Condicions de servei de Take-Two

Última actualització: 29 gener de 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. és una empresa internacional amb seu a 110 W. 44th Street, Nova York, NY 10036, Estats Units d'Amèrica, el grup de la qual inclou totes les entitats i marques Take-Two (conjuntament “Take-Two”, “nosaltres”, “nos”, “nostre/a” o “nostres”). Aquestes Condicions de servei (“Acord”) inclouen els termes i les condicions mitjançant els quals us oferim accés per utilitzar els nostres jocs, aplicacions, productes, llocs web i altres serveis (els “Serveis”) així com els Elements virtuals (tal com es defineix a la clàusula 3 a continuació) i el vostre Compte (tal com s’explica a la clàusula 1.3 a continuació). Aquest Acord és un contracte legal entre vós i Take-Two. En accedir als nostres Serveis, accepteu quedar subjecte als termes d'aquest Acord.

Res d'aquest Acord té per objecte limitar o excloure l'aplicació de qualssevol lleis obligatòries en matèria de consum en la vostra jurisdicció. Si no accepteu tots els termes d'aquest Acord, no se us permetrà utilitzar els Serveis o qualssevol Elements virtuals ni crear un Compte.

Si us plau, llegiu atentament aquest Acord i reviseu amb especial cura aquestes seccions:

Clàusula 6 - Normes de l’usuari.

L’ús que en feu dels nostres Serveis inclou l'obligació i la responsabilitat d'ajudar-nos a garantir que les nostres experiències de joc social i en línia siguin inclusives i respectuoses amb tots els usuaris i amb els nostres empleats i contractistes. Heu de seguir les normes de la clàusula 6, inclòs el Codi de conducta, durant l'ús dels Serveis, els Elements virtuals o el vostre Compte.

Clàusula 15 - Arbitratge obligatori.

AQUESTA CORD CONTÉ UNA CLÀUSULA D'ARBITRATGE OBLIGATORI I UNA RENÚNCIA ALS DRETS DE DEMANDA COL·LECTIVA I JUDICI AMB JURAT PER A TOTS ELS USUARIS QUE RESIDEIXIN ALS ESTATS UNITS I QUALSEVOL ALTRE TERRITORI QUE NO SIGUI AUSTRÀLIA, SUÏSSA, EL REGNE UNIT O ELS TERRITORIS DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU.

ELS USUARIS INCLOSOS EN AQUEST ACORD, TRET QUE HAGIN INDICAT EL CONTRARI MITJANÇANT EL PROCÉS EN LA SECCIÓ 15.5(3), ESTARAN OBLIGATS PER L'ACORD D'ARBITRATGE, LA QUAL COSA SIGNIFICA QUE ELLS I TAKE-TWO HAURAN DE RESOLDRE QUALSEVOL DISPUTA MITJANÇANT UN ARBITRATGE INDIVIDUAL FINAL I VINCULANT, AMB EXCEPCIONS LIMITADES. LA CLÀUSULA D’ARBITRATGE ELS FA RENUNCIAR AL DRET A UN JUDICI AMB JURAT, I A PARTICIPAR EN DEMANDES COL·LECTIVES I EN QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE PROCEDIMENT JUDICIAL. RECONEIXEU QUE ENTENEU I, TRET QUE HO EXPLICITEU DE FORMA VÀLIDA, ACCEPTEU EXPRESSAMENT LA CLÀUSULA D'ARBITRATGE OBLIGATORI I LA RENÚNCIA A DEMANDES COL·LECTIVES O AL JUDICI AMB JURAT.

CONSULTEU LA SECCIÓ 15 D'AQUEST ACORD PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'ARBITRATGE OBLIGATORI, L'EFECTE EN ELS VOSTRES DRETS LEGALS I EL VOSTRE DRET D’EXCLUSIÓ VOLUNTÀRIA PER TEMPS LIMITAT.

1. El vostre ús dels Serveis.

1.1. Restriccions d’edat i responsabilitat jurídica. Tal com s'utilitza en aquest Acord, “vós” o “el/la vostre/a” o “els/les vostres” es refereix a l'usuari individual que interactua amb els nostres Serveis; si aquest usuari és menor de 18 anys (o l'edat legal mínima per a la majoria d'edat al seu país), llavors “vós” o “el/la vostre/a" o “els/les vostres” es refereix al pare/mare o tutor legal de l'usuari que subscriu aquest Acord en nom de l'usuari. Vós, o qualsevol persona sota la vostra supervisió, només heu d'utilitzar els Serveis si vós, o la persona sota la vostra supervisió, supera l’edat mínima per al Servei aplicable. Els menors de 18 anys (o l'edat legal per a la majoria d'edat al seu país), han de demanar als seus pares o tutors que revisin i els expliquin aquest Acord, i que acceptin aquest Acord en nom seu. Si accepteu aquest Acord en nom d'un menor, heu de supervisar l'ús dels Serveis per part del menor, inclosos els Elements virtuals o el Compte utilitzats per aquest menor. Si sou el pare/mare o tutor d'un menor i vau acceptar aquest Acord en el seu nom, accepteu que sereu responsable de tots els usos dels Serveis, inclosos els Elements virtuals o els Comptes, per part del vostre fill, independentment de si aquests usos els vau autoritzar explícitament o no. Sou legalment i financerament responsable de totes les vostres accions mentre utilitzeu o accediu als Serveis, incloses les accions de qualsevol persona a la qual permeteu accedir als Serveis o al vostre Compte.

1.2. Modificacions d’aquest Acord. Ens reservem el dret de modificar aquest Acord, totalment o parcialment, en qualsevol moment. Farem tot el possible per notificar-vos qualsevol d'aquestes modificacions abans que l'Acord modificat entri en vigor. Si no desitgeu acceptar els termes de l'Acord modificat, és possible que ja no pugueu accedir als Serveis una vegada que l'Acord modificat entri en vigor. Intentarem informar-vos sobre aquesta conseqüència legal, en notificar-vos l'Acord modificat. En acceptar activament l'Acord modificat, o en continuar utilitzant els Serveis després que l'Acord modificat es faci efectiu, accepteu quedar subjecte als termes modificats d'aquest Acord. Si no desitgeu acceptar l'Acord modificat, podeu resoldre el vostre ús dels Serveis sense que se’ns pagui cap càrrec (però seguireu sent responsable de qualsevol import impagat degut i pagable a qualsevol Aparador digital tal com s'estableix a la clàusula 4 a continuació).

1.3. El vostre Compte. Alguns elements dels Serveis poden requerir que creeu un compte, mentre que per a altres Serveis, pot ser que se us crei un compte de forma automàtica quan accediu als Serveis per primera vegada (cadascun un “Compte”). Per crear un Compte, se us pot demanar que proporcioneu la vostra informació d'edat i país/regió, i després proporcionar una adreça de correu electrònic, un nom d'usuari, una contrasenya i altra informació que considerem necessària en relació amb la creació del vostre Compte, tots els quals seran tractats i emmagatzemats d'acord amb la nostra Política de privacitat. En crear un Compte heu de proporcionar informació vostra que precisa, actualitzada i completa. Vós sou responsable de mantenir el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya en secret. També accepteu no vendre, transferir ni compartir el vostre Compte, ni el nom d'usuari o la contrasenya del vostre Compte, i accepteu notificar-nos immediatament si sospiteu de qualsevol ús no autoritzat del vostre Compte. Tenim dret a denegar la creació de qualsevol Compte, per qualsevol motiu legítim, i ens reservem el dret a resoldre qualsevol Compte que infringeixi aquest Acord de conformitat amb les disposicions sobre resolució que es detallen a continuació i a eliminar qualsevol informació del Compte d'acord amb la nostra Política de privacitat.

2. Llicència limitada.

2.1. Ens reservem tots els drets sobre la nostra PI. Nosaltres, i els nostres llicenciadors, posseïm i ens reservem tots els drets, títols i interessos sobre els Serveis, Elements virtuals, i el vostre Compte (exclòs qualsevol mitjà tangible en què es puguin subministrar els Serveis), inclosos: (1) tota informació, text, dades, arxius, codis, scripts, dissenys, gràfics, obres d’art, il·lustracions, fotografies, sons, música, títols, temes, objectes, caràcters, noms, diàlegs, ubicacions, històries, trames, animacions, conceptes, efectes audiovisuals, béns virtuals i monedes del joc (inclosos els Elements virtuals), funcions interactives, mode de jugar, mètodes de funcionament, la compilació, muntatge i disposició dels materials dels Serveis, Elements virtuals o del vostre Compte, i tot el altre material subjecte a drets d’autor; (2) marques comercials, logotips, noms comercials, estructures, marques de servei, i identitats comercials de diferents parts, inclosa les nostres; i (3) altres formes de propietat intel·lectual (totes les anteriors, conjuntament “Contingut”).

2.2. El vostre ús personal i no comercial. Subjecte als termes d'aquest Acord, us atorguem una llicència limitada, no exclusiva, intransferible, no subllicenciable i revocable per a accedir i utilitzar els Serveis, inclosos els Elements virtuals i el vostre Compte per al vostre gaudi personal i no comercial. Els Serveis, els Elements virtuals o el vostre Compte, inclòs el Contingut, però exclòs qualsevol mitjà tangible en el qual es puguin subministrar els Serveis, tenen llicència, no es venen. Aquesta llicència només és personal per a vós i no us dóna cap dret de propietat sobre cap dels Serveis, Elements virtuals o el vostre Compte (o sobre qualsevol de les seves característiques o Contingut).

2.3. Restriccions. La llicència limitada atorgada en aquest Acord no us atorga cap dret a, i no podreu vendre, copiar (excepte en virtut de les excepcions legals aplicables, com l'excepció de “còpia privada” conformement a la legislació aplicable), prestar, arrendar, distribuir, desmuntar, descompilar, desxifrar, piratejar, obtenir codi font de, realitzar enginyeria inversa (excepte quan ho permetin les excepcions legals aplicables derivades de la Directiva 2009/24 de la UE o una altra llei aplicable), modificar, crear obres derivades, comercialitzar o explotar d'una altra manera els Serveis (inclòs el Contingut), Elements virtuals o el vostre Compte, tret que es faci subjecte a condicions escrites expresses i separades disposades per Take-Two que ho permetin. Sense limitar l'anterior, res del contingut en la llicència limitada atorgada en aquest Acord autoritza l'ús dels Serveis (inclòs el Contingut), Elements virtuals o del vostre Compte de cap manera per a desenvolupar, capacitar, millorar o proporcionar material font per a, o promoure, qualsevol Eina generadora de IA; i per a evitar dubtes, qualsevol d'aquests usos estan explícitament prohibits pel present document. “Eines generadores de IA” es refereix a qualsevol eina o programa informàtic que utilitza algoritmes o tecnologia comunament coneguda com a intel·ligència artificial o aprenentatge automàtic per a crear o generar contingut com, entre altres, codi de programari, text escrit, imatges fixes o en moviment, obres musicals, emulació de veu humana, material d'àudio o altres treballs creatius basats en text, imatge, indicacions sonores o altres entrades. Si resolem el vostre Compte o aquest Acord d'acord amb les disposicions següents, qualsevol llicència que us proporcionem per a utilitzar els Serveis, els Elements virtuals, el vostre Compte o qualsevol Contingut, finalitzarà immediatament.

2.4. Efecte legal. Aquesta llicència descriu alguns drets legals. És possible que tingui altres drets de conformitat amb les lleis del vostre país o de la vostra regió. Aquesta llicència no canvia els vostres drets de conformitat amb les lleis del vostre país o de la vostra regió si aquestes no ho permeten.

3. Elements virtuals.

“Elements virtuals” es refereix a qualsevol moneda virtual, béns, articles, reforços o efectes com ara, entre altres, monedes, punts, gemmes, tokens, armes, vehicles, targetes, màscares, potenciadors, indumentària, equips, trofeus, recompenses, insígnies o qualsevol altre actiu virtual del joc disponible, comprat en un Aparador digital, obtingut o adquirit d'una altra manera a través dels Serveis. Els Elements virtuals tenen llicència en virtut dels termes d'aquest Acord i res d'això s'interpretarà com una transferència a vós dels drets o interessos de propietat sobre aquests Elements virtuals. Els Elements virtuals només estan disponibles per als usuaris en algunes ubicacions, i, llevat que s'indiqui el contrari en el vostre acord amb el corresponent Aparador digital, no podeu comprar ni utilitzar els Elements virtuals si no esteu en una ubicació aprovada. Els Elements virtuals només poden bescanviar-se per contingut disponible a través dels Serveis, que generalment és específic del joc. Els Elements virtuals no tenen valor monetari, no es poden utilitzar fora dels Serveis, i no es poden vendre, transferir o redimir per diners reals o objectes de valor fora dels Serveis llevat que estiguin subjectes a condiciones escrites expresses i separades disposades per Take-Two que ho permetin. Tenim dret a modificar, eliminar, moure, suprimir o suspendre qualsevol Element virtual en qualsevol moment amb o sense avís previ i sense cap responsabilitat cap a vós. Podem limitar la quantitat total d'Elements virtuals que es poden mantenir per a qualsevol joc o que es poden mantenir en el vostre Compte en conjunt. Podem limitar el període de temps durant el qual podeu mantenir o utilitzar els Elements virtuals relacionats amb qualsevol joc en particular o un altre aspecte dels Serveis. Addicionalment, el preu i la disponibilitat dels Elements virtuals per comprar o adquirir estan subjectes a canvis. Accepteu que no teniu cap propietat ni cap altre dret sobre cap dels Elements virtuals o el vostre Compte.

4. Compra, facturació i subscripcions.

4.1. Aparadors digitals. Alguns aspectes dels Serveis i alguns Elements virtuals poden requerir que pagueu una tarifa a través d'un aparador operat per nosaltres o per un tercer (cadascun d’ells un “Aparador digital”). El vostre soci contractual per a proporcionar-vos aquests Serveis i Elements virtuals serà l’Aparador digital. La vostra compra a través de l’Aparador digital està subjecta als termes o condicions aplicables imposats per l’Aparador digital (“Condicions de lAparador”), els quals s’incorporen en aquest document mitjançant referència. Sou responsable de tots els càrrecs en relació amb la vostra compra en aquest Aparador digital i heu de proporcionar informació de pagament precisa i completa a l’Aparador digital. Podem suspendre o cancel·lar els Serveis aplicables o el subministrament d’Elements virtuals si l’Aparador digital ens informa que no han rebut el vostre pagament complet després d’una notificació prèvia raonable, o si obteniu, o intenteu obtenir, reemborsaments incomplint les polítiques de l’Aparador digital aplicables. La suspensió o cancel·lació dels Serveis o Elements virtuals per impagament a l’Aparador digital podria donar lloc a la pèrdua d'accés i ús del vostre Compte i de qualssevol Contingut o Serveis. Per evitar dubtes, no tenim cap responsabilitat cap a vós en cas que el vostre accés a qualsevol dels Serveis sigui cancel·lat per un Aparador digital com a conseqüència del vostre incompliment de les seves Condicions de l’Aparador.

4.2. Subscripcions. Alguns aspectes dels Serveis es poden oferir mitjançant subscripció amb pagaments automàtics i recurrents a l'inici de cada període de facturació (“Subscripció”). Ens reservem el dret de modificar les condicions segons les quals s’ofereixen aquestes característiques per a la compra en qualsevol moment amb un preavís de trenta (30) dies. Tingueu en compte que algunes subscripcions s'ofereixen subjectes a termes i condicions addicionals, que poden modificar les condicions següents.

(1) Compra. Les subscripcions es poden adquirir des d'un Aparador digital. Per utilitzar una Subscripció, heu de: tenir un dret vàlid al producte o servei relacionat amb la Subscripció; tenir un compte vàlid a l’Aparador digital inclòs un mètode de pagament actual, vàlid i acceptat registrat per a aquest compte; i tenir connexió a Internet. L’Aparador digital facturarà la tarifa de Subscripció aplicable (i qualsevol impost aplicable) (“Tarifa”) al mètode de pagament que escolliu en cada data de renovació de la Subscripció. Després de la compra, la vostra Subscripció o Subscripcions s'activaran, i rebreu accés als beneficis associats a la Subscripció enumerats en el moment de la vostra inscripció.

(2) Renovació automàtica i cancel·lació. La vostra Subscripció es renovarà automàticament al final de cada període de facturació. L’Aparador digital cobrarà la Tarifa vigent segons el vostre mètode de pagament, llevat que cancel·leu la Subscripció a través de l’Aparador digital aplicable abans que finalitzi el vostre període de facturació actual. Podeu cancel·lar una Subscripció en qualsevol moment, la qual cosa impedirà la renovació automàtica i finalitzarà la Subscripció al final del vostre període de facturació actual. Si cancel·leu, continuareu tenint accés als beneficis fins que la Subscripció finalitzi al final del vostre període de facturació actual. Consulteu les Condicions de l’Aparador per a conèixer les polítiques de reemborsament aplicables, si n'hi ha.

(3) Canvis en les Subscripcions. Les condiciones de qualsevol Subscripció i els beneficis inclosos en aquesta Subscripció poden canviar de forma oportuna. Els canvis en els beneficis poden incloure l'alteració o l'eliminació dels beneficis anteriorment reclamats. Take-Two també podrà retirar una Subscripció en qualsevol moment amb un preavís d’almenys trenta (30) dies. Qualsevol d'aquests canvis s'actualitzarà a la pàgina del producte de Subscripció de l’Aparador digital, i podreu rebre una notificació per correu electrònic de Take-Two o de l’Aparador digital sobre aquests canvis abans que es produeixin. Si us plau, llegiu atentament qualsevol notificació de canvis. Si no cancel·leu la vostra Subscripció després de rebre una notificació de canvi en les condicions de la Subscripció –inclòs l'import de la Tarifa– o els beneficis inclosos a la Subscripció, es considerarà que heu acceptat aquests canvis. Els canvis entraran en vigor en el moment de la renovació automàtica de la vostra Subscripció o en la data en què accepteu explícitament aquests canvis, si és abans.

5. Contingut generat i personalitzat per l'usuari.

5.1. Contingut generat per l'usuari.CGU” inclou tots els continguts o comunicacions digitals que els usuaris creen, pugen o distribueixen a través dels Serveis, inclosos, entre altres: text, publicacions, àudio o comunicacions audiovisuals; codi, scripts, textures, models, mapes, arxius o altres actius o documents; fotografies, imatges, vídeo o qualsevol altra obra d’àudio o audiovisual; i qualsevol comentari o suggeriment relacionat amb els Serveis. CGU exclou específicament el Contingut personalitzat (definit a continuació). Vós sou l'únic responsable del CGU que creeu, carregueu o distribuïu a través dels Serveis (“El vostre CGU”) i per la present declareu que el vostre CGU no violarà aquest Acord inclosos, entre altres, els termes de la clàusula 6.

5.2. Drets del CGU. Conserveu qualsevol dret al vostre CGU que pugueu tenir, si n’hi hagués, de conformitat amb la llei aplicable. Si teniu algun d'aquests drets sobre el vostre CGU, inclòs qualsevol dret d'autor o qualsevol altre interès de propietat intel·lectual, llavors, a canvi dels drets que se us concedeixen en aquest Acord, per la present, ens concediu un dret irrevocable, mundial, sense regalies, no exclusiu i subllicenciable per a utilitzar, reproduir, editar, modificar, adaptar-se, crear obres derivades basades en, publicar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, comunicar en públic, actuar públicament i explotar de qualsevol altra manera el vostre CGU dins o a través dels Serveis o per a qualsevol altra finalitat comercial i no comercial relacionada amb els Serveis, inclosos, entre altres, la millora dels Serveis, sense cap compensació ni notificació, durant tota la durada dels drets de propietat intel·lectual relatius al vostre CGU (inclosos totes les reactivacions, reversions i ampliacions d’aquests drets). Sense limitar l'anterior, els drets llicenciats a Take-Two en el present document inclouen explícitament el dret de Take-Two a permetre que altres usuaris utilitzin el vostre CGU com a part del nostre funcionament dels Serveis. En crear, pujar o distribuir el vostre CGU a o a través dels Serveis, declareu que sou titular de qualssevol drets en i sobre el vostre CGU de forma exclusiva i sense gravàmens, i que els drets que ens atorgueu en aquesta clàusula i la nostra explotació d'aquests drets no infringiran ni violaran els drets de cap tercer.

5.3. Contingut personalitzat. Alguns dels nostres Serveis us permeten utilitzar les nostres eines, editar programari, funcionalitat en el joc, o altres característiques proporcionades per nosaltres (“Les nostres Eines”) per editar el Contingut per (per exemple) crear nivells personalitzats, mapes, actius en el joc, dissenys, indumentària, personatges, documentació, cursos, jocs o altres continguts basats en el Contingut (“Contingut personalitzat”). El Contingut personalitzat inclou, entre altres, tot el contingut creat utilitzant Les nostres Eines, inclosos actius en el joc, mapes, captures de pantalla, vídeos, enregistraments d'àudio en el joc, clips de joc i retransmissions en directe. Només podeu utilitzar el Contingut personalitzat amb els Serveis o només segons el que hàgim autoritzat. Sou l'únic responsable del Contingut personalitzat que creeu i accepteu que aquest Contingut personalitzat no violarà aquest Acord inclosos, entre altres, els termes de la clàusula 6.

5.4. Drets sobre el Contingut personalitzat. Take-Two es reserva tots els drets i la propietat de tot el Contingut personalitzat de conformitat amb la legislació aplicable. Si, de conformitat amb la legislació aplicable, la creació de Contingut personalitzat fa que tingueu drets de propietat intel·lectual sobre aquest Contingut personalitzat, a canvi dels drets que se us atorguen sota llicència en aquest Acord, pel present document ens cediu lliurement, després de la creació d'aquest Contingut personalitzat, tots els béns, títols i interessos en i per a aquest Contingut personalitzat, inclosos, entre altres, tots els drets de propietat intel·lectual a tot el món durant tota la durada d'aquests drets de propietat intel·lectual (inclosos tots les reactivacions, reversions i ampliacions d'aquests drets). Si, malgrat la cessió anterior, per qualsevol motiu, conserveu qualsevol interès de propietat intel·lectual o altres drets sobre el Contingut personalitzat, per la present ens concediu un dret irrevocable, mundial, sense regalies, no exclusiu i subllicenciable, per a utilitzar, reproduir, editar, modificar, adaptar, crear obres derivades basades en, publicar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, comunicar en públic, actuar públicament i explotar d'una altra manera aquest Contingut personalitzat dins o a través dels Serveis o per a qualsevol altre fi comercial i no comercial relacionat amb els Serveis, inclosa, entre altres, la millora dels Serveis, sense cap compensació ni avís, durant tota la durada dels drets de propietat intel·lectual relatius a aquest Contingut personalitzat (inclosos tots les reactivacions, reversions i ampliacions d'aquests drets). Sense limitar l'anterior, els drets llicenciats a Take-Two en el present document inclouen explícitament el dret de Take-Two a permetre que altres usuaris utilitzin aquest Contingut personalitzat com a part del nostre funcionament dels Serveis.

5.5. Moderació del Contingut; Dret a eliminar. No tenim cap obligació d'allotjar, mantenir, distribuir o donar suport a cap del vostre CGU o el Contingut personalitzat que creeu. No hem revisat necessàriament i no estem obligats a supervisar activament cap CGU o Contingut personalitzat que pugui estar disponible a través dels Serveis. No confirmem la seguretat, qualitat o originalitat de cap CGU o Contingut personalitzat. El CGU i el Contingut personalitzat no representen l’opinió de Take-Two ni dels seus directius, empleats o qualsevol altra persona associada amb nosaltres. Enteneu que podem modificar, retirar, suprimir, bloquejar, ocultar o eliminar tot o part del CGU o Contingut personalitzat, i informar les autoritats corresponents de qualsevol CGU o Contingut personalitzat il·legal i qualsevol informació d'usuari relacionada. D'acord amb les nostres obligacions de conformitat amb la legislació aplicable, si prenem mesures adverses contra el vostre CGU o el Contingut personalitzat que creeu a partir dels Serveis, suspenem o prohibim el vostre Compte, o restringim d’una altra manera el vostre accés a alguns o tots els Serveis, Elements virtuals o al vostre Compte com a resultat del vostre CGU o el Contingut personalitzat que creeu, farem tot el possible per notificar-vos-ho.

6. Normes de l’usuari.

Als efectes d'aquesta clàusula 6, “Serveis” inclou els Elements virtuals i el vostre Compte; i “Material” es refereix al vostre CGU i qualsevol Contingut personalitzat que creeu.

6.1. Cap conducta il·legal o explotació comercial no autoritzada. Accepteu que:

(1) Només utilitzareu els Serveis per a fins lícits, en compliment de les lleis aplicables.

(2) No utilitzareu els Serveis en relació amb cap aposta de diners o una altra cosa de valor tret que ho feu d’acord amb condicions escrites expresses i separades disposades per Take-Two que permetin aquesta conducta.

(3) Utilitzareu els Serveis per al vostre ús personal i no comercial, i no explotareu comercialment els Serveis llevat que ho feu d’acord amb condicions escrites expresses i separades disposades per Take-Two que permetin aquesta conducta. Això inclou participar en, habilitar a, o fomentar la recopilació, venda o l’intercanvi de qualsevol cosa dels Serveis (inclosos, entre altres, qualssevol Elements virtuals o Comptes) que no estigui explícitament autoritzada per Take-Two; facilitar, crear o mantenir qualsevol connexió no autoritzada amb els Serveis (inclòs, qualsevol servidor no autoritzat que modifiqui, emuli o que es connecti a qualsevol dels Serveis); i crear o participar en qualsevol explotació de diferències de preus d’Elements virtuals per qualsevol mitjà (per exemple, entre preus reals de monedes).

6.2. Respectar la Propietat intel·lectual. Accepteu que no utilitzareu els Serveis per a crear, carregar o distribuir cap Material que infringeixi els drets d'autor, marca registrada o altres drets de propietat intel·lectual de tercers o que infringeixi els termes de la clàusula 5.

6.3. Codi de conducta. Accepteu que:

(1) No utilitzareu mitjans indeguts o no autoritzats per a interferir o afectar negativament la capacitat de qualsevol altre usuari i per a utilitzar els Serveis tal com s'ha previst; per a obtenir un avantatge de joc injust; o per a accedir als Elements virtuals o altres Continguts sobre els quals no tingueu un dret vàlid. Això inclou l'ús de trampes, modificacions no autoritzades, pirateries, errors o altres vulnerabilitats tècniques, i phishing, estafes o enginyeria social.

(2) No utilitzareu els Serveis per a crear, carregar o distribuir cap Material que infringeixi o envaeixi la privacitat d'una altra persona. Això inclou el “doxing”, és a dir, compartir o amenaçar de compartir informació per tal d’avergonyir, intimidar, danyar o assetjar una altra persona.

(3) No utilitzareu els Serveis per a crear, carregar o distribuir cap Material que sigui conscientment o intencionadament enganyós, fals o fraudulent. No utilitzareu els Serveis per a participar en “spam”, és a dir, fer un ús indegut repetit o periòdic d'un canal de comunicació d'una manera que interrompi o interfereixi amb les operacions dels Serveis, anunciar qualsevol producte o servei de tercers, o afectar negativament la capacitat de qualsevol altre usuari per utilitzar els Serveis tal com es pretengui.

(4) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir Material que contingui representacions o descripcions reals o sorprenentment realistes de gore, violència excessiva, tortura o crueltat animal. Això inclou totes les representacions d'aquest contingut, independentment de si el material és real o manipulat, animació, imatges generades per ordinador o una altra creació digital.

(5) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir Material o realitzar conductes que representin, promoguin o intentin normalitzar, encoratjar o donar lloc conscientment al trastorn alimentari, al suïcidi o a altres actes d'autolesió física d’una altra persona. Això inclou el Material o la conducta que s'entenguin raonablement per facilitar o animar una altra persona a fer-se mal o a morir de fam; a consumir quantitats perilloses d'alcohol, drogues o altres substàncies; i a participar o amenaçar amb autolesionar-se per a intimidar, manipular o obligar a una altra persona.

(6) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir Material o realitzar conductes que siguin abusives, assetjadores o que s'entenguin raonablement com una amenaça física o verbal contra una altra persona. Això inclou el Material difamatori i la conducta com ara el camping, griefing, stream sniping, swatting o altres comportaments abusius en el joc.

(7) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir cap Material ni per dur a terme una conducta pornogràfica, obscena o d’assetjament sexual. Això inclou distribuir Material sexualment suggestiu no sol·licitat o no desitjat; participar en la sexualització no sol·licitada o no desitjada d'una altra persona; fer amenaces o atacs basats en la sexualitat o l'activitat sexual real d'una altra persona, percebuda o suposada, o la compartició no autoritzada de contingut sexualment suggestiu o explícit d'una altra persona sense el seu consentiment (és a dir, “pornografia de revenja”).

(8) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir cap Material que representi, promogui o intenti normalitzar, encoratjar o donar lloc conscientment a l'abús sexual de menors. Això inclou Material que sexualitza de qualsevol manera els menors, inclosos mitjans reals o manipulats, animació, imatges generades per ordinador o una altra creació digital; comprometre o intentar participar en una comunicació sexual suggestiva o explícita amb un menor; i sol·licitar Material sexualment suggestiu o explícit, o compartir aquest Material amb un menor.

(9) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir Material o participar en conductes que constitueixin discurs o comportament d'odi; que definim com a qualsevol forma d’expressió que s’entén raonablement per a atacar o promoure l’odi o la violència contra un individu o grup en funció de qualsevol de les característiques següents: edat; color o raça; discapacitat; ètnia; gènere o identitat de gènere; origen nacional o situació d'immigració; afiliació religiosa; sexe o orientació sexual; servei militar; classe socioeconòmica, estatus o casta; pes, mida o tipus de cos.

(10) No utilitzareu els Serveis per a crear, pujar o distribuir Material o participar en conductes que representin, promoguin o donin suport a l'extremisme violent o al terrorisme. Això inclou qualsevol Material o conducta que s’entengui raonablement que recolzen o donen suport a la violència extremista o als autors d'aquests actes; i que promouen ideologies extremistes o teories conspiradores que fomentin o incitin a la violència contra els altres.

(11) Seguireu les normes addicionals establertes en les Normes comunitàries individuals que poden aplicar-se al vostre ús de jocs, aplicacions, productes o llocs web específics dins els Serveis, les quals s'incorporen al present document mitjançant referència.

(12) A més de l'anterior, no utilitzareu els Serveis per a crear, carregar o distribuir cap altre Material ni participar en cap conducta que sigui il·legal d'una altra manera ni utilitzareu els Serveis per a intentar o conspirar per a cometre qualsevol de les infraccions especificades en aquest Codi de conducta.

6.4. Cap vulnerabilitat tècnica. Accepteu que:

(1) No utilitzareu la funció proxy d’IP o altres mètodes per a ocultar la vostra ubicació o lloc de residència, inclosos, entre altres, eludir les restriccions geogràfiques sobre l'accés al Contingut, els controls d'accés o les mesures de protecció tècniques; o per a participar en activitats que siguin il·legals segons la legislació local aplicable.

(2) Tret que ho feu d’acord amb condicions escrites expresses i separades disposades per Take-Two, no utilitzareu els Serveis a través de, ni copiareu cap Contingut a, un servidor remot, PC virtual o un altre sistema o xarxa inclòs, entre altres, un que permeti (o pretengui permetre) que aquests Serveis o Contingut es descarreguin o es transmetin a un o més dispositius separats habilitats per Internet.

(3) No utilitzareu, promoureu ni posareu a disposició cap error, fallada, explotació, parany, pirateria, script, bot, modificació no autoritzada o altres mètodes dissenyats per a interactuar maliciosament amb els Serveis, inclosos, entre altres, incomplir aquest Acord; recopilar informació o dades d’usuari; explotar vulnerabilitats del sistema; eludir sistemes de moderació o filtratge de contingut; o interceptar, redireccionar o interferir d’una altra manera amb el funcionament dels Serveis.

(4) No realitzareu enginyeria inversa, descompilareu ni desmuntareu (excepte quan ho permetin les excepcions legals aplicables derivades de la Directiva 2009/24 de la UE o una altra llei aplicable), mostrareu, realitzareu, preparareu obres derivades basades en els Serveis, o modificareu d'una altra manera els Serveis, íntegrament o en part, sense el nostre consentiment previ explícit per escrit.

(5) No utilitzareu els Serveis per a distribuir, carregar o transmetre cap programari, scripts, codi o altra informació (inclosos, entre altres, qualsevol virus, cuc, timebot, cancelbot, troià, pirateria o un altre codi nociu) per a modificar o alterar els Serveis de qualsevol manera no autoritzada, o per a transmetre aquesta informació.

6.5. Recolzar o fomentar les infraccions. Accepteu que no proporcionareu suport material a la violació o l’intent de violació d’aquest Acord per part d'un altre usuari. Això inclou proporcionar suport financer; coneixements, experiència o altra tipus d’assistència; o encoratjar repetidament a participar en conductes que infringeixin aquest Acord.

6.6. Aplicabilitat per a treballadors, agents i contractistes. Per a major claredat, les normes de conducta i comportament d’aquesta clàusula 6 s'apliquen a les vostres comunicacions i interaccions amb els treballadors, agents i contractistes de Take-Two, inclosos, entre altres, persones dels nostres equips d’atenció al client, enginyeria, seguretat o comunitat.

6.7. Conseqüències de les infraccions. Si infringiu l’Acord, incloses entre altres les Normes de l’usuari d’aquesta clàusula 6 (incloses les esmenes que puguem fer de manera oportuna) Take-Two es reserva el dret d'emprendre accions adverses contra vós, inclosos, entre altres: restablir part o tot el progrés en el joc associat amb el vostre Compte; suspendre l'accés a alguns o tots els Serveis, Elements virtuals o al vostre Compte; posar fi al vostre accés a alguns o tots els Serveis, Elements virtuals, o tancar el vostre Compte d'acord amb les disposicions de resolució que s’indiquen a continuació; impedir-vos crear un Compte o accedir als Serveis en el futur; o prendre les mesures legals adequades per tal de fer complir aquest Acord o els nostres altres drets de conformitat amb la legislació aplicable. Podem notificar a les forces de l'ordre o un altre organisme governamental o organisme regulador, i proporcionar qualssevol dades personals associades tal com s’estableix a la nostra Política de privacitat si la infracció implica una amenaça per a la vostra vida o seguretat o la dels altres, o qualsevol altra activitat que considerem il·legal. Ens reservem el dret d'emprendre accions adverses contra vós en funció de la informació que puguem rebre de tercers, inclosos, entre altres, la resta d’usuaris, les forces de l’ordre, agències governamentals o altres autoritats reguladores. No som responsables de cap infracció d'aquest Acord per part vostra o de qualsevol altre usuari.

6.8. Monitorització: eines d'usuari i sistemes automatitzats. Podem (però no estem obligats a) supervisar activament l'ús dels Serveis per a una varietat de propòsits diferents, inclosa la prevenció de l'engany i la pirateria; garantir el vostre compliment d'aquest Acord; fer complir els termes d'aquest Acord; i millorar els Serveis.

Els Serveis poden utilitzar sistemes de moderació i filtratge, com ara filtres automatitzats de paraules i contingut o programari de reconeixement de símbols, que tenen com a objectiu impedir o cessar la distribució de Material que infringeixi aquest Acord. Els Serveis també poden incloure eines que permetin als usuaris controlar les seves interaccions amb altres usuaris, com ara permetre als usuaris optar per entrar en el joc de xat de text o comunicacions de veu, o per permetre als usuaris “silenciar” o bloquejar altres usuaris. Els Serveis poden incloure eines de denúncia, ja sigui en el joc o a través de llocs web de suport especialitzats, a través dels quals els usuaris poden informar de violacions del Codi de conducta per a la nostra revisió.

Les característiques i eines descrites anteriorment poden incorporar algorismes, intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic o altres sistemes automatitzats per ajudar-nos a complir els propòsits descrits en aquesta clàusula a l'escala i l’abast necessaris per mantenir eficaçment els Serveis per als nostres usuaris.

Els sistemes de moderació i filtratge poden variar entre els Serveis, fins i tot en funció del Contingut, la classificació per edat o del públic objectiu d'un Servei en particular. A la nostra Política de privacitat podeu trobar més informació sobre com monitoritzem i recopilem dades sobre l'ús dels Serveis. Per a obtenir més informació sobre les infraccions de les nostres polítiques, visiteu si us plau el nostre Servei d’atenció al client.

7. Denúncia de continguts; Sol·licituds de retirada d’informació; DMCA.

7.1. Continguts nocius o il·legals. Si coneixeu cap CGU o Contingut personalitzat disponible en els Serveis que infringeixi les nostres Normes de l’usuari en la clàusula 6 d’aquest Acord, inclòs el Codi de conducta, podeu notificar-nos utilitzant les eines de denúncia que trobareu en el joc o en els nostres llocs web d'atenció al client relacionats. Visiteu si us plau el nostre Servei d’atenció al client per a obtenir més informació sobre com denunciar un CGU o Contingut personalitzat que infringeixi les Normes de l'usuari. En enviar-nos qualsevol notificació, ens confirmeu que creieu de bona fe que el CGU o el Contingut personalitzat que denuncieu que infringeix aquest Acord i la informació proporcionada en la vostra notificació són exactes i complets.

7.2. Notificació d'infracció de drets d'autor o marques comercials. Respondrem a les notificacions d'infracció de drets d'autor que compleixin els requisits de 17 U.S.C. § 512 de la Llei sobre Drets d'Autor en el Mil·lenni Digital, (“DMCA”, per les seves sigles en anglès). Si creieu que qualsevol Contingut, CGU, Contingut personalitzat o un altre aspecte dels Serveis constitueix una infracció de drets d'autor o apropiació indeguda de la vostra marca comercial, envieu una notificació de presumpta infracció al nostre agent designat amb la informació per escrit següent:

(1) el vostre nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(2) una descripció detallada de la feina protegida amb drets d'autor que afirmeu que s’ha infringit;

(3) l’URL o una descripció detallada d'on es troba el material que afirmeu que és infractor;

(4) la vostra declaració que creieu de bona fe que l'ús en disputa no està autoritzat pel propietari dels drets d'autor, el seu agent o la llei aplicable;

(5) la vostra declaració, sota pena de perjuri, que la informació de la vostra notificació és precisa i que sou el propietari dels drets d'autor o que esteu autoritzat a actuar en nom del propietari dels drets d'autor; i

(6) signatura física o electrònica del titular dels drets d'autor en qüestió o persona autoritzada per actuar en nom seu.

La informació de contacte del nostre agent designat és:

Proveïdor de servei: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adreça de correu: Take-Two Interactive Software, Inc.

110 W 44th Street Nova York, Nova York 10036

Estats Units d'Amèrica

A l’atenció de: Avís de retirada d’informació de la DMCA

Telèfon: +1 (646)-536-2842

Correu electrònic: [email protected]

Tingueu en compte que, en virtut de la DMCA, podeu ser responsable dels danys (inclosos els costos i honoraris d’advocats) si tergiverseu sabent que el material o l'activitat són infractors. Tingueu en compte també que la informació proporcionada en el vostre avís d'infracció de drets d'autor pot ser proporcionada al responsable del material presumptivament infractor.

7.3. Política d'infractors reincidents. Si incompliu repetidament aquest Acord, per exemple, infringint els nostres drets de propietat intel·lectual, el Codi de conducta o els drets de tercers, ens reservem el dret de prendre mesures adverses contra vós, incloses, entre altres: suspendre el vostre accés a alguns o tots els serveis, als Elements virtuals o al vostre Compte; tancar el vostre compte d'acord amb les disposicions de resolució que s’indiquen a continuació; prohibir-vos crear un Compte o accedir als Serveis en el futur; o prendre les mesures legals adequades per a fer complir aquest Acord o els nostres altres drets segons la legislació aplicable.

8. Actualitzacions i característiques.

8.1. Actualitzacions i modificacions. Podem proporcionar pegats, actualitzacions o millores als Serveis, Elements virtuals o al vostre Compte que puguin ser necessaris per continuar utilitzant els Serveis, incloses actualitzacions automàtiques o “en segon pla” sense previ avís. Aquestes actualitzacions estan subjectes a aquest Acord llevat que es presentin altres termes amb les actualitzacions, i en aquest cas, s'apliquen aquests altres termes. No estem obligats a posar a disposició cap actualització. No garantim que donarem suport a la versió del sistema o dispositiu per al qual vau obtenir llicència, o vau comprar qualsevol part dels Serveis, llevat que haguem fet afirmacions sobre la compatibilitat. De tant en tant, sense cost addicional per a vós, podem modificar, alterar o suspendre, ja sigui de forma total o parcial, qualsevol dels nostres Serveis, Elements virtuals o el vostre Compte, per un motiu vàlid. Els motius vàlids inclouen, entre altres: la millora dels nostres serveis, Elements virtuals o del vostre Compte (com ara oferir nous Serveis, Elements virtuals o Contingut), canvis necessaris per a l'equilibri del joc, per a solucionar errors o per a prevenir o contrarestar exploits (vulnerabilitats), canvis que siguin necessaris a causa d’un nou entorn tècnic o un augment o disminució del nombre d'usuaris, infracció real o sospitada de la propietat intel·lectual, canvis en les llicències que posseïm de tercers o altres requisits de compliment de tercers; resolució d’acords que tinguem amb tercers per qualsevol motiu, interrupció del subministrament, per part d’un tercer, d'un servei o d’una funció que siguin part o estiguin interconnectats amb els nostres Serveis, Elements virtuals o el vostre Compte, canvis en els costos de mercat obert específics i verificables, millores necessàries per a la seguretat dels usuaris o d’altres tercers o altres motius substancials, legal, normatius o de seguretat.

8.2. Jugadors generats automàticament. Com a part dels Serveis, podem oferir-vos l'oportunitat de jugar amb els vostres amics o altres oponents aparellats. Per a garantir que tingueu oponents disponibles en el nivell d'habilitat adequat, alguns d'aquests oponents aparellats poden ser jugadors auto-generats controlats per ordinador que semblen i juguen com a persones reals.

8.3. Disponibilitat. Els Serveis, els Elements virtuals, el Contingut o el vostre Compte es poden oferir per un temps limitat, o poden variar en funció de la vostra regió o el vostre dispositiu. Si canvieu de regió, sense perjudici de les nostres obligacions de portabilitat de conformitat amb la legislació aplicable i en funció del vostre acord amb l’Aparador digital aplicable, és possible que hàgiu de tornar a adquirir determinats Serveis, Elements virtuals o Continguts que vau pagar o adquirir en la vostra regió anterior. De la mateixa manera, si canvieu de regió, és possible que ja no pugueu accedir a determinats Serveis, Continguts o Elements virtuals als quals hàgiu pogut accedir a la vostra regió anterior si aquests Serveis, Continguts o Elements virtuals estan prohibits per les lleis aplicables de la nova regió en la qual us trobeu.

8.4. Serveis de tercers. Podeu tenir la possibilitat, a través dels Serveis, d'accedir o habilitar continguts, programari, aplicacions, productes, llocs web, plataformes, funcionalitat i serveis operats per tercers que no formin part de Take-Two o no estiguin sota el nostre control d'una altra manera (“Serveis de tercers”). Si decidiu accedir, realitzar transaccions, habilitar o interactuar d'una altra manera amb qualsevol d'aquests Serveis de tercers, enteneu que esteu dirigint a l'entitat de tercers corresponent que posi aquests Serveis de tercers a la vostra disposició. Vós sou responsable dels vostres tractes amb tercers. Quan utilitzeu els nostres Serveis per a accedir als Serveis de tercers, qualsevol terme d'ús aplicable associat als Serveis de tercers regirà l'ús d'aquest Servei de tercers. No avalem cap Servei de tercers posat a disposició o comercialitzat en o a través dels Serveis. No us atorguem cap llicència de drets de propietat intel·lectual com a part de cap Servei de tercers, i no som responsables davant vostre ni davant de tercers de cap Servei de tercers ni dels resultats, informació, contingut o interaccions que us pugueu trobar durant l'ús d'aquests. Qualsevol preocupació que tingueu sobre els resultats, informació, contingut o interaccions que us pugueu trobar mentre utilitzeu aquests Serveis de Tercers l’haureu de remetre al proveïdor d'aquests Serveis de tercers.

8.5. Serveis basats en Internet. Els Serveis poden requerir una connexió a Internet a través d'una xarxa sense fils o cel·lular i, per tant, poden rebre certa informació estàndard sobre el dispositiu, el sistema i el programari que utilitzeu per connectar-vos als Serveis. Aquesta informació la recollim i utilitzem d'acord amb la nostra Política de privacitat. Vós sou l'únic responsable del manteniment i la fiabilitat de la vostra connexió a Internet al vostre propi cost i de qualsevol tarifa d'ús que es pugui derivar com a resultat del vostre accés als Serveis a través de qualsevol xarxa sense fils o cel·lular.

8.6. Publicitat de tercers. Alguns dels Serveis poden incloure anuncis o enllaços a llocs web de tercers, continguts, béns, promocions o serveis (“Publicitat de tercers”). No som responsables ni controlem el contingut de cap Publicitat de tercers, i la inclusió d'aquesta Publicitat de tercers en els Serveis no significa que avalem o aprovem aquesta Publicitat de tercers o els llocs web, contingut, béns, promocions, serveis o pràctiques comercials dels proveïdors externs d'aquesta Publicitat de tercers.

9. Les vostres responsabilitats amb nosaltres.

Accepteu defensar, eximir de responsabilitat i respondre davant Take-Two de totes i cadascuna de les responsabilitats, danys i perjudicis, i pèrdues directes que sorgeixin de o en relació amb: (1) el vostre incompliment d'aquest Acord; (2) qualsevol informació o contingut que proporcioneu que infringeixi els drets d'un tercer quan ho utilitzem de conformitat amb aquest Acord; i (3) els vostres actes o omissions il·legals. Podem ajudar, a càrrec nostre, en la defensa de qualsevol assumpte subjecte a exoneració i responsabilitat per par vostra i, en aquest cas, accepteu cooperar amb nosaltres, i prendrem les mesures raonables per tal de mitigar les nostres pèrdues. No obstant això, no esteu obligat a exonerar a Take-Two respecte a cap responsabilitat, danys o pèrdues que sorgeixin de o en relació amb actes o omissions negligents, frau o conducta dolosa per part de Take-Two, empleats, contractistes o agents de Take-Two, o en la mesura que no sigueu responsable de l'incompliment.

Vós sou l'únic responsable de qualsevol cost de tercers en què incorreu en l'ús dels Serveis, dels Elements virtuals o del vostre Compte.

10. Resolució.

Podeu deixar d'utilitzar els Serveis, els Elements virtuals o el vostre Compte en qualsevol moment i resoldre aquest Acord destruint o eliminant totes les còpies de qualsevol material o programari que estiguin en la vostra possessió o eliminant el vostre Compte. A més, podeu sol·licitar que suprimim el vostre Compte i la vostra informació personal, en qualsevol moment d'acord amb la nostra Política de privacitat.

Per a qualssevol Serveis, Elements virtuals o Compte que se us proporcioni durant un període de temps indefinit, tenim dret a resoldre aquest Acord i el vostre accés als Serveis, Elements virtuals i al vostre Compte, o a deixar de prestar aquests Serveis, en qualsevol moment per qualsevol motiu a la nostra exclusiva discreció. Si disposem de mitjans raonables per a posar-nos en contacte amb vós i quan sigui possible, intentarem informar-vos amb antelació raonable de qualsevol resolució o cessament dels Serveis que entri en vigor. Quan no sigui possible informar-vos prèviament, intentarem informar-vos immediatament després. Si la vostra residència habitual es troba a Alemanya, el dret d’ambdues parts a la resolució extraordinària per causa justificada no es veurà afectat. Existeix causa justificada si no es pot esperar raonablement que la part que resol, tenint en compte totes les circumstàncies del cas individual i sospesant els interessos d’ambdues parts, continuï amb la relació contractual fins a la resolució acordada o fins al venciment del període de preavís.

Podem resoldre o suspendre immediatament el vostre dret d'accés a qualsevol aspecte dels Serveis, Elements virtuals, Continguts o al vostre Compte si incompliu aquest Acord; si utilitzeu els Serveis, els Elements virtuals o el vostre Compte de manera fraudulenta, il·legal o de qualsevol altra manera que no sigui per als vostres fins previstos; o si estem sotmesos a una obligació legal de fer-ho. Si decidim resoldre o suspendre el vostre dret a accedir a alguns o a tots els Serveis, Elements virtuals o el vostre Compte, intentarem informar-vos amb antelació d'aquesta resolució o suspensió llevat que l'acció es realitzi sota una obligació legal que no ens exigeixi informar-vos o si no és factible per a nosaltres fer-ho.

Reconeixeu i accepteu que si aquest Acord es resol (o posem fi al vostre dret d'accés a qualsevol dels Serveis, Elements virtuals, Continguts o al vostre Compte d'acord amb els termes d'aquest Acord), les llicències que se us concedeixen en virtut d'aquest Acord (o en relació amb aquests Serveis, Elements virtuals, Continguts o Compte) finalitzaran immediatament.

11. Advertiment de convulsions fotosensibles.

Un percentatge molt petit de persones poden experimentar convulsions epilèptiques quan s'exposin a certs patrons de llum o llums cridaneres, inclosos alguns dels efectes visuals que apareixen en alguns videojocs. Els símptomes fins i tot els poden experimentar persones sense antecedents d'epilèpsia o fotosensibilitat. Si vós o qualsevol persona de la vostra família té una condició epilèptica o fotosensibilitat, consulteu el vostre metge abans de jugar a qualsevol dels nostres videojocs.

Si experimenteu algun dels símptomes següents mentre jugueu a qualsevol dels nostres videojocs, interrompeu immediatament l'ús i consulteu el vostre metge abans de reprendre el joc: marejos, alteracions visuals, espasmes oculars o musculars, pèrdua de consciència, desorientació, qualsevol moviment involuntari o convulsions.

12. Disposicions vàries.

12.1. General. Aquest Acord, juntament amb alguns documents o polítiques que enllacen amb el present document, constitueix l'acord complet entre vós i nosaltres respecte al vostre ús dels Serveis (inclosos els Elements virtuals i el vostre Compte). Substitueix qualsevol acord escrit previ entre vós i nosaltres pel que fa a l’ús que en feu dels Serveis. Accepteu que podem cedir aquest Acord, total o parcialment, en qualsevol moment. Si la nostra cessió comporta un canvi de nosaltres com a part contractant, teniu el dret a resoldre aquest Acord. No podeu cedir els vostres drets ni transferir les vostres obligacions en virtut d’aquest Acord ni transferir cap dret per a utilitzar els Serveis, els Elements virtuals o el vostre Compte. Si la vostra residència habitual és a Alemanya, la frase anterior no s'aplicarà a cap reclamació monetària que pugueu presentar contra nosaltres que sorgeixi d'aquest Acord. Si qualsevol disposició d'aquest Acord es considerés inexigible per qualsevol motiu, aquesta disposició només es reformarà en la mesura necessària per fer-la exigible o s’eliminarà completament de l'Acord i les disposicions restants d'aquest Acord romandran vigents. Les clàusules 1, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 8 - 15 i les que per la seva naturalesa siguin aplicables després que aquest Acord finalitzi subsistiran després de qualsevol resolució o cancel·lació d'aquest Acord. Qualsevol de les parts pot revelar informació relacionada amb aquest Acord o l’ús dels Serveis segons sigui necessari per a complir qualsevol llei, regulació, procés legal o sol·licitud governamental.

12.2. Lleis d'exportació. Heu de complir totes les lleis i reglaments d'exportació nacionals i internacionals aplicables (amb les seves oportunes modificacions) que s'apliquen als Serveis, als Elements virtuals o al vostre Compte, les quals inclouen restriccions a destinacions, usuaris i l’ús. Us comprometeu a no utilitzar, exportar, reexportar, descarregar o transferir qualsevol part dels Serveis, Elements virtuals o del vostre Compte a (o a un nacional o resident de) qualsevol país al qual els Estats Units hagin embargat béns, o a qualsevol persona de la llista del Departament del Tresor dels Estats Units de Nacionals Especialment Designats i Persones Bloquejades i altres llistes de sancions administrades per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès). Declareu i garantiu que no us trobeu en, sota el control de, o no sou cap nacional o resident d'un país embargat i que no sou un Nacional específicament designat o Persona bloquejada.

13. Contacteu amb nosaltres.

Si teniu cap pregunta o inquietud sobre els Serveis, els Elements virtuals, el vostre Compte o aquest Acord, si us plau visiteu el Servei d’atenció al client i presenteu una sol·licitud d’assistència. El Servei d’atenció al client de Take-Two proporciona un únic punt de contacte perquè us comuniqueu amb Take-Two.

Les forces de l'ordre públic, els reguladors, les autoritats i els assenyaladors de confiança que desitgin posar-se en contacte amb Take-Two han de visitar Aplicació de la llei per part de Take-Two i seguir les instruccions que s’hi estableixen per a comunicar-se mitjançant correspondència i prestar un servei efectiu a Take-Two. Aplicació de la llei per part de Take-Two proporciona un únic punt de contacte per a les forces de l’ordre públic, reguladors, autoritats nacionals i assenyaladors de confiança per comunicar-se amb Take-Two i els seus representants legals.

14. Legislació aplicable, disputes i responsabilitat: AU, CH, EEE, Regne Unit.

Si sou resident habitual a Austràlia, Suïssa, al Regne Unit o qualsevol territori de l'Espai Econòmic Europeu, els termes d'aquesta clàusula 14 s’apliquen al vostre contracte legal amb Take-Two. Si residiu habitualment fora d'aquests territoris o jurisdiccions, consulteu si us plau la clàusula 15 a continuació.

14.1. Legislació aplicable i jurisdicció. Aquest Acord es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació del vostre país de residència sense tenir en compte les normes sobre conflictes de lleis. La jurisdicció exclusiva per a totes les disputes seran els tribunals competents del vostre país de residència habitual.

14.2. Limitació de la nostra responsabilitat. EN CAP CAS TAKE-TWO SERÀ RESPONSABLE DAVANT VÓS DE PÈRDUES O DANYS INDIRECTES O DE QUALSEVOL INCOMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS A CAUSA D'UN ESDEVENIMENT DE FORÇA MAJOR, QUE SORGEIXI DE O EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS O AQUEST ACORD. RES D’AQUEST ACORD TÉ PER OBJECTE EXCLOURE CAP DRET O PERJUDICI NO EXCLOENT QUE NO ES PUGUI EXCLOURE DE CONFORMITAT AMB DE LA LLEI APLICABLE, INCLOSA, ENTRE ALTRES, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER FRAU, PER MORT O QUALSEVOL DANY PERSONAL QUE SORGEIXI COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA NOSTRA NEGLIGÈNCIA.

Si alguna llei aplicable estableix que existeix una garantia en relació amb qualsevol bé o servei que subministrem en relació amb aquest Acord, i la nostra responsabilitat per no complir amb aquesta garantia no es pot excloure, però es pot limitar, llavors la nostra responsabilitat per aquest incompliment es limita a (segons la nostra elecció), en el cas d'un subministrament de béns, que substituïm els béns o subministrem béns equivalents, reparem els productes, o us proporcionem un reemborsament total o parcial, o en el cas d'un subministrament de serveis, que tornem a prestar els serveis, proporcionant-vos un reemborsament de la part no utilitzada o una compensació pel seu valor reduït.

15. Legislació aplicable, disputes i responsabilitat: Estats Units i la resta del món.

Si sou resident habitual als Estats Units o qualsevol altre territori que no sigui Austràlia, Suïssa, el Regne Unit o qualsevol territori de l'Espai Econòmic Europeu, els termes d'aquesta clàusula 15 s'apliquen al vostre contracte legal amb Take-Two. Si residiu habitualment a Austràlia, Suïssa, al Regne Unit o qualsevol territori de l'Espai Econòmic Europeu, consulteu si us plau la clàusula 14 anterior.

15.1. Legislació aplicable i Jurisdicció. Aquest Acord s'ha subscrit a l'Estat de Nova York i es regirà per les lleis de l'Estat de Nova York sense tenir en compte les normes sobre conflictes de lleis. Llevat que s'estableixi expressament el contrari a la clàusula 15.5, la jurisdicció exclusiva per a totes les disputes entre vós i Take-Two són els tribunals estatals i federals situats al comtat de Nova York, Nova York, i vós i Take-Two accepteu la jurisdicció personal i renuncieu a totes les objeccions a la jurisdicció d’aquests tribunals.

15.2. Renúncia a la garantia. EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE, ELS SERVEIS SE US PRESTEN “TAL QUAL”, “SEGONS DISPONIBILITAT” I “AMB TOTES LES ERRADES”. NI TAKE-TWO, NI CAP APARADOR DIGITAL, NI CAP DELS NOSTRES O DELS SEUS RESPECTIUS DIRECTIUS, CONSELLERS, GERENTS, EMPLEATS, AGENTS O LLICENCIADORS FAN CAP DECLARACIÓ, GARANTIA, PROMESA O ASSEGURAMENT DE CAP MENA PEL QUE FA AL PROGRAMARI, CONTINGUT, SERVEIS DE TERCERS O ALTRES SERVEIS, JA SIGUIN EXPRESSOS O IMPLÍCITS, LEGALS O D'UN ALTRE TIPUS. NI TAKE-TWO NI CAP APARADOR DIGITAL GARANTEIXEN QUE ELS SERVEIS O ELS SERVEIS DE TERCERS SERAN EXACTES O FIABLES, ININTERROMPUTS, OPORTUNS, SEGURS, SENSE ERRORS O SENSE VIRUS. EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, TAKE-TWO I CADA APARADOR DIGITAL RENUNCIEN A QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA, INCLOSA LA DE NO INFRACCIÓ, COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UN FI PARTICULAR I DE QUALITAT SATISFACTÒRIA.

15.3. Garantia limitada del hardware. Garantim al consumidor original dels Serveis que els mitjans d’emmagatzematge físic que continguin els Serveis (els “Productes”), si n’hi ha, no tindran defectes del material i mà d’obra durant 90 dies des de la data de compra si se’n fa un ús normal. Si els Productes resulten defectuosos dins dels 90 dies següents a la compra original, ens comprometem a substituir, de forma gratuïta, els Productes defectuosos corresponents en el termini de 90 dies a comptar des que rebem els Productes (franqueig pagat, amb prova de la data de compra) sempre que encara fabriquem aquest tipus de Productes. Si els Productes ja no estan disponibles, ens reservem el dret de substituir-los per productes similars d'igual o major valor. Aquesta garantia es limita als Productes, tal com els vam proporcionar originalment, i no és aplicable al desgast normal. Aquesta garantia no s'aplicarà si el defecte reclamat sorgeix a través d'un abús, mal ús, maltractament o negligència dels Productes corresponents. EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE, AQUESTA GARANTIA SUBSTITUEIX TOTES LES ALTRES GARANTIES, EXPRESSES O IMPLÍCITES.

Poseu-vos en contacte amb el nostre Servei d'atenció al client per a rebre assistència sobre la garantia limitada anterior.

15.4. Limitacions de la nostra responsabilitat. EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE, EN CAP CAS TAKE-TWO NI CAP APARADOR DIGITAL SERAN RESPONSABLES DAVANT VÓS DE QUALSSEVOL PÈRDUES O DANYS INDIRECTES, ESPECIALS, INCIDENTALS, EXEMPLARS, EMERGENTS O PUNITIUS, O DE DANYS PER FALLADA O MAL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA O PER LUCRE CESSANT, PÈRDUA DE DADES, ÚS, NEGOCIS O FONS DE COMERÇ, DERIVATS DE O RELACIONATS AMB ELS SERVEIS O AQUEST ACORD, JA SIGUI QUE SORGEIXIN EN VIRTUT DE CONTRACTE, RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILITAT ESTRICTA, LLEI O QUALSEVOL ALTRA TEORIA JURÍDICA O D'EQUITAT.

En cas que tingueu alguna base per rebre indemnització dels danys derivats dels Serveis o d'una violació d'aquest Acord, accepteu que el vostre recurs exclusiu es limita a la indemnització de danys directes i la responsabilitat màxima es limita a la que sigui major entre 500 USD o la quantitat que hàgiu gastat en els Serveis en qüestió en la vostra reclamació en els 24 mesos anteriors a la data en què va sorgir la vostra reclamació.

Les limitacions i exempcions d'aquest Acord no pretenen limitar la responsabilitat ni alterar els vostres drets com a usuari, els quals no es poden excloure o limitar d’acord amb la legislació aplicable. Pel que fa a aquest Acord, qualsevol disposició relativa a l'exclusió o limitació de determinats danys no és aplicable a Nova Jersey respecte als danys punitius, pèrdua de dades i pèrdua o dany a la propietat.

15.5. Resolució de disputes: arbitratge individual vinculant; renúncia a demandes col·lectives i judicis amb jurat. Si teniu cap problema amb els Serveis que no es pugui resoldre contactant amb el nostre Servei d’atenció al client, aquesta clàusula 15.5 (l’“Acord d’arbitratge”) explica com vós i Take-Two us comprometeu a resoldre qualsevol Disputa mitjançant un arbitratge individual i vinculant, subjecte a excepcions limitades que es descriuen a continuació.

LLEGIU SI US PLAU ATENTAMENT AQUESTA CLÀUSULA: AFECTA ELS VOSTRES DRETS LEGALS, INCLÒS EL VOSTRE DRET A PRESENTAR UNA DEMANDA DAVANT ELS TRIBUNALS I A TENIR UN JURAT QUE ESCOLTI LES VOSTRES RECLAMACIONS.

(1) Arbitratge individual vinculant. Vós i Take-Two acordeu que, si no es resol a través del procés de negociació informal descrit a continuació, qualsevol Disputa entre nosaltres es resoldrà exclusivament mitjançant un arbitratge individual i vinculant en virtut d’aquest Acord d’arbitratge. Sense perjudici de les exclusions de la clàusula 15.5 (10), una “Disputa” significa qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada o relacionada amb els Serveis, incloses les relacionades amb la formació, incompliment, resolució, exigibilitat, abast, validesa o aplicabilitat de l'Acord o l'Acord d'arbitratge, o els vostres drets en virtut d'aquests acords. Totes les Disputes estan subjectes a l'Acord d'arbitratge, independentment de si van sorgir abans o després d’acceptar l'Acord.

L'àrbitre (no un tribunal federal, estatal o local, o una agència governamental) tindrà autoritat exclusiva per resoldre qualsevol Disputa, incloses les relacionades amb la interpretació, aplicabilitat, exigibilitat o formació d'aquest Acord d'arbitratge, i qualsevol reclamació que tot o part de l'Acord d'arbitratge sigui nul o anul·lable. L'àrbitre també tindrà autoritat per determinar totes les qüestions relatives al llindar d'arbitratge, incloses aquelles sobre si l'Acord o l'Acord d’arbitratge són inadmissibles o il·lusoris; si s’ha renunciat a l'Acord d'arbitratge de conformitat amb la llei aplicable; i qualsevol contestació a l'arbitratge inclosos la renúncia, el retard, la falta de diligència o l’impediment legal. L'àrbitre pot concedir els mateixos recursos que un tribunal, però només en la mesura necessària per tal de satisfer la Disputa individual en qüestió.

(2) Renúncia a demandes col·lectives / judicis amb jurat. Vós i Take-Two renuncieu a tots els drets a un judici amb jurat en qualsevol demanda o procediment que impliqui qualsevol Disputa en qualsevol fòrum. Vós i Take-Two renuncieu a tots els drets a participar en qualsevol demanda o procediment presumptament col·lectius, conjunts, representatius o consolidats. Tret que vós i Take-Two acordeu el contrari, l'àrbitre no podrà consolidar ni unir més d’una reclamació d'una persona o part i no podrà presidir d'una altra manera cap forma de procediment consolidat, representatiu, grupal o col·lectiu. Totes les Disputes seran arbitrades de forma individual, no col·lectiva i no representativa. Això significa que l'àrbitre resoldrà la vostra Disputa individual amb Take-Two independentment de qualsevol altra disputa, i que la vostra Disputa no es pot consolidar ni unir a les reclamacions d'una altra persona o part. L'àrbitre podrà atorgar un desgreuge o compensació segons el permès per la llei aplicable només pel que fa a la part individual que sol·liciti el desgreuge, però en la màxima mesura permesa per la llei aplicable, no podrà atorgar desgreuge respecte a cap altra persona que no sigui la persona que sol·licita el desgreuge. Si algun tribunal o àrbitre determinés que aquesta Renúncia a demandes col·lectives / judicis amb jurat és nul·la o inexigible per qualsevol motiu, o que un arbitratge pot procedir de manera col·lectiva, aquest Acord d'arbitratge es considerarà nul íntegrament, i es considerarà que vós i Take-Two no heu acordat arbitrar les Disputes.

(3) Aplicabilitat; el vostre dret d’exclusió. Aquest requisit d'arbitratge individual vinculant no s'aplicarà en la mesura que ho prohibeixin les lleis del vostre país o regió de residència. Teniu dret a excloure-us voluntàriament d’aquest Acord d'arbitratge. Heu de notificar-nos per escrit en el termini de 30 dies a partir de la data en què accepteu per primera vegada aquest Acord (“Notificació d'exclusió voluntària”) llevat que la llei aplicable requereixi un període més llarg.

La vostra Notificació d'exclusió voluntària s'ha d'enviar a:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN [A/]: LEGAL DEPARTMENT — ARBITRATION OPT-OUT [DEPARTAMENT JURÍDIC — EXCLUSIÓ VOLUNTÀRIA DE L'ARBITRATGE]

110 West 44th Street,

Nova York, Nova York, 10036

La Notificació d’exclusió voluntària ha d'incloure: (1) el vostre nom complet; (2) la vostra adreça de correu; (3) el nom del vostre Compte, si en teniu un; i (4) una declaració clara i signada que no esteu d'acord amb l'Acord d'arbitratge. Sou responsable de garantir que rebem de la vostra Notificació d'exclusió voluntària; i per tant, és possible que vulgueu enviar la vostra Notificació utilitzant un mètode de lliurament que us proporcioni un acusament de recepció per escrit.

(4) Procediments de resolució de disputes. Excepte les reclamacions presentades conforme a la clàusula 15.5 (10),qualsevol Disputa entre vós i Take-Two s'ha de resoldre a través de les fases següents:

Fase 1: Notificació de Disputa. Si teniu una Disputa amb nosaltres, ens heu d'enviar una notificació per escrit de la Disputa ("Notificació de Disputa") a l’adreça següent:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN [A/]: LEGAL DEPARTMENT — NOTICE OF DISPUTE [DEPARTAMENT JURÍDIC - NOTIFICACIÓ DE DISPUTA]

110 West 44th Street,

Nova York, Nova York, 10036

Perquè es consideri completa, la vostra Notificació de Disputa ha d'incloure la informació següent: (1) el vostre nom, (2) el nom del Compte o l’adreça de correu electrònic registrada que utilitzeu per accedir als Serveis, (3) la vostra adreça de correu, (4) com contactar amb vós, (5) quin és el problema, i (6) el que voleu que fem sobre això.

Si Take-Two té una Disputa amb vós, us enviarem la nostra Notificació de Disputa a la vostra adreça de correu electrònic registrada i a qualsevol adreça de facturació que ens hàgiu proporcionat o, si aquestes opcions no estan disponibles, a unes altres dades de contacte raonables que ens hàgiu proporcionat.

Fase 2: Negociació informal. Per ajudar-nos a arribar a una resolució de manera més ràpida i reduir els costos per a ambdues parts, vós i Take-Two acordeu intentar primer negociar informalment qualsevol Disputa durant almenys 30 dies. Aquestes negociacions informals començaran el dia que vós o Take-Two rebeu una Notificació de Disputa per escrit.

Fase 3: Arbitratge vinculant. Si no podem resoldre la Disputa de manera informal, la Disputa (excepte el que s’estableix a la clàusula 15.5 (9) i (10) a continuació) es resoldrà exclusivament mitjançant un arbitratge individual vinculant realitzat per Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. (“JAMS”) subjecte als termes d'aquest Acord d'arbitratge, la Llei Federal d'Arbitratge dels Estats Units i la legislació federal en matèria d'arbitratge.

(5) Sol·licitud d'arbitratge. La part que iniciï un arbitratge individual haurà d'enviar a JAMS una “Sol·licitud d'arbitratge” (utilitzant el formulari disponible a la seva pàgina web), pagar la tarifa de presentació corresponent, i enviar una còpia de la Sol·licitud d'arbitratge a la part contrària. Si teniu una Disputa amb nosaltres, heu d'enviar una còpia de la vostra Sol·licitud d'arbitratge a:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN [A/]: LEGAL DEPARTMENT — DEMAND FOR ARBITRATION [DEPARTAMENT JURÍDIC - SOL·LICITUD D'ARBITRATGE]

110 West 44th Street

Nova York, Nova York, 10036

Take-Two enviarà la nostra còpia de la nostra Sol·licitud d'arbitratge a la vostra adreça de correu electrònic registrada i a qualsevol adreça de facturació que ens hàgiu facilitat o, si aquestes opcions no estan disponibles, a altres dades de contacte raonables que ens hàgiu proporcionat.

(6) Procediment d’arbitratge individual.

Regles. L'arbitratge individual entre vós i Take-Two es durà a terme conforme a les Regles i els procediments d'arbitratge simplificats publicats per JAMS a partir de la data de la Notificació de Disputa (les “Regles de JAMS”) i segons es modifiquin per aquest Acord d'arbitratge. Consulteu www.jamsadr.com per a obtenir més informació sobre JAMS i les Regles de JAMS. Vós i Take-Two acordeu que l'arbitratge es durà a terme en anglès i que l'àrbitre estarà obligat per aquest Acord d'arbitratge.

Fase d’intercanvi d’informació i aportació de proves (discovery). L’intercanvi d’informació i aportació de proves en l'arbitratge es limitarà a l’aportació de documents que siguin directament pertinents per a qüestions significatives en el cas o per al resultat del cas. L'àrbitre farà totes les determinacions relacionades amb l'admissibilitat o pertinència de les proves d'acord amb les Normes federals sobre proves.

Mocions dispositives i lloc de l’audiència. L'àrbitre permetrà les mocions dispositives. El lloc i el mètode de compareixença de les parts en el procediment d’arbitratge, si n’hi ha, es determinaran segons les Regles de JAMS.

Confidencialitat. L'àrbitre emetrà una ordre sempre que el procediment d'arbitratge i totes les notificacions, al·legacions, mocions, respostes a la fase d’intercanvi i aportació de proves, testimonis i documents intercanviats o presentats relacionats amb aquest procediment es mantinguin estrictament confidencials.

Honoraris. Les parts assumiran qualsevol cost arbitral segons el que determinen les Regles de JAMS.

Decisió i laude. L'àrbitre (no un jutge ni un jurat) resoldrà la Disputa. Llevat que s'acordi el contrari, qualsevol decisió o laude establirà les bases fàctiques i jurídiques del laude. L'àrbitre només podrà concedir els recursos permesos per la legislació aplicable o l’equitat que es justifiquin per les proves pertinents creïbles segons les Normes federals sobre proves. Tret que Take-Two ho consenti expressament, l'àrbitre no podrà concedir un desgreuge o compensació per part de Take-Two respecte a qualsevol persona diferent de vós. Qualsevol decisió o laude es podrà imposar com a sentència final per part de qualsevol tribunal de jurisdicció competent o, si escau, es podrà sol·licitar a aquest tribunal l'acceptació judicial de qualsevol laude i una ordre d'execució. La decisió de l'àrbitre és definitiva i vinculant per a les parts, excepte la revisió limitada per part dels tribunals conforme a la Llei federal d'arbitratge dels Estats Units i es pot aplicar com qualsevol altra ordre judicial o sentència.

(7) Límit de temps per presentar reclamacions. En la mesura permesa per la legislació aplicable, si una Disputa ha de ser arbitrada, vós o Take-Two heu d'iniciar l'arbitratge de totes les Disputes en el termini dels dos (2) anys següents als esdeveniments que donin lloc a la Disputa. Si la llei aplicable obliga a presentar una reclamació per a una Disputa abans de dos (2) anys després del sorgiment de la Disputa, caldrà que inicieu l'arbitratge en aquest període de temps més primerenc. Take-Two us anima que ens informeu d’una Disputa al més aviat possible perquè puguem treballar per a resoldre-la. En cas que una disputa no es presenti per a la seva resolució de manera oportuna, totes les reclamacions quedaran excloses permanentment.

(8) Reclamacions no arbitrables. Sense perjudici de qualsevol disposició en sentit contrari en el present document, si l'àrbitre no pot jutjar legalment o atorgar una reclamació o un recurs legal o equitatiu en particular, aquesta reclamació o recurs se suspendrà fins que totes les altres reclamacions i recursos siguin definitius i es completi l'arbitratge. A partir d’aleshores, les reclamacions restants s’hauran de litigar en un tribunal federal o estatal de jurisdicció competent al comtat de Nova York, Nova York i, si fos meritori, aquest tribunal podrà atorgar el recurs restant. En la mesura que es permeti que qualsevol reclamació procedeixi de manera col·lectiva, conjunta, consolidada, grupal o representativa, aquestes reclamacions hauran de litigar-se en un tribunal federal o estatal de jurisdicció competent en el comtat de Nova York, Nova York, i les parts acorden que el litigi d'aquestes reclamacions se suspendrà fins al resultat de qualsevol reclamació individual que romangui en arbitratge. En tots els casos descrits en aquesta clàusula 15.5 (8), el tribunal federal o estatal quedarà obligat segons els principis de preclusió de reclamacions o qüestions per la decisió de l‘àrbitre. Qualsevol de les parts podrà remetre a un tribunal federal les demandes presentades davant un tribunal estatal si ho permet la legislació aplicable.

(9) Excepció: Procediment d'arbitratge massiu.

Arbitratge massiu. “Arbitratge massiu” es refereix a 5 o més Disputes relacionades amb el mateix o similar assumpte, que comparteixen qüestions comunes de dret o fet, o en què l’advocat o una altra organització que representa les parts en aquestes Disputes són els mateixos, cooperen o treballen en coordinació. “Disputa d'arbitratge massiu” es refereix a una Disputa individual que forma part d'un Arbitratge massiu. Res del contingut en aquesta clàusula s'interpretarà com l'autorització d'un procediment consolidat, representatiu, grupal o col·lectiu. Take-Two es reserva tots els drets i defenses quant a cadascuna de les Demandes d'arbitratge i del reclamant.

Normes per a l'Arbitratge massiu. Sense perjudici de l'acord de les parts perquè totes les Disputes siguin administrades per JAMS de manera individual, vós i Take-Two acordeu que si la vostra Disputa és (o es converteix en) una Disputa d'arbitratge massiu, no es regirà per les Regles de JAMS ni serà administrada per JAMS. En lloc d'això, les Disputes d'arbitratge massiu seran administrades per New Era i es regiran per les Regles de New Era en vigor quan es presentin les Disputes d'arbitratge massiu, exclosa qualsevol norma que permeti l'arbitratge de forma col·lectiva (les “Regles de New Era”) i aquest Acord d'arbitratge. Les Regles de New Era estan disponibles a www.neweraadr.com/rules-and-procedures. Per a major claredat, les Regles de New Era es modificaran pels termes d'aquest Acord d'arbitratge.

Agrupació mitjançant lots de Disputes d'arbitratge massiu. Per tal de facilitar la resolució eficient dels Arbitratges massius, després que s'hagin acceptat 60 Disputes d'arbitratge massiu relacionades amb un únic Arbitratge massiu (el “Lot inicial”), New Era no acceptarà cap Demanda d'arbitratge addicional relacionada amb aquest Arbitratge massiu fins a 60 dies després de la resolució final de tots els Casos de referència del Lot inicial i la Conferència de conciliació posterior prevista d’acord amb les Regles de New Era. A partir de llavors, qualsevol Disputa addicional d'arbitratge massiu relacionada amb l'arbitratge massiu en curs es podrà acceptar i resoldre conforme a les Regles de New Era en els mateixos termes que si aquestes Disputes d'arbitratge massiu s'haguessin presentat i acceptat com a part del Lot inicial. El retard en l'acceptació d'una Disputa d'arbitratge massiu en virtut d'aquesta disposició s'exclourà en el càlcul del límit de temps pertinent per presentar una Disputa en virtut d'aquest Acord d'arbitratge. Take-Two i la part en qualsevol Disputa d'arbitratge massiu que d'una altra manera es retardaria en virtut d’aquesta disposició poden acordar renunciar a la demora i incloure aquesta Disputa d'arbitratge massiu en el Lot inicial. Accepteu cooperar de bona fe per implementar aquest procés basat en lots.

Divisibilitat per a l’arbitratge massiu. Si qualsevol tribunal o àrbitre determina que aquesta clàusula 15.5 (9) és nul·la o inexigible per qualsevol motiu, o si New Era refusa administrar qualsevol Disputa d'arbitratge massiu com a Arbitratge massiu, llavors l'Acord d'Arbitratge es considerarà nul íntegrament, i es considerarà que vós i Take-Two no heu acordat sotmetre a arbitratge aquestes Disputes.

(10) Exclusió de l’arbitratge. Sense perjudici de la decisió de les parts de resoldre totes les Disputes mitjançant un arbitratge individual vinculant, vós i Take-Two podeu iniciar una acció en un tribunal estatal o federal que només faci valer qualsevol de les reclamacions següents: infracció o invalidesa de patents; infracció de drets d'autor (inclòs, entre altres, sobre la base d’un ús dels Serveis després d'un incompliment de l’Acord, o resolució de drets en virtut de l'Acord); violacions del drets morals; infracció de marca comercial; apropiació indeguda de secrets comercials; o frau i abús informàtic. Qualsevol de les parts en una Disputa podrà sol·licitar un desgreuge en un tribunal de reclamacions de menor quantia per a qualsevol Disputa o reclamació individual dins de l'àmbit de la jurisdicció d'aquest tribunal, inclòs el fet d’intentar traslladar un arbitratge pendent en virtut d’aquest Acord d'arbitratge a aquest tribunal de reclamacions de menor quantia amb aquesta base.

(11) Limitació de canvis en la disposició sobre arbitratge. Podem actualitzar aquest Acord, inclòs l'Acord d'arbitratge, a la nostra discreció conforme a la clàusula 1.2. Sense perjudici de qualsevol altra disposició d'aquest Acord d'arbitratge, si Take-Two canvia qualsevol dels termes d'aquest Acord d'arbitratge després de la data en què vós vau acceptar per primera vegada l'Acord d'arbitratge (o vau acceptar qualsevol canvi posterior en l'Acord d'arbitratge), podreu rebutjar els nous canvis. Per a rebutjar els nous canvis en l’Acord d’arbitratge, ens haureu de notificar per escrit en el termini de 30 dies des de la data d’entrada en vigor dels canvis que voleu rebutjar, tal com indica la data “Última actualització” a dalt. La vostra notificació de rebuig s'ha d'enviar a:

Take-Two Interactive Software, Inc.

ATTN [A/]: LEGAL DEPARTMENT — REJECTION OF CHANGES TO ARBITRATION AGREEMENT [DEPARTAMENT JURÍDIC — REBUIG DE CANVIS EN L'ACORD D'ARBITRATGE]

110 West 44th Street

Nova York, Nova York, 10036

La Notificació de rebuig ha d'incloure (1) el vostre nom complet; (2) la vostra adreça de correu; (3) el vostre nom del compte d'usuari, si en teniu un; i (4) una declaració clara i signada que rebutgeu els canvis d’aquest Acord d'arbitratge. Per a major claredat, si vau acceptar prèviament l'Acord d'arbitratge, el vostre rebuig als canvis en l'Acord d'arbitratge no significa que us exclogueu voluntàriament; vós i Take-Two continuareu arbitrant qualsevol Disputa entre vós i Take-Two en virtut dels termes de l'Acord d'arbitratge a partir de la data en què vós vau acordar per primera vegada o la data d’entrada en vigor de l'última versió de l'Acord d'arbitratge que vau acceptar (tal com indica la data “Última actualització” a dalt), la que sigui posterior.

(12) Divisibilitat. Excepte el que disposen les clàusules 15.5(2) i (9), si qualsevol clàusula d'aquest Acord d'arbitratge fos invàlida, inexigible o il·legal, aquesta clàusula o part d’ella se separarà i la resta d'aquesta clàusula de Resolució de disputes tindrà plena vigència i efecte.