Take-Twos tjenestevilkår

Sist oppdatert: 29. januar 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. er et globalt selskap med hovedkontor i 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, USA, hvis konsern inkluderer alle Take-Two-enheter og -merker (samlet «Take-Two», «vi», «oss» og «vår/vårt/våre»). Disse tjenestevilkårene («avtalen») dekker vilkårene og betingelsene som vi tilbyr deg tilgang til for å bruke våre spill, apper, produkter, nettsteder og andre tjenester («tjenestene») samt virtuelle elementer (som definert i avsnitt 3 nedenfor) og kontoen din (som forklart i avsnitt 1.3 nedenfor). Denne avtalen er en juridisk kontrakt mellom deg og Take-Two. Ved å få tilgang til tjenestene våre, samtykker du i å være bundet av vilkårene i avtalen.

Ingenting i denne avtalen er ment å begrense eller ekskludere anvendelsen av noen obligatoriske forbrukerlover som gjelder i jurisdiksjonen du er bosatt i. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, har du ikke tillatelse til å bruke tjenestene eller noen virtuelle elementer eller å opprette en konto.

Les denne avtalen nøye, og vær særlig oppmerksom når du gjennomgår disse avsnittene:

Avsnitt 6 – Brukerregler.

Din bruk av tjenestene våre inkluderer forpliktelsen og ansvaret til å hjelpe oss med å sikre at våre sosiale og nettbaserte spillopplevelser er inkluderende og respektfulle overfor alle brukere, våre ansatte og kontraktører. Du må følge reglene i avsnitt 6, inkludert de etiske retningslinjene, mens du bruker tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din.

Avsnitt 15 – Obligatorisk voldgift.

DENNE AVTALEN INNEHOLDER EN OBLIGATORISK VOLDGIFTSKLAUSUL OG EN ANSVARSFRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG JURYRETTIGHETER FOR ALLE BRUKERE SOM BOR I USA OG ETHVERT ANNET TERRITORIUM UTENOM AUSTRALIA, SVEITS, STORBRITANNIA ELLER TERRITORIENE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET.

FOR DEKKEDE BRUKERE, MED MINDRE DU MELDER DEG AV VIA PROSESSEN I AVSNITT 15.5(3), VIL DU VÆRE BUNDET AV VOLDGIFTSAVTALEN, NOE SOM BETYR AT DU OG TAKE-TWO ER PÅLAGT Å LØSE ENHVER TVIST, UNDERLAGT BEGRENSEDE UNNTAK, VED ENDELIG OG BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT. VOLDGIFTSKLAUSULEN FRASKRIVER DEG RETTEN TIL EN JURYRETTSSAK, OG TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL, KOLLEKTIVE HANDLINGER OG ALLE ANDRE TYPER RETTSSAKER. DU BEKREFTER AT DU FORSTÅR OG – MED MINDRE DU GYLDIG VELGER BORT – UTTRYKKELIG GODTAR DEN OBLIGATORISKE VOLDGIFTSKLAUSULEN OG FRASKRIVELSEN FRA GRUPPESØKSMÅL OG JURYRETTSAK

SE AVSNITT 15 I DENNE AVTALEN FOR MER INFORMASJON OM OBLIGATORISK VOLDGIFT, EFFEKTEN PÅ DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG DIN TIDSBEGRENSEDE RETT TIL Å MELDE DEG AV.

1. Din bruk av tjenestene.

1.1. Aldersbegrensninger og juridisk ansvar. Som brukt i denne avtalen, betyr «du» eller «din» den enkelte bruker som samhandler med våre tjenester; hvis en slik bruker er under 18 år (eller minste myndige alder i ditt land), betyr «du» eller «din» brukerens forelder eller verge som inngår denne avtalen på brukerens vegne. Du, eller noen person under ditt tilsyn, skal bare bruke tjenestene hvis du, eller personen under ditt tilsyn, er over minimumsalderen for den aktuelle tjenesten. Mindreårige under 18 år (eller myndig alder i ditt land), må be sine foresatte eller verge om å gjennomgå og forklare denne avtalen for dem, og om å godta denne avtalen på deres vegne. Hvis du godtar denne avtalen på vegne av en mindreårig, bør du overvåke den mindreåriges bruk av tjenestene, inkludert eventuelle virtuelle elementer eller konto som brukes av den mindreårige. Hvis du er foresatt eller verge for en mindreårig og du samtykket til denne avtalen på deres vegne, samtykker du i å være ansvarlig for all bruk av tjenestene, inkludert eventuelle virtuelle elementer eller kontoer, av barnet ditt, uansett om slik bruk ble uttrykkelig autorisert av deg eller ikke. Du er juridisk og økonomisk ansvarlig for alle handlinger som bruker eller får tilgang til programvaren vår, inkludert handlingene til alle du gir tilgang til kontoen din.

1.2. Endringer i denne avtalen. Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen, helt eller delvis, når som helst. Vi vil forsøke å varsle deg om slike endringer før den endrede avtalen trer i kraft. Hvis du ikke vil godta vilkårene i den endrede avtalen, kan du ikke lenger få tilgang til tjenestene når den endrede avtalen trer i kraft. Vi vil forsøke å informere deg om denne juridiske konsekvensen når vi varsler deg om den endrede avtalen. Ved aktivt å godta den endrede avtalen, eller ved å fortsette å bruke tjenestene etter at den endrede avtalen trer i kraft, samtykker du i å være bundet av de endrede vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke vil godta den endrede avtalen, kan du avslutte bruken av tjenestene uten at det betales gebyrer til oss (men du forblir ansvarlig for eventuelle ubetalte beløp som forfaller og skal betales til enhver digital butikk som angitt i avsnitt 4 nedenfor).

1.3. Kontoen din. Noen elementer av tjenestene kan kreve at du oppretter en konto, mens for andre tjenester kan en konto automatisk opprettes for deg når du får tilgang til tjenestene for første gang (hver en «konto»). For å opprette en konto kan du bli bedt om å oppgi din aldersinformasjon og ditt land/region, og deretter oppgi en e-postadresse, et brukernavn, et passord og slik annen informasjon som vi anser som nødvendig i forbindelse med opprettelsen av kontoen din, som alle vil bli behandlet og lagret i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Du må oppgi nøyaktig, oppdatert og fullstendige opplysninger om deg selv når du oppretter en konto. Du er ansvarlig for å holde brukernavn og passord hemmelig. Du samtykker også i å ikke selge, overføre eller dele kontoen din, eller kontoens brukernavn eller passord, og du samtykker i å varsle oss umiddelbart hvis du mistenker uautorisert bruk av kontoen din. Vi har rett til å avvise opprettelsen av en konto, av en hvilken som helst legitim grunn, og vi forbeholder oss retten til å avslutte enhver konto som bryter denne avtalen i samsvar med bestemmelsene om oppsigelse nedenfor og å slette kontoinformasjon i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

2. Begrenset lisens.

2.1. Vi forbeholder oss alle rettigheter til vår IP. Vi og våre lisensgivere, eier og forbeholder oss alle rettigheter, titler, og interesse i og for tjenestene, virtuelle elementer, og kontoen din (unntatt eventuelle materielle medier tjenestene kan leveres på), inkludert all: (1) informasjon, tekst, data, filer, kode, skript, motiver, grafikk, kunstverk, illustrasjoner, bilder, lyder, musikk, titler, temaer, objekter, tegn, navn, dialog, steder, historier, handling, animasjon, konsepter, audiovisuelle effekter, virtuelle varer og valuta i spillet (inkludert virtuelle elementer), interaktive funksjoner, spill, metoder for drift, kompileringen, montering, og ordning av materialene i tjenestene, virtuelle elementer, eller kontoen din, og alt annet opphavsrettslig materiale; (2) varemerker, logoer, handelsnavn, vareutstyr, servicemerker, og handelsidentiteter til ulike parter, inkludert vår; og (3) andre former for intellektuell eiendom (alt det foregående, kollektivt omtalt som «Innhold»).

2.2. Din personlige, ikke-kommersielle bruk. I henhold til vilkårene i denne avtalen gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens til å få tilgang til og bruke tjenestene, inkludert virtuelle elementer og kontoen din for din personlige, ikke-kommersielle, glede. Tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din, inkludert innholdet, men unntatt eventuelle håndgripelige medier tjenestene kan leveres på, lisensieres, ikke selges. Denne lisensen er personlig for deg og gir deg ingen eierskapsrettigheter til noen av tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din (eller i eller til noen av funksjonene eller innholdet).

2.3. Begrensninger. Den begrensede lisensen som er gitt i denne avtalen gir deg ingen rett til, og du kan ikke, selge, kopiere (unntatt under gjeldende juridiske unntak, slik som unntaket for «privat kopi» i henhold til gjeldende lov), låne, leie it, distribuere, demontere, dekompilere, dekryptere, hacke, utlede kildekode fra, drive omvendt utvikling (unntatt der det er tillatt i henhold til gjeldende juridiske unntak fra EU-direktiv 2009/24 eller annen gjeldende lov), endre, skape avledede verk, kommersialisere, eller på annen måte utnytte tjenestene (inkludert innholdet), virtuelle elementer, eller kontoen din med mindre underlagt separate, uttrykkelige skrevne vilkår levert av Take-Two som tillater slik atferd. Uten å begrense det foregående, autoriserer ingenting i den begrensede lisensen gitt i denne avtalen bruken av tjenestene (inkludert innholdet), virtuelle elementer eller kontoen din på noen måte for å utvikle, trene, forbedre eller levere kildemateriale for, eller fremme, noen genetiske AI-verktøy, og for å unngå tvil, er slik bruk herved uttrykkelig forbudt. «Generative AI-verktøy» betyr ethvert verktøy eller dataprogram som bruker algoritmer eller teknologi som vanligvis kalles kunstig intelligens eller maskinlæring for å skape eller generere innhold som, men ikke begrenset til, programvarekode, skriftlig tekst, stillbilder eller bevegelige bilder, musikalske verk, menneskelig stemmeemulering, lydmateriale eller andre kreative verk basert på tekst, bilde, lydmeldinger eller andre inndata. Hvis vi avslutter kontoen din eller denne avtalen i samsvar med bestemmelsene nedenfor, opphører enhver lisens fra oss til deg når det gjelder bruk av tjenestene, virtuelle elementer, kontoen din og alt innhold umiddelbart.

2.4. Rettsvirkning. Denne lisensen beskriver visse juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til lovene i staten eller landet ditt. Denne lisensen endrer ikke rettighetene i henhold til lovene i staten eller landet ditt hvis lovene i staten eller landet ditt ikke tillater det.

3. Virtuelle elementer.

«Virtuelle elementer» betyr enhver virtuell valuta, varer, elementer, booster eller effekter som, men ikke begrenset til, mynter, poeng, edelstener, tokener, våpen, kjøretøy, kort, skinn, power-ups, klær, utstyr, trofeer, belønninger, merker eller andre virtuelle eiendeler i spillet som er gjort tilgjengelige, kjøpt fra en digital butikk, opptjent eller på annen måte kjøpt gjennom tjenestene. Virtuelle elementer lisensieres i henhold til vilkårene i denne avtalen, og ingenting heri skal tolkes som en overføring av rettigheter eller eierinteresser i slike virtuelle elementer til deg. Virtuelle elementer er bare tilgjengelige for brukere på visse steder, og, med mindre annet er angitt i avtalen din med den relevante digitale butikken, kan du ikke kjøpe eller bruke virtuelle elementer hvis du ikke er på et godkjent sted. Virtuelle elementer kan bare innløses for innhold som er gjort tilgjengelig gjennom tjenestene, som vanligvis er spill-spesifikt. Virtuelle elementer har ingen pengeverdi, kan ikke brukes utenfor tjenestene, og kan ikke selges, overføres eller innløses for ekte penger eller verdigjenstander utenfor tjenestene med mindre det er underlagt separate, uttrykkelige skriftlige vilkår gitt av Take-Two som tillater slik atferd. Vi har rett til å endre, slette, flytte, fjerne eller suspendere virtuelle elementer når som helst, enten vi varsler deg eller ikke, og uten noe ansvar av noe slag overfor deg. Vi kan begrense det totale antallet virtuelle elementer som kan holdes for ett spill, eller som kan holdes på kontoen din samlet. Vi kan begrense tidsperioden du kan ha eller bruke virtuelle elementer relatert til et bestemt spill eller annet aspekt av tjenestene. I tillegg kan prisen og tilgjengeligheten for virtuelle elementer som skal kjøpes eller anskaffes, endres. Du samtykker i at du ikke har eierskap eller andre rettigheter i eller til noen virtuelle elementer eller kontoen din.

4. Kjøp, fakturering og abonnementer.

4.1. Digitale butikker. Noen aspekter av tjenestene og noen virtuelle elementer kan kreve at du betaler et gebyr gjennom en butikk som drives av oss eller en tredjepart (hver en «digital butikk»). Kontraktspartneren som skal levere disse tjenestene og virtuelle elementer til deg, er den digitale butikken. Ditt kjøp gjennom digital butikk er underlagt gjeldende vilkår eller betingelser pålagt av den digitale butikken («butikkvilkår»), som alle er innlemmet heri ved referanse. Du er ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med kjøpet ditt fra slik digital butikk og må oppgi nøyaktig og fullstendig betalingsinformasjon til den digitale butikken. Vi kan suspendere eller kansellere de aktuelle tjenestene eller leveringen av virtuelle elementer hvis den digitale butikken informerer oss om at de ikke mottok full betaling fra deg etter rimelig forhåndsvarsel, eller hvis du får, eller forsøker å skaffe, refusjoner som er i strid med gjeldende retningslinjer for den digitale butikken. Suspensjon eller kansellering av tjenestene eller virtuelle elementer for manglende betaling til den digitale butikken kan føre til at du mister tilgang til og ikke kan bruke kontoen, innholdet eller tjenestene. For å unngå tvil, vi har ikke noe ansvar overfor deg i tilfelle tilgangen til noen av tjenestene avsluttes av en digital butikk som følge av brudd på butikkens vilkår.

4.2. Abonnementer. Noen aspekter av tjenestene kan tilbys på abonnementsbasis med automatiske, periodiske betalinger i begynnelsen av hver faktureringsperiode («abonnement»). Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene for kjøp av slike funksjoner når som helst med tretti (30) dagers varsel. Vær oppmerksom på at enkelte abonnementer tilbys underlagt ytterligere vilkår og betingelser, som kan endre vilkårene nedenfor.

(1) Kjøp. Abonnementer kan kjøpes fra en digital butikk. For å bruke et abonnement må du: ha en gyldig rett til produktet eller tjenesten relatert til abonnementet, ha en gyldig konto hos den digitale butikken, inkludert en gjeldende, gyldig og akseptert betalingsmåte registrert på den kontoen, og du må være tilkoblet til nettet. Den digitale butikken fakturer deg for gjeldende abonnementsgebyr (og eventuelle gjeldende skatter) («gebyr») til din valgte betalingsmåte på hver fornyelsesdato for abonnementet. Etter kjøpet aktiveres abonnementet(ene), og du får tilgang til fordelene knyttet til abonnementet som er oppført på tidspunktet for registreringen.

(2) Automatisk fornyelse og kansellering. Abonnementet ditt fornyes automatisk ved slutten av hver faktureringsperiode. Den digitale butikken belaster betalingsmåten for det gjeldende gebyret med mindre du kansellerer abonnementet gjennom den gjeldende digitale butikken før den gjeldende faktureringsperioden utløper. Du kan avslutte et abonnement når som helst, noe som stanser automatisk fornyelse og fører til at abonnementet blir avsluttet på den gjeldende faktureringsperioden. Hvis du kansellerer, beholder du fordelene med abonnementet til det avsluttes ved slutten av den gjeldende faktureringsperioden. Se butikkvilkårene for gjeldende retningslinjer for refusjon, hvis noen.

(3) Endringer av abonnementer. Vilkårene for ethvert abonnement og fordelene inkludert i et slikt abonnement kan endres fra tid til annen. Endringer av fordeler kan inkludere endring eller fjerning av tidligere oppnådde fordeler. Take-Two kan også trekke tilbake et abonnement når som helst med minst tretti (30) dagers varsel. Alle slike endringer vil bli oppdatert på den digitale butikkens abonnementsproduktside, og du kan motta e-postvarsel fra Take-Two og/eller den digitale butikken om slike endringer før de vises. Les alle varsler om endringer nøye. Hvis du ikke kansellerer abonnementet etter å ha mottatt varsel om en endring i vilkårene for abonnementet – inkludert gebyrbeløpet – eller fordelene som er inkludert i abonnementet, anses det som om at du har godtatt disse endringene. Endringer trer i kraft ved automatisk fornyelse av abonnementet eller datoen da du ellers eksplisitt godtar slike endringer, hvis den er tidligere.

5. Brukergenerert og tilpasset innhold.

5.1. Brukergenerert innhold. «BGI» omfatter alt digitalt innhold eller kommunikasjon som brukere oppretter, laster opp eller distribuerer via tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til: tekst, innlegg, lyd eller audiovisuell kommunikasjon; kode, skript, teksturer, modeller, kart, filer eller andre eiendeler eller dokumenter; fotografier, bilder, video eller andre lyd- eller audiovisuelle verk; og eventuelle tilbakemeldinger eller forslag i forbindelse med tjenestene. BGI ekskluderer spesifikt tilpasset innhold (definert nedenfor). Du er eneansvarlig for BGI som du oppretter, laster opp eller distribuerer via tjenestene («ditt BGI»), og du erklærer herved at BGI ikke skal bryte med denne avtalen, inkludert, uten begrensning, til vilkårene i avsnitt 6.

5.2. Rettigheter til BGI. Du beholder alle rettigheter, hvis noen, du kan ha i henhold til gjeldende lov vedrørende ditt BGI. Hvis du har slike rettigheter til ditt BGI, inkludert opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, så, i bytte mot rettighetene som er lisensiert til deg i denne avtalen, gir du oss herved en global, ugjenkallelig royalty-fri, ikke-eksklusiv og viderelisensierbar rett til å bruke, reprodusere, redigere, endre, tilpasse, lage avledede verk, publisere, distribuere, overføre, offentlig vise, kommunisere med publikum, offentlig utføre, og på annen måte benytte ditt BGI innenfor eller via tjenestene eller for andre kommersielle og ikke-kommersielle formål knyttet til tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, forbedring av tjenestene, uten kompensasjon eller varsel, for hele varigheten av de immaterielle rettighetene knyttet til ditt BGI (inkludert alle gjenopplivninger, reverseringer, utvidelser av disse rettighetene). Uten å begrense det foregående, inkluderer rettighetene som er lisensiert til Take-Two heri eksplisitt retten til at Take-Two tillater andre brukere å bruke ditt BGI som en del av driften av tjenestene. Ved å opprette, laste opp eller distribuere ditt BGI til eller via tjenestene, erklærer du overfor oss at du eier alle rettigheter i og til BGI-et ditt på et enestående og ubeheftet grunnlag, og at alle slike rettigheter du gir oss i dette avsnittet, og vår benyttelse av disse rettighetene, ikke vil krenke eller krenker rettighetene til noen tredjeparter.

5.3. Tilpasset innhold. Noen av tjenestene våre lar deg bruke våre verktøy, redigeringsprogramvare, funksjonalitet i spillet eller andre funksjoner levert av oss («våre verktøy») for å redigere innholdet for å (for eksempel) lage tilpassede nivåer, kart, eiendeler i spillet, design, klær, figurer, staller, baner, spill eller annet innhold basert på innholdet («tilpasset innhold»). Tilpasset innhold inkluderer, uten begrensning, alt innhold opprettet ved hjelp av våre verktøy, inkludert ressurser i spillet, kart, skjermbilder, videoer, opptak av lyd i spillet, spillklipp og direktestrømmer. Du kan bare bruke tilpasset innhold med tjenestene og/eller bare som autorisert av oss. Du er eneansvarlig for det tilpassede innholdet du oppretter og godtar at slikt tilpasset innhold ikke bryter med denne avtalen, inkludert, uten begrensning, vilkårene i avsnitt 6.

5.4. Rettigheter til tilpasset innhold. Take-Two forbeholder seg alle rettigheter til og eierskap til alt tilpasset innhold i henhold til gjeldende lov. Hvis, i henhold til gjeldende lov, din opprettelse av tilpasset innhold fører til at du innehar immaterielle rettigheter til slikt tilpasset innhold, i bytte mot rettighetene som er lisensiert til deg i denne avtalen, skal du herved fritt tildele oss, ved opprettelsen av slikt tilpasset innhold, alle rettigheter, titler, og interesse for og til slikt tilpasset innhold, inkludert uten begrensning, alle immaterielle rettigheter globalt så lenge slike immaterielle rettigheter varer (inkludert alle gjenopplivinger, reverseringer, utvidelser av disse rettighetene). Hvis du, til tross for den foregående ordningen, av en eller annen grunn beholder immaterielle rettigheter eller andre rettigheter i det tilpassede innholdet, gir du oss herved en ugjenkallelig, global royalty-fri, ikke-eksklusiv og underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, redigere, modifisere, tilpasse, lage avledede verk, publisere, distribuere, overføre, offentlig vise, kommunisere til offentligheten, offentlig fremføre og på annen måte benytte et slikt tilpasset innhold i eller via tjenestene eller for andre kommersielle og ikke-kommersielle formål knyttet til tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til forbedring av tjenestene, uten kompensasjon eller varsel, for hele varigheten av de immaterielle rettighetene knyttet til et slikt tilpasset innhold (inkludert alle gjenopplivinger, tilbakeføringer og utvidelser av disse rettighetene). Uten å begrense det foregående, inkluderer rettighetene som er lisensiert til Take-Two heri eksplisitt retten til at Take-Two tillater andre brukere å bruke slikt tilpasset innhold som en del av driften av tjenestene.

5.5. Moderering av innhold; Rett til å fjerne. Vi har ingen forpliktelse til å være vert for, vedlikeholde, støtte eller distribuere noe av ditt BGI eller det tilpassede innholdet du oppretter. Vi har ikke nødvendigvis gjennomgått og er ikke forpliktet til aktivt å overvåke noe BGI eller tilpasset innhold som kan være tilgjengelig via tjenestene. Vi bekrefter ikke sikkerheten, kvaliteten eller originaliteten til noe BGI eller tilpasset innhold. BGI og tilpasset innhold representerer ikke synspunktene til Take-Two eller dets ledelse, ansatte eller noen annen person tilknyttet oss. Du forstår at vi kan endre, ta ned, undertrykke, blokkere, skjule, fjerne eller slette noe eller alt BGI eller tilpasset innhold, og rapportere ulovlig BGI eller tilpasset innhold og all relatert brukerinformasjon til de aktuelle myndighetene. I samsvar med våre forpliktelser i henhold til gjeldende lov, hvis vi iverksetter negative tiltak mot BGI-et ditt eller det tilpassede innholdet du oppretter fra tjenestene, suspenderer eller forbyr kontoen din, eller på annen måte begrenser tilgangen din til noen eller alle tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din som følge av det BGI ditt eller det tilpassede innholdet du oppretter, vil vi forsøke å varsle deg om det samme.

6. Brukerregler.

For formålene i Seksjon 6 inkluderer «tjenester» virtuelle elementer og din konto; og «materiale» betyr ditt BGI og alt tilpasset innhold du lager.

6.1. Ingen ulovlig atferd eller uautorisert kommersiell utnyttelse. Du samtykker i at:

(1) Du bare skal bruke tjenestene til lovlige formål, i samsvar med gjeldende lover.

(2) Du skal ikke bruke tjenestene i forbindelse med pengespill eller andre ting av verdi med mindre det er underlagt separate, uttrykkelige skriftlige vilkår gitt av Take-Two som tillater slik atferd.

(3) Du skal bruke tjenestene til din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, og du skal ikke kommersielt utnytte tjenestene med mindre det er underlagt separate, uttrykkelige skriftlige vilkår gitt av Take-Two som tillater slik atferd. Dette inkluderer å delta i, aktivere, eller oppmuntre samlingen av, salg eller utveksling av noe fra tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, virtuelle elementer eller kontoer) som ikke er uttrykkelig autorisert av Take-Two; tilrettelegge, opprette, eller opprettholde uautorisert tilkobling til tjenestene (inkludert, enhver uautorisert server som endrer, etterligner, eller på annen måte kobles til noen av tjenestene); og opprette eller delta i enhver utnyttelse av prisforskjeller for virtuelle elementer på noen måte (for eksempel mellom valutapriser for ekte penger).

6.2. Respekter intellektuell eiendom. Du samtykker i at du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale som krenker tredjeparts opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter eller på annen måte bryter vilkårene i avsnitt 5.

6.3. Etiske retningslinjer. Du samtykker i at:

(1) Du ikke skal bruke upassende eller uautoriserte metoder for å forstyrre eller påvirke noen annen brukers mulighet til å bruke tjenestene som tiltenkt; for å oppnå en urettferdig spillfordel; eller for å få tilgang til virtuelle elementer eller annet innhold som du ikke har gyldig rett til. Dette inkluderer bruk av juks, uautoriserte modifikasjoner, hacks, feil eller andre tekniske utnyttelser, phishing, svindel eller sosial manipulering.

(2) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale som bryter eller krenker en annen persons personvern. Dette inkluderer «doksing», dvs. deling eller trusler om å dele informasjon for å henge ut, skremme, skade eller trakassere en annen person.

(3) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale som bevisst eller med vilje er villedende, falskt eller bedragersk. Du ikke skal bruke tjenestene til å drive med «spamming», dvs. gjentatte ganger eller periodisk misbruke en kommunikasjonskanal på en måte som forstyrrer eller oppholder driften av tjenestene, annonserer tredjepartsprodukter eller -tjenester, eller påvirker en annen brukers evne til å bruke tjenestene som tiltenkt.

(4) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale som inneholder faktiske eller sjokkerende realistiske skildringer eller beskrivelser av kjeltring, overdreven vold, tortur eller dyremishandling. Dette inkluderer alle skildringer av slikt innhold, uavhengig av om materialet er ekte eller manipulert media, animasjon, datagenererte bilder eller andre digital verk.

(5) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale eller engasjere deg i atferd som skildrer, fremmer eller forsøker å normalisere, oppmuntre eller bevisst resultere i en annen persons spiseforstyrrelse, selvmord eller andre handlinger av fysisk selvskading. Dette inkluderer materiale eller atferd som er rimelig forstått for å lette eller oppmuntre en annen person til å fysisk skade eller sulte seg selv; å konsumere farlige mengder alkohol, narkotika eller andre stoffer; og å drive med eller true om selvskading for å skremme, manipulere eller tvinge noen andre.

(6) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale eller engasjere deg i atferd som er fornærmende, mobbing, trakassering eller er rimelig forstått å være en fysisk eller verbal trussel mot en annen person. Dette inkluderer materiale som er ærekrenkende og oppførsel som camping, griefing, stream sniping, swatting eller annen fornærmende oppførsel i spillet.

(7) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale eller delta i atferd som er pornografisk, uanstendig eller seksuelt trakasserende. Dette inkluderer distribusjon av uønsket eller seksuelt antydende materiale, deltakelse i uoppfordret eller uønsket seksualisering av en annen person, trusler eller angrep basert på en annen persons faktiske, oppfattede eller antatte seksualitet eller seksuelle aktivitet, eller uautorisert deling av en annens seksuelt antydende eller eksplisitte innhold uten deres samtykke (dvs. «hevnporno»).

(8) Du skal ikke bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale som skildrer, fremmer eller forsøker å normalisere, oppmuntre eller bevisst resultere i seksuelt misbruk av mindreårige. Dette inkluderer materiale som på en hvilken som helst måte seksualiserer mindreårige, inkludert ekte eller manipulerte medier, animasjon, datagenererte bilder eller annen digital skapelse; engasjere eller forsøke å engasjere seg i seksuelt antydende eller eksplisitt kommunikasjon med en mindreårig; og oppfordre til seksuelt antydende eller eksplisitt materiale fra, eller dele slikt materiale med, en mindreårig.

(9) Du ikke skal bruke tjenestene til å opprette, laste opp, eller distribuere materiale eller engasjere seg i aktiviteter som utgjør hatefulle ytringer eller atferd, som vi definerer som enhver form for uttrykk som er rimelig forstått for å angripe eller fremme hat eller vold mot en person eller gruppe basert på noen av følgende egenskaper: alder; hudfarge eller rase; funksjonshemming; etnisitet; kjønn eller kjønnsidentitet; nasjonal opprinnelse eller innvandringsstatus; religiøs tilhørighet; kjønn eller seksuell legning; militærtjeneste; sosioøkonomisk klasse, status, eller kaste; eller vekt, størrelse, eller kroppstype.

(10) Du skal ikke bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere materiale eller delta i atferd som skildrer, fremmer eller støtter voldelig ekstremisme eller terrorisme. Dette inkluderer ethvert materiale eller enhver atferd som med rimelighet forstås som å godta eller støtte ekstremistisk vold eller gjerningsmennene i slike handlinger; og fremme ekstremistiske ideologier eller konspirasjonsteorier som oppmuntrer eller oppfordrer til vold mot andre.

(11) Du skal følge alle ytterligere regler som er beskrevet i de individuelle fellesskapsstandardene som kan gjelde for din bruk av spesifikke spill, apper, produkter eller nettsteder i tjenestene, som alle er innlemmet heri ved referanse.

(12) I tillegg til det foregående, vil du ikke bruke tjenestene til å opprette, laste opp eller distribuere noe annet materiale eller engasjere deg i atferd som ellers er ulovlig eller bruke tjenestene til å forsøke eller konspirere til å utføre noen av bruddene spesifisert i disse etiske retningslinjene.

6.4. Ingen tekniske utnyttinger. Du samtykker i at:

(1) Du ikke skal bruke IP-proxyer eller andre metoder for å skjule din stedsposisjon eller bosted, inkludert, uten begrensning, for å omgå geografiske begrensninger for tilgang til innhold, tilgangskontroller eller tekniske beskyttelsestiltak; eller for å engasjere deg i aktiviteter som er ulovlige basert på gjeldende lokal lov.

(2) Du skal ikke, med mindre det er underlagt separate, uttrykkelige skriftlige vilkår levert av Take-Two, bruke tjenestene via eller kopiere innhold til en ekstern server, virtuell PC eller annet system eller nettverk, inkludert, uten begrensning, et som gjør det mulig (eller påstår å aktivere) at slike tjenester eller innhold kan lastes ned eller strømmes til én eller flere separate internettaktiverte enheter.

(3) Du skal ikke bruke, fremme eller gjøre tilgjengelig noen programfeil, feil, utnytte, jukse, hacke, skripte, bote, uautorisert modifisere eller andre metoder som er utformet for å samhandle med tjenestene på en skadelig måte, inkludert, men ikke begrenset til, å bryte denne avtalen; å samle inn informasjon eller brukerdata; utnytte systemsårbarheter; omgå moderering av innhold eller filtreringssystemer; eller på annen måte kutte, omdirigere eller forstyrre driften av tjenestene.

(4) Du skal ikke foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere (unntatt der det er tillatt i henhold til gjeldende juridiske unntak fra EU-direktiv 2009/24 eller annen gjeldende lov), vise, utføre, forberede avledede arbeider basert på eller på annen måte endre tjenestene, helt eller delvis, uten vårt uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke.

(5) Du skal ikke bruke tjenestene til å distribuere, laste opp eller overføre programvare, skript, kode eller annen informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, virus, ormer, timebot, cancelbot, trojansk hest, hack eller annen skadelig kode) for å endre eller endre tjenestene på uautorisert måte, eller for å overføre slik informasjon.

6.5. Støtte eller oppmuntre til brudd. Du samtykker i at du ikke skal gi vesentlig støtte til en annen brukers brudd eller forsøk på brudd på denne avtalen. Dette inkluderer å gi økonomisk støtte, fagkunnskap, ekspertise eller annen assistanse, eller gjentatt oppmuntring til å engasjere seg i atferd som bryter denne avtalen.

6.6. Anvendelighet for ansatte, agenter og kontraherte. For tydelighetens skyld gjelder reglene for atferd og oppførsel i avsnitt 6 for din kommunikasjon og samhandling med Take-Twos ansatte, agenter og kontraherte, inkludert, uten begrensning, enkeltpersoner i våre fagstøtte-, ingeniør-, sikkerhets- eller fellesskapsteam.

6.7. Konsekvenser ved brudd. Hvis du bryter avtalen, inkludert uten begrensning brukerreglene i denne seksjon 6 (som endret fra tid til annen), forbeholder Take-Two seg retten til å iverksette negative tiltak mot deg, inkludert: uten begrensning: tilbakestille noen eller alle fremdrifter i spillet knyttet til kontoen din; suspendere tilgangen til noen eller alle tjenestene, virtuelle elementer, eller kontoen din; avslutte tilgangen din til noen eller alle tjenestene, virtuelle elementer, eller stenge kontoen din i samsvar med oppsigelsesbestemmelsene nedenfor; hindre deg i å opprette en konto eller få tilgang til tjenestene i fremtiden; eller ta passende rettslige skritt for å håndheve denne avtalen eller våre andre rettigheter i henhold til gjeldende lov. Vi kan varsle politimyndigheter eller andre offentlige etater eller tilsynsorganer og oppgi alle tilknyttede personopplysninger som beskrevet i våre retningslinjer for personvern hvis bruddet innebærer en trussel mot ditt eller andres liv eller sikkerhet, eller annen aktivitet som vi mener er ulovlig. Vi forbeholder oss retten til å iverksette negative tiltak mot deg basert på informasjon vi kan motta fra tredjeparter, inkludert, uten begrensning, andre brukere, politimyndigheter, offentlige etater eller andre tilsynsorganer. Vi er ikke ansvarlige for noen brudd på denne avtalen av deg eller av noen annen bruker.

6.8. Overvåking; Brukerverktøy og automatiserte systemer. Vi kan (men er ikke forpliktet til) aktivt overvåke bruken av tjenestene for en rekke forskjellige formål, inkludert å forhindre juks og hacking; sikre din overholdelse av denne avtalen; håndheve vilkårene i denne avtalen; og forbedre tjenestene.

Tjenestene kan bruke modererings- og filtreringssystemer, for eksempel automatiserte ordfiltre og innhold eller programvare for symbolgjenkjenning, som er ment å forhindre eller stoppe distribusjonen av materiale som bryter denne avtalen. Tjenestene kan også inkludere verktøy som gjør det mulig for brukere å kontrollere samhandlingen med andre brukere, for eksempel å la brukere velge tekstchat eller talekommunikasjon i spillet, eller for å gjøre det mulig for brukere å «dempe» eller blokkere andre brukere. Tjenestene kan inneholde rapporteringsverktøy, enten i spillet eller via egne støttenettsteder, der brukere kan rapportere brudd på de etiske retningslinjene for vår gjennomgang.

Funksjonene og verktøyene som beskrives ovenfor, kan innlemme algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring eller andre automatiserte systemer for å hjelpe oss med å oppnå formålene som er beskrevet i dette avsnittet i den skalaen og omfanget som trengs for å effektivt vedlikeholde tjenestene for våre brukere.

Moderasjons- og filtreringssystemer kan variere mellom tjenestene, inkludert basert på innholdet, aldersvurdering eller målgruppen til en bestemt tjeneste. Mer informasjon om hvordan vi overvåker og samler inn data om bruken av tjenestene er beskrevet i retningslinjene for personvern. Hvis du vil ha mer informasjon om rapportering av brudd på retningslinjene våre, kan du gå til kundestøtte.

7. Innholdsrapportering; Forespørsler om fjerning; DMCA.

7.1. Skadelig eller ulovlig innhold. Hvis du er klar over noe BGI eller tilpasset innhold tilgjengelig på tjenestene som bryter med våre brukerregler i seksjon 6 av denne avtalen, inkludert de etiske retningslinjene, kan du varsle oss ved hjelp av rapporteringsverktøyene som finnes i spillet eller på våre relaterte kundestøttenettsteder. Besøk kundestøtte for mer informasjon om hvordan du rapporterer BGI eller tilpasset innhold som bryter med brukerreglene. Ved å sende inn et slikt varsel til oss, bekrefter du at du har god tro på at BGI-et eller det tilpassede innholdet du rapporterer bryter avtalen og at informasjonen oppgitt i varselet ditt er nøyaktig og fullstendig.

7.2. Melding om brudd på opphavsrett eller varemerke. Vi svarer på meldinger om krenkelse av opphavsretten som oppfyller kravene i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 («DMCA»). Hvis du mener at innhold, BGI, tilpasset innhold eller andre aspekter av tjenestene utgjør brudd på opphavsretten eller urettmessig tilegnelse av varemerket ditt, må du sende inn en melding om den påstått krenkelsen til vår utpekte agent med følgende skriftlige informasjon:

(1) Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;

(2) En detaljert beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du hevder har blitt krenket;

(3) URL-adressen eller en detaljert beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenkende befinner seg;

(4) Din erklæring om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller gjeldende lov;

(5) Din erklæring, under straff for falsk forklaring, at informasjonen i varselet ditt er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren; og

(6) En fysisk eller elektronisk signatur fra eieren av opphavsretten som er utstedt eller personen som er autorisert til å handle på deres vegne.

Vår utpekte agentkontaktinformasjon er:

Tjenesteleverandør: Take-Two Interactive Software, Inc.

Postadresse: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

USA

Attention: Merknad om DMCA-uttak

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-post: [email protected]

Vær oppmerksom på at under DMCA kan du være ansvarlig for skader (inkludert kostnader og advokathonorarer) hvis du bevisst uriktig fremstiller at materiale eller aktivitet er krenkende. Vær også oppmerksom på at informasjonen som er gitt i meldingen om brudd på opphavsretten, kan gis til personen som er ansvarlig for det angivelig krenkende materialet.

7.3. Retningslinjer for gjentatte krenkere. Hvis du gjentatte ganger bryter denne avtalen, for eksempel ved å krenke våre immaterielle rettigheter, de etiske retningslinjene, eller rettighetene til tredjeparter, forbeholder vi oss retten til å iverksette negative tiltak mot deg inkludert uten begrensning: suspendere tilgang din til noen eller alle tjenestene, virtuelle elementer og/eller kontoen din; avslutte kontoen din i samsvar med oppsigelsesbestemmelsene nedenfor; hindre deg i å opprette en konto eller få tilgang til tjenestene i fremtiden; eller ta passende rettslige skritt for å håndheve denne avtalen eller våre andre rettigheter i henhold til gjeldende lov.

8. Oppdateringer og funksjoner.

8.1. Oppdateringer og modifikasjoner. Vi kan tilby programvareoppdateringer, oppdateringer eller oppgraderinger til tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din som kan være nødvendig for å fortsette å bruke tjenestene, inkludert automatiske eller «i bakgrunnen»-oppdateringer uten varsel til deg. Slike oppdateringer er underlagt denne avtalen med mindre andre vilkår presenteres med oppdateringene, i så fall gjelder de andre vilkårene. Vi er ikke forpliktet til å gjøre noen oppdateringer tilgjengelige. Vi garanterer ikke at vi vil støtte versjonen av systemet eller enheten du lisensierte, anskaffet eller kjøpte noen del av tjenestene for, med mindre vi har fremsatt krav om kompatibilitet. Vi kan fra tid til annen, uten ekstra kostnader for deg, endre, modifisere eller suspendere, enten helt og holdent, noen av våre tjenester, virtuelle elementer og/eller kontoen din, av en gyldig grunn. Gyldige grunner inkluderer, uten begrensning: forbedring av tjenestene våre, virtuelle elementer, eller kontoen din (som å tilby nye tjenester, virtuelle elementer, eller innhold); endringer som er nødvendige for balansering av spill, for feilretting eller for å forhindre eller motvirke utnyttelser; endringer som er nødvendige på grunn av et nytt teknisk miljø eller et økt eller redusert antall brukere; mistenkt eller faktisk krenkelse av immaterielle rettigheter; endringer i lisenser vi har fra tredjeparter eller andre tredjeparts samsvarskrav; oppsigelse av avtaler vi har med tredjeparter uansett grunn; opphør av forsyningen, av en tredjepart, av en tjeneste eller funksjon som er del av eller forbundet med tjenestene våre eller et virtuelt element eller kontoen din; betydelige endringer i spesifikke og verifiserbare åpne markedskostnader; nødvendige forbedringer av sikkerheten til brukere eller andre tredjeparter; eller annet materiale, juridisk, regulatoriske eller sikkerhetsmessige årsaker.

8.2. Autogenererte spillere. Som en del av tjenestene kan vi tilby deg muligheten til å spille med venner eller andre matchede motstandere. For å sikre at du har tilgjengelige motstandere på riktig ferdighetsnivå, kan noen av disse matchede motstanderne være automatisk genererte, datastyrte spillere som ser ut og spiller som ekte mennesker.

8.3. Tilgjengelighet. Tjenestene, virtuelle elementer, innhold eller kontoen din kan tilbys i en begrenset periode, eller kan variere avhengig av region eller enhet. Hvis du endrer regioner, uten at det berører våre portabilitetsforpliktelser i henhold til gjeldende lov og avhengig av din avtale med gjeldende digitale butikk, kan det hende du må anskaffe visse tjenester, virtuelle elementer eller innhold som du betalte for eller ervervet i din tidligere region. På samme måte, hvis du endrer regioner, vil du kanskje ikke lenger ha tilgang til visse tjenester, innhold eller virtuelle elementer som du kunne få tilgang til i din tidligere region hvis slike tjenester, innhold eller virtuelle elementer er forbudt i henhold til gjeldende lover i den nye regionen der du er til stede.

8.4. Tredjepartstjenester. Du kan ha muligheten, via tjenestene, til å få tilgang til eller aktivere innhold, programvare, apper, produkter, nettsteder, plattformer, funksjonalitet og tjenester som drives av tredjeparter som ikke er en del av Take-Two eller på annen måte er under vår kontroll («tredjepartstjenester»). Hvis du velger å få tilgang til, utføre transaksjoner med, aktivere eller på annen måte samhandle med slike tredjepartstjenester, forstår du at du instruerer den aktuelle tredjepartsenheten til å gjøre slike tredjepartstjenester tilgjengelige for deg. Du er ansvarlig for din omgang med tredjeparter. Når du bruker tjenestene våre for å få tilgang til tredjepartstjenester, vil alle gjeldende bruksvilkår knyttet til tredjepartstjenestene styre bruken din av denne tredjepartstjenesten. Vi støtter ikke tredjepartstjenester som er gjort tilgjengelige eller markedsført på eller gjennom tjenestene. Vi lisensierer ikke noen immaterielle rettigheter til deg som en del av noen tredjepartstjenester, og vi er ikke ansvarlige overfor deg eller andre for noen tredjepartstjenester eller for resultatene, informasjonen, innholdet eller samhandlinger du kan støte på når du bruker dem. Eventuelle bekymringer du har angående resultatene, informasjonen, innholdet eller samhandlingene du kan støte på mens du bruker slike tredjepartstjenester, bør rettes til leverandøren av slike tredjepartstjenester.

8.5. Internett-baserte tjenester. Tjenestene kan kreve en tilkobling til Internett via et trådløst eller mobilnettverk, og kan derfor motta visse standardopplysninger om enheten, systemet og programvaren du bruker til å koble til tjenestene. Slik informasjon samles inn og brukes av oss i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Du er eneansvarlig for vedlikeholdet og påliteligheten av Internett-tilkoblingen din for egen regning og for eventuelle bruksgebyrer som kan oppstå som følge av tilgangen til tjenestene via et trådløst- eller mobilnettverk.

8.6. Tredjepartsannonsering. Noen av tjenestene kan inkludere annonser for, eller koblinger til, tredjeparts nettsteder, innhold, varer, kampanjer eller tjenester («tredjepartsannonsering»). Vi er ikke ansvarlige for, eller kontrollerer innholdet i, tredjepartsannonsering, og inkluderingen av slik tredjepartsannonsering i tjenestene betyr ikke at vi enten støtter eller godkjenner slik tredjepartsannonsering eller nettstedene, innholdet, varene, kampanjene, tjenestene eller forretningspraksisen til tredjepartsleverandørene av slik tredjepartsannonsering.

9. Ditt ansvar overfor oss.

Du samtykker i å forsvare, holde fritt fra ansvar og holde Take-Two skadesløs fra og mot alle direkte forpliktelser, skader, tap som oppstår fra eller i forbindelse med: (1) ditt brudd på denne avtalen; (2) all informasjon eller innhold gitt av deg som krenker rettighetene til en tredjepart når den brukes av oss i samsvar med denne avtalen; og (3) dine ulovlige handlinger eller utelatelser. Vi kan bistå, for egen regning, i forsvaret av enhver sak som er gjenstand for skadesløsholdelse av deg, og i slike tilfeller samtykker du i å samarbeide med oss, og vi vil ta rimelige skritt for å redusere tapene våre. Du er imidlertid ikke pålagt å holde Take-Two skadesløs når det gjelder eventuelle forpliktelser, skader eller tap som oppstår fra eller i forbindelse med uaktsomme handlinger eller utelatelser, svindel eller forsettlig forsømmelse fra Take-Two, Take-Twos konsulenters ansatte, kontraktører eller agenter, eller i den grad du ikke er ansvarlig for bruddet.

Du er eneansvarlig for eventuelle tredjepartskostnader du pådrar deg for å bruke tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din.

10. Oppsigelse.

Du kan slutte å bruke tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din når som helst og avslutte denne avtalen ved å destruere eller slette alle kopier av materiale eller programvare som du har i besittelse av og/eller ved å slette kontoen din. I tillegg kan du når som helst be om at vi sletter kontoen din og de personlige opplysningene dine i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

For alle tjenester, virtuelle elementer og/eller konto som leveres til deg for en ubestemt tidsperiode, har vi rett til å si opp denne avtalen og tilgangen din til tjenestene, virtuelle elementer og kontoen din, eller slutte å levere slike tjenester, når som helst og av hvilken som helst grunn etter vårt eget skjønn. Hvis vi har rimelige midler til å kontakte deg, og der det er praktisk mulig, vil vi forsøke å informere deg innen rimelig tid på forhånd om en slik oppsigelse eller opphør av tjenester som trer i kraft. Der det ikke er praktisk mulig å informere deg på forhånd, vil vi forsøke å informere deg umiddelbart etterpå. Hvis ditt vanlige bosted er i Tyskland, skal begge parters rett til ekstraordinær oppsigelse av god grunn forbli upåvirket. Det foreligger god grunn dersom den avsluttende part, idet det tas hensyn til alle forhold i den enkelte sak og begge parters interesser veies opp, ikke med rimelighet kan forventes å fortsette kontraktsforholdet inntil avtalt oppsigelse eller inntil utløpet av en oppsigelsesperiode.

Vi kan umiddelbart avslutte eller suspendere retten din til å få tilgang til enhver del av tjenestene, virtuelle elementer, innhold og/eller kontoen din hvis du bryter denne avtalen; bruker tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din på en bedragersk, ulovlig eller annen måte enn de tiltenkte formålene; innleder noen søksmålsprosess mot oss; eller hvis vi er under en juridisk forpliktelse til å gjøre det. Hvis vi bestemmer oss for å avslutte eller suspendere din rett til å få tilgang til noen eller alle tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din, vil vi forsøke å informere deg på forhånd om slik avslutning eller suspensjon, med mindre handlingen er iverksatt under en juridisk forpliktelse som ikke krever at vi informerer deg eller hvis det ikke er praktisk mulig for oss å gjøre det.

Du erkjenner og samtykker i at hvis denne avtalen avsluttes (eller vi avslutter retten din til å få tilgang til noen av tjenestene, virtuelle elementer, innhold eller kontoen din i samsvar med vilkårene i denne avtalen), vil lisensene som er gitt deg i henhold til denne avtalen (eller med hensyn til slike tjenester, virtuelle elementer, innhold eller konto) umiddelbart avsluttes.

11. Advarsel om lysfølsomt anfall.

En svært liten prosentandel av enkeltpersoner kan oppleve epileptiske anfall når de utsettes for visse lysmønstre eller blinkende lys, inkludert noen av de visuelle effektene som vises i visse videospill. Symptomer kan til og med oppleves av enkeltpersoner uten historie med epilepsi eller fotosensitivitet. Hvis du eller noen i familien din har en epileptisk eller fotosensitiv tilstand, rådfør deg med legen din før du spiller noen av videospillene våre.

Hvis du opplever noen av følgende symptomer mens du spiller noen av videospillene våre, må du umiddelbart slutte å bruke det og konsultere legen din før du gjenopptar spillingen: svimmelhet, endret syn, øye- eller muskelrykninger, tap av bevissthet, forvirring, ufrivillig bevegelse eller kramper.

12. Diverse.

12.1. Generelt. Denne avtalen, sammen med eventuelle dokumenter eller retningslinjer koblet til heri, utgjør hele avtalen mellom deg og oss for din bruk av tjenestene (inkludert virtuelle elementer og kontoen din). Den erstatter alle tidligere skriftlige avtaler mellom deg og oss når det gjelder din bruk av det samme. Du samtykker i at vi kan overdra denne avtalen, helt eller delvis, når som helst. Hvis vårt oppdrag fører til en endring av oss som avtalepart, har du rett til å si opp denne avtalen. Du kan ikke overdra dine rettigheter eller overføre dine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller overføre noen rettigheter til å bruke tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din. Hvis ditt vanlige bosted er i Tyskland, gjelder ikke foregående setning for eventuelle pengekrav du måtte ha mot oss som oppstår fra denne avtalen. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses å være umulig å håndheve av en eller annen grunn, skal en slik bestemmelse bare reformeres i den grad det er nødvendig for å gjøre den håndhevbar, og de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen forblir gjeldende. Seksjonene 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6 og 8 – 15 og de som etter sin art gjelder etter at denne avtalen opphører, skal overleve enhver oppsigelse eller oppsigelse av denne avtalen. Hver av partene kan offentliggjøre informasjon relatert til denne avtalen eller bruk av tjenestene som nødvendig for å tilfredsstille enhver lov, forskrift, juridisk prosess eller myndighetsforespørsel.

12.2. Eksportlover. Du må overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale eksportlover og -forskrifter (som kan endres fra tid til annen) som gjelder for tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din, som inkluderer begrensninger på destinasjoner, brukere og bruk. Du samtykker i å ikke bruke, eksportere, reeksportere, laste ned eller på annen måte overføre noen del av tjenestene, virtuelle elementer eller kontoen din til (eller til en statsborger eller bosatt i) noe land som USA har nedlagt embargo for varer til, eller til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere og svartelistede personer og andre sanksjonslister administrert av Office of Foreign Assets Control (OFAC). Du erklærer og garanterer at du ikke befinner deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller bosatt i et land som er underlagt embargo og at du ikker er en spesifikt utpekt statsborger eller blokkert person.

13. Kontakt oss.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om tjenestene, virtuelle elementer, kontoen din eller denne avtalen, gå til Take-Twos kundestøtte og send inn en støttebillett. Take-Twos kundestøtte gir deg ett enkelt kontaktpunkt der du kan kommunisere med Take-Two.

Rettshåndhevelse, regulatorer, nasjonale myndigheter og betrodde flaggere som ønsker å kontakte Take-Two, må gå til Take-Two-wetshandhaving og følge instruksjonene som er angitt deri for å korrespondere med og levere effektiv rettsordre til Take-Two. Take-Two-wetshandhaving gir et enkelt kontaktpunkt for rettshåndhevelse, regulatorer, nasjonale myndigheter og betrodde flaggere for å kommunisere med Take-Two og dets juridiske representanter.

14. Gjeldende lov, tvister og ansvar: AU, CH, EØS, Storbritannia.

Hvis du er bosatt i Australia, Sveits, Storbritannia eller et territorium i EØS, gjelder vilkårene i dette avsnitt 14 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du vanligvis bor utenfor disse områdene eller jurisdiksjonene, kan du se avsnitt 15 nedenfor.

14.1. Gjeldende lov og jurisdiksjon. Denne avtalen skal styres av, og tolkes under, lovene i ditt bostedsland uten hensyn til lovkonfliktregler. Den eksklusive jurisdiksjonen for alle tvister vil være de kompetente domstolene i ditt vanlige bostedsland.

14.2. Begrensninger av vårt ansvar. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL TAKE-TWO VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR INDIREKTE TAP ELLER SKADER ELLER FOR BRUDD PÅ SINE FORPLIKTELSER PÅ GRUNN AV EN FORCE MAJEURE-HENDELSE, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN. INGENTING I DENNE AVTALEN HAR TIL HENSIKT Å UTELUKKE EVENTUELLE IKKE-EKSKLUDERBARE RETTIGHETER ELLER SKADER SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ETHVERT ANSVAR FOR SVINDEL, ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV VÅR UAKTSOMHET.

Hvis det etter gjeldende lov er en garanti for varer eller tjenester levert av oss i forbindelse med denne avtalen, og vårt ansvar for å ikke overholde denne garantien kan ikke utelukkes, men kan være begrenset, da er vårt ansvar for slik svikt begrenset til (ved vårt valg), ved levering av varer, til at vi erstatter varene eller leverer tilsvarende varer, reparerer varene, eller gir deg full eller delvis refusjon, eller når det gjelder levering av tjenester; kan vi levere tjenestene igjen, gi deg refusjon for den ubrukte delen eller kompensasjon for den reduserte verdien.

15. Gjeldende lov, tvister og ansvar: USA og resten av verden.

Hvis du vanligvis er bosatt i USA eller noe territorium annet enn Australia, Sveits, Storbritannia eller noe territorium i EØS, gjelder vilkårene i dette avsnitt 15 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du vanligvis bor i Australia, Sveits, Storbritannia eller et territorium i EØS, kan du se avsnitt 14 ovenfor.

15.1. Gjeldende lov og jurisdiksjon. Denne avtalen er inngått i staten New York og skal styres av og tolkes under lovene i staten New York uten hensyn til lovkonfliktregler. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i avsnitt 15.5, er den eksklusive jurisdiksjonen for alle tvister mellom deg og Take-Two de statlige og føderale domstolene i New York County, New York, og både du og Take-Two aksepterer hver personlig jurisdiksjon og fraskriver alle innvendinger mot å møte i slike domstoler.

15.2. Ansvarsfraskrivelse av garanti. I DEN FULLE UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, LEVERES TJENESTENE TIL DEG «SOM DE ER», «SOM TILGJENGELIGE» OG «MED ALLE FEIL». HVERKEN TAKE-TWO, NOEN DIGITALE BUTIKKER ELLER NOEN AV VÅRE ELLER DERES RESPEKTIVE LEDERE, STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER ELLER LISENSGIVERE GIR NOEN REPRESENTASJONER, GARANTIER, LØFTER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, INNHOLDET, TREDJEPARTSTJENESTER ELLER ANDRE TJENESTER, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE. HVERKEN TAKE-TWO ELLER NOEN DIGITALE BUTIKKER GARANTERER AT TJENESTENE ELLER TREDJEPARTSTJENESTENE ER NØYAKTIGE OG PÅLITELIGE, UAVBRUTTE, TIDSRIKTIGE, SIKRE OG FEILFRIE, OG FRI FOR VIRUS. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV, FRASKRIVER TAKE-TWO OG HVER DIGITALE BUTIKK SEG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT FOR IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET.

15.3. Begrenset maskinvaregaranti. Vi garanterer overfor den opprinnelige kjøperen av tjenestene at de fysiske lagringsmediene som inneholder tjenestene («varene»), hvis noen, er fri for defekter i materiale og utførelse i 90 dager fra kjøpsdatoen under normal bruk. Hvis varene viser seg å være defekte innen 90 dager etter det opprinnelige kjøpet, samtykker vi i å erstatte, kostnadsfritt, de aktuelle defekte varene innen den gjeldende 90-dagersperioden, ved mottak av varene (post betalt, med bevis på kjøpsdatoen) så lenge varene fortsatt produseres av oss. Hvis varene ikke lenger er tilgjengelige, forbeholder vi oss retten til å erstatte lignende varer av lik eller større verdi. Denne garantien er begrenset til varene, slik de opprinnelig ble gitt av oss, og gjelder ikke for normal slitasje. Denne garantien skal ikke gjelde hvis den påståtte defekten oppstår gjennom misbruk, mishandling, feilbehandling eller forsømmelse av de aktuelle varene. SÅ LANGT GJELDENDE LOV TILLATER DET, ERSTATTER DENNE GARANTIEN ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE.

Kontakt kundestøtte for hjelp med den begrensede garantien ovenfor.

15.4. Begrensninger av vårt ansvar. I DEN FULLSTENDIGE UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER TAKE-TWO ELLER NOEN DIGITAL BUTIKK VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, EKSEMPLARISKE, FØLGEMESSIGE ELLER STRAFFERETTSLIGE TAP ELLER SKADER, ELLER SKADER FOR SYSTEMSVIKT ELLER FUNKSJONSFEIL ELLER TAP AV FORTJENESTE, DATA, BRUK, FORRETNINGER ELLER GOODWILL, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTENE ELLER DENNE AVTALEN, ENTEN DET OPPSTÅR I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR, VEDTEKTER ELLER NOEN ANNEN JURIDISK ELLER RETTFERDIG TEORI.

I tilfelle du har grunnlag for å kreve erstatning som følge av tjenestene eller et brudd på denne avtalen, samtykker du i at ditt eksklusive rettsmiddel er begrenset til gjenoppretting av direkte skader, og at det maksimale ansvaret er begrenset til 500 USD eller beløpet du har brukt på tjenestene som er utstedt i kravet ditt i de 24 månedene før datoen da kravet ditt oppsto.

Begrensningene og ansvarsfraskrivelsene i denne avtalen har ikke til hensikt å begrense ansvar eller endre dine rettigheter som bruker som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov. Med hensyn til denne avtalen gjelder ikke eventuelle bestemmelser om utelukkelse eller begrensning av visse skader i New Jersey med hensyn til straffeskader, tap av data og tap av eller skade på eiendom.

15.5. Tvisteløsning: Bindende individuell voldgift; fraskrivelse av gruppesøksmål og jurysøksmål. Hvis du har et problem med tjenestene som ikke kan løses ved å kontakte vår kundestøtte, forklarer avsnitt 15.5 («voldgiftsavtalen») hvordan du og Take-Two samtykker i å løse eventuelle tvister ved bindende, individuell voldgift, underlagt begrensede unntak beskrevet nedenfor.

LES DENNE DELEN NØYE – DEN OMFATTER DINE JURIDISKE RETTIGHETER, INKLUDERT DIN RETT TIL Å SENDE INN ET SØKSMÅL I RETTEN OG FÅ EN JURY TIL Å HØRE DINE KRAV.

(1) Bindende individuell voldgift. Du og Take-Two er enige om at hvis tvisten ikke løses gjennom den uformelle forhandlingsprosessen beskrevet nedenfor, skal eventuelle tvister mellom oss løses utelukkende ved individuell, bindende voldgift i henhold til denne voldgiftsavtalen. Med forbehold om unntakene i avsnitt 15.5(10), skal en «tvist» bety enhver tvist, krav eller kontrovers som oppstår fra eller er relatert til tjenestene, inkludert de som er relatert til dannelsen, bruddet, oppsigelsen, håndhevelsen, omfanget, gyldigheten eller anvendeligheten av avtalen eller voldgiftsavtalen, eller dine rettigheter i henhold til disse avtalene. Alle tvister er underlagt voldgiftsavtalen uavhengig av om de oppsto før eller etter at du aksepterte avtalen.

Voldgiftsdommeren – ikke en føderal, statlig eller lokal domstol eller offentlig etat – skal ha eksklusiv myndighet til å løse eventuelle tvister, inkludert tvister som er relatert til tolkningen, anvendeligheten, håndhevelsen eller dannelsen av denne voldgiftsavtalen, og ethvert krav om at hele eller deler av voldgiftsavtalen er ugyldig eller kan ugyldiggjøres. Voldgiftsdommeren skal også ha myndighet til å avgjøre alle terskelmeklingssaker, inkludert relatert til om avtalen eller voldgiftsavtalen er i uoverensstemmende eller illusorisk; om voldgiftsavtalen har blitt bekreftet i henhold til gjeldende lov; og ethvert forsvar mot voldgift, inkludert fraskrivelse, forsinkelse, forsømmelse eller antakelse. Voldgiftsdommeren kan tildele de samme rettsmidlene som en domstol barene, men bare i den grad det kreves for å tilfredsstille den enkelte tvisten det gjelder.

(2) Gruppesøksmål / ansvarsfraskrivelse fra sak ført for jury. Du og Take-Two fraskriver dere alle rettigheter til en rettssak foran en jury i enhver handling eller prosedyre som involverer eventuelle tvister i ethvert forum. Du og Take-Two fraskriver dere alle rettigheter til å delta i enhvert påstått søksmål, enten kollektiv, representativ eller konsolidert handling eller prosedyre. Med mindre du og Take-Two er enige om noe annet, kan voldgiftsdommeren ikke konsolidere eller slutte seg til mer enn én persons eller partens krav og kan ikke på annen måte gi presidents over noen form for konsolidert, representativ, gruppe- eller gruppesøksmål. Alle tvister skal kun voldgiftsbehandles på individuell, ikke-klassemessig og ikke-representativ basis. Dette betyr at voldgiftsdommeren skal løse din individuelle tvist med Take-Two atskilt fra enhver annen tvist, og at tvisten din ikke kan konsolideres eller slås sammen med en annen persons eller parts krav. Voldgiftsdommeren kan tilkjenne erstatning som er tillatt i henhold til gjeldende lov, bare med hensyn til den enkelte part som søker erstatning, men i den maksimale utstrekning som er tillatt av gjeldende lov, kan det ikke tilkjennes erstatning for noen annen person enn den enkelte part som søker erstatning. Hvis en domstol eller voldgiftsdommer fastslår at denne fraskrivelsen av gruppesøksmål / juridisk rettsak er ugyldig eller ikke kan håndheves av noen grunn, eller at en voldgift kan fortsette på gruppebasis, skal denne voldgiftsavtalen anses som ugyldig i sin helhet, og du og Take-Two skal anses å ikke ha samtykket i voldgiftstvister.

(3) Anvendelighet; Din rett til å melde deg av. Dette bindende individuelle voldgiftskravet skal ikke gjelde i den grad det er forbudt av lovene i ditt land eller bostedsstat. Du har rett til å velge bort denne voldgiftsavtalen. Du må varsle oss skriftlig innen 30 dager fra datoen du først godtar denne avtalen («avmeldingsvarsel») med mindre en lengre periode kreves av gjeldende lov.

Ditt avmeldingsvarsel må sendes til:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISCHE AFDELING — OPT-OUT VOOR ARBITRAGE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Avmeldingsvarselet må inkludere: (1) ditt fulle navn; (2) din postadresse; (3) ditt kontonavn, hvis du har et; og (4) en tydelig, signert erklæring om at du ikke godtar voldgiftsavtalen. Du er ansvarlig for å sikre at vi mottar avmeldingsvarselet ditt; det kan derfor være lurt å sende varselet ditt med en leveringsmetode som gir deg en skriftlig kvittering for leveringen.

(4) Prosedyrer for tvisteløsning. Med unntak av krav som fremmes i henhold til avsnitt 15.5(10), må enhver tvist mellom deg og Take-Two løses gjennom følgende trinn:

Trinn 1: Varsel om tvist. Hvis du har en tvist med oss, må du sende skriftlig varsel om tvisten («varsel om tvist») til oss på følgende adresse:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AVDELING – VARSEL OM TVIST

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

For å anses som fullstendig, må meldingen din om Tvist inneholde følgende informasjon: (1) navnet ditt, (2) kontonavn eller registrert e-postadresse du bruker for å få tilgang til tjenestene, (3) postadressen din, (4) hvordan vi kan kontakte deg, (5) hva problemet er, og (6) hva du vil at vi skal gjøre med det.

Hvis Take-Two har en tvist med deg, vil vi sende en tvistemelding til den registrerte e-postadressen og enhver faktureringsadresse du har oppgitt til oss, eller, hvis disse alternativene ikke er tilgjengelige, til annen rimelig kontaktinformasjon du har gitt oss.

Trinn 2: Uformell forhandling. For å hjelpe oss med å komme til en løsning raskere og redusere kostnadene for begge parter, samtykker du og Take-Two i å først forsøke å uformelt forhandle enhver tvist i minst 30 dager. Disse uformelle forhandlingene skal starte den dagen du eller Take-Two mottar en skriftlig melding om en tvist.

Trinn 3: Bindende voldgift. Hvis vi ikke kan løse tvisten uformelt, vil tvisten (unntatt som angitt i avsnittene 15.5(9) og (10) nedenfor) løses utelukkende via bindende individuell voldgift utført av Judicial Arbitration Mediation Services, Inc.JAMS») underlagt vilkårene i denne voldgiftsavtalen, den amerikanske føderale voldgiftsloven og føderal voldgiftslov.

(5) Krav om voldgift. Parten som starter en individuell voldgift må sende JAMS en «forespørsel om voldgift» (ved hjelp av skjemaet som er tilgjengelig på nettstedet), betale ethvert aktuelt arkiveringsgebyr, og sende en kopi av kravet om voldgift til motparten. Hvis du har en tvist med oss, må du sende en kopi av ditt krav om voldgift til:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISCHE AFDELING — FORESPØRSEL OM VOLDGIFT

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two vil sende vår kopi av vårt krav om voldgift til din registrerte e-postadresse og enhver faktureringsadresse du har oppgitt til oss eller, hvis disse alternativene ikke er tilgjengelige, til annen rimelig kontaktinformasjon du har gitt oss.

(6) Individuell voldgiftsprosedyre.

Regler. Individuell voldgift mellom deg og Take-Two vil skje under de strømlinjeformede voldgiftsreglene og -prosedyrene utstedt av JAMS på datoen for tvistemeldingen («JAMS-reglene») og som modifisert av denne voldgiftsavtalen. Se www.jamsadr.com for mer informasjon om JAMS og JAMS-reglene. Du og Take-Two samtykker i at voldgiften holdes på engelsk og at voldgiftsdommeren er bundet av denne voldgiftsavtalen.

Oppdagelse og bevis. Oppdagelse i voldgiften skal begrenses til produksjon av dokumenter som er direkte relevante for vesentlige problemstillinger i saken eller til sakens utfall. Voldgiftsdommeren skal ta alle avgjørelser knyttet til tillatelse eller relevans av bevis i henhold til de føderale bevisreglene.

Dispositive bevegelser og hørselssted. Voldgiftsdommeren skal tillate dispositive bevegelser. Plasseringen og metoden for partenes utseende ved voldgiftsbehandlingen, hvis noen, skal bestemmes av JAMS-reglene.

Konfidensialitet. Voldgiftsdommeren skal utstede en ordre som gir at voldgiftssaken og alle varsler, varsler, begjæringer, oppdagelsessvar, vitnesbyrd og dokumenter utvekslet eller arkivert relatert til slike prosesser holdes strengt konfidensielle.

Gebyrer. Partene er ansvarlige for å dekke voldgiftskostnader som fastsatt av JAMS-reglene.

Beslutning og kjennelse. Voldgiftsdommeren (ikke en dommer eller jury) vil løse tvisten. Med mindre annet er avtalt, skal enhver avgjørelse eller kjennelse fastsette det faktiske og juridiske grunnlaget for tildelingen. Voldgiftsdommeren skal bare tillates å tilkjenne de rettsmidler som er tillatt i henhold til gjeldende lov eller i rimelighet som støttes av troverdige relevante bevis som fastsatt av de føderale bevisreglene. Med mindre Take-Two uttrykkelig samtykker, kan voldgiftsdommeren ikke tildele erstatning mot Take-Two som respekterer noen annen person enn deg. Enhver avgjørelse eller kjennelse kan håndheves som en endelig dom av enhver domstol med kompetent jurisdiksjon eller, hvis aktuelt, kan søknad sendes til en slik domstol for rettslig aksept av en kjennelse og en ordre om håndhevelse. Voldgiftsdommerens avgjørelse er endelig og bindende for partene, med unntak av en begrenset gjennomgang av domstolene i henhold til den amerikanske føderale voldgiftsloven og kan håndheves som enhver annen rettskjennelse eller domfellelse.

(7) Tidsbegrensning for krav. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, må du eller Take-Two starte voldgift av alle tvister innen to (2) år etter hendelsene som forårsaket tvisten. Hvis gjeldende lov krever at du fremsetter et krav for en tvist tidligere enn to (2) år etter at tvisten først oppsto, må du starte voldgift i den tidligere tidsperioden. Take-Two oppfordrer deg til å fortelle oss om en tvist så snart som mulig, slik at vi kan jobbe for å løse den. Unnlatelse av å engasjere seg i tvisteløsning i tide fører til permanent blokkering av alle krav.

(8) Ikke-voldgiftsberettigede krav. Uten hensyn til noe annet heri, hvis voldgiftsdommeren ikke kan juridisk bedømme eller tildele et bestemt juridisk eller rettferdig krav eller rettsmiddel, skal slikt krav eller rettsmiddel forbli værende inntil alle andre krav og rettsmidler er endelige og voldgiften er fullført,. Deretter må de gjenværende kravene behandles i en føderal eller statlig domstol med kompetent jurisdiksjon i New York County, New York, og hvis det er fortjent, kan en slik domstol tildele det gjenværende rettsmiddelet. I den grad noen krav har lov til å gå videre med et klasse-, kollektiv-, konsolidert-, gruppe- eller representativt grunnlag, må slike krav fremmes i en føderal eller statlig domstol med kompetent jurisdiksjon i New York County, New York, og partene er enige om at søksmål når det gjelder disse kravene skal forbli i påvente av utfallet av eventuelle individuelle krav som gjenstår i voldgift. I alle tilfeller som er beskrevet i dette avsnitt 15.5(8), skal den føderale eller statlige domstolen være bundet av prinsippene for krav eller utstede utelukkelse av voldgiftsdommerens beslutning. Søksmål brakt i statlig domstol kan fjernes til føderal domstol av en av partene hvis det er tillatt ved lov.

(9) Unntak – Massevoldgiftsprosedyre.

Massevoldgift. En «massevoldgift» betyr 5 eller flere tvister knyttet til samme eller lignende emne, som deler vanlige spørsmål om loven eller faktum, eller der advokaten eller annen organisasjon som representerer partene i slike tvister er de samme, samarbeider eller arbeider i samordning. En «massevoldgiftstvist» betyr en individuell tvist som utgjør en del av en massevoldgift. Ingenting i dette avsnittet skal tolkes som å autorisere en konsolidert, representativ, gruppe- eller klasseprosess. Take-Two forbeholder seg alle rettigheter og forsvar med hensyn til hver og enhver etterspørsel etter voldgift og saksøker.

Regler for massevoldgift. Til tross for partenes avtale om å få alle tvister administrert av JAMS på individuell basis, samtykker du og Take-Two i at hvis tvisten er (eller blir) en massevoldgiftstvist, skal den ikke styres av JAMS-reglene eller administreres av JAMS. I stedet skal massevoldgiftstvister administreres av New Era og styres av New Era-reglene som gjelder når massevoldgiftstvistene er innsendt, unntatt eventuelle regler som tillater voldgift på en gruppeomfattende basis («New Era-reglene»), og denne voldgiftsavtalen. New Era-reglene er publisert på www.neweraadr.com/rules-and-procedures. For ordens skyld skal New Era-reglene endres av vilkårene i denne voldgiftsavtalen.

Samling av massevoldgiftstvister. For å lette effektiv løsning av massevoldgift, etter at 60 massevoldgiftstvister har blitt akseptert relatert til en enkelt massevoldgift («innledende parti»), skal ikke New Era akseptere noen ytterligere krav om voldgift relatert til slik massevoldgift før 60 dager etter den endelige løsningen av alle Bellwether-saker fra det innledende partiet og den påfølgende oppgjørskonferansen som er fastsatt under New Era-reglene. Deretter kan eventuelle ytterligere massevoldgiftstvister knyttet til den pågående massevoldgiften aksepteres og løses under New Era-reglene på samme vilkår som om slike massevoldgiftstvister hadde blitt innlevert og akseptert som en del av det innledende partiet. Forsinkelsen i aksepten av en massevoldgiftstvist under denne bestemmelsen skal utelukkes ved beregning av den relevante tidsfristen for å bringe en tvist under denne voldgiftsavtalen. Take-Two og parten til enhver massevoldgiftstvist som ellers ville blitt forsinket under denne bestemmelsen, kan samtykke i å frafalle forsinkelsen og inkludere slik massevoldgiftstvist i det første partiet. Du samtykker i å samarbeide i god tro for å implementere denne partibaserte prosessen.

Alvorlighetsgrad for massevoldgift. Hvis noen domstol eller voldgiftsdommer fastslår at dette avsnitt 15.5(9) er ugyldig eller ikke kan håndheves av noen grunn, eller hvis New Era avslår å administrere noen massevoldgiftstvist som en massevoldgift, skal voldgiftsavtalen anses som ugyldig i sin helhet, og du og Take-Two skal anses å ikke ha samtykket i å megle slike tvister.

(10) Utelukkelser fra voldgift. Til tross for partenes beslutning om å løse alle tvister gjennom bindende individuell voldgift, skal du og Take-Two fremme en handling i statlig eller føderal domstol som bare hevder noen av følgende krav: patentkrenkelse eller ugyldighet; brudd på opphavsretten (inkludert uten begrensning, basert på bruk av tjenestene etter et brudd på, eller opphør av rettigheter under, avtalen); brudd på moralske rettigheter; krenkelse av varemerke; urettmessig tilegnelse av forretningshemmeligheter; eller datasvindel og misbruk. Hver av partene i en tvist kan søke erstatning i en domstol for små krav for individuelle tvister eller krav innenfor rammen av den domstolens jurisdiksjon, inkludert ved å søke å få en voldgift i påvente av voldgiftsavtalen flyttet til et forliksråd på dette grunnlaget.

(11) Begrensning av endringer i voldgiftsbestemmelsen. Vi kan oppdatere denne avtalen, inkludert voldgiftsavtalen, etter vårt eget skjønn i samsvar med avsnitt 1.2. Til tross for andre bestemmelser i denne voldgiftsavtalen, kan du avvise de nye endringene hvis Take-Two endrer noen av vilkårene i denne voldgiftsavtalen etter datoen du først aksepterte voldgiftsavtalen (eller aksepterte eventuelle senere endringer i voldgiftsavtalen). For å avvise de nye endringene i voldgiftsavtalen må du varsle oss skriftlig innen 30 dager etter ikrafttredelsesdatoen for endringene du ønsker å avvise, som angitt av «Sist oppdatert»-datoen ovenfor. Avvisningsvarselet ditt må sendes til:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AVDELING – AVVISNING AV ENDRINGER I VOLDGIFTSAVTALEN

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Avvisningsmeldingen må inneholde (1) ditt fulle navn; (2) din postadresse; (3) brukerkontonavnet ditt, hvis du har et; og (4) en tydelig, signert erklæring om at du avviser endringene i denne voldgiftsavtalen. For klarhet, hvis du tidligere har akseptert voldgiftsavtalen, betyr ikke avvisningen av endringer i voldgiftsavtalen at du melder deg av; du og Take-Two vil fortsatt mekle enhver tvist mellom deg og Take-Two i henhold til vilkårene i voldgiftsavtalen fra og med datoen du først godtok eller ikrafttredelsesdatoen for den siste versjonen av voldgiftsavtalen du aksepterte (som indikert i «Sist oppdatert»-datoen ovenfor), avhengig av hva som kommer sist.

(12) Adskillelighet. Unntatt som angitt i avsnitt 15.5(2) og (9), hvis noen klausul i denne voldgiftsavtalen viser seg å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, vil denne klausulen eller delen fjernet, og resten av denne tvisteløsningsdelen forblir virkningsfull i full kraft.