nam przekazywane. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, zasady, udostępniane dane lub działania jakichkolwiek platform zewnętrznych.

—Dane twarzy

Podczas korzystania z funkcji skanowania twarzy MyPLAYER, otrzymujemy przesłane przez Użytkownika zdjęcia twarzy. Zdjęcia te pozwalają nam stworzyć awatara związanego z zawodnikiem MyPLAYER, oraz pozwalają innym widzieć tego awatara. Zdjęcia te są używane wyłącznie w związku z zawodnikiem MyPLAYER. Zawodnik MyPLAYER będzie widoczny dla Użytkownika, oraz innych osób, z którymi Użytkownik gra, i może zostać nagrany lub pobrany z ekranu w trakcie rozgrywki. Przesyłane elementy, w tym twarz zawodnika MyPLAYER i dane podane w trakcie jego tworzenia, zostają zachowane na naszych serwerach. Usuniemy je na stałe gdy: (a) Użytkownik o to poprosi, (b) zostaną wyłączone serwery online gry, lub (c) miną trzy lata od ostatniej interakcji z nami (którekolwiek wystąpi jako pierwsze).

—Informacje od stron trzecich

Otrzymujemy informacje od stron trzecich w celu aktualizacji danych gromadzonych o Użytkowniku. Na przykład, otrzymujemy informacje z publicznych baz danych, od producentów konsol, dostawców danych analitycznych, twórców gier i innych partnerów biznesowych, w tym informacje demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach Użytkownika. Informacje są pozyskiwane z mediów społecznościowych i innych publicznie dostępnych źródeł, z których możemy korzystać w celu lepszego zrozumienia użytkowników lub w celu uzyskania informacji o naruszeniu Warunków korzystania z usług. Otrzymujemy również informacje od innych osób, które korzystają z naszych Usług. Mogą one obejmować informacje o Użytkowniku, jeśli Użytkownik zostanie wymieniony w komentarzach na naszych forach dyskusyjnych, forach, czatach lub w innych Usługach lub jeśli osoba fizyczna wyśle do nas bezpośrednią wiadomość, na przykład o domniemanym naruszeniu Warunków korzystania z usług.

—Prawne podstawy przetwarzania w niektórych lokalizacjach

Gromadzimy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy dane Użytkownika, gdy dysponujemy prawną podstawą, jak opisano poniżej:

Zgoda: Prosimy o zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika do określonych celów, na przykład gdy chcemy wysyłać Użytkownikowi e-maile o specjalnych ofertach lub konkursach lub jeśli Użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto Take-Two z usługą zewnętrzną.

 • Wykonanie umowy: Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, gdy musimy wykonać z umowę z Użytkownikiem i nią zarządzać, jak np. Warunki korzystania z usług lub podjąć kroki na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, na przykład w celu sfinalizowania transakcji z Użytkownikiem i umożliwienia Użytkownikowi gry w nasze gry w sieci.

 • Wymóg prawny: Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 • Prawnie uzasadniony interes: Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, gdy jest to niezbędne w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów lub stron trzecich oraz, gdy interesy te nie przeważają nad prawami i interesami Użytkownika. Obejmuje to przetwarzanie w celach takich jak ulepszanie naszych produktów i usług; przeprowadzanie analiz i korzystanie z ankiet w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników; prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (gdy zgoda Użytkownika nie jest wymagana); w inny sposób wspierający działalność, operacje i usługi Take-Two; zapewnianie właściwego funkcjonowania, bezpieczeństwa i integralności naszych usług; odpowiadanie na zapytania użytkowników; egzekwowanie Warunków korzystania z usługi oraz Umowy licencyjnej; zapobieganie oszustwom; zapobieganie nielegalnej działalności; zapobieganie naruszeniom Umowy licencyjnej, Warunków korzystania z usługi, Kodeksu postępowania lub innych zasad; a także zapobieganie naruszeniom praw własności intelektualnej.

Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe, które firmy umieszczają na urządzeniu Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza lub korzysta z niektórych witryn, aplikacji lub innych usług internetowych. Cookie pomagają w identyfikacji komputera, przeglądarki lub urządzenia. Używamy plików cookie, sygnalizatorów WWW, internetowych plików dziennika i podobnych technologii śledzenia (naszych i dostawców zewnętrznych), aby umożliwić działanie naszych Usług; zachować preferencje i ustawienia Użytkownika; zapewnić ulepszone funkcje; analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych Usług; zwalczać oszustwa; zapobiegać naruszeniom Umowy licencyjnej i zasad; oraz w celu zapewnienia Użytkownikom ukierunkowanych reklam opartych na ich zainteresowaniach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać nam dane, mogą one zostać powiązane z informacjami gromadzonymi przez pliki cookie i podobne technologie, w tym reklamowe pliki cookie. Nasz system może nie reagować na żądania „Nie śledzić” lub nagłówki niektórych lub wszystkich przeglądarek. Poniższy punkt Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii oraz możliwości zarządzania plikami cookie. Użytkownik może również skorzystać z narzędzia preferencji plików cookie, jeśli jest ono dostępne lub zapoznać się z zasadami dotyczącymi plików cookie zamieszczonymi w serwisie Usługi w celu uzyskania dodatkowych informacji.

—Pliki cookie

Pliki cookie służą do identyfikacji komputera, przeglądarki lub urządzenia. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Usług, a inne pozwalają nam zapewnić wyższy komfort obsługi Użytkownika. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie na swoim urządzeniu lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Użytkownika, gdy Take-Two lub inne podmioty będą wysyłać pliki cookie na urządzenie Użytkownika, przy czym wyłączenie plików cookie może wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych Usług. Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegółowe informacje na temat konkretnych plików cookie, których używamy i które dotyczą Usługi, patrz narzędzie do preferencji plików cookie lub zapoznaj się z polityką dotyczącą plików cookie zamieszczoną w serwisie odwiedzanej Usługi. Więcej informacji i możliwości wyboru dotyczących zewnętrznych dostawców plików cookie można znaleźć w następujących punktach niniejszej Polityki prywatności: Kiedy udostępniamy informacje, Reklama oraz Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi.

—Pliki cookie typu flash

Możemy używać plików cookie typu flash, zwanych także „lokalnymi obiektami udostępnionymi”. Użytkownik może usunąć pliki cookie typu flash znajdujące się już na urządzeniu Użytkownika, zmieniając ustawienia pamięci lokalnej flash na urządzeniu na zero. Użytkownik może również wyłączyć możliwość umieszczania plików cookie typu flash na jego urządzeniu przez inne podmioty zmieniając preferencje w panelu ustawień prywatności na witrynie internetowej Macromedia pod adresem www.macromedia.com.

—Sygnalizatory WWW

Sygnalizator WWW to elektroniczny obraz lub znacznik, który pomaga nam dostarczać pliki cookie, liczyć użytkowników, którzy odwiedzili określone strony lub obejrzeli określone reklamy lub korespondencję, oraz przeprowadzać analizy dotyczące Usług i komunikacji.

—Internetowe pliki dziennika

Możemy gromadzić internetowe pliki dziennika generowane podczas korzystania z Usług przez Użytkownika. Takie pliki dziennika mogą zawierać adresy IP, adresy MAC lub inne identyfikatory urządzeń, w zależności od konfiguracji sieci Użytkownika. W zależności od Usługi, z której Użytkownik korzysta lub aktywności Użytkownika, pliki dziennika są kojarzone z danymi Użytkownika.

Sposób, w jaki wykorzystujemy dane

Gromadzone dane Użytkownika są wykorzystywane przez Take-Two w wielu celach związanych z prowadzoną działalnością, takich jak świadczenie Usług; realizowanie zamówień i zapytań; analizowanie i ulepszanie naszych Usług i naszej działalności; komunikowanie się z Użytkownikiem; odpowiadanie na pytania lub problemy techniczne; opracowywanie wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych; udzielanie wsparcia i zapewnianie bezpieczeństwa naszym produktom; jak szczegółowo opisano to w niniejszej Polityce prywatności.

Korzystamy również z danych Użytkownika w celach handlowych, w tym przesyłania do Użytkowników materiałów marketingu bezpośredniego oraz reklam internetowych i reklam w mediach społecznościowych od Take-Two i naszych partnerów biznesowych, co obejmuje wykorzystanie danych demograficznych; do innych celów określonych podczas przekazywania przez Użytkownika danych; lub w inny sposób za zgodą Użytkownika. Możemy wykorzystywać dane Użytkownika także w innych celach w zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli Użytkownik uczestniczy w otwartych społecznościach, takich jak sesje gier online i usługi sieci społecznościowych, automatycznie publikujemy pewne informacje, takie jak nazwa użytkownika lub identyfikator użytkownika i statystyki rozgrywki, w grze, w serwisach społecznościowych, w naszych Usługach lub w specjalistycznych witrynach gier. Jeśli Użytkownik uczestniczy w turniejach lub innych wydarzeniach online związanych z grami, jesteśmy zobowiązani publikować dane Użytkownika w sposób ogólnodostępny. Korzystamy również ze zautomatyzowanych środków do monitorowania rozgrywki, aby zapewnić, że Użytkownik i inne osoby korzystają z naszych Usług zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym Umową licencyjną i Warunkami korzystania z usługi. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik naruszył Warunki korzystania z usługi lub inne obowiązujące zasady, Użytkownik może zostać tymczasowo lub stale wykluczony z Usług.

Korzystamy z danych gromadzonych od Użytkownika i dotyczących Użytkownika w celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym w celu:

Świadczenia Usług;

 • Realizacji zamówień produktów i innych żądań, udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika i komunikacji z Użytkownikiem;

 • Poprawy komfortu obsługi Użytkownika w ramach Usług, w tym do rozpoznawania Użytkownika, zachowywania preferencji i ustawień Użytkownika oraz łączenia się z zewnętrzną konsolą, grami i platformami społecznościowymi Użytkownika;

 • Świadczenia pomocy technicznej i innego wsparcia;

 • Weryfikacji korzystania z Usług i ich funkcjonowania, opracowywania nowych produktów lub usług oraz przeprowadzania analiz w celu ulepszania naszego oprogramowania, treści, marketingu wewnętrznego, wsparcia i Usług;

 • Prowadzenia wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych;

 • Analizowania naszych użytkowników w połączeniu z innymi danymi, aby ocenić bazę użytkowników i ukierunkować działania marketingowe na inne podobne grupy;

 • Rozwiązywania problemów z Usługami lub innymi wymaganiami biznesowymi;

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności Usług i działalności Take-Two, na przykład poprzez ochronę i zapobieganie naruszeniom Umowy licencyjnej i zasad oraz zwalczanie oszustw, piractwa, oszukiwania, manipulacji, niedozwolonych transakcji, roszczeń i innych zobowiązań oraz zarządzania narażeniem na ryzyko; oraz

 • Współdziałania w imieniu Użytkownika z zewnętrznymi konsolami, grami i platformami społecznościowymi, które Użytkownik przyłącza do naszych Usług.

Korzystamy z danych gromadzonych od Użytkownika i dotyczących Użytkownika w celach handlowych, w tym w celu:

 • Zapewnienia Użytkownikom zindywidualizowanych treści w ramach Usług, ukierunkowanych ofert i reklam w ramach Usług, za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS-ów, lub w innych witrynach, aplikacjach mobilnych lub mediach społecznościowych w imieniu Take-Two lub naszych partnerów biznesowych; oraz

 • Przesyłania Użytkownikowi informacji, newslettera i materiałów promocyjnych.

Korzystamy również z danych gromadzonych od Użytkownika i dotyczących Użytkownika w celu:

 • Uczestnictwa w innych rodzajach przetwarzania, o których Użytkownik jest informowany, gdy Użytkownik podaje swoje dane lub wyraża zgodę na takie przetwarzanie; oraz

 • W zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystamy z gromadzonych danych w ramach grupy Take-Two Interactive, w tym marek i działów, takich jak Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point i Ghost Story Games.

Jeśli Użytkownik korzysta z określonych Usług, takich jak konta Rockstar Games Social Club lub 2K, możemy automatycznie włączać Użytkownika do konkursów w oparciu o członkostwo Użytkownika lub korzystanie przez Użytkownika z Usług.

Nawet jeśli Użytkownik nie zarejestruje się w ramach Usług, publikujemy tablice rozgrywek i rekordy meczów multiplayer, które zawierają dane wynikające z korzystania z Usług przez Użytkownika, takie jak nazwa lub identyfikator użytkownika, gdy są one niezbędnymi składnikami Usług, które oferujemy Użytkownikowi i innym osobom. Publikujemy pewne statystyki gier publicznie, lecz nie publikujemy danych, które naszym zdaniem mogą bezpośrednio identyfikować Użytkownika (np. prawdziwego nazwiska lub adresu e-mail), chyba że Użytkownik poda takie dane w tym celu. Podobnie jak inne usługi statystyczne dotyczące rozgrywki, aktywność Użytkownika w grze, tabele wyników i informacje o meczach multiplayer mogą być osadzone w Usługach lub na zewnętrznych witrynach internetowych.

Niektóre usługi stron trzecich pozwalają również Użytkownikowi publikować informacje o aktywności Użytkownika w grach na ich witrynach, aby udostępniać je innym użytkownikom. Jeśli Użytkownik korzysta z tych funkcji, polityka prywatności i warunki usług takich podmiotów zewnętrznych mają zastosowanie do działań Użytkownika na tych witrynach oraz do informacji gromadzonych przez te usługi.

Jeśli Użytkownik naruszy nasze Warunki korzystania z usługi lub inne obowiązujące zasady, możemy tymczasowo lub na stałe zablokować Użytkownikowi dostęp do Usług. Jeśli Użytkownik naruszył nasze zasady tworząc określone treści generowane przez użytkownika, możemy również tymczasowo lub na stałe ograniczyć możliwości Użytkownika w zakresie tworzenia treści generowanych przez użytkownika. Łączymy dane gromadzone za pośrednictwem różnych Usług i wyświetlamy je publicznie, w tym w naszych Usługach, w naszych grach lub w lobby gier multiplayer. Na przykład, jeśli Użytkownik połączy konto konsoli do gier z nami, możemy wyświetlić osiągnięcia Użytkownika w grze wraz z nazwą konta Użytkownika.

Kiedy udostępniamy dane

Jak opisano w niniejszej Polityce prywatności, udostępniamy dane Użytkownika naszym dostawcom, którzy zapewniają wsparcie i świadczą inne usługi w związku z Usługami; dostawcom usług reklamowych i partnerom reklamowym, którzy umożliwiają nam umieszczanie i wyświetlanie reklam w Usługach i witrynach zewnętrznych, aplikacjach mobilnych lub serwisach społecznościowych; oraz stronom trzecim w celu przedstawiania wspólnych ofert, do celów prawnych i bezpieczeństwa, w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem przedsiębiorstwa lub aktywów, do wykorzystania w formie zbiorczej lub anonimowej oraz do innych celów za zgodą Użytkownika.

—Dostawcy

Korzystamy z dostawców do świadczenia usług w naszym imieniu. Dostawcy zapewniają wsparcie biznesowe, specjalistyczne lub techniczne, pomagają nam prowadzić naszą działalność i świadczyć Usługi lub zarządzać działaniami związanymi z naszą działalnością i Usługami w naszym imieniu. Dostawcy ci nie mogą wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych Użytkownika do własnych lub zewnętrznych celów komercyjnych.

—Reklama

Korzystamy z reklam Take-Two i reklam zewnętrznych, by wspierać Usługi, co obejmuje sieci reklamowe, wymianę danych, dostawców usług zarządzania ruchem, sieci społecznościowe i dostawców usług analityki marketingowej. Dostawcy ci używają plików cookie i podobnej technologii śledzenia (patrz punkt Pliki cookie i podobne technologie powyżej) w celu gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika i korzystaniu z Usługi przez Użytkownika. Informacje te, wraz z informacjami, które udostępniamy takim dostawcom, umożliwiają nam lub naszym dostawcom rozpoznanie Użytkownika lub urządzenia Użytkownika oraz dostarczanie reklam Użytkownikowi lub na jego urządzenie. Obejmują one, w zależności od przypadku, informacje takie, jak typ urządzenia; adres IP; adres MAC lub inny identyfikator urządzenia; zabezpieczoną (zahaszowaną) wersję adresu e-mail podanego przez Użytkownika; identyfikator konsoli do gier; IDFA, Android ID lub inny identyfikator reklamowy; konto usługi sieci gier; typ i wersja przeglądarki, układ klawiatury, rozmiar i kolor ekranu; język; system operacyjny i wersja; zainstalowane pakiety czcionek; lokalizację geograficzną; rodzaje stron, treści i reklam wyświetlanych na urządzeniu; częstotliwość i czas spędzony podczas wizyty; oraz informacje o korzystaniu z witryny lub Usługi przez Użytkownika (np. czy dokonano zakupu).

My (a czasami nasi dostawcy) zbieramy lub udostępniamy te informacje, gdy Użytkownik korzysta z Usług, klika w witrynę lub reklamę lub uruchamia jedną z gier lub innych aplikacji mobilnych Take-Two. Informacje te: (1) umożliwiają nam dokładne i poprawne pokrywanie kosztów reklam umieszczanych w naszym imieniu (np. reklamy, która skłoniła Użytkownika do zakupu lub pobrania jednej z naszych gier) i otrzymywanie opłat z tytułu reklam wyświetlanych Użytkownikowi w Usługach; (2) pomagają uniknąć wielokrotnego wyświetlania Użytkownikowi tych samych reklam; (3) pomagają wybierać i wyświetlać ukierunkowane reklamy lub inne treści na komputerze lub urządzeniu Użytkownika (np. w odwiedzanej witrynie, serwisie społecznościowym lub aplikacji mobilnej, z której korzysta Użytkownik), które mogą szczególnie interesować Użytkownika; (4) pomagają w mierzeniu i analizie skuteczności naszych reklam, popularności treści i ruchu w Usługach; oraz (5) pomagają nam ulepszać Usługi.

Użytkownik może dowiedzieć się więcej na temat zarządzania danymi osobowymi Użytkownika przez Take-Two i naszych dostawców w punkcie Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi poniżej; oraz, w zależności od Usługi, za pomocą narzędzia preferencji dot. plików cookie, jeśli jest dostępne, lub zapoznając się z zasadami dotyczącymi plików cookie zamieszczonymi w Usłudze.

—Strony trzecie

Udostępniamy dane Użytkownika stronom trzecim zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, co obejmuje:

Relacje oparte na współpracy: Gdy oferujemy usługi lub promocje we współpracy z podmiotem zewnętrznym, który otrzyma informacje o Użytkowniku na użytek własny, poinformujemy Użytkownika o tym fakcie w momencie gromadzenia danych, a Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy wziąć udział w ofercie.

 • Kwestie prawne i bezpieczeństwo: Możemy udostępniać dane Użytkownika w celu ochrony bezpieczeństwa Usług, serwerów, systemów sieciowych, baz danych i działalności Take-Two oraz w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, ingerencji w prawa spółki, własność lub użytkowników lub innej działalności nielegalnej lub działalności mogącej narazić Użytkownika lub Take-Two na odpowiedzialność prawną, w tym na żądanie organów ścigania lub innych urzędników państwowych. Możemy również udostępniać dane Użytkownika stronom trzecim, gdy mamy powód, aby sądzić, że ujawnienie danych jest konieczne w reakcji na potencjalne lub faktyczne narażenie lub ingerencję w prawa, własność, działalność, użytkowników Take-Two lub innych osób, które mogą zostać poszkodowane lub mogą ponieść straty lub szkody lub gdy uważamy, że zachodzi potrzeba ochrony praw Take-Two, zbadania lub wyegzekwowania zasad i warunków Take-Two, w celu zwalczania oszustw lub zastosowania się do warunków postępowania sądowego, nakazu sądowego lub pozwu wobec Take-Two. Możemy również udostępniać informacje Użytkownika, gdy mamy powód, aby uważać, że konieczne jest zbadanie lub wyegzekwowanie zasad, warunków lub innego dokumentu prawnego lub umowy spółki związanej z Usługami lub prawami strony trzeciej.

 • Sprzedaż lub przeniesienie działalności gospodarczej lub majątku spółki: Możemy sprzedać lub zakupić majątek w toku naszej normalnej działalności gospodarczej. Możemy ujawniać dane Użytkownika i przekazywać te dane innemu podmiotowi w ramach potencjalnej lub faktycznej transakcji nabycia lub połączenia Take-Two lub dowolnej części majątku Take-Two. W przypadku wszczęcia lub podjęcia obrony w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub podobnego postępowania, dane takie mogą zostać uznane za majątek Take-Two i zostać sprzedane lub przekazane stronom trzecim.

 • Dane zbiorcze lub anonimowe: Możemy udostępniać osobom trzecim dane zbiorcze lub anonimowe w celach marketingowych lub analitycznych. Dane takie nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji Użytkownika.

 • Za powiadomieniem Użytkownika: Możemy udostępniać dane za powiadomieniem Użytkownika w momencie gromadzenia takich danych.

Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi

Zapewniamy kilka opcji zarządzania kontem Usługi, otrzymywanej od nas korespondencji oraz sposobu, w jaki wykorzystujemy dane Użytkownika. Opcje te obejmują ustawienia na koncie Usługi; korzystanie z narzędzi do rezygnacji z subskrypcji e-mail i usuwania wiadomości; rezygnację z reklam opartych na zainteresowaniach; oraz, w zależności od lokalizacji Użytkownika, składanie żądania dotyczącego danych lub wykonanie prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Take-Two. W niektórych krajach może to obejmować prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika przez Take-Two. Dodatkowe informacje na temat praw użytkownika w stanie Kalifornia są dostępne w punkcie Prawa użytkownika do prywatności w Kalifornii poniżej.

—Konta w Usługach

Użytkownik może zarządzać sposobem, w jaki wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika oraz zarządzać korespondencją otrzymywaną od nas logując się na swoje konto Usługi i korzystając z ustawień konta i prywatności.

—Rezygnacja z subskrypcji e-mail

Użytkownik, który zapisał się na naszą listę marketingową lub newsletterową, może wypisać się z tej listy, gdy otrzyma e-mail z wiadomością marketingową lub z newsletterem od określonej marki lub działu, klikając w łącze do rezygnacji z subskrypcji podane w wiadomości e-mail.

— Reklamy oparte na zainteresowaniach

Użytkownik może dostosować ustawienia prywatności i reklamy na urządzeniu mobilnym, aby określić, czy chce otrzymywać reklamy na podstawie jego zainteresowań. Aby zrezygnować z wykorzystywania aktywności Użytkownika do działań opartych na zainteresowaniach przez uczestniczących dostawców, należy odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info/, by wybrać odpowiednie sieci. Odwiedzający z obszaru Wielkiej Brytanii, UE, EOG i Szwajcarii powinni odwiedzić witrynę Your Online Choices pod adresem http://www.youronlinechoices.eu/.

—2K

Aby zgłosić żądanie dotyczące danych oraz, w zależności od lokalizacji Użytkownika, wnieść sprzeciw, zgłosić żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub otrzymania kopii danych osobowych Użytkownika od 2K, prosimy przejść do adresu https://2kgam.es/datarequests. Odpowiadamy na żądania dotyczące danych w ciągu 30 dni. W zakresie, w jakim prawa te dotyczą Użytkownika, prawa takie mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład gdy Take-Two jest zobowiązana przepisami prawa lub posiada nadrzędny interes w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub gdy dane osobowe są chronione tajemnicą handlową. Jeśli Użytkownik wciąż ma wątpliwości, w stosownych przypadkach Użytkownik może dysponować prawem złożenia skargi do organu właściwego do ochrony danych. Ewentualnie, jeśli Użytkownik pragnie zgłosić żądanie dotyczące danych, prosimy o kontakt z nami korzystając z danych znajdujących się w punkcie Kontakt z firmą nami poniżej.

Aby usunąć konto Użytkownika 2K, należy zalogować się na konto 2K, przejść pod adres https://support.2k.com/hc/en-us/requests/new i postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli Użytkownik nie może zalogować się do swojego konta 2K, a chce usunąć konto Użytkownika 2K, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z tego samego adresu poczty elektronicznej, jaki Użytkownik wprowadził podczas rejestracji konta 2K. W temacie wiadomości należy wpisać „Usunięcie konta 2K”.

—Take-Two Interactive

Aby zgłosić żądanie dotyczące danych oraz, w zależności od lokalizacji Użytkownika, wnieść sprzeciw, zgłosić żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub otrzymania kopii danych osobowych Użytkownika od nas, prosimy o przejście na stronę https://www.take2games.com/data-request. Odpowiadamy na żądania dotyczące danych w ciągu 30 dni. W zakresie, w jakim prawa te dotyczą Użytkownika, prawa takie mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład gdy Take-Two jest zobowiązana przepisami prawa lub posiada nadrzędny interes w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub gdy dane osobowe są chronione tajemnicą handlową. Jeśli Użytkownik wciąż ma wątpliwości, w stosownych przypadkach Użytkownik może dysponować prawem złożenia skargi do organu właściwego do ochrony danych. Opcjonalnie w celu uzyskania danych można skontaktować się z Take-Two za pomocą danych podanych w sekcji Kontakt z nami poniżej.

Prawa użytkownika do prywatności w stanie Kalifornia

Niniejszy punkt zawiera informacje dotyczące mieszkańców stanu Kalifornia. Przed udzieleniem odpowiedzi na żądania złożone na mocy niniejszego punktu, możemy zażądać dowodu stałego pobytu w stanie Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych

Punkt ten opisuje rodzaje danych osobowych, które Take-Two gromadzi, z których korzysta, które ujawnia i które może sprzedawać (jak szczegółowo opisano poniżej). Cele związane z prowadzoną działalnością i handlowe związane z gromadzeniem tych danych omówiono w punkcie Sposób, w jaki wykorzystujemy dane. Dane osobowe są dzielone na następujące kategorie:

Identyfikatory/ dane kontaktowe: Identyfikatory, w tym prawdziwe imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, unikalne identyfikatory, informacje o lokalizacji, cechy chronionych klasyfikacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub prawem federalnym oraz adres IP.

 • Informacje handlowe: Historia zakupów i korzystania z Usługi oraz preferencje Użytkownika.

 • Aktywność internetowa / elektroniczna: Informacje dotyczące przeglądania stron internetowych/ aplikacji oraz informacje o rozgrywce Użytkownika związane z Usługami, a także informacje dotyczące interakcji online z Usługami lub naszymi reklamami.

 • Wnioski wyciągane z profilu: Wnioski wyciągane z danych i aktywności internetowej Użytkownika w celu opracowania spersonalizowanego profilu, który ułatwia nam identyfikowanie towarów i usług, które mogą być interesujące.

Kategorie sprzedawanych danych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w stanie Kalifornia, Take-Two sprzedała unikalne identyfikatory, adres IP, a także informacje o działalności internetowej/ elektronicznej oraz wnioski wyciągane z profilu, co umożliwiło nam dostarczanie spersonalizowanych reklam dla Użytkownika i innych osób podobnych do Użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych osób, które wedle naszej wiedzy nie ukończyły 16 lat bez ich zgody (lub w zależności od wieku, zgody ich rodzica lub rodziców).

Kategorie ujawnianych danych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, Take-Two udostępniła każdą z kategorii danych osobowych opisanych powyżej (np. dane identyfikacyjne/ kontaktowe, informacje handlowe, informacje o działalności internetowej/ elektronicznej i wnioski wyciągane z profilu) w celach związanych z prowadzoną działalnością lub handlowych.

Prawa użytkowników

Aby złożyć wniosek o dostęp lub usunięcie danych, należy się skontaktować z odpowiednią marką wskazaną w punkcie Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi powyżej. Ewentualnie, prosimy o kontakt na stronie https://www.take2games.com/data-request lub skorzystanie z danych podanych w sekcji Kontakt z nami poniżej. Przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie Użytkownika, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

Żądanie dostępu. Użytkownik może rocznie złożyć maksymalnie dwa żądania o dostęp do informacji w zakresie:

Kategorii danych osobowych Użytkownika, które gromadzimy i sprzedajemy lub udostępniamy swoim dostawcom usług w celach związanych z prowadzoną działalnością lub handlowych;

 • Źródeł, z których zgromadziliśmy takie dane osobowe;

 • Stron trzecich, którym dane osobowe zostały udostępnione i którym dane te zostały sprzedane;

 • Celu związanym z prowadzoną działalnością lub handlowym, w związku z którym gromadzimy lub sprzedajemy dane osobowe; oraz

 • Konkretnych danych osobowych, które zebrano na temat Użytkownika.

Żądanie usunięcia. Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych, które zebrano od Użytkownika lub na temat Użytkownika, chociaż istnieją pewne powody, dla których dane będą musiały zostać zachowane, na przykład w celu sfinalizowania transakcji, w celu wykrycia i ochrony przed nieuczciwą i nielegalną działalnością, w celu archiwizacji do celów wewnętrznych, wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z przysługujących nam praw.

Udzielimy odpowiedzi na żądanie dostępu i usunięcia w ciągu 45 dni, chyba że konieczny będzie dodatkowy czas, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.

Żądanie rezygnacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży danych osobowych Użytkownika przez Take-Two na rzecz stron trzecich w celach handlowych. Oznacza to, że jeśli Użytkownik zrezygnuje, w przyszłości Take-Two nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w celu wykorzystania ich do takich celów, chyba że Użytkownik zdecyduje inaczej w terminie późniejszym.

Aby zrezygnować, kliknij łącze Brak Zgody Na Sprzedaż Danych w stopce witryny (dostępne również tutaj https://www.take2games.com/ccpa/) i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie. Aby zrezygnować ze spersonalizowanych reklam internetowych, należy zapoznać się z opcjami rezygnacji podanymi w punkcie Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi powyżej.

Przechowywanie danych

Dane Użytkownika są przechowywane, gdy konto Użytkownika jest aktywne, na potrzeby świadczenia Usług lub administrowania Usługami. Jeśli Użytkownik pragnie usunąć swoje konto lub zażądać, by jego dane osobowe nie były już wykorzystywane w celu świadczenia Usług, należy się skontaktować z nami jak wskazano w punkcie Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi powyżej. Jeśli konto Użytkownika jest nieaktywne, konto to będzie utrzymywane przez okres, przez który można racjonalnie oczekiwać, że Użytkownik wznowi korzystanie z Usług. Po upływie tego okresu, dane osobowe, w tym adres e-mail i dane logowania zostaną usunięte, a dostęp do konta może być niemożliwy. Użytkownik zostanie powiadomiony przed usunięciem danych konta, tak by Użytkownik miał możliwość zachowania aktywnego konta. Możemy nadal przechowywać niektóre z danych osobowych Użytkownika w bazie przez odpowiedni okres czasu w celu rozstrzygania sporów, egzekwowania Umowy licencyjnej lub Warunków korzystania z usługi, administrowania usługami, przestrzegania wymagań technicznych i prawnych i/lub innych ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem Usług, po czym podejmiemy kroki w celu usunięcia lub zarchiwizowania danych osobowych Użytkownika.

Prywatność dzieci

Zasadniczo, kierujemy nasze Usługi do ogólnej grupy odbiorców i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia (lub starszych, jeśli obowiązujące przepisy prawa przewidują różne limity wiekowe dla ochrony). Możemy kierować niektóre Usługi do odbiorców w każdym wieku - w tym dzieci. W przypadku tych Usług, możemy ograniczyć gromadzenie danych osobowych w Usługach od dowolnej osoby, zastosować bramkę wiekową umożliwiającą dzieciom korzystanie z Usług, ograniczając gromadzenie danych osobowych w Usługach od dzieci lub uzyskać zgodę rodzica na gromadzenie danych osobowych od dzieci. W przypadku powzięcia informacji, że dziecko podało dane osobowe bez zgody rodzica, dane takie zostaną niezwłocznie usunięte. Zachęca się rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci, aby podczas korzystania z Internetu nigdy nie podawały swoich prawdziwych nazwisk, adresów ani numerów telefonów bez pozwolenia.

Bezpieczeństwo danych

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych i stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić bezpieczeństwo, integralność i prywatność informacji, które są gromadzone na temat Użytkownika. Takie środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do informacji będących pod naszą kontrolą. Jednakże, żaden system nie może być w 100% bezpieczny, tym samym nie możemy zagwarantować skuteczności stosowanych środków bezpieczeństwa.

Przekazywanie danych za granicę

My i nasi dostawcy możemy przetwarzać, przekazywać i przechowywać dane Użytkownika związane z Usługami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które to kraje mogą nie posiadać przepisów o ochronie danych równoważnych z przepisami kraju zamieszkania Użytkownika. Podejmujemy kroki w celu zastosowania odpowiednich zabezpieczeń podczas przekazywania tych danych.

Gdy dane Użytkownika znajdują się w innym kraju, sądy, organy ścigania i krajowe organy bezpieczeństwa mogą uzyskać do nich dostęp zgodnie z prawem tego kraju. Jeśli Użytkownik mieszka w Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii, stosujemy standardowe klauzule umowne i/lub inne przyjęte mechanizmy prawne w celu przekazywania danych osobowych z Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii do krajów znajdujących się poza tymi lokalizacjami (stosownie do sytuacji). Aby zażądać kopii standardowych klauzul umownych, o ile mają one zastosowanie, należy złożyć żądanie dostępu do danych zgodnie z postanowieniami punktu Zarządzanie przez Użytkownika swoim kontem, komunikacją i danymi.

Inne warunki Take-Two, warunki stron trzecich oraz łącza do innych witryn internetowych

Korzystanie z usług i produktów Take-Two może podlegać innym warunkom oraz informacjom przekazywanym przez nas, producentów konsol i innych partnerów, w tym: (i) postanowieniom Umowy licencyjnej dołączonej do zakupu; (ii) Warunkom świadczenia usług; (iii) innym warunkom oraz informacjom przekazanym Użytkownikowi przez nas lub osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane na witrynach zewnętrznych, które mogą być powiązane z Usługami.

Posty publiczne

W przypadku udostępniania danych osobowych, publikowania obrazu lub filmu lub udostępniania innych treści na forach publicznych, takich jak forum, czat, pole komentarza lub strona profilu, dane takie mogą być przeglądane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Jeśli nazwa użytkownika lub identyfikator Użytkownika zawiera prawdziwe imię i nazwisko Użytkownika, Użytkownik potwierdza, że jego imię i nazwisko zostanie publicznie udostępnione w tabelach wyników i w innych miejscach, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Użytkownicy takich publicznych forów mogą być w stanie zidentyfikować Użytkownika, użyć tych danych do wysłania wiadomości Użytkownikowi lub skopiowania zdjęć, filmów lub treści udostępnionych przez Użytkownika. Na żadnym z tych forów publicznych nie można oczekiwać prywatności ani poufności. Stanowczo zaleca się, aby Użytkownik nie udostępniał danych osobowych na forach publicznych lub w nazwie czy też identyfikatorze użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje lub treści publikowane publicznie za pośrednictwem Usług Take-Two.

Kontakt z nami

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk, prosimy o kontakt z administratorem polityki prywatności pod nr tel. 646-536-2842; za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]; lub drogą pocztową na adres Take-Two Interactive, DW: Administrator polityki prywatności, 110 W 44th Street, Nowy Jork, NY 10036, Stany Zjednoczone. Jeśli Użytkownik mieszka w Wielkiej Brytanii, UE, EOG lub Szwajcarii, fakt ten należy zaznaczyć w e-mailu, liście lub rozmowie telefonicznej; Użytkownik może też dysponować prawem złożenia skargi do organu właściwego do ochrony danych. Aby zgłosić żądanie dotyczące danych oraz, w zależności od lokalizacji Użytkownika, wnieść sprzeciw, zgłosić żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub otrzymania kopii danych osobowych Użytkownika od nas, prosimy o przejście na stronę https://www.take2games.com/data-request. W tym kanale kontaktowym nie odpowiadamy na żądania pomocy technicznej lub inną korespondencję niezwiązaną z kwestiami prywatności.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik winien każdorazowo zapoznawać się z niniejszą Polityką, aby upewnić się, że dysponuje wiedzą na temat takich zmian. W przypadku istotnej zmiany niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik zostanie odpowiednio powiadomiony oraz, w stosownych przypadkach, otrzyma dodatkowe opcje wyboru dotyczące takiej zmiany. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika oznacza akceptację tych zmian.