Take-Twos tjenestevilkår

Sidst opdateret: 29. januar 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. er en global virksomhed med hovedkvarter på 110 W. 44th Street, New York, NY 10036, USA, hvis koncern omfatter alle Take-Two-enheder og -mærker (samlet benævnt “Take-Two”, “vi”, “os” og “vores"). Disse tjenestevilkår (“aftale”) dækker de vilkår og betingelser, i henhold til hvilke vi tilbyder dig adgang til at bruge vores spil, apps, produkter, websteder og andre tjenester (“tjenesterne”), samt virtuelle varer (som defineret i afsnit 3 nedenfor) og din konto (som forklaret i afsnit 1.3 nedenfor). Denne aftale er en juridisk kontrakt mellem dig og Take-Two. Ved at tilgå vores tjenester accepterer du at være bundet af vilkårene i denne aftale.

Intet i denne aftale har til formål at begrænse eller udelukke anvendelsen af eventuelle præceptive forbrugerlove i den retskreds, hvor du har din sædvanlige bopæl. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene i denne aftale, har du ikke tilladelse til at bruge tjenesterne eller eventuelle virtuelle varer, eller til at oprette en konto.

Læs denne aftale omhyggeligt, og vær særlig omhyggelig, når du gennemgår disse afsnit:

Afsnit 6 – Brugerregler.

Din brug af vores tjenester omfatter forpligtelse til og ansvar for at hjælpe os med at sikre, at vores sociale og online-spiloplevelser er inkluderende og respektfulde over for alle brugere og vores medarbejdere og kontrahenter. Du skal følge reglerne i afsnit 6, herunder adfærdskodekset, mens du bruger tjenesterne, virtuelle varer eller din konto.

Afsnit 15 – Obligatorisk voldgift.

DENNE AFTALE INDEHOLDER EN OBLIGATORISK VOLDGIFTSBESTEMMELSE OG ET AFKALD PÅ RETTIGHEDER TIL GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGESAGER FOR ALLE BRUGERE, DER ER BOSIDDENDE I USA OG EVENTUELT ANDET OMRÅDE END AUSTRALIEN, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, ELLER OMRÅDERNE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE.

FOR OMFATTEDE BRUGERE, MEDMINDRE DU FRAVÆLGER VIA PROCESSEN I AFSNIT 15.5(3), VIL DU VÆRE BUNDET AF VOLDGIFTSAFTALEN, HVILKET BETYDER, AT DU OG TAKE-TWO VIL VÆRE FORPLIGTEDE TIL AT LØSE EVENTUEL TVIST, MED FORBEHOLD FOR BEGRÆNSEDE UNDTAGELSER, VED ENDELIG OG BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT. VOLDGIFTSBESTEMMELSEN GIVER AFKALD PÅ DIN RET TIL EN NÆVNINGESAG OG TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL, KOLLEKTIVE SØGSMÅL OG ALLE ANDRE TYPER AF RETSSAGER. DU ANERKENDER, AT DU FORSTÅR OG – MEDMINDRE DU GYLDIGT FRAVÆLGER – UDTRYKKELIGT ACCEPTERER DEN OBLIGATORISKE VOLDGIFTSBESTEMMELSE OG AFKALDET PÅ GRUPPESØGSMÅL/NÆVNINGESAGER

SE AFSNIT 15 I DENNE AFTALE FOR FLERE OPLYSNINGER OM OBLIGATORISK VOLDGIFT, INDVIRKNINGEN PÅ DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DIN TIDSBEGRÆNSEDE RETTIGHED TIL AT FRAVÆLGE.

1. Din brug af tjenesterne.

1.1. Aldersbegrænsninger og juridisk ansvar. Som anvendt i denne aftale, betyder “du” eller “din” den individuelle bruger, der interagerer med vores tjenester; hvis en sådan bruger er under 18 år (eller myndighedsalderen i dit land), betyder “du” eller “din” brugerens forælder eller værge, der indgår denne aftale på brugerens vegne. Du eller enhver person, som du er ansvarlig for, bør kun bruge tjenesterne, hvis du eller den person, som du er ansvarlig for, er over minimumsalderen for den relevante tjeneste. Mindreårige under 18 år (eller myndighedsalderen i dit land) skal bede deres forælder eller værge om at gennemgå og forklare denne aftale for dem og om at acceptere denne aftale på deres vegne. Hvis du accepterer denne aftale på vegne af en mindreårig, skal du overvåge den mindreåriges brug af tjenesterne, herunder eventuelle virtuelle varer eller eventuel konto, der bruges af en sådan mindreårig. Hvis du er forælder til eller værge for en mindreårig, og du accepterede denne aftale på deres vegne, accepterer du, at du er ansvarlig for dit barns brug af tjenesterne, herunder eventuelle virtuelle varer eller konti, uanset om sådanne anvendelser udtrykkeligt blev godkendt af dig eller ej. Du er juridisk og økonomisk ansvarlig for alle dine handlinger, mens du bruger eller tilgår tjenesterne, herunder handlinger udført af enhver person, som du giver tilladelse til at tilgå tjenesterne eller din konto.

1.2. Ændringer til denne aftale. Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale, helt eller delvist, til enhver tid. Vi vil bestræbe os på at underrette dig om sådanne ændringer forud for ikrafttrædelse af den ændrede aftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere vilkårene i den ændrede aftale, kan du muligvis ikke længere tilgå tjenesterne, når den ændrede aftale træder i kraft. Vi vil forsøge at informere dig om denne juridiske konsekvens, når vi underretter dig om den ændrede aftale. Ved aktivt at acceptere den ændrede aftale eller ved fortsat at bruge tjenesterne, efter at den ændrede aftale træder i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår i denne aftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere den ændrede aftale, kan du opsige din brug af tjenesterne uden at skulle betale eventuelt gebyr til os (men du forbliver ansvarlig for eventuelle ubetalte skyldige beløb, der skal betales til enhver digital butiksfacade som angivet i afsnit 4 nedenfor).

1.3. Din konto. Nogle elementer i tjenesterne kan kræve, at du opretter en konto, mens der for andre tjenester automatisk kan oprettes en konto for dig, når du tilgår tjenesterne for første gang (hver især benævnt en “konto”). For at oprette en konto kan du blive bedt om at tilvejebringe dine aldersoplysninger og land/region, og derefter tilvejebringe en e-mailadresse, et brugernavn, en adgangskode og sådanne andre oplysninger, som vi måtte anse for nødvendige i forbindelse med oprettelsen af din konto, som alle vil blive behandlet og opbevaret i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Du skal give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig, når du opretter en konto. Du er ansvarlig for at holde dit kontobrugernavn og din adgangskode hemmelig. Du accepterer også ikke at sælge, overføre eller dele din konto eller din kontos brugernavn eller adgangskode, og du accepterer straks at underrette os, hvis du har mistanke om eventuel uautoriseret brug af din konto. Vi har ret til at afvise oprettelsen af enhver konto af enhver legitim årsag, og vi forbeholder os ret til at opsige eventuel konto, der overtræder denne aftale i overensstemmelse med opsigelsesbestemmelserne nedenfor og til at slette eventuelle kontooplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik

2. Begrænset licens.

2.1. Vi forbeholder os alle rettigheder til vores IP. Vi og vores licensgivere ejer og forbeholder os alle rettigheder, adkomst, og interesse i og til tjenesterne, virtuelle varer og din konto (eksklusive eventuelt håndgribeligt medium, som tjenesterne kan leveres på), herunder alle/al: (1) oplysninger, tekst, data, filer, kode, scripts, design, grafik, kunstværk, illustrationer, fotos, lyde, musik, titler, temaer, genstande, karakterer, navne, dialog, placeringer, historier, plot, animation, begreber, audiovisuelle effekter, virtuelle varer og valuta i spillet (herunder virtuelle varer), interaktive funktioner, gameplay, driftsmetoder, kompileringen, samlingen og organiseringen af materialerne i tjenesterne, virtuelle varer, eller din konto, og alt andet ophavsretligt beskyttet materiale, (2) varemærker, logoer, handelsnavne, produktdesign, servicemærker og forskellige parters handelsidentiteter, herunder vores, og (3) andre former for intellektuel ejendom (alt det foregående, samlet benævnt “indhold”).

2.2. Din personlige, ikke-kommercielle brug. Med forbehold for vilkårene i denne aftale tildeler vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at tilgå og bruge tjenesterne, herunder virtuelle varer og din konto, til din personlige, ikke-kommercielle nydelse. Tjenesterne, de virtuelle varer eller din konto, herunder indholdet, men eksklusive eventuelt håndgribeligt medium, som tjenesterne kan leveres på, er licenserede, ikke solgt. Denne licens gælder kun for dig og giver dig ingen ejerskabsrettigheder i nogen af tjenesterne, de virtuelle varer eller din konto (eller i eller til nogen af deres funktioner eller indhold).

2.3. Begrænsninger. Den begrænsede licens, der tildeles i denne aftale, giver dig ikke ret til at, og du må ikke, sælge, kopiere (undtagen i henhold til gældende juridiske undtagelser såsom undtagelsen “privat kopi” i henhold til gældende lovgivning), udlåne, udleje, distribuere, adskille, dekompilere, dekryptere, hacke, udlede kildekode fra, foretage reverse engineering af (undtagen hvor tilladt i henhold til gældende juridiske undtagelser i henhold til EU-direktiv 2009/24 eller anden gældende lovgivning), ændre, skabe afledte værker af, kommercialisere eller på anden måde udnytte tjenesterne (herunder indholdet), virtuelle varer, eller din konto, medmindre det er underlagt særskilte, udtrykkelige vilkår, der tilvejebringes af Take-Two, og som tillader en sådan adfærd. Uden at begrænse det foregående, giver intet i den begrænsede licens, der tildeles i denne aftale, tilladelse til at bruge tjenesterne (herunder indholdet), virtuelle varer eller din konto på nogen måde til at udvikle, træne, forbedre eller levere kildemateriale til, eller fremme, eventuelle generative AI-værktøjer, og for at undgå tvivl er enhver sådan anvendelse hermed udtrykkeligt forbudt. “Generative AI-værktøjer” betyder ethvert værktøj eller computerprogram, der bruger algoritmer eller teknologi, der almindeligvis kaldes kunstig intelligens eller maskinlæring, til at skabe eller generere indhold såsom, men ikke begrænset til, softwarekode, skriftlig tekst, stillbilleder eller levende billeder, musikværker, efterligninger af menneskelige stemmer, lydmateriale eller andre kreative værker baseret på tekst, billede, lydkommandoer eller andet input. Hvis vi opsiger din konto eller denne aftale i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser, ophører eventuel licens fra os til dig til at bruge tjenesterne, virtuelle varer, din konto eller eventuelt indhold med det samme.

2.4. Retsvirkning. Denne licens beskriver visse juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i din stat eller dit land. Denne licens ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i din stat eller dit land, hvis lovgivningen i din stat eller dit land ikke tillader det.

3. Virtuelle varer.

Virtuelle varer” betyder eventuel virtuel valuta, varer, genstande, boosts eller effekter såsom, men ikke begrænset til, mønter, point, ædelstene, tokens, våben, køretøjer, kort, skins, power-ups, beklædning, udstyr, trofæer, belønninger, badges eller eventuelt andet virtuelt aktiv i spillet, der gøres tilgængeligt, købes af en digital butiksfacade, optjenes eller på anden måde erhverves gennem tjenesterne. Virtuelle varer er licenseret i henhold til vilkårene i denne aftale, og intet heri skal fortolkes som overførsel af eventuelle rettigheder eller ejerskabsinteresse i sådanne virtuelle varer til dig. Virtuelle varer er kun tilgængelige for brugere på visse steder, og, medmindre andet er angivet i din aftale med den relevante digitale butiksfacade, må du ikke købe eller bruge virtuelle varer, hvis du ikke befinder dig på et godkendt sted. Virtuelle varer kan kun indløses til indhold, der gøres tilgængeligt via tjenesterne, som generelt er specifikt for spillet. Virtuelle varer har ingen pengeværdi, kan ikke bruges uden for tjenesterne og må ikke sælges, overføres eller indløses til rigtige penge eller genstande af værdi uden for tjenesterne, medmindre de er underlagt separate, udtrykkelige skriftlige vilkår, der tilvejebringes af Take-Two, der tillader en sådan adfærd. Vi har ret til at ændre, slette, flytte, fjerne eller suspendere eventuelle virtuelle varer til enhver tid med eller uden varsel til dig og uden erstatningsansvar af nogen art over for dig. Vi kan begrænse det samlede antal virtuelle varer, der kan besiddes for et hvilket som helst spil, eller som kan opbevares på din konto. Vi kan begrænse den tidsperiode, hvor du kan besidde eller bruge virtuelle varer relateret til eventuelt bestemt spil eller andet aspekt af tjenesterne. Derudover kan prisen på og tilgængeligheden af virtuelle varer, der kan købes eller erhverves, ændre sig. Du accepterer, at du ikke har ejerskabsrettigheder eller andre rettigheder i eller til eventuelle virtuelle varer eller din konto.

4. Køb, fakturering og abonnementer.

4.1. Digitale butiksfacader. Nogle aspekter af tjenesterne og nogle virtuelle varer kan kræve, at du betaler et gebyr gennem en butiksfacade, der drives af os eller en tredjepart (hver især benævnt en “digital butiksfacade”). Din kontraktmæssige partner i leveringen af disse tjenester og virtuelle varer til dig vil være den digitale butiksfacade. Dit køb gennem den digitale butiksfacade er underlagt alle gældende vilkår eller betingelser, der pålægges af den digitale butiksfacade (“butiksfacadevilkår”), som alle er indarbejdet heri ved henvisning. Du er ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med dit køb hos en sådan digital butiksfacade, og du skal stille nøjagtige og fuldstændige betalingsoplysninger til rådighed for den digitale butiksfacade. Vi kan suspendere eller annullere de relevante tjenester eller leveringen af virtuelle varer, hvis den digitale butiksfacade informerer os om, at de ikke modtog fuld betaling fra dig efter rimelig forudgående meddelelse, eller hvis du opnår eller forsøger at opnå refusion i strid med den relevante digitale butiksfacades politikker. Suspendering eller annullering af tjenesterne eller virtuelle varer på grund af manglende betaling til den digitale butiksfacade kan resultere i tab af adgang til og brug af din konto og eventuelt indhold eller tjenester. For at undgå tvivl har vi intet erstatningsansvar over for dig i tilfælde af, at din adgang til enhver af tjenesterne opsiges af en digital butiksfacade som følge af din overtrædelse af deres butiksfacadevilkår.

4.2. Abonnementer. Nogle aspekter af tjenesterne kan tilbydes på abonnementsbasis med automatiske, tilbagevendende betalinger ved starten af hver faktureringsperiode (“abonnement”). Vi forbeholder os ret til at ændre de vilkår, hvorpå sådanne funktioner tilbydes til køb til enhver tid med tredive (30) dages varsel. Bemærk, at nogle abonnementer tilbydes i henhold til yderligere vilkår og betingelser, som kan ændre vilkårene nedenfor.

(1) Køb. Abonnementer kan købes af en digital butiksfacade. For at bruge et abonnement skal du: have en gyldig ret til produktet eller tjenesten relateret til abonnementet, have en gyldig konto hos den digitale butiksfacade, herunder en aktuel, gyldig og accepteret betalingsmetode, der er registreret på den pågældende konto, og have en internetforbindelse. Den digitale butiksfacade vil fakturere det gældende abonnementsgebyr (og eventuelle gældende skatter) (“gebyr”) til din valgte betalingsmetode på hver fornyelsesdato for abonnementet. Efter køb aktiveres dit/dine abonnement(er), og du får adgang til de fordele, der er forbundet med abonnementet, som er angivet på tidspunktet for oprettelse af dit abonnement.

(2) Automatisk fornyelse og opsigelse. Dit abonnement fornys automatisk ved slutningen af hver faktureringsperiode. Den digitale butiksfacade opkræver det på daværende tidspunkt gældende gebyr via din betalingsmetode, medmindre du opsiger dit abonnement gennem den relevante digitale butiksfacade, inden din aktuelle faktureringsperiode udløber. Du kan til enhver tid opsige et abonnement, hvilket vil forhindre automatisk fornyelse, og opsige abonnementet ved udgangen af din aktuelle faktureringsperiode. Hvis du opsiger abonnementet, vil du fortsat modtage fordele, indtil abonnementet ophører ved udgangen af din på det tidspunkt gældende faktureringsperiode. Se butiksfacadens vilkår for eventuelle gældende refusionspolitikker.

(3) Ændringer af abonnementer. Vilkårene for ethvert abonnement og fordelene inkluderet i et sådant abonnement kan ændres fra tid til anden. Ændringer i fordele kan omfatte ændring eller fjernelse af fordele, der er gjort krav på tidligere. Take-Two kan også til enhver tid trække et abonnement tilbage med mindst tredive (30) dages varsel. Alle sådanne ændringer vil blive opdateret på siden for den digitale butiksfacades abonnementsprodukter, og du kan muligvis modtage e-mailmeddelelser fra Take-Two og/eller den digitale butiksfacade om sådanne ændringer, før de finder sted. Læs alle meddelelser om ændringer omhyggeligt. Hvis du ikke opsiger dit abonnement efter at have modtaget meddelelse om en ændring af vilkårene for abonnementet – herunder gebyrets størrelse – eller fordelene inkluderet i abonnementet, vil du blive anset for at have accepteret de pågældende ændringer. Ændringer træder i kraft ved automatisk fornyelse af dit abonnement eller på den dato, hvor du ellers udtrykkeligt accepterer alle sådanne ændringer, hvis tidligere.

5. Brugergenereret og brugerdefineret indhold.

5.1. Brugergenereret indholdBrugergenereret indhold” omfatter alt digitalt indhold eller kommunikation, som brugere opretter, uploader eller distribuerer via tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til: tekst, indlæg, lyd eller audiovisuel kommunikation; kode, scripts, teksturer, modeller, kort, filer eller andre aktiver eller dokumenter; fotos, billeder, video eller andre lyd- eller audiovisuelle værker; og eventuel feedback eller forslag relateret til tjenesterne. Brugergenereret indhold udelukker specifikt brugerdefineret indhold (defineret nedenfor). Du er eneansvarlig for det brugergenererede indhold, som du opretter, uploader eller distribuerer via tjenesterne (“dit brugergenererede indhold”), og du erklærer hermed over for os, at dit brugergenererede indhold ikke overtræder denne aftale, herunder, uden begrænsning, vilkårene i afsnit 6.

5.2. Rettigheder til brugergenereret indhold. Du bevarer alle eventuelle rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende lovgivning i dit brugergenererede indhold. Hvis du besidder sådanne rettigheder til dit brugergenererede indhold, herunder eventuel ophavsret eller anden intellektuel ejendomsinteresse, så tildeler du os til gengæld for de rettigheder, der er givet dig i licens i denne aftale, hermed en uigenkaldelig, verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv og underlicenserbar ret til at bruge, gengive, redigere, ændre, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udgive, distribuere, sende, offentligt vise, kommunikere til offentligheden, offentligt udføre og på anden måde udnytte dit brugergenererede indhold inden for eller via tjenesterne eller til eventuelt andet kommercielt og ikke-kommercielt formål relateret til tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, forbedring af tjenesterne, uden kompensation eller varsel, for hele varigheden af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der vedrører dit brugergenererede indhold (herunder alle genoptagelser, tilbageførsler og udvidelser af de pågældende rettigheder). Uden at begrænse det foregående omfatter de rettigheder, der licenseres til Take-Two heri, udtrykkeligt Take-Twos ret til at give andre brugere mulighed for at bruge dit brugergenererede indhold som en del af vores drift af tjenesterne. Ved at oprette, uploade eller distribuere dit brugergenererede indhold til eller via tjenesterne, erklærer du over for os, at du er den eksklusive ejer af alle ubehæftede rettigheder i og til dit brugergenererede indhold, og at alle sådanne rettigheder, som du tildeler os i dette afsnit, og vores udnyttelse af de pågældende rettigheder, ikke overtræder eller krænker eventuelle tredjeparters rettigheder.

5.3. Brugerdefineret indhold. Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at bruge vores værktøjer, redigeringssoftware, funktionalitet i spillet eller andre funktioner, der leveres af os (“vores værktøjer”) til at redigere indholdet for (for eksempel) at oprette brugerdefinerede niveauer, kort, aktiver i spillet, design, beklædning, karakterer, fremtræden, baner, spil eller andet indhold baseret på indholdet (“brugerdefineret indhold”). Brugerdefineret indhold omfatter, uden begrænsning, alt indhold, der oprettes ved hjælp af vores værktøjer, herunder aktiver i spillet, kort, skærmbilleder, videoer, optagelser af lyd i spillet, gameplay-klip og livestreams. Du må kun bruge brugerdefineret indhold med tjenesterne og/eller udelukkende som godkendt af os. Du er eneansvarlig for det brugerdefinerede indhold, som du opretter, og accepterer, at sådan brugerdefineret indhold ikke vil overtræde denne aftale, herunder, uden begrænsning, vilkårene i afsnit 6.

5.4. Rettigheder til brugerdefineret indhold. Take-Two forbeholder sig alle rettigheder til og ejerskab af alt brugerdefineret indhold i henhold til gældende lovgivning. Hvis din oprettelse af brugerdefineret indhold i henhold til gældende lovgivning resulterer i, at du besidder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder i sådant brugerdefineret indhold, og til gengæld for de rettigheder, der er givet i licens til dig i denne aftale, tildeler du os hermed ved oprettelsen af sådan brugerdefineret indhold frit alle rettigheder, adkomst og interesse i og til sådan brugerdefineret indhold, herunder uden begrænsning, alle intellektuelle ejendomsrettigheder over hele verden i hele varigheden af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder alle genoptagelser, tilbageførsler og udvidelser af de pågældende rettigheder). Hvis du, på trods af ovenstående tildeling, af en hvilken som helst årsag bevarer eventuel intellektuel ejendomsinteresse eller andre rettigheder i det brugerdefinerede indhold, så tildeler du os hermed en uigenkaldelig, verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv og underlicenserbar ret til at bruge, gengive, redigere, ændre, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udgive, distribuere, sende, offentligt vise, kommunikere til offentligheden, offentligt udføre og på anden måde udnytte dit brugergenererede indhold inden for eller via tjenesterne eller til eventuelt andet kommercielt og ikke-kommercielt formål relateret til tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, forbedring af tjenesterne, uden kompensation eller varsel, for hele varigheden af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der vedrører sådant brugerdefineret indhold (herunder alle genoptagelser, tilbageførsler og udvidelser af de pågældende rettigheder). Uden at begrænse det foregående omfatter de rettigheder, der licenseres til Take-Two heri udtrykkeligt Take-Twos ret til at give andre brugere mulighed for at bruge et sådant brugerdefineret indhold som en del af vores drift af tjenesterne.

5.5. Indholdsmoderering; Ret til at fjerne. Vi har ingen forpligtelse til at hoste, vedligeholde, understøtte eller distribuere noget af dit brugergenererede indhold eller det brugerdefinerede indhold, som du opretter. Vi har ikke nødvendigvis gennemgået og er ikke forpligtede til aktivt at overvåge eventuelt brugergenereret indhold eller brugerdefineret indhold, der kan være tilgængeligt via tjenesterne. Vi bekræfter ikke sikkerheden, kvaliteten eller originaliteten af noget brugergenereret indhold eller brugerdefineret indhold. Brugergenereret indhold og brugerdefineret indhold repræsenterer ikke synspunkter fra Take-Two eller dets ledelse, medarbejdere eller eventuel anden person, der er forbundet med os. Du forstår, at vi kan ændre, fjerne, undertrykke, blokere, skjule eller slette noget eller alt brugergenereret indhold eller brugerdefineret indhold, og indberette eventuelt ulovligt brugergenereret indhold eller brugerdefineret indhold og eventuelle relaterede brugeroplysninger til de relevante myndigheder. Hvis vi, i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, træffer foranstaltninger mod dit brugergenererede indhold eller det brugerdefinerede indhold, som du opretter fra tjenesterne, suspenderer eller spærrer din konto eller på anden måde begrænser din adgang til nogle eller alle tjenester, virtuelle varer eller din konto som følge af dit brugergenererede indhold eller det brugerdefinerede indhold, som du opretter, vil vi bestræbe os på at underrette dig herom.

6. Brugerregler.

Med relation til dette afsnit 6 omfatter “tjenester” virtuelle varer og din konto, og “materiale” betyder dit brugergenererede indhold og eventuelt brugerdefineret indhold, som du opretter.

6.1. Ingen ulovlig adfærd eller uautoriseret kommerciel udnyttelse. Du accepterer, at:

(1) Du kun vil bruge tjenesterne til lovlige formål i overensstemmelse med gældende love.

(2) Du ikke vil bruge tjenesterne i forbindelse med eventuelt væddemål for penge eller anden ting af værdi, medmindre det er underlagt særskilte, udtrykkelige skriftlige vilkår, der opstilles af Take-Two, og som tillader en sådan adfærd.

(3) Du vil bruge tjenesterne til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, og du vil ikke udnytte tjenesterne kommercielt, medmindre du er underlagt særskilte, udtrykkelige skriftlige vilkår, der opstilles af Take-Two, og som tillader en sådan adfærd. Dette omfatter deltagelse i, muliggørelse af, eller tilskyndelse til samling, salg eller udveksling af noget fra tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, virtuelle varer eller konti), der ikke udtrykkeligt er godkendt af Take-Two, og formidling, oprettelse eller opretholdelse af eventuel uautoriseret forbindelse til tjenesterne (herunder, eventuel uautoriseret server, der ændrer, efterligner eller på anden måde opretter forbindelse til enhver af tjenesterne), og oprettelse af eller deltagelse i eventuel udnyttelse af prisforskelle på virtuelle varer på enhver måde (f.eks. mellem valutakurser på rigtige penge).

6.2. Respektér intellektuel ejendom. Du accepterer, at du ikke vil bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere eventuelt materiale, der krænker enhver tredjeparts ophavsret, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden måde overtræder vilkårene i afsnit 5.

6.3. Adfærdskodeks. Du accepterer, at:

(1) Du ikke vil bruge upassende eller uautoriserede midler til at forstyrre eller negativt påvirke eventuel anden brugers evne til at bruge tjenesterne som tilsigtet, til at opnå en uretfærdig gameplay-fordel, eller til at få adgang til virtuelle varer eller andet indhold, som du ikke har en gyldig ret til. Dette omfatter brugen af snyd, uautoriserede mods, hacks, fejl eller andre tekniske udnyttelser samt phishing, svig eller social manipulation.

(2) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere eventuelt materiale, der overtræder eller invaderer en anden persons privatliv. Dette omfatter “doxing”, dvs. deling eller trussel om at dele oplysninger, som kan være pinlige for en anden person, eller intimidere, skade eller chikanere en anden person.

(3) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere eventuelt materiale, der bevidst eller forsætligt er vildledende, falsk eller svigagtigt. Du må ikke bruge tjenesterne til at deltage i “spam”, dvs. gentagne gange eller med jævne mellemrum misbruge en kommunikationskanal på en måde, der afbryder eller forstyrrer driften af tjenesterne, reklamerer for eventuelt tredjepartsprodukt eller -tjeneste, eller som har en negativ indvirkning på eventuel anden brugers evne til at bruge tjenesterne som tilsigtet.

(4) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere materiale, der indeholder faktiske eller chokerende realistiske afbildninger eller beskrivelser af blodsudgydelse, overdreven vold, tortur eller dyremishandling. Dette omfatter alle afbildninger af et sådant indhold, uanset om materialet er ægte eller manipulerede medier, animation, computergenererede billeder eller andre digitale værker.

(5) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere materiale eller deltage i adfærd, der skildrer, promoverer eller forsøger at normalisere, tilskynde til eller bevidst resultere i en anden persons spiseforstyrrelse, selvmord eller anden fysisk selvskade. Dette omfatter materiale eller adfærd, der med rimelighed kan opfattes som om det formidler eller tilskynder en anden person til fysisk at skade eller sulte sig selv, til at indtage farlige mængder alkohol, narkotika eller andre stoffer, og til at gøre eller true om at gøre selvskade for at intimidere, manipulere eller tvinge en anden person.

(6) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere materiale eller deltage i adfærd, der er voldelig, mobbende, chikanerende eller som med rimelighed kan forstås som en fysisk eller verbal trussel mod en anden person. Dette omfatter materiale, der er ærekrænkende og adfærd såsom camping, griefing, stream sniping, swatting, eller anden krænkende adfærd i spillet.

(7) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere eventuelt materiale eller deltage i adfærd, der er pornografisk, obskøn eller seksuelt chikanerende. Dette omfatter distribution af uopfordret eller uønsket seksuelt antydende materiale, deltagelse i uopfordret eller uønsket seksualisering af en anden person, trusler eller angreb baseret på en anden persons faktiske, opfattede eller formodede seksualitet eller seksuelle aktivitet, eller uautoriseret deling af en anden persons seksuelt antydende eller eksplicitte indhold uden deres samtykke (dvs. “hævnporno”).

(8) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere eventuelt materiale, der afbilder, promoverer eller forsøger at normalisere, tilskynde til eller bevidst resultere i seksuel misbrug af mindreårige. Dette omfatter materiale, der på nogen måde seksualiserer mindreårige, herunder ægte eller manipulerede medier, animation, computergenererede billeder eller andre digitale værker; deltage eller forsøge at deltage i seksuelt antydende eller eksplicit kommunikation med en mindreårig, og anmode om seksuelt antydende eller eksplicit materiale fra, eller dele et sådant materiale med, en mindreårig.

(9) Du skal ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere materiale eller deltage i adfærd, der udgør hadefuld tale eller adfærd, som vi definerer som enhver form for udtryk, der med rimelighed kan forstås som om at det angriber eller fremmer had eller vold mod en enkeltperson eller gruppe baseret på et af følgende karakteristika: alder, hudfarve eller race, handicap, etnicitet, køn eller kønsidentitet, national oprindelse eller immigrationsstatus, religiøst tilhørsforhold, køn eller seksuel orientering, militærtjeneste, socioøkonomisk klasse, status eller kaste, eller vægt, størrelse eller kropstype.

(10) Du må ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere materiale eller deltage i adfærd, der skildrer, fremmer eller støtter voldelig ekstremisme eller terrorisme. Dette omfatter ethvert materiale eller enhver adfærd, der med rimelighed forstås som om at det godkender eller støtter ekstremistisk vold eller gerningsmændene til sådanne handlinger, og fremmer ekstremistiske ideologier eller konspirationsteorier, der tilskynder eller opildner til vold mod andre.

(11) Du skal følge eventuelle yderligere regler, der er angivet i de individuelle fællesskabsstandarder, der kan gælde for din brug af specifikke spil, apps, produkter, eller websteder i tjenesterne, som alle er indarbejdet heri ved henvisning.

(12) Ud over det foregående må du ikke bruge tjenesterne til at oprette, uploade eller distribuere eventuelt andet materiale eller deltage i eventuel adfærd, der ellers er ulovlig, eller bruge tjenesterne til at forsøge eller planlægge at begå nogen af de overtrædelser, der er angivet i denne adfærdskodeks.

6.4. Ingen tekniske udnyttelser. Du accepterer, at:

(1) Du ikke vil bruge IP-proxy eller andre metoder til at skjule din placering eller bopæl, herunder, uden begrænsning, for at omgå geografiske begrænsninger på adgang til indhold, adgangskontroller eller tekniske beskyttelsesforanstaltninger, eller til at deltage i aktiviteter, der er ulovlige baseret på gældende lokal lovgivning.

(2) Du ikke vil bruge tjenesterne via, eller kopiere eventuelt indhold til, en fjernserver, virtuel pc eller andet system eller netværk, herunder, uden begrænsning, et system eller netværk, der gør det muligt (eller foregiver at gøre det muligt) at downloade eller streame sådanne tjenester eller indhold til en eller flere separate internetaktiverede enheder, medmindre det er underlagt særskilte, udtrykkelige skriftlige vilkår fra Take-Two,.

(3) Du ikke vil bruge, promovere eller tilgængeliggøre eventuel fejl, udnyttelse, snyd, hack, script, bot, uautoriseret mod eller andre metoder, der er beregnet til ondsindet at interagere med tjenesterne, herunder uden begrænsning, til at overtræde denne aftale, til at indsamle oplysninger eller brugeroplysninger, udnytte systemsårbarheder, omgå indholdsmoderering eller filtreringssystemer, eller på anden måde opsnappe, omdirigere eller forstyrre driften af tjenesterne.

(4) Du ikke vil foretage reverse engineering af, dekompilere eller adskille (undtagen hvor det er tilladt i henhold til gældende juridiske undtagelser i henhold til EU-direktiv 2009/24 eller anden gældende lovgivning), vise, udføre, udarbejde afledte værker baseret på eller på anden måde ændre tjenesterne, helt eller delvist, uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

(5) Du ikke vil bruge tjenesterne til at distribuere, uploade eller overføre software, scripts, kode eller andre oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, eventuel virus, orm, timebot, cancelbot, trojansk hest, hacks eller anden skadelig kode) for at ændre eller modificere tjenesterne på nogen uautoriseret måde eller for at overføre sådanne oplysninger.

6.5. Støtte eller tilskyndelse til overtrædelser. Du accepterer, at du ikke vil yde væsentlig støtte til en anden brugers overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af denne aftale. Dette omfatter ydelse af økonomisk støtte, knowhow, ekspertise eller anden assistance, eller gentagen tilskyndelse til at deltage i adfærd, der overtræder denne aftale.

6.6. Anvendelighed for medarbejdere, agenter og kontrahenter. Af hensyn til klarhed gælder reglerne for adfærd og opførsel i dette afsnit 6 for din kommunikation og interaktioner med Take-Twos medarbejdere, agenter og kontrahenter, herunder, uden begrænsning, enkeltpersoner i vores kundesupport-, tekniske, sikkerheds- eller fællesskabsteams.

6.7. Konsekvenser for overtrædelser. Hvis du misligholder aftalen, herunder uden begrænsning, brugerreglerne i dette afsnit 6 (som ændret fra tid til anden), forbeholder Take-Two sig ret til at træffe foranstaltninger mod dig, herunder, uden begrænsning: nulstille nogle eller alle fremskridt i spillet, der er forbundet med din konto, suspendere din adgang til nogle af eller alle tjenesterne, virtuelle varer, eller din konto, opsige din adgang til nogle af eller alle tjenesterne, virtuelle varer, eller lukke din konto i overensstemmelse med nedenstående opsigelsesbestemmelser, forhindre dig i at oprette en konto eller få adgang til tjenesterne i fremtiden, eller træffe passende juridiske foranstaltninger for at håndhæve denne aftale eller vores andre rettigheder i henhold til gældende lovgivning. Vi kan underrette retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder eller tilsynsorganer, og tilvejebringe eventuelle tilknyttede personoplysninger som angivet i vores privatlivspolitik, hvis overtrædelsen indebærer en trussel mod liv eller sikkerhed for dig selv eller andre, eller eventuel anden aktivitet, som vi mener er ulovlig. Vi forbeholder os ret til at træffe foranstaltninger mod dig baseret på oplysninger, som vi måtte modtage fra tredjeparter, herunder, uden begrænsning, retshåndhævende myndigheder, offentlige myndigheder eller andre tilsynsmyndigheder. Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuel overtrædelse af denne aftale af dig eller af eventuel anden bruger.

6.8. Overvågning; Brugerværktøjer og automatiserede systemer. Vi kan (men er ikke forpligtede til at) aktivt overvåge brugen af tjenesterne til en række forskellige formål, herunder forebyggelse af snyd og hacking, sikring af din overholdelse af denne aftale, håndhævelse af vilkårene i denne aftale og forbedring af tjenesterne.

Tjenesterne kan anvende modererings- og filtreringssystemer såsom automatiserede ordfiltre og indholds- eller symbolgenkendelsessoftware, der er beregnet til at forhindre eller stoppe distributionen af materiale, der overtræder denne aftale. Tjenesterne kan også indeholde værktøjer, der gør det muligt for brugere at kontrollere deres interaktioner med andre brugere såsom at give brugere mulighed for at tilvælge tekstchat eller talekommunikation i spillet, eller gøre det muligt for brugere at sætte andre brugere på “lydløs” eller blokere dem. Tjenesterne kan indeholde indberetningsværktøjer, enten i spillet eller via dedikerede supportwebsteder, hvorigennem brugere kan indberette overtrædelser af adfærdskodekset til vores gennemgang.

De funktioner og værktøjer, der er beskrevet ovenfor, kan omfatte algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring eller andre automatiserede systemer for at hjælpe os med at opfylde de formål, der er beskrevet i dette afsnit, i det nødvendige omfang for effektivt at opretholde tjenesterne for vores brugere.

Modererings- og filtreringssystemer kan variere mellem tjenester, herunder baseret på en bestemt tjenestes indhold, aldersklassificering eller målgruppe. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi overvåger og indsamler oplysninger vedrørende brugen af tjenesterne i vores privatlivspolitik. For flere oplysninger om indberetning af overtrædelser af vores politikker, bedes du besøge vores kundesupport.

7. Indberetning af indhold, anmodninger om fjernelse, DMCA.

7.1. Skadeligt eller ulovligt indhold. Hvis du er opmærksom på eventuel brugergenereret indhold eller brugerdefineret indhold, der er tilgængeligt på tjenesterne, der overtræder brugerreglerne i afsnit 6 i denne aftale, herunder adfærdskodekset, kan du underrette os ved hjælp af indberetningsværktøjerne, der findes i spillet eller på vores relaterede kundesupportwebsteder. Besøg vores kundesupport for at få flere oplysninger om, hvordan du indberetter brugergenereret indhold eller brugerdefineret indhold, der overtræder brugerreglerne. Ved at indsende enhver sådan meddelelse til os bekræfter du, at du har en ægte tro på, at det brugergenererede indhold eller brugerdefinerede indhold, som du indberetter, overtræder aftalen, og at oplysningerne i din meddelelse er nøjagtige og fuldstændige.

7.2. Meddelelse om krænkelse af ophavsret eller varemærke. Vi svarer på meddelelser om krænkelse af ophavsret, der opfylder kravene i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 (“DMCA”). Hvis du mener, at eventuelt indhold, brugergenereret indhold, brugerdefineret indhold eller andet aspekt af tjenesterne udgør krænkelse af ophavsret eller uretmæssig tilegnelse af dit varemærke, bedes du indsende en meddelelse om påstået krænkelse til vores udpegede agent med følgende skriftlige oplysninger:

(1) Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse,

(2) En detaljeret beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket,

(3) Webadressen eller en detaljeret beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, er placeret,

(4) Din erklæring om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller gældende lov,

(5) Din erklæring, under straf for mened, om at oplysningerne i din meddelelse er korrekte, og at du er ejeren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten, og

(6) En fysisk eller elektronisk underskrift fra ejeren af den pågældende ophavsret eller en person, der er autoriseret til at handle på deres vegne.

Vores udpegede agents kontaktoplysninger er:

Tjenesteudbyder: Take-Two Interactive Software, Inc.

Postadresse: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street New York, New York 10036

USA

Attention: DMCA Takedown Notice

Telefon: +1 (646)-536-2842

E-mail: [email protected]

Bemærk, at i henhold til DMCA kan du være ansvarlig for skadeserstatninger (herunder omkostninger og advokatsalærer), hvis du bevidst giver en forkert fremstilling af at materiale eller aktivitet er krænkende. Bemærk også, at oplysningerne i din meddelelse om krænkelse af ophavsret kan gives til den person, der er ansvarlig for det påståede krænkende materiale.

7.3. Politik for gentagne overtrædere. Hvis du gentagne gange overtræder denne aftale, for eksempel ved at krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder, adfærdskodekset eller tredjepartsrettigheder, forbeholder vi os ret til at træffe foranstaltninger mod dig, herunder uden begrænsning: suspendere din adgang til nogle af eller alle tjenesterne, virtuelle varer og/eller din konto, lukke din konto i overensstemmelse med nedenstående opsigelsesbestemmelser, forhindre dig i at oprette en konto eller få adgang til tjenesterne i fremtiden, eller træffe passende juridiske foranstaltninger for at håndhæve denne aftale eller vores andre rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

8. Opdateringer og funktioner.

8.1. Opdateringer og ændringer. Vi kan levere patches, opdateringer eller opgraderinger til tjenesterne, virtuelle varer eller din konto, der kan være nødvendige for at fortsætte med at bruge tjenesterne, herunder automatiske opdateringer eller opdateringer “i baggrunden” uden varsel til dig. Sådanne opdateringer er underlagt denne aftale, medmindre andre vilkår præsenteres med opdateringerne, i hvilket tilfælde sådanne andre vilkår er gældende. Vi er ikke forpligtede til at gøre eventuelle opdateringer tilgængelige. Vi garanterer ikke, at vi understøtter den version af systemet eller enheden, hvortil du har licenseret, erhvervet eller købt eventuel del af tjenesterne, medmindre vi har fremsat påstande vedrørende kompatibilitet. Vi kan fra tid til anden, uden yderligere omkostninger for dig, helt eller delvist ændre eller suspendere enhver af vores tjenester, virtuelle varer og/eller din konto af en gyldig årsag. Gyldige årsager omfatter, uden begrænsning: forbedring af vores tjenester, virtuelle varer, eller din konto (såsom at tilbyde nye tjenester, virtuelle varer eller indhold); ændringer, der er nødvendige for spilbalancering, for fejlrettelse eller for at forhindre eller modvirke udnyttelse; ændringer, der er nødvendige på grund af et nyt teknisk miljø eller et øget eller reduceret antal brugere; mistanke om eller faktisk krænkelse af intellektuel ejendom; ændringer i licenser, som vi har fra tredjeparter eller andre overholdelseskrav fra tredjeparter; opsigelse af aftaler, som vi har med tredjeparter, uanset årsag; ophør af en tredjeparts levering af en tjeneste eller funktion, der er en del af eller forbundet med vores tjenester, virtuel vare, eller din konto; væsentlige ændringer af specifikke og verificerbare åbne markedsomkostninger; nødvendige forbedringer for sikkerheden af brugere eller andre tredjeparter; eller andre væsentlige, juridiske, forskriftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager.

8.2. Automatisk genererede spillere. Som en del af tjenesterne kan vi tilbyde dig muligheden for at spille med dine venner eller andre matchede modstandere. For at sikre, at du har tilgængelige modstandere på det rigtige færdighedsniveau, kan nogle af disse matchede modstandere være automatisk genererede, computerstyrede spillere, der ligner og spiller som rigtige mennesker.

8.3. Tilgængelighed. Tjenesterne, de virtuelle varer, indhold eller din konto kan blive tilbudt i en begrænset periode eller kan variere afhængigt af din region eller enhed. Hvis du ændrer regioner, uden at det berører vores portabilitetsforpligtelser i henhold til gældende lovgivning, og afhængigt af din aftale med den relevante digitale butiksfacade, skal du muligvis generhverve visse tjenester, virtuelle varer eller indhold, som du har betalt for eller erhvervet i din tidligere region. Hvis du ændrer regioner, kan du på samme måde muligvis ikke længere få adgang til visse tjenester, indhold eller virtuelle varer, som du kunne få adgang til i din tidligere region, hvis sådanne tjenester, indhold eller virtuelle varer er forbudt i henhold til gældende love i den nye region, du befinder dig i.

8.4. Tredjepartstjenester Du kan have mulighed for via tjenesterne at få adgang til eller aktivere indhold, software, apps, produkter, websteder, platforme, funktionalitet, og tjenester, der drives af tredjeparter, der ikke er en del af Take-Two eller på anden måde under vores kontrol (“tredjepartstjenester”). Hvis du vælger at få adgang til, handle med, aktivere eller på anden måde interagere med sådanne tredjepartstjenester, forstår du, at du beder den relevante tredjepartsenhed om at gøre sådanne tredjepartstjenester tilgængelige for dig. Du er ansvarlig for dine transaktioner med tredjeparter. Når du bruger vores tjenester til at få adgang til tredjepartstjenester, vil eventuelle gældende brugsvilkår forbundet med tredjepartstjenesterne regulere din brug af den pågældende tredjepartstjeneste. Vi godkender ikke eventuelle tredjepartstjenester, der stilles til rådighed eller markedsføres på eller gennem tjenesterne. Vi licenserer ikke eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder til dig som en del af eventuelle tredjepartstjenester, og vi er ikke ansvarlige eller erstatningsansvarlige over for dig eller andre for eventuelle tredjepartstjenester eller for resultaterne, oplysningerne, indholdet, eller interaktionerne, som du måtte støde på, mens du bruger dem. Eventuelle bekymringer, som du har vedrørende resultaterne, oplysningerne, indholdet eller interaktionerne, som du måtte støde på, mens du bruger sådanne tredjepartstjenester, skal rettes til udbyderen af sådanne tredjepartstjenester.

8.5. Internetbaserede tjenester. Tjenesterne kan kræve en forbindelse til internettet via et trådløst netværk eller mobilnetværk og kan derfor modtage visse standardoplysninger om enheden, systemet og softwaren, der bruges af dig til at oprette forbindelse til tjenesterne. Sådanne oplysninger indsamles og bruges af os i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Du er eneansvarlig for vedligeholdelsen og pålideligheden af din internetforbindelse for egen regning, og for eventuelle brugsgebyrer, der måtte opstå som følge af din adgang til tjenesterne via eventuelt trådløst netværk eller mobilnetværk.

8.6. Tredjepartsannoncering. Nogle af tjenesterne kan omfatte annoncer for eller links til tredjepartswebsteder, -indhold, -varer, -kampagner eller -tjenester (“tredjepartsannoncering”). Vi er ikke ansvarlige for, eller kontrollerer indholdet af, eventuel tredjepartsannoncering, og medtagelsen af en sådan tredjepartsannoncering i tjenesterne betyder ikke, at vi enten støtter eller godkender en sådan tredjepartsannoncering eller webstederne, indholdet, varerne, kampagnerne, tjenesterne eller forretningspraksisserne tilhørende tredjepartsudbydere af en sådan tredjepartsannoncering.

9. Dit ansvar over for os.

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og fritage Take-Two mod og for alle direkte forpligtelser, skadeserstatninger og tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med: (1) din overtrædelse af denne aftale, (2) eventuelle oplysninger eller indhold, der tilvejebringes af dig, der krænker en tredjeparts rettigheder, når de bruges af os i overensstemmelse med denne aftale, og (3) dine ulovlige handlinger eller undladelser. Vi kan, for din egen regning, hjælpe i forsvaret af enhver sag, der er underlagt skadesløsholdelse af dig, og i så fald accepterer du at samarbejde med os, og vi vil træffe rimelige foranstaltninger for at afbøde vores tab. Du er dog ikke forpligtet til at holde Take-Two skadesløs med hensyn til eventuelle forpligtelser, skadeserstatninger eller tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, svig eller forsætlig forsømmelse af Take-Two, Take-Twos leders medarbejdere, kontrahenter eller agenter, eller i det omfang du ikke er ansvarlig for misligholdelsen.

Du er eneansvarlig for eventuelle tredjepartsomkostninger, som du pådrager dig for at bruge tjenesterne, virtuelle varer eller din konto.

10. Opsigelse.

Du kan til enhver tid stoppe med at bruge tjenesterne, virtuelle varer, eller din konto, og opsige denne aftale ved at tilintetgøre eller slette alle kopier af eventuelle materialer eller software i din besiddelse og/eller ved at slette din konto. Derudover kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter din konto og dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Med hensyn til eventuelle tjenester, virtuelle varer og/eller konti, der leveres til dig i en ubestemt periode, har vi ret til at opsige denne aftale og din adgang til tjenesterne, virtuelle varer og din konto, eller ophøre med at levere sådanne tjenester til enhver tid af enhver årsag efter vores eget skøn. Hvis vi har rimelige metoder til at kontakte dig, og hvis det er praktisk muligt, vil vi forsøge at informere dig i god tid før en sådan opsigelse eller et sådant ophør af tjenester træder i kraft. Hvis det ikke er praktisk muligt at informere dig på forhånd, vil vi forsøge at informere dig straks derefter. Hvis din sædvanlige bopæl er i Tyskland, forbliver begge parters ret til berettiget ekstraordinær opsigelse upåvirket. Der foreligger berettigelse, hvis den opsigende part, under hensyntagen til alle omstændigheder i den enkelte sag og afvejning af begge parters interesser, ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte kontraktforholdet indtil den aftalte opsigelse eller indtil udløbet af en varselsperiode.

Vi kan omgående opsige eller suspendere din ret til at tilgå ethvert aspekt af tjenesterne, virtuelle varer, indhold og/eller din konto, hvis du: overtræder denne aftale, bruger tjenesterne, virtuelle varer eller din konto svigagtigt, ulovligt eller på enhver anden måde end til deres/dens tilsigtede formål, indleder eventuel retstvist mod os, eller hvis vi er juridisk forpligtede til at gøre det. Hvis vi beslutter at opsige eller suspendere din ret til at få adgang til nogle af eller alle tjenesterne, virtuelle varer eller din konto, vil vi forsøge at informere dig på forhånd om en sådan opsigelse eller suspension, medmindre handlingen træffes i henhold til en juridisk forpligtelse, der ikke kræver, at vi informerer dig, eller hvis det ikke er praktisk muligt for os at gøre det.

Du anerkender og accepterer, at hvis denne aftale opsiges (eller vi opsiger din ret til at få adgang til enhver af tjenesterne, virtuelle varer, indhold, eller din konto i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale), vil de licenser, der tildeles dig i henhold til denne aftale (eller med hensyn til sådanne tjenester, virtuelle varer, indhold, eller konto), omgående ophøre.

11. Advarsel om fotosensitiv epilepsi.

En meget lille procentdel af befolkningen kan opleve epileptiske anfald, når de udsættes for visse lysmønstre eller blinkende lys, herunder nogle af de visuelle effekter, der findes i visse videospil. Selv personer uden en sygehistorie med epilepsi eller lysfølsomhed kan opleve symptomer. Hvis du eller nogen i din familie lider af epilepsi eller lysfølsomhed, bedes du rådføre dig med din læge, før du spiller nogen af vores videospil.

Hvis du oplever nogen af de følgende symptomer, mens du spiller hvilket som helst af vores videospil, skal du omgående afbryde brugen og rådføre dig med din læge, før du spiller igen: svimmelhed, ændret syn, øjen- eller muskeltrækninger, tab af bevidsthed, desorientering, ufrivillige bevægelser eller kramper.

12. Diverse.

12.1. Generelt. Denne aftale, sammen med eventuelle dokumenter eller politikker, der linkes til heri, er hele aftalen mellem dig og os for din brug af tjenesterne (herunder virtuelle varer og din konto). Den erstatter alle tidligere skriftlige aftaler mellem dig og os vedrørende din brug af samme. Du accepterer, at vi til enhver tid helt eller delvist kan overdrage denne aftale. Hvis vores overdragelse fører til en ændring af os som kontraherende part, har du ret til at opsige denne aftale. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller overføre dine forpligtelser i henhold til denne aftale eller overføre eventuelle rettigheder til at bruge tjenesterne, virtuelle varer, eller din konto. Hvis din sædvanlige bopæl er i Tyskland, gælder den foregående sætning ikke for eventuelle pengekrav, som du måtte have mod os, som opstår som følge af denne aftale. Hvis eventuel bestemmelse i denne aftale af en eller anden årsag ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse enten kun omformes i det omfang, der er nødvendigt for at gøre den eksigibel eller fjernes fuldstændigt fra aftalen, og de resterende bestemmelser i denne aftale vil forblive i kraft og effekt. Afsnit 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 – 15 og dem, der i kraft af deres natur gælder efter ophør af denne aftale, vil bestå efter eventuel opsigelse eller annullering af denne aftale. Begge parter kan videregive oplysninger relateret til denne aftale eller brug af tjenesterne som nødvendigt for at opfylde eventuel lov, forordning, retsproces, eller offentlig anmodning.

12.2. Eksportlove. Du skal overholde alle gældende nationale og internationale eksportlove og -forordninger (som kan ændres fra tid til anden), der gælder for tjenesterne, virtuelle varer eller din konto, som omfatter begrænsninger på destinationer, brugere og brug. Du accepterer, at du ikke vil bruge, eksportere, genudføre, downloade eller på anden måde overføre nogen del af tjenesterne, virtuelle varer eller din konto til (eller til en statsborger eller person, der er bosiddende i) eventuelt land, hvis varer er underlagt amerikansk embargo, eller til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere og listen over blokerede personer og andre sanktionslister administreret af Office of Foreign Assets Control (OFAC). Du erklærer og garanterer, at du ikke befinder dig i, er under kontrol af, eller er statsborger eller bosiddende i, et land, der er underlagt embargo, og at du ikke er en specifikt udpeget statsborger eller blokeret person.

13. Kontakt os.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende tjenesterne, virtuelle varer, din konto, eller denne aftale, bedes du besøge Take-Twos kundesupport og indsende en supportanmodning. Take-Twos kundesupport giver dig et enkelt kontaktpunkt, så du kan kommunikere med Take-Two.

Retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder, nationale myndigheder og pålidelige indberettere, der ønsker at kontakte Take-Two, skal besøge Take-Two-retshåndhævelse og følge instruktionerne angivet deri for at kommunikere med, og forkynde for, Take-Two. Take-Two-retshåndhævelse giver et enkelt kontaktpunkt til retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder, nationale myndigheder og pålidelige indberettere til at kommunikere med Take-Two og dets juridiske repræsentanter.

14. Gældende lov, tvister og erstatningsansvar: Australien, Schweiz, EØS, Storbritannien.

Hvis du har din sædvanlige bopæl i Australien, Schweiz, Storbritannien eller eventuelt område i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder vilkårene i dette afsnit 14 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du har din sædvanlige bopæl uden for disse områder eller retskredse, bedes du se afsnit 15 nedenfor.

14.1. Gældende lov og jurisdiktion. Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i dit bopælsland uden hensyn til lovkonfliktregler. Den eksklusive jurisdiktion for alle tvister vil være de kompetente domstole i dit bopælsland.

14.2. Begrænsninger af vores erstatningsansvar. TAKE-TWO ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR INDIREKTE TAB ELLER SKADESERSTATNINGER ELLER FOR EVENTUELLE BRUD PÅ DETS FORPLIGTELSER SOM FØLGE AF EN FORCE MAJEURE-BEGIVENHED, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE. INTET I DENNE AFTALE HAR TIL FORMÅL AT UDELUKKE RETTIGHEDER ELLER SKADESERSTATNINGER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR FOR SVIG ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF VORES UAGTSOMHED.

Hvis gældende lovgivning foreskriver, at der er en garanti i forbindelse med eventuel vare eller tjeneste, der leveres af os i forbindelse med denne aftale, og vores erstatningsansvar for manglende overholdelse af den pågældende garanti ikke kan udelukkes, men kan være begrænset, så er vores erstatningsansvar for en sådan manglende overholdelse begrænset til (efter vores valg), i tilfælde af levering af varer, vores erstatning af varerne eller levering af tilsvarende varer, reparation af varerne, eller at give dig fuld eller delvis refusion, eller i tilfælde af levering af tjenester, at vi leverer tjenesterne igen, giver dig refusion for den ubrugte del eller kompensation for dens reducerede værdi.

15. Gældende lov, tvister og erstatningsansvar: USA og resten af verden.

Hvis du har din sædvanlige bopæl i USA eller eventuelt andet område end Australien, Schweiz, Storbritannien eller eventuelt område i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder vilkårene i dette afsnit 15 for din juridiske kontrakt med Take-Two. Hvis du har din sædvanlige bopæl i Australien, Schweiz, Storbritannien eller eventuelt område i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bedes du se afsnit 14 ovenfor.

15.1 Gældende lov og jurisdiktion. Denne aftale indgås i staten New York og reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York uden hensyn til lovkonfliktregler. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i afsnit 15.5, er den eksklusive jurisdiktion for alle tvister mellem dig og Take-Two de statslige og føderale domstole i New York County, New York, og du og Take-Two accepterer hver især personlig jurisdiktion og giver afkald på alle indsigelser mod værneting ved sådanne domstole.

15.2 Garantifraskrivelse. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES TJENESTERNE TIL DIG “SOM DE ER OG FOREFINDES,” “SOM TILGÆNGELIGE” OG “MED ALLE FEJL”. HVERKEN TAKE-TWO, EVENTUEL DIGITAL BUTIKSFACADE ELLER NOGEN AF VORES ELLER DERES RESPEKTIVE LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER ELLER LICENSGIVERE FREMSÆTTER EVENTUELLE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER LØFTER AF NOGEN ART MED HENSYN TIL SOFTWAREN, INDHOLDET, TREDJEPARTSTJENESTER ELLER ANDRE TJENESTER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE. HVERKEN TAKE-TWO ELLER EVENTUEL DIGITAL BUTIKSFACADE GARANTERER, AT TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTSTJENESTERNE VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE, FEJLFRI, ELLER FRI FOR VIRUSSER. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOKAL LOVGIVNING FRASKRIVER TAKE-TWO OG HVER DIGITAL BUTIKSFACADE SIG ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG TILFREDSSTILLENDE KVALITET.

15.3 Begrænset hardwaregaranti. Vi garanterer over for den oprindelige forbrugerkøber af tjenesterne, at de eventuelle fysiske lagringsmedier, der indeholder tjenesterne (“varerne”), vil være fri for defekter i materiale og udførelse i 90 dage fra købsdatoen under normal brug. Hvis varerne viser sig at være defekte inden for 90 dage efter det oprindelige køb, accepterer vi gratis at erstatte de relevante defekte varer inden for den gældende 90-dages periode efter vores modtagelse af varerne (franko, med bevis for købsdatoen), så længe varerne stadig fremstilles af os. Hvis varerne ikke længere er tilgængelige, forbeholder vi os ret til at erstatte dem med tilsvarende varer af samme eller større værdi. Denne garanti er begrænset til varer, som oprindeligt blev leveret af os, og gælder ikke for normal slitage. Denne garanti gælder ikke, hvis den påståede defekt opstår som følge af misbrug, forkert brug, forkert behandling eller forsømmelse af de relevante varer. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, TRÆDER DENNE GARANTI I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE.

Kontakt vores kundesupport for at få hjælp til ovenstående begrænsede garanti.

15.4 Begrænsninger af vores erstatningsansvar. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER TAKE-TWO ELLER EVENTUEL DIGITAL BUTKSFACADE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, AFSKRÆKKENDE, FØLGEMÆSSIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE TAB ELLER SKADESERSTATNINGER, ELLER SKADESERSTATNINGER FOR SYSTEMFEJL ELLER FUNKTIONSFEJL ELLER TAB AF FORTJENESTE, DATA, BRUG, FORRETNING ELLER GOODWILL, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE, UANSET OM DE OPSTÅR I KONTRAKTFORHOLD, FOR SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR, ERSTATNINGSANSVAR ELLER EVENTUEL ANDEN RETSTEORI ELLER BILLIGHEDSRETLIG TEORI.

I tilfælde af, at du har grundlag for at inddrive skadeserstatninger, der opstår som følge af tjenesterne eller en overtrædelse af denne aftale, accepterer du, at dit eneste retsmiddel er begrænset til inddrivelse af direkte skadeserstatninger, og det maksimale erstatningsansvar er begrænset til det største beløb af enten 500 USD eller det beløb, du har brugt på de pågældende tjenester i dit krav i de 24 måneder forud for datoen, hvor dit krav opstod.

Begrænsningerne og ansvarsfraskrivelserne i denne aftale foregiver ikke at begrænse erstatningsansvar eller ændre dine rettigheder som bruger, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning. Med hensyn til denne aftale gælder eventuelle bestemmelser vedrørende udelukkelse eller begrænsning af visse skadeserstatninger ikke i New Jersey med hensyn til pønalt begrundede skadeserstatninger, tab af data, samt tab af eller skade på ejendom.

15.5 Tvistbilæggelse: Bindende individuel voldgift, afkald på gruppesøgsmål og nævningesager. Hvis du oplever et problem med tjenesterne, der ikke kan løses ved at kontakte vores kundesupport, forklarer dette afsnit 15.5 (“voldgiftsaftalen”), hvordan du og Take-Two accepterer at løse eventuelle tvister ved bindende, individuel voldgift, med forbehold for begrænsede undtagelser beskrevet nedenfor.

LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT – DET PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE EN RETSSAG VED EN DOMSTOL OG FÅ ET NÆVNINGETING TIL AT HØRE DIN SAG.

(1) Bindende individuel voldgift. Du og Take-Two accepterer, at hvis de ikke løses gennem den uformelle forhandlingsproces beskrevet nedenfor, skal eventuelle tvister mellem os udelukkende løses ved individuel, bindende voldgift i henhold til denne voldgiftsaftale. Under iagttagelse af undtagelserne i afsnit 15.5(10) betyder en “tvist” eventuel tvist, krav eller uoverensstemmelse, der opstår som følge af eller relateret til tjenesterne, herunder dem, der vedrører dannelsen, overtrædelsen, opsigelsen, håndhævelsen, omfanget, gyldigheden eller anvendeligheden af aftalen eller voldgiftsaftalen, eller dine rettigheder i henhold til disse aftaler. Alle tvister er underlagt voldgiftsaftalen, uanset om de opstod før eller efter, at du accepterede aftalen.

Voldgiftsmanden – ikke en føderal, statslig eller lokal domstol eller et statsligt organ – har eksklusiv myndighed til at løse eventuelle tvister, herunder tvister, der vedrører fortolkningen, anvendeligheden, håndhævelsen eller dannelsen af denne voldgiftsaftale og eventuel påstand om, at hele eller en del af voldgiftsaftalen er ugyldig og omstødelig. Voldgiftsmanden skal også have myndighed til at afgøre alle spørgsmål vedrørende voldgiftsberettigelse, herunder vedrørende hvorvidt aftalen eller voldgiftsaftalen er urimelig eller illusorisk, hvorvidt voldgiftsaftalen er blevet afvist i henhold til gældende lovgivning, og eventuelt forsvar mod voldgift, herunder afkald, forsinkelse, forældelse eller afskæring af indsigelse. Voldgiftsmanden kan tildele de samme afhjælpninger som en domstol, men kun i det omfang det er nødvendigt for at afgøre den pågældende individuelle tvist.

(2) Afkald på gruppesøgsmål/nævningesag. Du og Take-Two giver hver især afkald på alle rettigheder til en nævningesag i ethvert søgsmål eller procedure, der involverer eventuelle tvister i ethvert forum. Du og Take-Two giver hver især afkald på alle rettigheder til at deltage i eventuelt påstået gruppesøgsmål, kollektivt søgsmål, repræsentativt søgsmål eller konsolideret søgsmål eller procedure. Medmindre du og Take-Two aftaler andet, må voldgiftsmanden ikke konsolidere eller sammenlægge mere end én person eller parts krav og må ikke på anden måde præsidere over nogen form for konsolideret, repræsentativt, gruppe- eller kollektivt søgsmål. Alle tvister skal kun afgøres på et individuelt, ikke-gruppemæssigt og ikke-repræsentativt grundlag. Dette betyder, at voldgiftsmanden vil løse din individuelle tvist med Take-Two særskilt fra eventuel anden tvist, og at din tvist ikke kan konsolideres eller sammenlægges med en anden person eller parts krav. Voldgiftsmanden kan udelukkende tildele afhjælpning, der er tilladt ved gældende lov med hensyn til den individuelle part, der søger afhjælpning, men kan i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov ikke tildele afhjælpning til nogen anden person end den individuelle part, der søger afhjælpning. Hvis eventuel domstol eller voldgiftsmand fastslår, at dette afkald på kollektivt søgsmål/nævningesag er ugyldigt eller uden retskraft af enhver årsag, eller at en voldgift kan fortsætte på et kollektivt grundlag, skal denne voldgiftsaftale anses for ugyldig i sin helhed, og du og Take-Two skal anses for ikke at have accepteret at afgøre tvister ved voldgift.

(3) Anvendelighed, din ret til at fravælge. Dette krav om bindende individuel voldgift gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til lovgivningen i dit bopælsland. Du har ret til at fravælge denne voldgiftsaftale. Du skal underrette os skriftligt inden for 30 dage efter den dato, hvor du først accepterer denne aftale (“fravalgserklæring”), medmindre en længere periode kræves ved gældende lov.

Din fravalgserklæring skal sendes til:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AFDELING — UDVALG AF VOLDGIFT

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

Fravalgserklæringen skal indeholde: (1) dit fulde navn, (2) din postadresse, (3) dit kontonavn, hvis du har et, og (4) en klar, underskrevet erklæring om, at du ikke accepterer voldgiftsaftalen. Du er ansvarlig for at sikre vores modtagelse af din fravalgserklæring; du bør derfor muligvis sende din erklæring ved hjælp af en leveringsmetode, der giver dig en skriftlig bekræftelse af levering.

(4) Tvistbilæggelsesprocedurer. Bortset fra krav, der indgives i henhold til afsnit 15.5(10), skal eventuel tvist mellem dig og Take-Two løses gennem følgende trin:

Trin 1: Tvistmeddelelse. Hvis du har en tvist med os, skal du sende en skriftlig meddelelse om tvisten (“tvistmeddelelse”) til os på følgende adresse:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AFDELING — TVISTMEDDELELSE

110 West 44th Street,

New York, New York, 10036

For at blive betragtet som fuldstændig skal din tvistmeddelelse indeholde følgende oplysninger: (1) dit navn, (2) kontonavn eller registreret e-mailadresse, som du bruger til at få adgang til tjenesterne, (3) din postadresse, (4) hvordan vi kontakter dig, (5) hvad problemet er, og (6) hvad du vil have, at vi skal gøre ved det.

Hvis Take-Two har en tvist med dig, sender vi vores tvistmeddelelse til din registrerede e-mailadresse og eventuel faktureringsadresse, som du har tilvejebragt for os, eller, hvis disse muligheder ikke er tilgængelige, til andre rimelige kontaktoplysninger, som du har tilvejebragt for os.

Trin 2: Uformel forhandling. For at hjælpe os med at finde en løsning hurtigere og reducere omkostningerne for begge parter, accepterer du og Take-Two først at forsøge at forhandle uformelt om eventuel tvist i mindst 30 dage. Disse uformelle forhandlinger starter på den dag, hvor du eller Take-Two modtager en skriftlig tvistmeddelelse.

Trin 3: Bindende voldgift. Hvis vi ikke kan løse tvisten uformelt, vil tvisten (undtagen som angivet i afsnit 15.5(9) og (10) nedenfor) udelukkende blive løst via bindende individuel voldgift udført af Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) i henhold til vilkårene i denne voldgiftsaftale, den amerikanske føderale voldgiftslov og føderal voldgiftslovgivning.

(5) Krav om voldgift. Den part, der indleder en individuel voldgift, skal sende JAMS et “Krav om voldgift” (ved at bruge formularen, der er tilgængelig på dets websted), betale eventuelt indgivelsesgebyr, og sende en kopi af kravet om voldgift til modparten. Hvis du har en tvist med os, skal du sende en kopi af dit krav om voldgift til:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AFDELING — KRAV OM VOLDGIFT

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Take-Two sender vores kopi af vores krav om voldgift til din registrerede e-mailadresse og eventuel faktureringsadresse, som du har tilvejebragt for os, eller, hvis disse muligheder ikke er tilgængelige, til andre rimelige kontaktoplysninger, som du har tilvejebragt for os.

(6) Individuel voldgiftsprocedure.

Regler. Individuel voldgift mellem dig og Take-Two finder sted i henhold til de strømlinede voldgiftsregler og -procedurer der er udstedt af JAMS på datoen for tvistmeddelelsen (“JAMS-reglerne”) og som ændret af denne voldgiftsaftale. Se www.jamsadr.com for yderligere oplysninger om JAMS og JAMS-reglerne. Du og Take-Two accepterer, at voldgiften vil blive udført på engelsk, og at voldgiftsmanden vil være bundet af denne voldgiftsaftale.

Fremlæggelse af oplysninger og beviser. Fremlæggelse af oplysninger i voldgiften skal begrænses til fremlæggelse af dokumenter, der er direkte relevante for væsentlige forhold i sagen eller for sagens udfald. Voldgiftsmanden skal træffe alle afgørelser vedrørende antageligheden eller relevansen af beviser i henhold til de føderale regler for bevismaterialer.

Dispositive begæringer og sted for retsmøde. Voldgiftsmanden skal tillade dispositive begæringer. Stedet og metoden for parternes fremmøde ved den eventuelle voldgiftsprocedure, vil blive bestemt af JAMS-reglerne.

Fortrolighed. Voldgiftsmanden skal udstede en kendelse om, at voldgiftssagen og alle meddelelser, processkrifter, begæringer, svar på anmodninger om fremlæggelse af oplysninger, vidneudsagn og dokumenter, der udveksles eller indgives i forbindelse med en sådan sag, skal holdes strengt fortrolige.

Gebyrer. Parterne afholder eventuelle voldgiftsomkostninger som fastsat i JAMS-reglerne.

Afgørelse og kendelse. Voldgiftsmanden (ikke en dommer eller et nævningeting) vil løse tvisten. Medmindre andet aftales, skal eventuel afgørelse eller kendelse angive det faktuelle og juridiske grundlag for kendelsen. Voldgiftsmanden har kun tilladelse til at tilkende den afhjælpning, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning eller billighedsret, som understøttes af troværdigt relevant bevismateriale som bestemt af de føderale regler for bevismaterialer. Medmindre Take-Two udtrykkeligt giver sit samtykke hertil, kan voldgiftsmanden ikke tilkende afhjælpning mod Take-Two til nogen anden person end dig. Eventuel afgørelse eller kendelse kan fuldbyrdes som en endelig dom af enhver kompetent domstol eller, hvis relevant, kan indbringes for en sådan domstol til retslig accept af eventuel kendelse og en fuldbyrdelsespåtegning. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende for parterne, bortset fra en begrænset domstolsprøvelse i henhold til den amerikanske føderale voldgiftslov og kan håndhæves som enhver anden retskendelse eller dom.

(7) Forældelsesfrist for krav. Hvis en tvist skal afgøres ved voldgift, skal du eller Take-Two i det omfang det er tilladt ved gældende lov, indlede voldgift af alle tvister inden for to (2) år efter de begivenheder, der gav anledning til tvisten. Hvis gældende lovgivning kræver, at du indgiver et krav om en tvist tidligere end to (2) år efter, at tvisten først opstod, skal du indlede voldgift i den pågældende tidligere periode. Take-Two opfordrer dig til at fortælle os om en tvist så hurtigt som muligt, så vi kan arbejde på at løse den. Manglende rettidig deltagelse i tvistbilæggelse vil udelukke alle krav permanent.

(8) Krav, der ikke kan afgøres ved voldgift. Hvis voldgiftsmanden ikke kan træffe juridisk afgørelse om eller tilkende et bestemt juridisk eller billighedsretligt krav eller retsmiddel, uanset om andet måtte fremgå heri, skal et sådant krav eller retsmiddel udsættes, indtil alle andre krav og retsmidler er endelige, og voldgiften er afsluttet. Derefter skal de resterende krav anlægges ved en kompetent føderal eller statslig domstol i New York County, New York, og hvis det er berettiget, kan en sådan domstol tildele det resterende retsmiddel. I det omfang, at eventuelle krav kan fortsætte på et kollektivt, konsolideret, gruppe- eller repræsentativt grundlag, skal sådanne krav anlægges ved en føderal eller statslig kompetent domstol i New York County, New York, og parterne er enige om, at retssager vedrørende disse krav skal udsættes under afventning af resultatet af eventuelle individuelle krav, der forbliver i voldgift. I alle tilfælde, der er beskrevet i dette afsnit 15.5(8), skal den føderale eller statslige domstol være bundet i henhold til principperne for udelukkelse af krav eller sager af voldgiftsmandens afgørelse. Retssager, der anlægges ved statslige domstole kan flyttes til en føderal domstol af begge parter, hvis tilladt ved gældende lov.

(9) Undtagelse – Massevoldgiftsprocedure.

Massevoldgift. En “massevoldgift” betyder 5 eller flere tvister vedrørende det samme eller lignende genstand, som deler almindelige juridiske eller faktiske forhold, eller hvor advokaten eller anden organisation, der repræsenterer parterne i sådanne tvister, er de samme, samarbejder eller arbejder i koordination. En “massevoldgiftstvist” betyder en individuel tvist, der udgør en del af en massevoldgift. Intet i dette afsnit skal fortolkes som godkendelse af en konsolideret, repræsentativ, gruppe- eller kollektiv procedure. Take-Two forbeholder sig alle rettigheder og forsvar med hensyn til hvert eneste krav om voldgift og sagsøger.

Regler for massevoldgift. Uanset parternes aftale om at få alle tvister administreret af JAMS på individuel basis, accepterer du og Take-Two, at hvis din tvist er (eller bliver) en massevoldgiftstvist, skal den ikke reguleres af JAMS-reglerne eller administreres af JAMS. I stedet skal massevoldgiftstvister administreres af New Era og reguleres af de New Era-regler, der er i kraft, når massevoldgiftstvisterne indgives, med undtagelse af eventuelle regler, der tillader voldgift på kollektivt grundlag (“New Era-reglerne”) og denne voldgiftsaftale. New Era-reglerne er tilgængelige på www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Af hensyn til klarhed skal New Era-reglerne ændres af vilkårene i denne voldgiftsaftale.

Sammenlægning af massevoldgiftstvister. For at formidle en effektiv løsning af massevoldgiftssager, efter at 60 massevoldgiftstvister er blevet accepteret i forbindelse med en enkelt massevoldgift (“indledende gruppe”), accepterer New Era ikke yderligere krav om voldgift i forbindelse med en sådan massevoldgift indtil 60 dage efter den endelige løsning af alle Bellwether-sager fra den indledende gruppe, og den efterfølgende forligskonference, der er fastsat i henhold til New Era-reglerne. Derefter kan eventuelle yderligere massevoldgiftstvister relateret til den igangværende massevoldgift accepteres og løses i henhold til New Era-reglerne på de samme vilkår, som hvis sådanne massevoldgiftstvister var blevet indgivet og accepteret som en del af den indledende gruppe. Forsinkelse i accepten af en massevoldgiftstvist i henhold til denne bestemmelse skal udelukkes ved beregning af den relevante frist for at anlægge en tvist i henhold til denne voldgiftsaftale. Take-Two og parten i eventuel massevoldgiftstvist, der ellers ville blive forsinket i henhold til denne bestemmelse, kan acceptere at give afkald på forsinkelsen og medtage en sådan massevoldgiftstvist i den indledende gruppe. Du accepterer at samarbejde i god tro om at implementere denne gruppebaserede proces.

Individualitet ved massevoldgift. Hvis eventuel domstol eller voldgiftsmand afgør, at dette afsnit 15.5(9) er ugyldigt eller ikke kan håndhæves af enhver årsag, eller hvis New Era afviser at administrere eventuel massevoldgiftstvist som en massevoldgift, skal voldgiftsaftalen anses for ugyldig i sin helhed, og du og Take-Two skal anses for ikke at have accepteret at afgøre sådanne tvister ved voldgift.

(10) Undtagelser fra voldgift. Uanset parternes beslutning om at løse alle tvister gennem bindende individuel voldgift, kan du og Take-Two anlægge sag ved en statslig eller føderal domstol, der kun fremsætter nogen af følgende påstande: patentkrænkelse eller -ugyldighed, krænkelse af ophavsret (herunder uden begrænsning, baseret på brug af tjenesterne efter brud på eller opsigelse af rettigheder i henhold til aftalen), overtrædelser af moralske rettigheder, krænkelse af varemærke, uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder, eller computersvig og misbrug. Begge parter i en tvist kan søge afhjælpning ved en småsagsdomstol for eventuelle individuelle tvister eller krav inden for rammerne af den pågældende domstols kompetence, herunder ved at søge at få en voldgiftssag i henhold til denne voldgiftsaftale flyttet til en sådan småsagsdomstol på dette grundlag.

(11) Begrænsning af ændringer i voldgiftsbestemmelse. Vi kan opdatere denne aftale, herunder voldgiftsaftalen, efter vores skøn i overensstemmelse med afsnit 1.2. Hvis Take-Two ændrer nogen som helst af vilkårene i denne voldgiftsaftale efter den dato, hvor du først accepterede voldgiftsaftalen (eller accepterede eventuelle efterfølgende ændringer til voldgiftsaftalen), kan du, uanset eventuel anden bestemmelse i denne voldgiftsaftale, afvise de nye ændringer. For at afvise de nye ændringer til voldgiftsaftalen, skal du underrette os skriftligt inden for 30 dage efter ikrafttrædelsesdatoen for de ændringer, du søger at afvise, som angivet af datoen for “Sidst opdateret” ovenfor. Din afvisningsmeddelelse skal sendes til:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN: JURIDISK AFDELING – AFVISNING AF ÆNDRINGER TIL VOLDGIFTSAFTALE

110 West 44th Street

New York, New York, 10036

Afvisningsmeddelelsen skal indeholde (1) dit fulde navn, (2) din postadresse, (3) dit brugerkontonavn, hvis du har et, og (4) en klar, underskrevet erklæring om, at du afviser ændringerne i denne voldgiftsaftale. Af hensyn til klarhed, hvis du tidligere accepterede voldgiftsaftalen, betyder din afvisning af ændringer i voldgiftsaftalen ikke, at du fravælger. Du og Take-Two vil stadig afgøre enhver tvist mellem dig og Take-Two i henhold til vilkårene i voldgiftsaftalen pr. den dato, hvor du først accepterede, eller ikrafttrædelsesdatoen for den sidste version af voldgiftsaftalen, som du accepterede (som angivet af den seneste “Sidst opdateret”-dato ovenfor), alt efter hvad der forekommer sidst.

(12) Vilkårenes uafhængighed. Hvis eventuel bestemmelse i denne voldgiftsaftale findes ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, vil den pågældende bestemmelse eller del, undtagen som angivet i afsnit 15.5(2) og (9), blive adskilt, og resten af dette afsnit om tvistbilæggelse vil være i fuld kraft og effekt.