Take-Two Hizmet Koşulları

Son Güncelleme: 29 Ocak 2024

Take-Two Interactive Software, Inc., genel merkezi 110 W. 44thStreet, New York, NY 10036, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve grubu tüm Take-Two kuruluşlarını ve etiketlerini içeren küresel bir şirkettir (topluca “Take-Two, “biz,” “bize,” ve “bizim”). Bu Hizmet Koşulları (“Sözleşme”), oyunlarımızı, uygulamalarımızı, ürünlerimizi, web sitelerimizi ve diğer hizmetlerimizi (“Hizmetler”) ve ayrıca Sanal Ögeleri (aşağıda Bölüm 3’te tanımlandığı gibi) ve Hesabınızı (aşağıda Bölüm 1.3’te açıklandığı gibi) kullanmanız için size erişim teklif ettiğimiz hüküm ve koşulları kapsamaktadır. Bu Sözleşme, siz ve Take-Two arasında yasal bir sözleşmedir. Hizmetlerimize erişmekle bu Sözleşmenin koşullarına bağlı olmayı kabul edersiniz.

Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, ikamet ettiğiniz yetki bölgesindeki zorunlu tüketici yasalarının uygulanmasını sınırlandırmayı veya hariç tutmayı amaçlamamaktadır. Bu Sözleşmedeki tüm koşulları kabul etmiyorsanız Hizmetleri veya herhangi bir Sanal Ögeyi kullanmanıza veya bir Hesap oluşturmanıza izin yoktur.

Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatle okuyun ve bu bölümleri incelerken özellikle dikkatli olun:

Bölüm 6 — Kullanıcı Kuralları.

Hizmetlerimizi kullanımınız, sosyal ve çevrim içi oyun deneyimlerimizin tüm kullanıcılar, çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için kapsayıcı ve saygılı olmasını sağlamamıza yardımcı olma yükümlülüğünü ve sorumluluğunu içerir. Hizmetleri, Sanal Ögeleri veya Hesabınızı kullanırken Davranış Kuralları da dâhil olmak üzere Bölüm 6’daki kurallara uymalısınız.

Bölüm 15 — Zorunlu Tahkim.

BU SÖZLEŞME AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE VE AVUSTRALYA, İSVİÇRE, BİRLEŞİK KRALLIK VEYA AVRUPA EKONOMİK BÖLGESİ DIŞINDAKİ DİĞER BÖLGELERDE İKAMET EDEN TÜM KULLANICILAR İÇİN ZORUNLU BİR TAHKİM MADDESİ VE TOPLU DAVA VE JÜRİLİ YARGILAMA HAKLARINDAN FERAGAT İÇERİR.

KAPSAM DÂHİLİNDEKİ KULLANICILAR İÇİN, BÖLÜM 15.5(3)’TEKİ SÜREÇ ARACILIĞIYLA TERCİH DIŞI BIRAKMADIĞINIZ SÜRECE TAHKİM SÖZLEŞMESİNE TABİ OLACAKSINIZ; BU DA SİZİN VE TAKE-TWO’NUN, SINIRLI İSTİSNALARA TABİ OLARAK, HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI NİHAİ VE BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM YOLUYLA ÇÖZMENİZ GEREKECEĞİ ANLAMINA GELİR. TAHKİM MADDESİ, JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINIZDAN VE TOPLU DAVALARA, MÜŞTEREK DAVALARA VE DİĞER HER TÜRLÜ MAHKEME İŞLEMİNE KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT EDER. ZORUNLU TAHKİM MADDESİNİ VE TOPLU DAVA/JÜRİLİ YARGILAMA FERAGATİNİ ANLADIĞINIZI VE -GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE TERCİH DIŞI BIRAKMADIĞINIZ SÜRECE- AÇIKÇA KABUL ETTİĞİNİZİ TEYİT EDİYORSUNUZ

ZORUNLU TAHKİM, YASAL HAKLARINIZ ÜZERİNDEKİ ETKİ VE TERCİH DIŞI BIRAKMAK İÇİN ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLI HAKKINIZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BU SÖZLEŞMENİN 15. BÖLÜMÜNE BAKIN.

1. Hizmetleri Kullanımınız.

1.1. Yaş Kısıtlamaları ve Yasal Sorumluluk. Bu Sözleşmede kullanıldığı şekli ile, “siz” veya “sizin”, Hizmetlerimiz ile etkileşimde bulunan bireysel kullanıcı demektir; söz konusu kullanıcı 18 yaşının (veya ülkenizdeki minimum yasal yetişkinlik yaşının) altında ise “siz” veya “sizin”, kullanıcı adına bu Sözleşmeyi yapan kullanıcının ebeveyni veya yasal vasisi demektir. Siz veya gözetiminiz altındaki herhangi bir kişi Hizmetleri yalnızca siz veya gözetiminiz altındaki kişi ilgili Hizmet için minimum yaş düzeyinin üzerinde ise kullanmalıdır. 18 yaşının (veya ülkenizdeki yasal yetişkinlik yaşının) altındaki reşit olmayan kişiler, ebeveynlerinden veya vasilerinden bu Sözleşmeyi incelemelerini ve onlara açıklamalarını ve bu Sözleşmeyi onlar adına kabul etmelerini istemelidir. Bu Sözleşmeyi reşit olmayan bir kişi adına kabul ediyorsanız söz konusu reşit olmayan kişi tarafından kullanılan Sanal Ögeler veya Hesap dâhil olmak üzere reşit olmayan kişinin Hizmetleri kullanımını denetlemelisiniz. Reşit olmayan bir kişinin ebeveyni veya vasisi olmanız ve bu Sözleşmeyi onun adına kabul etmeniz durumunda çocuğunuzun Sanal Ögeler veya Hesaplar da dâhil olmak üzere Hizmetlerin tüm kullanımlarından, bu kullanımlara sizin tarafınızdan açıkça izin verilip verilmediğine bakılmaksızın sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Hizmetlere veya Hesabınıza erişmesine izin verdiğiniz herhangi bir kişinin eylemleri de dâhil olmak üzere Hizmetleri kullanırken veya onlara erişirken gerçekleştirdiğiniz tüm eylemlerden yasal ve finansal olarak siz sorumlusunuz.

1.2. Bu Sözleşmede Yapılan Değişiklikler. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu tür değişiklikleri, değiştirilen Sözleşme yürürlüğe girmeden önce size bildirmeye çalışacağız. Değiştirilen Sözleşmenin koşullarını kabul etmek istemezseniz değiştirilen Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra Hizmetlere artık erişemeyebilirsiniz. Değiştirilen Sözleşmeyi size bildirirken bu yasal sonuç hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Değiştirilen Sözleşmeyi aktif şekilde kabul etmekle veya değiştirilen Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmekle bu Sözleşmenin değiştirilmiş koşullarına bağlı olmayı kabul edersiniz. Değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmek istemezseniz Hizmetleri kullanımınızı bize herhangi bir ücret ödenmeden feshedebilirsiniz (ancak aşağıdaki Bölüm 4’te belirtildiği gibi, herhangi bir Dijital Mağaza Vitrinine ödenmesi gereken ve ödenmemiş olan herhangi bir tutardan sorumlu olmaya devam edersiniz).

1.3. Hesabınız. Hizmetlerin bazı unsurları bir hesap oluşturmanızı gerektirebilir, diğer Hizmetler için ise Hizmetlere ilk kez eriştiğinizde sizin için otomatik olarak bir hesap oluşturulabilir (her biri bir “Hesap”). Bir Hesap oluşturmak için yaş ve ülke/bölge bilgilerinizi vermeniz ve ardından bir e-posta adresi, bir kullanıcı adı, bir parola ve Hesabınızın oluşturulması ile bağlantılı olarak gerekli görebileceğimiz diğer bilgileri sağlamanız istenebilir ve bunların tümü Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır. Bir Hesap oluştururken hakkınızda doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamak zorundasınız. Hesap kullanıcı adınızı ve parolanızı gizli tutmaktan sorumlusunuz. Ayrıca Hesabınızı veya Hesabınızın kullanıcı adını veya parolasını satmamayı, aktarmamayı veya paylaşmamayı ve Hesabınızın yetkisiz olarak kullanıldığından şüphelenirseniz derhâl bizi bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Herhangi bir meşru nedenle herhangi bir Hesabın oluşturulmasını reddetme hakkına sahibiz ve bu Sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir Hesabı aşağıdaki fesih hükümlerine uygun olarak feshetme ve Gizlilik Politikamıza uygun olarak herhangi bir Hesap bilgisini silme hakkını saklı tutarız.

2. Sınırlı Lisans.

2.1. Fikri Mülkiyetimizin Tüm Haklarını Saklı Tutuyoruz. Aşağıdakilerin tümü dâhil olmak üzere Hizmetler, Sanal Ögeler ve Hesabınız (Hizmetlerin sunulabileceği herhangi bir somut ortam hariç) üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere biz ve lisans verenlerimiz sahibiz ve bunları saklı tutarız: (1) bilgi, metin, veri, dosyalar, kod, komut dosyaları, tasarımlar, grafikler, sanat eserleri, illüstrasyonlar, fotoğraflar, sesler, müzik, başlıklar, temalar, nesneler, karakterler, isimler, diyaloglar, konumlar, hikâyeler, diyagram, animasyon, kavramlar, görsel-işitsel efektler, sanal mallar ve oyun içi para birimi (Sanal Ögeler dâhil), etkileşimli özellikler, oyun oynama, çalıştırma yöntemleri, Hizmetlerin, Sanal Ögelerin veya Hesabınızın materyallerinin derlenmesi, bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi ve telif hakkına tabi diğer tüm materyaller; (2) bizimkiler de dâhil olmak üzere çeşitli tarafların ticari markaları, logoları, ticari adları, ticari takdim şekilleri, hizmet markaları ve ticari kimlikleri ve (3) diğer fikri mülkiyet biçimleri (yukarıda belirtilenlerin tümü, toplu olarak “İçerik”).

2.2. Kişisel, Ticari Olmayan Kullanımınız. Bu Sözleşmenin koşullarına tabi olarak size kişisel, ticari olmayan kullanımınız için Sanal Ögeler ve Hesabınız dâhil olmak üzere Hizmetlere erişmek ve onları kullanmak için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans veriyoruz. İçerik dâhil ancak Hizmetlerin sağlanabileceği herhangi bir somut ortam hariç olmak üzere, Hizmetler, Sanal Ögeler veya Hesabınız satılmamakta, lisanslanmaktadır. Bu lisans sizin için kişiseldir ve size Hizmetlerin, Sanal Ögelerin veya Hesabınızın herhangi biri (veya bunların özelliklerinden veya İçeriğinden herhangi biri) üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez.

2.3. Kısıtlamalar. Bu Sözleşmede verilen sınırlı lisans, Take-Two tarafından sağlanan ve bu tür davranışlara izin veren ayrı, açık yazılı şartlara tabi olmadıkça size Hizmetleri (İçerik dâhil), Sanal Ögeleri veya Hesabınızı satma, kopyalama (yürürlükteki yasa kapsamındaki “kişisel kopya” istisnası gibi geçerli yasal istisnalar dışında), ödünç verme, kiralama, dağıtma, kaynak kodunu çıkarma, kaynak koda dönüştürme, şifresini çözme, üzerinde korsanlık yapma, kaynak kodunu türetme, tersine mühendisliğini yapma (2009/24 sayılı AB Direktifinden veya yürürlükteki diğer yasalardan kaynaklanan geçerli yasal istisnalar kapsamında izin verilen durumlar hariç), değiştirme, türev çalışmalarını oluşturma, ticarileştirme veya başka bir şekilde kullanma hakkı vermez ve bunları yapamazsınız. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, bu Sözleşmede verilen sınırlı lisanstaki hiçbir şey Hizmetlerin (İçerik dâhil), Sanal Ögelerin veya Hesabınızın herhangi bir Üretici Yapay Zekâ Aracı geliştirmek, onu eğitmek, iyileştirmek veya onun için kaynak materyal sağlamak veya onu tanıtmak üzere herhangi bir şekilde kullanılmasına izin vermez ve şüpheye yer vermemek için bu gibi kullanımlar bu belge ile açıkça yasaklanmıştır. “Üretici Yapay Zekâ Araçları”, bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım kodu, yazılı metin, hareketsiz veya hareketli görüntüler, müzik yapıtları, insan sesi emülasyonu, ses materyali veya metne, görüntüye, ses komutlarına veya diğer girdilere dayalı başka yaratıcı çalışmalar gibi içerikler oluşturmak veya üretmek amacıyla yaygın olarak yapay zekâ veya makine öğrenimi olarak bilinen algoritmaları veya teknolojiyi kullanan herhangi bir araç veya bilgisayar programı anlamına gelir. Hesabınızı veya bu Sözleşmeyi aşağıdaki hükümlere uygun olarak sonlandırırsak Hizmetleri, Sanal Ögeleri, Hesabınızı veya herhangi bir İçeriği kullanmanız için bizden size verilen herhangi bir lisans derhâl sona erer.

2.4. Hukuki Sonuç. Bu lisans belirli yasal hakları açıklamaktadır. Eyaletinizin veya ülkenizin yasaları kapsamında başka haklarınız olabilir. Bu lisans, eyaletinizin veya ülkenizin yasaları izin vermiyorsa, eyaletinizin veya ülkenizin yasaları kapsamındaki haklarınızı değiştirmez.

3. Sanal Ögeler.

Sanal Ögeler”, bunlarla sınırlı olmamak üzere madeni paralar, puanlar, mücevherler, jetonlar, silahlar, araçlar, kartlar, görünümler, güçlendirmeler, giysiler, ekipmanlar, kupalar, ödüller, rozetler veya Hizmetler aracılığıyla sunulan, bir Dijital Mağaza Vitrininden satın alınan, kazanılan veya başka bir şekilde edinilen diğer oyun içi sanal varlıklar gibi herhangi bir sanal para birimi, mal, öge, destek veya efekt anlamına gelir. Sanal Ögeler, bu Sözleşmenin koşulları altında lisanslanmaktadır ve buradaki hiçbir şey söz konusu Sanal Ögeler üzerindeki herhangi bir hakkın veya mülkiyet menfaatinin size devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Sanal Ögeler yalnızca belirli konumlardaki kullanıcılar için mevcuttur ve ilgili Dijital Mağaza Vitrini ile sözleşmenizde aksi belirtilmedikçe onaylı bir konumda değilseniz Sanal Ögeleri satın alamaz veya kullanamazsınız. Sanal Ögeler yalnızca Hizmetler aracılığıyla sunulan ve genellikle oyuna özgü olan içerikler için kullanılabilir. Sanal Ögelerin parasal değeri yoktur, Hizmetler dışında kullanılamaz ve Take-Two tarafından sağlanan ve bu tür davranışlara izin veren ayrı, açık yazılı şartlara tabi olmadıkça Hizmetler dışında gerçek para veya değerli ögeler için satılamaz, devredilemez veya kullanılamaz. Herhangi bir Sanal Ögeyi size bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden herhangi bir zamanda değiştirme, silme, taşıma, kaldırma veya askıya alma hakkına sahibiz. Herhangi bir tek oyun için elde tutulabilecek veya Hesabınızda toplam olarak tutulabilecek olan toplam Sanal Öge miktarını sınırlayabiliriz. Belirli bir oyunla veya Hizmetlerin diğer yönleriyle ilgili Sanal Ögeleri elinizde tutabileceğiniz veya kullanabileceğiniz süreyi sınırlayabiliriz. Ek olarak, satın alınacak veya edinilecek Sanal Ögelerin fiyatı ve mevcudiyeti değişebilir. Sanal Ögeler veya Hesabınız üzerinde hiçbir mülkiyetinizin veya başka bir hakkınız olmadığını kabul ediyorsunuz.

4. Satın Alma İşlemleri, Faturala Etme ve Abonelikler.

4.1. Dijital Mağaza Vitrinleri. Hizmetlerin bazı yönleri ve bazı Sanal Ögeler, bizim tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça işletilen bir mağaza vitrini (her biri bir “Dijital Mağaza Vitrini”) aracılığıyla bir ücret ödemenizi gerektirebilir. Bu Hizmetlerin ve Sanal Ögelerin size sağlanmasında sözleşme ortağınız Dijital Mağaza Vitrini olacaktır. Dijital Mağaza Vitrini aracılığıyla yaptığınız satın alma işleminiz, Dijital Mağaza Vitrini tarafından uygulanan ve tümü buraya referans olarak dâhil edilen geçerli tüm hüküm veya koşullara (“Mağaza Vitrini Koşulları”) tabidir. Söz konusu Dijital Mağaza Vitrininden yapılan satın alma işleminiz ile ilgili tüm ücretlerden siz sorumlusunuz ve Dijital Mağaza Vitrinine doğru ve eksiksiz ödeme bilgileri sağlamak zorundasınız. Dijital Mağaza Vitrini, makul bir ön bildirimden sonra sizden tam ödeme almadığını bize bildirirse veya geçerli Dijital Mağaza Vitrininin politikalarını ihlal ederek para iadeleri alırsanız veya almaya çalışırsanız geçerli Hizmetleri veya Sanal Ögelerin tedarikini askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Dijital Mağaza Vitrinine ödeme yapılmaması nedeniyle Hizmetlerin veya Sanal Ögelerin askıya alınması veya iptal edilmesi, Hesabınıza ve herhangi bir İçeriğe veya Hizmete erişimin ve bunlarının kullanımının kaybedilmesine neden olabilir. Şüpheye yer vermemek için, Hizmetlerden herhangi birine erişiminizin Mağaza Vitrini Koşullarını ihlal etmenizin bir sonucu olarak onun tarafından feshedilmesi durumunda size karşı hiçbir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

4.2. Abonelikler. Hizmetlerin bazı yönleri her fatura döneminin başında otomatik, tekrarlayan ödemelerle abonelik temelinde sunulabilir (“Abonelik”). Söz konusu özelliklerin satışa sunulmasının koşullarını otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bazı Aboneliklerin, aşağıdaki şartları değiştirebilecek ek hüküm ve koşullara tabi olarak sunulduğunu lütfen unutmayın.

(1) Satın alma. Abonelikler bir Dijital Mağaza Vitrininden satın alınabilir. Bir Aboneliği kullanmak için: Abonelik ile ilgili ürün veya hizmet için geçerli bir yetkiye sahip olmanız; Dijital Mağaza Vitrininde geçerli bir hesaba ve o hesaba kayıtlı olan güncel, geçerli ve kabul edilmiş bir ödeme yöntemine ve bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekir. Dijital Mağaza Vitrini, geçerli Abonelik ücretini (ve geçerli tüm vergileri) (“Ücret”) her Abonelik yenileme tarihinde seçtiğiniz ödeme yöntemine fatura edecektir. Satın alma işleminden sonra Abonelik(ler)iniz etkinleştirilecek ve kayıt işleminiz sırasında listelenen Abonelikle ilişkili faydalara erişim elde edeceksiniz.

(2) Otomatik Yenilemesi ve İptali. Aboneliğiniz her fatura döneminin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Geçerli fatura döneminiz sona ermeden önce geçerli Dijital Mağaza Vitrini aracılığıyla Aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece Dijital Mağaza o sırada geçerli olan Ücret için ödeme yönteminizden ödeme alacaktır. Bir Aboneliği istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; bu durum otomatik yenilemeyi önleyecek ve mevcut fatura döneminizin sonunda Aboneliği sonlandıracaktır. İptal ederseniz, o sırada geçerli olan fatura döneminizin sonunda Abonelik sona erene kadar faydaları elde etmeye devam edeceksiniz. Varsa, geçerli iade politikaları için lütfen Mağaza Vitrini Koşullarına bakın.

(3) Aboneliklerdeki Değişiklikler. Herhangi bir Aboneliğin koşulları ve bu Abonelikte yer alan faydalar zaman zaman değişebilir. Fayda değişiklikleri, daha önce alınmış faydaların değiştirilmesini veya kaldırılmasını içerebilir. Take-Two ayrıca en az otuz (30) gün süreli bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda bir Aboneliği iptal edebilir. Bu gibi değişiklikler Dijital Mağaza Vitrininin Abonelik ürün sayfasında güncellenecektir ve bu gibi değişiklikler gerçekleşmeden önce Take-Two’dan ve/veya Dijital Mağaza Vitrininden bunlar hakkında e-posta bildirimi alabilirsiniz. Tüm değişiklik bildirimlerini lütfen dikkatle okuyun. Ücret tutarı da dâhil olmak üzere Abonelik koşullarında veya Abonelikte yer alan faydalarda yapılan bir değişikliğin bildirimini aldıktan sonra Aboneliğinizi iptal etmezseniz bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Değişiklikler, Aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesi üzerine veya söz konusu değişiklikleri açıkça kabul ettiğiniz tarih daha önceyse o tarihte yürürlüğe girecektir.

5. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan ve Özel İçerik.

5.1. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik.UGC” bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcıların Hizmetler aracılığıyla oluşturduğu, yüklediği veya dağıttığı metin, gönderiler, ses veya işitsel-görsel iletişimler; kod, komut dosyaları, dokular, modeller, haritalar, dosyalar veya başka varlıklar veya belgeler; fotoğraflar, görüntüler, video veya başka işitsel veya görsel-işitsel çalışmalar ve Hizmetlerle ilgili tüm geri bildirimler veya öneriler dâhil tüm dijital içeriği veya iletişimleri içerir. UGC, Özel İçeriği (aşağıda tanımlanmıştır) özellikle hariç tutar. Hizmetler aracılığıyla oluşturduğunuz, yüklediğiniz veya dağıttığınız UGC’den (“UGC’niz”) yalnızca siz sorumlusunuz ve bu belge ile bize UGC’nizin Bölüm 6’nın koşulları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini beyan ediyorsunuz.

5.2. UGC Hakları. Yürürlükteki yasalar uyarınca UGC’niz üzerinde sahip olabileceğiniz her türlü hakkı, varsa, saklı tutarsınız. Telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere UGC’niz üzerinde bu gibi haklara sahipseniz bu Sözleşmede size lisanslanan haklar karşılığında bu belge ile bize aşağıdakileri yapmak için geri alınamaz, dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan ve alt lisansı verilebilir bir hak veriyorsunuz: söz konusu UGC’nizi Hizmetler dâhilinde veya onlar aracılığıyla veya Hizmetlerin iyileştirilmesi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerle ilgili diğer ticari ve ticari olmayan amaçlar için, söz konusu UGC’nize ilişkin fikri mülkiyet haklarının tam süresi boyunca (bu hakların tüm yenilenmeleri, eski duruma getirilmeleri ve uzatmaları dâhil) herhangi bir ücret olmaksızın veya bildirimde bulunmaksızın kullanmak, çoğaltmak, düzenlemek, değiştirmek, uyarlamak, bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmak, yayınlamak, dağıtmak, iletmek, kamuya açık bir şekilde sergilemek, kamuya iletmek, kamuya açık bir şekilde icra etmek ve başka bir şekilde kullanmak. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, burada Take-Two’ya lisanslanan haklar, Hizmetleri işletmemizin bir parçası olarak Take-Two’nun diğer kullanıcıların UGC’nizi kullanmasına izin verme hakkını açıkça içerir. Hizmetlere veya Hizmetler aracılığıyla UGC’nizi oluşturmakla, yüklemekle veya dağıtmakla bize, UGC’nizdeki ve UGC’nize ilişkin tüm haklara tek ve borçsuz olarak sahip olduğunuzu ve bu Bölümde bize verdiğiniz bu tür hakların ve bu haklardan yararlanmamızın herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini bize beyan edersiniz.

5.3. Özel İçerik. Hizmetlerimizden bazıları, bizim araçlarımızı, düzenleme yazılımımızı, oyun içi işlevselliğimizi veya bizim tarafımızdan sağlanan diğer özellikleri (“Araçlarımız”) kullanarak İçeriği düzenlemenize (örneğin) özel seviyeler, haritalar, oyun içi varlıklar, tasarımlar, giysiler, karakterler, kıyafetler, kurslar, oyunlar veya İçeriğe dayalı başka içerikler (“Özel İçerik”) oluşturmanıza olanak sağlar. Özel İçerik bir sınırlama olmaksızın oyun içi varlıklar, haritalar, ekran görüntüleri, videolar, oyun içi ses kayıtları, oyun klipleri ve canlı yayınlar dâhil olmak üzere Araçlarımız kullanılarak oluşturulan tüm içeriği içerir. Özel İçeriği yalnızca Hizmetlerle ve/veya yalnızca bizim tarafımızdan yetkilendirildiği şekilde kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz Özel İçerikten yalnızca siz sorumlusunuz ve bu Özel İçeriğin, sınırlama olmaksızın Bölüm 6’daki koşullar dâhil olmak üzere bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini kabul ediyorsunuz.

5.4. Özel İçerik Hakları. Take-Two, yürürlükteki yasalar uyarınca tüm Özel İçeriklere ilişkin tüm hakları ve mülkiyeti saklı tutar. Yürürlükteki yasa uyarınca, Özel İçerik oluşturmanız, söz konusu Özel İçerikte herhangi bir fikri mülkiyet hakkına sahip olmanızla sonuçlanırsa, bu Sözleşmede size lisanslanan haklar karşılığında, dünya genelindeki tüm fikri mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu Özel İçeriğe ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri söz konusu Özel İçeriğin oluşturulması üzerine söz konusu fikri mülkiyet haklarının tüm süresi boyunca (bu hakların tüm yenilenmeleri, eski duruma getirilmeleri ve uzatmaları dâhil olmak üzere) bu belge ile bize serbestçe temlik dersiniz. Yukarıda belirtilen temlik işlemine rağmen herhangi bir nedenle Özel İçerikteki herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya diğer hakları elinizde tutarsanız bu belge ile bize aşağıdakileri yapmak için geri alınamaz, dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan ve alt lisansı verilebilir bir hak verirsiniz: söz konusu Özel İçeriği, Hizmetler dâhilinde veya onlar aracılığıyla veya Hizmetlerin iyileştirilmesi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerle ilgili diğer ticari ve ticari olmayan amaçlar için, söz konusu Özel İçeriğe ilişkin fikri mülkiyet haklarının tam süresi boyunca (bu hakların tüm yenilenmeleri, eski duruma getirilmeleri ve uzatmaları dâhil) herhangi bir ücret olmaksızın veya bildirimde bulunmaksızın kullanmak, çoğaltmak, düzenlemek, değiştirmek, uyarlamak, bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmak, yayınlamak, dağıtmak, iletmek, kamuya açık bir şekilde sergilemek, kamuya iletmek, kamuya açık bir şekilde icra etmek ve başka bir şekilde kullanmak. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, burada Take-Two’ya lisanslanan haklar, Hizmetleri işletmemizin bir parçası olarak Take-Two’nun diğer kullanıcıların söz konusu Özel İçeriği kullanmasına izin verme hakkını açıkça içerir.

5.5. İçerik Denetimi; Kaldırma Hakkı. UGC'nizi veya oluşturduğunuz Özel İçeriği barındırma, muhafaza etme, destekleme veya dağıtma yükümlülüğümüz yoktur. Hizmetler aracılığıyla mevcut olabilecek herhangi bir UGC’yi veya Özel İçeriği gözden geçirmiş olmamız gerekmez ve bunları aktif olarak izlemekle yükümlü değiliz. Herhangi bir UGC’nin veya Özel İçeriğin güvenliğini, kalitesini veya orijinalliğini teyit etmiyoruz. UGC ve Özel İçerik Take-Two’nun veya onun yönetiminin, çalışanlarının veya bizimle ilişkili olan herhangi bir başka kişinin görüşlerini temsil etmez. Herhangi bir veya tüm UGC’yi veya Özel İçeriği değiştirebileceğimizi, kaldırabileceğimizi, bastırabileceğimizi, engelleyebileceğimizi, gizleyebileceğimizi, çıkarabileceğimizi veya silebileceğimizi ve herhangi bir yasa dışı UGC’yi veya Özel İçeriği ve ilgili tüm kullanıcı bilgilerini uygun makamlara bildirebileceğimizi anlıyorsunuz. Yürürlükteki yasa kapsamındaki yükümlülüklerimizle tutarlı olarak, Hizmetlerden oluşturduğunuz UGC’nize veya Özel İçeriğe karşı olumsuz bir işlem yapmamız, Hesabınızı askıya almamız veya yasaklamamız ya da oluşturduğunuz UGC’nizin veya Özel İçeriğin bir sonucu olarak Hizmetlerin, Sanal Ögelerin veya Hesabınızın bir kısmına veya tamamına erişiminizi başka bir şekilde kısıtlamamız durumunda sizi bu konuda bilgilendirmeye çalışacağız.

6. Kullanıcı Kuralları.

Bu Bölüm 6’nın amaçları bakımından “Hizmetler” Sanal Ögeleri ve Hesabınızı içerir ve “Materyal” de oluşturduğunuz UGC’niz ve herhangi bir Özel İçeriğiniz demektir.

6.1. Yasa Dışı Davranış veya Yetkisiz Ticari Kullanım Olmaması. Şunları kabul ediyorsunuz:

(1) Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak yasal amaçlar için kullanacaksınız.

(2) Take-Two tarafından sağlanan ve bu tür davranışlara izin veren ayrı, açık yazılı koşullara tabi olmadıkça Hizmetleri herhangi bir para veya başka bir değerli şeyin bahsi ile bağlantılı olarak kullanmayacaksınız.

(3) Hizmetleri kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için kullanacaksınız ve Take-Two tarafından sağlanan ve bu tür davranışlara izin veren ayrı, açık yazılı şartlara tabi olmadıkça Hizmetleri ticari olarak kullanmayacaksınız. Bu, Take-Two tarafından açıkça izin verilmeyen şekilde Hizmetlerden (herhangi bir Sanal Öge veya Hesap dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir şeyin toplanmasına, satılmasına veya takas edilmesine katılmayı, bunlara olanak vermeyi veya bunları teşvik etmeyi; Hizmetlere yetkisiz herhangi bir bağlantıya olanak vermeyi, bunu oluşturmayı veya sürdürmeyi (Hizmetlerden herhangi birini değiştiren, taklit eden veya ona başka bir şekilde bağlanan herhangi bir yetkisiz sunucu dâhil) ve Sanal Ögelerin fiyat farklılıklarından (örneğin gerçek para birimi fiyatları arasında) herhangi bir şekilde yararlanma olanağı yaratmayı veya buna katılmayı içerir.

6.2. Fikri Mülkiyete Saygı. Hizmetleri hiçbir üçüncü tarafın telif hakkını, ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya Bölüm 5’in koşullarını başka bir şekilde ihlal eden herhangi bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

6.3. Davranış Kuralları. Şunları kabul ediyorsunuz:

(1) Herhangi bir başka kullanıcının Hizmetleri amaçlandığı şekilde kullanmasını engellemek veya olumsuz şekilde etkilemek; haksız bir oyun oynama avantajı elde etmek veya geçerli bir hakkınız bulunmayan Sanal Ögelere veya başka İçeriğe erişim elde etmek için uygunsuz veya yetkisiz araçlar kullanmayacaksınız. Buna hile, yetkisiz modlar, bilgisayar korsanlığı, aksaklıklar veya başka teknik istismarlar kullanmak ve kimlik avı, dolandırıcılık veya sosyal mühendislik dâhildir.

(2) Hizmetleri, başka bir kişinin özel hayatını ihlal eden veya ona müdahale eden herhangi bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için kullanmayacaksınız. Buna “internette ifşa etmek” için, yani, başka bir kişiyi utandırmak, korkutmak, zarar vermek veya taciz etmek için bilgi paylaşmak veya paylaşma tehdidinde bulunmak dâhildir.

(3) Hizmetleri bilerek veya kasıtlı olarak yanıltıcı, yanlış veya hileli olan herhangi bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için kullanmayacaksınız. Hizmetleri “spam” faaliyeti için yani bir iletişim kanalını Hizmetlerin işleyişini aksatacak veya engelleyecek, herhangi bir üçüncü taraf ürün veya hizmetinin reklamını yapacak veya başka bir kullanıcının Hizmetleri amaçlandığı şekilde kullanma olanağını olumsuz yönde etkileyecek şekilde tekrarlı veya periyodik olarak kötüye kullanmak için kullanmayacaksınız.

(4) Hizmetleri kan, aşırı şiddet, işkence veya hayvan zulmünün gerçek veya şok edici derecede gerçekçi tasvirlerini veya betimlemelerini içeren Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için kullanmayacaksınız. Bu, Materyalin gerçek veya manipüle edilmiş ortam, animasyon, bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler veya başka dijital tasarımlar olup olmadığına bakılmaksızın bu gibi içeriğin tüm tasvirlerini içerir.

(5) Hizmetleri, başka bir kişinin yeme bozukluğunu, intiharını veya kendine fiziksel olarak başka zararlar verme eylemlerini tasvir eden, destekleyen veya normalleştirmeye çalışan, teşvik eden veya bilinçli olarak bunlara neden olan bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak ya da bu gibi davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız. Bu, başka bir kişinin kendisine fiziksel olarak zarar vermesini veya kendisini aç bırakmasını; tehlikeli miktarlarda alkol, uyuşturucu veya başka maddeler tüketmesini ve bir başkasını korkutmak, manipüle etmek veya bakı altında bırakmak için kendine zarar vermeye girişmesini veya bunu yapma tehdidinde bulunmasını kolaylaştırdığı veya teşvik ettiği makul olarak anlaşılan materyali veya davranışları içerir.

(6) Hizmetleri, küfürlü, zorba, taciz edici veya başka bir kişiye karşı fiziksel veya sözlü bir tehdit olduğu makul bir şekilde anlaşılan Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak ya da bu gibi davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız. Bu, karalayıcı Materyali ve pusmayı, rahatsızlık vermeyi, yayında keskin nişancılık yapmayı, yalan ihbarda bulunmayı veya oyun içi başka küfürlü davranışları içerir.

(7) Hizmetleri pornografik, müstehcen veya cinsel taciz içeren herhangi bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak ya da bu gibi davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız. Bu, talep edilmemiş veya istenmeyen cinsel bakımdan müstehcen Materyal dağıtmayı; başka bir kişiyi talep edilmemiş veya istenmeyen şekilde cinselleştirme girişiminde bulunmayı; başka bir kişinin gerçek, algılanan veya sözde cinselliği veya cinsel faaliyeti temelinde tehditte veya saldırılarda bulunmayı veya başka bir kişinin cinsel olarak müstehcen veya açık içeriğini (ör. “intikam pornografisi”) onun rızası olmadan yetkisiz şekilde paylaşmayı içerir.

(8) Hizmetleri reşit olmayanların cinsel istismarını tasvir eden, tanıtan veya normalleştirmeye çalışan, teşvik eden veya bilinçli olarak buna neden olan herhangi bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için kullanmayacaksınız. Bu, gerçek veya manipüle edilmiş medya, animasyon, bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler veya başka dijital tasarımlar da dâhil olmak üzere reşit olmayanları herhangi bir şekilde cinselleştiren Materyalleri; reşit olmayan biriyle cinsel içerikli veya müstehcen iletişimde bulunmayı veya bulunmaya teşebbüs etmeyi ve reşit olmayan birinden cinsel içerikli veya müstehcen Materyal talep etmeyi veya bu Materyali reşit olmayan biriyle paylaşmayı içerir.

(9) Hizmetleri aşağıdaki özelliklerden herhangi biri temelinde bir bireye veya gruba saldırdığı veya ona karşı nefreti veya şiddeti teşvik ettiği makul olarak anlaşılan herhangi bir ifade biçimi olarak tanımladığımız nefret söylemi veya davranışı oluşturan Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak veya bu gibi davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız: yaş; renk veya ırk; engellilik; etnik köken; cinsiyet veya cinsel kimlik; ulusal köken veya göçmenlik durumu; dini bağlılık; cinsiyet veya cinsel yönelim; askerlik hizmeti; sosyoekonomik sınıf, statü veya kast veya ağırlık, boyut veya vücut tipi.

(10) Hizmetleri şiddet içeren aşırılığı veya terörizmi tasvir eden, teşvik eden veya destekleyen Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak veya bu gibi davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız. Bu, aşırılıkçı şiddeti veya bu tür eylemlerin faillerini onayladığı veya desteklediği ve başkalarına karşı şiddeti teşvik eden veya kışkırtan aşırılıkçı ideolojileri veya komplo teorilerini tanıttığı makul bir şekilde anlaşılan her türlü Materyali veya davranışı içerir.

(11) Hizmetler içindeki belirli oyunları, uygulamaları, ürünleri veya web sitelerini kullanımınız için geçerli olabilecek olan ve tümü buraya referans olarak dâhil edilen münferit Topluluk Standartlarında belirtilen tüm ek kurallara uyacaksınız.

(12) Yukarıdakilere ek olarak Hizmetleri başka herhangi bir Materyal oluşturmak, yüklemek veya dağıtmak için kullanmayacaksınız veya başka türlü yasa dışı olan herhangi bir davranışta bulunmayacaksınız veya Hizmetleri bu Davranış Kurallarında belirtilen ihlallerden herhangi birini gerçekleştirmeye teşebbüs etmek veya bu yönde komplo kurmak için kullanmayacaksınız.

6.4. Teknik İstismar Olmaması. Şunları kabul ediyorsunuz:

(1) İçeriğe, erişim kontrollerine veya teknik koruma önlemlerine erişim üzerindeki coğrafi kısıtlamaları aşmak dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere konumunuzu veya ikamet yerinizi gizlemek veya geçerli yerel yasaya göre yasa dışı olan faaliyetlerde bulunmak için IP vekili oluşturma yöntemini veya başka yöntemleri kullanmayacaksınız.

(2) Take-Two tarafından sağlanan ayrı, açık yazılı koşullara tabi olmadıkça Hizmetleri; söz konusu Hizmetlerin veya İçeriğin bir veya daha çok ayrı internet özellikli cihaza indirilmesini veya orada yayınlanmasını sağlayanlar (veya sağlamaya çalışanlar) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uzak bir sunucu, sanal bilgisayar veya başka bir sistem veya ağ aracılığıyla kullanmayacak veya herhangi bir İçeriği bunlara kopyalamayacaksınız.

(3) Bu Sözleşmeyi ihlal etmek, bilgi veya kullanıcı verilerini toplamak, sistem açıklarından yararlanmak, içerik denetimi veya filtreleme sistemlerini atlatmak veya Hizmetlerin çalışmasını başka bir şekilde engellemek, yönlendirmek veya ona müdahale etmek dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerle kötü niyetli bir şekilde etkileşim kurmak için tasarlanmış olan herhangi bir hata, aksaklık, istismar, hile, bilgisayar korsanlığı, komut dosyası, bot, yetkisiz mod veya başka yöntemler kullanmayacak, tanıtmayacak veya sağlamayacaksınız.

(4) Önceden açık yazılı iznimiz olmadan Hizmetleri tamamen veya kısmen tersine mühendislik işlemine tabi tutamaz, kaynak koda dönüştüremez veya kaynak kodunu çıkaramaz (2009/24 sayılı AB Direktifi veya yürürlükteki diğer yasalardan kaynaklanan geçerli yasal istisnalar kapsamında izin verilen durumlar hariç), görüntüleyemez, gerçekleştiremez, bunlara dayalı türev çalışmalar hazırlayamaz veya başka bir şekilde değiştiremezsiniz.

(5) Hizmetleri yetkisiz bir şekilde değiştirmek veya söz konusu bilgileri iletmek için herhangi bir yazılım, komut dosyası, kod veya başka bilgiler (herhangi bir virüs, solucan, zaman botu, silme botu, truva atı, bilgisayar korsanlığı veya diğer zararlı kodlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dağıtmak, yüklemek veya iletmek için Hizmetleri kullanmayacaksınız.

6.5. İhlalleri Desteklemek veya Teşvik Etmek. Başka bir kullanıcının bu Sözleşmeyi ihlal etmesine veya ihlal etme teşebbüsünde bulunmasına maddi destek sağlamayacağınızı kabul ediyorsunuz. Buna, mali destek, teknik bilgi, uzmanlık veya başka yardımlar sağlamak veya bu Sözleşmeyi ihlal eden davranışlarda bulunulması için tekrarlı şekilde teşviklerde bulunmak dâhildir.

6.6. Çalışanlara, Temsilcilere ve Yüklenicilere Uygulanabilirlik. Açıklık getirmek için, bu Bölüm 6’daki tutum ve davranış kuralları, müşteri desteği, mühendislik, güvenlik veya topluluk ekiplerimizdeki kişiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Take-Two’nun çalışanları, temsilcileri ve yüklenicileri ile iletişimleriniz ve etkileşimleriniz için geçerlidir.

6.7. İhlallerin Sonuçları. Bölüm 6’daki (zaman zaman değiştirildiği şekliyle) Kullanıcı Kuralları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşmeyi ihlal etmeniz hâlinde Take-Two, aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere size karşı olumsuz işlemler yapmamız hakkını saklı tutar: Hesabınızla ilişkili oyun içi ilerlemenin bir kısmını veya tamamını sıfırlamak; Hizmetlerin, Sanal Ögelerin veya Hesabınızın bir kısmına veya tamamına erişiminizi askıya almak; Hizmetlerin, Sanal Ögelerin bir kısmına veya tamamına erişiminizi sonlandırmak veya aşağıdaki fesih hükümlerine uygun olarak Hesabınızı kapatmak; gelecekte bir Hesap oluşturmanızı veya Hizmetlere erişmenizi engellemek veya bu Sözleşmeyi veya yürürlükteki yasalar kapsamındaki diğer haklarımızı yürürlüğe koymak için uygun yasal işlemleri yapmak. İhlalin sizin hayatınıza ve güvenliğinize ya da başkalarına yönelik bir tehdit ya da yasa dışı olduğuna inandığımız başka bir faaliyet içermesi durumunda kolluk kuvvetlerine veya başka bir devlet kurumuna veya düzenleyici makama bildirimde bulunabilir ve Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekilde ilgili kişisel verileri sağlayabiliriz. Diğer kullanıcılar, kolluk kuvvetleri, devlet kurumları veya diğer düzenleyici makamlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflardan alabileceğimiz bilgilere dayanarak size karşı olumsuz işlem yapma hakkını saklı tutarız. Bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan veya başka bir kullanıcı tarafından herhangi bir ihlalinden biz sorumlu değiliz.

6.8. İzleme; Kullanıcı Araçları ve Otomatik Sistemler. Hileyi ve korsanlığı önlemek; bu Sözleşmeye uymanızı sağlamak; bu Sözleşmenin koşullarını uygulatmak ve Hizmetleri geliştirmek dâhil olmak üzere çeşitli farklı amaçlarla Hizmetlerin kullanımını aktif olarak izleyebiliriz (ancak buna mecbur değiliz).

Hizmetler, bu Sözleşmeyi ihlal eden Materyal dağıtılmasını önlemeyi veya durdurmayı amaçlayan otomatik kelime filtreleri ve içerik veya sembol tanıma yazılımı gibi denetim ve filtreleme sistemleri kullanabilir. Hizmetler ayrıca kullanıcıların diğer kullanıcılarla etkileşimlerini kontrol etmelerini sağlayan araçlar da içerebilir, örneğin, kullanıcıların oyun içi metin sohbeti veya sesli iletişimlere katılmasına izin vermek veya kullanıcıların diğer kullanıcıları “sessize almalarına” veya engellemelerine olanak vermek gibi. Hizmetler, oyun içinde bulunan veya özel destek web siteleri aracılığıyla raporlama araçları içerebilir ve kullanıcılar bunlar sayesinde bizim incelememiz için Davranış Kuralları ihlallerini bildirebilir.

Yukarıda açıklanan özellikler ve araçlar, bu Bölümde açıklanan amaçları Hizmetleri kullanıcılarımız için etkili bir şekilde sürdürmek için gereken ölçekte ve kapsamda gerçekleştirmemize yardımcı olmak için algoritmalar, yapay zekâ, makine öğrenimi veya başka otomatik sistemler içerebilir.

Denetim ve filtreleme sistemleri; belirli bir Hizmetin İçeriği, yaş düzeyi veya hedef kitlesi temelinde dâhil olmak üzere Hizmetler arasında farklılık gösterebilir. Hizmetlerin kullanımını nasıl izlediğimiz ve ilgili verileri nasıl topladığımız hakkında daha fazla bilgi Gizlilik Politikamızda bulunabilir. Politikalarımızın ihlallerinin bildirilmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Desteğimizi ziyaret edin.

7. İçerik Raporlama; Kaldırma İstekleri; DMCA.

7.1. Zararlı veya Yasa Dışı İçerik. Hizmetlerde bulunan ve Davranış Kuralları dâhil olmak üzere bu Sözleşmenin 6. Bölümünde yer alan Kullanıcı Kurallarını ihlal eden herhangi bir UGC’den veya Özel İçerikten haberdar olursanız oyun içinde veya ilgili müşteri desteği web sitelerimizde bulunan raporlama araçlarını kullanarak bizi bilgilendirebilirsiniz. Kullanıcı Kurallarını ihlal eden UGC’nin veya Özel İçeriğin nasıl bildirileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Desteğimizi ziyaret edin. Bu tür bir bildirimi bize göndererek, bildirdiğiniz UGC veya Özel İçeriğin Sözleşmeyi ihlal ettiğine ve bildiriminizde sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğuna dair iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuzu bize teyit etmiş olursunuz.

7.2. Telif Hakkı veya Ticari Marka İhlali Bildirimi. Dijital Millennium Telif Hakkı Yasası, 17 U.S.C. § 512 (“DMCA”) gerekliliklerini karşılayan telif hakkı ihlali bildirimlerine yanıt veriyoruz. Herhangi bir İçeriğin, UGC’nin, Özel İçeriğin veya Hizmetlerin başka bir yönünün ticari markanızın telif hakkı ihlalini veya kötüye kullanımını oluşturduğuna inanıyorsanız lütfen atanmış temsilcimize aşağıdaki yazılı bilgilerle birlikte ihlal iddiasıyla ilgili bir bildirim gönderin:

(1) Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

(2) İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin ayrıntılı bir açıklaması;

(3) İhlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin bulunduğu yerin URL’si veya ayrıntılı bir açıklaması;

(4) Anlaşmazlık konusu kullanım için telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yürürlükteki yasa tarafından yetki verilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğu hakkında beyanınız;

(5) Bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yeminli ifadeniz ve

(6) Anlaşmazlık konusu telif hakkının sahibinin veya onun adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası.

Atanmış temsilcimizin iletişim bilgileri şunlardır:

Hizmet Sağlayıcı: Take-Two Interactive Software, Inc.

Posta Adresi: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Amerika Birleşik Devletleri

Kime: DMCA Kaldırma Bildirimi

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-posta: [email protected]

DMCA kapsamında, materyalin veya faaliyetin ihlal edici olduğunu bilerek yanlış beyan etmeniz durumunda tazminattan (maliyetler ve avukat ücretleri dâhil) sorumlu olabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, telif hakkı ihlali bildiriminizde sağlanan bilgilerin, ihlale neden olduğu iddia edilen materyalden sorumlu kişiye sağlanabileceğini lütfen unutmayın.

7.3. Tekrarlı İhlalci Politikası. Örneğin fikri mülkiyet haklarımızı, Davranış Kurallarını veya üçüncü tarafların haklarını ihlal ederek bu Sözleşmeyi tekrarlı şekilde ihlal ederseniz size karşı sınırlama olmaksızın şunlar dâhil olumsuz işlem yapma hakkını saklı tutuyoruz: Hizmetlerin bazılarına veya tamamına, Sanal Ögelere ve/veya Hesabınıza erişiminizi askıya almak; Hesabınızı aşağıdaki fesih hükümlerine uygun olarak kapatmak; gelecekte bir Hesap oluşturmanızı veya Hizmetlere erişmenizi engellemek veya bu Sözleşmeyi veya yürürlükteki yasa kapsamındaki diğer haklarımızı yürürlüğe koymak için uygun yasal işlem yapmak.

8. Güncellemeler ve Özellikler.

8.1. Güncellemeler ve Değişiklikler. Size bildirimde bulunmaksın, Hizmetlere, Sanal Ögelere veya Hesabınıza otomatik veya “arka planda” güncellemeler sağlamak dâhil olmak üzere, Hizmetleri kullanmaya devam etmek için gerekli olabilecek yamalar, güncellemeler veya yükseltmeler sağlayabiliriz. Bu tür güncellemeler, güncellemelerle birlikte başka koşullar sunulmadığı sürece bu Sözleşmeye tabidir ve sunulması durumunda ise o başka koşullar geçerli olur. Herhangi bir güncelleme sağlama yükümlüğüne sahip değiliz. Uyumlulukla ilgili iddialarda bulunmadığımız sürece, Hizmetlerin herhangi bir bölümünü lisanslamak, edinmek veya satın almak için kullandığınız sistem veya cihaz sürümünü destekleyeceğimizi garanti etmiyoruz. Zaman zaman, size ek bir maliyet getirmeden, geçerli bir nedenle herhangi bir Hizmetimizi, Sanal Ögeyi ve/veya Hesabınızı kısmen veya tamamen değiştirebilir, tadil edebilir veya askıya alabiliriz. Geçerli nedenler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: Hizmetlerimizi, Sanal Ögelerimizi veya Hesabınızı iyileştirmek (yeni Hizmetler, Sanal Ögeler veya İçerik sunmak gibi); oyun dengelemek, hata düzeltmek veya istismarları önlemek veya bunlara karşı koymak için gerekli değişiklikler; yeni bir teknik ortam veya artan veya azalan kullanıcı sayısı nedeniyle gerekli olan değişiklikler; şüphe edilen veya gerçek fikri mülkiyet ihlali; üçüncü taraflardan aldığımız lisanslardaki değişiklikler veya diğer üçüncü taraf uyumluluk gereksinimleri; üçüncü taraflarla yaptığımız sözleşmelerin herhangi bir nedenle feshedilmesi; Hizmetlerimizin, Sanal Ögenin veya Hesabınızın bir parçası olan veya bunlarla bağlantılı olan bir hizmetin veya özelliğin üçüncü bir tarafça tedarikinin durdurulması; belirli ve doğrulanabilir şekilde açık piyasa maliyetlerinde değişiklikler; kullanıcıların veya diğer üçüncü tarafların güvenliği için gerekli iyileştirmeler; veya diğer maddi, yasal, düzenleyici veya güvenlik nedenleri yer almaktadır.

8.2. Otomatik Olarak Oluşturulan Oyuncular. Hizmetlerin bir parçası olarak size arkadaşlarınızla veya eşleştirilmiş başka rakiplerle oynama fırsatı sunabiliriz. Doğru beceri düzeyine sahip rakipleriniz bulunmasını sağlamak için bu eşleştirilmiş rakiplerin bazıları gerçek insanlar gibi görünen ve oynayan otomatik olarak oluşturulmuş, bilgisayar kontrollü oyuncular olabilir.

8.3. Kullanılabilirlik. Hizmetler, Sanal Ögeler, İçerik veya Hesabınız sınırlı bir süre için sunulabilir veya bölgenize veya cihazınıza bağlı olarak değişebilir. Bölgeleri değiştirirseniz yürürlükteki yasa kapsamında taşınabilirlik yükümlülüklerimize halel getirmeksizin ve geçerli Dijital Mağaza Vitrini ile anlaşmanıza bağlı olarak, önceki bölgenizde ödemesini yaptığınız veya edindiğiniz belirli Hizmetleri, Sanal Ögeleri veya İçeriği yeniden edinmeniz gerekebilir. Benzer şekilde, bölgeleri değiştirirseniz, önceki bölgenizde erişebildiğiniz belirli Hizmetler, İçerik veya Sanal Ögeler bulunduğunuz yeni bölgenin yürürlükteki yasaları tarafından yasaklanmışsa söz konusu Hizmetlere, İçeriğe veya Sanal Ögelere artık erişemeyebilirsiniz.

8.4. Üçüncü Taraf Hizmetleri. Hizmetler aracılığıyla Take-Two kapsamında olmayan veya bizim kontrolümüz altında olmayan üçüncü taraflarca işletilen içeriğe, yazılıma, uygulamalara, ürünlere, web sitelerine, platformlara, işlevselliğe ve hizmetlere (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) erişme veya bunları etkinleştirme olanağınız olabilir. Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerine erişmeyi, onlarla işlem yapmayı, onları etkinleştirmeyi veya başka bir şekilde etkileşim kurmayı seçtiğiniz takdirde ilgili üçüncü taraf kuruluşunu bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerini size sunması için sizin yönlendirdiğinizi anlıyorsunuz. Üçüncü taraflarla ilişkilerinizden siz sorumlusunuz. Hizmetlerimizi Üçüncü Taraf Hizmetlerine erişmek için kullandığınızda bu Üçüncü Taraf Hizmetini kullanımınızı Üçüncü Taraf Hizmetleri ile ilişkili geçerli tüm kullanım koşulları düzenleyecektir. Hizmetler üzerinde veya Hizmetler aracılığıyla sunulan veya pazarlanan hiçbir Üçüncü Taraf Hizmetini tasdik etmiyoruz. Size herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin bir parçası olarak herhangi bir fikri mülkiyet hakkını lisanslamıyoruz ve herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden veya bunları kullanırken karşılaşabileceğiniz sonuçlardan, bilgilerden, içerikten veya etkileşimlerden size veya başkalarına karşı sorumlu veya yükümlü değiliz. Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerini kullanırken karşılaşabileceğiniz sonuçlar, bilgiler, içerik veya etkileşimlerle ilgili endişeleriniz, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sağlayıcısına yönlendirilmelidir.

8.5. İnternet Tabanlı Hizmetler. Hizmetler kablosuz veya hücresel bir ağ üzerinden internete bağlanmayı gerektirebilir ve bu nedenle Hizmetlere bağlanmak için kullandığınız cihaz, sistem ve yazılım hakkında belirli standart bilgileri alabilir. Bu bilgiler bizim tarafımızdan Gizlilik Politikamıza uygun şekilde toplanır ve kullanılır. Maliyeti size ait olmak üzere internet bağlantınızın bakımından ve güvenilirliğinden ve Hizmetlere herhangi bir kablosuz veya hücresel ağ üzerinden erişiminizin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek kullanım ücretlerinden yalnızca siz sorumlusunuz.

8.6. Üçüncü Taraf Reklamları. Hizmetlerin bazıları üçüncü taraf web siteleri, içeriği, malları, promosyonları veya hizmetleri (“Üçüncü Taraf Reklamları”) için reklamlar veya bunlara bağlantılar içerebilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Reklamından sorumlu değiliz veya bunların içeriğini kontrol etmiyoruz ve bu tür Üçüncü Taraf Reklamlarının Hizmetlere dâhil edilmesi, bu tür Üçüncü Taraf Reklamlarını veya bu tür Üçüncü Taraf Reklamlarının üçüncü taraf sağlayıcılarının web sitelerini, içeriğini, mallarını, promosyonlarını, hizmetlerini veya ticari uygulamalarını tasdik ettiğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez.

9. Bize Karşı Sorumluluklarınız.

Take-Two’yu, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü doğrudan yükümlülük, zarar ve kayıp karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (1) bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz; (2) sizin tarafınızdan sağlanan ve bu Sözleşmeye uygun olarak tarafımızca kullanıldığında üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden her türlü bilgi veya içerik ve (3) yasa dışı eylemleriniz veya ihmalleriniz. Sizin tarafınızdan tazmin edilmeye tabi olan herhangi bir konunun savunulmasında masrafları bize ait olmak üzere yardımcı olabiliriz ve böyle bir durumda bizimle iş birliği yapmayı kabul edersiniz ve biz de zararlarımızı azaltmak için makul adımları atarız. Ancak Take-Two’nun, Take-Two görevlilerinin, çalışanlarının, yüklenicilerinin veya temsilcilerinin ihmalkâr eylemleri veya ihmalleri, dolandırıcılık veya kasıtlı suistimallerinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yükümlülük, hasar veya kayıpla ilgili olarak veya ihlalden sorumlu olmadığınız ölçüde Take-Two’yu tazmin etmeniz gerekmemektedir.

Hizmetleri, Sanal Ögeleri veya Hesabınızı kullanmak için yaptığınız tüm üçüncü taraf masraflarından yalnızca siz sorumlusunuz.

10. Fesih.

Hizmetleri, Sanal Ögeleri veya Hesabınızı kullanmayı istediğiniz zaman durdurabilir ve elinizde bulunan herhangi bir materyalin veya yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya silerek ve/veya Hesabınızı silerek bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Ayrıca Gizlilik Politikamıza uygun olarak Hesabınızı ve kişisel bilgilerinizi herhangi bir zamanda silmemizi talep edebilirsiniz.

Size belirsiz bir süre için sağlanan tüm Hizmetler, Sanal Ögeler ve/veya Hesaplar bakımından, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bu Sözleşmeyi ve Hizmetlere, Sanal Ögelere ve Hesabınıza erişiminizi feshetme veya söz konusu Hizmetleri sağlamayı durdurma hakkına sahibiz. Sizinle iletişime geçmek için makul araçlarımız varsa ve mümkün olması durumunda Hizmetlerin bu şekilde feshinin veya durdurulmasının yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Sizi önceden bilgilendirmenin mümkün olmadığı durumlarda sizi daha sonra en kısa sürede bilgilendirmeye çalışacağız. Mutat ikametgâhınızın Almanya’da olması durumunda her iki tarafın da haklı nedenle olağanüstü fesih hakkı etkilenmeyecektir. Münferit durumun tüm koşulları dikkate alınarak ve her iki tarafın da menfaatleri tartılarak, fesheden tarafın sözleşmeye dayalı ilişkiyi kararlaştırılan fesih tarihine veya ihbar süresinin bitimine kadar sürdürmesinin makul olarak beklenemeyeceği durumlarda haklı neden mevcuttur.

Aşağıdaki durumlarda Hizmetlerin, Sanal Ögelerin, İçeriğin ve/veya Hesabınızın herhangi bir özelliğine erişim hakkınızı derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz: bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz; Hizmetleri, Sanal Ögeleri veya Hesabınızı hileli, yasa dışı veya amaçları dışında herhangi bir şekilde kullanmanız; bize karşı herhangi bir aleyhte işlem başlatmanız veya bunu yapmak için yasal bir yükümlülüğümüz olması. Hizmetlerin, Sanal Ögelerin veya Hesabınızın bir kısmına veya tamamına erişim hakkınızı feshetmeye veya askıya almaya karar verirsek eylem sizi bilgilendirmemizi gerektirmeyen yasal bir yükümlülük altında yapılmadıkça veya bunu yapmamız mümkün değilse sizi söz konusu fesih veya askıya alma işleminden önce bilgilendirmeye çalışacağız.

Bu Sözleşme feshedilirse (veya Hizmetlere, Sanal Ögelere, İçeriğe veya Hesabınıza erişim hakkınızı bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak sona erdirirsek) bu Sözleşme kapsamında (veya söz konusu Hizmetler, Sanal Ögeler, İçerik veya Hesapla ilgili olarak) size verilen lisansların derhâl sona ereceğini kabul ve beyan edersiniz.

11. Işığa Duyarlılık Nöbeti Uyarısı.

Bireylerin çok küçük bir yüzdesi, belirli video oyunlarında görünen görsel efektlerin bazıları da dâhil olmak üzere belirli ışık paternlerine veya yanıp sönen ışıklara maruz kaldığında epileptik nöbetler yaşayabilir. Belirtiler epilepsi veya ışığa duyarlılık öyküsü olmayan kişiler tarafından bile yaşanabilir. Sizde veya ailenizden herhangi birinde epileptik veya ışığa duyarlılık durumu varsa, lütfen video oyunlarımızdan herhangi birini oynamadan önce doktorunuza danışın.

Video oyunlarımızdan herhangi birini oynarken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhâl kullanmayı bırakın ve oyuna devam etmeden önce doktorunuza danışın: baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmeleri, farkındalık kaybı, oryantasyon bozukluğu, herhangi bir istemsiz hareket veya kasılmalar.

12. Çeşitli.

12.1. Genel. Burada bağlantısı verilen tüm belgeler veya politikalarla birlikte bu Sözleşme, Hizmetleri (Sanal Ögeler ve Hesabınız dâhil) kullanımınız için sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamıdır. Sizin ve bizim aramızda bunları kullanımınızla ilgili daha önce yapılmış tüm yazılı sözleşmelerin yerine geçer. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen temlik edebileceğimizi kabul ediyorsunuz. Yaptığımız temlik, sözleşme tarafı olarak bizde bir değişikliğe yol açarsa bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahipsiniz. Siz bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı temlik edemez veya yükümlülüklerinizi başkasına aktaramaz ya da Hizmetleri, Sanal Ögeleri veya Hesabınızı kullanmak için herhangi bir hakkı aktaramazsınız. Mutat ikametgâhınız Almanya’da ise yukarıdaki cümle, bu Sözleşmeden kaynaklanan ve bize karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir parasal talep için geçerli değildir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verilirse söz konusu hüküm ya yalnızca uygulanabilir hâle getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde yeniden düzenlenecek ya da Sözleşmeden tamamen çıkarılacak ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır. Bölüm 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 ve bu Sözleşme sona erdikten sonra doğası gereği geçerli olan bölümler bu Sözleşmenin feshinden veya iptalinden sonra da yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri herhangi bir yasayı, yönetmeliği, yasal süreci veya resmî talebi yerine getirmek için bu Sözleşme veya Hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileri gereken şekilde açıklayabilir.

12.2. İhracat Yasaları. Hizmetler, Sanal Ögeler veya Hesabınız için geçerli olan ve varış yerleri, kullanıcılar ve kullanım ile ilgili kısıtlamalar içeren tüm geçerli yerel ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine (zaman zaman değiştirilmiş olabilir) uymak zorundasınız. Hizmetlerin, Sanal Ögelerin veya Hesabınızın herhangi bir bölümünü ABD’nin mallara ambargo uyguladığı herhangi bir ülke (veya bunun vatandaşına veya mukimine) veya ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar ve Engellenmiş Kişiler listesinde ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yönetilen diğer yaptırım listelerinde yer alan herhangi bir kişi için kullanmamayı, oraya ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi, indirmemeyi veya başka bir şekilde aktarmamayı kabul edersiniz. Ambargolu bir ülkede bulunmadığınızı, bu ülkenin kontrolünde olmadığınızı veya bu ülkenin vatandaşı veya mukimi olmadığınızı ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş veya Engellenmiş Kişi olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

13. Bize Ulaşın.

Hizmetler, Sanal Ögeler, Hesabınız veya bu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen Take-Two’nun Müşteri Desteğini ziyaret edin ve bir destek bileti gönderin. Take-Two’un Müşteri Desteği, Take-Two ile iletişim kurmanız için tek bir iletişim noktası sağlar.

Take-Two ile iletişime geçmek isteyen kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler, ulusal makamlar ve güvenilir işaretçiler Take-Two ile iletişim kurmak ve Take-Two’ya etkili hizmet sağlamak için Take-Two Yasal Yaptırım'ı ziyaret etmeli ve orada belirtilen talimatlara uymalıdır. Take-Two Yasal Yaptırım, Take-Two ve yasal temsilcileri ile iletişim kurmak için kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler, ulusal makamlar ve güvenilir işaretçiler için tek bir iletişim noktası sağlar.

14. Geçerli Yasa, Anlaşmazlıklar ve Yükümlülük: AU, CH, AEA, UK.

Avustralya, İsviçre, Birleşik Krallık veya Avrupa Ekonomik Alanındaki herhangi bir bölgede mutat şekilde ikamet ediyorsanız bu Bölüm 14’ün koşulları Take-Two ile yasal sözleşmeniz için geçerlidir. Bu bölgelerin veya yetki bölgelerinin dışında mutat şekilde ikamet ediyorsanız lütfen aşağıdaki Bölüm 15’e bakın.

14.1. Geçerli Yasa ve Yargılama Yetkisi. Bu Sözleşme, yasalar çelişkisi kurallarına bakılmaksızın ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarına tabi olacak ve bu yasalar kapsamında yorumlanacaktır. Tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargılama yetkisi, mutat şekilde ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili mahkemeleri olacaktır.

14.2. Yükümlülüğümüzün Sınırlandırmaları. TAKE-TWO, HİZMETLERDEN VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR MÜCBİR SEBEP OLAYI YÜZÜNDEN HERHANGİ BİR DOLAYLI KAYIP VEYA ZARARDAN VEYA SORUMLULUKLARININ İHLAL EDİLMESİNDEN DOLAYI HİÇBİR DURUMDA SİZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BU SÖZLEŞMEDEKİ HİÇBİR ŞEY; BİZİM İHMALİMİZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN DOLANDIRICILIK VEYA ÖLÜM VEYA HERHANGİ BİR KİŞİSEL YARALANMA İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYAN HAKLARI VEYA ZARARLARI HARİÇ TUTMAYI AMAÇLAMAMAKTADIR.

Yürürlükteki herhangi bir yasa, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak bizim tarafımızdan tedarik edilen herhangi bir mal veya hizmetle ilgili bir garanti bulunduğunu öngörürse ve bu garantiye uymama yükümlülüğümüz hariç tutulamazsa ama sınırlandırılabilirse, böyle bir uymama yüzünden yükümlülüğümüz (bizim tercihimize bağlı olarak), bir mal tedariki durumunda malları değiştirmemiz veya eş değer mallar tedarik etmemiz, malları onarmamız veya size tam veya kısmi bir geri ödeme sağlamamız veya bir hizmet tedariki durumunda ise hizmetleri yeniden tedarik etmemiz, kullanılmayan kısım için size bir geri ödeme vermemiz veya azalmış değeri karşılığında tazminat sağlamamızla sınırlıdır.

15. Geçerli Yasa, Anlaşmazlıklar ve Yükümlülük: Amerika Birleşik Devletleri ve Dünyanın Geri Kalanı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Avustralya, İsviçre, Birleşik Krallık veya Avrupa Ekonomik Alanındaki herhangi bir bölge dışındaki herhangi bir bölgede mutat şekilde ikamet ediyorsanız bu Bölüm 15’in koşulları Take-Two ile yaptığınız yasal sözleşme için geçerlidir. Avustralya, İsviçre, Birleşik Krallık veya Avrupa Ekonomik Alanındaki herhangi bir bölgede mutat şekilde ikamet ediyorsanız lütfen yukarıdaki Bölüm 14’e bakın.

15.1. Geçerli Yasa ve Yargılama Yetkisi. Bu Sözleşme New York Eyaletinde yapılmıştır ve yasalar çelişkisi kurallarına bakılmaksızın New York Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bölüm 15.5’te aksi açıkça belirtilmedikçe sizinle Take-Two arasındaki tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargılama yetkisi New York Bölgesi, New York’ta bulunan eyalet ve federal mahkemelerdedir ve siz ve Take-Two, kişisel yargılama yetkisini kabul edersiniz ve bu mahkemelerde yargılama yerine karşı tüm itirazlardan feragat edersiniz.

15.2. Garanti Reddi. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİZMETLER SİZE “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” VE “TÜM HATALARIYLA” SAĞLANMAKTADIR. NE TAKE-TWO, NE HERHANGİ BİR DİJİTAL MAĞAZA VİTRİNİ NE DE BİZİM VEYA ONLARIN İLGİLİ GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ, AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE YAZILIM, İÇERİK, ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ VEYA DİĞER HİZMETLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN, GARANTİ, VAAT VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. NE TAKE-TWO NE DE HERHANGİ BİR DİJİTAL MAĞAZA VİTRİNİ, HİZMETLERİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, HATASIZ VEYA VİRÜSSÜZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. TAKE-TWO VE HER DİJİTAL MAĞAZA VİTRİNİ, YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TATMİN EDİCİ KALİTE DÂHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİYİ REDDEDER.

15.3. Sınırlı Donanım Garantisi. Hizmetleri satın alan ilk tüketiciye, varsa, Hizmetleri içeren fiziksel depolama ortamının (“Mallar”) normal kullanım koşullarında satın alma tarihinden itibaren 90 gün boyunca malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederiz. Malların ilk satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde kusurlu olduğu tespit edilirse, Mallar bizim tarafımızdan üretilmeye devam edildiği sürece, Malları teslim almamız üzerine (posta ücreti ödenmiş, satın alma tarihinin kanıtı ile birlikte) ilgili kusurlu Malları ilgili 90 günlük süre içinde ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul ederiz. Mallar artık mevcut değilse eşit veya daha yüksek değerde benzer mallar ikame etme hakkımızı saklı tutarız. Bu garanti, orijinal olarak tarafımızca sağlanmış olan şekilde Mallarla sınırlıdır ve normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir. Bu garanti, iddia edilen kusurun ilgili Malların kötüye kullanılması, yanlış kullanılması, kötü muamele görmesi veya ihmal edilmesinden kaynaklanması durumunda geçerli olmayacaktır. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, BU GARANTİ AÇIK VEYA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.

Yukarıdaki sınırlı garanti konusunda yardım için lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin.

15.4. Yükümlülüğümüzün Sınırlandırmaları. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TAKE-TWO VEYA HERHANGİ BİR DİJİTAL MAĞAZA VİTRİNİ HİÇBİR DURUMDA AŞAĞIDAKİLER İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR: SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK, YASA VEYA BAŞKA BİR HUKUK VEYA HAKKANİYET KURAMINDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN HİZMETLERDEN VEYA BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, İBRETLİK, SONUÇ ŞEKLİNDEKİ VEYA CEZAİ KAYIP VEYA ZARARLAR YA DA SİSTEM ARIZASI VEYA ARIZALANMASI YA DA KÂR, VERİ, KULLANIM, İŞ VEYA İTİBAR KAYBI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR.

Hizmetlerden veya bu Sözleşmenin bir ihlalinden kaynaklanan zararları tahsil etmek için herhangi bir dayanağınız olması durumunda münhasır çözüm yolunuzun doğrudan zararların tahsil edilmesi ile sınırlı olduğunu ve maksimum yükümlülüğün 500 ABD Doları veya talebinizin ortaya çıktığı tarihten önceki 24 ay içinde talebinize ilişkin Hizmetler için harcadığınız tutardan hangisi daha büyükse onunla sınırlı olduğunu kabul edersiniz.

Bu Sözleşmedeki sınırlamalar ve sorumluluk retleri, yürürlükteki yasalar uyarınca yükümlülüğü sınırlama veya bir kullanıcı olarak hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan haklarınızı değiştirme amacını taşımaz. Bu Sözleşme ile ilgili olarak, cezai zararlar, veri kaybı ve mal kaybı veya hasarı bakımından belirli zararların hariç tutulması veya sınırlandırılması ile ilgili hükümler New Jersey’de geçerli değildir.

15.5. Anlaşmazlık Çözümü: Bağlayıcı Bireysel Tahkim; Toplu Davalardan ve Jürili Yargılamalardan Feragat. Hizmetlerle ilgili olarak Müşteri Desteğimizle iletişime geçerek çözümlenemeyen bir sorununuz varsa bu Bölüm 15.5 (“Tahkim Sözleşmesi”), sizin ve Take-Two’nun herhangi bir Anlaşmazlığı aşağıda açıklanan sınırlı istisnalara tabi olarak bağlayıcı, bireysel tahkim yoluyla nasıl çözümlemeyi kabul ettiğinizi açıklamaktadır.

LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUN - MAHKEMEDE DAVA AÇMA VE TALEPLERİNİZİ BİR JÜRİNİN DİNLEMESİNİ İSTEME HAKKINIZ DÂHİL OLMAK ÜZERE YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEKTEDİR.

(1) Bağlayıcı Bireysel Tahkim. Siz ve Take-Two, aramızdaki tüm Anlaşmazlıkların aşağıda açıklanan gayriresmî müzakere süreci yoluyla çözülmediği takdirde bu Tahkim Sözleşmesi uyarınca münhasıran bireysel, bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul edersiniz. Bölüm 15.5(10)’daki istisnalara tabi olarak, bir “Anlaşmazlık”; Sözleşmenin veya Tahkim Sözleşmesinin veya bu sözleşmeler kapsamındaki haklarınızın oluşturulması, ihlali, feshi, icrası, kapsamı, geçerliliği veya uygulanabilirliği ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere Hizmetlerden kaynaklanan veya onlarla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık, iddia veya uyuşmazlık anlamına gelir. Tüm Anlaşmazlıklar, Sözleşmeyi kabul etmenizden önce veya sonra ortaya çıkmış olmalarına bakılmaksızın Tahkim Sözleşmesine tabidir.

Bu Tahkim Sözleşmesinin yorumlanması, uygulanabilirliği, icra edilebilirliği veya oluşturulmasıyla ilgili olan Anlaşmazlıklar ve Tahkim Sözleşmesinin tamamının veya bir kısmının geçersiz veya hükümsüz olduğu iddiaları da dâhil olmak üzere her türlü Anlaşmazlığı çözme konusunda federal, eyalet veya yerel bir mahkeme veya devlet kurumu değil hakem münhasır yetkiye sahip olacaktır. Hakem ayrıca Sözleşmenin veya Tahkim Sözleşmesinin mantıksız veya yanıltıcı olup olmadığı; Tahkim Sözleşmesinin yürürlükteki yasalar uyarınca reddedilip edilmediği ve feragat, gecikme, hak takibinde ihmalcilik veya itiraz hakkının düşmesi de dâhil olmak üzere tahkimde her türlü savunma dâhil olmak üzere tüm eşik tahkim edilebilirlik konularını belirleme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, bir mahkemenin karar verebileceği çözümlerin aynısına karar verebilir ama yalnızca söz konusu bireysel Anlaşmazlığı çözmek için gereken ölçüde.

(2) Toplu Dava / Jürili Yargılama Feragati. Siz ve Take-Two, herhangi bir forumda herhangi bir Anlaşmazlığı içeren herhangi bir dava veya işlemde jüri tarafından yargılanma hakkından feragat edersiniz. Siz ve Take-Two; amaçlanan herhangi bir toplu, müşterek, temsili veya birleştirilmiş dava veya işleme katılma hakkınızdan feragat edersiniz. Siz ve Take-Two aksini kabul etmedikçe hakem birden fazla kişinin veya tarafın taleplerini birleştiremez veya bir araya getiremez ve bunun dışında hiçbir şekilde birleştirilmiş, temsili, toplu veya grup davasına başkanlık edemez. Tüm Anlaşmazlıklar yalnızca bireysel, toplu olmayan ve temsili olmayan bir temelde tahkime götürülecektir. Bu, hakemin Take-Two ile olan bireysel Anlaşmazlığınızı diğer Anlaşmazlıklardan ayrı olarak çözeceği ve Anlaşmazlığınızın başka bir kişinin veya tarafın talepleriyle birleştirilemeyeceği veya bir araya getirilemeyeceği anlamına gelir. Hakem, yürürlükteki yasanın izin verdiği tedbire yalnızca tedbir isteyen tarafla ilgili olarak karar verebilir, ancak, yürürlükteki yasanın izin verdiği azami ölçüde, tedbir isteyen taraf dışında herhangi bir kişiyle ilgili olarak tedbire karar veremez. Herhangi bir mahkeme veya hakem, bu Toplu Dava/Jürili Yargılama Feragatinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna veya bir tahkimin toplu olarak devam edebileceğine karar verirse bu Tahkim Sözleşmesi bütünüyle hükümsüz ve geçersiz sayılacak ve siz ve Take-Two Anlaşmazlıkları tahkime götürmeyi kabul etmemiş sayılacaksınız.

(3) Uygulanabilirlik; Tercih Dışı Bırakma Hakkınız. Bu bağlayıcı bireysel tahkim gerekliliği, ikamet ettiğiniz ülkenin veya eyaletin yasaları tarafından yasaklandığı ölçüde geçerli olmayacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesini tercih dışı bırakma hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasalar daha uzun bir süre gerektirmedikçe bu Sözleşmeyi ilk kabul ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde bize yazılı olarak bildirimde bulunmalısınız (“Tercih Dışı Bırakma Bildirimi”).

Tercih Dışı Bırakma Bildiriminiz şu adrese gönderilmelidir:

Take-Two Interactive Software, Inc.

KİME: HUKUK DEPARTMANI - TAHKİMİ TERCİH DIŞI BIRAKMA

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Tercih Dışı Bırakma Bildirimi şunları içermelidir: (1) tam adınız; (2) posta adresiniz; (3) varsa Hesap adınız ve (4) Tahkim Sözleşmesini kabul etmediğinize dair açık ve imzalı bir beyan. Tercih Dışı Bırakma Bildiriminizi almamızı sağlamaktan siz sorumlusunuz; bu nedenle bildiriminizi, size yazılı bir teslimat makbuzu sağlayan bir teslimat yöntemi kullanarak göndermek isteyebilirsiniz.

(4) Anlaşmazlık Çözümü Prosedürleri. Bölüm 15.5(10) kapsamında getirilen talepler hariç olmak üzere sizinle Take-Two arasındaki herhangi bir Anlaşmazlık aşağıdaki adımlarla çözülmelidir:

Adım 1: Anlaşmazlık Bildirimi. Bizimle bir Anlaşmazlığınız varsa Anlaşmazlığa ilişkin yazılı bildirimi (“Anlaşmazlık Bildirimi”) aşağıdaki adresten bize göndermelisiniz:

Take-Two Interactive Software, Inc.

KİME: HUKUK DEPARTMANI — ANLAŞMAZLIK BİLDİRİMİ

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Anlaşmazlık Bildiriminizin eksiksiz olduğu kabul edilmesi için aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir: (1) adınız, (2) Hizmetlere erişmek için kullandığınız Hesap adı veya kayıtlı e-posta adresi, (3) posta adresiniz, (4) sizinle nasıl iletişime geçileceği, (5) sorunun ne olduğu ve (6) bu konuda ne yapmamızı istediğiniz.

Take-Two’nun sizinle bir Anlaşmazlığı varsa Anlaşmazlık Bildirimimizi kayıtlı e-posta adresinize ve bize sağladığınız herhangi bir fatura adresine veya bu seçenekler mevcut değilse bize sağladığınız diğer makul iletişim bilgilerine göndereceğiz.

Adım 2: Gayriresmî Müzakere. Daha hızlı bir çözüme ulaşmamıza yardımcı olmak ve her iki taraf için de maliyetleri azaltmak amacıyla, siz ve Take-Two, herhangi bir Anlaşmazlığı ilk olarak en az 30 gün boyunca gayriresmî olarak müzakere etmeye çalışmayı kabul edersiniz. Bu gayriresmî müzakereler, sizin veya Take-Two’nun yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi aldığı gün başlayacaktır.

Adım 3: Bağlayıcı Tahkim. Anlaşmazlığı gayriresmî olarak çözemezsek Anlaşmazlık (aşağıdaki Bölüm 15.5(9) ve (10)'da belirtilenler hariç) bu Tahkim Sözleşmesindeki koşullara, ABD Federal Tahkim Yasasına ve federal tahkim yasasına tabi olarak yalnızca Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) tarafından yürütülen bağlayıcı bireysel tahkim yoluyla çözülecektir.

(5) Tahkim İsteği. Bireysel tahkim başlatan taraf JAMS’a bir “Tahkim İsteği” göndermeli (web sitesinde bulunan formu kullanarak), geçerli başvuru ücretini ödemeli ve Tahkim İsteğinin bir kopyasını karşı tarafa posta ile göndermelidir. Bizimle bir Anlaşmazlığınız varsa Tahkim İsteğinizin bir kopyasını aşağıdaki adrese göndermelisiniz:

Take-Two Interactive Software, Inc.

KİME: HUKUK DEPARTMANI — TAHKİM İSTEĞİ

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two, Tahkim İsteğimizin bir kopyasını kayıtlı e-posta adresinize ve bize sağladığınız herhangi bir fatura adresine veya bu seçenekler mevcut değilse bize sağladığınız diğer makul iletişim bilgilerine gönderecektir.

(6) Bireysel Tahkim Prosedürü.

Kurallar. Siz ve Take-Two arasındaki bireysel tahkim, Anlaşmazlık Bildirimi tarihi itibarı ile JAMS tarafından yayınlanan ve bu Tahkim Sözleşmesi ile değiştirilen şekli ile Kolaylaştırılmış Tahkim Kuralları ve Prosedürleri (“JAMS Kuralları”) kapsamında yer alacaktır. JAMS ve JAMS Kuralları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.jamsadr.com adresine bakın. Siz ve Take-Two, tahkimin İngilizce olarak yürütüleceğini ve hakemin bu Tahkim Sözleşmesine bağlı olacağını kabul ediyorsunuz.

Keşif ve Kanıt. Tahkimdeki keşif, davadaki önemli konularla veya davanın sonucuyla doğrudan ilgili olan belgelerin ibrazıyla sınırlı olacaktır. Hakem, Federal Kanıt Kuralları uyarınca kanıtların kabul edilebilirliği veya uygunluğuna ilişkin tüm tespitleri yapacaktır.

Karar Verme Talepleri ve Duruşma Yeri. Hakem, karar verme taleplerine izin verecektir. Varsa, tarafların tahkim işlemlerinde hazır bulunma yeri ve yöntemi JAMS Kuralları tarafından belirlenecektir.

Gizlilik. Hakem, tahkim işlemlerinin ve bu tür işlemlerle ilgili olarak karşılıklı şekilde alınan veya dosyalanan tüm bildirimlerin, iddiaların, taleplerin, keşif yanıtlarının, tanıklıkların ve belgelerin kesinlikle gizli tutulmasını sağlayan bir karar verecektir.

Ücretler. Taraflar, JAMS Kuralları tarafından belirlenen tüm tahkim masraflarını üstlenecektir.

Karar ve Hüküm. Anlaşmazlığı hakem (hakim veya jüri değil) çözecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, herhangi bir karar veya hüküm, hakem kararının olgusal ve yasal dayanaklarını ortaya koyacaktır. Hakem yalnızca yürürlükteki yasaların veya hakkaniyetin izin verdiği ve Federal Kanıt Kuralları tarafından belirlenen güvenilir ilgili kanıtlarla desteklenen çözümler için hüküm verebilecektir. Take-Two açıkça izin vermedikçe hakem sizden başka herhangi bir kişi ile ilgili olarak Take-Two aleyhine tedbir kararı veremez. Herhangi bir karar veya hüküm, yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından kesin hüküm olarak yürürlüğe konabilir veya geçerli olması durumunda herhangi bir kararın adli olarak kabul edilmesi ve bir yürütme emri için söz konusu mahkemeye başvurulabilir. Hakemin kararı ABD Federal Tahkim Yasası uyarınca mahkemeler tarafından sınırlı inceleme dışında nihai olup taraflar için bağlayıcıdır ve diğer herhangi bir mahkeme kararı veya hükmü gibi yürürlüğe konabilir.

(7) Talepler için Zaman Sınırı. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bir Anlaşmazlığın tahkime götürülmesi gerekiyorsa siz veya Take-Two, tüm Anlaşmazlıkların tahkim sürecini Anlaşmazlığa yol açan olaylardan sonraki iki (2) yıl içinde başlatmalısınız. Yürürlükteki yasalar, bir Anlaşmazlık için Anlaşmazlığın ilk ortaya çıktığı tarihten itibaren iki (2) yıldan daha kısa bir süre içinde talepte bulunmanızı gerektiriyorsa tahkimi daha erken bir zaman diliminde başlatmanız gerekir. Take-Two, bir Anlaşmazlığı mümkün olan en kısa sürede bize anlatmanızı tavsiye eder böylece onu çözmek için çalışabiliriz. Anlaşmazlık çözümüne zamanında katılmamak tüm talepleri kalıcı olarak men edecektir.

(8) Tahkime Tabi Olmayan Talepler. Bu belgedeki aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, hakem belirli bir yasal veya hakkaniyete uygun bir talep veya çözüm yolu hakkında yasal olarak karar veya hüküm veremezse söz konusu talep veya çözüm yolu, diğer tüm talepler ve çözüm yolları nihai hâle gelene ve tahkim tamamlanana kadar askıya alınacaktır. Bunun ardından kalan talepler New York Bölgesi, New York’ta yargılama yetkisine sahip bir federal mahkemede veya eyalet mahkemesinde dava edilecek ve eğer söz konusu mahkeme yetki sahibiyse kalan çözüm yolu hakkında karar verebilecektir. Herhangi bir talebin toplu, müşterek, birleştirilmiş, grup veya temsil temelinde ilerlemesine izin verildiği ölçüde bu tür talepler New York Bölgesi, New York’ta yargılama yetkisine sahip bir federal veya eyalet mahkemesinde dava edilmelidir ve taraflar bu taleplere ilişkin davaların, tahkimde kalan bireysel taleplerin sonucunu beklemek üzere durdurulacağını kabul ederler. Bu Bölüm 15.5(8)'de açıklanan tüm durumlarda federal veya eyalet mahkemesi, talep veya talebin engellenmesi ilkeleri altında hakemin kararı ile bağlı olacaktır. Eyalet mahkemesine getirilen davalar, yürürlükteki yasanın izin vermesi durumunda taraflardan herhangi biri tarafından federal mahkemeye çıkarılabilir.

(9) İstisna – Toplu Tahkim Prosedürü.

Toplu Tahkim. Bir “Toplu Tahkim”, aynı veya benzer ana konuyla ilgili olan, ortak hukuk veya olgu konularını paylaşan veya bu Anlaşmazlıklarda tarafları temsil eden avukat veya diğer kuruluşların aynı olduğu, iş birliği yaptığı veya koordinasyon içinde çalıştığı 5 veya daha fazla Anlaşmazlık anlamına gelir. Bir “Toplu Tahkim Anlaşmazlığı”, Toplu Tahkimin bir parçasını oluşturan bireysel bir Anlaşmazlık anlamına gelir. Bu Bölümdeki hiçbir şey birleştirilmiş, temsili dava, grup davası veya toplu davaya yetki verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Take-Two, her bir Tahkim İsteği ve davacı ile ilgili tüm hakları ve savunmaları saklı tutar.

Toplu Tahkim Kuralları. Tarafların tüm Anlaşmazlıkların JAMS tarafından bireysel bir temelde yönetilmesi konusundaki anlaşmasına bakılmaksızın siz ve Take-Two, Anlaşmazlığınızın bir Toplu Tahkim Anlaşmazlığı olması (veya hâline gelmesi) durumunda bunun JAMS Kurallarına tabi olmayacağını veya JAMS tarafından yönetilmeyeceğini kabul edersiniz. Bunun yerine, Toplu Tahkim Anlaşmazlıkları, New Era tarafından yönetilecek ve grup ölçeğinde tahkime izin veren kurallar (“New Era Kuralları”) ve bu Tahkim Anlaşması hariç olmak üzere Toplu Tahkim Anlaşmazlıklarının yapıldığı tarihte yürürlükte olan New Era Kurallarına tabi olacaktır. New Era Kuralları, www.neweraadr.com/rules-and-procedures adresinde mevcuttur. Açıklık getirmek için, New Era Kuralları, bu Tahkim Sözleşmesinin koşulları ile değiştirilecektir.

Toplu Tahkim Anlaşmazlıklarının Gruplandırılması. Toplu Tahkimlerin etkin bir şekilde çözümlenmesini kolaylaştırmak için, bir tek Toplu Tahkimle (“İlk Grup”) ilgili 60 Toplu Tahkim Anlaşmazlığı kabul edildikten sonra, İlk Gruptaki tüm Öncü Davaların nihai çözümünden ve New Era Kuralları kapsamında sağlanan müteakip Uzlaşma Konferansından 60 gün sonrasına kadar New Era söz konusu Toplu Tahkimle ilgili herhangi bir ek Tahkim İsteğini kabul etmeyecektir. Bunun ardından, devam eden Toplu Tahkimle ilgili tüm ek Toplu Tahkim Anlaşmazlıkları, sanki söz konusu Toplu Tahkim Anlaşmazlıkları İlk Grubun bir parçası olarak sunulmuş ve kabul edilmiş gibi aynı koşullar temelinde New Era Kuralları kapsamında kabul edilebilir ve çözülebilir. Bu hüküm kapsamında bir Toplu Tahkim Anlaşmazlığının kabul edilmesindeki gecikme, bu Tahkim Sözleşmesi kapsamında bir Anlaşmazlığı ortaya koymak için ilgili süre sınırı hesaplanırken hariç tutulacaktır. Take-Two ve aksi takdirde bu hüküm uyarınca ertelenecek olan herhangi bir Toplu Tahkim Anlaşmazlığının tarafı, gecikmeden feragat etme ve söz konusu Toplu Tahkim Anlaşmazlığını İlk Gruba dâhil etme konusunda anlaşabilir. Toplu temeldeki bu süreci uygulamak için iyi niyetle iş birliği yapmayı kabul ediyorsunuz.

Toplu Tahkim için Bölünebilirlik. Herhangi bir mahkeme veya hakem bu Bölüm 15.5(9)'un herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verirse veya New Era herhangi bir Toplu Tahkim Anlaşmazlığını bir Toplu Tahkim olarak yönetmeyi reddederse Tahkim Anlaşması bütünüyle hükümsüz ve geçersiz sayılacak ve siz ve Take-Two söz konusu Anlaşmazlıkları tahkime götürmeyi kabul etmemiş sayılacaksınız.

(10) Tahkim İstisnaları. Tarafların tüm Anlaşmazlıkları bağlayıcı bireysel tahkim yoluyla çözme kararına bakılmaksızın siz ve Take-Two eyalet veya federal mahkemede yalnızca aşağıdaki iddialardan herhangi birini ileri süren bir dava açabilirsiniz: patent ihlali veya geçersizliği; telif hakkı ihlali (Sözleşme kapsamındaki hakların ihlal edilmesinin veya feshedilmesinin sonrasında Hizmetlerin kullanımına dayalı olanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); manevi hak ihlalleri; ticari marka ihlali; ticari sırların kötüye kullanılması veya bilgisayar sahtekârlığı ve suistimali. Bir Anlaşmazlığın taraflarından herhangi biri herhangi bir bireysel Anlaşmazlık veya talep için bir asliye mahkemesinin yargılama yetkisi kapsamında o mahkemede tedbir arayabilir - bu Tahkim Sözleşmesi kapsamında devam eden bir tahkimin bu temelde söz konusu asliye mahkemesine götürülmesini talep etmek buna dâhildir.

(11) Tahkim Hükmündeki Değişikliklerin Sınırlandırılması. Tahkim Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bu Sözleşmeyi Bölüm 1.2 uyarınca kendi takdirimize bağlı olarak güncelleyebiliriz. Bu Tahkim Sözleşmesinin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Take-Two bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir koşulunu Tahkim Sözleşmesini ilk kabul ettiğiniz (veya Tahkim Sözleşmesinde daha sonraki değişiklikleri kabul ettiğiniz) tarihten sonra değiştirirse yeni değişiklikleri reddedebilirsiniz. Tahkim Sözleşmesinde yapılan yeni değişiklikleri reddetmek için, yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihinde belirtildiği gibi reddetmek istediğiniz değişikliklerin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde bizi yazılı olarak bilgilendirmelisiniz. Reddetme bildiriminiz şu adrese gönderilmelidir:

Take-Two Interactive Software, Inc.

KİME: HUKUK DEPARTMANI — TAHKİM SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN REDDİ

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Ret bildiriminde (1) tam adınız; (2) posta adresiniz; (3) varsa kullanıcı hesabı adınız ve (4) bu Tahkim Sözleşmesinde yapılan değişiklikleri reddettiğinize dair açık ve imzalı bir beyan yer almalıdır. Açıklık getirmek için, Tahkim Sözleşmesini daha önce kabul ettiyseniz Tahkim Sözleşmesindeki değişiklikleri reddetmeniz, tercih dışı bıraktığınız anlamına gelmez; siz ve Take-Two, ilk kabul ettiğiniz tarihten veya kabul ettiğiniz Tahkim Sözleşmesinin son sürümünün yürürlük tarihinden ("Son Güncelleme" tarihi ile belirtildiği gibi) hangisi daha sonra ise o tarihten itibaren Tahkim Sözleşmesinin koşulları uyarınca Take-Two ile aranızdaki herhangi bir Anlaşmazlığı tahkim etmeye devam edeceksiniz.

(12) Bölünebilirlik. Bölüm 15.5(2) ve (9)’da belirtilenler hariç olmak üzere bu Tahkim Sözleşmesindeki herhangi bir maddenin geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı olduğu tespit edilirse söz konusu madde veya bölüm ayrılacak ve bu Anlaşmazlık Çözümü bölümünün geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.