Take-Two Szolgáltatási feltételek

Utolsó frissítés: 2024. január 29.

A Take-Two Interactive Software, Inc. egy globális vállalat, székhelye: 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Amerikai Egyesült Államok, amelynek csoportja magában foglalja az összes Take-Two szervezetet és elnevezést (együttesen „Take-Two,” „mi,” „minket”, és „minket”). A jelen Szolgáltatási feltételek (a továbbiakban: „Megállapodás”) azokra a feltételekre és kikötésekre vonatkoznak, amelyek alapján hozzáférést biztosítunk Önnek játékaink, alkalmazásaink, termékeink, weboldalaink és egyéb szolgáltatásaink (a továbbiakban: „Szolgáltatások”), valamint Virtuális elemek (meghatározását lásd az alábbi 3. pontban) és az Ön Fiókja (meghatározását lásd az alábbi 1.3. pontban) használatához. A jelen Megállapodás jogi szerződés Ön és a Take-Two között. A Szolgáltatásaink elérésével Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Megállapodás feltételeit.

A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az Ön lakóhelye szerinti joghatóság szerinti kötelező fogyasztói jogszabályok alkalmazását. Ha nem fogadja el a jelen Megállapodás összes feltételét, akkor nem használhatja a Szolgáltatásokat vagy bármely Virtuális elemet, és nem hozhat létre Fiókot.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Megállapodást, és különösen körültekintően járjon el, amikor áttekinti ezeket a pontokat:

6. pont – Felhasználói szabályok.

Szolgáltatásaink Ön általi használata magában foglalja azt a kötelezettséget és felelősséget, amely segít nekünk biztosítani, hogy közösségi és online játékélményeink befogadóak és tiszteletteljesek legyenek minden felhasználónk, alkalmazottunk és vállalkozónk számára. Önnek be kell tartania a 6. pontban foglalt szabályokat, beleértve a Magatartási kódexet is, mind a játék közbeni viselkedés, mind bizonyos játékon kívüli viselkedés során.

15. pont – Kötelező választottbírósági eljárás.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉKOT TARTALMAZ, VALAMINT LEMONDÁST A CSOPORTOS KERESETRŐL ÉS AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSI JOGOKRÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉS BÁRMELY MÁS TERÜLETEN LAKÓ ÖSSZES FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA, KIVÉVE AUSZTRÁLIÁT, SVÁJCOT, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT VAGY AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG TERÜLETEIT.

AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓAN, KIVÉVE, HA ÖN A 15.5. (3) PONTBAN LEÍRT FOLYAMATON KERESZTÜL IRATKOZIK LE, ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐ EREJŰ A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS, AMI AZT JELENTI, HOGY ÖN ÉS A TAKE-TWO KÖTELES RENDEZNI MINDEN VITÁT, KORLÁTOZOTT KIVÉTELEKTŐL FÜGGŐEN, VÉGLEGES ÉS KÖTELEZŐ EREJŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉK LEMOND AZ ÖN ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL, VALAMINT ARRÓL, HOGY RÉSZT VEGYEN CSOPORTOS KERESETEKBEN, KOLLEKTÍV KERESETEKBEN ÉS MINDEN MÁS TÍPUSÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY MEGÉRTETTE ÉS – HACSAK NEM UTASÍTJA EL ÉRVÉNYESEN – KIFEJEZETTEN ELFOGADJA A KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉKOT ÉS A CSOPORTOS KERESETRŐL/ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSRÓL VALÓ LEMONDÁST

KÉRJÜK, OLVASSA EL A JELEN MEGÁLLAPODÁS 15. PONTJÁT A KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSSAL, AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIRA GYAKOROLT HATÁSÁVAL ÉS AZ ÖN IDŐKORLÁTOS LEIRATKOZÁSI JOGÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT.

1. A Szolgáltatások Ön általi használata.

1.1. Életkorra vonatkozó korlátozások és jogi felelősség. A jelen Megállapodásban az „Ön” vagy „Öné” a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban álló egyéni felhasználót jelenti; ha az adott felhasználó 18 év alatti (vagy az Ön országában a minimális nagykorúsági korhatár alatti), akkor az „Ön” vagy „Öné” a felhasználó azon szülőjét vagy törvényes gyámját jelenti, aki a felhasználó nevében megköti a jelen Megállapodást. Ön vagy az Ön felügyelete alatt álló bármely személy csak akkor használhatja a Szolgáltatásokat, ha Ön vagy az Ön felügyelete alatt álló személy az adott Szolgáltatás minimális életkori besorolása felett van. A 18 év (vagy az Ön országában a nagykorúság törvényes korhatára) alatti kiskorúaknak meg kell kérniük szüleiket vagy gondviselőjüket, hogy olvassák el és magyarázzák el nekik a jelen Megállapodást, és fogadjanak el a jelen Megállapodást a nevükben. Ha Ön kiskorú nevében fogadja el a jelen Megállapodást, akkor felügyelnie kell a Szolgáltatások kiskorú általi használatát, beleértve az ilyen kiskorú által használt Virtuális elemeket vagy Fiókokat is. Ha Ön egy kiskorú szülője vagy gondviselője, és Ön a nevében elfogadta a jelen Megállapodást, akkor Ön elfogadja, hogy Ön felel a Szolgáltatások minden használatáért, beleértve a Virtuális elemeket vagy Fiókokat is, függetlenül attól, hogy az ilyen felhasználásokat Ön kifejezetten engedélyezte-e vagy sem. Ön jogi és pénzügyi felelősséggel tartozik a Szolgáltatások használata vagy elérése során végzett minden tevékenységéért, beleértve bárkinek a tevékenységét, aki számára engedélyezi a Szolgáltatásokhoz vagy a Fiókjához való hozzáférést.

1.2. A jelen Megállapodás módosításai. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Megállapodást részben vagy egészben bármikor módosítsuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a módosított Megállapodás hatályba lépését megelőzően értesítsük Önt az ilyen módosításokról. Ha nem kívánja elfogadni a módosított Megállapodás feltételeit, akkor előfordulhat, hogy a módosított Megállapodás hatálybalépését követően már nem tudja elérni a Szolgáltatásokat. Megpróbáljuk tájékoztatni Önt erről a jogi következményről, amikor értesítjük Önt a módosított Megállapodásról. A módosított Megállapodás aktív elfogadásával, vagy a Szolgáltatások használatának folytatásával a módosított Megállapodás hatálybalépését követően, Ön a jelen Megállapodás módosított feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Ha nem kívánja elfogadni a módosított Megállapodást, akkor megszüntetheti a Szolgáltatások használatát anélkül, hogy bármilyen díjat kellene fizetnie nekünk (de Ön továbbra is felelős marad a kifizetetlen összegekért, amelyek az alábbi 4. pontban meghatározottak szerint esedékesek és fizetendők bármely Digitális kirakat részére).

1.3. Az Ön fiókja. A Szolgáltatások egyes elemei megkövetelhetik, hogy Ön fiókot hozzon létre, míg más Szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy automatikusan létrehoznak Önnek egy fiókot, amikor Ön először lép be a Szolgáltatásokba (a továbbiakban egyenként „Fiók”). Fiók létrehozásához megkérhetjük, hogy adja meg életkori adatait és az országot/régiót, majd adjon meg egy e-mail-címet, egy felhasználónevet, egy jelszót és minden egyéb olyan információt, amelyet szükségesnek tartunk a Fiókja létrehozásával kapcsolatban, és amelyek mindegyikét az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően fogunk kezelni és tárolni. Fiók létrehozásakor pontos, aktuális és teljes adatokat kell megadnia saját magáról. Ön felel azért, hogy Fiókja felhasználói nevét és jelszavát titokban tartsa. Ön vállalja továbbá, hogy nem adja el, nem ruházza át és nem osztja meg a Fiókját, illetve a Fiókja felhasználónevét vagy jelszavát, és vállalja, hogy azonnal értesít minket, ha Fiókja bármilyen jogosulatlan használatát gyanítja. Jogosultak vagyunk megtagadni bármely Fiók létrehozását bármilyen jogos indokkal, és fenntartjuk a jogot arra, hogy az alábbi megszüntetési rendelkezéseknek megfelelően megszüntessünk bármely Fiókot, amely sérti a jelen Megállapodást, és hogy töröljünk minden Fiókinformációt az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban.

2. Korlátozott licenc.

2.1. Fenntartjuk a szellemi tulajdonunkhoz fűződő összes jogot. A mi és licencadóink tulajdonát képezi és fenntartunk minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Szolgáltatásokkal, Virtuális elemek és az Ön Fiókjával kapcsolatban (kivéve a Szolgáltatások nyújtásának tárgyi eszközeit), beleértve a következők mindegyikét: (1) információk, szövegek, adatok, fájlok, kódok, szkriptek, tervek, grafikák, grafikák, művészeti alkotások, illusztrációk, fényképek, hangok, zene, címek, témák, tárgyak, karakterek, nevek, párbeszédek, helyszínek, történetek, cselekmény, animáció, koncepciók, audiovizuális hatások, virtuális javak és játékbeli fizetőeszközök (beleértve a Virtuális elemeket), interaktív funkciók, játékmenet, működési módszerek, a Szolgáltatások, Virtuális elemek vagy az Ön fiókja anyagainak összeállítása, gyűjteménye és elrendezése, valamint minden más szerzői joggal védett anyag; (2) különböző felek védjegyei, logói, kereskedelmi nevei, kereskedelmi ruhái, szolgáltatási védjegyei és kereskedelmi azonosítói, beleértve a sajátjainkat is; és (3) a szellemi alkotások egyéb formái (a fentiek mindegyike együttesen „Tartalom”).

2.2. Az Ön általi személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás. A jelen Megállapodás feltételeinek értelmében korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, visszavonható licencet biztosítunk Önnek a Szolgáltatások eléréséhez és használatához, ideértve a Virtuális elemeket és az Ön Fiókját, személyes, nem kereskedelmi jelleggel, élvezeti céllal. A Szolgáltatások, a Virtuális elemek vagy az Ön Fiókja – beleértve a Tartalmat is –, de kivéve minden olyan kézzelfogható adathordozót, amelyen a Szolgáltatások nyújthatók, licencbe vehetők, nem pedig értékesíthetők. Ez a licenc kizárólag Önre vonatkozik, és nem biztosít Önnek tulajdonjogot a Szolgáltatásokhoz, a Virtuális elemekhez vagy a Fiókjához (vagy azok bármely funkciójához vagy Tartalmához) kapcsolódóan.

2.3. Korlátozások. A jelen Megállapodásban megadott korlátozott licenc nem jogosítja fel Önt arra, hogy eladja, másolja (az alkalmazandó jogi kivételekkel, mint például az alkalmazandó jogszabályok szerinti „magáncélú másolat” kivételét), kölcsönadja, bérbe adja, terjessze, szétszerelje, dekompilálja, dekódolja, feltörje, forráskódot származtasson, visszafejtse (kivéve, ha az a 2009/24/EU irányelvből vagy más alkalmazandó jogszabályokból eredő alkalmazandó jogi kivételek alapján megengedett), módosítsa, származékos műveket létrehozzon, kereskedelmi forgalomba hozza vagy más módon hasznosítsa a Szolgáltatásokat (beleértve a Tartalmat), a Virtuális elemeket vagy az Ön Fiókját, kivéve, ha erre a Take-Two külön, kifejezett írásos feltételei vonatkoznak, amelyek ezt a magatartást engedélyezik. A fentiek korlátozása nélkül, a jelen Megállapodásban biztosított korlátozott licenc egyetlen rendelkezése sem engedélyezi a Szolgáltatások (beleértve a Tartalmat is), a Virtuális elemek vagy az Ön Fiókjának bármilyen módon történő használatát bármely Generatív AI eszköz fejlesztése, képzése, fejlesztése vagy forrásanyag biztosítása céljából, illetve a kétségek elkerülése érdekében, az ilyen felhasználások kifejezetten tiltottak. A „Generatív AI-eszközök” bármely olyan eszköz vagy számítógépes program, amely algoritmusok vagy technológiák, közismert nevén mesterséges intelligencia vagy gépi tanulás segítségével hoz létre vagy generál tartalmat, például, de nem kizárólagosan, szoftverkódot, írott szöveget, álló- vagy mozgóképeket, zenei műveket, emberi hangemulációt, hanganyagot vagy egyéb kreatív műveket szöveg, kép, hangutasítások vagy egyéb bemenetek alapján. Ha az alábbi rendelkezéseknek megfelelően felmondjuk az Ön Fiókját vagy a jelen Megállapodást, akkor a Szolgáltatások, a Virtuális elemek, az Ön Fiókja vagy bármely Tartalom használatára vonatkozó engedélyünk azonnal megszűnik.

2.4. Joghatás. Ez a licenc bizonyos törvényes jogokat ír le. Az Ön államának vagy országának jogszabályai szerint Önt egyéb jogok is megillethetik. Ez a licenc nem módosítja az Ön állama vagy országa jogszabályai szerinti jogait, ha az Ön államának vagy országának jogszabályai ezt nem engedélyezik.

3. Virtuális elemek.

Virtuális elemek”: bármely virtuális pénznem, áru, tétel, fellendítés vagy hatás, korlátozás nélkül ideértve az érméket, pontokat, drágaköveket, tokeneket, fegyvereket, járműveket, kártyákat, bőrfelületeket, áramfelvételeket, ruházatot, felszereléseket, trófeákat, jutalmakat, kitűzőket vagy bármely más játék közbeni virtuális eszközt, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tettek, Digitális kirakatból vásároltak, kerestek meg vagy más módon szerzett meg. A Virtuális elemek licencelése a jelen Megállapodás feltételei szerint történik, és a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az ilyen Virtuális elemekhez fűződő bármely jogot vagy tulajdonosi érdekeltséget átruháznánk Önre. A Virtuális elemek csak bizonyos helyszíneken érhetők el a felhasználók számára, és – kivéve, ha a vonatkozó Digitális kirakattal kötött megállapodása másként rendelkezik – Ön nem vásárolhat és nem használhat Virtuális elemeket, ha nem jóváhagyott helyen tartózkodik. A Virtuális elemek kizárólag a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett, általában játékspecifikus tartalmakra válthatók be. A Virtuális elemeknek nincs pénzben kifejezhető értékük, nem használhatók fel a Szolgáltatásokon kívül, és nem értékesíthetők, ruházhatók át vagy válthatók be valós pénzre vagy értéktárgyakra a Szolgáltatásokon kívül, kivéve, ha erre a Take-Two külön, kifejezett írásos feltételei vonatkoznak, amelyek ezt a magatartást engedélyezik. Jogosultak vagyunk bármikor módosítani, törölni, áthelyezni, eltávolítani vagy felfüggeszteni bármely Virtuális elemet az Ön értesítésével vagy anélkül, bármilyen Önnel szembeni felelősség nélkül. Korlátozhatjuk azon Virtuális elemek teljes mennyiségét, amelyek egy játékban vagy az Ön Fiókjában összesen tárolhatók. A Microsoft korlátozhatja azt az időtartamot, amely alatt Ön a Szolgáltatások bármely konkrét játékához vagy egyéb vonatkozásához kapcsolódó Virtuális elemeket tárolhat vagy használhat. Ezenkívül a megvásárolható vagy megvásárolható Virtuális elemek ára és elérhetősége is változhat. Ön elfogadja, hogy nem illeti meg tulajdonjog vagy egyéb jogok a Virtuális elemei bármelyike vagy a Fiókja tekintetében vagy ahhoz kapcsolódóan.

4. Vásárlások, számlázás és előfizetések.

4.1. Digitális kirakatok. A Szolgáltatások és egyes Virtuális elemek bizonyos aspektusai megkövetelhetik Öntől, hogy díjat fizessen az általunk vagy harmadik fél által üzemeltetett üzleten keresztül (a továbbiakban külön-külön: „Digitális kirakat”). Az Ön szerződéses partnere a Szolgáltatások és Virtuális elemek Önnek történő nyújtása során a Digitális kirakat lesz. A Digitális kirakaton keresztül történő vásárlásra a Digitális kirakat által előírt alkalmazandó feltételek (a továbbiakban: „Kirakat-feltételek”) vonatkoznak, amelyek mindegyike hivatkozás útján a jelen dokumentum részét képezi. Ön felel az ilyen Digitális kirakatból történő vásárlással kapcsolatos minden díjért, és pontos és teljes fizetési információkat kell megadnia a Digitális kirakatnak. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a vonatkozó Szolgáltatásokat vagy Virtuális elemek szolgáltatását, ha a Digitális kirakat arról tájékoztat minket, hogy nem kapta meg Öntől a teljes kifizetést észszerű előzetes értesítést követően, vagy ha Ön a vonatkozó Digitális kirakat szabályzatait megsértve visszatérítéseket szerez be vagy próbál meg beszerezni. A Szolgáltatások vagy Virtuális elemek felfüggesztése vagy törlése a Digitális kirakat részére történő fizetés elmulasztása miatt a Fiókjához és bármely Tartalomhoz vagy Szolgáltatáshoz való hozzáférés és azok használatának elvesztését eredményezheti. A kétségek elkerülése érdekében nem vállalunk felelősséget Önnel szemben abban az esetben, ha a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését egy Digitális kirakat szünteti meg az Kirakat-feltételek Ön általi megsértése miatt.

4.2. Előfizetések. A Szolgáltatások bizonyos részeit előfizetéses alapon kínálhatják fel, automatikus, ismétlődő kifizetésekkel minden számlázási időszak kezdetén („Előfizetés”). Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, harminc (30) napos előzetes értesítéssel módosítsuk az ilyen funkciók megvásárlására vonatkozó feltételeket. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes Előfizetések további feltételek mellett érhetők el, amelyek módosíthatják az alábbi feltételeket.

(1) Vásárlás. Az előfizetések a Digitális kirakattól vásárolhatók meg. Az Előfizetés használatához Önnek érvényes jogosultsággal kell rendelkeznie az Előfizetéshez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra; rendelkeznie kell érvényes fiókkal a Digitális kirakatban, beleértve az adott fiókhoz regisztrált aktuális, érvényes és elfogadott fizetési módot; és internetkapcsolattal kell rendelkeznie. A Digital kirakat minden egyes Előfizetés megújítási napon kiszámlázza a vonatkozó Előfizetési díjat (és minden vonatkozó adót) („Díj”) az Ön által választott fizetési módnak. A vásárlást követően az Előfizetése(i) aktiválódik (aktiválódnak), és hozzáférést kap a feliratkozáskor felsorolt Előfizetéssel kapcsolatos előnyökhöz.

(2) Automatikus megújítás és lemondás. Előfizetése minden számlázási időszak végén automatikusan megújul. A Digitális kirakat az aktuális díj fizetési módjára terheli az Ön Díját, kivéve, ha az Előfizetését a megfelelő Digitális kirakaton keresztül mondja le, még mielőtt az aktuális számlázási időszak lejárna. Ön bármikor lemondhatja az Előfizetést, amely megakadályozza az automatikus megújítást és megszünteti az Előfizetést az aktuális számlázási időszak végén. Ha lemondja, akkor továbbra is részesül előnyökben, amíg az Előfizetés az aktuális számlázási időszak végén meg nem szűnik. Kérjük, tekintse meg a Kirakat feltételeit a vonatkozó visszatérítési szabályzatokért, ha vannak ilyenek.

(3) Előfizetések módosításai. Az Előfizetés feltételei és az Előfizetésben foglalt előnyök időről időre változhatnak. Az előnyök módosítása magában foglalhatja a korábban igényelt előnyök módosítását vagy eltávolítását. A Take-Two szintén bármikor visszavonhatja az Előfizetést, legalább harminc (30) napos felmondási idővel. Az ilyen módosítások frissítésre kerülnek a Digitális kirakat Előfizetési termékoldalán, és Ön e-mailben értesítést kaphat a Take-Two-tól és/vagy a Digitális Kirakattól az ilyen változások bekövetkezése előtt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a változásokról szóló értesítéseket! Ha Ön nem mondja le az Előfizetését, miután értesítést kapott az Előfizetés feltételeinek – beleértve a Díj összegét – vagy az Előfizetésben foglalt előnyöknek a változásáról, akkor arra úgy tekintünk, hogy Ön elfogadta ezeket a módosításokat. A módosítások az Ön Előfizetésének automatikus megújításakor vagy azon a napon lépnek hatályba, amikor Ön egyébként kifejezetten elfogadja az ilyen módosításokat, ha ez korábban történik.

5. Felhasználók által létrehozott és egyéni tartalom.

5.1. Felhasználók által létrehozott tartalom. Az „UGC” magában foglal minden olyan digitális tartalmat vagy kommunikációt, amelyet a felhasználók a Szolgáltatásokon keresztül hoznak létre, töltenek fel vagy terjesztenek, beleértve többek között a következőket: szöveg, posztok, hang- vagy audiovizuális kommunikáció; kód, szkriptek, textúrák, modellek, térképek, fájlok vagy egyéb eszközök vagy dokumentumok; fényképek, képek, videók vagy bármely más audio- vagy audiovizuális alkotás; valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen visszajelzés vagy javaslat. Az UGC kifejezetten kizárja az Egyéni tartalmat (meghatározását lásd alább). Kizárólag Ön felel a Szolgáltatásokon keresztül létrehozott, feltöltött vagy terjesztett UGC-ért (a továbbiakban: „az Ön UGC–je”), és ezennel kijelenti nekünk, hogy UGC-je nem sérti a jelen Megállapodást, beleértve többek között a 6. pont feltételeit.

5.2. UGC-hez fűződő jogok. Megmaradnak az UGC-ben az alkalmazandó jogszabályok alapján Önt megillető jogok. Ha Ön rendelkezik ilyen jogokkal az Ön UGC-jéhez, beleértve a szerzői jogokat vagy más szellemi tulajdonjogokat, akkor a jelen Megállapodásban Önnek engedélyezett jogokért cserébe Ön visszavonhatatlan, területi korlátozás nélküli, jogdíjmentes, nem kizárólagos és allicencbe adható jogot biztosít számunkra a felhasználásra, sokszorosításra, szerkesztésre, módosításra, adaptálásra, származékos művek létrehozására, közzétételre, terjesztésre, továbbításra, nyilvános megjelenítésre, nyilvánossághoz való közvetítésre, nyilvános előadására, és az Ön UGC-je más módon történő hasznosítására a Szolgáltatásokon belül vagy azokon keresztül, vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más kereskedelmi és nem kereskedelmi célra, beleértve többek között a Szolgáltatások fejlesztését, ellentételezés vagy értesítés nélkül, az Ön UGC-jéhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára (beleértve az említett jogok minden megújítását, visszafordítását és kiterjesztését). A fentiek korlátozása nélkül, a jelen dokumentumban a Take-Two licencjogai kifejezetten magukban foglalják a Take-Two azon jogát, hogy lehetővé tegye más felhasználók számára az Ön UGC-je használatát a Szolgáltatások működése során. Azzal, hogy létrehozza, feltölti vagy terjeszti az Ön UGC-jét a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül, Ön kijelenti irányunkban, hogy Ön rendelkezik az Ön UGC-jéhez fűződő minden joggal, és hogy a jelen szakaszban Ön által nekünk biztosított ilyen jogok, valamint e jogok általunk történő felhasználása nem sérti harmadik felek jogait.

5.3. Egyéni tartalom. Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy Ön a mi eszközeinket, szerkesztőszoftvereinket, játékon belüli funkcióinkat vagy az általunk biztosított egyéb funkciókat (a továbbiakban: „Eszközeink”) használja a Tartalom szerkesztésére, hogy (például) egyéni szinteket, pályákat, játékon belüli eszközöket, dizájnokat, ruházatot, karaktereket, ruházatot, pályákat, játékokat vagy egyéb tartalmat hozzon létre a Tartalom alapján (a továbbiakban: „Egyéni tartalom”). Az Egyéni tartalom korlátozás nélkül magában foglalja az Eszközeink használatával létrehozott összes tartalmat, beleértve a játékon belüli eszközöket, térképeket, képernyőképeket, videókat, játékon belüli hangfelvételeket, játék klipeket és élő streameket. Az Egyéni tartalmat kizárólag a Szolgáltatásokkal együtt és/vagy kizárólag az általunk engedélyezett módon használhatja. Kizárólag Ön felel az Ön által létrehozott Egyéni tartalomért, és elfogadja, hogy az ilyen Egyéni tartalom nem sérti a jelen Megállapodást, beleértve többek között a 6. pontban foglalt feltételeket.

5.4. Az Egyéni tartalomhoz fűződő jogok. A Take-Two fenntart minden jogot és tulajdonjogot az összes Egyéni tartalomra az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ha az alkalmazandó jogszabályok szerint az Ön által létrehozott Egyéni tartalom tekintetében Ön a szellemi tulajdonjogok jogosultja, akkor a jelen Megállapodásban Önnek engedélyezett jogokért cserébe Ön az Egyéni tartalom létrehozásakor szabadon átruházza ránk az ilyen Egyéni tartalomhoz fűződő minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, beleértve korlátozás nélkül az összes szellemi tulajdonjogot az egész világon az ilyen szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára (beleértve az ilyen jogok megújítását, visszafordítását és meghosszabbítását). Ha a fenti átruházás ellenére Ön bármilyen okból megtartja az Egyéni tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat vagy egyéb jogokat, akkor Ön visszavonhatatlan, területi korlátozás nélküli, jogdíjmentes, nem kizárólagos és allicencbe adható jogot biztosít számunkra a felhasználásra, sokszorosításra, szerkesztésre, módosításra, adaptálásra, származékos művek létrehozására, közzétételre, terjesztésre, továbbításra, nyilvános megjelenítésre, nyilvánossághoz való közvetítésre, nyilvános előadására, és az Ön Egyéni tartalma más módon történő hasznosítására a Szolgáltatásokon belül vagy azokon keresztül, vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más kereskedelmi és nem kereskedelmi célra, beleértve többek között a Szolgáltatások fejlesztését, ellentételezés vagy értesítés nélkül, az Ön Egyéni tartalmához kapcsolódó szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára (beleértve az említett jogok minden megújítását, visszafordítását és kiterjesztését). A fentiek korlátozása nélkül, a jelen dokumentumban a Take-Two licencjogai kifejezetten magukban foglalják a Take-Two azon jogát, hogy lehetővé tegye más felhasználók számára az Ön ilyen Egyéni tartalma használatát a Szolgáltatások működése során.

5.5. Tartalom moderálása; Eltávolítási jog. Nem vagyunk kötelesek az Ön UGC-jét vagy az Ön által létrehozott Egyéni tartalmat tárolni, fenntartani, támogatni vagy terjeszteni. Nem vagyunk szükségszerűen kötelesek áttekinteni és aktívan figyelemmel kísérni a Szolgáltatásokon keresztül elérhető UGC-ket vagy Egyéni tartalmakat. Nem erősítjük meg az UGC-k vagy az Egyéni tartalmak biztonságát, minőségét vagy eredetiségét. Az UGC-k és az Egyéni tartalmak nem képviselik a Take-Two vagy annak vezetősége, alkalmazottai vagy a velünk kapcsolatban álló bármely más személy véleményét. Ön tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk bármely vagy minden UGC-t vagy Egyéni tartalmat módosítani, eltávolítani, letiltani, blokkolni, elrejteni, eltávolítani vagy törölni, és minden jogellenes UGC-t vagy Egyéni tartalmat és minden kapcsolódó felhasználói információt jelenteni a megfelelő hatóságoknak. Az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettségeinkkel összhangban, ha kedvezőtlen intézkedéseket teszünk az Ön UGC-je vagy a Szolgáltatásokból Ön által létrehozott Egyéni tartalommal szemben, felfüggesztjük vagy kitiltjuk a Fiókját, vagy más módon korlátozzuk az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, Virtuális elemekhez vagy a Fiókjához az Ön UGC-je vagy az Ön által létrehozott Egyéni tartalom eredményeként, akkor megpróbáljuk Önt erről értesíteni.

6. Felhasználói szabályok.

A jelen 6. pont alkalmazásában a „Szolgáltatások” magukban foglalják a Virtuális elemeket és az Ön Fiókját; az „Anyag” pedig az Ön UGC-jét és az Ön által létrehozott bármely Egyéni tartalmat.

6.1. Tilos a jogellenes magatartás vagy a jogosulatlan kereskedelmi felhasználás. Ön elfogadja az alábbiakat:

(1) Ön a Szolgáltatásokat kizárólag törvényes célokra használhatja, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

(2) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat semmilyen pénz vagy más értékkel bíró dolog elfogadásával kapcsolatban, kivéve, ha erre a Take-Two külön, kifejezett írásos feltételei vonatkoznak, amelyek ezt a magatartást engedélyezik.

(3) Ön a Szolgáltatásokat saját személyes, nem kereskedelmi célra használja, és a Szolgáltatásokat nem használja fel kereskedelmi célra, kivéve, ha erre a Take-Two külön, kifejezett írásos feltételei vonatkoznak, amelyek ezt a magatartást engedélyezik. Ez magában foglalja a Take-Two által kifejezetten nem engedélyezett, a Szolgáltatásokból történő gyűjtésben, eladásban vagy cserében való részvételt, annak lehetővé tételét vagy ösztönzését (beleértve, de nem kizárólagosan, bármely Virtuális elemet vagy Fiókot); a Szolgáltatásokhoz való bármilyen jogosulatlan csatlakozás elősegítését, létrehozását vagy fenntartását (beleértve bármely jogosulatlan szervert, amely módosítja, emulálja vagy más módon csatlakozik a Szolgáltatások bármelyikéhez); valamint a Virtuális elemek árkülönbségének bármilyen módon történő kihasználását (például a valódi pénzben fizetett valutaárak között) vagy abban való részvételt.

6.2. A szellemi tulajdon tiszteletben tartása. Ön vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, amelyek sértik harmadik fél szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb szellemi tulajdonjogait, vagy egyéb módon sértik az 5. pont feltételeit.

6.3. Magatartási kódex. Ön elfogadja az alábbiakat:

(1) Ön nem használ helytelen vagy illetéktelen eszközöket arra, hogy megzavarja vagy hátrányosan befolyásolja más felhasználók képességét a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatára; hogy tisztességtelen játékelőnyre tegyen szert; vagy hogy hozzáférést szerezzen olyan Virtuális elemekhez vagy más Tartalmakhoz, amelyekhez nem rendelkezik érvényes jogosultsággal. Ez magában foglalja a csalások, jogosulatlan modok, hackek, betörések vagy egyéb technikai visszaélések, valamint az adathalászat, csalás vagy pszichológiai manipuláció használatát.

(2) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, amelyek sértik egy másik személy magánéletét. Ez magában foglalja a „doxolást”, azaz az információk megosztását vagy azzal való fenyegetőzést, hogy valakit kínos helyzetbe hozzanak, megfélemlítsenek, ártsanak neki vagy zaklassanak.

(3) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, amelyek tudatosan vagy szándékosan félrevezetőek, hamisak vagy csalárdak. Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat „spam” szolgáltatásban való részvételre, azaz egy kommunikációs csatornával való ismétlődő vagy rendszeres visszaélésre oly módon, hogy az megzavarja vagy akadályozza a Szolgáltatások működését, harmadik fél termékeit vagy szolgáltatásait reklámozza, vagy hátrányosan befolyásolja bármely más felhasználó azon képességét, hogy a Szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használja.

(4) Ön nem használja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, amelyek vér, túlzott erőszak, kínzás vagy állatkínzás tényleges vagy sokkolóan valósághű ábrázolását vagy leírását tartalmazzák. Ez magában foglalja az ilyen tartalom minden ábrázolását, függetlenül attól, hogy az Anyag valódi vagy manipulált média, animáció, számítógéppel generált kép vagy más digitális alkotás.

(5) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, illetve olyan magatartás tanúsítására, amely egy másik személy étkezési zavarát, öngyilkosságát vagy egyéb fizikai önkárosító cselekedetét ábrázolja, támogatja vagy kísérletet tesz annak normálisként való beállítására, bátorítására vagy tudatos módon történő befolyásolására. Ide tartoznak az olyan anyagok vagy magatartások, amelyek észszerűen értelmezhetően elősegítik vagy ösztönzik a másik személyt arra, hogy fizikailag kárt tegyen magában vagy éhezzen; hogy veszélyes mennyiségű alkoholt, kábítószert vagy más anyagot fogyasszon; és hogy önsértést kövessen el vagy azzal fenyegetőzzön valaki más megfélemlítése, manipulálása vagy kényszerítése érdekében.

(6) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, illetve olyan magatartásban való részvételre, amely sértő, megfélemlítő, zaklató jellegű, vagy amelyről észszerűen az feltételezhető, hogy fizikai vagy szóbeli fenyegetés egy másik személy ellen. Ez magában foglalja a becsületsértő anyagokat és az olyan viselkedéseket, mint a táborozás, a gyász, a stream sniping, a swatting vagy más bántalmazó viselkedés a játékban.

(7) Ön nem használja a Szolgáltatásokat pornográf, obszcén vagy szexuálisan zaklató anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, illetve nem vesz részt pornográf, obszcén vagy szexuálisan zaklató magatartásban. Ide tartozik a kéretlen vagy nemkívánatos szexuális tartalmú anyagok terjesztése; egy másik személy kéretlen vagy nemkívánatos szexualizálása; fenyegetés vagy támadás egy másik személy tényleges, vélt vagy feltételezett szexualitása vagy szexuális tevékenysége alapján; vagy egy másik személy szexuális tartalmának jogosulatlan megosztása a beleegyezése nélkül (azaz „bosszúpornó”).

(8) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, amelyek kiskorúakkal való szexuális visszaélést ábrázolnak, népszerűsítenek, vagy kísérletet tesznek azok normalizálására, bátorítására vagy tudatosan ennek elérésére. Ide tartoznak a kiskorúakat bármilyen módon szexualizáló anyagok, beleértve a valós vagy manipulált médiatartalmakat, animációkat, számítógépen generált képeket vagy más digitális alkotásokat; a kiskorúakkal való szexuális célzatú vagy egyértelmű szexuális tartalmú kommunikációba való belépés vagy annak kísérlete; valamint a szexuális célzatú vagy egyértelmű tartalmú anyagok kérése kiskorútól vagy ilyen anyagok megosztása kiskorúakkal.

(9) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, illetve nem vehet részt olyan magatartásban, amely gyűlöletbeszédnek vagy gyűlöletkeltő magatartásnak minősül, amelyet mi úgy határozunk meg, mint a kifejezés bármely olyan formáját, amely észszerűen úgy értelmezhető, hogy támadást, gyűlöletet vagy erőszakot támogat egy egyén vagy csoport ellen a következő jellemzők bármelyike alapján: kor, bőrszín vagy faj, fogyatékosság, etnikum, nem vagy nemi identitás, nemzeti származás vagy bevándorlási státusz, vallási hovatartozás, nem vagy szexuális irányultság, katonai szolgálat, társadalmi-gazdasági osztály, státusz vagy kaszt, vagy súly, méret vagy testalkat.

(10) Ön nem használja a Szolgáltatásokat olyan Anyagok létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, illetve nem vesz részt olyan magatartásban, amely erőszakos szélsőségességet vagy terrorizmust ábrázol, népszerűsít vagy támogat. Ide tartozik minden olyan anyag vagy magatartás, amely észszerűen úgy értelmezhető, hogy szélsőséges erőszakot vagy az ilyen cselekmények elkövetőit támogatja vagy támogatja; valamint olyan szélsőséges ideológiák vagy összeesküvés-elméletek népszerűsítése, amelyek mások elleni erőszakra buzdítanak vagy uszítanak.

(11) Önnek be kell tartania az egyes Közösségi normákban meghatározott minden további szabályt, amely a Szolgáltatásokon belüli konkrét játékok, alkalmazások, termékek vagy weboldalak Ön általi használatára vonatkozik, és amelyek mindegyike hivatkozás útján a jelen dokumentum részét képezi.

(12) A fentieken túlmenően Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat semmilyen más olyan Anyag létrehozására, feltöltésére vagy terjesztésére, illetve nem vehet részt semmilyen olyan tevékenységben, amely egyébként jogellenes, valamint nem használhatja a Szolgáltatásokat a jelen Magatartási kódexben meghatározott jogsértések elkövetésére irányuló kísérletre vagy összeesküvésre.

6.4. Műszaki felhasználás kizárása. Ön elfogadja az alábbiakat:

(1) Ön nem használhat IP proxying vagy más módszereket a helyzetének vagy tartózkodási helyének elrejtésére, beleértve többek között a Tartalomhoz való hozzáférés földrajzi korlátozásának, a hozzáférés-ellenőrzéseknek vagy a technikai védelmi intézkedéseknek a megkerülését; vagy olyan tevékenységek végzésére, amelyek az alkalmazandó helyi jogszabályok alapján jogellenesnek minősülnek.

(2) Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat távoli kiszolgálón, virtuális számítógépen vagy más rendszeren vagy hálózaton keresztül, illetve nem másolhat Tartalmat ezekre, kivéve, ha erre a Take-Two külön írásos feltételei vonatkoznak, beleértve többek között azt is, amely lehetővé teszi (vagy engedélyezni kívánja) az ilyen Szolgáltatások vagy Tartalom letöltését vagy streamelését egy vagy több külön internet-kompatibilis eszközre.

(3) Ön nem használ, népszerűsít vagy tesz elérhetővé semmilyen hibát, hibát, exploitot, csalást, hackelést, scriptet, botot, jogosulatlan modot vagy más olyan módszert, amelynek célja a Szolgáltatásokkal való rosszindulatú interakció, beleértve, de nem kizárólagosan, a jelen Megállapodás megszegését; információk vagy felhasználói adatok gyűjtését; a rendszer sebezhetőségének kihasználását; a tartalom moderációs vagy szűrőrendszerek megkerülését; vagy a Szolgáltatások működésének más módon történő elfogását, átirányítását vagy megzavarását.

(4) Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön nem fordíthatja vissza, fejtheti vissza vagy nyerheti vissza (kivéve, ha azt a 2009/24/EU irányelvből vagy más alkalmazandó jogszabályból eredő alkalmazandó jogi kivételek megengedik), nem jelenítheti meg, nem mutathatja be, nem készíthet származékos műveket, és más módon sem részben, sem egészben nem módosíthatja a Szolgáltatásokat.

(5) Ön nem használja a Szolgáltatásokat arra, hogy bármilyen szoftvert, szkriptet, kódot vagy más információt (beleértve, de nem kizárólagosan vírust, férget, timebotot, cancelbotot, trójai falovat, hacket vagy más káros kódot) terjesszen, feltöltsön vagy továbbítson a Szolgáltatások jogosulatlan módosítására vagy megváltoztatására, illetve ilyen információk továbbítására.

6.5. Jogsértések támogatása vagy ösztönzése. Ön vállalja, hogy nem nyújt anyagi támogatást ahhoz, hogy egy másik felhasználó megsértse a jelen Megállapodást, vagy azt megkísérelje. Ide tartozik a pénzügyi támogatás, know-how, szakértelem vagy egyéb segítség nyújtása, illetve a jelen Megállapodást sértő magatartásra való ismételt ösztönzés.

6.6. Alkalmazottakra, megbízottakra és szerződéses vállalkozókra való alkalmazhatóság. Az egyértelműség kedvéért, a jelen 6. pontban foglalt magatartási és viselkedési szabályok vonatkoznak az Ön a Take-Two alkalmazottaival, megbízottjaival és vállalkozóival való kommunikációjára és interakcióira, beleértve többek között az ügyféltámogatási, mérnöki, biztonsági vagy közösségi csapataink tagjait.

6.7. A jogsértések következményei. Ha megszegi a Megállapodást, korlátozás nélkül beleértve a jelen 6. pontban foglalt szabályokat (az időről időre végrehajtott módosításokkal együtt), a Take-Two fenntartja magának a jogot arra, hogy hátrányos intézkedéseket tegyen Önnel szemben, beleértve a következőket, korlátozás nélkül: az Ön Fiókjához társított játékon belüli előrehaladás egy részének vagy egészének visszaállítása; a Szolgáltatások egy részéhez vagy az összes Szolgáltatáshoz, Virtuális elemekhez való hozzáférésének megszüntetése, vagy a Fiók bezárása az alábbi felmondási rendelkezésekkel összhangban; Fiók létrehozásának vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a jövőbeni megtiltása; vagy megfelelő jogi lépések megtétele a jelen Megállapodás vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogaink érvényesítésére. Értesíthetjük a bűnüldöző hatóságokat vagy más kormányzati szerveket vagy szabályozó testületeket, és megadjuk nekik az összes kapcsolódó személyes adatot az Adatvédelmi szabályzatunkban rögzítettek szerint, ha a jogsértés veszélyt jelent az Ön vagy mások életére vagy biztonságára, vagy bármilyen más, általunk jogellenesnek tartott tevékenységre. Fenntartjuk a jogot arra, hogy harmadik felektől - többek között más felhasználóktól, bűnüldöző vagy kormányzati szervektől vagy más szabályozó hatóságoktól - kapott információk alapján hátrányos intézkedéseket tegyünk Önnel szemben. Nem vagyunk felelősek a jelen Megállapodás Ön vagy bármely más felhasználó általi megsértéséért.

6.8. Felügyelet; Felhasználói eszközök és automatizált rendszerek. A Szolgáltatások használatát aktívan figyelemmel kísérhetjük (de nem vagyunk kötelesek) különböző célok érdekében, beleértve a csalás és a hackelés megelőzését; a jelen Megállapodás betartásának biztosítását; a jelen Megállapodás feltételeinek érvényesítését; és a Szolgáltatások fejlesztését.

A Szolgáltatások moderációs és szűrőrendszereket alkalmazhatnak, például automatikus szószűrőket és tartalom- vagy szimbólumfelismerő szoftvereket, amelyek célja a jelen Megállapodást sértő anyagok terjesztésének megakadályozása vagy megszüntetése. A Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan eszközöket is, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a más felhasználókkal való interakcióikat, például lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a játékon belüli szöveges csevegésbe vagy hangkommunikációba beleegyezzenek, vagy lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy „elnémítsák” vagy blokkolják a többi felhasználót. A Szolgáltatások tartalmazhatnak a játékon belüli vagy külön erre a célra létrehozott támogatási weboldalakon keresztül jelentési eszközöket, amelyeken keresztül a felhasználók jelenthetik a Magatartási kódex megsértését.

A fent leírt funkciók és eszközök algoritmusokat, mesterséges intelligenciát, gépi tanulást vagy más automatizált rendszereket tartalmazhatnak, amelyek segítenek a jelen pontban leírt célok elérésében a Szolgáltatások felhasználók számára történő hatékony fenntartásához szükséges méretben és terjedelemben.

A moderálási és szűrési rendszerek a Szolgáltatások között eltérőek lehetnek, többek között az adott Szolgáltatás tartalma, korhatár-besorolása vagy célközönsége alapján. A Szolgáltatások használatával kapcsolatos adatok ellenőrzésével és gyűjtésével kapcsolatos további információk az Adatvédelmi szabályzatunkban találhatók. Szabályzataink megsértésének bejelentésével kapcsolatos további információkért kérjük, keresse meg az Ügyfélszolgálatunkat.

7. Tartalomjelentés; Levételi kérelmek; DMCA.

7.1. Ártalmas vagy jogellenes tartalom. Ha tudomása van a Szolgáltatásokon elérhető olyan UGC-ről vagy Egyéni tartalomról, amely sérti jelen Megállapodás 6. pontjában található Felhasználói szabályokat, beleértve a Magatartási kódexet is, akkor értesíthet minket a játékon belül vagy a kapcsolódó ügyfélszolgálati webhelyeinken található jelentéstételi eszközök használatával. Kérjük, keresse meg az Ügyfélszolgálatunkat, ahol további információkat talál arról, hogy miként jelentheti a Felhasználói szabályokat sértő UGC-t vagy Egyéni tartalmat. Azzal, hogy ilyen értesítést küld nekünk, Ön megerősíti, hogy jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az Ön által bejelentett UGC vagy Egyéni tartalom sérti a Megállapodást és az értesítésében megadott információk pontosak és teljesek.

7.2. Szerzői jogi vagy védjegysértésre vonatkozó értesítés. Megválaszoljuk a Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 (a továbbiakban: „DMCA”) követelményeinek megfelelő, szerzői jogok megsértésére vonatkozó értesítéseket. Ha úgy véli, hogy a Szolgáltatásokon található bármely Tartalom, UGC, Egyéni tartalom vagy a Szolgálatások más aspektusa szerzői jogsérelmet vagy az Ön védjegyének bitorlását jelenti, kérjük, küldjön értesítést az állítólagos jogsértésről a kijelölt ügynökünknek az alábbi írásbeli információkkal:

(1) Az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe;

(2) A szerzői joggal védett mű részletes leírása, amelyről azt állítja, hogy megsértették;

(3) Az URL vagy annak részletes leírása, hogy az Ön állítása szerint jogsértő anyag hol található;

(4) Nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja vagy az alkalmazandó jogszabályok nem engedélyezik;

(5) Az Ön hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozata arról, hogy a bejelentésben szereplő információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jog jogosultja vagy a szerzői jogi jogosult nevében eljárni jogosult; és

(6) A kérdéses szerzői jog tulajdonosának vagy a nevében eljárni jogosult személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása.

Kijelölt megbízottunkat a következő elérhetőségeken érhető el:

Szolgáltató: Take-Two Interactive Software, Inc.

Levelezési cím: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Amerikai Egyesült Államok

Címzett: DMCA levételi értesítés

Telefonszám: +1 (646)-536-2842

E-mail: [email protected]

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DMCA értelmében Ön felelős lehet a károkért (beleértve a költségeket és az ügyvédi munkadíjakat is), ha tudatosan hamisan állítja, hogy az anyag vagy a tevékenység jogsértő. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a szerzői jog megsértéséről szóló értesítésben megadott információk az állítólagosan jogsértő anyagért felelős személyhez is eljuttathatók.

7.3. Ismételt jogsértésre vonatkozó szabályzat. Ha Ön ismételten megsérti a jelen Megállapodást, például szellemi tulajdonjogaink, a Magatartási kódex vagy harmadik felek jogainak megsértésével, fenntartjuk a jogot arra, hogy hátrányos intézkedéseket tegyünk Önnel szemben, többek között: felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését a Szolgáltatások, a Virtuális elemek és/vagy a Fiókja egy részéhez vagy egészéhez; a Fiókját az alábbi felmondási rendelkezéseknek megfelelően bezárhatjuk; megtiltjuk Önnek, hogy Fiókot hozzon létre vagy a jövőben hozzáférjen a Szolgáltatásokhoz; vagy megfelelő jogi lépéseket tehetünk a jelen Megállapodás vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogaink érvényesítésére.

8. Frissítések és funkciók.

8.1. Frissítések és módosítások. A Szolgáltatásokhoz, a Virtuális elemekhez vagy az Ön Fiókjához olyan javításokat, frissítéseket vagy frissítéseket biztosíthatunk, amelyek szükségesek lehetnek a Szolgáltatások további használatához, beleértve az automatikus vagy „háttérben” történő frissítéseket is, az Ön értesítése nélkül. Az ilyen frissítések a jelen Megállapodás hatálya alá tartoznak, kivéve, ha a frissítésekkel együtt más feltételek is szerepelnek, amely esetben az említett egyéb feltételek alkalmazandók. Nem vagyunk kötelesek frissítéseket elérhetővé tenni. Nem garantáljuk, hogy támogatni fogjuk annak a rendszernek vagy eszköznek a verzióját, amelyre Ön a Szolgáltatások bármely részét licencbe vette, megszerezte vagy megvásárolta, kivéve, ha a kompatibilitásra vonatkozóan állításokat tettünk. Időről időre, az Ön számára felmerülő további költségek nélkül, indokolt esetben módosíthatjuk, megváltoztathatjuk vagy felfüggeszthetjük – részben vagy egészben – bármelyik Szolgáltatásunkat, Virtuális elemeinket és/vagy az Ön Fiókját. Érvényes okok többek között: Szolgáltatásaink fejlesztése, Virtuális elemek vagy az Ön Fiókja (például új Szolgáltatások, Virtuális elemek vagy Tartalom nyújtása), a játék kiegyensúlyozásához, a hibák kijavításához vagy a kihasználások megelőzéséhez vagy elhárításához szükséges változtatások; új technikai környezet vagy a felhasználók számának növekedése vagy csökkenése miatti változások; a szellemi tulajdonjogok feltételezett vagy tényleges megsértése; a harmadik felektől kapott engedélyek változásai vagy más, harmadik fél által előírt megfelelési követelmények, a harmadik felekkel kötött megállapodások bármilyen okból történő felmondása; olyan szolgáltatás vagy funkció harmadik fél általi megszüntetése, amely része vagy összekapcsolódik a Szolgáltatásainkkal, a Virtuális elemmel vagy az Ön Fiókjával; konkrét és ellenőrizhető nyílt piaci költségek változásai; a felhasználók vagy más harmadik felek biztonságának szükséges javítása vagy egyéb anyagi, jogi, szabályozási vagy biztonsági okok.

8.2. Automatikusan generált játékosok. A Szolgáltatások részeként felajánlhatjuk Önnek a lehetőséget, hogy játsszon barátaival vagy más párosított ellenfelekkel. Annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő szintű ellenfelek álljanak rendelkezésre, ezen ellenfelek némelyike automatikusan generált, számítógép által vezérelt játékos, aki úgy néz ki és úgy játszik, mint egy igazi ember.

8.3. Elérhetőség. A Szolgáltatások, a Virtuális elemek, a Tartalom vagy az Ön Fiókja korlátozott ideig, illetve az Ön régiójától vagy eszközétől függően változhat. Ha Ön régiót vált, az alkalmazandó jogszabályok szerinti hordozhatósági kötelezettségeink sérelme nélkül, és az adott Digitális kirakattal kötött megállapodásától függően előfordulhat, hogy újra be kell szereznie bizonyos Szolgáltatásokat, Virtuális elemeket vagy Tartalmakat, amelyeket az előző régiójában fizetett ki vagy szerzett meg. Hasonlóképpen, ha Ön régiót vált, akkor előfordulhat, hogy a továbbiakban nem tud hozzáférni bizonyos Szolgáltatásokhoz, Tartalomhoz vagy Virtuális elemekhez, amelyeket az előző régiójában tudott elérni, ha az ilyen Szolgáltatásokat, Tartalmat vagy Virtuális elemeket tiltják annak az új régiónak az alkalmazandó jogszabályai, amelyben Ön tartózkodik.

8.4. Harmadik fél szolgáltatásai. A Szolgáltatásokon keresztül Önnek lehetősége van arra, hogy olyan harmadik felek által üzemeltetett tartalmakat, szoftvereket, alkalmazásokat, termékeket, weboldalakat, platformokat, funkcionalitást és szolgáltatásokat érjen el vagy engedélyezzen, amelyek nem képezik a Take-Two részét vagy állnak más módon az ellenőrzésünk alatt (a továbbiakban: „Harmadik felek szolgáltatásai”). Ha Ön úgy dönt, hogy hozzáfér, tranzakciókat bonyolít, engedélyezi vagy más módon kapcsolatba lép bármely ilyen Harmadik fél szolgáltatásával, akkor Ön tudomásul veszi, hogy ezzel utasítja az adott harmadik fél jogalanyt, hogy az ilyen Harmadik fél szolgáltatásokat tegye elérhetővé az Ön számára. Ön felelős a harmadik felekkel való kapcsolattartásáért. Amikor Ön a Szolgáltatásainkat harmadik fél szolgáltatásaihoz való hozzáférésre használja, a Harmadik fél szolgáltatásaihoz kapcsolódó bármely alkalmazandó felhasználási feltétel szabályozza az adott Harmadik fél szolgáltatásának használatát. Nem támogatunk semmilyen, a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett vagy forgalmazott Harmadik fél szolgáltatást. A Harmadik fél szolgáltatás részeként nem adunk Önnek semmilyen szellemi tulajdonjogot, és nem vállalunk felelősséget Önnel vagy másokkal szemben a Harmadik fél szolgáltatásaiért, illetve az azokból származó vagy azok használata során kapott eredményekért, információkért, tartalmakért vagy azon interakciókért, amelyekkel a használatuk során találkozhat. Az ilyen Harmadik fél szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő eredményekkel, információkkal, tartalommal vagy interakciókkal kapcsolatos aggályait az ilyen Harmadik fél szolgáltatások szolgáltatójához kell eljuttatni.

8.5. Internetalapú szolgáltatások. A Szolgáltatásokhoz vezeték nélküli vagy mobilhálózaton keresztüli internetkapcsolatra lehet szükség, ezért előfordulhat, hogy az Ön által a Szolgáltatásokhoz való csatlakozáshoz használt eszközről, rendszerről és szoftverről bizonyos standard információkat kaphatunk. Az ilyen információkat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően gyűjtjük és használjuk. Kizárólag Ön felel az internetkapcsolatának karbantartásáért és megbízhatóságáért, saját költségén, valamint a Szolgáltatásokhoz való bármely vezeték nélküli vagy mobilhálózaton keresztüli hozzáféréséből eredő használati díjakért.

8.6. Harmadik felek hirdetései. A Szolgáltatások némelyike harmadik felek weboldalaira, tartalmaira, termékeire, promócióira vagy szolgáltatásaira (a továbbiakban: „Harmadik felek hirdetései”) vonatkozó hirdetéseket vagy azokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Nem vállalunk felelősséget semmilyen Harmadik fél hirdetésért és nem ellenőrizzük azok tartalmát, és az ilyen Harmadik fél hirdetéseknek a Szolgáltatásokban való szerepeltetése nem jelenti azt, hogy támogatjuk vagy jóváhagyjuk az ilyen Harmadik fél hirdetést vagy az ilyen Harmadik fél hirdetés harmadik fél szolgáltatóinak weboldalait, tartalmait, áruit, promócióit, szolgáltatásait vagy üzleti gyakorlatait.

9. Az Ön kötelezettségei velünk szemben.

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és kármentesíti a Take-Two-t minden olyan közvetlen kötelezettséggel, kárral, veszteséggel szemben, amely a következőkből ered vagy azokkal kapcsolatos: (1) a jelen Megállapodás Ön általi megsértése; (2) az Ön által megadott bármely olyan információ vagy tartalom, amely sérti harmadik felek jogait, amikor azt a jelen Megállapodással összhangban használják; és (3) az Ön jogellenes tevékenységei vagy mulasztásai. Saját költségünkre segítséget nyújthatunk az Ön kártalanítási kötelezettsége alá eső bármely ügy elleni védekezésben, és ebben az esetben Ön vállalja, hogy együttműködik velünk, és észszerű lépéseket teszünk a veszteségeink enyhítése érdekében. Ön azonban nem köteles kártalanítani a Take-Two-t olyan felelősségek, károk vagy veszteségek tekintetében, amelyek a Take-Two, a Take-Two tisztviselői, alkalmazottai, vállalkozói vagy megbízottai gondatlan tevékenységeiből vagy mulasztásaiból, csalásából vagy szándékos kötelességszegéséből erednek, vagy azzal összefüggésben állnak, vagy amennyiben a jogsértésért nem Ön felelős.

Kizárólag Ön felel a Szolgáltatások, a Virtuális elemek vagy a Fiókja használatával kapcsolatban felmerülő, harmadik felekre vonatkozó költségekért.

10. Megszűnés.

Ön bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatások, a Virtuális elemek, illetve a Fiókja használatát, és felmondhatja a jelen Megállapodást a birtokában lévő anyagok vagy szoftverek valamennyi példányának megsemmisítésével vagy törlésével és/vagy a Fiókja törlésével. Ezenkívül bármikor kérheti, hogy töröljük Fiókját és személyes adatait az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban.

Bármely Szolgáltatás, Virtuális elem és/vagy az Önnek határozatlan ideig biztosított Fiók esetén jogunk van bármikor, bármilyen okból, saját belátásunk szerint megszüntetni a jelen Megállapodást és az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, a Virtuális elemekhez és az Ön Fiókjához, vagy megszüntetni az ilyen Szolgáltatások nyújtását. Ha észszerű eszközeink vannak arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, és amennyiben ez megvalósítható, megpróbáljuk Önt észszerűen előre tájékoztatni a Szolgáltatások bármely ilyen felmondása vagy megszüntetése hatályba lépéséről. Ha nem lehetséges az Ön előzetes tájékoztatása, akkor megpróbáljuk Önt ezt követően azonnal tájékoztatni. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye Németországban van, ez a két fél alapos okból történő rendkívüli felmondási jogát nem érinti. Jó ok akkor áll fenn, ha a felmondó féltől - az egyedi eset összes körülményét figyelembe véve és mindkét fél érdekeit mérlegelve - észszerűen nem várható el, hogy a szerződéses jogviszonyt a megállapodás szerinti felmondásig vagy a felmondási idő lejártáig folytassa.

Azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön jogát a Szolgáltatások, Virtuális elemek, Tartalom és/vagy az Ön Fiókja bármely vonatkozásához való hozzáférésre, ha Ön megszegi a jelen Megállapodást; ha a Szolgáltatásokat, a Virtuális elemeket vagy az Ön Fiókját csalárd módon, jogellenesen vagy a rendeltetésétől eltérő módon használja fel; bármilyen hátrányos eljárást kezdeményez ellenünk; vagy ha erre jogszabály kötelez minket. Ha úgy döntünk, hogy megszüntetjük vagy felfüggesztjük a Szolgáltatások, Virtuális elemek vagy a Fiókja bizonyos részeihez vagy egészéhez való hozzáférési jogát, megpróbáljuk előzetesen tájékoztatni az ilyen megszüntetésről vagy felfüggesztésről, kivéve, ha az intézkedésre olyan jogi kötelezettség alapján kerül sor, amely nem írja elő nekünk, hogy tájékoztassuk Önt, vagy ha ez nem kivitelezhető az esetünkben.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen Megállapodás megszűnik (vagy megszüntetjük az Ön jogát bármely Szolgáltatáshoz, Virtuális elemhez, Tartalomhoz vagy az Ön Fiókjához való hozzáférésre a jelen Megállapodás feltételeivel összhangban), akkor a jelen Szerződés (vagy az ilyen Szolgáltatások, Virtuális elemek, Tartalom vagy Fiók) alapján Önnek biztosított licencek azonnal megszűnnek.

11. Fotoszenzitív rohamra vonatkozó figyelmeztetés.

Az emberek nagyon kis százalékánál előfordulhatnak epilepsziás rohamok, amikor bizonyos fénymintáknak vagy villogó fényeknek vannak kitéve, beleértve bizonyos videojátékokban megjelenő vizuális effekteket. A tüneteket olyan személyek is tapasztalhatják, akiknek kórtörténetében nem szerepel epilepszia vagy fotoszenzitivitás. Ha Önnek vagy a családjában bárkinek epilepsziás vagy fotoszenzitivitási betegsége van, kérjük, konzultáljon orvosával, mielőtt videojátékainkkal játszana.

Ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja a videojátékaink során, azonnal hagyja abba a használatát, és a játék folytatása előtt konzultáljon orvosával: szédülés, megváltozott látás, szem- vagy izomrángások, tudatvesztés, tájékozódási zavar, bármilyen akaratlan mozgás vagy görcsök esetén.

12. Egyéb rendelkezések.

12.1. Általános rendelkezések. A jelen Megállapodás - az itt hivatkozott dokumentumokkal vagy szabályzatokkal együtt - képezi az Ön és vállalatunk között a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozóan létrejött teljes megállapodást (ideértve a Virtuális elemeket és az Ön Fiókját is). Hatályon kívül helyez minden korábbi írásbeli megállapodást Ön és köztünk, amely a fentiek Ön által történő használatra vonatkozik. Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodást részben vagy egészben bármikor átruházhatjuk. Ha megbízásunk következtében a szerződő félként vállalatunk megváltozik, Ön jogosult a jelen Megállapodást felmondani. Ön nem ruházhatja át a jelen Megállapodás szerinti jogait, illetve nem ruházhatja át a Szolgáltatások, a Virtuális elemek vagy a Fiókja használatára vonatkozó jogait. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye Németországban van, az előző mondat nem vonatkozik az Ön által ellenünk benyújtott, a jelen Megállapodásból eredő semmilyen pénzbeli követelésére. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése bármilyen okból végrehajthatatlannak minősül, akkor az ilyen rendelkezést vagy csak olyan mértékben kell módosítani, amely ahhoz szükséges, hogy végrehajtható legyen, vagy teljesen el kell távolítani a Megállapodásból, és a jelen Megállapodás többi rendelkezése hatályban marad. Az 1., 2.1., 2.2., 2.3., 4., 5., 6., 8-15. pontok, valamint azok, amelyek természetüknél fogva a jelen Megállapodás megszűnése után is alkalmazandók, a jelen Megállapodás felmondása vagy megszűnése után is hatályban maradnak. Bármelyik fél közölheti a jelen Megállapodással vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat, amennyiben az bármely jogszabály, előírás, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez szükséges.

12.2. Export jogszabályok. Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokra, a Virtuális elemekre vagy a Fiókjára vonatkozó összes vonatkozó belföldi és nemzetközi exportjogszabályt és -előírást (amelyek időről időre módosíthatók), amelyek tartalmazzák a rendeltetési helyekre, felhasználókra és a használatára vonatkozó korlátozásokat is. Ön vállalja, hogy nem használja, exportálja, újraexportálja, tölti le vagy adja át más módon a Szolgáltatások, a Virtuális elemek vagy a Fiókja bármely részét olyan országba (vagy olyan ország állampolgára vagy lakosa számára), amely ellen az Egyesült Államok embargót rendelt el, vagy olyan személyeknek, akik szerepelnek az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának a különös megjelölésű állampolgárok és blokkolt személyek listáján és más, a Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatal (OFAC) által kezelt szankciós listákon. Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik embargóval sújtott országban, nem áll annak ellenőrzése alatt, annak nem állampolgára vagy lakosa, és nem különös megjelölésű állampolgár vagy blokkolt személy.

13. Kapcsolatfelvétel.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a Szolgáltatásokkal, a Virtuális elemekkel, a Fiókjával vagy a jelen Megállapodással kapcsolatban, kérjük, látogasson el a Take-Two Ügyfélszolgálatának oldalára és nyújtson be egy támogatási jegyet. A Take-Two Ügyfélszolgálata egyetlen kapcsolattartási pontot biztosít a Take-Two-val való kommunikációhoz.

A bűnüldöző szerveknek, szabályozóknak, nemzeti hatóságoknak és a Take-Two-val kapcsolatba lépni kívánó megbízható bejelentőknek el kell látogatniuk a Take-Two bűnüldözés oldalra, és be kell tartaniuk az ott meghatározott utasításokat, hogy megfeleljenek a Take-Two-nak, és hatékony szolgáltatást nyújtsanak számára. A Take-Two bűnüldözés oldal egyetlen kapcsolattartási pontot biztosít a bűnüldöző szervek, szabályozó hatóságok, nemzeti hatóságok és megbízható bejelentők számára, hogy kommunikáljanak a Take-Two-val és annak jogi képviselőivel.

14. Irányadó jog, jogviták és felelősség: Ausztrália, Svájc, EGT, Egyesült Királyság.

Ha az Ön szokásos tartózkodási helye Ausztrália, Svájc, az Egyesült Királyság vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli bármelyik terület, a jelen 14. pont feltételei vonatkoznak a Take-Two vállalattal kötött jogi szerződésére. Ha Ön szokásosan ezen területeken vagy joghatóságokon kívül lakik, kérjük, olvassa el az alábbi 15. pontot.

14.1. Irányadó jog és joghatóság. A jelen Megállapodásra és annak értelmezésére az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. Minden jogvita esetén az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti ország illetékes bíróságai járnak el kizárólagos illetékességgel.

14.2. A felelősségünk korlátozása. A TAKE-TWO SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETETT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKKAL VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ, VIS MAIOR ESEMÉNY MIATTI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉRT. A JELEN MEGÁLLAPODÁS EGYETLEN RENDELKEZÉSÉNEK SEM CÉLJA, HOGY KIZÁRJON MINDEN OLYAN NEM KIZÁRHATÓ JOGOT VAGY KÁRTÉRÍTÉST, AMELY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A CSALÁSSAL, ILLETVE A GONDATLANSÁGUNKBÓL EREDŐ HALÁLESETTEL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET.

Ha bármely alkalmazandó jogszabály azt írja elő, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatban általunk nyújtott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan van garancia, és a garancia be nem tartásáért való felelősségünk nem zárható ki, de korlátozható, akkor az ilyen hibákért való felelősségünk (választásunk szerint) arra korlátozódik, hogy áruszállítás esetén kicseréljük az árut vagy azzal egyenértékű árut szállítunk, kijavítjuk az árut, vagy teljes vagy részleges visszatérítést nyújtunk Önnek, vagy szolgáltatásnyújtás esetén újra nyújtjuk a szolgáltatást, visszatérítést nyújtunk Önnek a fel nem használt részért vagy kártérítést nyújtunk a csökkentett értékért.

15. Irányadó jog, jogviták és felelősség: Egyesült Államok és a világ többi része.

Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Egyesült Államok vagy bármely más terület, kivéve Ausztrália, Svájc, az Egyesült Királyság vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli bármelyik terület, a jelen 15. pont feltételei vonatkoznak a Take-Two vállalattal kötött jogi szerződésére. Ha Ön szokásosan Ausztráliában, Svájcban, az Egyesült Királyságban vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli bármelyik területén él, kérjük, olvassa el a fenti 14. pontot.

15.1. Irányadó jog és joghatóság. A jelen Megállapodás New York államban jött létre, arra New York állam jogszabályai az irányadók és azok alapján értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. Hacsak a 15.5. pont kifejezetten másként nem rendelkezik, az Ön és a Take-Two között felmerülő minden jogvitában kizárólagosan illetékesek a New York állam New York megyéjében található állami és szövetségi bíróságok, és Ön és a Take-Two egyaránt elfogadja a személyes illetékességet és lemond az ilyen bírósági fórummal kapcsolatos minden kifogásról.

15.2. Szavatosság kizárása. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, „ELÉRHETŐSÉG SZERINT” ÉS „MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT” BIZTOSÍTJUK ÖNNEK. SEM A TAKE-TWO, SEM EGYIK DIGITÁLIS KIRAKAT, SEM PEDIG A MI VAGY ANNAK TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTAI VAGY LICENCADÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST, ÍGÉRETET VAGY GARANCIÁT A SZOFTVERREL, TARTALOMMAL, HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKKAL VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. SEM A TAKE-TWO, SEM EGYIK DIGITÁLIS KIRAKAT SEM SZAVATOL AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLIEK, IDŐSZERŰEK, BIZTONSÁGOSAK VAGY HIBAMENTESEK, ILLETVE VÍRUSOKTÓL MENTESEK LESZNEK. A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A TAKE-TWO ÉS MINDEGYIK DIGITÁLIS KIRAKAT KIZÁR MINDEN VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VONATKOZÓKAT IS.

15.3. Korlátozott hardver-szavatosságok. A Szolgáltatások eredeti vásárlója irányában szavatoljuk, hogy a Szolgáltatásokat tartalmazó fizikai adathordozó (a továbbiakban: „Áruk”), ha van ilyen, a vásárlás napjától számított 90 napig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha az Árukat az eredeti vásárlástól számított 90 napon belül hibásnak találjuk, akkor vállaljuk, hogy ingyenesen kicseréljük az adott hibás Árukat a vonatkozó 90 napos időszakon belül, az Áruk kézhezvételekor (kifizetett postai küldemény esetén a vásárlás dátumát igazoló dokumentummal), amíg az Árukat még gyártjuk. Ha az Áruk már nem állnak rendelkezésre, fenntartjuk a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű hasonló árukkal helyettesítsünk. Ez a szavatosság az általunk eredetileg biztosított Árukra korlátozódik, és nem vonatkozik a szokásos elhasználódásra. Ez a szavatosság nem érvényes, ha az állítólagos hiba az érintett Árukkal való visszaélésből, helytelen használatból, helytelen kezelésből vagy elhanyagolásból ered. A JELEN SZAVATOSSÁG AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN HELYETTESÍTI AZ ÖSSZES EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal a fenti korlátozott szavatossággal kapcsolatos segítségért.

15.4. A felelősségünk korlátozása. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, A TAKE TWO VAGY BÁRMELYIK DIGITÁLIS KIRAKAT SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, PÉLDAÉRTÉKŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, VAGY A RENDSZER MEGHIBÁSODÁSÁBÓL VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSÉBŐL, ILLETVE A NYERESÉG, ADATOK, HASZNÁLAT, ÜZLET VAGY JÓHISZEMŰSÉG ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDNEK, VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZNEK, AKÁR SZERZŐDÉS, KÁRTÉRÍTÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, JOGSZABÁLY VAGY BÁRMELY MÁS JOGI VAGY MÉLTÁNYOSSÁGI ELMÉLET ALAPJÁN.

Abban az esetben, ha Önnek bármilyen alapja van a Szolgáltatásokból vagy a jelen Megállapodás megsértéséből eredő károk megtérítésére, Ön elfogadja, hogy kizárólagos jogorvoslata a közvetlen károk megtérítésére korlátozódik, és a maximális felelősség mértéke 500 USD vagy a követelése felmerülése napját megelőző 24 hónapban a kérdéses Szolgáltatásokra költött összeg közül a nagyobb értékre korlátozódik.

A jelen Megállapodásban foglalt korlátozások és felelősségkizárások nem jelentik a felelősség korlátozását vagy az Ön felhasználókénti jogainak megváltoztatását, amelyek az alkalmazandó jogszabályok alapján nem zárhatók ki vagy korlátozhatók. A jelen Megállapodás tekintetében New Jersey-ben nem alkalmazandók bizonyos károk kizárására vagy korlátozására vonatkozó rendelkezések büntető jellegű károk, adatvesztés, vagyoni veszteség vagy kár tekintetében.

15.5. Vitarendezés: Kötelező egyéni választottbírósági eljárás; lemondás a csoportos keresetekről és esküdtszéki tárgyalásokról. Ha olyan problémája van a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, amely nem oldható meg az Ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel útján, a jelen 15.5. pont (a továbbiakban: „Választottbírósági megállapodás”) ismerteti, hogy Ön és a Take-Two hogyan oldja meg a Jogvitákat kötelező erejű, egyedi választottbírósági eljárással, az alábbiakban ismertetett korlátozott kivételekkel.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A PONTOT – EZ HATÁSSAL VAN AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIRA, BELEÉRTVE AZT A JOGOT IS, HOGY PERT INDÍTSON A BÍRÓSÁGON, ÉS HOGY ESKÜDTSZÉK TÁRGYALJA AZ ÖN KÖVETELÉSEIT.

(1) Kötelező egyéni választottbírósági eljárás. Ön és a Take-Two megállapodnak abban, hogy amennyiben nem sikerül megoldani az alábbiakban ismertetett informális tárgyalási folyamaton keresztül, a közöttünk felmerülő vitákat kizárólag egyéni, kötelező erejű választottbírósági eljárás útján oldják meg a jelen Választottbírósági megállapodás alapján. A 15.5. (10) pontban foglalt kizárásokra figyelemmel a „Jogvita” a Szolgáltatásokból eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát, követelést vagy ellentmondást jelent, beleértve a Megállapodás vagy a Választottbírósági megállapodás létrejöttével, megszegésével, megszűnésével, végrehajtásával, hatályával, érvényességével vagy alkalmazhatóságával, illetve az Ön ezen megállapodások szerinti jogaival kapcsolatosakat is. Minden Jogvitára a Választottbírósági megállapodás vonatkozik, függetlenül attól, hogy az a Megállapodás elfogadása előtt vagy után merült-e fel.

A választottbíró – nem szövetségi, állami vagy helyi bíróság, illetve kormányzati szerv – kizárólagos hatáskörrel rendelkezik bármely Jogvita rendezésére, beleértve a jelen Választottbírósági megállapodás értelmezésével, alkalmazhatóságával, végrehajthatóságával vagy létrehozásával kapcsolatos jogvitákat, valamint minden olyan követelést, amely szerint a Választottbírósági megállapodás egésze vagy egy része semmis vagy megtámadható. A választottbíró jogosult továbbá meghatározni az összes választottbírósági küszöbértékkel kapcsolatos kérdést, beleértve azt is, hogy a megállapodás vagy a Választottbírósági megállapodás oktalan vagy látszólagos-e; hogy a Választottbírósági megállapodást az alkalmazandó jogszabályok alapján nem erősítették-e meg; valamint a választottbírósági eljárással szembeni bármely védekezést, beleértve a lemondást, a késedelmet, a szüneteket vagy a kizárást. A választottbíró ugyanazokat a jogorvoslati lehetőségeket ítélheti meg, mint a bíróság, de csak olyan mértékben, amely szükséges a kérdéses egyéni Jogvita rendezéséhez.

(2) Lemondás csoportos keresetről / esküdtszéki tárgyalásról. Ön és a Take-Two lemond bármely fórumon folyó bármely Jogvita esetén az esküdtszéki tárgyaláshoz fűződő minden jogáról. Ön és a Take-Two lemond minden olyan jogáról, hogy részt vegyen bármely állítólagos csoportos, kollektív, képviseleti vagy konszolidált perben vagy eljárásban. Hacsak Ön és a Take-Two másként nem állapodnak meg, a választottbíró nem vonhatja össze vagy csatlakoztathat egynél több személy vagy fél követeléseihez, és más módon nem vezetheti le a konszolidált, reprezentatív, csoportos vagy osztályos eljárások semmilyen formáját. Minden Jogvita kizárólag egyéni, nem csoportos és nem képviseleti alapon kerül elbírálásra. Ez azt jelenti, hogy a választottbíró az Ön egyéni Jogvitáját a Take-Two-val a többi Jogvitától elkülönítve oldja meg, és hogy az Ön Jogvitája nem konszolidálható vagy nem csatlakoztatható más személy vagy fél követeléseihez. A választottbíró az alkalmazandó jogszabályok által megengedett jogorvoslatot csak a jogorvoslatot kérő egyéni fél tekintetében ítélheti meg, de az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben nem ítélhet meg jogorvoslatot a jogorvoslatot kérő féltől eltérő személyre vonatkozóan. Ha bármely bíróság vagy választottbíró megállapítja, hogy a jelen pertársaságban való részvételről/bíróságról való lemondás bármilyen okból semmis vagy végrehajthatatlan, vagy hogy a választottbírósági eljárás csoportos alapon folytatható, akkor a jelen Választottbírósági megállapodás teljes egészében semmisnek minősül, és Ön és a Take-Two úgy tekintendő, mint akik nem egyeztek meg a Jogviták választottbíróság elé terjesztéséről.

(3) Alkalmazhatóság; az Ön kimaradási joga. Ez a kötelező erejű egyéni választottbírósági követelmény nem alkalmazandó az Ön lakóhelye szerinti ország vagy állam jogszabályai által tiltott mértékben. Önt megilleti a jog, hogy kimaradjon a jelen Választottbírósági megállapodásból. A jelen Megállapodás első elfogadásától számított 30 napon belül írásban értesítenie kell minket (a továbbiakban: „Kimaradási értesítés”), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok ennél hosszabb időtartamot írnak elő.

A kimaradási értesítést a következő címre kell küldeni:

Take-Two Interactive Software, Inc.

FIGYELEM: JOGI OSZTÁLY – VÁLTOZTATÓBÍRÁS KIRATKOZÁSA

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

A Kimaradási értesítésnek tartalmaznia kell: (1) az Ön teljes nevét; (2) a levelezési címét; (3) az Ön Fiókjának nevét, ha van ilyen; és (4) egy egyértelmű, aláírt nyilatkozatot arról, hogy Ön nem ért egyet a jelen Választottbírósági megállapodással. Ön felel annak biztosításáért, hogy megkapjuk a Kimaradási értesítést; ezért érdemes az értesítést olyan kézbesítési módszerrel elküldeni, amely írásbeli átvételi elismervényt ad a kézbesítésről.

(4) Vitarendezési eljárások. A 15.5. (10) pont alapján benyújtott igények kivételével az Ön és a Take-Two közöttfelmerülő minden Jogvitát az alábbi lépéseket követve kell megoldani:

1. lépés: Jogvitáról való értesítés. Ha vitás ügye van velünk, írásos értesítést kell küldenie nekünk („Jogvitáról való értesítés”) a következő címre:

Take-Two Interactive Software, Inc.

FIGYELEM: JOGI OSZTÁLY – JOGVITÁRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Ahhoz, hogy teljesnek minősüljön, a Jogvitáról való értesítésnek a következő információkat kell tartalmaznia: (1) az Ön neve, (2) a Fiókja neve vagy regisztrált e-mail-címe, amelyet a Szolgáltatások eléréséhez használ, (3) a levelezési címe, (4) az Önnel való kapcsolatfelvétel módja, (5) a probléma mibenléte, és (6) mit szeretne, hogy tegyünk azzal kapcsolatban.

Ha a Take-Two Jogvitát kezdeményez Önnel, akkor a Jogvitáról való értesítésünket elküldjük az Ön regisztrált e-mail-címére és az Ön által megadott bármely számlázási címre, vagy ha ezek a lehetőségek nem állnak rendelkezésre, az Ön által megadott egyéb észszerű kapcsolattartási adatok szerint.

2. lépés: Informális egyeztetés. Annak érdekében, hogy gyorsabban tudjunk megoldást találni és csökkentsük mindkét fél költségeit, Ön és a Take-Two megállapodnak abban, hogy először megpróbálnak informálisan tárgyalni bármely Jogvitáról legalább 30 napon keresztül. Ezek az informális tárgyalások azon a napon kezdődnek, amikor Ön vagy a Take-Two írásos értesítést kap egy Jogvitáról.

3. lépés: Kötelező erejű választottbírósági eljárás. Ha a Jogvitát nem tudjuk informális úton megoldani, a Jogvitát (az alábbi 15.5 (9) és (10) pontokban foglaltak kivételével) kizárólag a Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (a továbbiakban: „JAMS”) által lefolytatott kötelező erejű egyéni választottbírósági eljárás útján rendezzük, a jelen választottbírósági megállapodás feltételeinek, az Egyesült Államok szövetségi választottbírósági törvényének és a szövetségi választottbírósági jogszabályoknak megfelelően.

(5) Választottbírósági eljárás iránti igény. Az egyéni választottbírósági eljárást megindító félnek a JAMS részére „Választottbíráskodási igényt” kell küldenie (a weboldalán elérhető űrlap használatával), meg kell fizetnie minden vonatkozó iktatási díjat, és el kell küldenie a Választottbírósági eljárás iránti igény egy példányát az ellenfélnek. Ha Jogvitája van velünk, a Választottbírósági eljárás iránti igényének egy példányát a következő címre kell küldenie:

Take-Two Interactive Software, Inc.

FIGYELEM: JOGI OSZTÁLY — VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSI IGÉNYT

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

A Take-Two a Választottbírósági eljárás iránti igény egy példányát elküldi az Ön regisztrált e-mail-címére és az Ön által megadott bármely számlázási címre, vagy ha ezek a lehetőségek nem állnak rendelkezésre, az Ön által megadott egyéb észszerű kapcsolattartási adatok szerint.

(6) Egyéni választottbírósági eljárás.

Szabályok. Az Ön és a Take-Two közötti egyéni választottbírósági eljárásra a JAMS által a Jogvitáról való értesítés napján kiadott, egyszerűsített választottbírósági szabályok és eljárások (a továbbiakban: „JAMS szabályok”) szerint kerül sor, és a jelen választottbírósági megállapodás által módosítottak szerint. A JAMS-ről és a JAMS szabályokról a www.jamsadr.com oldalon olvashat bővebben. Ön és a Take-Two megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárást angol nyelven folytatják le, és hogy a választottbírót a jelen Választottbírósági megállapodás kötelezi.

Feltárás és bizonyítékok. A választottbírósági eljárás során történő feltárás az ügyben felmerülő jelentős kérdések vagy az ügy kimenetele szempontjából közvetlenül releváns dokumentumok bemutatására korlátozódik. A választottbíró a Szövetségi bizonyítási szabályok alapján a bizonyítékok elfogadhatóságával vagy relevanciájával kapcsolatban meghozza az összes döntést.

Diszpozitív indítványok és a tárgyalás helye. A választottbírónak lehetővé kell tennie a diszpozitív indítványok benyújtását. A felek választottbírósági eljárásban való megjelenésének helyét és módját, ha van ilyen, a JAMS szabályok határozzák meg.

Titoktartás. A választottbíró határozatot hoz, amely kimondja, hogy a választottbírósági eljárás, valamint az ilyen eljárásokkal kapcsolatos minden bejelentés, per, indítvány, feltárási válasz, tanúvallomás és dokumentum szigorúan bizalmasan kezelendő.

Díjak. A felek viselik a JAMS-szabályokban meghatározott választottbírósági költségeket.

Döntés és ítélet. A választottbíró (nem bíró vagy esküdtszék) oldja meg a vitát. Eltérő megállapodás hiányában minden döntésnek vagy ítéletnek tartalmaznia kell az ítélet ténybeli és jogi alapját. A választottbíró csak az alkalmazandó jogszabályok vagy méltányosság által megengedett jogorvoslati lehetőségeket ítélheti meg, amelyeket a Szövetségi bizonyítási szabályok által meghatározott hiteles releváns bizonyíték támaszt alá. Hacsak a Take-Two kifejezetten nem járul hozzá, a választottbíró nem ítélhet kártérítést a Take-Two ellen Önön kívül más személyre vonatkozóan. Bármely döntés vagy ítélet jogerős ítéletként érvényesíthető bármely illetékes bíróság által, vagy adott esetben az ilyen bírósághoz bármely ítélet bírósági elfogadása és végrehajtási végzés iránt kérelem nyújtható be. A választottbíró döntése végleges és kötelező erejű a felekre nézve, kivéve az Egyesült Államok szövetségi választottbírósági törvénye szerinti korlátozott bírósági felülvizsgálatot, és ugyanúgy végrehajtható, mint bármely más bírósági végzés vagy ítélet.

(7) Követelések időkorlátja. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megengedik, ha egy Jogvita választottbíróság elé kerül, Önnek vagy a Take-Two-nak a Jogvitát kiváltó eseményektől számított két (2) éven belül meg kell kezdenie az összes Jogvita választottbírósági eljárását. Ha az alkalmazandó jogszabályok előírják, hogy a Jogvita első felmerülését követő két (2) évnél hamarabb kell keresetet benyújtania, akkor a választottbírósági eljárást ebben a korábbi időszakban kell megkezdenie. A Take-Two arra ösztönzi Önt, hogy a lehető leghamarabb számoljon be egy Jogvitáról, hogy azt meg tudjuk oldani. A vitás kérdések időben történő rendezésének elmulasztása véglegesen kizár minden követelést.

(8) Választottbíróság elé nem vihető követelések. A jelen Megállapodásban foglalt bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, ha a választottbíró egy adott jogi vagy méltányossági igényt vagy jogorvoslatot nem tud jogszerűen elbírálni vagy megítélni, az ilyen igényt vagy jogorvoslatot az összes többi igény és jogorvoslat jogerőre emelkedéséig és a választottbírósági eljárás befejezéséig felfüggesztik. Ezt követően a fennmaradó követeléseket New York állam New York megyéjében illetékes szövetségi vagy állami bíróságokon kell elbírálni, és amennyiben azok megalapozottak, az ilyen bíróság megítélheti a fennmaradó jogorvoslatot. Amennyiben bármely követelést csoportos, kollektív, összevont vagy reprezentatív alapon engedélyeznek, az ilyen követeléseket New York állam New York megyéjében illetékes szövetségi vagy állami bíróságon kell peresíteni, és a felek megállapodnak abban, hogy az ilyen követelések peres eljárását a választottbírósági eljárás során fennmaradó egyéni követelések kimeneteléig felfüggesztik. A jelen 15.5 (8) pontban leírt valamennyi esetben a szövetségi vagy állami bíróságot köti a követelés vagy a kérdés kizárásának elvei alapján a választottbíró döntése. Az állami bíróságon benyújtott pereket bármelyik fél a szövetségi bírósághoz is átteheti, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt megengedik.

(9) Kivétel – Tömeges választottbírósági eljárás.

Tömeges választottbírósági eljárás. A „Tömeges választottbírósági eljárás” 5 vagy több, azonos vagy hasonló tárgyú Jogvitát jelent, amelyek közös jogi vagy ténybeli kérdésekkel kapcsolatosak, vagy amelyekben a feleket az ilyen Jogvitákban képviselő tanácsadók vagy más szervezetek azonosak, együttműködnek vagy összehangoltan dolgoznak. A „Tömeges választottbírósági jogvita” olyan egyéni Jogvitát jelent, amely egy Tömeges választottbírósági eljárás részét képezi. A jelen pont egyetlen rendelkezése sem értelmezhető az összevont, reprezentatív, csoportos vagy osztályos eljárás engedélyezésének. A Take-Two fenntart minden jogot és védelmet minden egyes Választottbírósági eljárás irányti igény és felperes tekintetében.

Tömeges választottbírósági eljárásra vonatkozó szabályok. Tekintet nélkül arra, hogy a felek megállapodnak abban, hogy a JAMS minden Jogvitát egyéni alapon kezel, Ön és a Take-Two megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ön Jogvitája Tömeges választottbírósági jogvita (vagy azzá válik), akkor azt nem szabályozzák a JAMS-szabályok, és nem kezeli a JAMS. Ehelyett a Tömeges választottbírósági jogvitákat az Új korszak szabályozza, és azokra az Új korszak szabályai az irányadók, amelyek a Tömeges választottbírósági jogviták benyújtásakor hatályosak, kivéve azokat a szabályokat, amelyek csoportos választottbírósági eljárást tesznek lehetővé (a továbbiakban: „Új korszak szabályok”), valamint a jelen Választottbírósági megállapodást. Az Új korszak szabályok a www.neweraadr.com/rules-and-procedures oldalon érhetők el. Az egyértelműség kedvéért az Új korszak szabályait a jelen Választottbírósági megállapodás feltételei módosítják.

Tömeges választottbírósági viták kötegelése. A Tömeges választottbírósági eljárások hatékony megoldásának elősegítése érdekében, miután 60 tömeges választottbírósági vitás ügyet fogadtak el egyetlen Tömeges választottbírósági eljáráshoz kapcsolódóan (a továbbiakban: „Kezdeti köteg”), az Új korszak nem fogad el további, az ilyen Tömeges választottbírósági eljáráshoz kapcsolódó Választottbírósági kérelmeket a Kezdeti köteg összes Bellwether-ügyének végleges megoldását és az azt követő, az Új korszak szabályzatában előírt egyezségi konferenciát követő 60 napig. Ezt követően a folyamatban lévő Tömeges választottbírósági eljáráshoz kapcsolódó további Tömeges választottbírósági vitás ügyek ugyanolyan feltételek mellett fogadhatók el és rendezhetők a Új korszak szabályok szerint, mintha az ilyen Tömeges választottbírósági vitás ügyeket a Kezdeti köteg részeként nyújtották volna be és fogadták volna el. A Tömeges választottbírósági jogvita e rendelkezés szerinti elfogadásának késedelme kizárandó a jelen Választottbírósági megállapodás szerinti vita kezdeményezésére vonatkozó határidő kiszámításakor. A Take-Two és a jelen rendelkezés alapján egyébként késedelmet szenvedő Tömeges választottbírósági jogvitában érintett fél megállapodhatnak abban, hogy lemondanak a késedelemről, és az ilyen Tömeges választottbírósági vitát felveszik a Kezdeti kötegbe. Ön vállalja, hogy jóhiszeműen együttműködik e kötegelt eljárás végrehajtása érdekében.

Tömeges választottbírósági eljárás elkülöníthetősége. Ha bármely bíróság vagy választottbíró megállapítja, hogy a jelen 15.5 (9) pont bármilyen okból semmis vagy végrehajthatatlan, vagy ha az Új korszak szabályok nem kezelnek bármely Tömeges választottbírósági jogvitát tömeges választottbírósági eljárásként, akkor a Választottbírósági megállapodás teljes egészében semmisnek és érvénytelennek tekintendő, és Ön és a Take-Two úgy tekintendő, mint akik nem egyeztek meg a Jogviták választottbíróság elé terjesztéséről.

(10) Választottbírósági eljárásból való kizárás. Tekintet nélkül a felek azon döntésére, hogy minden Jogvitát kötelező erejű egyéni választottbírósági eljárás útján oldanak meg, Ön és a Take-Two az állami vagy szövetségi bíróságon olyan eljárást indíthat, amely csak az alábbi követelések bármelyikét érvényesíti: szabadalmi jogsértés vagy érvénytelenség; szerzői jog megsértése (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatásoknak a Megállapodás megszegését vagy a Megállapodás szerinti jogok megszűnését követő használata alapján); személyhez fűződő jogok megsértése; védjegybitorlás; üzleti titkok hűtlen kezelése; vagy számítógépes csalás és visszaélés. A Jogvitában részt vevő bármelyik fél kereshet jogorvoslatot a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon az adott bíróság hatáskörébe tartozó bármely egyedi jogvita vagy követelés tekintetében, ideértve azt is, hogy a jelen választottbírósági megállapodás alapján folyamatban lévő választottbírósági eljárás ezen az alapon a kis értékű követelésekkel foglalkozó bírósághoz kerüljön.

(11) A választottbírósági rendelkezés módosításainak korlátozása. A jelen Megállapodást, beleértve a Választottbírósági megállapodást is, saját belátásunk szerint frissíthetjük, az 1.2 pontnak megfelelően. Tekintet nélkül a jelen Választottbírósági megállapodás bármely más rendelkezésére, ha a Take-Two a jelen Választottbírósági megállapodás bármely feltételét módosítja azon dátum után, amikor Ön először elfogadta a Választottbírósági megállapodást (vagy elfogadta a Választottbírósági megállapodás bármely későbbi módosítását), Ön elutasíthatja az új változtatásokat. A Választottbírósági megállapodás új változtatásainak elutasításához írásban értesítenie kell minket az elutasítani kívánt változtatások hatálybalépési dátumától számított 30 napon belül, amint azt a fenti „Utolsó frissítés” dátum jelzi. Az elutasítási értesítést a következő címre kell küldeni:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JOGI OSZTÁLY — VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSAINAK ELUTASÍTÁSA

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Az elutasítási értesítésnek tartalmaznia kell (1) az Ön teljes nevét; (2) a levelezési címét; (3) az Ön felhasználói fiókjának nevét, ha van ilyen; és (4) egy egyértelmű, aláírt nyilatkozatot arról, hogy Ön elutasítja a jelen Választottbírósági megállapodás változtatásait. Az egyértelműség kedvéért: ha Ön korábban elfogadta a Választottbírósági megállapodást, a Választottbírósági megállapodás módosításainak elutasítása nem jelenti a kimaradását; Ön és a Take-Two továbbra is választottbíróság alá vonnak minden Ön és a Take-Two között felmerülő Jogvitát a Választottbírósági megállapodás feltételei szerint az első megállapodás napján vagy az Ön által elfogadott Választottbírósági megállapodás utolsó verziójának hatálybalépési napján (amint azt a fenti „Utolsó frissítés” dátuma jelzi), attól függően, hogy melyik következik be később.

(12) Elválaszthatóság. A 15.5. (2) és (9) pontokban foglaltak kivételével, ha a jelen Választottbírósági megállapodás bármely pontja érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek bizonyul, akkor az adott pont vagy rész el lesz választva, és a jelen Vitarendezési pont fennmaradó része teljes mértékben érvényes és hatályos lesz.