Take-Twon palveluehdot

Päivitetty viimeksi: 29. tammikuu 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka päätoimipaikka on osoitteessa 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, Yhdysvallat, ja jonka yhtymään kuuluvat kaikki Take-Twon yhteisöt ja merkit (yhdessä ”Take-Two”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän”). Nämä palveluehdot (”sopimus”) kattavat ehdot, joilla tarjoamme sinulle pääsyn peliemme, sovellustemme, tuotteidemme, verkkosivustojemme ja muiden palvelujemme (”palvelut”) sekä virtuaalisten kohteiden (määritelty jäljempänä kohdassa 3) ja tilisi (kuten jäljempänä kohdassa 1.3 selitetään) käyttöön. Tämä sopimus on laillinen sopimus sinun ja Take-Twon välillä. Käyttämällä palvelujamme sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

Mikään tässä sopimuksessa ei ole tarkoitettu rajoittamaan tai poissulkemaan minkään pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön soveltamista asuinalueesi lainkäyttöalueella. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et saa käyttää palveluja tai virtuaalisia kohteita tai luoda tiliä.

Lue tämä sopimus huolellisesti ja ole erityisen huolellinen lukiessasi nämä kohdat:

Kohta 6 – käyttäjän säännöt.

Palvelujemme käyttöösi sisältyy velvollisuus ja vastuu auttaa meitä varmistamaan, että sosiaaliset ja verkkopelaamiskokemuksemme ovat osallistavia ja kunnioittavia kaikkia käyttäjiämme sekä työntekijöitämme ja alihankkijoitamme kohtaan. Sinun on noudatettava kohdan 6 sääntöjä, mukaan lukien käytännesäännöt, heidän käyttäessään palveluja, virtuaalisia kohteita tai tiliään.

Kohta 15 – pakollinen välimiesmenettely.

TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ PAKOTTAVAN VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKKEEN JA RYHMÄKANTEESTA JA OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN LUOPUMISEN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE, JOTKA ASUVAT YHDYSVALLOISSA JA MILLÄ TAHANSA MUULLA ALUEELLA KUIN AUSTRALIASSA, SVEITSISSÄ, YHDISTETYSSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI EUROOPAN TALOUSALUEELLA.

ELLEI SOVELTAMISALAAN KUULUVA KÄYTTÄJÄ KIELTÄYDY SIITÄ KOHDAN 15.5 ALAKOHDAN (3) MUKAISESTI, HÄNTÄ SITOO VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUS, MIKÄ TARKOITTAA, ETTÄ HÄNEN JA TAKE-TWON ON RATKAISTAVA KAIKKI RIIDAT, RAJOITETTUJA POIKKEUKSIA LUKUUN OTTAMATTA, LOPULLISESSA JA SITOVASSA YKSILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ. VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKKEELLA LUOVUT OIKEUDESTASI VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN JA OSALLISTUA RYHMÄKANTEISIIN JA KAIKEN MUUN TYYPPISIIN OIKEUDENKÄYNTIMENETTELYIHIN. MYÖNNÄT, ETTÄ YMMÄRRÄT JA NIMENOMAISESTI HYVÄKSYT PAKOLLISEN VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKKEEN JA RYHMÄKANTEESTA/VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ LUOPUMISEN – ELLET LAINVOIMAISESTI KIELTÄYDY NIISTÄ.

KATSO LISÄTIETOJA PAKOLLISESTA VÄLIMIESMENETTELYSTÄ, SEN VAIKUTUKSESTA LAILLISIIN OIKEUKSIISI JA MÄÄRÄAIKAISESTA OIKEUDESTASI KIELTÄYTYÄ SIITÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHDASSA 15.

1. Palvelujen käyttösi.

1.1. Ikärajoitukset ja oikeudellinen vastuu. Tässä sopimuksessa ”sinä” tai ”sinun” tarkoittaa yksittäistä käyttäjää, joka on vuorovaikutuksessa palvelujemme kanssa. Jos kyseinen käyttäjä on alle 18-vuotias (tai alle asuinmaansa täysi-ikäisyyden alaikärajan), ”sinä” tai ”sinun” tarkoittaa käyttäjän vanhempaa tai laillista huoltajaa, joka tekee tämän sopimuksen käyttäjän puolesta. Sinun tai valvonnassasi olevan henkilön tulee käyttää palveluja vain, jos sinä tai valvonnassasi oleva henkilö ylittää kyseisen palvelun vähimmäisikärajan. Alle 18-vuotiaiden alaikäisten (tai alle maansa täysi-ikäisyyden) on pyydettävä vanhempaansa tai huoltajaansa tarkistamaan tämä sopimus ja selittämään se hänelle ja hyväksymään se hänen puolestaan. Jos hyväksyt tämän sopimuksen alaikäisen puolesta, sinun tulee valvoa alaikäisen palvelujen käyttöä, mukaan lukien kaikki alaikäisen käyttämät virtuaaliset kohteet tai tilit. Jos olet alaikäisen vanhempi tai huoltaja ja olet hyväksynyt tämän sopimuksen hänen puolestaan, myönnät olevasi vastuussa kaikesta lapsesi suorittamasta palvelujen käytöstä, mukaan lukien virtuaaliset kohteet tai tilit, riippumatta siitä, oletko nimenomaisesti valtuuttanut tällaisen käytön vai et. Olet laillisesti ja taloudellisesti vastuussa kaikista toimistasi käyttäessäsi palveluja, mukaan lukien kaikkien niiden henkilöiden toimet, joille sallit pääsyn palveluihin tai tilillesi.

1.2. Muutokset tähän sopimukseen. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä sopimusta kokonaan tai osittain milloin tahansa. Pyrimme ilmoittamaan sinulle kaikista tällaisista muutoksista ennen muutetun sopimuksen voimaantuloa. Jos et halua hyväksyä muutetun sopimuksen ehtoja, et ehkä voi enää käyttää palveluja, kun muutettu sopimus tulee voimaan. Pyrimme tiedottamaan sinulle tästä oikeudellisesta seuraamuksesta ilmoittaessamme sinulle muutetusta sopimuksesta. Hyväksymällä aktiivisesti muutetun sopimuksen tai jatkamalla palvelujen käyttöä muutetun sopimuksen tultua voimaan sitoudut noudattamaan tämän sopimuksen muutettuja ehtoja. Jos et halua hyväksyä muutettua sopimusta, voit irtisanoa palvelujen käyttösi ilman, että maksettavaksesi meille koituu mitään maksuja (mutta olet edelleen vastuussa digitaalisille myymälöille maksettavista summista, kuten jäljempänä kohdassa 4 esitetään).

1.3. Tilisi. Jotkin palvelujen osat saattavat edellyttää, että luot tilin, kun taas toisissa palveluissa sinulle saatetaan luoda tili automaattisesti, kun käytät palveluja ensimmäisen kerran (kukin ”tili”). Tilin luomiseksi sinua saatetaan pyytää antamaan ikätietosi ja maa/alue ja antamaan sitten sähköpostiosoite, käyttäjänimi, salasana ja muut tiedot, joita saatamme pitää tarpeellisina tilisi luomisen yhteydessä. Kaikki nämä tiedot käsitellään ja tallennetaan tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tiliä luodessasi sinun on annettava paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tietosi. Olet vastuussa tilisi käyttäjätunnuksen ja salasanan pitämisestä salassa. Sitoudut myös olemaan myymättä, siirtämättä tai jakamatta tiliäsi tai tilisi käyttäjätunnusta tai salasanaa ja ilmoittamaan meille välittömästi, jos epäilet tilisi luvatonta käyttöä. Meillä on oikeus kieltää tilin luominen perustellusta syystä, ja pidätämme oikeuden irtisanoa tilin, jolla rikotaan tätä sopimusta, alla olevien irtisanomista koskevien määräysten mukaisesti ja poistaa kaikki tilitiedot tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

2. Rajoitettu käyttöoikeus.

2.1. Pidätämme kaikki oikeudet immateriaaliomaisuuteemme. Me ja lisenssinantajiamme omistamme ja pidätämme kaikki oikeudet ja omistusosuudet palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin ja tiliisi ja niistä (lukuun ottamatta aineellisia välineitä, joilla palvelut voidaan toimittaa), mukaan lukien kaikki (1) tiedot, teksti, data, tiedostot, koodi, komentosarjat, mallit, grafiikka, kuvamateriaali, kuvitukset, valokuvat, äänet, musiikki, otsikot, teemat, objektit, merkit, nimet, vuoropuhelut, sijainnit, tarinat, juonet, animaatiot, käsitteet, audiovisuaaliset tehosteet, virtuaalituotteet ja pelin sisäinen valuutta (mukaan lukien virtuaaliset kohteet), vuorovaikutteiset toiminnot, pelaaminen, toimintatavat, palvelujen, virtuaalisten kohteiden tai tilisi materiaalien kokoaminen, kokoonpano ja järjestäminen sekä kaikki muu tekijänoikeuskelpoinen materiaali, (2) tavaramerkit, logot, kauppanimet, mallisuojat, palvelumerkit ja eri osapuolten kaupalliset identiteetit, mukaan lukien omamme ja (3) muut immateriaaliomaisuuden muodot (kaikki edellä mainitut yhdessä ”sisältö”).

2.2. Henkilökohtainen, ei-kaupallinen käyttösi. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää palveluja, mukaan lukien virtuaaliset kohteet ja tilisi, henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Palveluille, virtuaalikohteille ja tilillesi, mukaan lukien sisältö, mutta pois lukien aineelliset välineet, joilla palvelut voidaan toimittaa, myönnetään käyttöoikeus, niitä ei myydä. Tämä käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se anna sinulle omistusoikeutta mihinkään palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin tai tiliisi (tai niiden toimintoihin tai sisältöön).

2.3. Rajoitukset. Tässä sopimuksessa myönnetty rajoitettu käyttöoikeus ei anna sinulle oikeutta, ja et saa myydä, kopioida (lukuun ottamatta sovellettavia säädöksiin perustuvia poikkeuksia, kuten yksityistä kopiota koskeva poikkeus sovellettavan lain mukaan) lainata, vuokrata, jaella, purkaa, kääntää lähdekielelle, purkaa salausta, murtaa, johtaa lähdekoodia, takaisinmallintaa (paitsi, jos se on sallittu EU:n direktiivistä 2009/24 tai muusta sovellettavasta laista johtuvien sovellettavien säädöksiin perustuvien poikkeusten nojalla) muokata, käyttää johdannaisteosten luomiseen, kaupallistaa tai muutoin hyödyntää palveluja (mukaan lukien sisältö), virtuaalisia kohteita tai tiliäsi, paitsi jos erilliset Take-Twon toimittamat nimenomaiset kirjalliset ehdot sallivat tällaisen toiminnan. Edellä mainittua rajoittamatta mikään tässä sopimuksessa myönnetyssä rajoitetussa käyttöoikeudessa ei valtuuta palvelujen (mukaan lukien sisältö), virtuaalisten kohteiden tai tilisi käyttöön millään tavalla generatiivisen tekoälyn työkalujen kehittämiseen, kouluttamiseen, parantamiseen, lähdemateriaalin tarjoamiseen tai edistämiseen, ja epäselvyyksien välttämiseksi tällainen käyttö täten nimenomaisesti kielletään. Generatiivisen tekoälyn työkalut tarkoittavat mitä tahansa työkalua tai tietokoneohjelmaa, jossa käytetään tekoälynä tai koneoppimisena tunnettuja algoritmeja tai teknologiaa luomaan tai tuottamaan sisältöä, kuten ohjelmistokoodia, kirjoitettua tekstiä, still- tai liikkuvia kuvia, musiikkiteoksia, ihmisäänen jäljittelyä, äänimateriaalia tai muita tekstiin, kuvaan, äänikehotteisiin tai muihin syötteisiin perustuvia luovia teoksia. Jos irtisanomme tilisi tai tämän sopimuksen alla olevien sopimusehtojen mukaisesti, sinulle antamamme käyttöoikeus palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin, tiliisi ja kaikkeen sisältöön päättyy välittömästi.

2.4. Oikeusvaikutus. Tässä käyttöoikeudessa selostetaan tietyt lailliset oikeudet. Sinulla voi olla muita, asuinosavaltiosi tai asuinmaasi lakien mukaisia oikeuksia. Tämä käyttöoikeus ei muuta asuinosavaltiosi tai asuinmaasi lakien mukaisia oikeuksiasi, jos asuinosavaltiosi tai asuinmaasi lait eivät sitä salli.

3. Virtuaaliset kohteet.

Virtuaalinen kohde tarkoittaa virtuaalivaluuttaa, -tuotteita, -kohteita tai tehosteita, kuten esimerkiksi kolikoita, pisteitä, helmiä, tunnuksia, aseita, ajoneuvoja, kortteja, pintoja, käynnistyksiä, asusteita, laitteita, palkintoja, palkkioita, tunnustuksia tai muuta pelin sisäistä virtuaalista omaisuutta, joka on asetettu saataville, ostettu digitaalisesta myymälästä, ansaittu tai muuten hankittu palvelujen kautta. Virtuaalisten kohteiden käyttöoikeus myönnetään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä mitään tässä asiakirjassa pidä tulkita oikeuksien tai omistusoikeuden kyseisiin virtuaalisiin kohteisiin siirtämiseksi sinulle. Virtuaaliset kohteet ovat vain tietyissä paikoissa olevien käyttäjien saatavilla, ja ellei sovellettavan digitaalisen myymälän kanssa tekemässäsi sopimuksessa toisin mainita, et saa ostaa tai käyttää virtuaalisia kohteita, jos et ole hyväksytyssä paikassa. Virtuaalisia kohteita voi lunastaa vain palvelujen kautta saatavilla olevaa sisältöä vastaan, joka on yleensä pelikohtainen. Virtuaalisilla tuotteilla ei ole rahallista arvoa, niitä ei voi käyttää Palvelujen ulkopuolella, eikä niitä saa myydä, siirtää tai lunastaa todelliseen rahaan tai arvokkaisiin kohteisiin Palvelujen ulkopuolella, paitsi jos erilliset Take-Twon toimittamat nimenomaiset kirjalliset ehdot sallivat tällaisen toiminnan. Meillä on oikeus muokata, poistaa, siirtää tai keskeyttää virtuaalisia kohteita milloin tahansa ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä sinulle ilman minkäänlaista korvausvastuuta sinulle. Saatamme rajoittaa virtuaalisten kohteiden kokonaismäärää, joka voidaan pitää yhdelle pelille tai jota voidaan yhteensä säilyttää tililläsi. Voimme rajoittaa aikaa, jonka kuluessa saat pitää tai käyttää virtuaalisia kohteita, jotka liittyvät johonkin tiettyyn peliin tai muuhun palvelujen osaan. Lisäksi ostettavien tai hankittavien virtuaalisten kohteiden hinta ja saatavuus voivat muuttua. Myönnät, että sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita oikeuksia virtuaalisiin kohteisiin tai tiliisi.

4. Ostokset, laskutus ja tilaukset.

4.1. Digitaaliset myymälät. Jotkin palvelujen ja joidenkin virtuaalisten kohteiden osat saattavat edellyttää sinulta maksua meidän tai kolmannen osapuolen hallinnoiman myymälän kautta (kukin ”digitaalinen myymälä). Digitaalinen myymälä on sopimuskumppanisi näiden palvelujen ja virtuaalisten kohteiden tarjoamisessa sinulle. Digitaalisen myymälän kautta tehtyyn ostokseesi sovelletaan kaikkia digitaalisen myymälän asettamia ehtoja (”myymälän ehdot”), jotka kaikki sisällytetään tähän asiakirjaan viitteinä. Olet vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät ostokseesi tällaisesta digitaalisesta myymälästä, ja sinun on toimitettava myymälälle paikkansapitävät ja täydelliset maksutiedot. Voimme keskeyttää tai peruuttaa soveltuvat palvelut tai virtuaalisten tuotteiden toimituksen, jos digitaalinen myymälä ilmoittaa meille, että se ei ole saanut sinulta täyttä maksua kohtuullisen ennakkoilmoituksen jälkeen, tai jos hankit tai yrität hankkia hyvityksiä sovellettavien digitaalisen myymälän käytäntöjen vastaisesti. Palvelujen tai virtuaalisten kohteiden keskeyttäminen tai peruuttaminen digitaaliselle myymälälle maksamatta jättämisen vuoksi voi johtaa tilisi ja sisällön tai palvelujen käyttöoikeuden menettämiseen. Selvyyden vuoksi: emme ole korvausvastuussa sinulle, jos digitaalinen myymälä irtisanoo palvelujen käyttöoikeutesi, koska olet rikkonut myymälän ehtoja.

4.2. Tilaukset. Joitakin palvelujen osia voidaan tarjota tilauspohjaisesti automaattisilla, toistuvilla maksuilla kunkin laskutuskauden alussa (”tilaus”). Pidätämme oikeuden muuttaa ehtoja, joilla nämä toiminnot tarjotaan ostettaviksi, milloin tahansa kolmenkymmenen (30) päivän varoitusajalla. Huomaa, että jotkin tilaukset tarjotaan lisäehdoin, jotka voivat muuttaa alla olevia ehtoja.

(1) Ostos. Tilauksia voi ostaa digitaalisesta myymälästä. Voidaksesi käyttää tilausta sinulla on oltava voimassa oleva oikeus tilaukseen liittyvään tuotteeseen tai palveluun, voimassa oleva digitaalisen myymälän tili, joka sisältää kyseiselle tilille rekisteröidyn, voimassa olevan ja hyväksytyn maksutavan, ja internetyhteys. Digitaalinen myymälä laskuttaa sovellettavan tilausmaksun (ja mahdolliset verot) (”maksu) valitsemallasi maksutavalla jokaisena tilauksen uusimispäivänä. Ostoksen jälkeen tilaus (tilaukset) aktivoituu, ja saat käyttöoikeuden tilaukseen liittyviin etuihin, jotka on lueteltu rekisteröitymisesi yhteydessä.

(2) Automaattinen uusiminen ja peruuttaminen. Tilauksesi uusitaan automaattisesti jokaisen laskutuskauden lopussa. Digitaalinen myymälä veloittaa maksutavallasi kulloinkin voimassa olevan maksun, ellet peruuta tilaustasi kyseisen digitaalisen myymälän kautta ennen kuin nykyinen laskutuskautesi päättyy. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa. Tällöin tilausta ei uusita automaattisesti, vaan tilaus se nykyisen laskutuskautesi lopussa. Jos peruutat tilauksen, saat edelleen etuja, kunnes tilaus päättyy tuolloisen laskutuskauden lopussa. Katso mahdolliset sovellettavat hyvityskäytännöt myymälän ehdoissa.

(3) Muutokset tilauksiin. Tilauksen ehdot ja tilaukseen sisältyvät edut voivat muuttua ajoittain. Etujen muutoksiin voi kuulua aiemmin hankittujen etujen muuttaminen tai poistaminen. Take-Two voi myös poistaa tilauksen käytöstä milloin tahansa vähintään kolmenkymmenen (30) päivän varoitusajalla. Kaikki tällaiset muutokset päivitetään digitaalisen myymälän tilaustuotesivulla, ja saatat saada sähköposti-ilmoituksen Take-Twolta ja/tai digitaalisesta myymälästä tällaisista muutoksista ennen niiden toteuttamista. Lue kaikki muutoksia koskevat ilmoitukset huolellisesti. Jos et peruuta tilaustasi saatuasi ilmoituksen tilausehtojen muutoksesta – mukaan lukien maksun suuruus – tai tilaukseen sisältyvien etujen määrästä, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset. Muutokset astuvat voimaan, kun tilaus uusitaan automaattisesti tai kun muutoin nimenomaisesti hyväksyt kyseiset muutokset, jos ne on tehty aiemmin.

5. Käyttäjän tuottama ja mukautettu sisältö.

5.1. Käyttäjän tuottama sisältö Käyttäjän tuottama sisältö sisältää kaiken digitaalisen sisällön tai viestinnän, jota käyttäjät luovat, lähettävät verkkoon tai jakelevat palvelujen kautta, mukaan lukien muun muassa tekstit, julkaisut, ääni- tai audiovisuaaliset viestit, koodit, komentosarjat, kuviot, mallit, kartat, tiedostot tai muut resurssit tai asiakirjat, valokuvat, kuvat, videot tai muut ääni- tai audiovisuaaliset teokset sekä kaikki palveluihin liittyvät palautteet tai ehdotukset. Käyttäjän tuottamaan sisältöön ei nimenomaisesti kuulu mukautettu sisältö (määritelty alla). Olet yksin vastuussa palvelujen kautta luomastasi, verkkoon lähettämästäsi tai jakelemastasi käyttäjän tuottamasta sisällöstä (”oma käyttäjän tuottama sisältö”), ja vakuutat meille, että oma käyttäjän tuottama sisältösi ei riko tätä sopimusta, mukaan lukien rajoituksetta kohdan 6 ehdot.

5.2. Oikeudet käyttäjän tuottamaan sisältöön. Säilytät kaikki mahdolliset sovellettavan lain mukaiset oikeutesi omaan käyttäjän tuottamaan sisältöösi. Jos sinulla on tällaisia oikeuksia omaan käyttäjän tuottamaan sisältöösi, mukaan lukien tekijänoikeus tai muut immateriaalioikeudet, vastineeksi sinulle tässä sopimuksessa myönnetyistä käyttöoikeuksista myönnät meille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, tekijänpalkkioista vapautetun, ei-yksinomaisen ja alilisensoitavan oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, muuttaa, sovittaa, luoda siihen perustuvia johdannaisteoksia, julkaista, jaella, lähettää, esittää julkisesti, viestiä yleisölle, esittää julkisesti ja muuten hyödyntää omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi palveluissa tai niiden kautta tai muuhun palveluihin liittyvään kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, mukaan lukien esimerkiksi palvelujen parantaminen, ilman korvausta tai ilmoitusta, omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi koskevien immateriaalioikeuksien koko keston ajan (mukaan lukien kaikki näiden oikeuksien uudelleen myöntämiset, palautukset ja laajennukset). Edellä mainittua rajoittamatta Take-Twolle tässä nimenomaisesti myönnetyt oikeudet sisältävät Take-Twon oikeuden sallia muiden käyttäjien käyttää omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi osana palvelujemme hoitoa. Luomalla, lähettämällä verkkoon tai jakelemalla omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi palveluihin tai palvelujen kautta vakuutat meille, että sinulla on yksinomainen ja rasitteeton oikeus omaan käyttäjän tuottamaan sisältöösi ja että nämä meille tässä kohdassa myöntämäsi oikeudet ja näiden oikeuksien hyödyntämisemme eivät riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

5.3. Mukautettu sisältö. Joidenkin palvelujemme avulla voit käyttää työkalujamme, muokkausohjelmistoamme, pelin sisäisiä toimintojamme tai muita tarjoamiamme ominaisuuksia (”työkalumme”) muokataksesi sisältöä (esimerkiksi) luodaksesi mukautettuja tasoja, karttoja, pelin sisäisiä resursseja, malleja, asusteita, merkkejä, tunnuksia ja värejä, kursseja, pelejä tai muuta sisältöömme perustuvaa sisältöä (”mukautettu sisältö”). Mukautettu sisältö sisältää rajoituksetta kaiken sisällön, joka on luotu käyttämällä työkalujamme, mukaan lukien pelin sisäiset resurssit, kartat, näyttökuvat, videot, pelin sisäiset äänet, pelileikkeet ja suoratoistot. Saat käyttää mukautettua sisältöä vain palvelujen kanssa ja/tai vain valtuuttamallamme tavalla. Olet yksin vastuussa luomastasi mukautetusta sisällöstä ja hyväksyt, että kyseinen mukautettu sisältö ei riko tätä sopimusta, mukaan lukien rajoituksetta kohdan 6 ehdot.

5.4. Oikeudet mukautettuun sisältöön. Take-Two pidättää itselleen kaikki sovellettavan lain mukaiset oikeudet ja omistusoikeuden kaikkeen mukautettuun sisältöön. Jos sovellettavan lain mukaan luomalla mukautettua sisältöä saat aikaan sen, että sinulla on immateriaalioikeuksia kyseiseen mukautettuun sisältöön, vastineeksi sinulle tässä sopimuksessa myönnetyistä oikeuksista siirrät meille täten vapaasti tällaisen mukautetun sisällön luomisen yhteydessä kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet tähän mukautettuun sisältöön, mukaan lukien rajoituksetta kaikki immateriaalioikeudet kaikkialla maailmassa näiden immateriaalioikeuksien koko keston ajaksi (mukaan lukien kaikki näiden oikeuksien uudelleen myöntämiset, palautukset ja laajennukset). Jos edellä mainitusta siirrosta huolimatta säilytät jostakin joitakin immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia mukautettuun sisältöön, myönnät meille peruuttamattoman maailmanlaajuisen, tekijänpalkkioista vapautetun, ei-yksinomaisen ja alilisensoitavan oikeuden käyttää, toisintaa, muokata, muuttaa, sovittaa, luoda siihen perustuvia johdannaisteoksia, julkaista, jaella, lähettää, esittää julkisesti, viestiä yleisölle, esittää julkisesti ja muuten hyödyntää tällaista mukautettua sisältöä palveluissa tai niiden kautta tai mihin tahansa muuhun palveluihin liittyvään kaupalliseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, mukaan lukien esimerkiksi palvelujen parantaminen, ilman korvausta tai ilmoitusta, tähän mukautettuun sisältöön liittyvien immateriaalioikeuksien koko keston ajaksi (mukaan lukien kaikki näiden oikeuksien uudelleen myöntämiset, palautukset ja laajennukset). Edellä mainittua rajoittamatta Take-Twolle tässä sopimuksessa myönnetyt oikeudet sisältävät nimenomaisesti Take-Twon oikeuden sallia muiden käyttäjien käyttää tällaista mukautettua sisältöä osana palvelujemme hoitoa.

5.5. Sisällön moderointi, oikeus poistaa. Meillä ei ole velvollisuutta isännöidä, ylläpitää, tukea tai jaella mitään omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi tai luomaasi mukautettua sisältöä. Emme ole välttämättä tarkastaneet emmekä ole velvollisia valvomaan aktiivisesti mitään palvelujen kautta mahdollisesti saatavilla olevaa käyttäjän tuottamaa sisältöä tai mukautettua sisältöä. Emme vahvista minkään käyttäjän tuottaman sisällön tai mukautetun sisällön turvallisuutta, laatua tai alkuperäisyyttä. Käyttäjän tuottama sisältö ja mukautettu sisältö eivät edusta Take-Twon tai sen johdon, työntekijöiden tai kenenkään muun meihin liittyvän henkilön näkemyksiä. Ymmärrät, että voimme muokata, poistaa näkyvistä, salata, estää, piilottaa tai poistaa minkä tahansa tai kaiken käyttäjän tuottaman sisällön tai mukautetun sisällön ja ilmoittaa kaikesta laittomasta käyttäjän tuottamasta sisällöstä tai mukautetusta sisällöstä ja niihin liittyvät käyttäjätiedot asiaankuuluville viranomaisille. Sovellettavan lain mukaisten velvollisuuksiemme mukaisesti, jos ryhdymme kielteisiin toimiin omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi tai palveluista luomaasi mukautettua sisältöä vastaan, jäädytämme tai kiellämme tilisi tai muutoin rajoitamme pääsyäsi joihinkin tai kaikkiin palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin tai tilillesi oman käyttäjän tuottama sisältösi tai luomasi mukautetun sisällön vuoksi, pyrimme ilmoittamaan sinulle asiasta.

6. Käyttäjän säännöt.

Tämän kohdan 6 tarkoituksiin ”palvelut” sisältävät virtuaaliset kohteet ja tilisi, ja ”materiaali” tarkoittaa omaa käyttäjän tuottamaa sisältöäsi ja kaikkea luomaasi mukautettua sisältöä.

6.1. Ei lainvastaista toimintaa tai luvatonta kaupallista hyödyntämistä. Suostut siihen, että

(1) käytät palveluja vain laillisiin tarkoituksiin sovellettavien lakien mukaisesti.

(2) et käytä palveluja minkään rahallisen vedon tai muun arvokkaan yhteydessä, ellei Take-Two salli tällaista toimintaa erillisillä, nimenomaisilla kirjallisilla ehdoilla.

(3) käytät palveluja omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi, etkä hyödynnä palveluja kaupallisesti, elleivät Take-Two salli tällaista toimintaa erillisillä, nimenomaisilla kirjallisilla ehdoilla. Tämä sisältää minkä tahansa palveluista otetun keräykseen, myyntiin, tai vaihtoon osallistumisen, sen mahdollistamisen tai siihen kannustamisen (mukaan lukien esimerkiksi virtuaaliset kohteet tai tilit), joita Take-Two ei ole nimenomaisesti valtuuttanut, luvattoman yhteyden palveluihin edistämisen, luomisen, tai ylläpitämisen (mukaan lukien luvaton palvelin, joka muuttaa, jäljittelee, tai muuten muodostaa yhteyden johonkin palveluista) ja virtuaalisten kohteiden hintaerojen luomisen tai niiden hyödyntämiseen osallistumisen millä tahansa tavalla (esimerkiksi oikean rahavaluutan hintojen välillä).

6.2. Kunnioita immateriaaliomaisuutta. Suostut olemaan käyttämättä palveluja sellaisen materiaalin luomiseen, verkkoon lähettämiseen tai jakelemiseen, joka loukkaa jonkin kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia tai muutoin rikkoo kohdan 5 ehtoja.

6.3. Käytännesäännöt. Suostut siihen, että

(1) et käytä sopimattomia tai luvattomia keinoja häiritäksesi tai vaikuttaaksesi haitallisesti kenenkään muun käyttäjän kykyyn käyttää palveluja tarkoitetulla tavalla, saadaksesi epäreilun peliedun tai hankkiaksesi pääsyn virtuaalisiin kohteisiin tai muuhun sisältöön, johon sinulla ei ole voimassa olevaa oikeutta. Tähän sisältyvät petosten, luvattomien laajennusten, tietomurtojen, toimintahäiriöiden tai muiden teknisten heikkoutta hyödyntävien ohjelmien käyttö sekä tietojen kalastelu, huijaus ja käyttäjän manipulointi.

(2) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi jotain materiaalia, joka rikkoo tai loukkaa toisen henkilön yksityisyyttä. Tähän sisältyy ”doksaus” eli tietojen jakaminen tai jakamisella uhkaaminen toisen henkilön kiusaamiseksi, pelottelemiseksi, vahingoittamiseksi tai häiritsemiseksi.

(3) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi mitään materiaalia, joka on tietoisesti tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa, virheellistä tai vilpillistä. Et saa käyttää palveluja roskapostin lähettämiseen, so. toistuvasti tai ajoittain väärinkäyttää viestintäkanavaa tavalla, joka häiritsee tai haittaa palvelujen toimintaa, mainostaa jotain kolmannen osapuolen tuotetta tai palvelua tai vaikuttaa haitallisesti jonkun muun käyttäjän kykyyn käyttää palveluja tarkoitetulla tavalla.

(4) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia, joka sisältää todellisia tai järkyttävän realistisia esityksiä tai kuvauksia verestä, kohtuuttomasta väkivallasta, kidutuksesta tai eläimiin kohdistuvasta julmuudesta. Tämä sisältää kaikki kuvaukset tällaisesta sisällöstä riippumatta siitä, onko materiaali aitoa vai käsiteltyä mediaa, animaatiota, tietokoneella tuotettua kuvastoa tai muuta digitaalista tuotantoa.

(5) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia tai osallistuaksesi toimintaan, joka kuvaa tai edistää toisen henkilön syömishäiriötä, itsemurhaa tai muita fyysisiä itsetuhoisia tekoja tai yrittää normalisoida ne, kannustaa niihin tai tietoisesti aiheuttaa ne. Tähän kuuluu materiaali tai toiminta, jonka kohtuudella katsotaan edistävän tai rohkaisevan toista henkilöä fyysisesti vahingoittamaan itseään tai nälkiinnyttämään itsensä, käyttämään vaarallisia määriä alkoholia, huumeita tai muita aineita ja ryhtyvän itsensä vahingoittamiseen tai uhkaamaan sillä pelotellakseen, manipuloidakseen tai painostaakseen jotakuta toista.

(6) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia tai osallistuaksesi toimintaan, joka on loukkaavaa, kiusaavaa, häiritsevää tai jonka kohtuudella katsotaan olevan fyysinen tai suullinen uhka toista henkilöä kohtaan. Tähän kuuluu halventava materiaali ja toiminta, kuten leiriytyminen, häiriköinti, piikittely, poliisin kutsuminen uhrin luokse tai muu loukkaava pelin sisäinen käytös.

(7) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia tai osallistuaksesi pornografiseen, säädyttömään tai seksuaalisesti häiritsevään toimintaan. Tähän kuuluu pyytämättömän tai ei-toivotun seksuaalisesti vihjailevan materiaalin jakeleminen, toisen henkilön pyytämättömään tai ei-toivottuun seksualisointiin osallistuminen, uhkailu tai hyökkäykset toisen henkilön todellisen, näennäisen tai oletetun seksuaalisuuden tai seksuaalisen toiminnan perusteella tai toisen henkilön seksuaalisesti vihjailevan tai yksiselitteisen sisällön luvaton jakaminen ilman hänen suostumustaan (ts. ”kostoporno”).

(8) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia, joka kuvaa tai edistää alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä tai yrittää normalisoida sen, kannustaa siihen tai tietoisesti aiheuttaa sen. Tämä käsittää materiaalin, joka seksualisoida jollain tavalla alaikäisiä, mukaan lukien todellinen tai manipuloitu media, animaatio, tietokonepohjainen kuvantaminen tai muu digitaalinen tuotanto, osallistuminen tai yrittäminen osallistua seksuaalisesti vihjailevaan tai yksiselitteiseen viestintään alaikäisen kanssa ja seksuaalisesti vihjailevan tai yksiselitteisen materiaalin pyytäminen alaikäiseltä tai tällaisen materiaalin jakaminen alaikäiselle.

(9) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia tai toimia tavalla, joka on vihapuhetta tai -käytöstä, jonka määrittelemme millaiseksi tahansa ilmaisuksi, jonka kohtuudella katsotaan hyökkäävän tai edistävän vihaa tai väkivaltaa henkilöä tai ryhmää kohtaan jonkin seuraavista ominaisuuksista perusteella: ikä, ihonväri tai rotu, vammaisuus, etninen tausta, sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti, kansallinen alkuperä tai maahanmuuttaja-asema, uskonnollinen vakaumus, sukupuolisuus tai seksuaalinen suuntautuminen, asepalvelus yhteiskunnallis-taloudellinen asema, tila tai kasti tai paino, koko tai kehon tyyppi.

(10) et käytä palveluja luodaksesi, lähettääksesi verkkoon tai jaellaksesi materiaalia tai toimia tavalla, joka kuvaa, edistää tai tukee väkivaltaisia ääriliikkeitä tai terrorismia. Tähän sisältyvät kaikki materiaalit tai toiminta, jonka voidaan kohtuudella katsoa hyväksyvän tai tukevan ääriliikkeiden väkivaltaa tai tällaisten tekojen tekijöitä tai edistävän ääri-ideologioita tai salaliittoteorioita, jotka kannustavat tai yllyttävät väkivaltaan muita kohtaan.

(11) noudatat kaikkia lisäsääntöjä, jotka on määritelty yksittäisissä yhteisön normeissa, joita saatetaan soveltaa tiettyjen pelien, sovellusten, tuotteiden tai verkkosivustojen käyttöösi palveluissa ja jotka kaikki sisällytetään tähän asiakirjaan viitteinä.

(12) edellä mainitun lisäksi et käytä palveluja minkään muun materiaalin luomiseen, lähettämiseen verkkoon tai jakeluun tai mihinkään muuhun toimintaan, joka on muutoin laitonta, tai käytä palveluja yrittääksesi tai juonitellaksesi tehdä jonkin näissä käytännesäännöissä määritellyn rikkomuksen.

6.4. Ei teknisten heikkoutta hyödyntävien ohjelmien käyttöä. Suostut siihen, että

(1) et käytä IP-välityspalvelua tai muita menetelmiä naamioidaksesi sijaintisi tai asuinpaikkasi, mukaan lukien rajoituksetta kiertääksesi maantieteelliset rajoitukset sisällön käytölle, käyttöoikeuksien valvonnan tai tekniset suojatoimet, tai ryhtyä toimiin, jotka ovat laittomia sovellettavan paikallisen lain perusteella.

(2) et käytä palveluja etäpalvelimen, virtuaalisen tietokoneen tai muun järjestelmän tai verkon kautta, ellei Take-Twon toimittamista erillisistä, nimenomaisista kirjallisista ehdoista muuta johdu, tai kopioi mitään sisältöä etäpalvelimeen, virtuaaliseen tietokoneeseen tai muuhun järjestelmään tai verkkoon, mukaan lukien rajoituksetta sellainen, joka mahdollistaa (tai jonka väitetään mahdollistavan) kyseisten palvelujen tai sisällön lataamisen tai suoratoiston yhteen tai useampaan erilliseen Internet-yhteyttä käyttävään laitteeseen.

(3) et käytä, edistä tai aseta saataville mitään virheitä, toimintahäiriöitä, heikkoutta hyödyntäviä ohjelmia, huijauksia, tietomurtoja, komentosarjoja, botteja, luvattomia laajennuksia tai muita menetelmiä, jotka on tarkoitettu toimimaan haitallisesti palvelujen kanssa, mukaan lukien rajoituksetta tämän sopimuksen rikkomiseksi, tietojen tai käyttäjätietojen keräämiseksi, järjestelmän haavoittuvuuksien hyödyntämiseksi, sisällön moderoinnin tai suodatusjärjestelmien kiertämiseksi tai muutoin palvelujen toiminnan sieppaamiseksi, uudelleenohjaamiseksi tai häiritsemiseksi.

(4) et takaisinmallinna, käännä lähdekielelle tai pura (paitsi jos sovellettavat EU:n direktiivistä 2009/24 tai muusta sovellettavasta laista johtuvat sovellettavat säädöksiin perustuvat poikkeukset sen sallivat), näytä, esitä, valmista palveluihin perustuvia johdannaisteoksia tai muutoin muokkaa palvelu kokonaan tai osittain ilman nimenomaista kirjallista ennakkosuostumustamme.

(5) et käytä palveluja minkään ohjelmiston, komentosarjan, koodin tai muun tiedon (mukaan lukien muun muassa virukset, madot, aikabotit, peruutusbotit, troijalaiset, tietomurrot tai muu haitallinen koodi) jakelemiseen, lähettämiseen verkkoon tai välittämiseen palvelujen muokkaamiseksi tai muuttamiseksi millään luvattomalla tavalla tai tällaisten tietojen välittämiseen.

6.5. Rikkomusten tukeminen tai kannustaminen. Suostut olemaan antamatta olennaista tukea toisen käyttäjän tämän sopimuksen rikkomukseen tai yrittämään rikkomukseen. Tähän sisältyy taloudellisen tuen, osaamisen, asiantuntemuksen tai muun avun tarjoaminen tai toistuva kannustaminen toimimaan tämän sopimuksen vastaisesti.

6.6. Sovellettavuus työntekijöihin, asiamiehiin ja alihankkijoihin. Selkeyden vuoksi tämän kohdan 6 toimintaa ja käyttäytymistä koskevat säännöt koskevat viestintääsi ja vuorovaikutustasi Take-Twon työntekijöiden, asiamiesten ja alihankkijoiden kanssa, mukaan lukien rajoituksetta henkilöt asiakastuessamme, suunnitteluosastollamme, turvallisuusosastollamme tai yhteisötiimeissämme.

6.7. Rikkomusten seuraamukset. Jos rikot sopimusta, mukaan lukien rajoituksetta tämän kohdan 6 käyttäjän sääntöjä (sellaisina kuin ne ovat muutettuina aika ajoin), Take-Two pidättää oikeuden ryhtyä kielteisiin toimiin sinua vastaan, mukaan lukien rajoituksetta osan tai kaiken tiliisi liittyvän pelin sisäisen edistymisen nollaaminen, pääsysi joihinkin tai kaikkiin palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin tai tilillesi keskeyttäminen, pääsysi joihinkin tai kaikkiin palveluihin tai virtuaalisiin kohteisiin lopettaminen tai tilisi sulkeminen alla olevien irtisanomista koskevien määräysten mukaisesti, estämisesi luomasta tiliä tai pääsemästä palveluihin tulevaisuudessa tai ryhtyminen asianmukaisiin oikeustoimiin tämän sopimuksen tai muiden sovellettavan lain mukaisten oikeuksiemme toimeenpanemiseksi. Saatamme ilmoittaa poliisille tai muulle valtion virastolle tai sääntelyelimelle ja antaa asiaan liittyvät henkilötiedot tietosuojakäytännössämme esitetyllä tavalla, jos rikkomukseen liittyy uhka sinun tai muiden hengelle tai turvallisuudelle tai jotakin muuta toimintaa, jonka uskomme olevan lainvastaista. Pidätämme oikeuden ryhtyä sinuun kohdistuviin kielteisiin toimiin kolmansilta osapuolilta, kuten muilta käyttäjiltä, poliisilta, valtion virastoilta tai muilta sääntelyviranomaisilta, mahdollisesti saamiemme tietojen perusteella. Emme ole korvausvastuussa mistään sinun tai kenenkään muun käyttäjän tekemästä tämän sopimuksen rikkomuksesta.

6.8. Valvonta, käyttäjätyökalut ja automatisoidut järjestelmät. Voimme aktiivisesti valvoa (mutta emme ole velvollisia valvomaan) palvelujen käyttöä eri tarkoituksiin, mukaan lukien huijaamisen ja tietomurtojen estäminen, tämän sopimuksen noudattamisesi varmistaminen, tämän sopimuksen ehtojen toimeenpano ja palvelujen parantaminen.

Palveluissa voidaan käyttää moderointi- ja suodatusjärjestelmiä, kuten automaattisia sanasuodattimia ja sisällön tai symbolien tunnistusohjelmistoa, joiden tarkoituksena on estää tai lopettaa tämän sopimuksen vastaisen materiaalin jakelu. Palvelut voivat myös sisältää työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat hallita vuorovaikutustaan muiden käyttäjien kanssa, kuten sallia käyttäjien hyväksyä pelin sisäisen tekstikeskustelun tai ääniviestinnän tai sallia käyttäjien ”mykistää” tai estää muut käyttäjät. Palveluissa voi olla pelin sisäisiä tai erityisten tukiverkkosivustojen kautta toimivia raportointityökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa käytännesääntöjen rikkomuksista tarkastustamme varten.

Edellä kuvatut toiminnot ja työkalut voivat sisältää algoritmeja, tekoälyä, koneoppimista tai muita automatisoituja järjestelmiä, jotka auttavat meitä saavuttamaan tässä kohdassa selostetut tarkoitukset siinä mittakaavassa ja laajuudessa, joka tarvitaan palvelujen tehokkaaseen ylläpitoon käyttäjiämme varten.

Moderointi- ja suodatusjärjestelmät voivat vaihdella eri palveluissa, mukaan lukien tietyn palvelun sisällön, ikäluokituksen tai kohdeyleisön mukaan. Lisätietoja siitä, kuinka valvomme palvelujen käyttöä ja keräämme tietoja siitä, on tietosuojakäytännössämme. Lisätietoja käytäntöjemme rikkomuksista ilmoittamisesta on asiakastuessamme.

7. Sisällöstä ilmoittaminen, pyynnöt poistaa näkyvistä, laki tekijänoikeuksista Internetissä.

7.1. Haitallinen tai laiton sisältö. Jos olet tietoinen palveluissa saatavissa olevasta käyttäjän tuottamasta sisällöstä tai mukautetusta sisällöstä, joka rikkoo tämän sopimuksen kohdassa 6 olevia käyttäjän sääntöjä, mukaan lukien käytännesäännöt, voit ilmoittaa meille pelissä tai asiaan liittyvillä asiakastukiverkkosivustoillamme olevien raportointityökalujen avulla. Lisätietoja käyttäjän sääntöjen vastaisesta käyttäjän tuottamasta sisällöstä tai mukautetusta sisällöstä ilmoittamisesta on asiakastuessamme. Lähettämällä tällaisen ilmoituksen meille vahvistat, että uskot vilpittömästi, että ilmoittamasi käyttäjän tuottama sisältö tai mukautettu sisältö rikkoo sopimusta, ja että ilmoituksessasi annetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä.

7.2. Tekijänoikeuden tai tavaramerkin loukkausta koskeva ilmoitus. Vastaamme tekijänoikeuden loukkauksia koskeviin ilmoituksiin, jotka täyttävät lain tekijänoikeuksista Internetissä, 17 Yhdysvaltain lainsäädännön 512 (”DMCA”) pykälä, vaatimukset. Jos uskot, että jokin sisältö, käyttäjän tuottama sisältö, mukautettu sisältö tai muu palvelujen osa muodostaa tekijänoikeuden loukkauksen tai tavaramerkkisi väärinkäytön, lähetä ilmoitus väitetystä loukkauksesta nimetylle asiamiehellemme ja anna siinä seuraavat kirjalliset tiedot:

(1) nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi,

(2) yksityiskohtainen kuvaus tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta, jonka tekijänoikeutta väität loukatun,

(3) URL-osoite tai yksityiskohtainen selostus siitä, missä materiaali, jonka väität loukkaavan, sijaitsee,

(4) lausuntosi, että olet vilpittömästi sitä mieltä, että tekijänoikeuden haltija tai sen asiamies ei ole valtuuttanut riidanalaista käyttöä tai sovellettava laki ei salli sitä,

(5) rikosoikeudellisesti sitova lausuntosi, että ilmoituksessasi olevat tiedot ovat paikkansapitäviä ja että olet tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien haltijan puolesta, ja

(6) kyseisten tekijänoikeuksien haltijan tai hänen puolestaan toimimaan valtuutetun henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

Nimetyn asiamiehemme yhteystiedot ovat seuraavat:

Palveluntarjoaja: Take-Two Interactive Software, Inc.

Postiosoite: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

Yhdysvallat

Attention: DMCA Takedown Notice

Puhelin: +1 (646) 536 2842

Sähköpostiosoite: [email protected]

Huomaa, että lain tekijänoikeuksista Internetissä mukaan saatat olla korvausvastuussa vahingoista (mukaan lukien kulut ja asianajopalkkio), jos tietoisesti esität väärin, että materiaali tai toiminta loukkaa oikeuksia. Huomaa myös, että ilmoituksessasi tekijänoikeuden loukkauksesta annetut tiedot voidaan toimittaa henkilölle, joka on vastuussa väitetysti loukkaavasta materiaalista.

7.3. Toistuvia oikeudenloukkauksia koskeva käytäntö. Jos rikot toistuvasti tätä sopimusta, esimerkiksi loukkaamalla immateriaalioikeuksiamme, rikkomalla käytännesääntöjämme tai loukkaamalla kolmansien osapuolten oikeuksia, pidätämme oikeuden ryhtyä kielteisiin toimiin sinua vastaan, mukaan lukien rajoituksetta pääsysi joihinkin tai kaikkiin palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin ja/tai tilillesi keskeyttäminen, tilisi sulkeminen alla olevien irtisanomista koskevien määräysten mukaisesti, estämisesi luomasta tiliä tai pääsemästä palveluihin tulevaisuudessa tai ryhtyminen asianmukaisiin oikeustoimiin tämän sopimuksen tai muiden sovellettavan lain mukaisten oikeuksiemme toimeenpanemiseksi.

8. Päivitykset ja toiminnot.

8.1. Päivitykset ja muutokset. Voimme toimittaa palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin tai tiliisi korjaustiedostoja, päivityksiä tai parannuksia, joita saatetaan tarvita palvelujen käytön jatkamiseen, mukaan lukien automaattiset tai taustapäivitykset, ilmoittamatta sinulle. Tällaisiin päivityksiin sovelletaan tätä sopimusta, ellei päivitysten mukana esitetä muita ehtoja, jolloin noita muita ehtoja sovelletaan. Meillä ei ole velvollisuutta laittaa päivityksiä saataville. Emme takaa, että tuemme sitä järjestelmän tai laitteen versiota, johon olet hankkinut käyttöoikeuden johonkin palvelujen osaan tai jonka palvelujen osan olet hankkinut tai ostanut, ellemme ole esittäneet yhteensopivuutta koskevia väittämiä. Saatamme ajoittain ilman sinulle aiheutuvia lisäkustannuksia muokata tai muuttaa kokonaan tai osittain mitä tahansa palveluamme, virtuaalisia kohteitamme ja/tai tiliäsi tai keskeyttää ne kokonaan tai osittain pätevästä syystä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi palvelujemme, virtuaalisten kohteiden tai tilisi kehittäminen, (kuten uusien palvelujen, virtuaalisten kohteiden tai sisällön tarjoaminen), pelien tasapainottamiseen tarvittavat muutokset, virheiden korjaaminen tai heikkoutta hyödyntävien ohjelmien estäminen tai torjunta, muutokset, jotka ovat tarpeen uuden teknisen ympäristön tai käyttäjien määrän lisääntymisen tai vähenemisen vuoksi, epäilty tai todellinen immateriaalioikeuksien loukkaus, kolmansilta osapuolilta saamiemme käyttöoikeuksien muutokset tai muut kolmansien osapuolten vaatimustenmukaisuusvaatimukset, kolmansien osapuolten kanssa solmimiemme sopimusten irtisanominen mistä tahansa syystä, kolmannen osapuolen palvelun tai toiminnon, joka on osa palvelujamme, virtuaalista tuotettamme tai tiliäsi tai liittyy niihin, muutokset tietyissä todennettavissa olevissa avomarkkinoiden kustannuksissa, tarpeelliset parannukset tai käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten turvallisuus tai muut olennaiset oikeudelliset, sääntelylliset tai turvallisuussyyt.

8.2. Automaattisesti tuotetut pelaajat. Osana palveluja saatamme tarjota sinulle mahdollisuuden pelata ystäviesi tai muiden yhteensopivien vastustajien kanssa. Sen varmistamiseksi, että sinulla on saatavilla vastustajia oikealla taitotasolla, jotkut näistä yhteensopivista vastustajista saattavat olla automaattisesti tuotettuja, tietokoneohjattuja pelaajia, jotka näyttävät oikeilta ihmisiltä ja pelaavat kuin oikeat ihmiset.

8.3. Saatavuus. Palvelut, virtuaaliset tuotteet, sisältö tai tilisi voidaan tarjota rajoitetun ajan, tai ne voivat vaihdella alueesi tai laitteesi mukaan. Jos vaihdat aluetta, sovellettavan lain mukaisia siirrettävyysvelvoitteitamme rajoittamatta ja riippuen sopimuksestasi asianomaisen digitaalisen myymälän kanssa, sinun on ehkä hankittava uudelleen tiettyjä palveluja, virtuaalisia kohteita tai sisältöä, joista olet maksanut tai jotka olet hankkinut aiemmalla alueellasi. Vastaavasti, jos vaihdat aluetta, et ehkä voi enää käyttää tiettyjä palveluja, sisältöä tai virtuaalisia kohteita, joihin pääsit aiemmalla alueellasi, jos nuo palvelut, sisältö tai virtuaaliset kohteet ovat kiellettyjä uudella alueellasi sovellettavassa lainsäädännössä.

8.4. Kolmansien osapuolten palvelut. Sinulla voi olla mahdollisuus palvelujen kautta käyttää tai ottaa käyttöön sisältöä, ohjelmistoja, sovelluksia, tuotteita, verkkosivustoja, alustoja, toimintoja ja palveluja, joita operoivat kolmannet osapuolet, jotka eivät ole osa Take-Twota tai muutoin hallinnassamme (”kolmannen osapuolen palvelut”). Jos päätät käyttää tällaisia kolmannen osapuolen palveluja tai asioida tai muuten olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa, ymmärrät, että ohjaat asianomaisen kolmannen osapuolen tahon asettamaan nämä kolmannen osapuolen palvelut saatavillesi. Olet vastuussa kanssakäymisistäsi kolmansien osapuolten kanssa. Kun käytät kolmannen osapuolen palveluja palvelujemme avulla, kaikki kolmannen osapuolen palveluihin liittyvät sovellettavat käyttöehdot koskevat kyseisen kolmannen osapuolen palvelun käyttöäsi. Emme tue mitään palveluissa tai niiden kautta saataville asetettua tai markkinoitua kolmannen osapuolen palvelua. Emme myönnä sinulle mitään immateriaalioikeuksia osana kolmannen osapuolen palveluja, emmekä ole vastuussa tai korvausvelvollisia sinulle tai muille mistään kolmannen osapuolen palveluista tai tuloksista, tiedoista, sisällöstä tai vuorovaikutuksista, joita saatat kohdata niiden käytön aikana. Jos sinulla on tällaisia kolmannen osapuolen palveluja käyttäessäsi ongelmia, jotka liittyvät tuloksiin, tietoihin, sisältöön tai vuorovaikutukseen, sinun tulee osoittaa asia kyseisten kolmannen osapuolen palvelujen tarjoajalle.

8.5. Internet-pohjaiset palvelut. Palvelut voivat edellyttää Internet-yhteyttä langattoman verkon tai matkapuhelinverkon kautta, joten ne voivat saada tiettyjä vakiotietoja laitteesta, järjestelmästä ja ohjelmistosta, joita käytät muodostaaksesi yhteyden palveluihin. Keräämme ja käytämme tällaisia tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Olet yksin vastuussa Internet-yhteytesi ylläpidosta ja luotettavuudesta omalla kustannuksellasi ja kaikista käyttömaksuista, joita voi aiheutua palvelujen käytöstäsi langattoman tai matkapuhelinverkon kautta.

8.6. Kolmannen osapuolen mainonta. Jotkin palvelut voivat sisältää mainoksia kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai linkkejä niihin tai niiden sisältöön, tavaroihin, kampanjoihin tai palveluihin (”kolmansien osapuolten mainonta”). Emme ole vastuussa kolmannen osapuolen mainonnasta emmekä hallitse sen sisältöä, eikä tällaisen kolmannen osapuolen mainonnan sisällyttäminen palveluihin tarkoita sitä, että hyväksymme kyseisen kolmannen osapuolen mainonnan tai kolmannen osapuolen mainonnan tarjoajien verkkosivustot, sisällöt, tavarat, kampanjat, palvelut tai liiketoimintakäytännöt.

9. Velvollisuutesi meitä kohtaan.

Sitoudut suojaamaan Take-Twota kaikilta suorilta korvausvastuilta, vahingonkorvauksilta ja tappioilta, jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät niihin: (1) tämän sopimuksen rikkomisesi, (2) antamasi tiedot tai sisältö, jotka loukkaavat kolmannen osapuolen oikeuksia, kun käytämme niitä tämän sopimuksen mukaisesti ja/tai (3) laittomista toimistasi tai laiminlyönneistäsi. Voimme avustaa omalla kustannuksellamme puolustettaessa mitä tahansa asiaa, josta olet korvausvelvollinen, ja tällaisessa tapauksessa suostut tekemään yhteistyötä kanssamme, ja ryhdymme kohtuullisiin toimiin tappioidemme vähentämiseksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse korvata Take-Twolle mitään korvausvastuuta, vahinkoa tai tappiota, joka aiheutuu Take-Twon tai sen toimihenkilöiden, työntekijöiden, alihankkijoiden tai asiamiesten tuottamuksellisista teoista tai laiminlyönneistä, petoksesta tai tahallisesta laiminlyönnistä tai niihin liittyen, tai siltä osin kuin et ole vastuussa rikkomuksesta.

Olet yksin vastuussa kaikista kolmannen osapuolen kustannuksista, joita sinulle aiheutuu palvelujen, virtuaalisten kohteiden tai tilisi käytöstä.

10. Irtisanominen.

Voit lopettaa palvelujen, virtuaalisten kohteiden tai tilisi käytön milloin tahansa ja irtisanoa tämän sopimuksen tuhoamalla tai poistamalla kaikki hallussasi olevien materiaalien tai ohjelmistojen kappaleet ja/tai poistamalla tilisi. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan tilisi ja henkilötietosi milloin tahansa tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Kaikkien sinulle toistaiseksi tarjottujen palvelujen, virtuaalisten kohteiden ja/tai tilin osalta meillä on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja pääsysi palveluihin, virtuaalisiin kohteisiin ja tiliisi tai lopettaa kyseisten palvelujen tarjoaminen milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan. Jos meillä on kohtuulliset keinot ottaa sinuun yhteyttä, pyrimme mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sinulle kohtuullisesti etukäteen tällaisesta voimaan tulevasta palvelujen irtisanomisesta tai lopettamisesta. Jos etukäteen ilmoittaminen ei ole käytännössä mahdollista, pyrimme ilmoittamaan sinulle viipymättä jälkikäteen. Jos vakinainen asuinpaikkasi on Saksassa, molempien osapuolten oikeus irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa hyvästä syystä pysyy muuttumattomana. Hyvä syy on olemassa, jos irtisanovan osapuolen, ottaen huomioon kaikki yksittäisen tapauksen olosuhteet ja punniten molempien osapuolten etuja, ei voida kohtuudella odottaa jatkavan sopimussuhdetta sen sovittuun päättymiseen tai irtisanomisajan päättymiseen saakka.

Voimme välittömästi lopettaa tai keskeyttää oikeutesi päästä mihin tahansa palvelujen, virtuaalisten kohteiden, sisällön ja/tai tilisi osaan, jos rikot tätä sopimusta, käytät palveluja, virtuaalisia kohteita tai tiliäsi vilpillisesti, laittomasti tai muulla tavalla kuin sen aiottuun tarkoitukseen, käynnistät meille epäedullisen menettelyn meitä vastaan, tai jos olemme lakisääteisesti velvoitettuja tekemään niin. Jos päätämme irtisanoa tai keskeyttää oikeutesi käyttää joitakin tai kaikkia palveluja, virtuaalisia kohteita tai tiliäsi, pyrimme ilmoittamaan sinulle etukäteen tällaisesta irtisanomisesta tai keskeytyksestä, ellei toimenpidettä suoriteta lakisääteisen velvoitteen mukaisesti, joka ei edellytä meitä ilmoittamaan sinulle tai jos se ei ole meille käytännössä mahdollista.

Ymmärrät ja hyväksyt, että jos tämä sopimus irtisanotaan (tai jos lopetamme oikeutesi käyttää palveluja, virtuaalisia kohteita, sisältöä tai tiliäsi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti), sinulle tämän sopimuksen nojalla (tai näiden palvelujen, virtuaalisten kohteiden, sisällön tai tilin osalta) myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi.

11. Varoitus valoherkkyyden aiheuttamista kohtauksista.

Hyvin pieni osa ihmisistä voi saada epileptisiä kohtauksia altistuessaan tietynlaisille valokuvioille tai vilkkuville valoille, mukaan lukien joillekin tietyissä videopeleissä esiintyville visuaalisille tehosteille. Oireita voivat kokea myös henkilöt, joilla ei ole ollut epilepsiaa tai valoherkkyyttä. Jos sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi on epilepsia tai valoherkkyyttä, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin pelaat videopelejämme.

Jos koet mitään seuraavista oireista pelatessasi jotain videopeliämme, lopeta videopelin käyttö välittömästi ja keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin jatkat pelaamista: huimaus, näön muutokset, silmien tai lihasten nykiminen, tietoisuuden menetys, sekavuus, jokin tahaton liike tai kouristukset.

12. Sekalaista.

12.1. Yleistä. Tämä sopimus yhdessä tässä asiakirjassa linkitettyjen asiakirjojen tai käytäntöjen kanssa on koko palvelujen käyttöäsi koskeva sopimus sinun ja meidän välillämme (mukaan lukien virtuaaliset kohteet ja tilisi). Se korvaa kaikki aiemmat niiden käyttöäsi koskevat kirjalliset sopimukset sinun ja meidän välillämme. Hyväksyt, että voimme siirtää tämän sopimuksen kokonaan tai osittain milloin tahansa. Jos siirtomme johtaa meidän muuttumiseemme sopijapuolena, sinulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus. Et saa siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi etkä siirtää mitään palvelujen, virtuaalisten kohteiden tai tilisi käyttöoikeuksia. Jos vakinainen asuinpaikkasi on Saksassa, edellinen virke ei koske mitään tästä sopimuksesta johtuvia rahallisia vaateita, joita sinulla saattaa olla meitä vastaan. Jos jokin tämän sopimuksen ehto katsotaan jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa muokataan vain siinä määrin kuin on tarpeen sen tekemiseksi täytäntöönpanokelpoiseksi, tai se poistetaan sopimuksesta kokonaan, ja tämän sopimuksen muut määräykset pysyvät voimassa. Kohdat 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8–15 ja ne, jotka ovat luonteeltaan voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen jälkeen. Kumpikin osapuoli voi luovuttaa tähän sopimukseen tai palvelujen käyttöön liittyviä tietoja tarpeen mukaan lain, määräyksen, oikeusprosessin tai viranomaispyynnön toteuttamiseksi.

12.2. Vientilait. Sinun on noudatettava kaikkia palveluja, virtuaalisia kohteita tai tiliä koskevia sovellettavia kotimaisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -määräyksiä (joita voidaan muuttaa ajoittain), jotka sisältävät kohteita, käyttäjiä ja käyttöä koskevia rajoituksia. Sitoudut olemaan käyttämättä, viemättä, jälleenviemättä, lataamatta verkosta tai muutoin siirtämättä mitään palvelujen, virtuaalisten kohteiden tai tilisi osaa mihinkään maahan (tai sen kansalaiselle tai asukkaalle), jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon, tai kenellekään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön luettelossa erityisesti nimetyistä kansalaisista ja estetyistä henkilöistä tai muussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston (OFAC) hallinnoimassa pakoteluettelossa olevalle henkilölle. Vakuutat ja takaat, että et ole kauppasaarron kohteena olevassa maassa, sen hallinnassa tai sen kansalainen tai asukas ja että et ole erityisesti nimetty kansalainen tai estetty henkilö.

13. Ota meihin yhteyttä.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita palveluista, virtuaalisista kohteista, tilistäsi tai tästä sopimuksesta, käy Take-Twon asiakastuessa ja lähetä tukipyyntö. Take-Twon asiakastuki tarjoaa yhden yhteyspisteen, jonka avulla voit viestiä Take-Twon kanssa.

Poliisin, sääntelyviranomaisten, kansallisten viranomaisten ja luotettujen ilmoittajien, jotka haluavat ottaa yhteyttä Take-Twohun, on käytävä Take-Twon lainvalvonnassa ja noudatettava siinä annettuja ohjeita viestiäkseen Take-Twon kanssa ja antaakseen sille voimassa olevan tiedoksiannon. Take-Twon lainvalvonta tarjoaa yhden yhteyspisteen, jonka avulla poliisi, sääntelyviranomaiset, kansalliset viranomaiset ja luotetut ilmoittajat voivat viestiä Take-Twon ja sen laillisten edustajien kanssa.

14. Sovellettava laki, riidat ja korvausvastuu: Australia, Sveitsi, ETA-alue ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Jos asut vakinaisesti Australiassa, Sveitsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jollakin Euroopan talousalueen alueella, tämän kohdan 14 ehtoja sovelletaan Take-Twon kanssa solmimaasi oikeudelliseen sopimukseen. Jos asut vakinaisesti näiden alueiden tai lainkäyttöalueiden ulkopuolella, katso kohta 15 alla.

14.1. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue. Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan asuinmaasi lakeja lainvalintasäännöistä riippumatta. Yksinomainen toimivalta kaikissa riita-asioissa on vakinaisen asuinmaasi toimivaltaisilla tuomioistuimilla.

14.2. Vastuumme rajoitukset. TAKE-TWO EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA TAI YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ JOHTUVIEN VELVOITTEIDENSA RIKKOMISESTA, JOTKA JOHTUVAT PALVELUISTA TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN. MINKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE TARKOITUS SULKEA POIS MITÄÄN EITTÄMÄTTÖMIÄ OIKEUKSIA TAI VAHINGONKORVAUKSIA, JOITA EI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOIDA SULKEA POIS, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAUSVASTUU PETOKSESTA TAI KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TUOTTAMUKSESTAMME.

Jos jokin sovellettava laki määrää, että on tämän sopimuksen yhteydessä toimittamaamme tuotteeseen tai palveluun liittyvä takuu, ja vastuutamme siitä ja että korvausvastuutamme siitä, että emme noudata tätä takuuta, ei voida sulkea pois, mutta sitä voidaan rajoittaa, vastuumme tällaisesta noudattamatta jättämisestä rajoittuu (valintamme mukaan) tavaroiden toimituksen tapauksessa siihen, että korvaamme tuotteet tai toimitamme vastaavat tavarat, korjaamme tavarat tai suoritamme sinulle täyden tai osittaisen maksunpalautuksen tai jos palveluja toimituksen tapauksessa siihen, että toimitamme palvelut uudelleen tai suoritamme sinulle maksunpalautuksen käyttämättömästä osuudesta tai hyvityksen sen alentuneesta arvosta.

15. Sovellettava laki, riidat ja korvausvastuu: Yhdysvallat ja muu maailma.

Jos asut vakinaisesti Yhdysvalloissa tai jollain muulla alueella kuin Australiassa, Sveitsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jollakin Euroopan talousalueen alueella, tämän kohdan 15 ehtoja sovelletaan Take-Twon kanssa solmimaasi oikeudelliseen sopimukseen. Jos asut vakinaisesti Australiassa, Sveitsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jollakin Euroopan talousalueen alueella, katso kohta 14 yllä.

15.1. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue. Tämä sopimus on tehty New Yorkin osavaltiossa, siihen sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja, ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti lainvalintasäännöistä riippumatta. Ellei osiossa 15.5 nimenomaisesti toisin mainita, yksinomainen toimivalta kaikissa sinun ja Take-Twon välisissä riita-asioissa on New Yorkin piirikunnassa New Yorkissa sijaitsevilla osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimilla, ja sinä ja Take-Two hyväksytte henkilökohtaisen toimivallan ja luovutte kaikista vastalauseista näiden tuomioistuinten oikeuspaikkaa kohtaan.

15.2. Vastuuvapauslauseke. PALVELUT TARJOTAAN SINULLE ”SELLAISENAAN”, ”SAATAVUUDEN MUKAAN” JA ”KAIKKINE VIKOINEEN” SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. TAKE-TWO, DIGITAALINEN MYYMÄLÄ TAI KUKAAN MEIDÄN TAI SEN TOIMIHENKILÖISTÄ, JOHTAJISTA, ESIHENKILÖISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ, ASIAMIEHISTÄ TAI LISENSSINANTAJISTA EI ESITÄ MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUITA VÄITTEITÄ, TAKUITA, LUPAUKSIA TAI TAKAUKSIA OHJELMISTOSTA, SISÄLLÖSTÄ, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUISTA TAI MUISTA PALVELUISTA. TAKE-TWO TAI DIGITAALINEN MYYMÄLÄ EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA, KESKEYTYMÄTTÖMIÄ, OIKEA-AIKAISIA, TURVALLISIA, VIRHEETTÖMIÄ TAI VIRUKSETTOMIA. PAIKALLISEN LAKISI SALLIMISSA RAJOISSA TAKE-TWO JA JOKAINEN DIGITAALINEN MYYMÄLÄ SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA.

15.3. Rajoitettu laitteistotakuu. Takaamme palvelujen alkuperäiselle kuluttajaostajalle, että palvelut sisältävässä fyysisessä tallennusvälineessä (”tavarat”) ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä 90 päivän ajan ostopäivästä normaalissa käytössä. Jos tavarat todetaan viallisiksi 90 päivän kuluessa alkuperäisestä ostosta, sitoudumme korvaamaan maksutta soveltuvat vialliset tavarat sovellettavan 90 päivän ajanjakson kuluessa, kun vastaanotamme tavarat (postimaksu maksettu ja todiste ostopäivästä) niin kauan kuin olemme edelleen tavaroiden valmistaja. Jos tavaroita ei ole enää saatavilla, pidätämme oikeuden korvata ne samanarvoisilla tai arvokkaammilla tavaroilla. Tämä takuu rajoittuu alun perin toimittamiimme tavaroihin, eikä se koske normaalia kulumista. Tämä takuu ei ole voimassa, jos väitetty vika johtuu soveltuvien tavaroiden väärinkäytöstä, virheellisestä käsittelystä tai laiminlyönnistä. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄMÄ TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT.

Ota yhteyttä asiakastukeemme saadaksesi edellä mainittuun rajoitettuun takuuseen liittyvää apua.

15.4. Vastuumme rajoitukset. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, TAKE-TWO TAI MIKÄÄN DIGITAALINEN MYYMÄLÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VAROITTAVISTA, SEURAAMUKSELLISISTA TAI RANKAISEVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGONKORVAUKSISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT JÄRJESTELMÄN VIASTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ TAI VOITTOJEN, TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKETOIMINNAN TAI LIIKEARVON MENETYKSESTÄ, JOKA JOHTUU PALVELUISTA TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI NIIHIN LIITTYEN, JOHTUIVATPA NE SOPIMUKSESTA, OIKEUDENLOUKKAUKSESTA, ANKARASTA VASTUUSTA, SÄÄDÖKSESTÄ TAI MUUSTA OIKEUS- TAI KOHTUUSTEORIASTA.

Jos sinulla on perusteita periä palveluista tai tämän sopimuksen rikkomuksesta johtuvia vahingonkorvauksia, hyväksyt, että yksinomainen oikeussuojakeinosi rajoittuu suorien vahinkojen perimiseen ja että enimmäiskorvausvastuu rajoittuu 500 USD:hen tai summaan, jonka olet käyttänyt palveluihin, joista on kyse vaateessasi, vaateesi syntymistä edeltävien 24 kuukauden aikana, suuremman mukaan.

Tämän sopimuksen rajoitusten ja vastuuvapauslausekkeiden tarkoituksena ei ole rajoittaa korvausvastuuta tai muuttaa oikeuksiasi käyttäjänä, joita ei sovellettavan lain mukaan voida sulkea pois tai rajoittaa. Tämän sopimuksen osalta mitkään tiettyjen vahingonkorvausten poissulkemista tai rajoittamista koskevat määräykset eivät ole sovellettavissa New Jerseyssä rankaisevien vahingonkorvausten, tietojen menetyksen ja omaisuuden menetyksen tai omaisuusvahingon osalta.

15.5. Riitojen ratkaisu: Sitova yksilökohtainen välimiesmenettely, luopuminen ryhmäkanteista ja valamiesoikeudenkäynneistä. Jos sinulla on palveluihin liittyvä ongelma, jota ei voida ratkaista ottamalla yhteyttäasiakastukeemme, tässä kohdassa 15.5 (”välimiessopimus”) selitetään, miten sinä ja Take-Two suostutte ratkaisemaan riidat sitovalla yksilökohtaisella välimiesmenettelyllä, jäljempänä selostettuja rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI – SE VAIKUTTAA LAILLISIIN OIKEUKSIISI, MUKAAN LUKIEN OIKEUTESI NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMESSA JA SAADA VAATIMUKSESI VALAMIEHISTÖN KUULTAVAKSI.

(1) Sitova yksilökohtainen välimiesmenettely. Sinä ja Take-Two sovitte, että jos erimielisyyksiä ei ratkaista alla selostetun epävirallisen neuvottelumenettelyn avulla, kaikki välisemme riita-asiat ratkaistaan yksinomaan yksilökohtaisella, sitovalla välimiesmenettelyllä tämän välimiesmenettelysopimuksen mukaisesti. Kohdan 15.5 alakohdan 10 poikkeuksia lukuun ottamatta ”riita” tarkoittaa mitä tahansa palveluista aiheutuvaa tai niihin liittyvää riitaa, vaadetta tai kiistaa, mukaan lukien kiistat, jotka liittyvät sopimuksen tai välimiesmenettelysopimuksen muodostamiseen, rikkomiseen, irtisanomiseen, täytäntöönpanoon, vaikutusalaan, voimassaoloon tai sovellettavuuteen tai näiden sopimusten mukaisiin oikeuksiisi. Kaikki riidat ovat välimiesmenettelysopimuksen alaisia riippumatta siitä, ovatko ne ilmenneet ennen sopimuksen hyväksymistä vai sen jälkeen.

Välimiehellä – ei liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai valtion virastolla – on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki riidat, mukaan lukien riidat, jotka liittyvät tämän välimiesmenettelysopimuksen tulkintaan, sovellettavuuteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai muodostamiseen, ja kaikki vaateet, joiden mukaan välimiesmenettelysopimus tai sen osa on pätemätön tai moitteenvarainen. Välimiehellä on myös toimivalta määrittää kaikki välimiesmenettelykelpoisuuteen liittyvät kynnyskysymykset, mukaan lukien siihen liittyvät, onko sopimus tai välimiesmenettelysopimus kohtuuton tai näennäinen, onko välimiesmenettelysopimus kiistetty sovellettavan lain nojalla, ja kaikki välimiesmenettelyn puolustus, mukaan lukien luopuminen, viivästyminen, aiheeton viivyttely tai estoppel-periaate. Välimies voi tuomita samat korvaukset kuin tuomioistuin, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseessä olevan yksittäisen riita-asian ratkaisemiseksi.

(2) Luopuminen ryhmäkanteesta/valamiesoikeudenkäynnistä. Sinä ja Take-Two luovutte kumpikin kaikista oikeuksista valamiesoikeudenkäyntiin kaikissa oikeustoimissa tai menettelyissä, joihin liittyy riita-asioita, kaikissa oikeuspaikoissa. Sinä ja Take-Two luovutte kumpikin kaikista oikeuksistanne osallistua mihinkään oletettuun ryhmä- tai edustajakanteeseen tai -menettelyyn. Ellette sinä ja Take-Two sovi toisin, välimies ei saa yhdistää tai liittää useamman kuin yhden henkilön tai osapuolen vaateita eikä muutoin johtaa minkäänlaista edustaja- tai ryhmämenettelyä. Kaikki riidat sovitellaan vain yksilön, ei-luokan ja ei-edustavan perusteella. Kaikki riidat on soviteltava vain yksilökohtaisesti, ei ryhmä- tai edustusperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että välimies ratkaisee yksittäisen riita-asiasi Take-Twon kanssa erillään muista riita-asioista, eikä riita-asiaasi voida yhdistää tai liittää toisen henkilön tai osapuolen vaateisiin. Välimies voi tuomita sovellettavan lain salliman korvauksen vain korvausta hakevalle yksittäiselle osapuolelle, mutta ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, ei saa tuomita korvausta kenellekään muulle henkilölle kuin korvausta hakevalle yksittäiselle osapuolelle. Jos jokin tuomioistuin tai välimies toteaa, että tämä ryhmäkanteesta/valamiesoikeudenkäynnistä luopuminen on jostakin syystä mitätön tai täytäntöönpanokelvoton tai että välimiesmenettely voi edetä ryhmäperusteisesti, tämä välimiesmenettelysopimus on katsottava kokonaisuudessaan mitättömäksi, ja on katsottava, että sinä ja Take-Two ette ole sopineet riitojen sovittelusta.

(3) Sovellettavuus, oikeutesi kieltäytyä. Tätä sitovan yksilökohtaisen välimiesmenettelyn vaatimusta ei sovelleta siinä määrin kuin asuinmaasi tai -valtiosi lainsäädäntö kieltää sen. Sinulla on oikeus kieltäytyä tästä välimiesmenettelysopimuksesta. Sinun on ilmoitettava meille kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun olet alun perin hyväksynyt tämän sopimuksen (”kieltäytymisilmoitus”), ellei sovellettava laki edellytä pidempää ajanjaksoa.

Kieltäytymisilmoituksesi on lähetettävä osoitteeseen

Take-Two Interactive Software, Inc.

HUOM: OIKEUDELLISET OSASTO – VÄLIMIES POISTUMINEN

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036, Yhdysvallat

Kieltäytymisilmoituksen tulee sisältää (1) koko nimesi, (2) postiosoitteesi, (3) tilisi nimi, jos sinulla on sellainen, ja (4) selkeä, allekirjoitettu lausunto siitä, että et hyväksy välimiesmenettelysopimusta. Olet vastuussa kieltäytymisilmoituksesi vastaanottamisemme varmistamisesta, ja siksi saatat haluta lähettää ilmoituksesi käyttämällä toimitustapaa, josta saat kirjallisen vastaanottotodistuksen.

(4) Riitojen ratkaisumenettelyt. Kohdan 15.5 alakohdan 10 nojalla nostettuja vaatimuksia lukuun ottamatta kaikki sinun ja Take-Twon väliset riidat on ratkaistava seuraavien vaiheiden kautta:

Vaihe 1: riitailmoitus. Jos sinulla on riita-asia kanssamme, sinun on lähetettävä meille kirjallinen ilmoitus riita-asiasta (”riitailmoitus”) seuraavaan osoitteeseen:

Take-Two Interactive Software, Inc.

HUOM: OIKEUDELLISET OSASTO — RIITAILMOITUS

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036, Yhdysvallat

Jotta riitailmoituksesi katsotaan olevan täydellinen, sen on sisällettävä seuraavat tiedot: (1) nimesi, (2) tilin nimi tai rekisteröity sähköpostiosoite, jota käytät palveluihin pääsyyn, (3) postiosoitteesi, (4) tapa ottaa sinuun yhteyttä, (5) mikä ongelma on ja (6) mitä haluat meidän tekevän sen suhteen.

Jos Take-Twolla on riita-asia kanssasi, lähetämme riitailmoituksemme rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseesi ja meille mahdollisesti antamaasi laskutusosoitteeseen tai, jos näitä vaihtoehtoja ei ole saatavilla, muihin meille antamiisi kohtuullisiin yhteystietoihin.

Vaihe 2: epävirallinen neuvottelu. Päästäksemme ratkaisuun nopeammin ja vähentääksemme molempien osapuolten kustannuksia sinä ja Take-Two sovitte ensin yrittävänne neuvotella riidasta epävirallisesti vähintään 30 päivän ajan. Nämä epäviralliset neuvottelut alkavat sinä päivänä, kun sinä tai Take-Two saatte kirjallisen riitailmoituksen.

Vaihe 3: Sitova välimiesmenettely. Jos emme pysty ratkaisemaan riitaa epävirallisesti, riita (lukuun ottamatta alla kohdan 15.5 alakohdissa 9 ja 10 määriteltyjä tapauksia) ratkaistaan yksinomaan sitovalla yksilökohtaisella välimiesmenettelyllä, jonka suorittaa Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (”JAMS”) tämän välimiesmenettelysopimuksen, Yhdysvaltain liittovaltion välimiesmenettelylain ja liittovaltion välimiesmenettelylainsäädännön ehtojen mukaisesti.

(5) Välimiesmenettelyvaatimus. Yksilökohtaisen välimiesmenettelyn aloittavan osapuolen on lähetettävä JAMS:lle välimiesmenettelyvaatimus (käyttäen sen verkkosivustolla saatavissa olevaa lomaketta) ja maksettava mahdollinen kirjausmaksu ja postitettava vastapuolelle kopio välimiesmenettelyvaatimuksesta. Jos sinulla on riita-asia kanssamme, sinun on lähetettävä kopio välimiesmenettelyvaatimuksestasi osoitteeseen

Take-Two Interactive Software, Inc.

HUOM: OIKEUDELLISET OSASTO — VÄLIMIESMENETTELYVAATIMUS

110 West 44th Street

New York, New York, 10036, Yhdysvallat

Take-Two lähettää kopion välimiesmenettelyvaatimuksestamme rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseesi ja meille mahdollisesti antamaasi laskutusosoitteeseen tai, jos näitä vaihtoehtoja ei ole saatavilla, muihin meille antamiisi kohtuullisiin yhteystietoihin.

(6) Yksilökohtainen välimiesmenettely.

Säännöt. Yksilökohtainen välimiesmenettely sinun ja Take-Twon välillä tapahtuu välimiesmenettelyn sääntöjen ja menettelyjen (”JAMS:n säännöt”), jotka JAMS esittää riitailmoituksen päivänä, mukaisesti, muutettuina tämän välimiesmenettelysopimuksen mukaisesti. Lisätietoja JAMS:stä ja JAMS:n säännöistä on osoitteessa www.jamsadr.com. Sinä ja Take-Two sovitte, että välimiesmenettely suoritetaan englanniksi ja että tämä välimiesmenettelysopimus sitoo välimiestä.

Näyttö ja todisteet. Näyttö välimiesmenettelyssä rajoittuu sellaisten asiakirjojen esittämiseen, jotka ovat suoraan olennaisia asian merkittävien kysymysten tai asian lopputuloksen kannalta. Välimiehen on tehtävä kaikki todistusaineiston hyväksyttävyyteen tai merkityksellisyyteen liittyvät määritykset liittovaltion todistelusäännösten mukaisesti.

Dispositiiviset aloitteet ja käsittelypaikka. Välimiehen on sallittava dispositiiviset aloitteet. JAMS:n säännöt määrittävät osapuolten mahdollisen välimiesmenettelyyn saapumisen paikan ja tavan.

Luottamuksellisuus. Välimiehen on annettava määräys, joka edellyttää, että välimiesmenettely ja kaikki tähän menettelyyn liittyvät ilmoitukset, vastikekirjelmät, aloitteet, vastineet näyttöön, todistajanlausunnot ja vaihdetut tai kirjatut asiakirjat pidetään ehdottoman luottamuksellisina.

Maksut. Osapuolet vastaavat kaikista JAMS:n sääntöjen määrittämistä välimiesmenettelykuluista.

Päätös ja tuomio. Välimies (ei tuomari tai valamiehistö) ratkaisee riita-asian. Jollei toisin ole sovittu, osana päätöstä tai tuomiota tulee esittää tuomion tosiasiallinen ja oikeudellinen peruste. Välimies saa tuomita vain sovellettavaan lainsäädäntöön ja kohtuuteen perustuvia korvauksia, joita liittovaltion todistelusäännöksissä määritellyt uskottavat asiaankuuluvat todisteet tukevat. Ellei Take-Two nimenomaisesti anna suostumustaan, välimies ei saa tuomita korvausta Take-Twota vastaan kenellekään muulle henkilölle kuin sinulle. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin voi panna täytäntöön minkä tahansa päätöksen tai tuomion lopullisena tuomiona tai soveltuvissa tapauksissa tällaiselle tuomioistuimelle voidaan tehdä hakemus tuomion oikeudellisesta hyväksynnästä ja täytäntöönpanomääräyksestä. Välimiehen päätös on lopullinen ja osapuolia sitova, lukuun ottamatta tuomioistuinten rajoitettua tarkastusta Yhdysvaltain liittovaltion välimiesmenettelylain mukaisesti, ja se voidaan panna täytäntöön kuten mikä tahansa muu tuomioistuimen määräys tai tuomio

(7) Kanteiden määräaika. Jos riita-asiaa on soviteltava, sinun tai Take-Twon on aloitettava kaikkien riita-asioiden välimiesmenettely kahden (2) vuoden kuluessa riidan aiheuttaneista tapahtumista, ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Jos sovellettava laki edellyttää, että nostat kanteen riita-asiassa ennen kuin kaksi (2) vuotta on kulunut riidan alkuperäisestä ilmenemisestä, sinun on aloitettava välimiesmenettely tuon aikaisemman ajanjakson kuluessa. Take-Two kehottaa sinua kertomaan sille riita-asiasta mahdollisimman pian, jotta voimme pyrkiä ratkaisemaan sen. Riidanratkaisuun ryhtymättä jättäminen ajoissa johtaa kaikkien vaateiden kieltämiseen pysyvästi.

(8) Ei-soviteltavat vaateet. Huolimatta siitä, mitä tässä on toisin mainittu, jos välimies ei saa laillisesti ratkaista tai tuomita tiettyä laillista tai kohtuullista vaadetta tai korvausta, kyseinen vaade tai korvaus on keskeytettävä, kunnes kaikki muut vaateet ja korvaukset ovat lopullisia ja välimiesmenettely on valmis, minkä jälkeen jäljellä olevista vaateista on käytävä oikeutta New Yorkin piirikunnan toimivaltaisessa liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimessa New Yorkissa, ja jos asia on ansiokas, kyseinen tuomioistuin voi tuomita jäljellä olevan korvauksen. Sen jälkeen jäljellä olevat vaateet on nostettava New Yorkin piirikunnan liittovaltion tai osavaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ja jos tämä on aiheellista, kyseinen tuomioistuin voi määrätä jäljellä olevan oikeuskeinon. Siltä osin kuin vaateiden sallitaan edetä ryhmä- tai edustajaperusteisesti, tällaisista vaateista on käytävä oikeutta New Yorkin piirikunnan liittovaltion tai osavaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa New Yorkissa, ja osapuolet sopivat, että oikeudenkäynti näistä vaateista keskeytetään välimiesmenettelyssä jäljellä olevien yksittäisten vaateiden lopputulokseen saakka. Kaikissa tämän kohdan 15.5 alakohdassa 8 selostetuissa tapauksissa liittovaltion tai osavaltion tuomioistuinta sitovat vaateen tai asian poissulkemisperiaatteet välimiehen päätöksen mukaan. Osapuolet voivat siirtää osavaltion tuomioistuimessa nostetut kanteet liittovaltion tuomioistuimeen, jos sovellettava laki sen sallii.

(9) Poikkeus – joukkovälimiesmenettely.

Joukkovälimiesmenettely. ”Joukkovälimiesmenettely” tarkoittaa 5:tä tai useampaa riita-asiaa, jotka liittyvät samaan tai samankaltaiseen aiheeseen, joilla on yhteisiä oikeudellisia tai tosiseikkoja tai joissa asianajaja tai muu osapuolia näissä riita-asioissa edustava organisaatio on sama tai yhteistyössä tai koordinoidusti toimiva. ”Joukkovälimiesmenettelyssä oleva riita” tarkoittaa yksilökohtaista riita-asiaa, joka on osa joukkovälimiesmenettelyä. Minkään tässä kohdassa ei tule tulkita valtuuttavan edustavaa tai ryhmämenettelyä. Take-Two pidättää itselleen kaikki oikeudet ja puolustautumiskeinot kaikkiin välimiesmenettelyvaatimuksiin ja kantajiin.

Joukkovälimiesmenettelyn säännöt. Huolimatta osapuolten sopimuksesta, että JAMS hallinnoi kaikkia kiistoja yksitellen, sinä ja Take-Two sovitte, että jos riitanne on (tai siitä tulee) joukkovälimiesmenettelyssä oleva riita, siihen ei sovelleta JAMS:n sääntöjä eikä JAMS hallinnoi sitä. Sen sijaan joukkovälimiesmenettelyssä olevia riitoja hallinnoi New Era, ja niihin sovelletaan New Eran sääntöjä, jotka tulevat voimaan, kun joukkovälimiesmenettelyssä olevat riidat kirjataan, lukuun ottamatta sääntöjä, jotka sallivat välimiesmenettelyn ryhmäperusteisesti (”New Eran säännöt”), ja tätä välimiesmenettelysopimusta. New Eran säännöt ovat saatavilla osoitteessa www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Selvyyden vuoksi: New Eran sääntöjä muutetaan tämän välimiesmenettelysopimuksen ehdoilla.

Välimiesmenettelyssä olevien riitojen eräkäsittely. Joukkovälimiesmenettelyjen tehokkaan ratkaisun helpottamiseksi, kun 60 joukkovälimiesmenettelyssä olevaa riitaa on hyväksytty liittyen yksittäiseen joukkovälimiesmenettelyyn (”ensimmäinen erä”), New Era ei hyväksy mitään ylimääräisiä välimiesmenettelyvaatimuksia, jotka liittyvät tällaiseen joukkovälimiesmenettelyyn, ennen kuin 60 päivää on kulunut kaikkien ensimmäisen erän Bellwether-asioiden lopullisesta ratkaisemisesta ja niiden jälkeisestä New Eran sääntöjen mukaisesta sovintokokouksesta. Tämän jälkeen kaikki käynnissä olevaan joukkovälimiesmenettelyyn liittyvät muut joukkovälimiesmenettelyssä olevat riidat voidaan hyväksyä ja ratkaista New Eran sääntöjen mukaisesti samoin ehdoin kuin jos kyseiset joukkovälimiesmenettelyssä olevat riidat olisi kirjattu ja hyväksytty osana ensimmäistä erää. Tämän määräyksen mukaisen joukkovälimiesmenettelyssä olevan riidan hyväksymisen viive luetaan pois laskettaessa asianomainen määräaika riita-asian viemiselle käsittelyyn tämän välimiesmenettelysopimuksen mukaisesti. Take-Two ja osapuoli joukkovälimiesmenettelyssä olevassa riidassa, joka muuten viivästyisi tämän määräyksen mukaisesti, voivat suostua luopumaan viiveestä ja sisällyttämään kyseisen joukkovälimiesmenettelyssä olevan riidan ensimmäiseen erään. Sitoudut tekemään vilpittömästi yhteistyötä tämän eräpohjaisen menettelyn toteuttamiseksi.

Erotettavuus joukkovälimiesmenettelyä varten. Jos tuomioistuin tai välimies toteaa, että tämän kohdan 15.5 alakohta 9 on jostakin syystä mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, tai jos New Era kieltäytyy käsittelemästä joukkovälimiesmenettelyssä olevaa riitaa joukkovälimiesmenettelynä, välimiesmenettelysopimus katsotaan mitättömäksi kokonaisuudessaan, eikä sinun ja Take-Twon katsota sopineen välimiesmenettelystä tällaisissa riidoissa.

(10) Poissulkemiset välimiesmenettelystä. Huolimatta osapuolten päätöksestä ratkaista kaikki riidat sitovalla yksilökohtaisella välimiesmenettelyllä, sinä ja Take-Two voitte nostaa kanteen osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa, joka vahvistaa vain jonkin seuraavista vaateista: patentin loukkaus tai mitättömyys, tekijänoikeuden loukkaus (mukaan lukien rajoituksetta perustuen palvelujen käyttöön sopimusrikkomuksen tai sopimuksen mukaisten oikeuksien irtisanomisen jälkeen) moraalisten oikeuksien loukkaus, tavaramerkin loukkaus, liikesalaisuuden kavallus tai tietokonepetos ja väärinkäyttö. Kumpikin riidan osapuoli voi hakea hyvitystä rauhantuomioistuimessa yksilökohtaisissa riita-asioissa tai vaateissa, jotka kuuluvat kyseisen tuomioistuimen toimivaltaan, mukaan lukien tämän välimiesmenettelysopimuksen nojalla vireillä olevan välimiesmenettelyn hakeminen siirrettäväksi tällä perusteella tällaiseen rauhantuomioistuimeen.

(11) Välimiesmenettelymääräyksen muutosten rajoitus. Voimme päivittää tätä sopimusta, mukaan lukien välimiesmenettelysopimus, harkintamme mukaan kohdan 1.2 mukaisesti. Huolimatta mistään muusta tämän välimiesmenettelysopimuksen määräyksestä, jos Take-Two muuttaa jotakin tämän välimiesmenettelysopimuksen ehtoa sen päivämäärän jälkeen, jona olet alun perin hyväksynyt välimiesmenettelysopimuksen (tai hyväksynyt mahdolliset myöhemmät välimiesmenettelysopimuksen muutokset), voit hylätä uudet muutokset. Hylätäksesi uudet muutokset sinun on ilmoitettava meille kirjallisesti 30 päivän kuluessa niiden muutosten voimaantulopäivästä, jotka haluat hylätä, kuten edellä mainittu ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärä osoittaa. Hylkäysilmoituksesi on lähetettävä osoitteeseen

Take-Two Interactive Software, Inc.

OM: OIKEUDELLISET OSTO – VÄLIMIESSOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYLKÄÄMINEN

110 West 44th Street

New York, New York, 10036, Yhdysvallat

Hylkäysilmoituksen tulee sisältää (1) koko nimesi, (2) postiosoitteesi, (3) käyttäjätilisi nimi, jos sinulla on sellainen, ja (4) selkeä, allekirjoitettu lausunto siitä, että hylkäät tämän välimiesmenettelysopimuksen muutokset. Selvyyden vuoksi: jos olet aiemmin hyväksynyt välimiesmenettelysopimuksen, välimiesmenettelysopimuksen muutosten hylkääminen ei tarkoita sitä, että kieltäydyt osallistumasta. Sinä ja Take-Two sovittelette edelleen mahdollista välistänne riita-asiaa välimiesmenettelysopimuksen, joka oli voimassa sinä päivänä, jona sovitte siitä alun perin, tai viimeisen hyväksymäsi voimaantulopäivän välimiesmenettelysopimuksen version (kuten edellä ”Päivitetty viimeksi” -päivämäärässä on ilmoitettu) ehtojen mukaisesti, myöhemmän mukaan.

(12) Erotettavuus. Lukuun ottamatta kohdan 15.5 alakohdissa 2 ja 9 esitettyjä poikkeuksia, jos jokin tämän välimiesmenettelysopimuksen lauseke todetaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, kyseinen lauseke tai osa erotetaan, ja loput tästä riidanratkaisua koskevasta kohdasta saatetaan täysimääräisesti voimaan.