Privacybeleid Take-Two Interactive Software – MyNBA2K

Laatst bijgewerkt: 27 september 2021

Take-Two Interactive Software, Inc. en haar dochterondernemingen die deel uitmaken van de Take-Two Interactive-bedrijvengroep (gezamenlijk "Take-Two", "wij", "ons" en "onze"), is een toonaangevende ontwikkelaar, uitgever en marketeer van interactief entertainment. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met gegevens over de MyNBA2K-producten en -services (gezamenlijk de "Services") die wij aan consumenten aanbieden.

Toepassingsgebied van dit beleid en wie we zijn

Onder Take-Two vallen labels en divisies zoals Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point en Ghost Story Games. Lees dit Privacybeleid aandachtig door. De Services zijn ook onderworpen aan onze Beperkte Softwaregarantie en Licentieovereenkomst (“EULA”), Servicevoorwaarden, en alle andere beleidsregels die zijn opgenomen in onze Services. Dit Privacybeleid is een aanvulling op de informatie met betrekking tot privacy die bij uw softwareproduct wordt geleverd en door de fabrikant van uw console. 

 • Take-Two Interactive Software Europe Limited is de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens in verband met de Services aangeboden door Take-Two Interactive, Rockstar Games, 2K, Private Division of Ghost Story Games aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk (VK), Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, welke worden aangeboden vanuit het VK.

Als u contact met ons opneemt over of gebruikmaakt van andere services van ons dan MyNBA2K, is ons standaard Privacybeleid van toepassing.

Informatie die we verzamelen en onze wettelijke basis voor verwerking

U verstrekt ons rechtstreeks informatie, bijvoorbeeld wanneer u een account bij ons aanmaakt. Daarnaast verzamelen we ook informatie over u en uw activiteit wanneer u gebruik maakt van onze Services - hetzij via gameconsoles, computers, mobiele apparaten, in-game-applicaties, softwareplatforms, sociale netwerken of gamingnetwerken van derde partijen. We kunnen online tracking, zoals cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen wanneer u in-game-content met vrienden deelt of verbinding maakt met onze Services, en we ontvangen informatie van derde partijen (zoals advertentienetwerken en externe zakelijke partners).  

De soorten gegevens die we verzamelen, hangen af van hoe u de Services gebruikt en uw interactie met ons. U kunt bepalen welke persoonsgegevens we van u verzamelen, tenzij we deze nodig hebben voor de gevraagde activiteit (bijvoorbeeld om de Services te leveren die u heeft aangevraagd of gekocht, om te bevestigen wie u bent, of om deel te nemen aan een evenement). We laten u weten wanneer de informatie nodig is.

Informatie die u verstrekt

U verstrekt ons informatie wanneer u de Services gebruikt, zoals bij: 

 • het aanmaken van een account of het registreren voor of gebruiken van de Services; 

 • het abonneren op nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen; 

 • het leveren van reacties op of in onze message boards, forums, chatrooms, feeds, sites of andere Services; 

 • de aankoop of terugbetaling van een van onze producten of diensten, inclusief fysieke items, virtuele items, virtuele valuta of add-ons; 

 • het downloaden, installeren of toegang krijgen tot demo's, programma's of andere software; 

 • het opnemen van contact met ons op voor ondersteuning of andere doeleinden; 

 • het gebruik onze e-mail/ deelfuncties; 

 • het deelnemen aan evenementen, wedstrijden, promoties of enquêtes; of 

 • het deelnemen aan een activiteit waarbij u uw gegevens kunt of moet verstrekken.

Afhankelijk van de Service of uw activiteit verzamelen we gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, postadres en postcode, betalings- of aankoopinformatie, leeftijd, geslacht, hardwareconfiguratie, console-ID, softwareproducten die u gespeeld heeft, enquêtegegevens, IP-adres, geolocatie en de systemen waarop u speelt. We combineren deze informatie van de computers of andere apparaten die u gebruikt.

—Informatie Gameplay

Wanneer u de Services gebruikt op hardware die is verbonden met internet, ontvangt Take-Two informatie over uw gameplay, zelfs als u op dat moment niet specifiek bent geïnformeerd of geen actie onderneemt om ons deze informatie actief te geven. De gameplay-informatie omvat uw console-ID, gaming-service-ID, spelresultaten, game-scores en prestaties, IP-adres, MAC-adres of andere apparaat-ID, andere console/ apparaat-informatie en andere informatie en statistieken met betrekking tot uw servicegebruik. We verzamelen gameplay-informatie, zelfs als u zich niet registreert voor de Services, en we kunnen tevens gameplay-informatie verzamelen terwijl u offline bent. Offline gameplay-informatie wordt verzonden naar Take-Two wanneer u de volgende keer verbinding maakt met internet. We kunnen gameplay-informatie combineren met andere informatie die we over u hebben. 

—Console, gaming en sociale netwerkinformatie

We verzamelen informatie wanneer u platforms van derde partijen gebruikt, zoals een account voor een gameconsole, een servicenetwerk voor een gamingnetwerk, of een servicenetwerk voor sociale netwerken om verbinding te maken met onze Services. Wanneer u deze platforms van derde partijen gebruikt of uw Take-Two-account koppelt, geven de platforms van derde partijen ons informatie over u. Afhankelijk van uw gebruik van of activiteiten op het platform van derde partijen ontvangen we bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, uw vriendenlijst of accountinformatie die nodig is om een gekocht in-game-item te leveren. Via het platform van derde partijen kunt u bepalen welke informatie aan ons wordt verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden, het beleid, de openbaarmakingen of acties van platforms van derde partijen.

—Gezichtsgegevens

Als u de gezichtsfunctie van MyPLAYER gebruikt, ontvangen we foto's van uw gezicht die u aan ons verstrekt. Met deze foto's kunt u een avatar maken en anderen de avatar laten zien die bij uw MyPLAYER hoort. Deze foto's worden alleen gebruikt voor uw MyPLAYER. Uw MyPLAYER is zichtbaar voor u en voor anderen met wie u speelt en kan tijdens het spelen worden opgenomen of op het scherm worden vastgelegd. Inhoud die u uploadt, inclusief het MyPLAYER-gezicht en informatie die verband houdt met het maken ervan, wordt bewaard op onze servers. We zullen het permanent verwijderen: (a) als u ons daarom vraagt, (b) wanneer de online servers van de game worden afgesloten, of (c) binnen drie jaar na uw laatste interactie met ons, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

—Informatie van derde partijen

We ontvangen informatie van derde partijen om de informatie die we over u verzamelen bij te werken. We ontvangen bijvoorbeeld informatie van openbare databases, consolefabrikanten, analyseproviders, game-ontwikkelaars en andere zakelijke partners, waaronder demografische informatie en informatie over uw interesses. We verkrijgen informatie van sociale media en andere openbaar beschikbare bronnen die we kunnen gebruiken om onze gebruikers beter te kunnen begrijpen of om inlichtingen op te vragen over inbreuken op onze Servicevoorwaarden. We ontvangen ook informatie van andere personen die onze Services gebruiken. Dit kan informatie over u bevatten als u wordt vermeld in opmerkingen op onze message boards, forums, chatrooms of andere Services, of als een persoon ons een direct bericht stuurt, bijvoorbeeld over een vermeende schending van onze Servicevoorwaarden.

—Wettelijke grondslag voor verwerking op bepaalde locaties

We verzamelen, gebruiken en verwerken uw informatie anderszins als we een wettelijke grondslag hebben, zoals:

 • Toestemming: we vragen u toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen of te gebruiken voor specifieke doeleinden als we u bijvoorbeeld e-mails over speciale aanbiedingen of competities willen sturen, of als u besluit uw Take-Two-account aan een derde partij te koppelen. 

 • Uitvoering overeenkomst: we verwerken uw persoonlijke informatie wanneer we een overeenkomst met u moeten uitvoeren en beheren, zoals onze Servicevoorwaarden, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met u sluiten, zoals het voltooien van transacties met u en om u toe te staan onze spellen online te spelen.

 • Wettelijke voorschrift: We verwerken uw persoonlijke informatie wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

 • Legitieme belangen: We verwerken uw persoonlijke informatie wanneer dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van anderen en wanneer deze belangen zwaarder opwegen dan uw eigen rechten en belangen. Dit omvat verwerking voor doeleinden zoals het verbeteren van onze producten en services; het uitvoeren van analyses en het inzetten van enquêtes om onze gebruikers beter te kunnen begrijpen; het uitvoeren van direct marketing (wanneer we uw toestemming niet nodig hebben); het anderszins ondersteunen van onze activiteiten, handelingen en Services; het zorgen voor een juiste functionaliteit, beveiliging en integriteit van onze Services; de omgang met gebruikersvragen; de handhaving van onze Servicevoorwaarden en EULA; het voorkomen van fraude; het voorkomen van illegale activiteiten; het voorkomen van schendingen van onze EULA, Servicevoorwaarden, Gedragscode of ander beleid; en het voorkomen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die bedrijven op uw apparaat plaatsen om een ​​computer, browser of apparaat te identificeren als u bepaalde websites, applicaties of andere services op het web bezoekt of gebruikt. We gebruiken cookies, web beacons, internetlogbestanden en vergelijkbare trackingtechnologieën (van ons en van externe leveranciers) om onze services te laten functioneren; uw voorkeuren en instellingen te behouden; verbeterde functies te bieden; te analyseren hoe gebruikers onze Services gebruiken; om fraude te bestrijden; om schendingen van onze EULA en ons beleid te voorkomen; en om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw interesses. Als u ervoor kiest ons informatie te verstrekken kan deze worden gekoppeld aan de informatie die wordt verzameld door cookies en vergelijkbare technologieën, waaronder advertentiecookies. Ons systeem reageert mogelijk niet op Do Not Track-opdrachten of headers van sommige of alle browsers. Het onderstaande hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren biedt aanvullende informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën en de u ter beschikking staande instellingen om cookies te beheren. U kunt ook de cookie-voorkeurstool gebruiken, indien beschikbaar, of het cookiebeleid raadplegen dat bij de Service is opgenomen, indien u op zoek bent naar meer informatie.

—Cookies

Cookies worden gebruikt om een computer, browser of apparaat te identificeren. Bepaalde cookies zijn nodig om de Services te laten functioneren, en anderen staan ons toe om u een verbeterde ervaring bieden. U kunt cookies op uw apparaat uitschakelen of uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer wij, of anderen, cookies naar uw apparaat verzenden. Het uitschakelen van cookies kan echter uw vermogen om bepaalde Services te gebruiken beïnvloeden. Voor meer informatie, inclusief details van specifieke cookies die we gebruiken, en die van toepassing zijn op de Service, gaat u naar de cookie-preference tool of bekijkt u het cookiebeleid dat is opgenomen bij de Service die u gebruikt. U kunt meer informatie vinden en keuzes maken inzake externe cookie-providers in de volgende secties van dit Privacybeleid: Wanneer we informatie delen, adverteren, en u uw account, communicatie en gegevens beheert

—Flash-cookies

We kunnen flash-cookies gebruiken, ook bekend als 'lokaal gedeelde objecten'. U kunt flash-cookies op uw apparaat wissen door de lokale flash-opslaginstelling van uw apparaat op nul te zetten. U kunt ook voorkomen dat entiteiten flash-cookies op uw apparaat plaatsen door uw voorkeuren aan te passen in het Macromedia Website Privacy-instellingenpaneel op http://www.macromedia.com/.

—Web beacons

Een web beacon is een elektronische afbeelding of tag die ons helpt cookies te leveren, gebruikers te tellen die bepaalde pagina's hebben bezocht of bepaalde advertenties of mailings hebben bekeken en analyses uitvoeren voor onze Services en communicaties. 

—Internet-logbestanden 

We kunnen internetlogbestanden verzamelen wanneer u de Services gebruikt. Deze logbestanden kunnen IP-adressen, MAC-adressen of andere apparaat-ID's bevatten, afhankelijk van uw netwerkconfiguratie. Al naar gelang de Service die u gebruikt of de activiteit die u uitvoert, koppelen we deze logbestanden aan uw informatie.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we van en over u verzamelen binnen Take-Two voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder: het leveren van Services; het uitvoeren van bestellingen en verzoeken; het verbeteren van onze services en het analyseren van ons bedrijf; communiceren met u; reageren op vragen of technische problemen; het verrichten van interne marketing en doen van demografische onderzoeken; het ondersteunen en beveiligen van onze producten; en zoals we dit verder vollediger beschrijven in dit Privacybeleid. 

We gebruiken uw informatie binnen Take-Two ook voor commerciële doeleinden, dat doen we onder andere: door u en vergelijkbare consumenten direct marketing en online/ sociale media-advertenties van Take-Two en onze zakelijke partners te sturen, inclusief het gebruik van demografische informatie; voor andere doeleinden die worden vastgesteld wanneer u uw informatie verstrekt; of anders aan de hand van uw toestemming. We kunnen uw informatie verder gebruiken zoals wettelijk is toegestaan.

Als u deelneemt aan open communities, zoals online gamesessies en sociale netwerkservices posten we automatisch bepaalde informatie, zoals uw gebruikersnaam of ID en gameplaystatistieken, binnen de game, op sociale netwerkservices, op onze Services of op gespecialiseerde gamesites. Als u deelneemt aan toernooien of andere online game-evenementen moeten we uw informatie openbaar maken. We gebruiken ook geautomatiseerde middelen om de gameplay te controleren zodat u en anderen onze Services gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke beleid, inclusief onze EULA en onze Servicevoorwaarden. Als we vaststellen dat u onze Servicevoorwaarden of een ander toepasselijk beleid heeft geschonden kan dit leiden tot uw tijdelijke of permanente uitsluiting van de Services.

We gebruiken informatie die we van en over u verzamelen voor zakelijke doeleinden, waaronder:

 • Het leveren van de Services;

 • Het uitvoeren van productbestellingen en andere verzoeken, het beantwoorden van uw vragen en de communicatie met u;

 • Het verbeteren van uw ervaring met de Services, inclusief het herkennen van u, het opslaan van uw voorkeuren en instellingen en het linken naar uw externe console en uw gaming- en sociale netwerkplatforms;

 • Het bieden van technische en andere ondersteuning;

 • Het beoordelen van het gebruik en de werking van de Services, het ontwikkelen van nieuwe producten of services, en het uitvoeren van analyses om onze software, inhoud, interne marketing, ondersteuning en Services te verbeteren of aan te vullen; 

 • Het uitvoeren van interne marketing en demografische onderzoeken; 

 • Het analyseren van onze gebruikers, in combinatie met andere gegevens, ter beoordeling van ons gebruikersbestand en voor het ontwikkelen van marketingactiviteiten bij andere vergelijkbare groepen;

 • Het aanpakken van problemen met de Services of andere zakelijke behoeften;

 • Het beschermen van de veiligheid of integriteit van de Services en ons bedrijf, bijvoorbeeld door bescherming tegen en voorkoming van schending van onze EULA en ons beleid, waaronder het bestrijden van fraude, piraterij, bedrog, manipulatie, ongeautoriseerde transacties, claims en andere aansprakelijkheden, en het managen van blootstelling aan risico’s; en

 • Het namens u onderhandelen met de externe console-, gaming- en sociale netwerkplatforms die u verbinden met onze Services.      

We gebruiken informatie die we van en over u verzamelen voor commerciële doeleinden, waaronder:

 • U en andere gebruikers voorzien van aangepaste inhoud op de Services, gerichte aanbiedingen en advertenties op de Services, via e-mail en sms, of op andere websites, mobiele applicaties of sociale media namens Take-Two of onze zakelijke partners; en

 • Contact met u opnemen in verband met informatie, nieuwsbrieven en promotiemateriaal.

We gebruiken ook informatie die we van en over u verzamelen om:

 • Deel te nemen aan andere verwerkingen waarover wij u informeren wanneer u uw informatie verstrekt of wanneer u instemt met een dergelijke verwerking; en

 • voorzover wettelijk is toegestaan.

We gebruiken de informatie die we verzamelen binnen de Take-Two Interactive-bedrijvengroep, waaronder onze labels en divisies Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point en Ghost Story Games.

Als u bepaalde Services gebruikt, zoals de Rockstar Games Social Club of 2K Account, kunnen we u automatisch aan wedstrijden laten deelnemen op basis van uw lidmaatschap of gebruik van de Services.

Zelfs als u zich niet registreert voor de Services, publiceren we gameplay-boards en multiplayer-matchbestanden die informatie bevatten op basis van uw gebruik van de Services, zoals uw gebruikersnaam of ID, wanneer ze essentiële componenten zijn van de Services die we u en anderen aanbieden. We maken bepaalde spelstatistieken openbaar, maar posten geen informatie waarvan we weten dat deze u rechtstreeks identificeert (zoals uw echte naam of e-mailadres), tenzij u die informatie voor dit gebruik heeft verstrekt. Net als andere statistische services voor gameplay, kunnen uw game-activiteit, scoreborden en multiplayer-matchinformatie ingebed worden weergegeven in de Services of webpagina's van derde partijen.

Bij sommige services van derde partijen kunt u ook informatie over uw game-activiteit op hun websites plaatsen om deze met anderen te delen. Als u deze functies gebruikt, zijn het Privacybeleid en de voorwaarden van deze Services van toepassing op uw acties op die websites en de informatie die deze services verzamelen.

Als u onze Servicevoorwaarden of ander toepasselijk beleid schendt, kunnen we u tijdelijk of permanent uitsluiten van de Services. Als u ons beleid heeft geschonden door een bepaalde inhoud te creëren kunnen we ook, tijdelijk of permanent, uw mogelijkheid beperken om nieuwe, door gebruikers gegenereerde inhoud te creëren. 

We combineren informatie die is verzameld via verschillende Services en geven deze openbaar weer, inclusief op onze Services, in onze games, of in multiplayer-spellobby's. Als u bijvoorbeeld uw gameconsole-account aan ons koppelt kunnen we uw in-game-prestaties samen met uw accountnaam weergeven.

Wanneer we informatie delen

Zoals beschreven in dit Privacybeleid, delen we uw informatie met onze verkopers die ondersteuning en andere services verlenen in verband met de Services; aanbieders van advertentieservices en advertentiepartners die ons in staat stellen advertenties te plaatsen en weer te geven op de Services en websites van derde partijen, mobiele applicaties of sociale mediadiensten; en met derde partijen voor samenwerkingsaanbiedingen, juridische en veiligheidsdoeleinden, in verband met de verkoop of overdracht van een bedrijf of van activa, voor gebruik in geaggregeerde of anonieme vorm, en voor andere doeleinden, met uw toestemming.  

—Verkopers

We zetten verkopers in om namens ons services te verlenen. Deze verkopers bieden ons zakelijke, professionele of technische ondersteuning, helpen ons onze activiteiten en Services te beheren, of beheren namens ons activiteiten in verband met ons bedrijf en de Services. Deze verkopers mogen uw persoonlijke informatie niet gebruiken of delen voor hun eigen of commerciële doeleinden.

—Reclame

We gebruiken Take-Two en advertenties van derde partijen ter ondersteuning van onze Services, zoals advertentienetwerken, gegevensuitwisseling, serviceproviders voor het beheer van het websiteverkeer, sociale netwerken en serviceproviders voor marketinganalyse. Deze providers gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zie Cookies en soortgelijke technologieën hierboven) om informatie over uw apparaat en uw servicegebruik te verzamelen. Deze informatie, samen met informatie die we met hen delen, stelt ons of onze providers in staat u of uw apparaat te herkennen en u of uw apparaat advertenties te presenteren. Dit omvat, voor zover relevant, uw apparaattype; IP adres; MAC-adres of ander apparaat-ID; een beveiligde (gehashte) versie van een e-mailadres dat u ons hebt verstrekt; een spelconsole-ID; IDFA, Android-ID of andere advertentie-ID; een account voor gaming-netwerkdiensten; browsertype en -versie, tekenset, schermgrootte en kleur; taal; besturingssysteem en versie; de geïnstalleerde lettertypepakketten; geografische locatie; soorten pagina's, inhoud en advertenties die op het apparaat worden bekeken; frequentie van en de tijd die u doorbrengt tijdens uw bezoek; en informatie over uw gebruik van een site of Service (bijvoorbeeld of u een aankoop doet).

Wij (en soms onze providers) verzamelen of delen deze informatie wanneer u onze Services gebruikt, op een website of een advertentie klikt, of een van onze games of andere mobiele applicaties start. Deze informatie: (1) stelt ons in staat om nauwkeurig en correct te betalen voor advertenties die namens ons worden geplaatst (bijvoorbeeld een advertentie die ertoe heeft geleid dat u een van onze spellen heeft gekocht of gedownload) en wordt betaald wanneer u een advertentie in onze Services ziet; (2) helpt voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet; (3) helpt bij het selecteren en weergeven van gerichte advertenties of andere inhoud op uw computer of apparaat (zoals op websites of sociale netwerkdiensten die u bezoekt of mobiele applicatie die u gebruikt) die mogelijk interessant voor u zijn; (4) helpt bij het meten en analyseren van de effectiviteit van onze advertenties, populariteit van inhoud en verkeer in onze Services; en (5) helpt ons onze Services te verbeteren.

Meer informatie over hoe wij en onze providers uw informatie gebruiken vindt u in het onderstaande hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren; en, voor zover van toepassing op de Service, door gebruik te maken van onze cookievoorkeurstool, indien beschikbaar, of door het bezoeken van het cookiebeleid op de Service.

—Derde partijen

We delen uw informatie met derde partijen zoals beschreven in dit Privacybeleid, waaronder zoals hierna:

 • Samenwerkingsrelaties: Wanneer we diensten of promoties aanbieden in samenwerking met een derde partij die uw informatie voor eigen gebruik ontvangt, zullen wij u daarover informeren op het moment van het verzamelen. U kunt dan ook kiezen of u op het aanbod ingaat.

 • Juridisch en veiligheid: We kunnen uw informatie delen om de veiligheid van onze Services, servers, netwerksystemen, databases en bedrijven te beschermen, alsook in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendommen, interferentie met onze rechten, eigendommen of gebruikers, of andere activiteiten die illegaal zijn of die u of ons kunnen blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheden, daaronder ook begrepen zoals voorgeschreven of gevraagd door wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen. We kunnen uw informatie ook delen met derde partijen wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat een verstrekking noodzakelijk is om mogelijk of feitelijk letsel, interferentie met onze rechten, onze eigendommen, onze gebruikers of met anderen die letsel kunnen oplopen of verlies of schade kunnen lijden, aan te pakken, of wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, en ons beleid en voorwaarden te onderzoeken of af te dwingen, fraude te bestrijden of te voldoen aan een vordering, een gerechtelijk bevel of in het kader van gerechtelijke procedure waarmee Take-Two te maken krijgt. We kunnen uw informatie ook delen wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om ons beleid, onze voorwaarden of een ander juridisch document of contract met betrekking tot de Services of rechten van derde partijen te onderzoeken of te handhaven.

 • Verkoop of overdracht van bedrijfsactiviteiten of activa: We kunnen activa verkopen of kopen tijdens de normale bedrijfsvoering. We kunnen informatie over u bekendmaken en die informatie overdragen aan een andere entiteit als onderdeel van een potentiële of feitelijke overname of fusie van Take-Two of enige activa van ons. Als er een reorganisatie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt of we ons daartegen verdedigen, kan dergelijke informatie worden beschouwd als zijnde van ons en worden verkocht of overgedragen aan derde partijen.

 • Geaggregeerde of anonieme informatie: We kunnen geaggregeerde of anonieme informatie delen met derde partijen ten behoeve van hun marketing- of analysedoeleinden. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u te identificeren. 

 • Zoals aan u bekendgemaakt: We kunnen uw informatie delen zoals aan u bekendgemaakt op het moment van verzameling.

Uw account, communicatie en gegevens beheren

We bieden verschillende opties aan voor het beheren van uw Serviceaccount, berichten die u van ons ontvangt, en hoe we uw informatie gebruiken. Deze omvatten onder andere via de instellingen in uw serviceaccount; het gebruik maken van e-mailtools voor afmeldings- en verwijderingsverzoeken; het afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties; en, afhankelijk van uw locatie, kunt u een inzageverzoek doen of uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie door ons. Dit kan in sommige landen het recht omvatten om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw data. Aanvullende informatie over gebruikersrechten in Californië is beschikbaar in het onderstaande hoofdstuk Uw privacyrechten in Californië.

—Serviceaccounts

U kunt zelf instellen hoe we uw persoonlijke informatie en de communicatie die u van ons ontvangt gebruiken door in te loggen op uw serviceaccount en de account- en privacy-instellingen te organiseren.

—E-mail-abonnement opzeggen

Als u zich heeft geabonneerd op een marketing- of nieuwsbrief van Take-Two kunt u zich afmelden voor die e-mails van marketing- of nieuwsbrieven van een specifiek label of een specifieke divisie door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken. 

—Op Interesse gebaseerde advertenties

Op uw mobiele apparaat kunt u uw privacy- en advertentie-instellingen aanpassen om te bepalen of u reclame wilt ontvangen op basis van uw interesses. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw online activiteiten voor op interesses gebaseerde activiteiten door deelnemende providers, bezoekt u dan het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspof de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/ om de toepasselijke netwerken te selecteren. Voor bezoekers uit het VK, EU, EER of Zwitserland, bezoekt u Your Online Choices op http://www.youronlinechoices.eu/

—2K

Voor het indienen van een inzageverzoek, en, afhankelijk van uw locatie, het indienen van een verzoek om bezwaar te maken, gegevens te verwijderen, te beperken, te corrigeren of een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die door 2K over u is verzameld gaat u naar https://2kgam.es/datarequests. We reageren binnen 30 dagen op inzageverzoeken. Voor zover deze rechten op u van toepassing zijn, kunnen ze in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn of een dwingend belang hebben bij het verwerken van uw persoonlijke informatie, of wanneer de informatie wordt beschermd door bedrijfsgeheimen. Als u onopgeloste problemen heeft, waar toepasselijk, heeft u mogelijk ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Als alternatief kunt u, als u een verzoek in wilt dienen, contact opnemen met Take-Two met behulp van de gegevens in het gedeelte Contact met ons opnemen hieronder.

Om uw 2K-account te verwijderen, logt u in op uw 2K-account en gaat naar https://support.2k.com/hc/en-us/requests/new, en volgt u de instructies. Als u zich niet kunt aanmelden bij uw 2K-account en uw 2K-account wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar [email protected] van hetzelfde e-mailaccount dat u heeft gebruikt om uw 2K-account te registreren, met "2K-account verwijderen" in de onderwerpregel.

—Take-Two Interactive

Om een inzageverzoek te doen en, afhankelijk van uw locatie, een verzoek in te dienen om bezwaar te maken, gegevens te verwijderen, te beperken, te corrigeren of een kopie te ontvangen van de door ons door ons verzamelde persoonlijke informatie bezoekt u https://www.take2games.com/data-request. We reageren binnen 30 dagen op verzoeken. Voor zover deze rechten op u van toepassing zijn kunnen ze in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn of een dwingend belang hebben bij het verwerken van uw persoonlijke informatie of wanneer de informatie wordt beschermd door bedrijfsgeheimen. Als u onopgeloste problemen hebt, waar toepasselijk, heeft u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Als alternatief kunt u, als u een inzageverzoek wilt doen, contact opnemen met Take-Two met behulp van de gegevens in het gedeelte Contact met ons opnemen hieronder.

Uw privacyrechten in Californië

Deze sectie biedt informatie voor inwoners van Californië. Voor Take-Two is mogelijk een bewijs van woonplaats in Californië vereist voordat gereageerd kan worden op verzoeken in dit hoofdstuk.

Categorieën verzamelde informatie

Dit gedeelte beschrijft de soorten persoonlijke informatie die Take-Two verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en kan verkopen (zoals hieronder vollediger beschreven). We bespreken de zakelijke en commerciële doeleinden voor het verzamelen van deze informatie in het gedeelte Hoe we informatie gebruiken hierboven. We categoriseren deze persoonlijke informatie als volgt:

 • **Identificatiegegevens/ contactinformatie:**Identificatiegegevens inclusief uw echte naam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, unieke identificatiegegevens, locatie-informatie, kenmerken van beschermde classificaties onder Californische of federale wetgeving en IP-adres.

 • Commerciële informatie: Uw aankoop- en gebruiksgeschiedenis en voorkeuren.

 • Internet/ elektronische activiteiten: Uw web-/ app-browsing en gameplay-informatie met betrekking tot de Services en informatie met betrekking tot uw online interactie(s) met de Services of onze advertenties.

 • Profielinferenties: De inferenties die we uit uw informatie en webactiviteiten halen om een gepersonaliseerd profiel te maken zodat we goederen en services die interessant voor u kunnen zijn beter kunnen identificeren.

Categorieën verkochte informatie

In de afgelopen 12 maanden, zoals gedefinieerd door de Californische wetgeving, heeft Take-Two unieke identificatiegegevens, IP-adres, evenals internet/ elektronische activiteit en profielinferenties verkocht om ons in staat te stellen gepersonaliseerde advertenties aan u, en anderen zoals u, aan te bieden. We verkopen geen persoonlijke informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar zonder hun toestemming (of, afhankelijk van de leeftijd, van hun ouders).

Categorieën openbaar gemaakte informatie

In de afgelopen 12 maanden heeft Take-Two met betrekking tot elk hierboven beschreven categorieën persoonlijke informatie openbaargemaakt (bijvoorbeeld Identificatie-/ contactinformatie, commerciële informatie, internet/ elektronische activiteit en profielinferenties) voor een zakelijk of commercieel doel.

Uw rechten

Als u een verzoek tot inzage of verwijdering wilt indienen, neemt u contact op met het toepasselijke label, zoals aangegeven in het hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren hierboven. U kunt ook contact met ons opnemen via https://www.take2games.com/data-request of met behulp van de gegevens in het gedeelte Contact met ons opnemen hieronder. We moeten mogelijk eerst uw identiteit verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

Verzoek om toegang. U kunt per jaar maximaal twee verzoeken om informatie indienen over:

 • De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld en verkocht, dan wel voor een zakelijk of commercieel doel met onze dienstverleners hebben gedeeld;

 • De bronnen waaruit we dergelijke persoonlijke informatie hebben verzameld;

 • De derde partijen met wie we die persoonlijke informatie hebben gedeeld en aan wie we die informatie hebben verkocht;

 • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie; en

 • De specifieke stukken persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

Verzoek om verwijdering. U kunt vragen om verwijdering van de persoonlijke informatie die we van of over u hebben verzameld, alhoewel er enkele redenen bestaan die van ons verlangen dat we informatie bewaren, bijvoorbeeld om een transactie voor u te kunnen voltooien, om frauduleuze en illegale activiteiten te detecteren en bescherming te bieden, in verband met handhaving voor interne doeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze rechten uit te oefenen.

We reageren binnen 45 dagen op uw toegangs- en verwijderingsverzoeken, tenzij we extra tijd nodig hebben. In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte.

Opt-Out-aanvraag. U heeft het recht om zich af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie door Take-Two aan derden voor hun commerciële doeleinden. Dit betekent dat, als u zich afmeldt, wij uw persoonlijke informatie niet met dergelijke derde partijen zullen delen in verband met dergelijke doeleinden, tenzij u ons later hiertoe weer verzoekt.

Om u af te melden, klikt u op de link Do Not Sell My Info (Verkoop mijn info niet) in onze voettekst (en hier beschikbaar) en volgt u de instructies op die pagina. Raadpleeg de opt-out-opties in het bovenstaande gedeelte Uw account, communicatie en gegevens beheren om u af te melden voor gepersonaliseerde onlineadvertenties.

Dataretentie

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, indien nodig om u Services te leveren, of om onze Services te beheren. Als u uw account wilt opheffen of ons wilt verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer gebruiken om Services aan u te leveren, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren hierboven. Als uw account inactief is zullen we uw account behouden zolang we redelijkerwijs verwachten dat u zich opnieuw aan zou kunnen melden voor onze Services. Na die periode zullen we persoonlijke informatie verwijderen, inclusief uw e-mailadres en inloggegevens, en heeft u mogelijk geen toegang meer tot uw account. We zullen u op de hoogte brengen voordat we uw accountgegevens verwijderen zodat u de mogelijkheid heeft om uw account actief te houden. We kunnen nog steeds een deel van uw persoonlijke informatie in onze bestanden bewaren, voor een redelijke periode, om geschillen te beslechten, onze EULA of Servicevoorwaarden af ​​te dwingen, onze services te beheren, om te voldoen aan technische en wettelijke voorschriften en/ of andere beperkingen met betrekking tot de beveiliging, integriteit en werking van onze Services, waarna we stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie te verwijderen of archiveren.

De privacy van kinderen

Over het algemeen richten we onze diensten op een algemeen publiek en verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar (of ouder, indien van toepassing, als de wet voorziet in verschillende beschermingen). We kunnen bepaalde services richten op een publiek van alle leeftijden, inclusief kinderen. Voor deze Services kunnen we het verzamelen van persoonlijke informatie over de Services van iedereen beperken, een leeftijdsgrens toepassen waardoor kinderen de Services kunnen gebruiken en de verzameling van persoonlijke informatie van kinderen op de Services beperken, of toestemming van een ouder verkrijgen om persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen. Als we vaststellen dat een kind persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder zullen we deze informatie onmiddellijk verwijderen. We moedigen ouders aan om hun kinderen te instrueren om nooit echte namen, adressen of telefoonnummers zonder toestemming af te geven wanneer ze het internet gebruiken.

Informatiebeveiliging

We volgen de algemeen aanvaarde standaarden van de branche en handhaven passende waarborgen om de veiligheid, integriteit en privacy van de informatie die we over u verzamelen te helpen beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de informatie die wij beheren. Geen enkel systeem kan echter 100% veilig zijn en we kunnen dan ook geen garanties geven met betrekking tot onze beveiligingsmaatregelen.

Internationale overdracht

Wij en onze leveranciers kunnen informatie over u verwerken, overdragen en opslaan in verband met de Services in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet beschikken over gegevensbeschermingswetten die gelijkwaardig zijn aan het land waar u woont. We nemen maatregelen om passende waarborgen aan te wenden wanneer we die informatie overdragen.

Wanneer uw informatie zich in een ander land bevindt, kan hiertoe toegang worden verkregen door de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsinstanties in overeenstemming met de wetten van dat land. Als u in het VK, de EU, de EER of Zwitserland woont, vertrouwen we op standaardcontractbepalingen en/ of andere goedgekeurde wettelijke mechanismen om persoonlijke informatie van het VK, de EU, de EER of Zwitserland over te dragen naar landen die zich buiten deze locaties bevinden (waar van toepassing). Om een kopie van dergelijke standaardcontractbepalingen aan te vragen, indien van toepassing, dient u een gegevensverzoek in zoals beschreven in het hoofdstuk Uw account, communicatie en gegevens beheren hierboven.

Andere voorwaarden van Take-Two, voorwaarden van derde partijen en links naar andere websites

Het gebruik van onze services en producten kan onderhevig zijn aan andere voorwaarden en informatieverschaffingen die door ons, consolefabrikanten en andere partners zijn verstrekt, waaronder: (i) de EULA die bij uw aankoop is geleverd; (ii) onze Servicevoorwaarden; (iii) andere voorwaarden en informatieverschaffingen die door ons of derde partijen beschikbaar zijn gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken op websites van derde partijen die mogelijk zijn gekoppeld aan de Services.

Publieke berichten

Als u persoonlijke informatie deelt, een afbeelding of video publiceert, of andere inhoud op openbare forums verstrekt, zoals op een message board, chatroom, commentaarveld of profielpagina, kunnen andere mensen die informatie bekijken, verzamelen en gebruiken. Als uw gebruikersnaam of ID uw echte naam bevat, onderkent u dat uw naam openbaar zal worden gemaakt op scoreborden en elders, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Gebruikers van dergelijke openbare forums kunnen u mogelijk identificeren, de informatie gebruiken om u berichten te sturen of alle afbeeldingen, video's of inhoud die u heeft gedeeld te kopiëren. Op geen van deze openbare fora kunt u privacy of vertrouwelijkheid verwachten. U wordt sterk aangemoedigd om uw persoonlijke informatie niet te delen op openbare forums of in uw gebruikersnaam of ID. U bent verantwoordelijk voor alle informatie of inhoud die u openbaar maakt met behulp van onze Services. 

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of onze handelswijzen, neem dan contact op met de beheerder van ons Privacybeleid op 646-536-2842; via e-mail op [email protected]; of per post: Take-Two Interactive, t.a.v.: Privacy Policy Administrator, 110 W 44th Street, New York, NY 10036 USA. Als u zich in het VK, de EU, de EER of Zwitserland bevindt, geef dat dan aan in uw e-mail, brief of telefoongesprek; u heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. .  Om een inzageverzoek te doen en, afhankelijk van uw locatie, een verzoek in te dienen om bezwaar te maken, gegevens te verwijderen, te beperken, te corrigeren of een kopie te ontvangen van de door ons door ons verzamelde persoonlijke informatie bezoekt u https://www.take2games.com/data-request. We reageren niet op ondersteuningsverzoeken of andere niet-privacygerelateerde correspondentie op dit contactpunt.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Controleer alstublieft met regelmaat of u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Als we dit Privacybeleid op een wezenlijke manier wijzigen zullen we u hiervan op de hoogte stellen en, in een voorkomend geval, aanvullende keuzes met betrekking tot dergelijke wijzigingen bieden. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving betekent uw voortdurende gebruik van de Services dat u deze wijzigingen accepteert.