Condițiile de utilizare a Serviciilor Take-Two

Ultima actualizare: 29 ianuarie 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. este o companie globală cu sediul la adresa: 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Statele Unite ale Americii, al cărei grup include toate entitățile și brandurile Take-Two (numite colectiv „Take-Two”, „noi”, „nouă” și „al nostru”). Prezentele Condiții de utilizare a Serviciilor („Acordul”) acoperă termenele și condițiile prin care vă oferim acces pentru a utiliza jocurile, aplicațiile, produsele, site-urile noastre și alte servicii („Serviciile”), precum și Articolele virtuale (așa cum sunt definite la secțiunea 3 de mai jos) și Contul dvs. (așa cum este explicat la secțiunea 1.3 de mai jos). Prezentul Acord este un contract juridic între dvs. și Take-Two. Prin accesarea Serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați prevederile prezentului Acord.

Nicio prevedere a acestui Acord nu are scopul de a limita sau exclude aplicarea oricăror legi obligatorii privind consumatorii din jurisdicția dvs. de domiciliu. Dacă nu sunteți de acord cu toate prevederile acestui Acord, nu aveți permisiunea de a utiliza Serviciile sau orice Articole virtuale sau de a crea un Cont.

Citiți cu atenție acest Acord și aveți o grijă deosebită atunci când revizuiți aceste secțiuni:

Secțiunea 6 – Regulile pentru utilizatori.

Utilizarea de către dvs. a Serviciilor noastre include obligația și responsabilitatea de a ne ajuta să ne asigurăm că experiențele noastre sociale și de jocuri online sunt incluzive și respectuoase pentru toți utilizatorii, angajații și contractanții noștri. Trebuie să respectați regulile din secțiunea 6, inclusiv Codul de conduită, atunci când utilizați Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs.

Secțiunea 15 – Arbitrajul obligatoriu.

PREZENTUL ACORD CONȚINE O CLAUZĂ DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI O RENUNȚARE LA DREPTURILE LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ ȘI PROCESUL CU JURAȚI PENTRU TOȚI UTILIZATORII CARE LOCUIESC ÎN STATELE UNITE ȘI ÎN ORICE ALT TERITORIU CU EXCEPȚIA AUSTRALIEI, ELVEȚIEI, REGATULUI UNIT SAU A TERITORIILOR DIN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN.

PENTRU UTILIZATORII VIZAȚI, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE RENUNȚAȚI PRIN PROCEDURA DE LA SECȚIUNEA 15.5(3), VI SE VA APLICA ACORDUL DE ARBITRAJ, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ DVS. ȘI TAKE-TWO VEȚI FI OBLIGAȚI SĂ SOLUȚIONAȚI ORICE LITIGIU, SUB REZERVA EXCEPȚIILOR LIMITATE, PRIN ARBITRAJ INDIVIDUAL DEFINITIV ȘI OBLIGATORIU. PRIN CLAUZA DE ARBITRAJ RENUNȚAȚI LA DREPTUL DVS. LA UN PROCES CU JURAȚI ȘI DE A PARTICIPA LA ACȚIUNI COLECTIVE, ACȚIUNI DE GRUP ȘI LA TOATE CELELALTE TIPURI DE PROCEDURI ÎN INSTANȚĂ. CONFIRMAȚI CĂ ÎNȚELEGEȚI ȘI – CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE RENUNȚAȚI ÎN MOD VALID – SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CU CLAUZA DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI DE RENUNȚARE LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ/PROCESUL CU JURAȚI.

CONSULTAȚI SECȚIUNEA 15 A PREZENTULUI ACORD PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ARBITRAJUL OBLIGATORIU, EFECTUL ASUPRA DREPTURILOR DVS. LEGALE ȘI DREPTUL DVS. DE RENUNȚARE LIMITAT ÎN TIMP.

1. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

1.1. Restricții de vârstă și responsabilitatea juridică. Așa cum este utilizat în prezentul Acord, termenul „dvs.” sau „al dvs.” înseamnă utilizatorul individual care interacționează cu Serviciile noastre; dacă un astfel de utilizator are vârsta sub 18 ani (sau vârsta minimă legală pentru a fi major în țara dvs.), „dvs.” sau „al dvs.” înseamnă părintele sau tutorele legal al utilizatorului care încheie prezentul Acord în numele utilizatorului. Dvs. sau orice persoană aflată sub supravegherea dvs. trebuie să utilizați Serviciile numai dacă dvs. sau persoana aflată sub supravegherea dvs. aveți o vârstă mai mare decât vârsta minimă pentru Serviciul aplicabil. Minorii cu vârsta sub 18 ani (sau vârsta legală pentru a fi major în țara dvs.) trebuie să solicite părintelui sau tutorelui lor să analizeze și să le explice prezentul Acord și să accepte prezentul Acord în numele lor. În cazul în care acceptați prezentul Contract în numele unui minor, trebuie să supravegheați utilizarea de către minor a Serviciilor, inclusiv a oricărui Articol virtual sau Cont utilizat de respectivul minor. Dacă sunteți părintele sau tutorele unui minor și ați convenit asupra prezentului Acord în numele acestuia, sunteți de acord că veți fi responsabil pentru toate utilizările Serviciilor, inclusiv orice Articole virtuale sau Conturi, de către copilul dvs., indiferent dacă aceste utilizări au fost sau nu autorizate în mod explicit de dvs. Sunteți responsabil din punct de vedere legal și financiar pentru toate acțiunile dvs. în timpul utilizării sau accesării Serviciilor, inclusiv pentru acțiunile oricărei persoane căreia îi permiteți să acceseze Serviciile sau Contul dvs.

1.2. Modificări aduse prezentului Acord. Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord, integral sau parțial, în orice moment. Ne vom strădui să vă informăm cu privire la orice astfel de modificări înainte de intrarea în vigoare a Acordului modificat. Dacă nu doriți să acceptați prevederile Acordului modificat, este posibil să nu mai puteți accesa Serviciile după intrarea în vigoare a Acordului modificat. Vom încerca să vă informăm cu privire la această consecință legală atunci când vă vom notifica cu privire la Acordul modificat. Acceptând în mod activ Acordul modificat sau continuând să utilizați Serviciile după intrarea în vigoare a Acordului modificat, sunteți de acord să vi se aplice prevederile modificate ale prezentului Acord. Dacă nu doriți să acceptați Acordul modificat, puteți înceta utilizarea Serviciilor fără ca nicio taxă să ne fie plătibilă (dar dvs. rămâneți răspunzător pentru orice sume neplătite datorate și plătibile către orice Magazin digital, conform secțiunii 4 de mai jos).

1.3. Contul dvs. Anumite elemente ale Serviciilor vă pot solicita să creați un cont, în timp ce pentru alte Servicii poate fi creat automat un cont pentru dvs. atunci când accesați Serviciile pentru prima dată (fiecare denumit în continuare un „Cont”). Pentru a crea un Cont, este posibil să vi se solicite să furnizați informații despre vârsta dvs. și țara/regiunea dvs., apoi să furnizați o adresă de e-mail, un nume de utilizator, o parolă și alte informații pe care le considerăm necesare în legătură cu crearea Contului dvs., toate acestea urmând a fi prelucrate și stocate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Trebuie să furnizați informații corecte, actuale și complete despre dvs. atunci când creați un Cont. Sunteți responsabil pentru păstrarea secretă a numelui de utilizator și a parolei Contului dvs. De asemenea, sunteți de acord să nu vindeți, să nu transferați și să nu partajați Contul dvs. sau numele de utilizator sau parola Contului dvs. și sunteți de acord să ne anunțați imediat dacă suspectați orice utilizare neautorizată a Contului dvs. Avem dreptul de a refuza crearea oricărui Cont, din orice motiv legitim și ne rezervăm dreptul de a închide orice Cont care încalcă prezentul Acord în conformitate cu prevederile privind încetarea de mai jos și de a șterge orice informații ale Contului în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

2. Licență limitată.

2.1. Ne rezervăm toate drepturile asupra proprietății noastre intelectuale. Noi și licențiatorii noștri deținem și ne rezervăm toate drepturile, titlurile de proprietate și interesul în și asupra Serviciilor, Articolelor virtuale și Contului dvs. (cu excepția oricărui suport tangibil pe care Serviciile pot fi furnizate), inclusiv toate: (1) informațiile, textul, datele, fișierele, codul, scripturile, desenele, graficele, lucrările de artă, ilustrațiile, fotografiile, sunetele, muzica, titlurile, temele, obiectele, personajele, numele, dialogul, locațiile, poveștile, intrigile, animațiile, conceptele, efectele audio-vizuale, bunurile virtuale și moneda din cadrul jocului (inclusiv Articolele virtuale), caracteristicile interactive, modul de joc, metodele de operare, compilarea, asamblarea și aranjarea materialelor Serviciilor, Articolelor virtuale sau Contului dvs. și a tuturor celorlalte materiale supuse drepturilor de autor; (2) mărcile comerciale, logourile, denumirile comerciale, aspectul comercial, mărcile de servicii și identitățile comerciale ale diferitelor părți, inclusiv ale noastre; și (3) celelalte forme de proprietate intelectuală (toate denumite împreună în continuare „Conținutul”).

2.2. Uzul dvs. personal, necomercial. Sub rezerva prevederilor prezentului Acord, vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată și revocabilă pentru a accesa și a utiliza Serviciile, inclusiv Articolele virtuale și Contul dvs. în beneficiul dvs. personal, necomercial. Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs., inclusiv Conținutul, dar excluzând orice suport tangibil pe care pot fi furnizate Serviciile, sunt licențiate, nu vândute. Această licență este personală exclusiv pentru dvs. și nu vă oferă niciun drept de proprietate asupra niciunui Serviciu, Articol virtual sau a Contului dvs. (sau asupra niciuneia din caracteristicile acestora sau asupra Conținutului).

2.3. Restricții. Licența limitată acordată în prezentul Acord nu vă oferă niciun drept și nicio permisiune de a vinde, a copia (decât în baza excepțiilor legale aplicabile, cum ar fi excepția „copiei private” în temeiul legislației aplicabile), a împrumuta, a închiria, a distribui, a dezasambla, a decompila, a decripta, a pirata, a deriva codul sursă, a face inginerie inversă (cu excepția cazurilor permise în baza excepțiilor legale aplicabile care decurg din Directiva UE 2009/24 sau a altor legi aplicabile), a modifica, a crea lucrări derivate, a comercializa sau a exploata în alt mod Serviciile (inclusiv Conținutul), Articolele virtuale sau Contul dvs., cu excepția cazului în care se aplică prevederi scrise separate, cu caracter expres, furnizate de Take-Two și care permit un astfel de comportament. Fără a limita prevederile de mai sus, nicio licență limitată acordată în prezentul Acord nu autorizează utilizarea Serviciilor (inclusiv a Conținutului), a Articolelor virtuale sau a Contului dvs. în vreun mod pentru a dezvolta, a instrui, a îmbunătăți sau a furniza materiale sursă pentru sau a promova orice Instrumente AI generative; iar pentru evitarea neclarităților, orice astfel de utilizări sunt interzise în mod explicit prin prezentul document. „Instrumente AI generative” înseamnă orice instrument sau program computerizat care utilizează algoritmi sau tehnologii cunoscute în mod obișnuit ca inteligență artificială sau învățare automată pentru a crea sau a genera conținut, cum ar fi, dar fără limitare la, cod software, text scris, imagini statice sau în mișcare, lucrări muzicale, emularea vocii umane, material audio sau alte lucrări creative bazate pe text, imagine, mesaje sonore sau alte intrări. Dacă încetăm Contul dvs. sau prezentul Acord în conformitate cu prevederile de mai jos, orice licență din partea noastră către dvs. pentru a utiliza Serviciile, Articolele virtuale, Contul dvs. sau orice Conținut încetează imediat.

2.4. Efectul juridic. Această licență descrie anumite drepturi legale. Este posibil să dețineți alte drepturi în conformitate cu legile din statul sau țara dvs. Această licență nu modifică drepturile dvs. în baza legilor din statul sau țara dvs. dacă legile din statul sau țara dvs. nu permit acest lucru.

3. Articole virtuale.

Articole virtuale” înseamnă orice monedă virtuală, bunuri, articole, stimulente sau efecte, cum ar fi, dar fără limitare la, monede, puncte, pietre prețioase, jetoane, arme, vehicule, carduri, fațete, echipamente, trofee, recompense, ecusoane sau orice alte resurse virtuale din cadrul jocului puse la dispoziție, cumpărate de la un Magazin digital, câștigate sau achiziționate în alt mod prin intermediul Serviciilor. Articolele virtuale sunt licențiate în conformitate cu prevederile prezentului Acord și nicio prevedere din acesta nu va fi interpretată ca transferând către dvs. orice drepturi sau participații la astfel de Articole virtuale. Articolele virtuale sunt disponibile numai pentru utilizatorii din anumite locații și, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acordul dvs. cu Magazinul digital relevant, nu aveți dreptul să achiziționați sau să utilizați Articole virtuale dacă nu vă aflați într-o locație aprobată. Articolele virtuale pot fi valorificate numai pentru conținutul pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor, care este în general specific jocului. Articolele virtuale nu au valoare monetară, nu pot fi utilizate în afara Serviciilor și nu pot fi vândute, transferate sau valorificate în bani reali sau în obiecte de valoare în afara Serviciilor, cu excepția cazului în care sunt supuse unor prevederi separate, în scris, prevăzute de Take-Two, care permit o astfel de conduită. Avem dreptul de a modifica, a șterge, a muta, a elimina sau a suspenda orice Articole virtuale în orice moment, cu sau fără o notificare către dvs. și fără niciun fel de răspundere față de dvs. Putem limita numărul total de Articole virtuale care pot fi deținute pentru orice joc sau care pot fi păstrate în Contul dvs. în ansamblu. Este posibil să limităm perioada în care aveți dreptul să dețineți sau să utilizați Articole virtuale legate de un anumit joc sau alt aspect al Serviciilor. În plus, prețul și disponibilitatea Articolelor virtuale de cumpărat sau achiziționat pot fi modificate. Sunteți de acord că nu aveți niciun drept de proprietate sau alte drepturi cu privire la Articolele virtuale sau Contul dvs.

4. Achiziții, facturare și abonamente.

4.1. Magazinele digitale. Unele aspecte ale Serviciilor și unele Articole virtuale vă pot solicita să plătiți o taxă printr-un magazin operat de noi sau de un terț (fiecare denumit în continuare un „Magazin digital”). Partenerul dvs. contractual în furnizarea acestor Servicii și Articole virtuale către dvs. va fi Magazinul digital. Achiziția dvs. prin Magazinul digital este supusă oricăror termene sau condiții aplicabile impuse de Magazinul digital („Condițiile Magazinului”), toate fiind încorporate aici prin referință. Sunteți responsabil pentru toate taxele aferente achiziției dvs. de la un astfel de Magazin digital și trebuie să furnizați informații de plată corecte și complete către Magazinul digital. Avem dreptul să suspendăm sau să anulăm Serviciile aplicabile sau furnizarea Articolelor virtuale dacă Magazinul digital ne informează că nu a primit plata integrală de la dvs. după o notificare prealabilă rezonabilă sau dacă obțineți sau încercați să obțineți rambursări cu încălcarea politicilor aplicabile ale Magazinului digital. Suspendarea sau anularea Serviciilor sau a Articolelor virtuale pentru neplata către Magazinul digital poate duce la pierderea accesului și a uzului Contului dvs. și a oricărui Conținut sau Serviciu. Pentru evitarea oricărei neclarități, nu avem nicio răspundere față de dvs. în cazul în care accesul dvs. la oricare dintre Servicii este încetat de un Magazin digital ca urmare a încălcării de către dvs. a Condițiilor Magazinului.

4.2. Abonamente. Unele aspecte ale Serviciilor pot fi oferite pe bază de abonament cu plăți recurente, automate la începutul fiecărei perioade de facturare („Abonamentul”). Ne rezervăm dreptul de a modifica prevederile în baza cărora aceste caracteristici sunt oferite spre achiziționare în orice moment, cu un preaviz de treizeci (30) de zile. Rețineți că unele Abonamente sunt oferite sub rezerva unor termene și condiții suplimentare, care pot modifica prevederile de mai jos.

(1) Achiziția. Abonamentele pot fi achiziționate dintr-un Magazin digital. Pentru a utiliza un Abonament, este necesar: să dețineți un drept valabil asupra produsului sau a serviciului aferent Abonamentului; să aveți un cont valid la Magazinul digital, inclusiv o metodă de plată curentă, validă și acceptată, înregistrată în acel cont și să aveți o conexiune la internet. Magazinul digital va debita metoda de plată aleasă de dvs. pentru taxa de abonament aplicabilă (și orice taxe aplicabile) („Taxa”) la fiecare dată de reînnoire a Abonamentului. După achiziție, Abonamentul/Abonamentele dvs. vor fi activate și veți primi acces la beneficiile asociate cu Abonamentul listat la momentul înscrierii.

(2) Reînnoirea și anularea automate. Abonamentul dvs. va fi reînnoit automat la sfârșitul fiecărei perioade de facturare. Magazinul digital va debita folosind metoda dvs. de plată Taxa aplicabilă la momentul respectiv, cu excepția cazului în care vă anulați Abonamentul prin intermediul Magazinului digital aplicabil înainte de încheierea perioadei de facturare curente. Aveți dreptul să anulați un Abonament în orice moment, ceea ce va împiedica reînnoirea automată și va înceta Abonamentul la sfârșitul perioadei de facturare curente. Dacă anulați, veți continua să primiți beneficii până când Abonamentul încetează la sfârșitul perioadei de facturare curente la momentul respectiv. Consultați Condițiile Magazinului pentru politicile de rambursare aplicabile, dacă există.

(3) Modificările Abonamentelor. Prevederile oricărui Abonament și beneficiile incluse în acesta se pot modifica periodic. Modificările beneficiilor pot include modificarea sau eliminarea beneficiilor solicitate anterior. De asemenea, Take-Two poate retrage un Abonament în orice moment, cu un preaviz de cel puțin treizeci (30) de zile. Orice astfel de modificări vor fi actualizate pe pagina cu produse de tip Abonamente a Magazinului digital și este posibil să primiți o notificare prin e-mail din partea Take-Two și/sau a Magazinului digital cu privire la orice astfel de modificări înainte ca acestea să aibă loc. Citiți cu atenție orice notificare privind modificările. Dacă nu vă anulați Abonamentul după ce primiți o notificare cu privire la o modificare a prevederilor Abonamentului – inclusiv a Taxei – sau a beneficiilor incluse în Abonament, se va considera că ați acceptat aceste modificări. Modificările vor intra în vigoare la reînnoirea automată a Abonamentului dvs. sau la data la care acceptați de o altă manieră și în mod explicit astfel de modificări, dacă are loc mai devreme.

5. Conținutul personalizat și Conținutul generat de utilizatori.

5.1. Conținutul generat de utilizatori.UGC” include întregul conținut digital sau comunicațiile pe care utilizatorii le creează, încarcă sau distribuie prin intermediul Serviciilor, inclusiv dar fără limitare la: text, postări, comunicări audio sau audiovizuale; cod, scripturi, caracteristici, modele, hărți, fișiere sau alte resurse sau documente; fotografii, imagini, materiale video sau orice alte lucrări audio sau audiovizuale și orice feedback sau sugestii legate de Servicii. UGC exclude în mod specific Conținutul personalizat (definit mai jos). Sunteți exclusiv responsabil pentru UGC pe care îl creați, încărcați sau distribuiți prin intermediul Serviciilor („UGC al dvs.”) și prin prezenta ne declarați că UGC al dvs. nu va încălca prezentul Acord, inclusiv dar fără limitare la prevederile secțiunii 6.

5.2. Drepturile asupra UGC. Vă păstrați orice drepturi, dacă există, pe care le puteți avea în temeiul legislației aplicabile asupra UGC al dvs. Dacă dețineți orice astfel de drepturi asupra UGC al dvs., inclusiv orice drept de autor sau alte interese de proprietate intelectuală, în schimbul drepturilor care vă sunt licențiate prin prezentul Acord ne acordați un drept irevocabil, global, fără redevențe, neexclusiv și sublicențiabil de a utiliza, a reproduce, a edita, a modifica, a adapta, a crea lucrări derivate bazate pe, a publica, a distribui, a transmite, a afișa public, a comunica public, a utiliza public și a exploata în alt mod UGC a dvs. în cadrul sau prin intermediul Serviciilor sau în orice alt scop comercial și necomercial legat de Servicii, inclusiv dar fără limitare la îmbunătățirea Serviciilor, fără remunerație sau notificare, pe întreaga durată a drepturilor de proprietate intelectuală aferente UGC al dvs. (inclusiv toate reaparițiile, revenirile și extinderile acelor drepturi). Fără a limita prevederile de mai sus, drepturile licențiate către Take-Two în prezentul document includ în mod explicit dreptul Take-Two de a permite altor utilizatori să utilizeze UGC al dvs. ca parte a funcționării Serviciilor. Prin crearea, încărcarea sau distribuirea UGC al dvs. către sau prin intermediul Serviciilor, ne declarați că dețineți orice drepturi cu privire la și asupra UGC al dvs., în mod exclusiv și negrevat, și că orice astfel de drepturi pe care ni le acordați în prezenta secțiune și exploatarea de către noi a acestor drepturi nu vor viola sau încălca drepturile niciunui terț.

5.3. Conținutul personalizat. Unele dintre Serviciile noastre vă permit să utilizați instrumentele, software-ul de editare, funcționalitatea în cadrul jocului sau alte caracteristici furnizate de noi („Instrumentele noastre”) pentru a edita Conținutul pentru (de exemplu) a crea niveluri, hărți, resurse în cadrul jocului, designuri, îmbrăcăminte, personaje, scheme de culori, cursuri, jocuri sau alt conținut personalizat pe baza Conținutului („Conținutul personalizat”). Conținutul personalizat include, fără limitare, întregul conținut creat utilizând Instrumentele noastre, inclusiv resursele din cadrul jocului, hărțile, capturile de ecran, videoclipurile, înregistrările audio din cadrul jocului, clipurile din joc și difuzările în direct. Puteți utiliza Conținutul personalizat numai cu Serviciile și/sau numai așa cum este autorizat de noi. Sunteți exclusiv responsabil pentru Conținutul personalizat pe care îl creați și sunteți de acord că acest Conținut personalizat nu va încălca acest Acord, inclusiv dar fără limitare la prevederile secțiunii 6.

5.4. Drepturile asupra Conținutului personalizat. Take-Two își rezervă toate drepturile și proprietatea asupra întregului Conținut personalizat în temeiul legislației aplicabile. Dacă, în conformitate cu legislația aplicabilă, crearea de către dvs. a Conținutului personalizat are ca rezultat deținerea de către dvs. a oricăror drepturi de proprietate intelectuală asupra respectivului Conținut personalizat, în schimbul drepturilor care vă sunt licențiate prin prezentul Acord ne cesionați în mod liber, la crearea unui astfel de Conținut personalizat, toate drepturile, titlurile și interesul asupra unui astfel de Conținut personalizat, inclusiv dar fără limitare la toate drepturile de proprietate intelectuală din întreaga lume pe întreaga durată a acestor drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv toate reaparițiile, revenirile și extinderile acestor drepturi). Dacă, în pofida cesiunii de mai sus, dvs. indiferent de motiv păstrați orice interes asupra proprietății intelectuale sau alte drepturi asupra Conținutului personalizat, ne acordați prin prezentul document un drept irevocabil, global, fără redevențe, neexclusiv și sublicențiabil de a utiliza, a reproduce, a edita, a modifica, a adapta, a crea lucrări derivate bazate pe, a publica, a distribui, a transmite, a afișa public, a comunica public, a utiliza public și a exploata în alt mod respectivul Conținut personalizat în cadrul sau prin intermediul Serviciilor sau în orice alt scop comercial și necomercial legat de Servicii, inclusiv dar fără limitare la îmbunătățirea Serviciilor, fără remunerație sau notificare, pe întreaga durată a drepturilor de proprietate intelectuală aferente Conținutului personalizat (inclusiv toate reaparițiile, revenirile și extinderile acestor drepturi). Fără a limita prevederile de mai sus, drepturile licențiate către Take-Two în prezentul includ în mod explicit dreptul Take-Two de a permite altor utilizatori să utilizeze acest Conținut personalizat ca parte a funcționării Serviciilor.

5.5. Moderarea conținutului; Dreptul de eliminare. Nu avem nicio obligație să găzduim, să menținem, să susținem sau să distribuim oricare din UGC al dvs. sau Conținutul dvs. personalizat pe care îl creați. Nu am revizuit în mod necesar și nu suntem obligați să monitorizăm în mod activ niciun UGC sau Conținut personalizat care ar putea fi disponibil prin intermediul Serviciilor. Nu confirmăm securitatea, calitatea sau originalitatea niciunui UGC sau Conținut personalizat. UGC și Conținutul personalizat nu reprezintă opiniile companiei Take-Two sau ale conducerii, angajaților acesteia sau ale oricărei alte persoane asociate cu aceasta. Înțelegeți că putem modifica, elimina, suprima, bloca, ascunde, îndepărta sau șterge toate și oricare UGC sau Conținut personalizat și că putem raporta orice UGC sau Conținut personalizat ilegal și orice informații aferente legate de utilizatori autorităților competente. În conformitate cu obligațiile noastre în baza legislației aplicabile, dacă luăm măsuri împotriva UGC al dvs. sau a Conținutului personalizat pe care îl creați din Servicii, suspendăm sau interzicem Contul dvs. sau restricționăm în alt mod accesul dvs. la unele sau la toate Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs. ca urmare a UGC al dvs. sau a Conținutului personalizat pe care îl creați, ne vom strădui să vă notificăm cu privire la acest lucru.

6. Regulile pentru utilizatori.

În sensul prezentei secțiuni 6, „Serviciile” includ Articolele virtuale și Contul dvs.; iar „Material” înseamnă UGC al dvs. și orice Conținut personalizat pe care îl creați.

6.1. Interzicerea conduitei ilegale sau a exploatării comerciale neautorizate. Conveniți asupra următoarelor:

(1) Veți utiliza Serviciile numai în scopuri legale, în conformitate cu legile aplicabile.

(2) Nu veți utiliza Serviciile în legătură cu niciun pariu pentru orice sume de bani sau alte lucruri de valoare, cu excepția cazului în care acest lucru este supus unor prevederi scrise, exprese, separate furnizate de Take-Two, care permit o astfel de conduită.

(3) Veți utiliza Serviciile în scopuri personale, necomerciale și nu veți exploata comercial Serviciile, cu excepția cazului în care se supun unor prevederi scrise, exprese, separate furnizate de Take-Two, care permit o astfel de conduită. Aceasta include participarea la, permiterea sau încurajarea colectării, vânzării sau schimbului oricărui element din Servicii (inclusiv, dar fără limitare la, orice Articole virtuale sau Conturi) care nu este autorizat în mod explicit de Take-Two; facilitarea, crearea sau menținerea oricărei conexiuni neautorizate la Servicii (inclusiv orice server neautorizat care modifică, emulează sau se conectează în alt mod la oricare dintre Servicii) și crearea sau participarea la orice exploatare a diferențelor de preț ale Articolelor virtuale prin orice mijloc (de exemplu, între prețurile valutare în bani reali).

6.2. Respectarea proprietății intelectuale. Sunteți de acord că nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui orice Material care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț sau care încalcă în alt mod prevederile secțiunii 5.

6.3. Codul de conduită. Conveniți asupra următoarelor:

(1) Nu veți utiliza mijloace inadecvate sau neautorizate pentru a interfera cu sau a afecta negativ capacitatea oricărui alt utilizator de a utiliza Serviciile conform destinației; pentru a obține un avantaj incorect în joc sau pentru a obține acces la Articole virtuale sau alt Conținut asupra căruia nu aveți drepturi valide. Aceasta include utilizarea de înșelătorii, moduri neautorizate, piraterii, erori sau alte exploatări tehnice, precum și phishing, escrocherie sau inginerie socială.

(2) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui orice Material care încalcă sau invadează viața privată a unei alte persoane. Aceasta include „doxing” adică partajarea sau amenințarea cu partajarea de informații pentru a pune în situații jenante, a intimida, a răni sau a hărțui o altă persoană.

(3) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui orice Material care este înșelător, fals sau fraudulos cu bună știință sau intenționat. Nu veți utiliza Serviciile pentru a vă angaja în „spam”, adică nu veți utiliza în mod necorespunzător repetat sau periodic un canal de comunicare într-un mod care perturbă sau interferează cu operațiunile Serviciilor, face publicitate la orice produs sau serviciu terț sau are un impact negativ asupra capacității oricărui alt utilizator de a utiliza Serviciile conform destinației.

(4) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui Materiale care conțin reprezentări sau descrieri reale sau șocant de realiste de măceluri, violență excesivă, tortură sau cruzime față de animale. Acestea includ toate reprezentările unui astfel de conținut, indiferent dacă Materialul este real sau manipulat, animație, imagini generate de computer sau altă creație digitală.

(5) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui Material sau pentru a vă angaja în comportamente care descriu, promovează sau încearcă să normalizeze, să încurajeze sau să conducă cu bună știință la tulburări alimentare, suicid sau alte acte de autovătămare fizică ale unei alte persoane. Acesta include Materiale sau comportamente despre care se înțelege în mod rezonabil că facilitează sau încurajează o altă persoană să își facă rău fizic sau să se înfometeze; să consume cantități periculoase de alcool, droguri sau alte substanțe și să se angajeze în sau să amenințe cu autovătămarea pentru a intimida, a manipula sau a constrânge pe altcineva.

(6) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui Materiale sau pentru a vă angaja în comportamente abuzive, intimidante, hărțuitoare sau care sunt înțelese în mod rezonabil ca reprezentând o amenințare fizică sau verbală la adresa unei alte persoane. Acesta include Materiale defăimătoare și comportamente precum camping (obținerea de poziții avantajoase în joc), griefing (iritarea membrilor comunității online), stream sniping (folosirea transmisiilor de joc ale altora pentru a beneficia de avantaje în propriul joc), swatting (apeluri false la serviciile de urgență) sau alte comportamente abuzive din cadrul jocului.

(7) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui orice Material sau pentru a vă angaja în comportamente pornografice, obscene sau hărțuitoare sexual. Acesta include distribuirea de Materiale sugestive sexual nesolicitate sau nedorite; angajarea în sexualizarea nesolicitată sau nedorită a unei alte persoane; amenințări sau atacuri bazate pe sexualitatea sau activitatea sexuală reală, percepută sau presupusă a unei alte persoane sau partajarea neautorizată de conținut sexual sugestiv sau explicit al altei persoane fără consimțământul acesteia (adică „pornografia din răzbunare”).

(8) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui niciun Material care descrie, promovează sau încearcă să normalizeze, să încurajeze sau să conducă cu bună știință la abuzul sexual asupra minorilor. Acesta include Materiale care sexualizează în orice mod minorii, inclusiv suporturile reale sau manipulate, animația, imaginile generate de computer sau alte creații digitale; angajarea sau încercarea de angajare în comunicări sexuale sugestive sau explicite cu un minor și solicitarea de Materiale sexuale sugestive sau explicite de la un minor sau partajarea unui astfel de Material cu un minor.

(9) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui Materiale sau pentru a vă angaja într-un comportament care constituie discurs sau comportament instigator la ură, pe care îl definim ca fiind orice formă de exprimare care este înțeleasă în mod rezonabil ca atacând sau promovând ura sau violența împotriva unui individ sau a unui grup, pe baza oricăreia din următoarele caracteristici: vârstă; culoare sau rasă; handicap; etnie; gen sau identitate de gen; origine națională sau statut de imigrare; afiliere religioasa; sex sau orientare sexuală; stagiu militar; clasă, statut sau castă socioeconomică; sau greutate, dimensiune sau constituție.

(10) Nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui Materiale sau pentru a vă angaja în comportamente care descriu, promovează sau sprijină extremismul violent sau terorismul. Acesta include orice Materiale sau comportamente care sunt în mod rezonabil înțelese ca fiind o aprobare sau o susținere a violenței extremiste sau a autorilor unor astfel de acte și o promovare a ideologiilor extremiste sau a teoriilor conspirației care încurajează sau incită la violență împotriva altora.

(11) Veți respecta orice reguli suplimentare stabilite în Standardele comunității individuale care se pot aplica utilizării de către dvs. a anumitor jocuri, aplicații, produse sau site-uri din cadrul Serviciilor, toate acestea fiind încorporate aici prin referință.

(12) În plus față de cele de mai sus, nu veți utiliza Serviciile pentru a crea, a încărca sau a distribui orice alt Material sau pentru a vă angaja în orice comportament care este ilegal în alt mod și nici nu veți utiliza Serviciile pentru a încerca sau a conspira să comiteți oricare dintre încălcările specificate în prezentul Cod de conduită.

6.4. Interzicerea exploatărilor tehnice. Conveniți asupra următoarelor:

(1) Nu veți utiliza IP proxy sau alte metode pentru a ascunde locația sau locul dvs. de reședință, inclusiv, dar fără limitare, pentru a evita restricțiile geografice privind accesul la Conținut, controalele accesului sau măsurile tehnice de protecție; sau pentru a vă angaja în activități care sunt ilegale în baza legislației locale aplicabile.

(2) Cu excepția cazului în care vă supuneți unor prevederi scrise, exprese, separate furnizate de Take-Two, nu veți utiliza Serviciile prin intermediul sau nu veți copia niciun Conținut pe un server la distanță, computer virtual sau alt sistem sau rețea, inclusiv dar fără limitare la unul care permite (sau are intenția de a permite) descărcarea sau transmisia în flux a acestor Servicii sau Conținut pe unul sau mai multe dispozitive separate cu acces la internet.

(3) Nu veți utiliza, promova sau pune la dispoziție nicio eroare, eroare de programare, exploatare, înșelăciune, piraterie, script, robot, modificare neautorizată sau alte metode concepute pentru a interacționa într-un mod rău intenționat cu Serviciile, inclusiv, fără limitare, pentru a încălca prezentul Acord; pentru a colecta informații sau date despre utilizatori; pentru a exploata vulnerabilitățile sistemului; pentru a eluda sistemele de moderare sau de filtrare a conținutului; sau în alt mod pentru a intercepta, a redirecționa sau a interfera cu funcționarea Serviciilor.

(4) Nu veți face inginerie inversă, nu veți decompila și nu veți dezasambla (cu excepția cazurilor permise în baza excepțiilor legale aplicabile care derivă din Directiva UE 2009/24 sau alte legi aplicabile), nu veți afișa, executa, pregăti lucrări derivate pe baza Serviciilor și nu veți modifica în alt mod Serviciile, integral sau parțial, fără consimțământul nostru scris, prealabil, explicit.

(5) Nu veți utiliza Serviciile pentru a distribui, a încărca sau a transmite niciun software, script, cod sau alte informații (inclusiv, dar fără limitare la, orice virus, vierme informatic, robot de timp (timebot), robot de anulare (cancelbot), cal troian, piraterii sau alt cod dăunător) pentru a modifica sau altera Serviciile în orice mod neautorizat sau pentru a transmite astfel de informații.

6.5. Susținerea sau încurajarea încălcărilor. Sunteți de acord că nu veți oferi sprijin material pentru încălcarea sau încercarea de încălcare a prezentului Acord de către un alt utilizator. Aceasta include furnizarea de sprijin financiar; know-how, expertiză sau alt tip de asistență; sau încurajarea repetată de angajare în comportamente care încalcă prezentul Acord.

6.6. Aplicabilitatea cu privire la angajați, agenți și contractanți. Pentru claritate, regulile de conduită și comportament din această secțiune 6 se aplică comunicărilor și interacțiunilor dvs. cu angajații, agenții și contractanții Take-Two, inclusiv, dar fără limitare la, persoanele din echipele noastre de asistență pentru clienți, inginerie, securitate sau comunitate.

6.7. Consecințele încălcărilor. Dacă încălcați Acordul, inclusiv, dar fără limitare, Regulile pentru utilizatori din prezenta secțiune 6 (cu modificările ulterioare), Take-Two își rezervă dreptul de a lua măsuri împotriva dvs., inclusiv, dar fără limitare: resetarea unei părți sau a întregului progres în cadrul jocului asociat cu Contul dvs.; suspendarea accesului dvs. la unele sau la toate Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs.; încetarea accesului dvs. la unele sau la toate Serviciile, Articolele virtuale sau închiderea Contului dvs. în conformitate cu prevederile de încetare de mai jos; interzicerea de a vă crea un Cont sau de a accesa Serviciile în viitor; sau luarea măsurilor legale corespunzătoare pentru a executa acest Acord sau celelalte drepturi ale noastre conform legislației în vigoare. Putem notifica autoritățile de aplicare a legii sau altă autoritate guvernamentală sau organism de reglementare și putem furniza orice date cu caracter personal asociate, astfel cum se prevede în Politica noastră de confidențialitate, dacă încălcarea implică o amenințare la adresa vieții sau a siguranței dvs. sau a altor persoane sau orice altă activitate pe care o considerăm ilegală. Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri împotriva dvs. pe baza informațiilor pe care le putem primi de la terți, inclusiv, dar fără limitare la, alți utilizatori, forțe de aplicare a legii, autorități guvernamentale sau alte organisme de reglementare. Nu suntem răspunzători pentru nicio încălcare a acestui Acord de către dvs. sau de către orice alt utilizator.

6.8. Monitorizarea; instrumentele utilizatorului și sistemele automate. Putem (dar nu suntem obligați) să monitorizăm în mod activ utilizarea Serviciilor pentru o varietate de scopuri, inclusiv prevenirea înșelătoriilor și a pirateriei; asigurarea conformității dvs. cu prezentul Acord; punerea în aplicare a prevederilor prezentului Acord și îmbunătățirea Serviciilor.

Serviciile pot utiliza sisteme de moderare și filtrare, cum ar fi filtre automate de cuvinte și software de recunoaștere a conținutului sau a simbolurilor, care au scopul de a împiedica sau de a înceta distribuirea Materialului care încalcă prezentul Acord. Serviciile pot include, de asemenea, instrumente care să permită utilizatorilor să controleze interacțiunile lor cu alți utilizatori, cum ar fi permiterea utilizatorilor să opteze pentru text chat sau comunicări vocale în cadrul jocului sau permiterea utilizatorilor să „dezactiveze sunetul” pentru sau să blocheze alți utilizatori. Serviciile pot include instrumente de raportare, fie în cadrul jocului, fie prin intermediul site-urilor de asistență dedicate, prin intermediul cărora utilizatorii pot raporta încălcări ale Codului de conduită pentru a fi analizate de noi.

Caracteristicile și instrumentele descrise mai sus pot încorpora algoritmi, inteligență artificială, învățare automată sau alte sisteme automate pentru a ne ajuta să îndeplinim scopurile descrise în această secțiune la scara și domeniul de aplicare necesare pentru a menține în mod eficient Serviciile pentru utilizatorii noștri.

Sistemele de moderare și filtrare pot varia în funcție de Servicii, inclusiv în funcție de Conținut, vârsta recomandată sau publicul țintă al unui anumit Serviciu. Mai multe informații despre modul în care monitorizăm și colectăm date privind utilizarea Serviciilor pot fi găsite în Politica noastră de confidențialitate. Pentru mai multe informații despre raportarea încălcărilor politicilor noastre, vă rugăm să vizitați Serviciul nostru de asistență pentru clienți.

7. Raportarea conținutului; solicitările de eliminare; DMCA.

7.1. Conținut dăunător sau ilegal. Dacă aveți cunoștință de orice UGC sau Conținut personalizat disponibil în cadrul Serviciilor, care încalcă Regulile pentru utilizatori din secțiunea 6 a prezentului Acord, inclusiv Codul de conduită, ne puteți notifica utilizând instrumentele de raportare din cadrul jocului sau de pe site-urile noastre de asistență pentru clienți conexe. Vă rugăm să vizitați Serviciul nostru de asistență pentru clienți pentru mai multe informații despre cum să raportați UGC sau Conținutul personalizat care încalcă Regulile pentru utilizatori. Prin transmiterea oricărei astfel de notificări către noi, ne confirmați că aveți convingerea cu bună-credință că UGC sau Conținutul personalizat pe care îl raportați încalcă Acordul și că informațiile furnizate în notificarea dvs. sunt corecte și complete.

7.2. Notificare privind încălcarea drepturilor de autor sau a mărcilor comerciale. Răspundem notificărilor privind încălcarea drepturilor de autor care îndeplinesc cerințele din Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. secț. 512 („DMCA”). În cazul în care considerați că orice Conținut, UGC, Conținut personalizat sau alt aspect al Serviciilor constituie o încălcare a drepturilor de autor sau o însușire ilegală a mărcii dvs. comerciale, vă rugăm să trimiteți o notificare privind presupusa încălcare reprezentantului nostru desemnat, cu următoarele informații scrise:

(1) numele, adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail;

(2) o descriere detaliată a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care pretindeți că au fost încălcate;

(3) adresa URL sau o descriere detaliată a locației materialului despre care pretindeți că încalcă drepturile;

(4) declarația dvs. că aveți convingerea cu bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de titularul dreptului de autor, reprezentantul acestuia sau legislația aplicabilă;

(5) declarația dvs. pe propria răspundere că informațiile din notificarea dvs. sunt exacte și că sunteți titularul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele titularului drepturilor de autor; și

(6) o semnătură fizică sau electronică a titularului dreptului de autor în cauză sau a persoanei autorizate să acționeze în numele său.

Informațiile de contact ale reprezentantului nostru desemnat sunt:

Furnizorul de servicii: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresa poștală: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Statele Unite ale Americii

În atenția: Notificare de eliminare DMCA

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-mail: [email protected]

Rețineți că, în conformitate cu DMCA, puteți fi răspunzător pentru daune (inclusiv costurile și onorariile avocaților) dacă denaturați cu bună știință faptul că materialul sau activitatea încalcă legea. De asemenea, rețineți că informațiile furnizate în notificarea dvs. privind încălcarea drepturilor de autor pot fi furnizate persoanei responsabile pentru materialul despre care se presupune că încalcă drepturile de autor.

7.3. Politica privind încălcările repetate. Dacă încălcați în mod repetat acest Acord, de exemplu, prin încălcarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală, a Codului de conduită sau a drepturilor terților, ne rezervăm dreptul de a lua măsuri împotriva dvs., inclusiv, dar fără limitare: suspendarea accesului dvs. la unele sau la toate Serviciile, Articolele virtuale și/sau Contul dvs.; închiderea Contului dvs. în conformitate cu prevederile de închidere de mai jos; interzicerea de a vă crea un Cont sau de a accesa Serviciile în viitor; sau luarea de măsuri legale adecvate pentru a executa prezentul Acord sau celelalte drepturi ale noastre în temeiul legislației aplicabile.

8. Actualizări și caracteristici.

8.1. Actualizări și modificări. Putem furniza corecții, actualizări sau upgrade-uri ale Serviciilor, Articolelor virtuale sau Contului dvs., care pot fi necesare pentru a continua utilizarea Serviciilor, inclusiv actualizări automate sau „în fundal”, fără notificarea dvs. în prealabil. Aceste actualizări sunt supuse prezentului Acord, cu excepția cazului în care sunt prezentate alte prevederi odată cu actualizările, caz în care se aplică prevederile respective. Nu suntem obligați să punem la dispoziție nicio actualizare. Nu garantăm că vom accepta versiunea sistemului sau a dispozitivului pentru care ați licențiat, obținut sau achiziționat orice parte a Serviciilor, cu excepția cazului în care am formulat cereri privind compatibilitatea. Periodic, fără costuri suplimentare pentru dvs., putem modifica, schimba sau suspenda, fie integral, fie parțial, oricare dintre Serviciile noastre, Articolele virtuale și/sau Contul dvs., dintr-un motiv valabil. Motivele valabile includ, fără limitare, îmbunătățirea Serviciilor noastre, a Articolelor virtuale sau a Contului dvs. (cum ar fi oferirea de Servicii, Articole virtuale sau Conținut), modificări necesare pentru echilibrarea jocului, pentru remedierea erorilor sau pentru a preveni sau a contracara exploatările, modificări care sunt necesare datorită unui nou mediu tehnic sau un număr crescut sau scăzut de utilizatori, încălcări suspectate sau reale ale proprietății intelectuale, modificări ale licențelor pe care le deținem de la terți sau alte cerințe de conformitate ale terților, încetarea acordurilor pe care le deținem cu terții din orice motiv, întreruperea furnizării, de către un terț, a unui serviciu sau a unei caracteristici care face parte sau este interconectată cu Serviciile noastre, cu un Articol virtual sau cu Contul dvs., modificări ale costurilor specifice și verificabile ale pieței deschise, îmbunătățiri necesare pentru siguranța utilizatorilor sau a altor terți sau alte motive materiale, legale, de reglementare sau de securitate.

8.2. Jucători generați automat. Ca parte a Serviciilor, vă putem oferi oportunitatea de a juca cu prietenii dvs. sau cu alți adversari potriviți. Pentru a vă asigura că aveți oponenți disponibili la nivelul de calificare adecvat, unii din acești oponenți potriviți pot fi jucători controlați de computer, generați automat, care arată și joacă la fel ca oameni reali.

8.3. Disponibilitatea. Serviciile, Articolele virtuale, Conținutul sau Contul dvs. pot fi oferite pentru o perioadă limitată de timp sau pot varia în funcție de regiunea sau dispozitivul dvs. Dacă schimbați regiunile, fără a aduce atingere obligațiilor noastre de portabilitate în temeiul legislației aplicabile și în funcție de acordul dvs. cu Magazinul digital aplicabil, este posibil să fie necesar să achiziționați din nou anumite Servicii, Articole virtuale sau Conținut pe care le-ați plătit sau achiziționat în regiunea dvs. anterioară. În mod similar, dacă schimbați regiunile, este posibil să nu mai puteți accesa anumite Servicii, Conținut sau Articole virtuale pe care le-ați putut accesa în regiunea dvs. anterioară dacă respectivele Servicii, Conținuturi sau Articole virtuale sunt interzise de legile aplicabile din noua regiune în care sunteți prezent.

8.4. Serviciile terțe. Puteți avea posibilitatea, prin intermediul Serviciilor, să accesați sau să activați conținut, software, aplicații, produse, site-uri, platforme, funcționalități și servicii operate de terți care nu fac parte din Take-Two sau care nu sunt în alt mod sub controlul nostru („Serviciile terțe”). Dacă alegeți să accesați, să tranzacționați cu, să activați sau să interacționați în alt mod cu orice astfel de Servicii terțe, înțelegeți că solicitați entității terțe aplicabile să vă pună la dispoziție aceste Servicii terțe. Sunteți responsabil pentru relațiile dvs. cu terții. Atunci când utilizați Serviciile noastre pentru a accesa Serviciile terțe, orice condiții de utilizare aplicabile asociate cu Serviciile terțe vor guverna utilizarea de către dvs. a respectivului Serviciu terț. Nu susținem niciun Serviciu terț pus la dispoziție sau comercializat pe sau prin intermediul Serviciilor. Nu vă licențiem niciun drept de proprietate intelectuală ca parte a oricăror Servicii terțe și nu suntem responsabili sau răspunzători față de dvs. sau de alte persoane pentru niciun Serviciu terț sau pentru rezultatele, informațiile, conținutul sau interacțiunile obținute ca urmare a utilizării acestuia. Orice preocupări pe care le aveți cu privire la rezultate, informații, conținut sau interacțiuni pe care le puteți întâlni în timpul utilizării acestor Servicii terțe trebuie adresate furnizorului acestor Servicii terțe.

8.5. Serviciile bazate pe internet. Serviciile pot necesita o conexiune la internet printr-o rețea wireless sau celulară și, prin urmare, pot primi anumite informații standard despre dispozitivul, sistemul și software-ul utilizate de dvs. pentru a vă conecta la Servicii. Aceste informații sunt colectate și utilizate de noi în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Sunteți exclusiv responsabil pentru întreținerea și fiabilitatea conexiunii dvs. la internet pe propria cheltuială și pentru orice taxe de utilizare care pot apărea ca urmare a accesului dvs. la Servicii prin orice rețea wireless sau celulară.

8.6. Publicitatea terță. Unele dintre Servicii pot include reclame la sau linkuri către site-uri, conținut, bunuri, promoții sau servicii terțe („Publicitatea terță”). Nu suntem responsabili pentru și nici nu controlăm conținutul niciunei Publicități terțe, iar includerea unei astfel de Publicități terțe în Servicii nu înseamnă că noi fie susținem, fie aprobăm respectiva Publicitate terță sau site-urile, conținutul, bunurile, promoțiile, serviciile sau practicile de afaceri ale furnizorilor terți ai unei astfel de Publicități terțe.

9. Responsabilitățile dvs. față de noi.

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere compania Take-Two pentru orice obligații directe, daune sau pierderi care decurg din sau în legătură cu: (1) încălcarea de către dvs. a prezentului Acord; (2) orice informații sau conținut furnizat de dvs. care încalcă drepturile unui terț atunci când este utilizat de noi în conformitate cu prezentul Acord și (3) acțiunile ilegale sau omisiunile dvs. Putem asista, pe cheltuiala noastră, în apărarea oricărei probleme supuse despăgubirii de către dvs., iar în acest caz, sunteți de acord să cooperați cu noi și vom lua măsuri rezonabile pentru a ne atenua pierderile. Cu toate acestea, nu aveți obligația de a despăgubi Take-Two cu privire la nicio obligație, daună sau pierdere care decurge din sau este în legătură cu acte de neglijență sau omisiuni, fraudă sau conduită necorespunzătoare deliberată din partea Take-Two, a angajaților, contractanților sau agenților Take-Two sau în măsura în care nu sunteți responsabil pentru încălcare.

Sunteți exclusiv responsabil pentru orice costuri terțe pe care le suportați pentru a utiliza Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs.

10. Rezilierea.

Puteți înceta utilizarea Serviciilor, a Articolelor virtuale sau a Contului dvs. în orice moment și puteți rezilia prezentul Acord prin distrugerea sau ștergerea tuturor copiilor oricăror materiale sau software aflate în posesia dvs. și/sau prin ștergerea Contului dvs. În plus, ne puteți solicita să vă ștergem Contul și informațiile dvs. cu caracter personal, în orice moment, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

Pentru orice Servicii, Articole virtuale și/sau Cont care v-au fost furnizate pentru o perioadă nedeterminată de timp, avem dreptul de a rezilia prezentul Acord și de a înceta accesul dvs. la Servicii, Articole virtuale și Contul dvs. sau de a înceta furnizarea acestor Servicii în orice moment, din orice motiv, la latitudinea noastră exclusivă. Dacă avem mijloace rezonabile pentru a vă contacta și, acolo unde este posibil, vom încerca să vă informăm în mod rezonabil înainte de intrarea în vigoare a oricărei astfel de rezilieri sau încetări a Serviciilor. În cazul în care nu este posibil să vă informăm în avans, vom încerca să vă informăm imediat ulterior. Dacă reședința dvs. obișnuită este în Germania, dreptul ambelor părți la o reziliere extraordinară din motive întemeiate nu va fi afectat. Există un motiv întemeiat dacă nu se așteaptă în mod rezonabil ca partea care reziliază acordul, luând în considerare toate circumstanțele cazului individual și cântărind interesele ambelor părți, să continue relația contractuală până la rezilierea convenită sau până la expirarea unei perioade de preaviz.

Putem înceta sau suspenda imediat dreptul dvs. de a accesa orice aspect al Serviciilor, Articolelor virtuale, Conținutului și/sau Contului dvs.: dacă încălcați prezentul Acord; dacă utilizați Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs. în mod fraudulos, ilegal sau în orice alt mod decât în scopurile prevăzute; dacă inițiați o acțiune adversă împotriva noastră; sau dacă avem o obligație legală de a face acest lucru. Dacă decidem să reziliem sau să suspendăm dreptul dvs. de a accesa unele sau toate Serviciile, Articolele virtuale sau Contul dvs., vom încerca să vă informăm înainte de o astfel de reziliere sau suspendare, cu excepția cazului în care se iau măsuri în baza unei obligații legale care nu ne obligă să vă informăm sau dacă nu este posibil să facem acest lucru.

Recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul în care prezentul Acord este reziliat (sau anulăm dreptul dvs. de a accesa oricare dintre Servicii, Articole virtuale, Conținut sau Contul dvs. în conformitate cu prevederile prezentului Acord), licențele acordate dvs. în baza prezentului Acord (sau în legătură cu aceste Servicii, Articole virtuale, Conținut sau Cont) vor înceta imediat.

11. Avertisment privind crizele fotosensibile.

Un procent foarte mic de persoane pot avea crize epileptice atunci când sunt expuse la anumite tipare de lumină sau lumini intermitente, inclusiv unele dintre efectele vizuale care apar în anumite jocuri video. Simptomele se pot manifesta chiar și la persoane fără antecedente de epilepsie sau fotosensibilitate. Dacă dvs. sau orice persoană din familia dvs. aveți o afecțiune epileptică sau de fotosensibilitate, vă rugăm să vă consultați medicul înainte de a juca oricare dintre jocurile noastre video.

Dacă manifestați oricare dintre următoarele simptome în timp ce jucați oricare dintre jocurile noastre video, întrerupeți imediat utilizarea și consultați-vă medicul înainte de a relua jocul: amețeală, tulburări de vedere, spasme oculare sau musculare, pierderea cunoștinței, dezorientare, orice mișcare involuntară sau convulsii.

12. Prevederi diverse.

12.1. General. Prezentul Acord, împreună cu orice documente sau politici la care se face referire în prezentul document, reprezintă întregul acord dintre dvs. și noi pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor (inclusiv a Articolelor virtuale și a Contului dvs.). Acesta înlocuiește orice acorduri scrise anterioare între dvs. și noi cu privire la utilizarea acestora de către dvs. Sunteți de acord că putem cesiona prezentul Acord, integral sau parțial, în orice moment. Dacă cesionarea noastră duce la o modificare a noastră ca parte contractantă, aveți dreptul de a rezilia prezentul Acord. Nu puteți să vă cesionați drepturile sau să vă transferați obligațiile în temeiul prezentului Acord sau să vă transferați orice drepturi de utilizare a Serviciilor, a Articolelor virtuale sau a Contului dvs. Dacă reședința dvs. obișnuită se află în Germania, alineatul anterior nu se aplică niciunei creanțe monetare pe care o puteți avea asupra noastră, care rezultă din prezentul Acord. În cazul în care orice prevedere a prezentului Acord este considerată inaplicabilă din orice motiv, respectiva prevedere va fi fie reformulată numai în măsura necesară pentru a o face aplicabilă, fie eliminată în întregime din Acord, iar celelalte prevederi ale prezentului Acord vor rămâne în vigoare. Secțiunile 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 și cele care prin natura lor se aplică după încetarea prezentului Acord vor rămâne în vigoare și după orice reziliere sau anulare a prezentului Acord. Fiecare parte poate divulga informații legate de prezentul Acord sau de utilizarea Serviciilor, după cum este necesar pentru a îndeplini orice prevedere legală, reglementare, proces juridic sau solicitare guvernamentală.

12.2. Legislația privind exporturile. Trebuie să respectați toate legile și reglementările interne și internaționale aplicabile privind exporturile (care pot fi modificate periodic) care se aplică Serviciilor, Articolelor virtuale sau Contului dvs., care includ restricții privind destinațiile, utilizatorii și utilizarea. Sunteți de acord să nu utilizați, exportați, reexportați, descărcați sau transferați în alt mod nicio parte a Serviciilor, Articolelor virtuale sau a Contului dvs. în (sau către un cetățean sau rezident al) nicio țară în care S.U.A. a pus sub embargo bunuri sau către nicio persoană de pe lista Departamentului Trezoreriei S.U.A. a cetățenilor special desemnați și a persoanelor blocate și de pe alte liste de sancțiuni administrate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (Office of Foreign Assets Control – OFAC). Declarați și garantați că nu vă aflați în, sub controlul, sau nu sunteți un cetățean sau rezident al unei țări supuse embargoului și că nu sunteți un Cetățean desemnat în mod specific sau o Persoană blocată.

13. Contactați-ne.

Dacă aveți orice întrebări sau preocupări cu privire la Servicii, Articolele virtuale, Contul dvs. sau prezentul Acord, vă rugăm să vizitați Serviciul de asistență pentru clienți Take-Two și să deschideți un tichet de asistență. Serviciul de asistență clienți Take-Two vă oferă un singur punct de contact pentru a comunica cu Take-Two.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare, autoritățile naționale și avertizorii de încredere care doresc să contacteze Take-Two trebuie să viziteze Aplicarea legii de către Take-Two și să urmeze instrucțiunile prevăzute pentru a coresponda cu și a furniza servicii eficiente pe Take-Two. Aplicarea legii de către Take-Two oferă un singur punct de contact pentru autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare, autoritățile naționale și avertizorii de încredere pentru a comunica cu Take-Two și reprezentanții săi legali.

14. Legislația aplicabilă, litigiile și răspunderea: AUSTRALIA, ELVEȚIA, SEE, Regatul Unit.

Dacă locuiți în mod obișnuit în Australia, Elveția, Regatul Unit sau orice teritoriu din Spațiul Economic European, prevederile din prezenta secțiune 14 se aplică contractului dvs. legal cu Take-Two. Dacă locuiți în mod obișnuit în afara acestor teritorii sau jurisdicții, vă rugăm să consultați secțiunea 15 de mai jos.

14.1. Legislația aplicabilă și competența materială și teritorială. Prezentul Acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din țara dvs. de reședință, fără a ține cont de norma conflictuală. Competența materială și teritorială exclusivă pentru toate litigiile va fi deținută de instanțele competente din țara unde domiciliați în mod obișnuit.

14.2. Limitările răspunderii noastre. ÎN NICIUN CAZ TAKE-TWO NU ÎȘI VA ASUMA RĂSPUNDEREA FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNĂ INDIRECTĂ SAU PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR SALE CA URMARE A UNUI EVENIMENT DE FORȚĂ MAJORĂ, CARE DECURGE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE SAU PREZENTUL ACORD. NICIO PREVEDERE DIN PREZENTUL ACORD NU ARE SCOPUL DE A EXCLUDE NICIUN DREPT SAU DAUNĂ CARE NU POATE FI EXCLUSĂ ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE RĂSPUNDERE PENTRU FRAUDĂ SAU DECES SAU VĂTĂMARE PERSONALĂ CARE DECURG DIN NEGLIJENȚA NOASTRĂ.

Dacă orice lege aplicabilă prevede că există o garanție în legătură cu orice bun sau serviciu furnizat de noi în legătură cu prezentul Acord, iar răspunderea noastră pentru nerespectarea acestei garanții nu poate fi exclusă, dar poate fi limitată, răspunderea noastră pentru o astfel de nerespectare este limitată la (la alegerea noastră), în cazul unei aprovizionări cu bunuri, înlocuirea de către noi a bunurilor sau furnizarea unor bunuri echivalente, repararea bunurilor sau oferirea către dvs. a unei rambursări integrale sau parțiale sau, în cazul furnizării de servicii, la furnizarea din nou de către noi a serviciilor, oferirea către dvs. a unei rambursări pentru partea neutilizată sau a unei compensații pentru valoarea sa redusă.

15. Legislația aplicabilă, litigiile și răspunderea: Statele Unite și restul lumii.

Dacă locuiți în mod obișnuit în Statele Unite sau în orice alt teritoriu cu excepția Australiei, Elveției, Regatului Unit sau a oricărui teritoriu din Spațiul Economic European, prevederile prezentei secțiuni 15 se aplică contractului dvs. legal cu Take-Two. Dacă locuiți în mod obișnuit în Australia, Elveția, Regatul Unit sau orice teritoriu din Spațiul Economic European, vă rugăm să consultați secțiunea 14 de mai sus.

15.1. Legislația aplicabilă și competența materială și teritorială. Prezentul Acord este încheiat în statul New York și va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile Statului New York, fără a ține cont de norma conflictuală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres la secțiunea 15.5, competența materială și teritorială exclusivă pentru toate litigiile dintre dvs. și Take-Two este deținută de instanțele statale și federale din comitatul New York, New York, iar dvs. și Take-Two acceptați competența personală și renunțați la toate obiecțiile cu privire la locul de desfășurare în astfel de instanțe.

15.2. Declinarea răspunderii privind garanția. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SERVICIILE VĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE”. NICI TAKE-TWO, NICI UN MAGAZIN DIGITAL ȘI NICI UNUL DINTRE FUNCȚIONARII, ADMINISTRATORII, MANAGERII, ANGAJAȚII, AGENȚII SAU LICENȚIATORII NOȘTRI SAU AI ACESTORA NU OFERĂ NICIO DECLARAȚIE, GARANȚIE, PROMISIUNE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL CU PRIVIRE LA SOFTWARE, CONȚINUT, SERVICIILE TERȚILOR SAU ALTE SERVICII, EXPRESE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALTĂ NATURĂ. NICI TAKE-TWO, NICI ORICARE MAGAZIN DIGITAL NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE SAU SERVICIILE TERȚILOR VOR FI EXACTE SAU FIABILE, NEÎNTRERUPTE, FURNIZATE LA TIMP, SIGURE, FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ VIRUȘI. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA DVS. LOCALĂ, TAKE-TWO ȘI FIECARE MAGAZIN DIGITAL REFUZĂ ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV PENTRU NEÎNCĂLCARE, VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI CALITATE SATISFĂCĂTOARE.

15.3. Garanție limitată pentru hardware. Garantăm cumpărătorului inițial al Serviciilor că suporturile fizice de stocare care conțin Serviciile („Bunurile”), dacă există, nu vor prezenta defecte de materiale și de manoperă timp de 90 (nouăzeci) de zile de la data achiziționării în condiții normale de utilizare. Dacă se constată că Bunurile sunt defecte în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la achiziția inițială, suntem de acord să înlocuim gratuit Bunurile defecte aplicabile în perioada aplicabilă de 90 (nouăzeci) de zile, la primirea de către noi a Bunurilor (cu plata taxelor poștale și cu prezentarea dovezii privind data achiziției), în măsura în care Bunurile sunt încă fabricate de noi. Dacă Bunurile nu mai sunt disponibile, ne rezervăm dreptul de a le înlocui cu bunuri similare cu o valoare egală sau mai mare. Această garanție este limitată la Bunuri, așa cum au fost furnizate inițial de noi și nu se aplică uzurii normale. Această garanție nu se va aplica dacă defectul reclamat apare ca urmare a abuzului, utilizării necorespunzătoare, tratamentului necorespunzător sau neglijării Bunurilor aplicabile. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ACEASTĂ GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE.

Vă rugăm să contactați Serviciul nostru de asistență pentru clienți pentru asistență cu privire la garanția limitată de mai sus.

15.4. Limitările răspunderii noastre. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ TAKE-TWO SAU ORICE MAGAZIN DIGITAL NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO PIERDERE SAU DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ, EXEMPLARĂ, CONSECUTIVĂ SAU PUNITIVĂ, SAU PENTRU DESPĂGUBIRI PENTRU DEFECTAREA SAU FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A SISTEMULUI SAU PIERDEREA DE PROFITURI, DATE, UTILIZARE, AFACERI SAU FOND COMERCIAL, CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE SAU PREZENTUL ACORD, INDIFERENT DACĂ REZULTĂ DINTR-UN CONTRACT, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE STRICTĂ, STATUT SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ SAU DE DREPT NATURAL.

În cazul în care aveți orice temei pentru recuperarea daunelor decurgând din Servicii sau dintr-o încălcare a prezentului Acord, sunteți de acord că măsurile dvs. reparatorii exclusive se limitează la recuperarea daunelor directe, iar răspunderea maximă se limitează la suma de 500 USD sau la suma pe care ați cheltuit-o pentru Serviciile în cauză indicată în cererea dvs., în cele 24 (douăzeci și patru) de luni anterioare datei la care a survenit revendicarea dvs.

Limitările și declinările de răspundere din prezentul Acord nu au scopul de a limita răspunderea sau de a modifica drepturile dvs. în calitate de utilizator, care nu pot fi excluse sau limitate în temeiul legislației aplicabile. În ceea ce privește prezentul Acord, orice prevederi privind excluderea sau limitarea anumitor despăgubiri nu se aplică în New Jersey în ceea ce privește daunele-interesele punitive, pierderea datelor și pierderea ori daunele aduse proprietății.

15.5. Soluționarea litigiilor: Arbitrajul individual obligatoriu; renunțarea la acțiunile colective și procesele cu jurați. Dacă aveți o problemă cu Serviciile care nu poate fi soluționată prin contactarea Serviciului nostru de asistență pentru clienți, prezenta secțiune 15.5 („Acordul de arbitraj”) explică modul în care dvs. și Take-Two conveniți să soluționați orice Litigiu prin arbitraj individual, obligatoriu, sub rezerva unor excepții limitate descrise mai jos.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE – VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE LEGALE, INCLUSIV DREPTUL DVS. DE A FORMULA O ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ ȘI DE A SOLICITA CA CERERILE DVS. SĂ FIE AUDIATE ÎN PREZENȚA UNOR JURAȚI.

(1) Arbitrajul individual obligatoriu. Dvs. și Take-Two conveniți că, dacă nu sunt soluționate prin procesul de negociere informală descris mai jos, orice Litigii dintre noi vor fi soluționate exclusiv prin arbitraj individual, obligatoriu, în temeiul prezentului Acord de arbitraj. Sub rezerva excluderilor de la secțiunea 15.5(10), un „Litigiu” înseamnă orice dispută, cerere sau controversă care decurge din sau în legătură cu Serviciile, inclusiv cele legate de constituirea, încălcarea, încetarea, executarea, domeniul de aplicare, valabilitatea sau aplicabilitatea Acordului sau a Acordului de arbitraj, sau drepturile dvs. în temeiul acordurilor respective. Toate Litigiile se supun Acordului de arbitraj, indiferent dacă au luat naștere înainte sau după ce ați acceptat Acordul.

Arbitrul – și nu o instanță federală, statală sau locală sau o agenție guvernamentală – va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice Litigii, inclusiv cele legate de interpretarea, aplicabilitatea, caracterul executoriu sau formarea prezentului Acord de arbitraj și orice pretenție conform căreia întregul Acord de arbitraj sau o parte din acesta este nulă sau anulabilă. Arbitrul va avea, de asemenea, autoritatea de a statua în legătură cu toate problemele privind limita arbitrajului, inclusiv dacă Acordul sau Acordul de arbitraj este inadmisibil sau iluzoriu; dacă Acordul de arbitraj a fost declarat nul în temeiul legislației aplicabile; și orice apărare în procesul arbitral, inclusiv renunțarea, întârzierea, întârzierea nerezonabilă sau excluderea. Arbitrul poate decide aceleași măsuri reparatorii ca o instanță, dar numai în măsura necesară pentru a satisface Litigiul individual în cauză.

(2) Renunțarea la acțiunea colectivă/procesul cu jurați. Dvs. și Take-Two renunțați fiecare la toate drepturile la un proces cu jurați în orice acțiune sau procedură care implică orice Litigii în orice for. Dvs. și Take-Two renunțați fiecare la toate drepturile de a participa la orice eventuală acțiune sau procedură de grup, colectivă, reprezentativă sau consolidată. Cu excepția cazului în care dvs. și Take-Two conveniți altfel, arbitrul nu poate consolida sau grupa cererile mai multor persoane sau părți și nu poate prezida în alt mod în cadrul niciunei forme de procedură consolidată, reprezentativă, de grup sau colectivă. Toate Litigiile vor fi arbitrate numai în mod individual, fără constituirea unei acțiuni colective și pe bază nereprezentativă. Aceasta înseamnă că arbitrul va soluționa Litigiul dvs. individual cu Take-Two separat de orice alt Litigiu și că Litigiul dvs. nu poate fi consolidat sau grupat cu cererile unei alte persoane sau părți. Arbitrul poate decide măsuri reparatorii permise de legislația aplicabilă numai în ceea ce privește partea individuală care solicită măsuri reparatorii, dar în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, nu poate decide măsuri reparatorii cu privire la nicio altă persoană decât partea individuală care solicită măsuri reparatorii. În cazul în care o instanță sau un arbitru decide că această Renunțare la acțiunea colectivă/procesul cu jurați este nulă sau inaplicabilă din orice motiv sau că arbitrajul poate avea loc în mod colectiv, prezentul Acord de arbitraj va fi considerat nul și neavenit în întregime și se va considera că dvs. și Take-Two nu ați convenit asupra supunerii Litigiilor arbitrajului.

(3) Aplicabilitatea; dreptul dvs. de a renunța. Această cerință de arbitraj individual obligatoriu nu se va aplica în măsura în care este interzisă de legile din țara sau statul dvs. de reședință. Aveți dreptul de a renunța la acest Acord de arbitraj. Trebuie să ne notificați în scris în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care acceptați inițial prezentul Acord („Notificarea de renunțare”), cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune o perioadă mai lungă.

Notificarea dvs. de renunțare trebuie trimisă către:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ÎN ATENȚIA: DEPARTAMENTUL JURIDIC — RENUNȚAREA LA ARBITRAJ

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Notificarea de renunțare trebuie să includă: (1) numele dvs. complet; (2) adresa dvs. poștală; (3) numele Contului dvs., dacă dețineți unul și (4) o declarație semnată, clară conform căreia nu sunteți de acord cu Acordul de arbitraj. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că primim Notificarea dvs. de renunțare; prin urmare, este posibil să doriți să trimiteți notificarea utilizând o metodă de livrare care vă furnizează o confirmare a primirii.

(4) Proceduri de soluționare a Litigiilor. Cu excepția pretențiilor formulate în baza secțiunii 15.5(10), orice Litigiu dintre dvs. și Take-Two trebuie soluționat parcurgând următoarele etape:

Pasul 1: Notificarea Litigiului. Dacă aveți un Litigiu cu noi, trebuie să ne trimiteți o notificare scrisă cu privire la Litigiu („Notificarea Litigiului”) la următoarea adresă:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ÎN ATENȚIA: DEPARTAMENTUL JURIDIC — NOTIFICAREA LITIGIULUI

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Pentru a fi considerată completă, Notificarea Litigiului dvs. trebuie să includă următoarele informații: (1) numele dvs., (2) numele Contului sau adresa de e-mail înregistrată pe care o utilizați pentru a accesa Serviciile, (3) adresa dvs. poștală, (4) modul în care vă putem contacta, (5) care este problema și (6) ce doriți ca noi să facem în acest sens.

Dacă Take-Two are un Litigiu cu dvs., vom trimite Notificarea Litigiului nostru la adresa dvs. de e-mail înregistrată și la orice adresă de facturare pe care ne-ați furnizat-o sau, dacă aceste opțiuni nu sunt disponibile, folosind alte date de contact rezonabile pe care ni le-ați furnizat.

Pasul 2: Negocierea informală. Pentru a ne ajuta să ajungem la o soluționare mai rapidă și să reducem costurile pentru ambele părți, dvs. și Take-Two sunteți de acord să încercați mai întâi să negociați în mod informal orice Litigiu pentru cel puțin 30 (treizeci) de zile. Aceste negocieri informale vor fi inițiate în ziua în care dvs. sau Take-Two primiți o Notificare scrisă a Litigiului.

Pasul 3: Arbitrajul obligatoriu. Dacă nu putem soluționa Litigiul în mod informal, Litigiul [cu excepția prevederilor de la secțiunea 15.5(9) și (10) de mai jos] vor fi soluționate exclusiv prin arbitraj individual obligatoriu desfășurat de Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS”) în baza prevederilor prezentului Acord de arbitraj, a Legii federale de arbitraj din S.U.A. și a legii federale de arbitraj.

(5) Cererea de arbitraj. Partea care inițiază un arbitraj individual trebuie să trimită către JAMS o „Cerere de arbitraj” (utilizând formularul disponibil pe site-ul său), să plătească o taxă aplicabilă de depunere și să trimită prin poștă o copie a Cererii de arbitraj către partea adversă. Dacă aveți în curs un Litigiu cu noi, trebuie să trimiteți o copie a Cererii dvs. de arbitraj către:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ÎN ATENȚIA: DEPARTAMENTUL JURIDIC — CERERE DE ARBITRAJ

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two va trimite copia Cererii noastre de arbitraj la adresa dvs. de e-mail înregistrată și la orice adresă de facturare pe care ne-ați furnizat-o sau, dacă aceste opțiuni nu sunt disponibile, la alte informații de contact rezonabile pe care ni le-ați furnizat.

(6) Procedura de arbitraj individual.

Reguli. Arbitrajul individual dintre dvs. și Take-Two va avea loc în conformitate cu Regulile și procedurile de arbitraj simplificate emise de JAMS la data Notificării Litigiului („Regulile JAMS”) și cu modificările aduse prin prezentul Acord de arbitraj. Consultați www.jamsadr.com pentru mai multe informații despre JAMS și Regulile JAMS. Dvs. și Take-Two conveniți că arbitrajul se va desfășura în limba engleză și că arbitrului i se va aplica prezentul Acord de arbitraj.

Probele și dovezile. Probele din cadrul arbitrajului se vor limita la prezentarea de documente care sunt direct relevante pentru aspecte semnificative ale cauzei sau pentru rezultatul cauzei. Arbitrul va lua toate deciziile legate de admisibilitatea sau relevanța dovezilor în conformitate cu Regulile federale privind probele.

Moțiunile în anularea acțiunii și locația audierii. Arbitrul va permite moțiunile în anularea acțiunii. Locația și metoda de înfățișare a părților în cadrul procedurii de arbitraj, dacă există, vor fi stabilite prin Regulile JAMS.

Confidențialitatea. Arbitrul va emite un ordin care prevede ca procedurile de arbitraj și toate notificările, pledoariile, moțiunile, răspunsurile la solicitările de probe, mărturiile și documentele schimbate sau depuse în legătură cu astfel de proceduri să fie păstrate în strictă confidențialitate.

Costurile. Părțile vor suporta orice costuri de arbitraj stabilite de Regulile JAMS.

Decizia și sentința. Arbitrul (și nu un judecător sau jurații) va soluționa Litigiul. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, orice decizie sau sentință va stabili temeiul de fapt și de drept al sentinței. Arbitrului i se va permite să decidă numai măsurile reparatorii permise de legislația aplicabilă sau de dreptul natural, care sunt susținute de probe relevante credibile, așa cum sunt stabilite de Regulile federale privind probele. Cu excepția cazului în care Take-Two consimte în mod expres, arbitrul nu poate decide măsuri reparatorii împotriva Take-Two cu privire la orice altă persoană în afară de dvs. Orice decizie sau sentință poate fi executată ca o hotărâre definitivă de către orice instanță competentă sau, dacă este cazul, poate fi înaintată unei astfel de instanțe o cerere pentru acceptarea judiciară a oricărei sentințe și a unui ordin de executare. Decizia arbitrului este definitivă și obligatorie pentru părți, cu excepția unei revizuiri limitate de către instanțele judecătorești în temeiul Legii federale de arbitraj din S.U.A. și poate fi executată ca orice alt ordin sau hotărâre judecătorească.

(7) Limita de timp privind cererile. În măsura permisă de legislația aplicabilă, dacă un Litigiu trebuie supus arbitrajului, dvs. sau Take-Two trebuie să inițiați arbitrajul pentru toate Litigiile în termen de doi (2) ani de la evenimentele care au dat naștere la Litigiu. Dacă legislația aplicabilă vă solicită să înaintați o cerere privind un Litigiu mai devreme de doi (2) ani de la data inițială la care a luat naștere Litigiul, trebuie să inițiați arbitrajul în acea perioadă de timp anterioară. Take-Two vă încurajează să ne informați cât mai curând posibil cu privire la un Litigiu, astfel încât să putem lua măsuri pentru a-l soluționa. Neangajarea în timp util în soluționarea litigiilor va interzice definitiv toate cererile.

(8) Pretenții care nu pot fi supuse arbitrajului. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din prezentul document, dacă arbitrul nu poate soluționa sau pronunța o sentință cu privire la o anumită cerere sau măsură reparatorie legală sau echitabilă, o astfel de cerere sau măsură reparatorie va fi suspendată până când toate celelalte cereri și măsuri reparatorii sunt definitive și arbitrajul este finalizat. Ulterior, pretențiile rămase trebuie să fie soluționate într-o instanță federală sau statală cu competență materială și teritorială din comitatul New York, New York și, dacă este competentă, această instanță poate dispune măsurile reparatorii rămase. În măsura în care orice cereri sunt permise să continue pe o bază colectivă, consolidată, de grup sau reprezentativă, aceste cereri trebuie să fie soluționate într-o instanță federală sau statală cu competență materială și teritorială din Comitatul New York, New York, iar părțile convin că judecarea acestor pretenții va fi suspendată până când sunt soluționate orice pretenții individuale rămase în arbitraj. În toate cazurile descrise la prezenta secțiune 15.5(8), instanța federală sau statală va trebui să respecte hotărârea arbitrului în temeiul principiilor excluderii cererii sau problemei. Acțiunile formulate în instanța statală pot fi transferate la instanța federală de către oricare dintre părți, dacă acest lucru este permis de legislația aplicabilă.

(9) Excepție – Procedura de arbitraj în masă.

Arbitrajul în masă. Un „Arbitraj în masă” înseamnă 5 sau mai multe Litigii referitoare la același subiect sau la un subiect similar, care au în comun probleme de drept sau de fapt sau în care avocatul sau o altă organizație care reprezintă părțile în astfel de Litigii sunt aceiași, cooperează sau lucrează în coordonare. Un „Litigiu prin arbitraj în masă” înseamnă un Litigiu individual care face parte dintr-un Arbitraj în masă. Nicio prevedere a prezentei secțiuni nu va fi interpretată ca autorizând o procedură consolidată, reprezentativă, de grup sau colectivă. Take-Two își rezervă toate drepturile și căile de apărare cu privire la oricare și fiecare Cerere de arbitraj și reclamant.

Reguli pentru Arbitrajul în masă. Fără a aduce atingere acordului părților ca toate Litigiile să fie gestionate de JAMS în mod individual, dvs. și Take-Two conveniți că, dacă Litigiul dvs. este (sau devine) un Litigiu prin arbitraj în masă, acesta nu va fi guvernat de Regulile JAMS sau gestionat de JAMS. În schimb, Litigiile prin arbitraj în masă vor fi gestionate de New Era și vor fi guvernate de Regulile New Era în vigoare la momentul depunerii Litigiilor prin arbitraj în masă, excluzând orice reguli care permit arbitrajul colectiv („Regulile New Era”) și prezentul Acord de arbitraj. Regulile New Era sunt disponibile la www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Pentru claritate, Regulile New Era vor fi modificate prin prevederile prezentului Acord de arbitraj.

Gruparea în loturi a Litigiilor prin arbitraj în masă. Pentru a facilita soluționarea eficientă a Arbitrajelor de masă, după ce au fost acceptate 60 (șaizeci) de Litigii prin arbitraj în masă în legătură cu un singur Arbitraj în masă („Lotul inițial”), New Era nu va accepta nicio Cerere de arbitraj suplimentară în legătură cu un astfel de Arbitraj în masă timp de 60 (șaizeci) de zile după soluționarea definitivă a tuturor Cauzelor Bellwether din Lotul inițial și Conferința de soluționare ulterioară prevăzută în baza Regulilor New Era. Ulterior, orice Litigii prin arbitraj în masă suplimentare legate de Arbitrajul în masă în curs pot fi acceptate și soluționate în conformitate cu Regulile New Era în aceleași condiții ca și cum astfel de Litigii prin arbitraj în masă ar fi fost introduse și acceptate ca parte a Lotului inițial. Întârzierea acceptării unui Litigiu prin arbitraj în masă în baza acestei prevederi va fi exclusă de la calcularea limitei de timp relevante pentru introducerea unui Litigiu în baza prezentului Acord de arbitraj. Take-Two și partea la orice Litigiu prin arbitraj în masă care altfel ar fi întârziat în baza acestei prevederi pot conveni să renunțe la întârziere și să includă respectivul Litigiu prin arbitraj în masă în Lotul inițial. Conveniți să cooperați cu bună-credință pentru a implementa acest proces bazat pe loturi.

Separabilitate pentru arbitrajul în masă. Dacă orice instanță sau arbitru decide că prezenta secțiune 15.5(9) este nulă sau inaplicabilă din orice motiv sau dacă New Era refuză să gestioneze orice Litigiu prin arbitraj în masă sub formă de Arbitraj în masă, Acordul de arbitraj va fi considerat nul și neavenit în întregime și se va considera că dvs. și Take-Two nu ați convenit asupra supunerii acestor Litigii arbitrajului.

(10) Excluderea de la arbitraj. Fără a aduce atingere deciziei părților de a soluționa toate Litigiile prin arbitraj individual obligatoriu, dvs. și Take-Two puteți introduce o acțiune în instanța statală sau federală formulând oricare din următoarele cereri: încălcarea sau nulitatea brevetelor; încălcarea drepturilor de autor (inclusiv, dar fără limitare, pe baza utilizării Serviciilor în urma unei încălcări a sau a încetării drepturilor în baza Acordului); încălcarea drepturilor morale; încălcarea mărcilor comerciale; însușirea ilegală a secretelor comerciale sau frauda și abuzul informatic. Fiecare parte la un Litigiu poate solicita măsuri reparatorii într-o instanță pentru cereri cu valoare redusă pentru orice Litigii sau cereri individuale din sfera de competență a instanței respective, inclusiv prin încercarea de a transfera un arbitraj aflat în curs în temeiul prezentului Acord de arbitraj pe rolul unei astfel de instanțe pentru cereri cu valoare redusă pe această bază.

(11) Limitarea modificărilor prevederii privind arbitrajul. Putem actualiza prezentul Acord, inclusiv Acordul de arbitraj, la latitudinea noastră, în conformitate cu secțiunea 1.2. Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentului Acord de arbitraj, dacă Take-Two modifică oricare dintre prevederile prezentului Acord de arbitraj după data la care ați acceptat inițial Acordul de arbitraj (sau ați acceptat orice modificări ulterioare ale Acordului de arbitraj), aveți dreptul de a respinge noile modificări. Pentru a respinge noile modificări ale Acordului de arbitraj, trebuie să ne anunțați în scris în termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării în vigoare a modificărilor pe care doriți să le respingeți, așa cum este indicat de data „Ultimei actualizări” de mai sus. Notificarea dvs. de respingere trebuie trimisă către:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ÎN ATENȚIA: DEPARTAMENTUL JURIDIC – RESPINGEREA MODIFICĂRILOR ADUSE ACORDULUI DE ARBITRAJ

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Notificarea de respingere trebuie să includă (1) numele dvs. complet; (2) adresa dvs. poștală; (3) numele contului dvs. de utilizator, dacă dețineți unul și (4) o declarație semnată, clară, privind faptul că respingeți modificările la prezentul Acord de arbitraj. Pentru clarificare, dacă ați acceptat anterior Acordul de arbitraj, respingerea de către dvs. a modificărilor aduse Acordului de arbitraj nu înseamnă că renunțați; dvs. și Take-Two veți supune în continuare arbitrajului orice Litigiu între dvs. și Take-Two conform prevederilor Acordului de arbitraj, începând cu data la care ați fost de acord inițial sau data intrării în vigoare a ultimei versiuni a Acordului de arbitraj pe care ați acceptat-o (astfel cum se indică prin data „Ultimei actualizări” de mai sus), oricare dintre acestea survine mai târziu.

(12) Separabilitate. Cu excepția prevederilor din secțiunile 15.5(2) și (9), dacă orice clauză din prezentul Acord de arbitraj este considerată nulă, inaplicabilă sau ilegală, clauza sau partea respectivă va fi eliminată, iar restul acestei secțiuni privind Soluționarea litigiilor va produce efecte depline.