Son güncelleme: 13 Eylül 2019.

SINIRLI YAZILIM GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu sınırlı yazılım garantisi ve lisans sözleşmesi (bu “Sözleşme”) periyodik olarak güncellenebilir ve güncel versiyonu https://protect-eu.mimecast.com/s/-1azCYvEyuN7PQQh0qZ8W adresinde (“Web sitesi”) yayınlanacaktır. Sözleşmenin revize edilmiş hali yayınlandıktan sonra Yazılımı kullanmaya devam ederseniz, şartlarını kabul etmiş olursunuz.

“YAZILIM,” BU SÖZLEŞMENİN İÇERDİĞİ TÜM YAZILIMLAR (İLGİLİ HİZMETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE), SÖZLEŞMEYE EŞLİK EDEN KILAVUZLAR, AMBALAJLAR VE DİĞER YAZILI DOSYALAR, ELEKTRONİK VEYA ÇEVRİMİÇİ MATERYALLER VEYA BELGELER VE BU YAZILIM İLE MATERYALLERİNİN HER TÜRLÜ KOPYASINI İÇERİR.

BU YAZILIM LİSANSLANIR, SATILMAZ. YAZILIMI VE YAZILIMIN İÇERDİĞİ BAŞKA HERHANGİ BİR MATERYALİ AÇMANIZ, İNDİRMENİZ, KURMANIZ, KOPYALAMANIZ VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE KULLANMANIZ HALİNDE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MERKEZLİ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.., BAĞLI ŞİRKETLERİ VE YAN KURULUŞLARI (“LİSANS VEREN,” “ŞİRKET”, “BİZ”, "BİZE" VEYA “BİZİM”) İLE YAPILAN BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARININ VE https://protect-eu.mimecast.com/s/r-AHCZV6zID6yEEtjTPDb ADRESİNDEKİ GİZLİLİK POLİTİKASININ VE https://protect-eu.mimecast.com/s/8eGeC1rwGhk4K11cpXzj0 ADRESİNDEKİ HİZMET ŞARTLARININ SİZİ BAĞLADIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

BU SÖZLEŞME, ŞİRKET İLE SİZİN ARANIZDA HERHANGİ BİR "ANLAŞMAZLIK" (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI ÜZERE) OLUŞMA OLASILIĞINA İSTİNADEN BU SÖZLEŞME DAHİLİNDEKİ HAKLARINIZI ETKİLEYEN, "BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM " BÖLÜMÜNDEKİ BAĞLAYICI BİR BİREYSEL TAHKİM VE TOPLU DAVADAN FERAGAT HÜKMÜNÜ İÇERİR VE ŞİRKET İLE SİZİN ARANIZDAKİ ANLAŞMAZLIKLARI MAHKEMEDE DEĞİL BAĞLAYICI BİREYSEL ARABULUCULUKLA ÇÖZMENİZİ GEREKTİRİR. AŞAĞIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM BÖLÜMÜNÜN DIŞINDA KALMA HAKKINA SAHİPSİNİZ.

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN. BU SÖZLEŞMEDEKİ TÜM ŞARTLARI KABUL ETMEZSENİZ, ÜRÜNÜ AÇMANIZ, İNDİRMENİZ, KURMANIZ, KOPYALAMANIZ VEYA KULLANMANIZA İZİN VERİLMEZ.

BU LİSANS SÖZLEŞMESİNE TARAF OLABİLMEK İÇİN İKAMET ETTİĞİNİZ ÜLKEDEKİ YASAL REŞİTLİK YAŞINA GÖRE BİR YETİŞKİN OLMALISINIZ. YAZILIMIMIZI KULLANIRKEN VEYA YAZILIMIMIZA ERİŞİRKEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ TÜM EYLEMLERİN (HESABINIZA ERİŞMESİNE İZİN VERDİĞİNİZ KİŞİLERİN EYLEMLERİ DE DAHİL) YASAL VE MADDİ SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR. YASAL REŞİTLİK YAŞINA ULAŞTIĞINIZI VE BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLADIĞINIZI (ANLAŞMAZLIK ÇÖZME HÜKÜMLERİ DAHİL) KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. YASAL REŞİTLİK YAŞININ ALTINDAYSANIZ EBEVEYNİNİZİN VEYA YASAL VASİNİZİN BU SÖZLEŞMEYE OLUR VERMESİ GEREKİR.

LİSANS

Lisans veren, bu Sözleşmeye ve şart ile koşullarına tabi olacak şekilde, bu belgeyle size Yazılımın bir kopyasını kendi kişisel, ticari olmayan amaçlarınız doğrultusunda kullanabilmeniz için, Yazılımın belgelerinde açık olarak farklı şekilde belirtilmediği müddetçe Lisans Verenin amaçladığı gibi tek bir Oyun Platformunda (ör. bilgisayar, mobil cihaz veya oyun konsolu) oynayabilmeniz amacıyla münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı ve geri alınabilen bir hak ve lisans vermektedir. Lisans haklarınız, bu Sözleşmeye uyum göstermeniz koşuluna tabidir. Bu Sözleşme kapsamındaki lisansınızın süresi, Yazılımı kurduğunuz veya başka bir şekilde kullandığınız tarihte başlar ve Yazılımı elden çıkardığınız tarih veya bu Sözleşmenin sona erdiği tarihten hangisi daha önceyse o tarihte sona erer (bkz. aşağıdaki kısım).

Yazılım size satılmaz, lisanslanır ve bu belgeyle Yazılımın mülkiyet hakkının veya mülkiyetinin size devredilmediğini veya atanmadığını ve bu Sözleşmenin Yazılımdaki hakların herhangi birinin satışı olarak yorumlanmaması gerektiğini kabul etmiş olursunuz. Tüm telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, ticari adlar, şirket mülkiyetini ilgilendiren haklar, patentler, mülkiyet hakları, bilgisayar kodları, sesli ve görüntülü efektler, temalar, karakterler, karakter adları, hikayeler, diyaloglar, ortamlar, sanat eserleri, ses efektleri, müzik eserleri ve manevi haklar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılımdaki tüm haklar, mülkiyet hakları ve çıkarlar Lisans Verende kalır. Yazılım ABD telif hakkı ve ticari marka kanunu ve dünya genelindeki geçerli kanun ve anlaşmaların koruması altındadır. Yazılım, Lisans Verenin önceden yazılı onayı alınmaksızın tamamen veya kısmen kopyalanamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez veya herhangi bir şekilde veya ortamda dağıtılamaz. Yazılımı herhangi bir şekilde veya ortamda tamamen veya kısmen kopyalayan, yeniden üreten veya dağıtan kimseler, telif hakkı kanunlarını bilerek ihlal etmiş olacaktır ve ABD veya kendi ülkelerinde medeni kanun veya ceza kanunu yaptırımlarına tabi olabilir. ABD telif hakkı ihlallerinin ihlal başına 150.000 ABD dolarına varan yasal cezalara tabi olduğunu unutmayın. Yazılım belirli lisanslı materyaller içermektedir ve Lisans Verenin lisans verenleri, bu Sözleşme’nin ihlal edildiği durumlarda da haklarını koruyabilirler. Bu Sözleşme altında açıkça belirtilmemiş tüm haklar, Lisans Veren ve uygulanabilir olarak lisans verenleri tarafından saklanmıştır.

LİSANS KOŞULLARI

Aşağıdakileri yapmayacağınızı ve başka herhangi bir kimseye bunların nasıl yapılacağıyla ilgili rehberlik veya talimat sağlamayacağınızı kabul etmiş olursunuz:

 • Yazılımdan ticari anlamda faydalanmak;

 • Yazılımı, başka kişilerle para veya başka bir değerli mal üzerine bahse girmek amacıyla yapılan bir anlaşma ile bağlantılı şekilde kullanmak;

 • Lisans Verenin önceden yazılı açık onayı alınmaksızın veya bu Sözleşmede açıkça belirtilmeksizin, (aşağıda açıklanan) Sanal Mallar (Virtual Goods) veya Sanal Para (Virtual Currency) dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımı veya Yazılımın herhangi bir kopyasını dağıtmak, kiralamak, lisanslamak, konvertibl paraya dönüştürmek veya başka şekillerde devretmek veya atamak;

 • Yazılımın veya herhangi bir parçasının kopyasını çıkarmak (bu belge içinde açıklanan durumlar dışında);

 • Yazılımın bir kopyasını bir ağ üzerinde birden fazla kullanıcının kullanımına açmak veya indirebilmesini sağlamak;

 • Yazılım veya bu Sözleşme tarafından özel olarak aksine izin verilmedikçe Yazılımı bir ağ üzerinde, çevrimiçi kullanım amaçları doğrultusunda veya aynı anda bir bilgisayar veya oyun ünitesi üzerinde kullanmak veya kurmak (veya başkalarının bunu yapmasına izin vermek);

 • Yazılımı birlikte verilen CD-ROM veya DVD-ROM'dan çalıştırma gerekliliğini devreden çıkarmak için Yazılımı sabit diske veya başka bir depolama aygıtına kopyalamak (bu yasak, daha verimli çalışmak amacıyla kurulum esnasında Yazılımın kendisi tarafından tamamen veya kısmen oluşturulan kopyalar için geçerli değildir);

 • Lisans Verenin Yazılımı ticari kullanıma açabilmek için size ayrı bir lisans sözleşmesi sunabilmesi koşuluyla; Yazılımı internet kafe veya mekan bazlı başka bir yerde kullanmak veya kopyalamak;

 • Yazılımın tamamına veya bir kısmına tersine mühendislik uygulamak, bunları kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak, Yazılımdan türemiş çalışmalar göstermek, icra etmek veya hazırlamak;

 • Yazılım üzerinde veya içinde bulunan, şirket mülkiyetini ilgilendiren bildirimleri, işaretleri veya etiketleri kaldırmak veya değiştirmek;

 • başka bir kullanıcının Yazılımın herhangi bir çevrimiçi özelliğini kullanmasını ve bundan faydalanmasını kısıtlamak veya önlemek;

 • Yazılımın herhangi bir çevrimiçi özelliğiyle bağlantılı olarak (yazılım açıklarından veya hatalarından faydalanmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hile yapmak veya izin verilmeyen herhangi bir robot, örümcek veya başka bir program kullanmak;

 • Yazılımın herhangi bir çevrimiçi özelliğinin şartlarını, politikalarını, lisanslarını veya davranış kurallarını ihlal etmek; veya

 • ABD ihracat kanunları veya düzenlemeleri veya ABD ekonomik yaptırımları nedeniyle Yazılımı alması yasak olan herhangi bir ülkeye (doğrudan veya dolaylı olarak) taşıma, ihracat veya yeniden ihracat yapmak veya başka bir kanun veya düzenlemeyi ya da Yazılımın edinildiği ülkenin, zaman zaman değiştirilebilecek olan kanunlarını ihlal etmek.

DİJİTAL KOPYALAR DAHİL OLMAK ÜZERE ÖZEL ÖZELLİKLERE VE/VEYA HİZMETLERE ERİŞİM: Yazılımı etkinleştirmek, Yazılımın dijital kopyalarına erişmek veya açılabilir, indirilebilir, çevrimiçi veya diğer özel içeriklere, hizmetlere ve/veya işlevlere (hepsi birlikte “Özel Özellikler”) erişmek için Yazılımın indirilmesi, eşsiz bir seri kodu girilmesi, Yazılımın kaydedilmesi, üçüncü taraf hizmete üye olunması ve/veya Lisans Verenin hizmetine üye olunması (ilgili şart ve politikaların kabul edilmesi dahil) gerekli olabilir Özel Özelliklere erişim, seri kodu başına tek bir Kullanıcı Hesabıyla sınırlıdır ve Özel Özelliklere erişim açıkça belirtilmediği müddetçe devredilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisanslanamaz, konvertibl sanal paraya dönüştürülemez veya başka bir kullanıcı tarafından yeniden kaydedilemez. Bu paragraftaki hükümler, bu Sözleşmedeki diğer tüm şartlara kıyasla önceliklidir.

ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ KOPYALAMA LİSANSININ DEVRİ: Yazılımın hiçbir kopyasının (arşiv ve yedek kopyaları dahil olmak üzere), beraberindeki belgelerin veya Yazılımın ya da beraberindeki belgelerin hiçbir kısmının veya bileşeninin sizde kalmaması ve alıcının bu Sözleşme şartlarını kabul etmesi koşuluyla, önceden kaydedilmiş Yazılımın fiziksel kopyasının tamamını ve beraberindeki belgeleri kalıcı olarak başka bir kişiye devredebilirsiniz. Önceden kaydedilmiş kopya lisansının devri için Yazılım belgelerinde belirtilen belli adımları atmanız gerekebilir. Herhangi bir Sanal Para veya Sanal Malı, bu Sözleşmede açıkça belirtilmeksizin veya Lisans Verenin önceden yazılı onayı alınmaksızın devredemez, satamaz, kiralayamaz, lisanslayamaz veya konvertibl sanal paraya dönüştüremezsiniz. Tek kullanımlık seri kodu olmadan kullanılamayan içerikler dahil olmak üzere Özel Özellikler hiçbir koşulda başka bir kişiye devredilemez ve Özel Özellikler Yazılımın orijinal kurulum kopyası silinirse veya kullanıcı önceden kaydedilmiş kopyayı kullanamıyorsa işlevini yitirebilir. Yazılım yalnızca şahsi kullanım içindir. ÖNCEKİ HÜKÜMLERE BAKILMAKSIZIN, YAZILIMIN PİYASAYA ÇIKIŞ ÖNCESİ KOPYALARINI DEVREDEMEZSİNİZ.

TEKNİK KORUMA TEDBİRLERİ: Yazılım, Yazılıma erişimi kontrol etmek, belli özellik veya içeriklere erişimi kontrol etmek, izinsiz kopyaları engellemek veya bu Sözleşme kapsamında verilen sınırlı hak ve lisansların başka şekillerde aşılmasını önlemek için tedbirler içerebilir. Bu tedbirler, Yazılıma lisans yönetimi, ürün etkinleştirme ve diğer güvenlik teknolojilerinin eklenmesi ve saat, tarih, erişim veya diğer kontroller, sayılar, seri numaraları ve/veya bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali dahil olmak üzere Yazılıma veya Yazılımın bir kısmına veya bileşenlerine izinsiz erişimi, bunların kullanılmasını veya kopyalanmasını önlemek için tasarlanan diğer güvenlik unsurları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanımın izlenmesini içerebilir. Lisans verenin Yazılım kullanımını istediği zaman izleyebilme hakkı saklıdır. Bu tür erişim kontrol tedbirlerini bozamaz veya bu tür güvenlik özelliklerini devreden çıkaramaz veya bunların etrafından dolaşamazsınız, aksi takdirde Yazılım düzgün çalışmayabilir. Yazılım Özel Özelliklere erişime izin veriyorsa, bu Özel Özelliklere Yazılımın yalnızca bir kopyası aynı anda erişim sağlayabilir. Çevrimiçi hizmetlere erişmek ve Yazılım güncellemeleri ile yamalarını indirmek için başka şartlar ve kayıtlar gerekli olabilir. Güncellemeleri ve yamaları indirmek dahil olmak üzere çevrimiçi hizmetlere erişmek için yalnızca geçerli bir lisansa tabi olan bir Yazılım kullanılabilir. Şirket, otuz gün öncesinden haber vererek veya Şirketin makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden dolayı derhal veya bu Sözleşme, Lisans Verenin Gizlilik Politikası ve/veya Lisans Verenin Hizmet Şartları dahil olmak üzere Yazılımın tabi olduğu bir sözleşme veya politikanın herhangi bir şartını ihlal etmeniz halinde ilgili herhangi bir ürün veya hizmet dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu belge kapsamında verilen lisansı ve Yazılıma erişimi sınırlayabilir, askıya alabilir veya durdurabilir.

KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERİKLER: Yazılım, oyun haritası, senaryo, ekran görüntüsü, araba tasarımı, karakter, eşya veya oyununuzun bir videosu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içerik oluşturmanıza izin verebilir. Yazılımı kullanmanız karşılığında ve Yazılımı kullanımınız aracılığıyla yaptığınız katkıların telif hakkı çıkarı doğurduğu ölçüde, bu belgeyle Lisans Verene yeniden üretme, kopyalama, uyarlama, değiştirme, icra etme, gösterme, yayımlama, yayınlama, aktarma veya an itibarıyla bilinen veya bilinmeyen başka bir yöntemle halka açıklama ve katkılarınızı önceden haber vermeksizin veya geçerli kanun ve uluslararası anlaşmalar tarafından fikri mülkiyet haklarına bahşedilen korumanın süresinin tamamı boyunca size bunun karşılığında herhangi bir ücret ödenmeksizin dağıtma dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere katkılarınızı Yazılımla ve ilgili mal ve hizmetlerle bağlantılı herhangi bir şekil ve amaç doğrultusunda kullanabilmesi için münhasır, sürekli, geri alınamaz, tamamen devredilebilen ve alt lisans olarak verilebilen, dünyanın her yerinde geçerli bir hak ve lisans vermiş olursunuz. Bu belgeyle Lisans Verenin ve diğer oyuncuların Yazılımla ve geçerli kanunlar kapsamındaki ilgili mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak bu tür varlıkları kullanımı ve bunlardan faydalanmasıyla alakalı köken, yayım, itibar veya atıfla ilgili manevi haklardan feragat edersiniz ve bunları hiçbir şekilde öne sürmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Lisans Verene bahşedilen bu lisans ve geçerli manevi hakları ilgilendiren yukarıdaki şartlar, bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinin ardından geçerli olmaya devam edecektir.

İNTERNET BAĞLANTISI: Yazılım, internet tabanlı özelliklere erişmek, Yazılımın kimliğini doğrulamak veya diğer işlevleri gerçekleştirmek için bir internet bağlantısına ihtiyaç duyabilir.

KULLANICI HESAPLARI: Yazılımı veya yazılımın bir özelliğini kullanmak için veya Yazılımın bazı özelliklerinin düzgün çalışabilmesi için Yazılım belgelerinde belirtildiği gibi üçüncü taraf bir oyun platformunda geçerli ve etkin bir kullanıcı hesabı veya bir sosyal ağ hesabı (“Üçüncü Taraf Hesap”) veya Lisans Veren ya da Lisans Verenin iştirakiyle bir hesap açmanız ve işler halde tutmanız gerekebilir. Bu hesapları işler halde tutmamanız halinde Yazılımın bazı özellikleri tamamen veya kısmen çalışmayabilir veya düzgün çalışmamaya başlayabilir. Yazılım, Yazılıma ve işlevleriyle özelliklerine erişebilmeniz için Lisans Veren veya Lisans Verenin iştirakiyle Yazılıma özgü bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) açmanıza ihtiyaç duyabilir. Kullanıcı Hesabınızın oturum açma bilgileri Üçüncü Taraf Hesap ile bağlantılı olabilir. Kullanıcı Hesaplarınızın ve varsa Yazılıma erişmek ve Yazılımı kullanmak için kullandığınız Üçüncü Taraf Hesapların kullanılması ve güvenliğinden tamamen siz sorumlusunuz.

SANAL PARA VE SANAL MALLAR

Yazılım Sanal Para ve Sanal Mal kullanma lisansı satın almanıza ve/veya bunu oynayarak kazanmanıza izin veriyorsa, ek olarak aşağıdaki şart ve koşullar da geçerlidir.

SANAL PARA VE SANAL MALLAR: Yazılım, kullanıcıların (i) hayali sanal parayı sadece Yazılım bünyesinde olmak üzere bir değişim aracı olarak kullanmalarına (“Sanal Para” veya “VC”) ve (ii) Yazılım bünyesindeki sanal mallara (“Sanal Mallar” veya “VG”) erişim sağlamalarına imkan tanıyabilir. VC ve VG, kullanılan terminolojiye bakılmaksızın bu Sözleşmeye tabi olan sınırlı bir lisans hakkını ifade eder. Bu Sözleşmenin şartlarına ve bu Sözleşmeye uyulmasına bağlı olarak, Lisans Veren bu belgeyle edindiğiniz VC ve VG'yi sadece Yazılım bünyesindeki kişisel, ticari olmayan oyun deneyiminiz doğrultusunda kullanmak üzere size münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisans olarak verilemeyen, sınırlı bir hak ve lisans vermektedir. Geçerli kanunlar tarafından yasaklanan durumlar dışında, edindiğiniz VC ve VG size lisanslanır ve bu belgeyle VC ve VG ile alakalı hiçbir mülkiyet hakkı veya mülkiyetin bu belge kapsamında devredilmediğini veya atanmadığını kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşme, VC ve VG ile alakalı hakların herhangi birinin satışı olarak yorumlanmamalıdır.

VC ve VG'nin gerçek para birimlerinde eş değeri yoktur ve gerçek para birimi yerine geçemez. Lisans Verenin, geçerli kanunlarca yasaklandığı durumlar hariç istediği zaman herhangi bir VC ve/veya VG'nin algılanan değeri veya satın alma fiyatını etkileyen bir revizyon gerçekleştirebileceğini veya eylemler uygulayabileceğini kabul etmiş olursunuz. VC ve VG ile alakalı olarak bu belge kapsamında bahşedilen lisansın, Lisans Veren Yazılımı sağlamayı bıraktığında veya bu Sözleşme başka bir şekilde son bulduğunda bu Sözleşmenin ve Yazılım belgelerinin şart ve koşulları uyarınca son bulacak olması koşuluyla, VC ve VG'nin kullanılmaması nedeniyle ücret tahakkuk etmez. Lisans Verenin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak VC veya VG'ye erişim veya bunları kullanım için ücret talep etme hakkı saklıdır ve/veya Lisans Veren VC veya VG'yi ücretli veya ücretsiz olarak dağıtabilir.

SANAL PARA VE SANAL MAL KAZANMA VE SATIN ALMA: Lisans Verenden VC satın alma veya Yazılımdaki belli faaliyetler veya başarıları tamamlayarak VC kazanma imkanına sahip olabilirsiniz. Örneğin, Lisans Veren yeni bir seviyeye ulaşma, bir görevi tamamlama veya kullanıcı içeriği oluşturma gibi oyun içindeki bir faaliyeti tamamladığınız için VC veya VG verebilir. VC ve/veya VG, edinildikten sonra Kullanıcı Hesabınızın alacağına kaydedilecektir. Yalnızca Yazılım içinden veya bir platformdan, katılan üçüncü taraf çevrimiçi mağazalardan, uygulama mağazalarından veya Lisans Verenin yetkilendirdiği başka bir mağazadan (hepsi birlikte bu belgede “Yazılım Mağazası” olarak anılmaktadır) VC ve VG satın alabilirsiniz. Yazılım Mağazalarından oyun içi eşyaların ve paranın satın alınması ve kullanılması, Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılım Mağazasının geçerli belgelerine tabidir. Bu çevrimiçi hizmet, Yazılım Mağazası tarafından size alt lisans olarak verilir. Lisans Veren, VC'nin satışıyla alakalı indirimler ve promosyonlar sunabilir ve bu indirim ve promosyonları size haber vermeksizin istediği zaman değiştirebilir veya durdurabilir. Uygulama Mağazasından VC satın alma işlemini onaylı bir şekilde tamamladığınızda, satın alınan VC miktarı Kullanıcı Hesabınızın alacağına işlenir. Lisans Veren, işlem başına ve/veya bir günde VC satın almak için harcayabileceğiniz, ilgili Yazılıma göre değişebilecek olan maksimum tutarı belirleyecektir. Lisans Veren, tamamen kendi takdirine bağlı olarak satın alabileceğiniz veya kullanabileceğiniz VC miktarına, VC'yi nasıl kullanabileceğinize ve Kullanıcı Hesabınızın alacağına kaydedilebilecek VC'den oluşan azami bakiyeye ek limitler getirebilir. Onaylayıp onaylamadığınıza bakılmaksızın, Kullanıcı Hesabınızdan yapılan tüm VC satın alımlarının sorumluluğu size aittir.

BAKİYE HESAPLAMA: Kullanıcı Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Hesabınızdaki kullanılabilir VC ve VG'nize erişebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Lisans Verenin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı Hesabınızdaki kullanılabilir VC ve VG ile alakalı tüm hesaplamaları yapma hakkı saklıdır. Ayrıca, Lisans Verenin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak VG satın alımlarınız ile bağlantılı olan veya başka nedenler doğrultusunda Kullanıcı Hesabınızın alacağına ve borcuna kaydedilecek VC'nin tutarı ve kaydedilme şeklini belirleme hakkı saklıdır. Lisans Veren tüm bu hesaplamaları tutarlı ve makul bir şekilde yapmak için elinden geleni yapacaktır ve Lisans Verene bu hesaplamaların kasıtlı bir şekilde yapılmış veya yapılıyor olduğuna dair belge sunmazsanız, Lisans Verenin Kullanıcı Hesabınızdaki kullanılabilir VC ve VG'nin tayininin nihai olduğunu kabul etmiş olursunuz.

SANAL PARA VE SANAL MALLAR KULLANMA: Satın alınan tüm oyun içi Sanal Para ve/veya Sanal Mallar, oyunun para ve mallara ilişkin, ilgili Yazılıma göre değişebilen kurallarına göre oyuncular tarafından oyun esnasında tüketilebilir veya kaybedilebilir. VC ve VG yalnızca Yazılım içinde kullanılabilir ve Lisans Veren, tamamen kendi takdirine bağlı olarak VC ve/veya VG kullanımını tek bir oyunla sınırlandırabilir. VC ve/veya VG, başka kişilerle para veya başka bir değerli mal üzerine bahse girmek amacıyla yapılan bir anlaşma ile bağlantılı şekilde kullanılamaz. VC ve VG'nin onaylı kullanımları ve amaçları her an değişebilir. Kullanıcı Hesabınızda gösterilen kullanılabilir VC ve/veya VG'niz, VC ve/veya VG'yi Yazılım içinde kullandığınızda her seferinde düşecektir. Herhangi bir VC ve/veya VG kullanımı, Kullanıcı Hesabınızdaki kullanılabilir VC ve/veya VG'ye karşı yapılan bir talep ve bunlardan yapılan çekimi teşkil eder. Yazılımda bir işlem tamamlayabilmek için Kullanıcı Hesabınızda yeterli miktarda kullanılabilir VC ve/veya VG bulunması gerekir. Kullanıcı Hesabınızdaki VC ve/veya VG, Yazılımı kullanımınızla alakalı belli olaylar neticesinde haber vermeksizin azalabilir: Örneğin, bir maç kaybettiğinizde veya karakteriniz öldüğünde VC veya VG kaybedebilirsiniz. Onaylayıp onaylamadığınıza bakılmaksızın, Kullanıcı Hesabınızda gerçekleşen tüm VC ve/veya VG kullanımlarının sorumluluğu size aittir. Kullanıcı Hesabınızda onay vermediğiniz herhangi bir VC ve/veya VG kullanımı tespit ederseniz, https://protect-eu.mimecast.com/s/b1clC2vk7uRYAvvH2PMY8 adresinden veya Social Point ürünleri için https://protect-eu.mimecast.com/s/L7TBC321yFGkVwwTQ2WX0 adresinden bir destek talebi göndererek Lisans Vereni derhal bilgilendirmelisiniz.

PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ: VC ve VG, yalnızca oyun içi mal ve hizmetler için kullanılabilir. VC veya VG satamaz, kiralayamaz, lisanslayamaz veya bunları konvertibl VC'ye dönüştüremezsiniz. VC ve VG, bu belgede açıkça belirtilmedikçe veya geçerli kanunlarca gerekli görülmedikçe yalnızca oyun içi mal ve hizmetler için kullanılabilir ve hiçbir zaman herhangi bir tutarda paraya veya parasal değere dönüştürülemez veya Lisans Verenin veya diğer kişi veya kuruluşların malları için kullanılamaz. VC ve VG'nin nakdi kıymeti yoktur ve Lisans Veren ya da başka bir kişi veya kuruluşun VC veya VG'nizi gerçek para birimleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değerli bir şey ile takas etme yükümlülüğü yoktur.

İADE EDİLEMEZ: Tüm VC ve VG satın alımları nihaidir ve bu satın alımlar hiçbir koşul altında iade edilmez, devredilmez veya başka bir şeyle takas edilmez. Geçerli kanunlarca yasaklanan durumlar dışında, Lisans Veren bu VC ve/veya VG'leri kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü şekilde mutlak biçimde yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme, askıya alma ve/veya ortadan kaldırma hakkına sahiptir ve bu hakların uygulanmasında size veya başka bir kimseye herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

DEVREDİLEMEZ: Herhangi bir VC veya VG'nin, Yazılımın diğer kullanıcıları arasında olması dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Lisans Veren tarafından açıkça izin verildiği gibi Yazılım kullanarak oyun içinde gerçekleşen durumlar dışında devredilmesi, alışverişinin yapılması, satılması veya takas edilmesi (“İzinsiz İşlemler”) Lisans Veren tarafından uygun görülmemektedir ve kesin olarak yasaktır. İzinsiz İşlemler yapmanız, yapılmasına yardımcı olmanız veya talep etmeniz halinde Lisans Verenin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı Hesabınızı, VC ve VG'nizi sonlandırma, askıya alma veya değiştirme ve bu Sözleşmeyi sonlandırma hakkı saklıdır. Bu tür faaliyetlere karışan kullanıcılar, bu faaliyetlerin riskini üstlenir ve bu belgeyle bu tür eylemlerden doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek tüm zarar, kayıp ve giderlerden Lisans Verene, ortaklarına, lisans verenlerine, iştiraklerine, yüklenicilerine, görevlilerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine karşı sorumlu ve yükümlü olacaklarını kabul etmiş olur. Lisans Verenin, dolandırıcılık, bu Sözleşmenin ihlali, geçerli herhangi bir kanun ve düzenlemenin ihlali, Yazılımın işleyişine engel olmak veya buna başka bir şekilde müdahale edecek veya edebilecek bir etkiye sebep olmak için tasarlanan kasıtlı bir eylemden şüphelendiğinde veya bunlara işaret eden bir kanıt elde ettiğinde, geçerli Uygulama Mağazasından İzinsiz İşlemleri, söz konusu İzinsiz İşlemin ne zaman meydana geldiğine (veya henüz meydana gelmediğine) bakılmaksızın durdurmasını, askıya almasını, sonlandırmasını, devam ettirmemesini veya geri almasını talep edebileceğini kabul etmiş olursunuzz. İzinsiz İşlem gerçekleştirdiğinizi düşünmemiz veya herhangi bir nedene dayalı olarak bundan şüphelenmemiz halinde, Lisans Verenin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı Hesabınızdaki kullanılabilir VC ve VG'ye erişiminizi sınırlandırabileceğini veya Kullanıcı Hesabınızı ve Kullanıcı Hesabınızla alakalı VC, VG ve diğer öğeleri ilgilendiren haklarınızı sonlandırabileceğini veya askıya alabileceğini de kabul etmiş olursunuz.

KONUM: VC, yalnızca belli konumlardaki müşterilerin kullanımına açıktır. Onaylı bir konumda değilseniz VC satın alamaz veya kullanamazsınız.

YAZILIM MAĞAZASI ŞARTLARI

Bu Sözleşme ve Yazılımın herhangi bir Yazılım Mağazası aracılığıyla sağlanması (VC veya VG'lerin satın alınması dahil olmak üzere), geçerli Yazılım Mağazası tarafından belirtilen veya şart koşulan ek şart ve koşullara tabidir ve söz konusu tüm geçerli şart ve koşullar, burada atıfta bulunarak bu belgenin kapsamına dahil edilmiştir. Lisans Veren, Yazılım dahilindeki veya bir Yazılım Mağazası aracılığıyla yaptığınız satın alım işlemlerinize ilişkin herhangi bir kredi kartı veya bankayla ilgili ücretler veya diğer ücretlerle alakalı olarak size karşı sorumlu veya yükümlü değildir. Tüm bu işlemler Lisans Veren tarafından değil, Yazılım Mağazası tarafından idare edilir. Lisans Veren, tüm bu işlemlerle alakalı tüm sorumluluğu açıkça reddeder ve tüm işlemlerle ilgili olarak yalnızca söz konusu Yazılım Mağazası tarafından veya aracılığıyla bir çözüm bulabileceğinizi kabul etmiş olursunuz.

Bu Sözleşme, herhangi bir Yazılım Mağazasıyla değil, yalnızca sizinle Lisans Veren arasındadır. Yazılım Mağazasının, size Yazılımla alakalı herhangi bir bakım veya destek hizmeti sunma yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş olursunuz. Yukarıda bahsedilen hükümler hariç olmak üzere, geçerli kanunların izin verdiği azami ölçüde Yazılım Mağazasının, Yazılıma ilişkin başka hiçbir garanti yükümlülüğü yoktur. Ürün yükümlülüklerine ilişkin olarak Yazılımla bağlantılı herhangi bir hak talebi, geçerli yasal veya düzenleyici makam gerekliliklerine uymama, tüketicinin korunması veya benzer mevzuat veya fikri mülkiyet ihlali kapsamındaki hak talepleri bu Sözleşmeye tabidir ve Yazılım Mağazası bu tür hak taleplerinden sorumlu değildir. Yazılım Mağazasının Hizmet Şartlarına ve diğer geçerli kural veya politikalarına uymak zorundasınız. Yazılımın lisansı, Yazılımı yalnızca sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz geçerli bir cihazda kullanmak için verilen, devredilemeyen bir lisanstır. Hiçbir ABD ambargolu ülkede veya diğer coğrafi bölgelerde ya da ABD Hazine Bakanlığı’nın Özel Belirlenmiş Yurttaşlar Listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı’nın Engelli Kişiler Listesi ya da Tüzel Kişi Listesi’nde olmadığınızı beyan edersiniz. Yazılım Mağazası, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır ve bu Sözleşmeyi size karşı uygulayabilir.

BİLGİ TOPLAMA VE KULLANMA

Yazılımı kurup kullandığınızda, bu maddede ve Lisans Verenin Gizlilik Politikasında belirtilen ve (geçerli olduğu yerlerde) şunları içeren bilgi toplama ve kullanma şartlarına onay vermiş olursunuz: (i) herhangi bir kişisel bilginin ve diğer bilgilerin Lisans Veren, iştirakleri, tedarikçileri, iş ortakları ve örneğin ABD'deki ve gizlilik koruma standartları daha düşük olabilen ülkeler dahil olmak üzere Avrupa veya sizin ülkeniz dışında bulunan diğer ülkelerdeki devlet kurumları gibi diğer bazı üçüncü taraflara aktarılması; (ii) kullanıcı olarak oluşturduğunuz içeriklerin kimliğinin belirlenmesi veya puanlarınızı, sıralamanızı, başarılarınızı ve diğer oyun verilerinizi web sitelerinde ve diğer platformlarda gösterilmesi gibi verilerinizin herkese açık bir şekilde gösterilmesi; (iii) oyun verilerinizin donanım üreticileri, platform barındırıcıları ve Lisans Verenin pazarlama ortaklarıyla paylaşılması; ve (iv) kişisel bilgilerinizin veya diğer bilgilerin, yukarıda atıfta bulunulan ve zaman zaman değişiklik yapılabilecek olan Gizlilik Politikasındaki diğer kullanımları ve açıklamaları. Bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasını veya paylaşılmasını istemiyorsanız, Yazılımı kullanmamalısınız.

Kişisel bilgilerinizin ve diğer bilgilerin toplanması, kullanılması, açıklanması ve aktarılması da dahil olmak üzere tüm veri gizliliği konularında https://protect-eu.mimecast.com/s/r-AHCZV6zID6yEEtjTPDb adresinde bulunan ve zaman zaman değişiklik yapılabilecek olan Gizlilik Politikası, bu Sözleşmedeki diğer tüm beyanlara kıyasla önceliklidir.

GARANTİ

SINIRLI GARANTİ: Lisans Veren, Yazılımın bulunduğu orijinal depolama ortamının, satın alma tarihinden itibaren 90 gün boyunca normal kullanım ve bakım koşulları altında malzeme işçilik kusurlarından arındırılmış olduğunu size garanti eder (Yazılımı ilk defa satın alan orijinal alıcıysanız geçerlidir, önceden kaydedilmiş Yazılımı ve beraberindeki belgeleri orijinal alıcıdan aktarma yoluyla edindiyseniz geçerli değildir). Lisans Veren, Yazılımın belgelerinde listelenen minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir kişisel bilgisayarla uyumlu olduğunu veya oyun ünitesi üreticisi tarafından yayınlandığı oyun ünitesiyle uyumlu olduğunun onaylandığını size garanti eder. Bununla birlikte, donanım, yazılım, internet bağlantısı ve kişisel kullanımdaki değişkenlik nedeniyle, Lisans Veren Yazılımın sizin bilgisayarınız veya oyun üniteniz özelindeki performansını garanti etmez. Lisans Veren, Yazılımdan faydalanışınızın etkilenmeyeceğini, yani Yazılımın sizin gereksinimlerinizi karşılayacağını, Yazılımın çalıştırılmasının kesintiye uğramayacağını veya hata içermeyeceğini veya Yazılımın üçüncü taraf yazılım veya donanımlarla uyumlu olacağını veya Yazılımdaki hataların düzeltileceğini garanti etmez. Lisans Veren ya da herhangi bir yetkili temsilci tarafından verilen hiçbir yazılı ya da sözlü beyan veya tavsiye garanti teşkil etmeyecektir. Bazı yetki alanlarında zımni garantilerin hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına veya tüketiciler için geçerli olan yasal hakların kısıtlanmasına izin verilmediğinden, yukarıda hariç tutulan veya kısıtlanan hususlardan bazıları veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir.

Garanti döneminde depolama ortamında veya Yazılımda herhangi bir nedenden dolayı bir kusur bulmanız halinde, Yazılım Lisans Veren tarafından üretilmeye devam edildiği müddetçe Lisans Veren garanti döneminde kusurlu olduğu tespit edilen tüm Yazılımları ücretsiz değiştirmeyi kabul etmiş olur. Yazılım artık piyasada değilse, Lisans Verenin aynı veya daha yüksek değerli benzer bir Yazılımla değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu garanti, Lisans Veren tarafından sağlandığı şekilde depolama ortamı ve Yazılım ile sınırlıdır ve normal aşınma veya eskime için geçerli değildir. Kusurun kötüye kullanım, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklanması halinde bu garanti geçersiz olacaktır. Kanunlarla öngörülen tüm zımni garantiler, açıkça yukarıda belirtilen 90 günlük süreyle sınırlı olacaktır.

Yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere ve AB üyesi bir ülkede oturuyor olmanız koşuluyla, Lisans Veren Yazılımın amaca uygun olduğunu ve tatminkar bir kalitesi olduğunu garanti eder, bu garanti ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme hakkındaki diğer tüm garantiler de dahil olmak üzere açık veya zımni olarak sözlü veya yazılı ifade edilen diğer tüm garantilerin yerine geçer ve başka hiçbir beyan ve garanti Lisans Vereni bağlamayacaktır.

Yukarıdaki sınırlı garantiye tabi olan Yazılımı iade ederken, orijinal Yazılımı yalnızca adresi aşağıda belirtilen Lisans Verene gönderin ve şunları dahil edin: adınız ve iade adresiniz, satış faturanızın bir fotokopisi ve kusuru ve Yazılımı çalıştırdığınız sistemi anlatan kısa bir not.

LİSANS VERENE KARŞI SORUMLULUĞUNUZ

Geçerli kanunların sağladığı azami ölçüde, Yazılımı Sözleşme şartları uyarınca kullanırken yaptıklarınız veya yapmadıklarınızdan doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek tüm zarar, kayıp ve giderlerden Lisans Verene, ortaklarına, lisans verenlerine, iştiraklerine, yüklenicilerine, görevlilerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine karşı sorumlu ve yükümlü olacağınızı kabul etmiş olursunuz.

GEÇERLİ KANUNLARIN SAĞLADIĞI AZAMİ ÖLÇÜDE, LİSANS VEREN MÜLKE ZARAR, HÜSNÜNİYET KAYBI, BİLGİSAYAR BOZULMASI YA DA BİLGİSAYARDA İŞLEV HATASI VE LİSANS VERENİN BU TAZMİNATLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİP BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN VEYA HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA NEDENLERDEN KAYNAKLANDIĞINA BAKILMAKSIZIN, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKE ZARAR TAZMİNATLARI YA DA BU SÖZLEŞME VEYA YAZILIMDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ DAVA NEDENLERİNDEN DOLAYI YAŞANAN KÂR KAYBI VEYA CEZAİ TAZMİNATLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIMIN SAHİPLİĞİ, KULLANIMI VEYA ARIZALANMASINDAN KAYNAKLI MADDİ, ARIZİ VEYA DOLAYLI TAZMİNATLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. GEÇERLİ KANUNLARIN SAĞLADIĞI AZAMİ ÖLÇÜDE, LİSANS VERENİN TÜM TAZMİNATLAR KARŞISINDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (GEÇERLİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ DURUMLAR DIŞINDA) YAZILIMI KULLANMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ GERÇEK FİYATTAN DAHA YÜKSEK OLAMAZ.

AB ÜYESİ BİR ÜLKEDE İKAMET EDİYORSANIZ, YUKARIDA AKSİ YÖNDE BELİRTİLEN HERHANGİ BİR HUSUSA BAKILMAKSIZIN, LİSANS VEREN LİSANS VERENİN BU SÖZLEŞMEYİ İHLALİ VEYA İHMALİ NEDENİYLE MAKUL DERECEDE ÖNGÖRÜLEBİLEN KAYIP VE HASARLARINIZDAN SORUMLUDUR, ANCAK ÖNGÖRÜLEMEYEN KAYIP VEYA HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

İNTERNETİN DİĞER KISIMLARINDAN, KABLOSUZ AĞLARDAN VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF AĞLARDAN AĞIMIZA GELEN VEYA AĞIMIZDAN BURALARA GİDEN VERİ AKIŞINI KONTROL ETMEYİZ VE EDEMEYİZ. BU AKIŞ, BÜYÜK ÖLÇÜDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN VEYA KONTROL EDİLEN İNTERNETİN VE KABLOSUZ HİZMETLERİN PERFORMANSINA BAĞLIDIR. BU ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YAPTIKLARI VEYA YAPMADIKLARI, ZAMAN ZAMAN İNTERNETE, KABLOSUZ HİZMETLERE VEYA BUNLARIN KISIMLARINA OLAN BAĞLANTINIZI KÖTÜ ETKİLEYEBİLİR VEYA BOZABİLİR. BU OLAYLARIN YAŞANMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEYİZ. GEÇERLİ KANUNLARIN SAĞLADIĞI AZAMİ ÖLÇÜDE, İNTERNETE, KABLOSUZ HİZMETLERE VEYA BUNLARIN KISIMLARINA OLAN BAĞLANTINIZI VEYA YAZILIMI VE İLGİLİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZI KÖTÜ ETKİLEYECEK VEYA BOZACAK ŞEKİLDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YAPTIKLARI VEYA YAPMADIKLARI EYLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR ŞEKİL VE SURETTE SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI BELİRTİRİZ.

FESİH

Bu Sözleşme siz veya Lisans Veren feshedene kadar yürürlükte kalır. Bu Sözleşme, Lisans Veren Yazılım sunucularını çalıştırmaya son verdiğinde (sadece çevrimiçi olarak yürütülen oyunlarda), Lisans Veren Yazılımı kullanımınızın dolandırıcılık veya kara para aklama veya diğer yasadışı eyleme konu olduğunu tespit ederse veya düşünürse veya yukarıdaki Lisans Koşulları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmenin şart ve koşullarına uymamanız halinde otomatik olarak feshedilir. Bu Sözleşmeyi, (i) Lisans Verenin Yazılıma erişmek veya Yazılımı kullanmak için kullanılan Kullanıcı Hesabınızı Hizmet Şartlarında belirtilen yöntemi kullanarak sonlandırmasını ve silmesini isteyerek veya (ii) sahibi olduğunuz veya emanetinizde ya da kontrolünüzde olan Yazılımın tüm kopyalarını imha ederek ve/veya silerek istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Yazılımı Oyun Platformunuzdan silmek, Kullanıcı Hesabınızla ilişkili olabilecek VC ve VG de dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızla ilişkili bilgileri silmeyecektir. Yazılımı aynı Kullanıcı Hesabıyla yeniden kurarsanız, Kullanıcı Hesabınızla ilişkili VC ve VG de dahil olmak üzere önceki Kullanıcı Hesabı bilgilerinize yeniden erişim sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, geçerli kanunlarca yasaklanan durumlar haricinde, Kullanıcı Hesabınız herhangi bir nedenden dolayı bu Sözleşmenin feshedilmesinin ardından silinirse, Kullanıcı Hesabınızla ilişkili VC ve/veya VG de silinecektir ve Yazılımı veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili VC veya VG'yi artık kullanamayacaksınız. Bu Sözleşme, Sözleşmeyi ihlal etmeniz nedeniyle feshedilirse, Lisans Veren yeniden kaydolmanızı veya Yazılıma yeniden erişmenizi yasaklayabilir. Bu Sözleşmenin feshedilmesinin ardından Yazılımın fiziksel kopyasını imha etmeli veya Lisans Verene iade etmeli, ayrıca sahibi olduğunuz veya kontrolünüz altındaki Yazılımın tüm kopyalarını, beraberindeki belgeleri, ilgili materyalleri ve bileşimini oluşturan tüm parçaları, kurulmuş oldukları istemci sunucusu, bilgisayar, oyun ünitesi veya mobil cihazdakiler de dahil olmak üzere imha etmelisiniz. Bu Sözleşmenin feshedilmesinin ardından, Kullanıcı Hesabıyla ilişkili VC veya VG dahil olmak üzere Yazılımı kullanma haklarınız derhal sona erer ve Yazılımı ne şekilde olursa olsun kullanmayı bırakmanız gerekir. Bu Sözleşmenin feshedilmesi, bu Sözleşme kapsamında doğan haklarımızı veya yükümlülüklerinizi etkilemez.

ABD HÜKÜMETİ TARAFINDAN KISITLANAN HAKLAR

Yazılım ve belgeleri tamamen özel kaynaklar kullanılarak geliştirilmiştir ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı” veya “kısıtlı bilgisayar yazılımı” şeklinde sağlanmaktadır. ABD Hükümeti veya ABD Hükümetinin alt yüklenicileri tarafından kullanılma, kopyalanma veya açıklanma, geçerli olan hangisiyse DFARS 252.227-7013'teki Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı Hakları fıkrasının (c)(1)(ii) alt paragrafında veya FAR 52.227-19'daki Ticari Bilgisayar Yazılımı Kısıtlı Hakları fıkrasının (c)(1) ve (2) alt paragrafında belirtilen kısıtlamalara tabidir. Yüklenici/Üretici, aşağıda listelenen konumda bulunan Lisans Verendir.

HAKKANİYETE UYGUN ÇARELER

Bu belgeyle bu Sözleşmenin şartlarının özel olarak uygulanmaması halinde Lisans Verenin telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarar göreceğini kabul edersiniz, dolayısıyla Lisans Verenin senet, diğer menkul kıymet veya hasar kanıtı olmaksızın diğer mevcut çarelere ek olarak geçici veya kalıcı ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere bu Sözleşmenin herhangi bir kısmına uygun olarak, hakkaniyete uygun çare hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz.

VERGİLER VE HARCAMALAR

Lisans Veren tarafından herhangi bir zamanda size gönderilen faturalara dahil edilsin veya edilmesin (Lisans Verenin net gelirine uygulanan vergiler hariç), bu Sözleşmeye ilişkin faizler ve cezalar dahil olmak üzere bu Sözleşme kapsamında öngörülen işlemlerle alakalı olarak herhangi bir devlet kurumu tarafından konulan her türlü vergi ve harçtan Lisans Verene ve tüm iştirakleri, görevlileri, yöneticileri ve çalışanlarına karşı sorumlu ve yükümlü olursunuz. Herhangi bir muafiyet hakkınız varsa, her türlü muafiyet belgesinin kopyalarını Lisans Verene tedarik edeceksiniz. Varsa bu Sözleşme altındaki faaliyetlerinizle bağlantılı olarak yaptığınız harcama ve maliyetlerin tamamının sorumluluğu size aittir. Herhangi bir harcama için Lisans Verenden masrafları tazmin etme hakkına sahip değilsiniz ve bunun için Lisans Vereni sorumlu tutamazsınız.

HİZMET ŞARTLARI

Yazılıma her türlü erişim ve Yazılımın her türlü kullanımı bu Sözleşmeye, geçerli Yazılım belgelerine, Lisans Verenin Hizmet Şartlarına ve Lisans Verenin Gizlilik Politikasına tabidir ve Hizmet Şartlarının tüm şart ve koşulları, burada atıfta bulunarak bu Sözleşmenin kapsamına dahil edilmiştir. Bu sözleşmeler, Yazılımın ve ilgili ürün ve hizmetlerin kullanımıyla alakalı olarak sizinle Lisans Veren arasındaki eksiksiz bir anlaşmayı temsil eder ve Lisans Verenle aranızda ister yazılı ister sözlü yapılmış önceki tüm sözleşmeleri hükümsüz kılar ve bunların yerine geçer. Bu Sözleşme ve Hizmet Şartları arasında ihtilaf olması durumunda bu Sözleşme öncelikli olacaktır.

MUHTELİF

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna hükmedilirse, bu hükümler yalnızca hükmü uygulanabilir kılmak için gerekli olan ölçüde yenilenecek ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecektir.

BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM - BU BÖLÜMÜ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. MAHKEMEDE BİR DAVA AÇMA HAKKINIZ DA DAHİL OLMAK ÜZERE HAKLARINIZDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLABİLİR.

 1. Bu bağlayıcı bireysel tahkim bölümü, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarınca izin verildiği ölçüde geçerlidir.

 2. Şirket ve Siz, aşağıdaki Tahkimden Hariç Tutulma paragrafında belirtilen konular hariç ancak bu "BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM" bölümünün geçerliliği, uygulanabilirliği ve kapsamı açıkça dahil olmak üzere (aşağıdaki Toplu Davadan Feragat maddesinin uygulanabilirliği hariç), bu iki taraf arasında Şirketin herhangi bir ürünü veya hizmeti bakımından sözleşmeden, mevzuattan, düzenlemelerden, yönetmeliklerden, haksız fiilden (dolandırıcılık, yanlış beyan, hile ile teşvik veya ihmal dahil) ya da diğer yasal veya eş değer kuramlardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, tazminat talebi veya uyuşmazlık (bundan sonra "Anlaşmazlık" olarak anılacaktır) doğması durumunda bu konular, aşağıda belirtildiği üzere mahkemeye taşınmak yerine bağlayıcı tahkime başvurulacaktır. "Anlaşmazlık" terimi, uygulanacak olan olası en kapsamlı anlama sahiptir ve işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası, Hizmet Koşulları veya Şirketle yapılan diğer sözleşmeler altında doğan tüm konuları içermektedir. Tahkimde herhangi bir hakim veya jüri olmadığını ve mahkemenin hakem kararını sınırlı olarak inceleyebileceğini anlamış olursunuz.

 3. Tahkimden Hariç Tutulma. Şirket ve Siz, bireysel anlamda Şirket tarafından veya sizin tarafınızdan asliye mahkemesinde açılan davanın konusu olan taleplerin, bu Bölümde yer alan tahkim hükümlerine tabi olmadığını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca Şirket ve Siz, bir tahkim süreci devam ederken mevcut durumu korumak üzere mahkemede tedbir kararı koydurtma hakkına sahipsiniz.

 4. Toplu Davadan Feragat. BURADA BAHSEDİLEN TAHKİM İŞLEMLERİ, YALNIZCA BİREYSEL BİR TEMELDE YÜRÜTÜLECEKTİR. Şirket ve Siz, diğer bireylerin veya kuruluşların yanında veya onlara karşı anlaşmazlıklara katılma veya bu anlaşmazlıkları pekiştirme ya da bir sınıfın temsilci bir üyesi olarak veya özel bir savcı sıfatı altında da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Anlaşmazlıkla ilgili olarak bir temsilci sıfatıyla anlaşmazlığa hakemlik yapma hakkına sahip değilsiniz. Ayrıca, Şirket ve Siz kabul etmediğiniz sürece hakem, birden fazla kişinin talebine hakemlik yapamaz. Hakem, yasalarca izin verilen azami ölçüde herhangi bir bireysel yardım veya çözüm kararı verebilir, ancak Sizden başka herhangi biri için Şirkete karşı bir çözüm kararı veremez.

 5. Bağlayıcı Tahkim Hariç Tutulma Hakkı. BU BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM GEREKLİLİĞİNDEN HARİÇ TUTULMAK İSTİYORSANIZ BU DURUMU, GEÇERLİ YASALARCA DAHA UZUN BİR SÜRE GEREKMEDİĞİ SÜRECE, İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZ ANCAK BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM GEREKLİLİĞİNDEN HARİÇ TUTULACAĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE YAZILI OLARAK BİZE BİLDİRMELİSİNİZ. Yazılı bildiriminizi şu adrese göndermelisiniz: TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Bildirimde (1) adınız, (2) posta adresiniz, (3) varsa Social Club çevrimiçi kimlik bilgileriniz ve (4) Şirketle olan anlaşmazlıkları tahkimle çözmek istemediğinizi belirten açık bir ifade bulunmalıdır. Şirketin bu hariç tutulma bildirimini aldığından emin olmak Sizin sorumluluğunuzdur; dolayısıyla, bildirimi alındı makbuzunun iletileceği bir gönderiyle iletmek isteyebilirsiniz.

 6. Anlaşmazlık Bildirimi. Şirketle aranızda herhangi bir Anlaşmazlık varsa şu adrese yazılı bir bildirim göndermelisiniz: TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036; böylece, Şirkete uzlaşma yoluyla gayri resmi şekilde anlaşmazlığı çözme fırsatı tanımış olursunuz. Bildirim, Anlaşmazlığın doğduğu tarihten itibaren iki (2) yıl içinde sağlanmalıdır, ancak yasal işlemlerin geçerli zaman aşımı hükümleri uyarınca engelleneceği tarihten sonra Bildirim yapılamaz. Zamanında bildirim sağlanmaması, tüm iddiaları engeller. Şirket, Sizinle arasında bir anlaşmazlık varsa, mümkünse size ait dosyada yer alan adrese bildirim gönderecektir. Şirket ve Siz, Anlaşmazlık bildirimi sağlandıktan sonra 30 gün içinde iyi niyet çerçevesinde Anlaşmazlığı müzakere etmeyi kabul etmiş olursunuz. Anlaşmazlık, Anlaşmazlık Bildirimi alındıktan sonraki 30 gün içerisinde çözülemezse Şirket ve Siz, bu bolümde belirtildiği üzere iddiaları tahkime taşıyabilirsiniz.

 7. Tahkim Kuralları ve Prosedürleri. Tahkim, ABD Federal Tahkim Kanunu ve federal tahkim yasalarına tabidir ve bu sözleşmede tahkime istinaden değiştirildiği üzere 1 Temmuz 2014 tarihinden beri geçerli olan Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. ("JAMS") Geliştirilmiş Tahkim Kuralları ve Prosedürleri uyarınca JAMS tarafından gerçekleştirilecektir. Bir tahkimi başlatmaya dair talimatların da yer aldığı JAMS Kuralları, http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration internet sitesinde mevcuttur. Şirket, tahkim masraflarını JAMS Kuralları çerçevesinde gereken şekilde ödeyecek ve tahkim masraflarının dava masraflarına kıyasla fahiş olacağını ortaya koyabilmeniz durumunda, hakem tahkim masraflarının dava masraflarına kıyasla daha fahiş olmasının engellenmesi gerektiğine hüküm getirdiğinde Şirket tahkim ücreti ile duruşma ücretlerinizin büyük bir kısmını ödeyecektir. Söz konusu iddia/iddialar, lehine hüküm verilen tarafın ücretlerinin ve/veya dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verilmesine sebep olmadığı sürece (bu durumda hakem, geçerli yasanın gerekli gördüğü ücretlerin ve masrafların ödenmesine karar verecektir) her iki taraf da kendi avukatlık ücretlerini ve masraflarını ödeyecektir.

 8. Tahkim Yeri. Tercihinize bağlı olarak, JAMS Kuralları uyarınca duruşmaya şahsen katılım gerekirse söz konusu duruşma New York eyaletinin New York şehrinde veya ikamet ettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri şehrinde gerçekleşecektir.

 9. Hakem Kararı. Hakemin kararı veya hükmü nihai hükümdür ve tüm tarafları bağlayıcı niteliktedir. Aksi yönde bir anlaşmaya varılmadıkça verilen kararlar veya hükümler, karara yönelik fiili ve yasal bir temel oluşturacaktır. Hakemin, yalnızca yasada var olan çözümlere veya taraflarca talep edilen ve hakemin ilgili güvenilir kanıtlarla desteklendiğini belirlediği haklara hüküm vermesine izin verilir. Verilen tüm kararlar veya hükümler, herhangi bir yetkili yargı alanı mahkemesinde nihai hüküm olarak uygulanabilir. Taraflardan herhangi biri kararın geçerliliğine itiraz eder ve bu itiraz başarısız olursa, itirazı gerçekleştiren taraf karşı tarafın itirazla ilişkili masraflarını ve avukatlık ücretlerini ödeyecektir.

 10. Geçerliliğin Devamı. Bu Bağlayıcı Bireysel Tahkim bölümü, bu Sözleşmenin veya Şirketin Size yönelik hizmetlerine dair hükümlerin sonlandırılması halinde de geçerliliğini koruyacaktır.

 11. Şartları ve Koşulların Uygulanamaz Kılınması. Şirket, kendi isteğine bağlı olarak Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını, Şartlar ve Koşulları veya diğer sözleşmeleri revize edebilmesine rağmen, herhangi bir Anlaşmazlık oluşması durumunda Anlaşmazlığa istinaden bu sözleşmeyi (anlaşmazlığı çözümleyecek şekilde) veya işbu belgede belirtilen kuralları değiştirme hakkına sahip değildir.

 12. Bölünebilirlik. Bu tahkim hükümlerinin herhangi bir kısmının geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı olduğuna karar verilmesi durumunda bu tahkim hükümlerinin geri kalanı geçerliliğini koruyacak ve şartları doğrultusunda geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı hükümler hariç tutulacak şekilde yorumlanacaktır. Bu konudaki tek istisna, toplu davadan feragat hükmüdür. Tahkim işlemleri üzerinde toplu dava temelinde konulan bir yasağın geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı olduğu tespit edilirse bu tahkim sözleşmesinin tümü hükümsüz ve geçersiz olacak ve Anlaşmazlık, geçerli toplu davadan feragat kuralları ve prosedürleri uyarınca mahkemeye intikal edecektir. Herhangi bir sebeple bir iddia tahkim yerine mahkemeye intikal ederse anlaşmazlık yalnızca New York eyaletinin New York şehrindeki devlet mahkemeleri veya federal mahkemelere taşınacaktır. Devlet mahkemelerine intikal eden davalar, yasalar izin veriyorsa herhangi bir tarafça federal mahkemeye taşınabilir.

GEÇERLİ KANUN

Bu Sözleşme, New York Eyaleti'nde yapılmıştır ve hangi kanunların uygulanacağıyla ilgili kurallarından bağımsız olarak New York Eyaleti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bağlayıcı bireysel tahkime tabi olmayan anlaşmazlıklar için Şirket ve siz, New York eyaletinin New York şehrindeki devlet mahkemeleri veya federal mahkemelerin özel yetkili yargı alanlarına başvurmayı ve bu mahkemelere herhangi bir yargı yetkisi, mahkeme yeri veya uygunsuz mahkeme itirazlarından feragat edeceğinizi (ancak hiçbir tarafın davayı izin verilebilir olduğunda federal mahkemeye taşıma hakkını etkilemeden) kabul edersiniz. Bu paragraf, geçerli yasanın izin verdiği ölçüde kapsamlı olarak yorumlanacaktır. Örneğin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde ikamet ediyorsanız, ikamet ettiğiniz üye ülkenin tüketici koruma kanunlarının zorunlu hükümlerinden faydalanırsınız ve bu Sözleşmeyle alakalı yasal kovuşturmaları ikamet ettiğiniz üye ülkenin mahkemelerine götürebilirsiniz. Bu Sözleşmeyi, Gizlilik Politikasını, Hizmet Koşullarını veya Şirketle yaptığınız başka herhangi bir sözleşmeyi ihlalinizin, yazılımı veya hizmetleriyle ilgili olarak Şirkete karşı öne sürdüğünüz herhangi bir iddiada (kanun veya hakkaniyet çerçevesinde) karşı cevap layihası olarak değerlendirileceğini kabul etmiş olursunuz. Siz ve Lisans Veren, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (Viyana, 1980) bu Sözleşme veya bu Sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık veya işlem için geçerli olmayacağını kabul etmiş olursunuz. Şirket, ister sözleşmeyi bozma, ister umumi hukukun getirdiği hakların ihlali veya geçerli eyalet ve federal tüzüklerin ihlali olsun, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası veya yazılımları ve hizmetleriyle ilgili diğer idari hükümler ve koşulların herhangi bir ihlali nedeniyle size karşı hukuki dava açma hakkına sahiptir.

BU SÖZLEŞME HAKKINDA HERHANGİ BİR SORUNUZ OLURSA, BİZE ŞU ADRESTEN YAZILI OLARAK ULAŞABİLİRSİNİZ: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 W 44th Street, New York, NY 10036 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.

EULA'daki (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi) diğer tüm şart ve koşullar, Yazılımı kullanımınız için geçerlidir.