תנאי השירות של Take-Two

עדכון אחרון: 29 ינואר 2024

Take-Two Interactive Software, Inc.‎ היא חברה גלובלית שמשרדיה הראשיים ממוקמים בכתובת ‎110 W. 44th Street, New York, NY 10036, ארצות הברית, וקבוצתה כוללת את כל הישויות והמותגים של Take-Two (להלן ביחד "Take-Two", "אנחנו", "אותנו" ו"שלנו"). תנאי שירות אלה ("ההסכם") כוללים את התנאים וההתניות שבמסגרתם אנו מציעים לך גישה לשימוש במשחקים, באפליקציות, במוצרים, באתרי האינטרנט ובשירותים אחרים שלנו ("השירותים") וכן בפריטים וירטואליים (כמוגדר בסעיף 3 להלן) ובחשבונך (כפי שמוסבר בסעיף 1.3 להלן). הסכם זה הוא חוזה משפטי בינך לבין Take-Two. בעצם הגישה לשירותים שלנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים של הסכם זה.

אין בהסכם זה כדי להגביל או להחריג את היישום של חוקי הצרכן המחייבים בתחום השיפוט שלך. אם אינך מסכים לכל התנאים בהסכם זה, אינך רשאי להשתמש בשירותים או בכל פריט וירטואלי, או ליצור חשבון.

אנא קרא הסכם זה בתשומת לב, ונקוט משנה זהירות בעת סקירת סעיפים אלה:

סעיף 6 - כללי המשתמש.

השימוש שלך בשירותים שלנו כולל את ההתחייבות והאחריות לסייע לנו להבטיח שחוויות הגיימינג החברתיות והמקוונות שלנו יהיו מכלילות ומכבדות כלפי כל המשתמשים, העובדים והקבלנים שלנו. עליך לציית לכללים שבסעיף 6, לרבות 'קוד ההתנהגות', בעת השימוש בשירותים, בפריטים וירטואליים או בחשבונך.

סעיף 15 – בוררות מחייבת.

הסכם זה מכיל סעיף בוררות מחייבת וכתב ויתור על זכויות תביעה ייצוגית ומשפט עם חבר מושבעים עבור כל המשתמשים המתגוררים בארצות הברית ובכל טריטוריה אחרת מלבד אוסטרליה, שווייץ, בריטניה או הטריטוריות של האזור הכלכלי האירופי.

עבור משתמשים כלולים, אלא אם כן תבטל את הסכמתך באמצעות התהליך בסעיף (3)15.5, תהיה מחויב להסכם הבוררות, כלומר אתה ו-TAKE-TWO תידרשו לפתור כל מחלוקת, בכפוף לחריגים מוגבלים, באמצעות בוררות פרטנית סופית ומחייבת. סעיף הבוררות מהווה ויתור על זכותך למשפט עם חבר מושבעים ולהשתתפות בתביעה ייצוגית, בתביעות קולקטיביות ובכל סוגי ההליכים האחרים המתנהלים בבית המשפט. אתה מאשר כי אתה מבין את סעיף הבוררות המחייבת ומסכים במפורש לסעיף הבוררות המחייבת ולוויתור על תביעה ייצוגית/משפט עם חבר מושבעים, אלא אם כן אתה מבטל את הסכמתך לכך כחוק

אנא עיין בסעיף 15 של הסכם זה לקבלת מידע נוסף על בוררות מחייבת, על ההשפעה על זכויותיך החוקיות ועל זכותך המוגבלת בזמן לבטל את הסכמתך.

1. השימוש שלך בשירותים.

1.1. הגבלות גיל ואחריות משפטית. כפי שמשמש בהסכם זה, "אתה" או "שלך" פירושם המשתמש היחיד המקיים אינטראקציה עם השירותים שלנו; אם משתמש זה הוא מתחת לגיל 18 (או הגיל החוקי המינימלי לבגרות במדינתך), אזי "אתה" או "שלך" פירושם ההורה או האפוטרופוס החוקי של המשתמש הנכנס להסכם זה בשם המשתמש. עליך, או על כל אדם הנמצא בפיקוח שלך, להשתמש בשירותים רק אם אתה, או האדם שבפיקוח שלך, נמצאים מעל דירוג הגיל המינימלי עבור השירות הרלוונטי. קטינים מתחת לגיל 18 (או גיל הבגרות החוקי במדינתך), מוכרחים לבקש מההורה או מהאפוטרופוס שלהם לסקור הסכם זה ולהסביר להם אותו, ולהסכים להסכם זה בשמם. אם אתה מקבל הסכם זה בשם קטין, עליך לפקח על השימוש של הקטין בשירותים, לרבות כל פריט וירטואלי או חשבון הנמצאים בשימוש על ידי קטין זה. אם אתה ההורה או האפוטרופוס של קטין והסכמת להסכם זה בשמו, אתה מסכים שתהיה אחראי לכל השימושים בשירותים, לרבות כל פריט וירטואלי או חשבון, על ידי ילדך, בין ששימושים כאלה אושרו במפורש על ידך ובין שלא. אתה נושא באחריות משפטית ופיננסית לכל הפעולות שלך בעת השימוש בשירותים או הגישה אליהם, לרבות הפעולות של כל אדם שאתה מרשה לו לגשת לשירותים או לחשבון שלך.

1.2. שינויים בהסכם זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. אנו נשתדל להודיע לך על כל שינוי כאמור מראש לפני כניסת ההסכם המתוקן לתוקפו. אם אינך מעוניין להסכים לתנאי ההסכם המתוקן, ייתכן שלא תוכל עוד לגשת לשירותים לאחר שההסכם המתוקן ייכנס לתוקפו. אנו ננסה ליידע אותך על השלכה משפטית זו כאשר נודיע לך על ההסכם המתוקן. קבלה פעילה של ההסכם המתוקן, או המשך השימוש בשירותים לאחר שההסכם המתוקן נכנס לתוקפו, מעידים על הסכמתך להיות מחויב לתנאים ששונו של הסכם זה. אם אינך מעוניין להסכים להסכם המתוקן, אתה רשאי לסיים את השימוש שלך בשירותים מבלי שתחויב (אך אתה נשאר אחראי לכל סכום לתשלום שלא שולם ושיש לשלמו לכל חנות דיגיטלית כמפורט בסעיף 4 שלהלן).

1.3. החשבון שלך. רכיבים מסוימים של השירותים עשויים לדרוש ממך ליצור חשבון, בעוד שעבור שירותים אחרים, ייתכן שייווצר עבורך חשבון באופן אוטומטי כאשר תיגש לשירותים בפעם הראשונה (כל אחד מהם, להלן "חשבון"). כדי ליצור חשבון, ייתכן שתתבקש לספק מידע על גילך ועל המדינה/אזור שלך, ולאחר מכן לספק כתובת דוא"ל, שם משתמש, סיסמה ומידע אחר כפי שנראה לנו הכרחי בקשר ליצירת החשבון שלך, אשר כולם יעובדו ויאוחסנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. עליך לספק מידע מדויק, עדכני ומלא אודותיך בעת יצירת חשבון. אתה אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמה שלך בסוד. כמו כן, אתה מסכים שלא למכור, להעביר או לשתף את חשבונך, או את שם המשתמש או הסיסמה של חשבונך, ואתה מסכים להודיע לנו מייד אם אתה חושד שנעשה שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. יש לנו הזכות למנוע יצירת חשבון כלשהו, מכל סיבה לגיטימית, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים כל חשבון המפר הסכם זה בהתאם לתנאי הסיום שלהלן ולמחוק פרטי חשבון בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

2. רישיון מוגבל.

2.1. אנו שומרים את כל הזכויות לקניין הרוחני שלנו. אנחנו ומעניקי הרישיונות שלנו מהווים את הבעלים ושומרים על כל הזכויות, התארים והאינטרסים עבור השירותים, הפריטים הווירטואליים והחשבון שלך (למעט כל אמצעי מוחשי שבו השירותים עשויים להיות מסופקים), לרבות כל: (1) המידע, הטקסט, הנתונים, הקבצים, הקוד, קובצי ה-Script, העיצובים, הגרפיקה, יצירות האמנות, האיורים, הצילומים, הצלילים, המוזיקה, הכותרים, ערכות הנושא, העצמים, הדמויות, השמות, הדו-שיח, המיקומים, הסיפורים, העלילה, ההנפשה, הרעיונות, האפקטים האודיו-ויזואליים, הסחורות הווירטואליות והמטבעות בתוך המשחק (לרבות פריטים וירטואליים), התכונות האינטראקטיביות, המשחק, שיטות הפעולה, האוסף, ההרכבה, וסידור החומרים של השירותים, הפריטים הווירטואליים, או החשבון שלך, וכל חומר אחר שניתן להבטיח לו זכויות יוצרים; (2) הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, השמות המסחריים, הנראות, סימני השירות, וזהויות המסחר של גורמים שונים, לרבות שלנו; וכן (3) צורות אחרות של קניין רוחני (כל האמור לעיל, להלן ביחד "תוכן").

2.2. השימוש האישי והלא מסחרי שלך. בכפוף לתנאי הסכם זה, אנו מעניקים לך רישיון ניתן לביטול ומוגבל, שאינו בלעדי, אינו ניתן להעברה ואינו ניתן לרישוי משנה, לגשת לשירותים ולהשתמש בהם, לרבות פריטים וירטואליים והחשבון שלך, להנאתך האישית והלא מסחרית. השירותים, הפריטים הווירטואליים או החשבון שלך, לרבות התוכן, אך למעט כל אמצעי מוחשי שבו השירותים עשויים להיות מסופקים, ניתנים ברישיון ולא נמכרים. רישיון זה הוא אישי עבורך בלבד ואינו מעניק לך כל זכות בעלות על אף אחד מהשירותים, הפריטים הווירטואליים או החשבון שלך (או על התכונות או התוכן שלהם).

2.3. הגבלות. הרישיון המוגבל המוענק בהסכם זה אינו מעניק לך כל זכות, ואינך רשאי למכור, להעתיק (למעט במסגרת מקרים חריגים חוקיים רלוונטיים כגון חריגת "עותק פרטי" על פי החוק החל), להלוות, לחכור, להפיץ, לפרק, לבצע הידור, לפענח, לפרוץ, להפיק קוד מקור, לבצע הנדסה לאחור (למעט כאשר הדבר מותר על פי מקרים חריגים חוקיים רלוונטיים הנובעים מהנחיה 2009/24 של האיחוד האירופי או מחוק רלוונטי אחר), לשנות, ליצור עבודות נגזרות, למסחר, או לנצל בכל דרך אחרת את השירותים (לרבות התוכן), הפריטים הווירטואליים, או החשבון שלך, אלא אם כן הם כפופים לתנאים מפורשים נפרדים שסופקו על ידי Take-Two המתירים התנהגות כזו. מבלי להגביל את האמור לעיל, אין ברישיון המוגבל המוענק במסגרת הסכם זה כדי לאשר את השימוש בשירותים (לרבות התוכן), בפריטים וירטואליים או בחשבונך בכל דרך שהיא כדי לפתח, להדריך, לשפר או לספק חומר מקור, או לקדם כלי AI גנרטיבי; ולמען הסר ספק, כל שימוש כזה אסור במפורש. "כלי AI גנרטיבי" פירושם כל כלי או תוכנת מחשב המשתמשים באלגוריתמים או בטכנולוגיה הידועים בדרך כלל כבינה מלאכותית או למידת מכונה כדי ליצור או להפיק תוכן כגון, בין היתר, קוד תוכנה, טקסט כתוב, תמונות סטילס או תמונות נעות, יצירות מוזיקליות, הדמיית קול אנושי, חומר שמע או יצירות אחרות המבוססות על טקסט, תמונה, הנחיות קוליות או תשומות אחרות. אם נסיים את חשבונך או את ההסכם הזה בהתאם לתנאים שלהלן, כל רישיון שהענקנו לך להשתמש בשירותים, בפריטים וירטואליים, בחשבונך או בתוכן כלשהו, יסתיים באופן מיידי.

2.4. השפעה משפטית. רישיון זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות אחרות במסגרת חוקי מדינתך. רישיון זה אינו משנה את זכויותיך במסגרת חוקי מדינתך אם חוקי מדינתך אינם מתירים זאת.

3. פריטים וירטואליים.

"פריטים וירטואליים" פירושם כל מטבע וירטואלי, טובין, פריטים, תמריצים או אפקטים כגון, בין היתר, מטבעות, נקודות, אבני חן, אסימונים, כלי נשק, כלי רכב, כרטיסים, קישוטים, שדרוגים, ביגוד, ציוד, גביעים, תגמולים, תגים או כל נכס וירטואלי אחר בתוך המשחק שהפך לזמין, שנרכש מחנות דיגיטלית, שנצבר או הושג בכל דרך אחרת דרך השירותים. פריטים וירטואליים מורשים במסגרת תנאי הסכם זה ושום דבר בהסכם זה לא יפורש כהעברת זכויות או אינטרס בעלות בפריטים וירטואליים אלה אליך. פריטים וירטואליים זמינים רק למשתמשים במיקומים מסוימים, ואלא אם צוין אחרת בהסכם שלך עם החנות הדיגיטלית הרלוונטית, אינך רשאי לרכוש פריטים וירטואליים או להשתמש בהם אם אינך נמצא במיקום מאושר. ניתן לפדות פריטים וירטואליים רק עבור תוכן הזמין דרך השירותים, שהוא בדרך כלל ספציפי למשחק. לפריטים וירטואליים אין ערך כספי, לא ניתן להשתמש בהם מחוץ לשירותים, ואין למכור, להעביר או לפדות אותם תמורת כסף אמיתי או תמורת פריטים בעלי ערך מחוץ לשירותים, אלא אם הם כפופים לתנאים נפרדים ומפורשים בכתב המסופקים על ידי Take-Two המתירים התנהגות כזו. יש לנו הזכות לשנות, למחוק, להעביר, להסיר או להשעות כל פריט וירטואלי בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת, וללא כל חבות מכל סוג שהוא כלפיך. אנו עשויים להגביל את הסכום הכולל של פריטים וירטואליים שעשויים להיות מוחזקים עבור כל משחק או שעשויים להיות מוחזקים בחשבונך באופן מצטבר. אנו עשויים להגביל את פרק הזמן שבמהלכו אתה רשאי להחזיק או להשתמש בפריטים וירטואליים הקשורים לכל משחק או היבט אחר של השירותים. בנוסף, המחיר והזמינות של פריטים וירטואליים לרכישה או להשגה כפופים לשינויים. אתה מסכים שאין לך בעלות או זכויות אחרות על פריטים וירטואליים או על החשבון שלך.

4. רכישות, חיוב ומינויים.

4.1. חנויות דיגיטליות. היבטים מסוימים של השירותים וחלק מהפריטים הווירטואליים עשויים לחייב אותך לשלם עמלה באמצעות חנות המופעלת על ידינו או על ידי צד שלישי (כל אחד מהם, "חנות דיגיטלית"). השותף החוזי שלך באספקת שירותים ופריטים וירטואליים אלה עבורך יהיה החנות הדיגיטלית. הרכישה שלך דרך החנות הדיגיטלית כפופה לתנאים או להתניות רלוונטיים כלשהם שנכפו על ידי החנות הדיגיטלית ("תנאי החנות"), וכולם משולבים בזאת באמצעות סימוכין. אתה אחראי לכל החיובים ביחס לרכישה שלך מחנות דיגיטלית כאמור, ועליך לספק פרטי תשלום מדויקים ומלאים לחנות הדיגיטלית. אנו רשאים להשעות או לבטל את השירותים הרלוונטיים או את האספקה של פריטים וירטואליים אם החנות הדיגיטלית מודיעה לנו שלא התקבל ממך תשלום מלא לאחר הודעה מראש סבירה, או אם אתה מקבל, או מנסה לקבל, החזרים כספיים תוך הפרה של המדיניות הרלוונטית של החנות הדיגיטלית. השעיה או ביטול של השירותים או הפריטים הווירטואליים בגין אי תשלום לחנות הדיגיטלית עלולים לגרום לאובדן גישה לחשבון שלך ולכל תוכן או שירותים ולשימוש בהם. למען הסר ספק, אין לנו כל חבות כלפיך במקרה שגישתך לכל אחד מהשירותים תופסק על ידי חנות דיגיטלית כתוצאה מהפרה של תנאי החנות.

4.2. מינויים. היבטים מסוימים של השירותים עשויים להיות מוצעים על בסיס מינוי עם תשלומים אוטומטיים וחוזרים בתחילת כל תקופת חיוב ("מינוי"). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים שבהם תכונות כאלה מוצעות לרכישה בכל עת בהתראה מראש של שלושים (30) יום. שים לב שחלק מהמינויים מוצעים בכפוף לתנאים והתניות נוספים, שעשויים לשנות את התנאים שלהלן.

(1) רכישה. ניתן לרכוש מינויים מחנות דיגיטלית. כדי להשתמש במינוי, עליך: להיות בעל זכאות תקפה למוצר או לשירות הקשורים למינוי; להיות בעל חשבון חוקי בחנות הדיגיטלית, לרבות אמצעי תשלום עדכני, תקף וקביל הרשום בחשבון זה; ולהיות בעל חיבור לאינטרנט. החנות הדיגיטלית תגבה את דמי המינוי הרלוונטיים (ואת כל המיסים הרלוונטיים) ("תשלום") מאמצעי התשלום שבחרת בכל תאריך חידוש מינוי. לאחר הרכישה, המינויים שלך יופעלו, ותקבל גישה להטבות המשויכות למינוי שצוין בעת ההרשמה שלך.

(2) חידוש וביטול אוטומטיים. המינוי שלך יתחדש באופן אוטומטי בסוף כל תקופת חיוב. החנות הדיגיטלית תחייב את אמצעי התשלום שלך בסכום העמלה הנוכחית, אלא אם תבטל את המינוי שלך דרך החנות הדיגיטלית הרלוונטית לפני סיום תקופת החיוב הנוכחית שלך. אתה רשאי לבטל מינוי בכל עת, דבר שימנע חידוש אוטומטי ויסיים את המינוי בתום תקופת החיוב הנוכחית שלך. אם תבטל, תמשיך לקבל הטבות עד שהמינוי יסתיים בסוף תקופת החיוב הנוכחית שלך. אנא עיין בתנאי החנות לקבלת מידע על מדיניות ההחזרים הרלוונטית, אם קיימת.

(3) שינויים במינויים. התנאים של כל מינוי וההטבות הכלולות במינוי זה עשויים להשתנות מעת לעת. שינויים בהטבות עשויים לכלול שינוי או הסרה של הטבות שנדרשו בעבר. Take-Two רשאית גם להוציא משימוש מינוי בכל עת בהתראה מראש של שלושים (30) יום לפחות. כל שינוי מסוג זה יעודכן בדף מוצר המינוי של החנות הדיגיטלית, וייתכן שתקבל הודעת דוא"ל מ-Take-Two ו/או מהחנות הדיגיטלית על כל שינוי מסוג זה לפני שהוא יתרחש. אנא קרא בעיון כל הודעה על שינויים. אם לא תבטל את המינוי לאחר קבלת הודעה על שינוי בתנאי המינוי – לרבות סכום העמלה – או ההטבות הכלולות במינוי, תיחשב כמי שאישר שינויים אלה. השינויים ייכנסו לתוקפם עם חידוש המינוי שלך באופן אוטומטי או בתאריך שבו תאשר באופן מפורש כל שינוי כזה, אם חל קודם לכן.

5. תוכן שנוצר על-ידי המשתמש ומותאם אישית.

5.1. תוכן שנוצר על ידי המשתמש. "תוכן מבוסס משתמשים (UGC)" כולל את כל התוכן או התקשורת הדיגיטליים שהמשתמשים יוצרים, מעלים או מפיצים באמצעות השירותים, לרבות, בין היתר: טקסט, פרסומים, שמע או תקשורת אודיו-ויזואלית; קוד, קובצי Script, מרקמים, מודלים, מפות, קבצים או נכסים או מסמכים אחרים; צילומים, תמונות, וידאו או כל יצירת שמע או יצירה אודיו-ויזואלית אחרות; וכל משוב או הצעה הקשורים לשירותים. תוכן מבוסס משתמשים אינו כולל באופן ספציפי תוכן מותאם אישית (מוגדר להלן). אתה האחראי הבלעדי לתוכן מבוסס משתמשים שאתה יוצר, מעלה או מפיץ באמצעות השירותים ("התוכן מבוסס המשתמשים שלך") ואתה מצהיר לנו בזאת כי התוכן מבוסס המשתמשים שלך לא יפר הסכם זה לרבות, בין השאר, את תנאי סעיף 6.

5.2. זכויות על תוכן מבוסס משתמשים. אתה שומר על כל הזכויות, אם בכלל, שעשויות להיות לך במסגרת החוק החל בתוכן מבוסס המשתמשים שלך. אם יש לך זכויות כאלה בתוכן מבוסס המשתמשים שלך, לרבות כל אינטרס של זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, בתמורה לזכויות המוענקות לך במסגרת רישיון בהסכם זה, אתה מעניק לנו בזאת זכות בלתי ניתנת לשינוי, כלל-עולמית, ללא תמלוגים, לא בלעדית ולא ניתנת לרישוי משנה, להשתמש, לשכפל, לערוך, לשנות, להתאים, ליצור עבודות נגזרות המבוססות עליו, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג באופן פומבי, למסור לציבור, לבצע בפומבי, ולנצל בכל דרך אחרת את התוכן מבוסס המשתמשים שלך בתוך השירותים או דרכם או לכל מטרה מסחרית ולא מסחרית אחרת הקשורה לשירותים, לרבות, בין היתר, שיפור השירותים, ללא פיצוי או הודעה מראש, לכל משך הזמן שבו מתקיימות זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לתוכן מבוסס המשתמשים שלך (לרבות כל התחדשות, החלפה והרחבה של זכויות אלה). מבלי להגביל את האמור לעיל, הזכויות המוענקות ברישיון ל-Take-Two בזאת כוללות במפורש את זכותה של Take-Two לאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בתוכן מבוסס המשתמשים שלך כחלק מהפעלת השירותים שלנו. על ידי יצירה, העלאה או הפצה של התוכן מבוסס המשתמשים שלך לשירותים או דרכם, אתה מצהיר בפנינו כי אתה הבעלים של כל זכות שהיא בתוכן מבוסס המשתמשים שלך על בסיס יחיד ונטול חבות, וכי כל זכות כזו שאתה מעניק לנו במסגרת סעיף זה, והניצול שלנו של זכויות אלה, לא יפרו את הזכויות של צד שלישי כלשהו.

5.3. תוכן מותאם אישית. חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך להשתמש בכלים שלנו, בתוכנות עריכה, בפונקציונליות בתוך המשחק או בתכונות אחרות המסופקות על ידינו ("הכלים שלנו") כדי לערוך את התוכן במטרה (לדוגמה) ליצור רמות מותאמות אישית, מפות, נכסים בתוך המשחק, עיצובים, ביגוד, תווים, מדים, קורסים, משחקים או תוכן אחר המבוסס על התוכן ("תוכן מותאם אישית"). תוכן מותאם אישית כולל, בין היתר, את כל התוכן שנוצר באמצעות הכלים שלנו, לרבות נכסים בתוך המשחק, מפות, צילומי מסך, סרטונים, הקלטות של שמע בתוך המשחק, קטעי משחק והזרמות חיות. אתה רשאי להשתמש בתוכן מותאם אישית רק עם השירותים ו/או רק כפי שאושר על ידינו. אתה האחראי הבלעדי לתוכן המותאם אישית שאתה יוצר ומסכים שתוכן מותאם אישית זה לא יפר הסכם זה, לרבות, בין השאר, את התנאים בסעיף 6.

5.4. זכויות לתוכן מותאם אישית. Take-Two שומרת לעצמה את כל הזכויות והבעלות על כל התוכן המותאם אישית על פי החוק החל. אם, על פי החוק החל, יצירת תוכן מותאם אישית על ידך תגרום לכך שתחזיק בזכויות הקניין הרוחני בתוכן מותאם אישית זה, בתמורה לזכויות המוענקות לך ברישיון בהסכם זה, אתה מקצה לנו בזאת מרצונך החופשי, עם יצירתו של תוכן מותאם אישית כזה, את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בתוכן מותאם אישית מסוג זה ועבורו, לרבות, בין השאר, כל זכויות הקניין הרוחני ברחבי העולם למשך כל התקופה שבה זכויות קניין רוחני אלה בתוקף (לרבות כל התחדשות, החלפה והרחבה של זכויות אלה). אם למרות העברת הבעלות לעיל, אתה שומר לעצמך אינטרס קניין רוחני או זכויות אחרות של קניין רוחני בתוכן המותאם אישית, אתה מעניק לנו בזאת זכות בלתי ניתנת לשינוי, כלל-עולמית, ללא תמלוגים, לא בלעדית ולא ניתנת לרישוי משנה, להשתמש, לשכפל, לערוך, לשנות, להתאים, ליצור עבודות נגזרות המבוססות עליו, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג באופן פומבי, למסור לציבור, לבצע בפומבי, ולנצל בכל דרך אחרת תוכן מותאם אישית כזה בתוך השירותים או דרכם או לכל מטרה מסחרית ולא מסחרית אחרת הקשורה לשירותים, לרבות, בין היתר, שיפור השירותים, ללא פיצוי או הודעה מראש, לכל משך הזמן שבו מתקיימות זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לתוכן מותאם אישית כזה (לרבות כל התחדשות, החלפה והרחבה של זכויות אלה). מבלי להגביל את האמור לעיל, הזכויות המוענקות ברישיון ל-Take-Two בזאת כוללות במפורש את זכותה של Take-Two לאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בתוכן מותאם אישית כזה כחלק מהפעלת השירותים שלנו.

5.5. פיקוח על התוכן; הזכות להסרה. אין לנו כל מחויבות לארח, לתחזק, לתמוך או להפיץ את התוכן מבוסס המשתמשים שלך או את התוכן המותאם אישית שאתה יוצר. לא בהכרח בדקנו ואיננו מחויבים לנטר באופן פעיל כל תוכן מבוסס משתמשים או תוכן מותאם אישית שעשויים להיות זמינים דרך השירותים. איננו מאשרים את האבטחה, האיכות או המקוריות של כל תוכן מבוסס משתמשים או תוכן מותאם אישית. תוכן מבוסס משתמשים ותוכן מותאם אישית אינם מייצגים את הדעות של Take-Two או של ההנהלה, העובדים או כל אדם אחר הקשור אלינו. אתה מבין שאנו רשאים לשנות, להסיר, למנוע, לחסום, להסתיר או למחוק כל פריט תוכן מבוסס משתמשים או תוכן מותאם אישית או את כולם, ולדווח לרשויות המתאימות על כל תוכן מבוסס משתמשים או תוכן מותאם אישית בלתי חוקיים ועל כל מידע משתמש קשור. בהתאם למחויבויות שלנו במסגרת החוק החל, אם ננקוט פעולה נגד התוכן מבוסס המשתמשים שלך או התוכן המותאם אישית שאתה יוצר מהשירותים, נשעה או נאסור את חשבונך, או נגביל בכל דרך אחרת את גישתך לחלק מהשירותים, הפריטים הווירטואליים או חשבונך, כתוצאה מהתוכן מבוסס המשתמשים שלך או מהתוכן המותאם אישית שאתה יוצר, נשתדל להודיע לך על כך מראש.

6. כללי משתמש.

למטרות סעיף 6 זה, "שירותים" כוללים פריטים וירטואליים ואת החשבון שלך; ו"חומר" פירושו התוכן מבוסס המשתמשים שלך וכל תוכן מותאם אישית שאתה יוצר.

6.1. איסור על התנהלות בלתי חוקית או ניצול מסחרי בלתי מורשה. אתה מסכים כי:

(1) תשתמש בשירותים אך ורק למטרות חוקיות, בהתאם לחוקים החלים.

(2) לא תשתמש בשירותים בקשר לכל הימור על כסף או דבר ערך אחר, אלא אם כן הדבר כפוף לתנאים נפרדים ומפורשים בכתב המסופקים על ידי Take-Two המתירים התנהגות כזו.

(3) תשתמש בשירותים לשימושך האישי והלא מסחרי, ולא תנצל באופן מסחרי את השירותים אלא אם הדבר כפוף לתנאים נפרדים ומפורשים בכתב המסופקים על ידי Take-Two המתירים התנהגות כזו. זה כולל השתתפות, מתן אפשרות, או עידוד של האיסוף, המכירה, או ההחלפה של כל אחד מהשירותים (לרבות, בין השאר, כל פריט וירטואלי או חשבון) שאינו מורשה במפורש על ידי Take-Two; סיוע, יצירה, או שמירה על כל חיבור לא מורשה לשירותים (לרבות כל שרת לא מורשה המשנה, מחקה, או מתחבר בכל דרך אחרת לכל אחד מהשירותים); ויצירה או השתתפות בכל ניצול של הפרשי מחירים של פריטים וירטואליים בכל אמצעי שהוא (לדוגמה, בין מחירי המטבעות האמיתיים).

6.2. כיבוד הקניין הרוחני. אתה מסכים שלא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ כל חומר המפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי כלשהו, או מפר באופן אחר את התנאים של סעיף 5.

6.3. קוד התנהגות. אתה מסכים כי:

(1) לא תשתמש באמצעים בלתי הולמים או בלתי מורשים כדי להפריע או להשפיע לרעה על יכולתו של משתמש אחר כלשהו להשתמש בשירותים בדרך המיועדת; כדי להשיג יתרון בלתי הוגן במשחק; או כדי לקבל גישה לפריטים וירטואליים או לתוכן אחר שאין לך זכאות תקפה אליו. זה כולל שימוש ברמאות, שינויים לא מורשים, פריצות, תקלות או מניפולציות טכניות אחרות, ודיוג, תרגילי עוקץ או הנדסה חברתית.

(2) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ כל חומר המפר פרטיות של אדם אחר או פולש אליה. זה כולל חשיפת מידע ברשת ("דוקסינג"), כלומר שיתוף או איום לשתף מידע כדי להביך, להפחיד או להטריד אדם אחר, או לפגוע בו.

(3) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ כל חומר שהוא מטעה, כוזב או מזויף ביודעין או בכוונה. לא תשתמש בשירותים כדי לעסוק ב"דואר זבל", כלומר שימוש לרעה חוזר או תקופתי בערוץ תקשורת באופן המשבש או מפריע לתפעול השירותים, מפרסם כל מוצר או שירות של צד שלישי, או משפיע לרעה על יכולתו של משתמש אחר להשתמש בשירותים כמתוכנן.

(4) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ חומר המכיל תיאורים ממשיים או מציאותיים באופן מזעזע של דם, אלימות מופרזת, עינויים או אכזריות כלפי בעלי חיים. הדבר כולל את כל התיאורים של תוכן כזה, בין שהחומר הוא אמיתי או מדיה שעברה מניפולציה, הנפשה, תמונות שנוצרו על ידי מחשב, או יצירה דיגיטלית אחרת.

(5) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ חומרים או לעסוק בהתנהגות המתארת, מקדמת או מנסה לנרמל או לעודד הפרעת אכילה, התאבדות או מעשים אחרים של פגיעה עצמית פיזית של אדם אחר, או לגרום להם ביודעין. הדבר כולל חומרים או התנהגות שניתן להבין באופן סביר ככאלה המקילים על אדם אחר או מעודדים אותו לפגוע בעצמו פיזית או להרעיב את עצמו; לצרוך כמויות מסוכנות של אלכוהול, סמים או חומרים אחרים; ולעסוק בפגיעה עצמית או לעסוק בה כדי להפחיד, לתמרן או לכפות על מישהו אחר.

(6) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ חומרים או לעסוק בהתנהגות פוגענית, בריונות, הטרדה או התנהגות שניתן להבין באופן סביר כאיום פיזי או מילולי על אדם אחר. הדבר כולל חומר משמיץ והתנהגות כגון התנהגות חצופה ולא הולמת, הצקה מתמדת לחברים אחרים בקהילה, צפייה בהזרמה חיה של שחקן אחר כדי להשיג לעצמך יתרון, הטרדה הכרוכה בהזמנת שירותי חירום לביתו של אדם אחר, או התנהגות פוגענית אחרת בתוך המשחק.

(7) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ כל חומר או לעסוק בהתנהגות פורנוגרפית, מגונה או כזאת המהווה הטרדה מינית. הדבר כולל הפצת חומר בעל רמיזות מיניות מבלי שהתבקש או שאינו רצוי; עיסוק בסקסואליזציה שלא התבקשה או שאינה רצויה של אדם אחר; ביצוע איומים או התקפות על בסיס מיניות או פעילות מינית ממשית, נראית לעין או לכאורה של אדם אחר; או השיתוף הלא מורשה של תוכן בעל רמיזות מיניות או תוכן מיני מפורש של אדם אחר ללא הסכמתו (כלומר "פורנוגרפיית נקמה").

(8) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ כל חומר המתאר, מקדם או מנסה לנרמל או לעודד התעללות מינית בקטינים, או לגרום לה ביודעין. זה כולל חומר שהופך קטינים בכל דרך שהיא למיניים, לרבות מדיה אמיתית או מדיה שעברה מניפולציה, הנפשה, תמונות שנוצרו על ידי מחשב או יצירה דיגיטלית אחרת; עיסוק או ניסיון לעסוק בתקשורת מינית מרומזת או מפורשת עם קטין; ובקשת חומר מיני מרומז או מפורש מקטין או שיתוף חומר כזה עם קטין.

(9) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות, או להפיץ חומר או לעסוק בהתנהגות המהווה דברי שנאה או התנהגות של שנאה, שאנו מגדירים כצורת ביטוי כלשהי שניתן להבין באופן סביר כתוקפנית או כמקדמת שנאה או אלימות כלפי אדם או קבוצה בהתבסס על כל אחד מהמאפיינים הבאים: גיל; צבע או גזע; מוגבלות; מוצא אתני; מגדר או זהות מגדרית; מוצא לאומי או מעמד הגירה; השתייכות דתית; מין או נטייה מינית; שירות צבאי; מעמד חברתי-כלכלי, סטטוס או כת; או משקל, גודל, או סוג גוף.

(10) לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ חומרים או לעסוק בהתנהגות המתארת או מקדמת קיצוניות אלימה או טרור, או תומכת בהם. הדבר כולל כל חומר או התנהגות אשר ניתן להבין באופן סביר כתמיכה באלימות קיצונית או במבצעים של מעשים כאלה; וקידום אידיאולוגיות קיצוניות או תיאוריות קונספירציה המעודדות או מסיתות לאלימות נגד אחרים.

(11) תציית לכל הכללים הנוספים שנקבעו בתקני הקהילה הפרטניים שעשויים לחול על השימוש שלך במשחקים, באפליקציות, במוצרים או באתרי אינטרנט ספציפיים במסגרת השירותים, שכולם משולבים בזאת על ידי סימוכין.

(12) בנוסף לאמור לעיל, לא תשתמש בשירותים כדי ליצור, להעלות או להפיץ כל חומר אחר או לעסוק בכל התנהגות שאינה חוקית בכל דרך אחרת או להשתמש בשירותים כדי לנסות או לקשור קשר לביצוע כל אחת מההפרות המפורטות בקוד התנהגות זה.

6.4. איסור על ניצול טכני. אתה מסכים כי:

(1) לא תשתמש בשרת Proxy של IP או בשיטות אחרות כדי להסוות את מיקומך או את מקום מגוריך, לרבות, בין השאר, כדי לעקוף הגבלות גיאוגרפיות על גישה לתוכן, בקרות גישה או אמצעי הגנה טכניים; או כדי לעסוק בפעילויות שאינן חוקיות על בסיס החוק המקומי החל.

(2) לא תשתמש בשירותים, אלא אם כן תהיה כפוף לתנאים נפרדים ומפורשים בכתב המסופקים על ידי Take-Two, באמצעות שרת מרוחק, מחשב וירטואלי או מערכת או רשת אחרות, או תעתיק תוכן כלשהו אליהם, לרבות, בין השאר, כזה המאפשר (או מתיימר לאפשר) הורדה או הזרמה של שירותים או תוכן אלה למכשיר נפרד אחד או יותר התומכים באינטרנט.

(3) לא תשתמש, תקדם או תהפוך לזמין כל באג, תקלה, ניצול, רמאות, פריצה, קובץ Script, תוכנית Bot, שינוי לא מורשה או שיטות אחרות שנועדו לקיים אינטראקציה זדונית עם השירותים, לרבות, בין השאר, כדי להפר הסכם זה; כדי לאסוף מידע או נתוני משתמש; כדי לנצל נקודות תורפה של המערכת; כדי לעקוף מערכות צמצום או סינון תוכן; או כדי ליירט, לנתב מחדש או להפריע באופן אחר להפעלת השירותים.

(4) לא תבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק (למעט כאשר הדבר מותר על פי חריגים חוקיים רלוונטיים הנובעים מהנחיה 2009/24 של האיחוד האירופי או מחוק חל אחר), לא תציג, תבצע, תכין עבודות נגזרות המבוססות על השירותים או משנות אותם בכל דרך אחרת, במלואם או בחלקם, ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

(5) לא תשתמש בשירותים כדי להפיץ, להעלות או לשדר כל תוכנה, קובצי Script, קוד או כל מידע אחר (לרבות, בין השאר, כל וירוס, תולעת, Timebot‏, cancelbot, סוס טרויאני, פריצות או קוד מזיק אחר) כדי לשנות את השירותים בכל דרך בלתי מורשית, או כדי לשדר מידע כזה.

6.5. תמיכה בהפרות או עידוד שלהן. אתה מסכים שלא תספק תמיכה מהותית להפרה של משתמש אחר או לניסיון הפרה של הסכם זה. הדבר כולל מתן תמיכה כספית; ידע, מומחיות או סיוע אחר; או עידוד חוזר ונשנה לעסוק בהתנהגות המפירה הסכם זה.

6.6. תחולה על עובדים, סוכנים וקבלנים. לשם הבהרה, כללי ההתנהגות בסעיף 6 זה חלים על התקשורת והאינטראקציות שלך עם העובדים, הסוכנים והקבלנים של Take-Two, לרבות, בין היתר, אנשים בצוותי שירות הלקוחות, ההנדסה, האבטחה או הקהילה שלנו.

6.7. השלכות של הפרות. אם תפר את ההסכם, לרבות, בין השאר, את כללי המשתמש בסעיף 6 זה (כפי שמתוקנים מעת לעת), Take-Two שומרת לעצמה את הזכות לנקוט פעולה נגדך, לרבות, בין היתר: איפוס חלק מההתקדמות במשחק או כל ההתקדמות במשחק המשויכת לחשבונך; השעיית הגישה שלך לחלק מהשירותים או הפריטים הווירטואליים או כולם, או לחשבון שלך; הפסקת הגישה שלך לחלק מהשירותים או הפריטים הווירטואליים או כולם, או סגירת החשבון שלך בהתאם לתנאי הסיום שלהלן; שלילת יכולתך ליצור חשבון או לגשת לשירותים בעתיד; או נקיטת פעולה משפטית מתאימה כדי לאכוף הסכם זה או את זכויותינו האחרות במסגרת החוק החל. אנו עשויים להודיע לרשות אכיפת החוק או לסוכנות ממשלתית אחרת או לגוף רגולטורי, ולספק כל מידע אישי משויך כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו, אם ההפרה כרוכה באיום על החיים או הבטיחות של עצמך או של אחרים, או כל פעילות אחרת שלדעתנו אינה חוקית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט צעדים חריגים נגדך בהתבסס על מידע שאנו עשויים לקבל מגורמי צד שלישי, לרבות, בין השאר, משתמשים אחרים, רשויות אכיפת החוק, סוכנויות ממשלתיות או רשויות רגולטוריות אחרות. איננו אחראים לכל הפרה של הסכם זה על ידך או על ידי כל משתמש אחר.

6.8. ניטור; כלי משתמש ומערכות אוטומטיות. אנו עשויים (אך איננו מחויבים) לנטר באופן פעיל את השימוש בשירותים למגוון מטרות, כולל מניעת רמאות ופריצה; הבטחת עמידתך בהסכם זה; אכיפת תנאי הסכם זה; ושיפור השירותים.

השירותים עשויים להשתמש במערכות צמצום וסינון, כגון מסנני מילים אוטומטיים ותוכנת זיהוי תוכן או סמלים, שנועדו למנוע או להפסיק את הפצת החומר המפר הסכם זה. השירותים עשויים לכלול גם כלים כדי לאפשר למשתמשים לשלוט באינטראקציות שלהם עם משתמשים אחרים, כגון לאפשר למשתמשים להצטרף לצ'אט או לתקשורת קולית בתוך המשחק, או כדי לאפשר למשתמשים "להשתיק" או לחסום משתמשים אחרים. השירותים עשויים לכלול כלי דיווח, בין שהם בתוך המשחק או באמצעות אתרי תמיכה ייעודיים, שבאמצעותם המשתמשים יכולים לדווח על הפרות של קוד ההתנהגות שעלינו לסקור.

התכונות והכלים המתוארים לעיל עשויים לכלול אלגוריתמים, בינה מלאכותית, למידת מכונה או מערכות אוטומטיות אחרות כדי לסייע לנו להשיג את המטרות המתוארות בסעיף זה בקנה המידה ובהיקף הדרושים כדי לשמור ביעילות על השירותים עבור המשתמשים שלנו.

מערכות הפיקוח והסינון עשויות להשתנות בין השירותים, לרבות בהתבסס על התוכן, דירוג הגיל או קהל היעד של שירות מסוים. מידע נוסף על האופן שבו אנו מנטרים ואוספים נתונים בנוגע לשימוש בשירותים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף בנוגע לדיווח על הפרות של המדיניות שלנו, אנא בקר בשירות הלקוחות שלנו.

7. דיווח על תוכן; בקשות להורדה; DMCA.

7.1. תוכן מזיק או לא חוקי. אם אתה מודע לכל תוכן מבוסס משתמשים או תוכן מותאם אישית הזמינים בשירותים המפירים את כללי המשתמש בסעיף 6 של הסכם זה, לרבות קוד ההתנהגות, תוכל להודיע לנו באמצעות כלי הדיווח הנמצאים במשחק או באתרי האינטרנט הקשורים שלנו לתמיכת הלקוחות. אנא בקר בשירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע נוסף על אופן הדיווח על תוכן מבוסס משתמשים או על תוכן מותאם אישית המפר את כללי המשתמש. על ידי שליחת כל הודעה כזו אלינו, אתה מאשר כי יש לך אמונה בתום לב כי התוכן מבוסס המשתמשים או התוכן המותאם אישית שאתה מדווח עליהם מפירים את ההסכם וכי המידע שסופק בהודעה שלך מדויק ושלם.

7.2. הודעה על הפרת זכויות יוצרים או סימנים מסחריים. אנו מגיבים להודעות על הפרת זכויות יוצרים העומדות בדרישות Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512‏ ("DMCA"). אם אתה סבור שתוכן כלשהו, תוכן מבוסס משתמשים, תוכן מותאם אישית או היבט אחר של השירותים מהווים הפרת זכויות יוצרים או שימוש בלתי הולם בסימן המסחרי שלך, אנא שלח הודעה על הפרה לכאורה לסוכן הייעודי שלנו עם המידע הכתוב הבא:

(1) שמך, כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך;

(2) תיאור מפורט של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה;

(3) כתובת ה-URL או תיאור מפורט של מיקום החומר שלטענתך מבצע הפרה;

(4) הצהרה שלך כי אתה מאמין בתום לב שהשימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק החל;

(5) הצהרה שלך, הכפופה לעונש על עדות שקר, כי המידע בהודעה שלך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים; וכן

(6) חתימה פיזית או אלקטרונית של הבעלים של זכויות היוצרים המדוברות או של האדם המורשה לפעול מטעמו.

פרטי הקשר של הסוכן הייעודי שלנו הם:

ספק שירות: Take-Two Interactive Software, Inc.‎

כתובת דואר: Take-Two Interactive Software, Inc.‎

‎110 W 44th Street New York, New York 10036

ארצות הברית

לידי: DMCA Takedown Notice

מס' טלפון: ‎+1 (646)-536-2842

דוא"ל: [email protected]

שים לב כי במסגרת ה-DMCA, אתה עלול לשאת באחריות לנזקים (לרבות עלויות ושכר טרחת עורך דין) אם אתה מתאר בצורה מסולפת ביודעין כי חומר או פעילות מפירים את זכויות היוצרים. כמו כן, שים לב כי המידע המסופק בהודעה שלך על הפרת זכויות היוצרים עשוי להימסר לאדם האחראי על החומר המפר לכאורה.

7.3. מדיניות מפר באופן חוזר ונשנה. אם אתה מפר הסכם זה שוב ושוב, לדוגמה, על ידי הפרת זכויות הקניין הרוחני שלנו, קוד ההתנהגות, או זכויותיהם של גורמי צד שלישי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט פעולה נגדך לרבות, בין השאר: השעיית הגישה שלך לחלק מהשירותים והפריטים הווירטואליים או כולם ו/או לחשבון שלך; סגירת החשבון שלך בהתאם לתנאי הסיום שלהלן; שלילת יכולתך ליצור חשבון או לגשת לשירותים בעתיד; או נקיטת פעולה משפטית מתאימה כדי לאכוף הסכם זה או את זכויותינו האחרות במסגרת החוק החל.

8. עדכונים ותכונות.

8.1. עדכונים ושינויים. אנו עשויים לספק תיקונים, עדכונים או שדרוגים לשירותים, לפריטים הווירטואליים או לחשבון שלך שעשויים להידרש כדי להמשיך להשתמש בשירותים, לרבות עדכונים אוטומטיים או "ברקע" ללא הודעה מוקדמת. עדכונים כאלה כפופים להסכם זה, אלא אם כן תנאים אחרים מוצגים עם העדכונים, ובמקרה זה, תנאים אחרים אלה חלים. איננו מחויבים להפוך עדכונים כלשהם לזמינים. איננו מבטיחים שנתמוך בגרסה של המערכת או המכשיר שעבורה קיבלת רישיון, השגת או רכשת חלק כלשהו מהשירותים, אלא אם כן טענו בנוגע לתאימות. אנו עשויים, מעת לעת, ללא עלות נוספת מצידך, לשנות או להשעות, באופן מלא או חלקי, כל אחד מהשירותים שלנו, הפריטים הווירטואליים ו/או החשבון שלך, מסיבה תקפה. סיבות תקפות כוללות, בין השאר: שיפור השירותים שלנו, הפריטים הווירטואליים, או החשבון שלך (כגון הצעת שירותים, פריטים וירטואליים, או תוכן חדשים); שינויים הכרחיים לצורך איזון משחק, תיקון באגים או כדי למנוע מעשי ניצול או להגיב להם; שינויים הנחוצים עקב סביבה טכנית חדשה או עלייה או ירידה במספר המשתמשים; חשד להפרה או הפרה בפועל של קניין רוחני; שינויים ברישיונות שאנו מחזיקים מגורמי צד שלישי או בדרישות ציות אחרות של צד שלישי; סיום הסכמים שיש לנו עם גורמי צד שלישי מכל סיבה שהיא; הפסקת האספקה, על ידי צד שלישי, של שירות או תכונה שהם חלק מהשירותים או הפריטים הווירטואליים שלנו או מהחשבון שלך, או קשורים אליהם; שינויים בעלויות שוק פתוח ספציפיות וניתנות לאימות; שיפורים הכרחיים לבטיחות המשתמשים או גורמי צד שלישי אחרים; או סיבות מהותיות, משפטית, רגולטוריות או סיבות אבטחה אחרות.

8.2. שחקנים שנוצרים באופן אוטומטי. כחלק מהשירותים, אנו עשויים להציע לך את ההזדמנות לשחק עם חבריך או עם יריבים מתאימים אחרים. כדי להבטיח שיש לך יריבים זמינים ברמת המיומנות הנכונה, חלק מהיריבים המתאימים הללו עשויים להיות שחקנים בשליטת המחשב שנוצרו באופן אוטומטי, אשר נראים ומשחקים כמו אנשים אמיתיים.

8.3. זמינות. השירותים, הפריטים הווירטואליים, התוכן או החשבון שלך עשויים להיות מוצעים לזמן מוגבל, או עשויים להשתנות בהתאם לאזור או למכשיר שלך. אם תשנה אזורים, מבלי לפגוע בהתחייבויות הניידות שלנו במסגרת החוק החל ובהתאם להסכם שלך עם החנות הדיגיטלית הרלוונטית, ייתכן שתצטרך לרכוש מחדש שירותים, פריטים וירטואליים או תוכן מסוימים ששילמת עבורם או שרכשת באזור הקודם שלך. באופן דומה, אם תשנה אזורים, ייתכן שלא תוכל עוד לגשת לשירותים, לתוכן או לפריטים וירטואליים מסוימים שאליהם הצלחת לגשת באזור הקודם שלך אם שירותים, תוכן או פריטים וירטואליים אלה אסורים במסגרת החוקים החלים באזור החדש שבו אתה נמצא.

8.4. שירותי צד שלישי. ייתכן שתהיה לך אפשרות, דרך השירותים, לגשת או לאפשר תוכן, תוכנה, אפליקציות, מוצרים, אתרי אינטרנט, פלטפורמות, פונקציונליות ושירותים המופעלים על-ידי גורמי צד שלישי שאינם חלק מ-Take-Two או שאינם בשליטתנו בכל דרך אחרת ("שירותי צד שלישי"). אם תבחר לגשת אל שירותי צד שלישי אלה, להוציא אותם אל הפועל, לאפשר אותם או לקיים איתם אינטראקציה בכל דרך אחרת, אתה מבין שאתה מורה לישות הצד השלישי הרלוונטית להפוך את שירותי הצד השלישי הללו לזמינים עבורך. אתה אחראי על הדין ודברים שלך עם גורמי צד שלישי. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו כדי לגשת לשירותי צד שלישי, כל תנאי השימוש הרלוונטיים המשויכים לשירותי צד שלישי יחולו על שימושך בשירות צד שלישי זה. איננו תומכים בשירותי צד שלישי כלשהם הזמינים או המשווקים בשירותים או דרכם. איננו מעניקים לך רישיון לזכויות קניין רוחני כלשהן כחלק משירותי צד שלישי כלשהם, ואיננו נושאים באחריות או בחבות כלפיך או כלפי אחרים עבור שירותי צד שלישי כלשהם או עבור התוצאות, המידע, התוכן או האינטראקציות שאתה עשוי להיתקל בהם בעת השימוש בהם. יש להפנות כל חשש שיש לך בנוגע לתוצאות, למידע, לתוכן או לאינטראקציות שאתה עשוי להיתקל בהם בעת השימוש בשירותי צד שלישי אלה לספק של שירותי הצד השלישי.

8.5. שירותים מבוססי אינטרנט. השירותים עשויים לדרוש חיבור לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית או סלולרית, וכתוצאה מכך, עשויים לקבל מידע סטנדרטי מסוים על ההתקן, המערכת והתוכנה המשמשים אותך כדי להתחבר לשירותים. מידע כזה נאסף ונעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אתה נושא באחריות הבלעדית לתחזוקה ולאמינות של חיבור האינטרנט שלך על חשבונך ובאחריות לדמי השימוש שעשויים לנבוע כתוצאה מגישתך לשירותים דרך כל רשת אלחוטית או סלולרית.

8.6. פרסום צד שלישי. חלק מהשירותים עשויים לכלול פרסומות עבור אתרי אינטרנט, תוכן, טובין, מבצעים או שירותים של צד שלישי או קישורים אליהם ("פרסום צד שלישי"). איננו אחראים לאף פרסום צד שלישי, איננו שולטים בתוכן שלו והכללת פרסום צד שלישי כזה בשירותים אין פירושה שאנו תומכים בפרסום צד שלישי כזה או באתרי אינטרנט, תוכן, טובין, מבצעים, שירותים או שיטות עבודה עסקיות של ספקי צד שלישי אלה של פרסום הצד השלישי, או מאשרים אותם.

9. האחריות שלך כלפינו.

אתה מסכים להגן על Take-Two, לשפות ולפטור אותה מחבות מפני וכנגד כל חבות ישירה, נזק, הפסדים הנובעים או קשורים ל: (1) הפרת הסכם זה על ידך; (2) כל מידע או תוכן שסופק על ידך המפר את הזכויות של צד שלישי כאשר נעשה בו שימוש על ידינו בהתאם להסכם זה; וכן (3) המעשים או ההשמטות הבלתי חוקיים שלך. אנו יכולים לסייע, על חשבוננו, בהגנה על כל עניין בכפוף לשיפוי על ידך, ובמקרה כזה, אתה מסכים לשתף איתנו פעולה, ואנו ננקוט צעדים סבירים כדי לצמצם את ההפסדים שלנו. עם זאת, אינך נדרש לשפות את Take-Two בגין כל חבות, נזק או הפסד הנובעים ממעשי הרשלנות או ההשמטות, מהונאה או התנהגות בלתי הולמת מכוונת מצד Take‑Two, עובדיה, קבלניה או סוכניה של Take-Two, או בקשר אליהם, או במידה שאינך אחראי להפרה.

אתה נושא באחריות הבלעדית לכל עלות צד שלישי שתחויב בה עבור שימוש בשירותים, בפריטים וירטואליים או בחשבון שלך.

10. סיום.

אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים, בפריטים הווירטואליים או בחשבונך בכל עת ולסיים הסכם זה על ידי השמדה או מחיקה של כל העותקים של חומרים או תוכנות כלשהם שנמצאים ברשותך ו/או על ידי מחיקת החשבון שלך. בנוסף, אתה רשאי לבקש שנמחק את חשבונך ואת המידע האישי שלך, בכל עת בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

עבור כל השירותים, הפריטים הווירטואליים ו/או החשבון המסופקים לך לפרק זמן בלתי מוגבל, יש לנו הזכות לסיים הסכם זה ואת גישתך לשירותים, לפריטים הווירטואליים ולחשבונך, או להפסיק לספק שירותים אלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אם יש לנו אמצעים סבירים כדי ליצור עמך קשר וכאשר הדבר מעשי, ננסה להודיע לך מראש תוך פרק זמן סביר על כל סיום או הפסקה כאמור של השירותים שנכנסים לתוקף. כאשר לא ניתן ליידע אותך מראש, ננסה להודיע לך מייד לאחר מכן. אם אתה מתגורר באורח קבע בגרמניה, זכותם של שני הצדדים לסיום יוצא דופן מסיבה טובה לא תיפגע. סיבה טובה קיימת אם לא ניתן לצפות באופן סביר מהצד המסיים, תוך התחשבות בכל נסיבות המקרה הפרטני ושקלול האינטרסים של שני הצדדים, להמשיך את הקשר החוזי עד לסיום המוסכם או עד תום תקופת ההודעה מראש.

אנו עשויים להפסיק או להשעות באופן מיידי את זכותך לגשת לכל היבט של השירותים, הפריטים הווירטואליים, התוכן ו/או החשבון שלך אם אתה: מפר הסכם זה; משתמש בשירותים, בפריטים הווירטואליים או בחשבון שלך במרמה, באופן בלתי חוקי או בכל דרך אחרת מלבד למטרות המיועדות; יוזם כל פעולה שלילית נגדנו; או אם אנו מחויבים על פי חוק לעשות כן. אם נחליט לסיים או להשעות את זכותך לגשת לחלק מהשירותים או הפריטים הווירטואליים או לכולם, או לחשבונך, ננסה להודיע לך מראש על סיום או השעיה אלה, אלא אם כן הפעולה ננקטת במסגרת חובה משפטית שאינה מחייבת אותנו להודיע לך על כך או אם הדבר אינו מעשי עבורנו.

אתה מאשר ומסכים שאם הסכם זה יסתיים (או אם נסיים את זכותך לגשת לכל אחד מהשירותים, הפריטים הווירטואליים, התוכן או החשבון שלך בהתאם לתנאי הסכם זה), הרישיונות שהוענקו לך במסגרת הסכם זה (או ביחס לשירותים, לפריטים הווירטואליים, לתוכן או לחשבון אלה) יסתיימו באופן מיידי.

11. אזהרת התקפים כתוצאה מרגישות לאור.

אחוז קטן מאוד מהאנשים עלולים לחוות התקפים אפילפטיים כאשר הם נחשפים לדפוסי אור מסוימים או לאורות מהבהבים, לרבות חלק מההשפעות החזותיות המופיעות במשחקי וידאו מסוימים. אפילו אנשים ללא היסטוריה של אפילפסיה או רגישות לאור עלולים לחוות תסמינים. אם אתה או מישהו במשפחתך סובל מאפילפסיה או מרגישות לאור, אנא התייעץ עם הרופא שלך לפני שתשחק בכל אחד ממשחקי הווידאו שלנו.

אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים בעת משחק באחד ממשחקי הווידאו שלנו, הפסק מייד את השימוש והיוועץ ברופא שלך לפני שתמשיך לשחק: סחרחורת, שינוי בראייה, רעידות עיניים או שרירים, אובדן מודעות, חוסר התמצאות, כל תנועה בלתי רצונית או עוויתות.

12. שונות.

12.1. כללי. הסכם זה, יחד עם כל מסמך או מדיניות המקושרים להסכם בזאת, הוא ההסכם המלא בינך לביננו בנוגע לשימוש שלך בשירותים (לרבות פריטים וירטואליים וחשבונך). הוא מחליף כל הסכם כתוב קודם בינך לבינינו בנוגע לשימוש שלך בהם. אתה מסכים לכך ששמורה לנו הזכות להקצות הסכם זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. אם ההקצאה שלנו תוביל לשינוי שלנו כצד המתקשר באמצעות חוזה, יש לך הזכות לסיים הסכם זה. אינך רשאי להקצות את זכויותיך או להעביר את התחייבויותיך במסגרת הסכם זה או להעביר זכויות כלשהן לשימוש בשירותים, בפריטים וירטואליים או בחשבונך. אם אתה מתגורר באורח קבע בגרמניה, המשפט הקודם אינו חל על כל תביעה כספית שעשויה להיות לך נגדנו הנובעת מהסכם זה. אם תנאי כלשהו בהסכם זה נחשב כבלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנאי זה יתוקן רק במידה הנדרשת כדי להפוך אותו לניתן לאכיפה או שיוסר מההסכם לחלוטין והתנאים הנותרים של הסכם זה יישארו בתוקף. סעיפים 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 עד 15 ואלה אשר מטבעם חלים לאחר סיום הסכם זה ימשיכו להתקיים לאחר כל סיום או ביטול של הסכם זה. כל אחד מהצדדים רשאי לחשוף מידע הקשור להסכם זה או לשימוש בשירותים כנדרש כדי לציית לכל חוק, תקנה או הליך משפטי או כדי להיענות לכל בקשה ממשלתית.

12.2. חוקי הייצוא. עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים (שעשויים להיות מתוקנים מעת לעת) החלים על השירותים, הפריטים הווירטואליים או החשבון שלך, הכוללים הגבלות על יעדים, משתמשים ושימוש. אתה מסכים לא להשתמש, לא לייצא, לא לייצא מחדש, לא להוריד או לא להעביר בכל דרך אחרת חלק כלשהו מהשירותים, הפריטים הווירטואליים או החשבון שלך לאף מדינה שעליה ארה"ב הטילה אמברגו על סחורות (או לאף אזרח או תושב שלה), או לאף אדם המופיע ברשימת Specially Designated Nationals and Blocked Persons של מחלקת האוצר של ארה"ב וברשימות סנקציות אחרות המנוהלות על ידי המשרד לבקרה על נכסים זרים (OFAC). אתה מצהיר ומתחייב שאינך ממוקם במדינה שמוטל עליה אמברגו, נמצא בשליטתה או אזרח או תושב שלה ושאינך מופיע ברשימת Specially Designated Nationals and Blocked Persons.

13. יצירת קשר.

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם בנוגע לשירותים, לפריטים וירטואליים, לחשבונך או להסכם זה, אנא בקר בשירות הלקוחות של Take-Two ושלח כרטיס תמיכה. שירות הלקוחות של Take-Two מספק לך נקודת קשר יחידה לתקשורת עם Take-Two.

רשויות אכיפת החוק, רגולטורים, רשויות לאומיות וישויות שהוגדרו כמהימנות המעוניינים ליצור קשר עם Take-Two מוכרחים לבקר באכיפת החוק של Take-Two ולפעול לפי ההוראות המפורטות כדי להתאים לתנאים של Take-Two ולספק שירות יעיל. הדף אכיפת החוק של Take-Two מספק נקודת קשר אחת לרשויות אכיפת החוק, רגולטורים, רשויות לאומיות וישויות שהוגדרו כמהימנות כדי לתקשר עם Take-Two ונציגיה החוקיים.

14. החוק החל, מחלוקות וחבות: אוסטרליה, שווייץ, האזור הכלכלי האירופי, בריטניה.

אם אתה מתגורר באורח קבע באוסטרליה, בשווייץ, בבריטניה או בתחום האזור הכלכלי האירופי, התנאים של סעיף 14 זה חלים על החוזה המשפטי שלך עם Take-Two. אם אתה מתגורר באורח קבע מחוץ לטריטוריות או לתחומי שיפוט אלה, אנא ראה סעיף 15 להלן.

14.1. החוק החל וסמכות השיפוט. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי המדינה שבה אתה מתגורר ויפורש לפיהם ללא קשר לכללי ברירת הדין. סמכות השיפוט הבלעדית לכל המחלוקות תהיה בתי המשפט המוסמכים של המדינה שבה אתה מתגורר באופן קבוע.

14.2. הגבלות האחריות שלנו. בשום מקרה לא תישא TAKE-TWO בחבות כלפיך בגין הפסדים או נזקים עקיפים כלשהם או בגין כל הפרה של התחייבויותיה עקב אירוע של כוח עליון, הנובע מהשירותים או מהסכם זה או בקשר אליהם. אין בהסכם זה כדי להחריג זכויות או נזקים שאינם ניתנים להחרגה או שלא ניתן לשלול על פי החוק החל, לרבות, בין השאר, כל חבות בגין הונאה, או בגין מוות או כל פציעה אישית כתוצאה מרשלנות שלנו.

אם חוק חל כלשהו קובע כי קיימת ערבות ביחס לכל סחורה או שירות המסופקים על ידינו בקשר להסכם זה, וחבותנו בשל אי-ציות לערובה זו אינה ניתנת להחרגה אך עשויה להיות מוגבלת, אזי האחריות שלנו לאי-ציות כזה מוגבלת (לבחירתנו), במקרה של אספקת סחורות, לכך שנחליף את הסחורה או נספק מוצרים שווי ערך, נתקן את הסחורה, או נספק לך החזר מלא או חלקי, או במקרה של אספקת שירותים, לכך שנספק את השירותים שוב, נספק לך החזר עבור החלק שלא נעשה בו שימוש או פיצוי עבור הערך המופחת שלו.

15. החוק החל, מחלוקות וחבות: ארצות הברית ושאר העולם.

אם אתה מתגורר באורח קבע בארצות הברית או בכל טריטוריה שאינה אוסטרליה, שווייץ, בריטניה או אף טריטוריה באזור הכלכלי האירופי, התנאים של סעיף 15 זה חלים על החוזה המשפטי שלך עם Take-Two. אם אתה מתגורר באורח קבע באוסטרליה, שווייץ, בריטניה או בכל טריטוריה באזור הכלכלי האירופי, אנא ראה סעיף 14 לעיל.

15.1. החוק החל וסמכות השיפוט. הסכם זה נחתם במדינת ניו יורק והוא יהיה כפוף לחוקי מדינת ניו יורק ויפורש על פיהם ללא קשר לכללי ברירת הדין. למעט כפי שנקבע במפורש בסעיף 15.5, סמכות השיפוט הבלעדית עבור כל המחלוקות בינך לבין Take-Two היא בתי המשפט הממלכתיים והפדרליים הממוקמים במחוז ניו יורק, ניו יורק, ואתה ו-Take-Two מקבלים סמכות שיפוט אישית ומוותרים על כל ההתנגדויות למקום המשפט בבתי משפט כאלה.

15.2. כתב ויתור על אחריות. במידה המרבית המותרת לפי החוק החל, השירותים מסופקים לך "כפי שהם", "כפי שהם זמינים" ו"עם כל הפגמים". לא TAKE-TWO, לא כל חנות דיגיטלית, ולא כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, המנהלים, העובדים, הסוכנים או מעניקי הרישיונות שלנו או שלהם, מציגים כל מצג, אחריות, הבטחות או ערבויות מכל סוג שהוא בנוגע לתוכנה, לתוכן, לשירותי צד שלישי או לשירותים אחרים, בין שהם מפורשים או משתמעים, מעוגנים בחוק או אחרים. TAKE-TWO או כל חנות דיגיטלית אינן מתחייבות כי השירותים או שירותי צד שלישי יהיו מדויקים או אמינים, ללא הפרעות, בזמן, מאובטחים, נקיים משגיאות או נקיים מווירוסים. במידה המרבית המותרת על פי החוק המקומי, TAKE-TWO וכל חנות דיגיטלית מתנערות מכל אחריות משתמעת לרבות אי הפרה, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, ואיכות משביעת רצון.

15.3. אחריות מוגבלת לחומרה. אנו מתחייבים בפני הרוכש הצרכן המקורי של השירותים שמדיית האחסון הפיזית המכילה את השירותים ("הטובין"), אם קיימת, תהיה נקייה מפגמים בחומר ובעבודה למשך 90 יום ממועד הרכישה בשימוש רגיל. אם נמצא שהמוצרים פגומים בתוך 90 יום ממועד הרכישה המקורית, אנו מסכימים להחליף, ללא תשלום, את הטובין הפגומים הרלוונטיים בתוך 90 יום, עם קבלת המוצרים (דמי הדואר ששולמו, עם הוכחת תאריך הרכישה) כל עוד הטובין עדיין מיוצרים על ידינו. אם הטובין אינם זמינים עוד, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליף סחורות דומות בעלות ערך שווה או גדול יותר. אחריות זו מוגבלת למוצרים, כפי שסופקו על ידינו במקור, ואינה חלה על בלאי רגיל. אחריות זו לא תחול אם הפגם הנטען נובע משימוש לרעה, התעללות או הזנחה של המוצרים הרלוונטיים. במידה המרבית המותרת בחוק החל, אחריות זו היא במקום כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת.

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו לקבלת סיוע לגבי האחריות המוגבלת לעיל.

15.4. הגבלות האחריות שלנו. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה TAKE-TWO או כל חנות דיגיטלית לא תישא באחריות כלפיך בגין כל הפסד או נזק עקיפים, מיוחדים, מקריים, מופתיים, תוצאתיים או עונשיים, או נזקים בגין כשל או תקלה במערכת או אובדן רווחים, נתונים, שימוש, עסקים או רצון טוב, הנובעים מהשירותים או מהסכם זה או קשורים אליהם, בין שהם נובעים מחוזה, עוולה, אחריות קפידה, חוק או כל תיאוריה משפטית או הוגנת אחרת.

במקרה שיש לך בסיס כלשהו לכיסוי נזקים הנובעים מהשירותים או מהפרה של הסכם זה, אתה מסכים שהסעד הבלעדי שלך מוגבל לכיסוי נזקים ישירים והאחריות המרבית מוגבלת ל-500 דולר אמריקאי או לסכום שהשקעת בשירותים הנדונים בתביעתך ב-24 החודשים שקדמו למועד שבו הופיעה תביעתך, הגדול מבין השניים.

ההגבלות וכתבי הוויתור בהסכם זה אינם מתיימרים להגביל את החבות או לשנות את זכויותיך כמשתמש שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק החל. ביחס להסכם זה, כל תנאי הנוגע להחרגה או הגבלה של נזקים מסוימים אינו תקף בניו ג'רזי ביחס לנזקים עונשיים, אובדן נתונים, ואובדן או נזק לרכוש.

15.5. יישוב מחלוקות: בוררות אישית מחייבת; ויתור על תביעות ייצוגיות ומשפטים עם חבר מושבעים. אם יש לך בעיה בנוגע לשירותים שלא ניתן לפתור על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחותשלנו, סעיף 15.5 זה ("הסכם הבוררות") מסביר כיצד אתה ו-Take-Two מסכימים לפתור כל מחלוקת באמצעות בוררות מחייבת, פרטנית, בכפוף לחריגים מוגבלים המתוארים להלן.

אנא קרא סעיף זה בעיון - הוא משפיע על זכויותיך החוקיות, לרבות על זכותך להגיש תביעה בבית המשפט ולבקש מחבר מושבעים לשמוע את טענותיך.

(1) בוררות אישית מחייבת. אתה ו-Take-Two מסכימים כי אם המחלוקות בינינו לא ייפתרו באמצעות תהליך המשא ומתן הלא רשמי המתואר להלן, הן ייפתרו באופן בלעדי על ידי בוררות פרטנית ומחייבת על פי הסכם בוררות זה. בכפוף להחרגות בסעיף 15.5(10), "מחלוקת" פירושה כל מחלוקת, תביעה או ויכוח הנובעים מהשירותים או קשורים אליהם, לרבות כאלה הקשורים להיווצרות, להפרה, לסיום, לאכיפה, להיקף, לתוקף או לישימות של ההסכם או של הסכם הבוררות, או לזכויותיך במסגרת הסכמים אלה. כל המחלוקות כפופות להסכם הבוררות, בין שהן התעוררו לפני ההסכם או אחרי שקיבלת אותו.

לבורר – ולא לבית משפט פדרלי, ארצי או מקומי, או לסוכנות ממשלתית – תהיה סמכות בלעדית לפתור כל מחלוקת, לרבות מחלוקות הקשורות לפרשנות, לתחולה, ליכולת האכיפה או להיווצרות של הסכם בוררות זה, ולכל טענה שכל הסכם הבוררות או חלק ממנו בטלים או ניתנים לביטול. לבורר תהיה גם סמכות לקבוע את כל סוגיות בוררות הסף, לרבות כאלה הקשורות לשאלה האם ההסכם או הסכם הבוררות אינם מוסריים או מטעים; האם הסכם הבוררות אושר על פי החוק החל; וכל הגנה לבוררות לרבות ויתור, עיכוב, רשלנות או השתק. הבורר רשאי להעניק את אותם הסעדים שבית משפט יכול להעניק, אך רק במידה הנדרשת כדי לספק מענה למחלוקת הבודדת הנדונה.

(2) כתב ויתור על תביעה ייצוגית/משפט עם חבר מושבעים. אתה ו-Take-Two מוותרים על כל הזכויות למשפט עם חבר מושבעים בכל פעולה או הליך המערבים מחלוקות בכל פורום. אתה ו-Take-Two מוותרים על כל הזכויות להשתתף בכל פעולה או הליך קבוצתיים, קולקטיביים, מייצגים או מאוחדים לכאורה. אלא אם כן אתה ו-Take-Two מסכימים אחרת, הבורר אינו רשאי לאחד או לצרף תביעות של יותר מאדם אחד או צד אחד, ואינו רשאי בכל דרך אחרת להקדים כל צורה של הליך מאוחד, מייצג, קבוצתי או ייצוגי. כל המחלוקות יידונו על בסיס פרטני, לא-מעמדי ולא-ייצוגי בלבד. משמעות הדבר היא כי הבורר יפתור את המחלוקת האישית שלך עם Take-Two בנפרד מכל מחלוקת אחרת, וכי לא ניתן לאחד את המחלוקת שלך עם תביעות של אדם אחר או של צד אחר, או לשלב אותה איתן. הבורר רשאי להעניק סעד המותר על פי החוק החל רק ביחס לצד היחיד המבקש סעד, אך במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אסור לו להעניק סעד המכבד כל אדם מלבד אותו צד המבקש סעד. אם בית משפט או בורר כלשהו יקבעו כי ויתור זה על תביעה ייצוגית/משפט עם חבר מושבעים בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, או שבוררות יכולה להמשיך על בסיס ייצוגי, אזי הסכם בוררות זה ייחשב כמבוטל בשלמותו, ואתה ו-Take-Two תיחשבו כמי שלא הסכימו לבוררות במחלוקת.

(3) תחולה: זכותך לבטל את הסכמתך. דרישת בוררות פרטנית מחייבת זו לא תחול במידה האסורה על פי חוקי מדינתך או מדינת מגוריך. זכותך לבטל את הצטרפותך להסכם בוררות זה. עליך להודיע לנו בכתב בתוך 30 יום מהתאריך שבו אתה מקבל לראשונה הסכם זה ("הודעת ביטול הצטרפות") אלא אם כן נדרש פרק זמן ארוך יותר על פי החוק החל.

הודעת ביטול ההצטרפות שלך חייבת להישלח אל:

Take-Two Interactive Software, Inc.‎

לידי: LEGAL DEPARTMENT — ARBITRATION OPT-OUT

‎110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

הודעת ביטול ההצטרפות חייבת לכלול: (1) את שמך המלא; (2) את הכתובת שלך למשלוח דואר; (3) את שם החשבון שלך, אם יש לך כזה; וכן (4) הצהרה ברורה וחתומה שאינך מסכים להסכם הבוררות. באחריותך לוודא שקיבלנו את הודעת ביטול ההצטרפות שלך; לכן ייתכן שתרצה לשלוח את הודעתך באמצעות שיטת מסירה המספקת לך קבלה בכתב על המסירה.

(4) נוהלי יישוב מחלוקות. למעט תביעות שהוגשו לפי סעיף (10)15.5‎, יש לפתורכל מחלוקת בינך לבין Take-Two באמצעות השלבים הבאים:

שלב 1: הודעה על מחלוקת. אם יש לך מחלוקת איתנו, עליך לשלוח לנו הודעה בכתב על המחלוקת ("הודעה על מחלוקת") לכתובת הבאה:

Take-Two Interactive Software, Inc.‎

לידי: LEGAL DEPARTMENT — NOTICE OF DISPUTE

‎110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

כדי שתיחשב לשלמה, ההודעה שלך על מחלוקת חייבת לכלול את המידע הבא: (1) שמך, (2) שם החשבון או כתובת הדוא"ל הרשומה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירותים, (3) הכתובת שלך לשליחת דואר, (4) דרכים ליצור עמך קשר, (5) מהי הבעיה, ו-(6) מה ברצונך שנעשה בקשר לכך.

אם ל-Take-Two יש מחלוקת איתך, אנו נשלח את ההודעה שלנו על המחלוקת לכתובת הדוא"ל הרשומה שלך ולכל כתובת חיוב שסיפקת לנו או, אם אפשרויות אלה אינן זמינות, לפרטי יצירת קשר סבירים אחרים שסיפקת לנו.

שלב 2: משא ומתן לא רשמי. כדי לעזור לנו להגיע לפתרון מהר יותר ולהפחית את העלויות עבור שני הצדדים, אתה ו-Take-Two מסכימים לנסות תחילה לנהל משא ומתן לא רשמי על כל מחלוקת במשך 30 יום לפחות. המשא ומתן הלא רשמי יתחיל ביום שבו אתה או Take-Two תקבלו הודעה בכתב על מחלוקת.

שלב 3: בוררות מחייבת.אם לא נוכל לפתור את המחלוקת באופן בלתי רשמי, המחלוקת (למעט כמפורט בסעיף (9)15.5 ו-(10) שלהלן) תיפתר באופן בלעדי באמצעות בוררות פרטנית מחייבת הנערכת על-ידי Judicial Arbitration Mediation Services, Inc.‎‏ ("JAMS") בכפוף לתנאים בהסכם בוררות זה, בחוק הבוררות הפדרלי של ארה"ב ובחוק הבוררות הפדרלי.

(5) דרישה לבוררות. הצד המתחיל בבוררות פרטנית חייב לשלוח ל-JAMS "דרישה לבוררות" (באמצעות הטופס הזמין באתר האינטרנט שלהם), לשלם דמי הגשה רלוונטיים ולשלוח עותק של הדרישה לבוררות לצד המנוגד. אם יש לך מחלוקת איתנו, עליך לשלוח עותק של דרישת הבוררות שלך אל:

Take-Two Interactive Software, Inc.‎

לידי: LEGAL DEPARTMENT — DEMAND FOR ARBITRATION

‎110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two תשלח את העותק שלנו של דרישה לבוררות לכתובת הדוא"ל הרשומה שלך ולכל כתובת חיוב שסיפקת לנו או, אם אפשרויות אלה אינן זמינות, לפרטי יצירת קשר סבירים אחרים שסיפקת לנו.

(6) הליך בוררות פרטני.

כללים. בוררות פרטנית בינך לבין Take-Two תתקיים במסגרת הכללים והנהלים היעילים לבוררות שפורסמו על ידי JAMS נכון לתאריך ההודעה על המחלוקת ("כללי JAMS") וכפי ששונו על ידי הסכם בוררות זה. לקבלת מידע נוסף על JAMS ועל כללי JAMS, בקר בכתובת www.jamsadr.com. אתה ו-Take-Two מסכימים שהבוררות תתבצע באנגלית ושהבורר יהיה מחויב להסכם בוררות זה.

גילוי וראיות. הגילוי בבוררות יוגבל להפקת המסמכים הרלוונטיים באופן ישיר לסוגיות משמעותיות במקרה או לתוצאת המקרה. הבורר יקבע את כל הקביעות הקשורות לקבילות או לרלוונטיות של ראיות על פי כללי הראיות הפדרליים.

הליכים דיספוזיטיביים ומיקום הדיון. הבורר יאפשר הליכים דיספוזיטיביים. המיקום והשיטה של הופעת הצדדים בהליך הבוררות, אם בכלל, ייקבעו על ידי כללי JAMS.

חיסיון. הבורר יוציא צו הקובע כי הליכי הבוררות וכל ההודעות, הטענות, ההליכים, התשובות לגילוי, העדויות והמסמכים שהוחלפו או הוגשו הקשורים להליכים אלה יישמרו בסודיות מוחלטת.

עמלות. הצדדים יישאו בכל עלויות הבוררות כפי שנקבעו על ידי כללי JAMS.

החלטה ופסק בוררות. הבורר (ולא שופט או חבר מושבעים) יפתור את המחלוקת. אלא אם הוסכם אחרת, כל החלטה או פסק בוררות יקבעו את הבסיס העובדתי והמשפטי לפסק הבוררות. הבורר יהיה רשאי להעניק רק את הסעדים המותרים על פי החוק החל או בהון עצמי הנתמכים על ידי ראיות רלוונטיות אמינות כפי שנקבע על ידי כללי הראיות הפדרליים. אלא אם כן Take-Two מסכימה במפורש, הבורר אינו רשאי להעניק סעד כנגד Take-Two הקשור לכל אדם אחר מלבדך. כל החלטה או פסק בוררות עשויים להיאכף כפסק דין סופי על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוטית מתאימה, או, אם רלוונטי, ניתן להגיש בקשה לבית משפט כזה לקבלה שיפוטית של כל פסק בוררות וצו אכיפה. החלטת הבורר היא סופית ומחייבת את הצדדים, למעט עבור סקירה מוגבלת של בתי משפט על פי חוק הבוררות הפדרלי של ארה"ב וניתן לאכוף אותה כמו כל צו או פסק דין אחר של בית משפט.

(7) הגבלת זמן לתביעות. במידה המותרת בחוק החל, אם קיימת מחלוקת הדורשת בוררות, עליך או על Take-Two להתחיל בבוררות של כל המחלוקות תוך שנתיים ממועד האירועים המעוררים את המחלוקת. אם החוק החל מחייב אותך להגיש תביעה על מחלוקת לפני תום שנתיים מהיום שבו התעוררה המחלוקת לראשונה, עליך להתחיל בבוררות מוקדם יותר. Take-Two ממליצה לספר לנו על מחלוקת בהקדם האפשרי כדי שנוכל לפעול לפתרונה. אי-ניסיון ליישב מחלוקות בזמן ישלול לצמיתות את היכולת לפתור את כל התביעות.

(8) תביעות שאינן ניתנות לבוררות. למרות האמור לעיל, אם הבורר אינו רשאי לפסוק באופן חוקי או להעניק תביעה או סעד משפטיים או הוגנים מסוימים, תביעה או סעד כאמור יישארו בתוקפם עד שכל התביעות והסעדים האחרים יהיו סופיים והבוררות תסתיים. לאחר מכן, התביעות הנותרות יתדיינו בבית משפט פדרלי או ארצי בעל סמכות שיפוטית מתאימה במחוז ניו יורק, ניו יורק, ואם עילת התביעה טובה, בית משפט כזה רשאי להעניק את הסעד הנותר. במידה שמותר לכל תביעה להתקדם על בסיס ייצוגי, קולקטיבי, מאוחד, קבוצתי או מייצג, יש להגיש תביעה כזו בבית משפט פדרלי או ארצי בעל סמכות שיפוטית מתאימה במחוז ניו יורק, ניו יורק, והצדדים מסכימים כי התדיינות משפטית בתביעות אלה תמתין עד לתוצאה של כל תביעה פרטנית הנמצאת בבוררות. בכל המקרים המתוארים בסעיף (8)15.5 זה, בית המשפט הפדרלי או הארצי יהיה מחויב על פי עקרונות התביעה או מחסום התביעה בהחלטת הבורר. כל אחד מהצדדים רשאי לפנות לבית המשפט הפדרלי אם הדבר מותר על פי החוק החל.

(9) חריגה – נוהל בוררות המונית.

בוררות המונית. "בוררות המונית" פירושה 5 מחלוקות או יותר הנוגעות לאותו נושא או לנושא דומה, החולקות נושאים משותפים של חוק או עובדה, או שבהן היועץ או ארגון אחר המייצג את הצדדים במחלוקות אלה זהים, משתפים פעולה או עובדים בתיאום. "מחלוקת בוררות המונית" פירושה מחלוקת אישית המהווה חלק מבוררות המונית. אין לפרש סעיף זה כאישור של הליך מאוחד, מייצג, קבוצתי או ייצוגי. Take-Two שומרת לעצמה את כל הזכויות וההגנות בנוגע לכל דרישה לבוררות ולתובע.

כללים לבוררות המונית. על אף הסכמת הצדדים לכך שכל המחלוקות ינוהלו על-ידי JAMS על בסיס פרטני, אתה ו-Take-Two מסכימים שאם המחלוקת שלכם היא מחלוקת בוררות המונית (או הופכת לכזאת), היא לא תהיה כפופה לכללי JAMS או תנוהל על-ידי JAMS. במקום זאת, מחלוקות הבוררות ההמונית ינוהלו על-ידי New Era ויפוקחו על ידי כללי New Era שיהיו בתוקף כאשר יוגשו מחלוקות הבוררות ההמונית, למעט כל הכללים המאפשרים בוררות על בסיס ייצוגי ("כללי New Era"), והסכם בוררות זה. כללי New Era זמינים בכתובת www.neweraadr.com/rules-and-procedures. לשם הבהרה, כללי New Era ישונו על פי תנאי הסכם בוררות זה.

איסוף מחלוקות בוררות המונית. כדי להקל על פתרון יעיל של בוררות המונית, לאחר שהתקבלו 60 מחלוקות בוררות המונית הקשורות לבוררות המונית יחידה ("האצווה הראשונית"), New Era לא תקבל כל דרישה נוספת לבוררות הקשורה לבוררות המונית כזו עד 60 יום לאחר הפתרון הסופי של כל מקרי איחוד התביעות מהאצווה הראשונית וועידת ההסדר הבאה שנקבעה במסגרת כללי New Era. לאחר מכן, כל מחלוקת נוספת של בוררות המונית הקשורה לבוררות ההמונית המתמשכת עשויה להתקבל ולהיפתר תחת כללי New Era באותם תנאים כאילו מחלוקות הבוררות ההמונית הוגשו והתקבלו כחלק מהאצווה הראשונית. העיכוב בקבלת מחלוקת בוררות המונית על פי תנאי זה יוחרג בעת חישוב מגבלת הזמן הרלוונטית להבאת מחלוקת על פי הסכם בוררות זה. Take-Two והצד לכל מחלוקת בוררות המונית שאחרת היה מתעכב על פי תנאי זה עשויים להסכים לוותר על העיכוב ולכלול מחלוקת בוררות המונית כזאת באצווה הראשונית. אתה מסכים לשתף פעולה בתום לב כדי ליישם תהליך מבוסס אצווה זה.

נתיקות עבור בוררות המונית. אם בית משפט או בורר כלשהו קובעים כי סעיף (9)15.5 זה בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, או אם New Era מסרבת לנהל כל מחלוקת בוררות המונית כבוררות המונית, אזי הסכם הבוררות ייחשב כבטל ומבוטל בשלמותו, ואתה ו-Take-Two תיחשבו כאילו לא הסכמתם לבוררות במחלוקות אלה.

(10) אי-הכללה בבוררות. על אף החלטת הצדדים לפתור את כל המחלוקות באמצעות בוררות פרטנית מחייבת, אתה ו-Take-Two רשאים להגיש תביעה בבית משפט ממלכתי או ארצי, אשר טוענת אך ורק את אחת מהטענות הבאות: הפרת פטנט או חוסר תוקף; הפרת זכויות יוצרים (לרבות, בין השאר, בהתבסס על השימוש בשירותים לאחר הפרה או סיום זכויות במסגרת ההסכם); הפרת זכויות מוסריות; הפרת סימנים מסחריים; שימוש לא נכון בסודות מסחריים; או הונאה ושימוש לרעה במחשב. כל צד במחלוקת רשאי לבקש סעד בבית משפט לתביעות קטנות עבור כל מחלוקת או תביעה פרטנית במסגרת סמכות השיפוט של אותו בית משפט, לרבות על-ידי בקשה לבוררות הממתינה במסגרת הסכם בוררות זה, אשר הועברה לבית משפט לתביעות קטנות כאמור על בסיס זה.

(11) הגבלה על שינויים בתנאי הבוררות. אנו עשויים לעדכן הסכם זה, לרבות הסכם הבוררות, לפי שיקול דעתנו בהתאם לסעיף 1.2. על אף כל תנאי אחר בהסכם בוררות זה, אם Take-Two תשנה תנאי כלשהו מתנאי הסכם בוררות זה לאחר התאריך שבו קיבלת לראשונה את הסכם הבוררות (או קיבלת כל שינוי לאחר מכן בהסכם הבוררות), אתה רשאי לדחות את השינויים החדשים. כדי לדחות את השינויים החדשים בהסכם הבוררות, עליך להודיע לנו בכתב בתוך 30 יום מתאריך הכניסה לתוקף של השינויים שאתה מבקש לדחות, כפי שצוין בתאריך "עדכון אחרון" לעיל. הודעת הדחייה שלך חייבת להישלח אל:

Take-Two Interactive Software, Inc.‎

לידי: LEGAL DEPARTMENT — REJECTION OF CHANGES TO ARBITRATION AGREEMENT

‎110 West 44th Street

New York, New York, 10036

הודעת הדחייה חייבת לכלול (1) את שמך המלא; (2) את הכתובת שלך למשלוח דואר; (3) את שם חשבון המשתמש שלך, אם יש לך כזה; וכן (4) הצהרה ברורה וחתומה שאתה דוחה את השינויים בהסכם בוררות זה. להבהרה, אם קיבלת בעבר את הסכם הבוררות, דחיית השינויים שלך בהסכם הבוררות אין פירושה שאתה מבטל את הסכמתך; אתה ו-Take-Two עדיין תיישבו באמצעות בוררות כל מחלוקת בינך לבין Take-Two בהתאם לתנאי הסכם הבוררות נכון לתאריך שבו הסכמת לראשונה או לתאריך התוקף של הגרסה האחרונה של הסכם הבוררות שקיבלת (כפי שצוין בתאריך "עדכון אחרון" לעיל), המאוחר מביניהם.

(12) ניתוק. למעט כפי שנקבע בסעיפים (2)15.5 ו-(9), אם נמצא כי סעיף כלשהו בהסכם בוררות זה אינו תקף, אינו ניתן לאכיפה או אינו חוקי, סעיף או חלק זה יופרדו, ויתר סעיף יישוב המחלוקות הזה יהיה בתוקף באופן מלא.