Päivitetty viimeksi: 13. heinäkuuta 2019

RAJOITETTU OHJELMISTOTAKUU JA LISENSSISOPIMUS

Tätä rajoitettua ohjelmiston takuu- ja lisenssisopimusta (tämä "Sopimus") voidaan päivittää ajoittain ja uusin versio julkaistaan osoitteessa https://www.take2games.com/eula/ ("Sivusto"). Ohjelmiston käytön jatkaminen sopimuksen muutoksien julkaisemisen jälkeen merkitsee, että hyväksyt sopimuksen ehdot.

"OHJELMISTO" SISÄLTÄÄ KAIKKI TÄHÄN SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT OHJELMISTOT (MUKAAN LUKIEN SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT), OHEISEN OPPAAN (OPPAAT),, PAKKAUKSEN (PAKKAUKSET), JA MUUT KIRJALLISET TIEDOSTOT, SÄHKÖISET TAI VERKOSSA OLEVAT MATERIAALIT TAI ASIAKIRJAT SEKÄ KAIKKI KOPIOT KYSEISISTÄ OHJELMISTOISTA JA NIIDEN MATERIAALEISTA.

OHJELMISTOON MYÖNNETÄÄN LISENSSI ELI KÄYTTÖOIKEUS. OHJELMISTOA EI MYYDÄ. AVAAMALLA, LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI MUULLA TAVOIN KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA JA KAIKKIA MUITA OHJELMISTOON SISÄLTYVIÄ MATERIAALEJA ASIAKAS SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA YHDYSVALTAIN YHTIÖN TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., KONSERNIYHTIÖIDEN, OSAKKUUSYHTIÖIDEN JA KUMPPANIEN KANSSA ("LISENSSINANTAJA", "YHTIÖ" TAI "ME") SEKÄ OSOITTEESSA www.take2games.com/privacy OLEVIA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJÄ SEKÄ PALVELUEHTOJA, JOTKA LÖYTYVÄT OSOITTEESTA www.take2games.com/legal.

TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHDON SITOVASTA YKSILÖLLISESTÄ VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA KOHDAN "SITOVA YKSILÖLLINEN VÄLIMIESMENETTELY" OSALTA, JOKA VAIKUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIISI KOSKIEN MITÄ TAHANSA "RIITAA" (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) SINUN JA YHTIÖN VÄLILLÄ, JA JOSSA VAADITAAN SINUA JA YHTIÖTÄ RATKAISEMAAN RIIDAT SITOVASSA JA YKSILÖLLISESSÄ VÄLIMIESMENETTELYSSÄ, EI TUOMIOISTUIMESSA. SINULLA ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ SITOVASTA YKSILÖLLISESTÄ VÄLIMIESMENETTELYSTÄ ALLA KUVATULLA TAVALLA.

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ASIAKAS EI SAA AVATA, LADATA, ASENTAA, KOPIOIDA TAI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI ASIAKKAAN ON OLTAVA TÄYSI-IKÄINEN AIKUINEN ASUINMAASSAAN. OLET LAILLISESTI JA TALOUDELLISESTI VASTUUSSA KAIKISTA TOIMISTA, JOILLA AVAAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOAMME, MUKAAN LUKIEN KAIKKIEN NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMET, JOILLE SALLIT PÄÄSYN TILILLESI. ASIAKAS VAHVISTAA, ETTÄ HÄN ON TÄYSI-IKÄINEN JA YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN (MUKAAN LUKIEN SEN RIIDANRATKAISUEHDOT). JOS ASIAKAS ON ALAIKÄINEN, HÄNEN VANHEMPANSA TAI HUOLTAJANSA ON HYVÄKSYTTÄVÄ TÄMÄ SOPIMUS.

Tämän Sopimuksen ja sen ehtojen mukaisesti Lisenssinantaja myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja peruutettavissa olevan oikeuden ja lisenssin käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön pelaamista varten yhdellä Pelialustalla (esim. tietokone, mobiililaite tai pelikonsoli) Lisenssinantajan tarkoittamalla tavalla, ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu Ohjelmiston dokumentaatiossa. Lisenssioikeutesi riippuvat tämän sopimuksen noudattamisestasi. Tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeutesi astuu voimaan sinä päivänä, jona asennat ohjelmiston tai muutoin käytät sitä, ja päättyy joko ohjelmiston hävittämisen tai tämän sopimuksen irtisanomisen päivämääränä (katso alla).

Ohjelmisto on lisensoitu, ei myyty, sinulle, ja täten hyväksyt, että mitään Ohjelmiston omistusoikeutta tai omistusoikeutta ei siirretä tai luovuteta (sinulle), eikä tätä Sopimusta tule tulkita minkään Ohjelmistoon kohdistuvien oikeuksien myymiseksi. Lisenssinantaja pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit ohjelmistoon, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet, kauppanimet, omistusoikeudet, patentit, nimikkeet ja nimet, tietokonekoodit, audiovisuaaliset tehosteet, teemat, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, valintaikkunat, asetukset, taideteokset, äänitehosteet, musiikkiteokset ja moraaliset oikeudet. Ohjelmistoa suojaavat Yhdysvaltain tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä kaikkialla maailmassa sovellettavat lait ja sopimukset. Ohjelmistoa ei saa kopioida, jäljentää, muuttaa, muokata tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä (tai millään välitysalustalla), kokonaan tai osittain ilman Lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaikki henkilöt, jotka kopioivat, jäljentävät tai jakavat ohjelmistoa tai sen osaa millään tavalla tai millään välineellä, rikkovat tahallisesti tekijänoikeuslakeja ja voivat joutua siviili- ja rikosoikeudellisten rangaistusten kohteeksi Yhdysvalloissa tai maassa, jossa he ovat. Huomaa, että Yhdysvaltain tekijänoikeusrikkomuksiin sovelletaan lakisääteisiä, enintään 150 000 dollarin sakkoja rikkomusta kohden. Ohjelmisto sisältää tiettyjä lisensoituja materiaaleja, ja lisenssinantajan lisenssinantajat voivat myös puolustaa/suojata oikeuksiaan, jos tätä sopimusta rikotaan. Lisenssinantaja ja soveltuvin osin sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa.

LISENSSIN EHDOT

Sitoudut olemaan antamatta ja etkä anna ohjeita tai ohjausta kenellekään muulle henkilölle tai taholle siitä, miten on mahdollista:

 • hyödyntää ohjelmistoa kaupallisesti

 • käyttää ohjelmistoa muiden henkilöiden kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä rahan tai muiden arvokkaiden asioiden vaihdantaan

 • levittää, vuokrata, leasata, lisensoida, muuntaa/vaihtaa vaihdettavaksi valuutaksi tai muutoin siirtää tai luovuttaa Ohjelmistoa tai Ohjelmiston kopioita, mukaan lukien muun muassa Virtuaaliset tavarat tai Virtuaalivaluutta (määritelty jäljempänä) ilman Lisenssinantajan nimenomaista kirjallista ennakkosuostumusta tai kuten tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti määritetty

 • tehdä kopio ohjelmistosta tai sen osasta (muut kuin tässä asiakirjassa esitetyt tavat)

 • asettaa Ohjelmiston kopio saataville verkkoon useiden käyttäjien käytettäväksi tai ladattavaksi

 • ellei Ohjelmisto tai tämä Sopimus nimenomaisesti toisin määrää, käyttää tai asentaa (tai sallia muiden asentaa) Ohjelmistoa verkkoon, verkossa käyttämistä varten tai useampaan kuin yhteen tietokoneeseen tai pelilaitteeseen samanaikaisesti.

 • kopioida ohjelmisto kovalevylle tai muulle tallennuslaitteelle, jotta vaatimus ohjelmiston käyttämiseen mukana toimitetulla CD- tai DVD-ROM-levyllä voidaan ohittaa (tämä kielto ei koske kokonaisiin tai osittaisiin kopioihin, joita ohjelmisto itse saattaa tehdä asennuksen aikana, jotta ohjelmisto toimisi tehokkaammin).

 • käyttää tai kopioida Ohjelmistoa tietokonepelikeskuksessa tai muussa sijaintiin perustuvassa paikassa, edellyttäen, että Lisenssinantaja tarjoaa sinulle erillisen lisenssisopimuksen Ohjelmiston kaupalliseen käyttöön

 • selvittää ohjelmiston valmistustapa, purkaa, hajottaa, näyttää, suorittaa, valmistaa johdannaistöitä ohjelmistosta/ ohjelmistoon perustuen tai muutoin muokata ohjelmistoa kokonaan tai osittain

 • poistaa tai muokata mitään Ohjelmiston sisältämiä tai siinä olevia omistusoikeudellisia ilmoituksia, merkkejä tai merkintöjä

 • rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä ohjelmiston online-ominaisuuksia

 • huijata (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, hyväksikäyttökeinojen (exploit) tai vikojen hyödyntäminen) tai tai käyttää luvatonta robottia, hakurobottia tai muuta ohjelmaa ohjelmiston online-ominaisuuksien yhteydessä.

 • rikkoa mitään ohjelmiston online-ominaisuuksia koskevia ehtoja, käytäntöjä, lisenssejä tai käytännesääntöjä tai

 • kuljettaa, viedä tai jälleenviedä (suoraan tai välillisesti) mihin tahansa maahan, jonka omat vientilait tai -määräykset kieltävät Ohjelmiston vastaanottamisen, tai jota Yhdysvaltain taloudelliset pakotteet kieltävät vastaanottamasta Ohjelmistoa, tai joka muutoin rikkoo lakeja tai säännöksiä tai sen maan, jossa Ohjelmisto hankittiin, lakeja, ja näitä lakeja ja säännöksiä saatetaan muuttaa ajoittain.

PÄÄSY ERITYISOMINAISUUKSIIN JA/TAI -PALVELUIHIN, MUKAAN LUKIEN DIGITAALISET KOPIOT: Ohjelmiston lataaminen, yksilöllisen sarjanumeron lunastaminen, ohjelmiston rekisteröinti, kolmannen osapuolen palvelun jäsenyys ja/tai lisenssinantajapalvelun jäsenyys (mukaan lukien asiaankuuluvien ehtojen ja käytäntöjen hyväksyminen) voivat olla tarpeen ohjelmiston aktivoimiseksi, ohjelmiston digitaalisten kopioiden käyttämiseksi tai tiettyjen lukitsemattomien, ladattavien, verkossa olevien tai muiden erikoissisältöjen, palveluiden ja/tai toimintojen käyttämiseksi (yhdessä "erityisominaisuudet"). Erityisominaisuuksien käyttö on rajoitettu yhteen käyttäjätiliin (määritelty alla) sarjanumeroa kohden, eikä pääsyä erityisominaisuuksiin voi siirtää, myydä, liisata, lisensoida, vuokrata, muuntaa tai vaihtaa vaihdettavaksi virtuaalivaluutaksi tai rekisteröidä uudelleen toisen käyttäjän toimesta tai toiselle käyttäjälle, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu. Tämän kappaleen määräykset syrjäyttävät kaikki muut tämän sopimuksen ehdot.

ENNALTA TALLENNETUN KOPION LISENSSIN SIIRTO: Voit siirtää koko esitallennetun ohjelmiston fyysisen kopion ja siihen liittyvät asiakirjat pysyvästi toiselle henkilölle, kunhan et säilytä kopioita Ohjelmistosta, mukana toimitetuista asiakirjoista tai Ohjelmiston osista tai komponenteista tai niihin liittyvistä asiakirjoista (mukaan lukien arkistointi- tai varmuuskopiot) ja vastaanottaja hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot. Ennalta tallennetun kopion lisenssin siirto voi edellyttää, että suoritat tiettyjä Ohjelmiston dokumentaatiossa esitettyjä toimenpiteitä. Asiakas ei saa siirtää, myydä, liisata, lisensoida, vuokrata tai muuntaa muunnettavissa olevaksi virtuaalivaluutaksi mitään virtuaalivaluuttaa tai virtuaalitavaroita muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti esitetyllä tavalla tai Lisenssinantajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Erityisominaisuudet, mukaan lukien sisältö, joka ei muuten ole saatavilla ilman kertakäyttöistä sarjanumeroa, eivät ole missään olosuhteissa siirrettävissä toiselle henkilölle, ja erityisominaisuudet voivat lakata toimimasta, jos ohjelmiston alkuperäinen asennuskopio poistetaan tai esitallennettu kopio ei ole käyttäjän käytettävissä. Ohjelmisto on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. EDELLÄ SANOTUSTA HUOLIMATTA ET SAA SIIRTÄÄ MITÄÄN OHJELMISTON JULKAISUA EDELTÄVIÄ VERSIOITA.

TEKNISET SUOJAUKSET: Ohjelmistoon voi sisältyä menettelyitä ja toimenpiteitä, joilla valvotaan pääsyä Ohjelmistoon, hallitaan pääsyä tiettyihin ominaisuuksiin tai sisältöön, estetään luvattomia kopioita (luvattomien kopioiden tekeminen) tai muuten yritetään estää ketään ylittämästä tämän Sopimuksen nojalla myönnettyjä rajoitettuja oikeuksia ja lisenssejä tai toimimasta niiden rajojen ulkopuolella. Tällaisia menettelyitä voivat olla lisenssinhallinnan, tuoteaktivoinnin ja muun turvallisuusteknologian tai -tekniikan sisällyttäminen ohjelmistoon ja käytön valvonta, mukaan lukien muun muassa aika, päivämäärä, pääsy tai muut ohjaimet/hallintavälineet, laskurit, sarjanumerot ja/tai muut turvavälineet/turvakeinot, jotka on suunniteltu estämään ohjelmiston tai sen osien tai komponenttien luvaton avaaminen, kopiointi ja käyttö, mukaan lukien kaikki tämän sopimuksen rikkomiseksi katsottavat toimet. Lisenssinantaja pidättää oikeuden valvoa ja seurata ohjelmiston käyttöä milloin tahansa. Et saa häiritä näitä valvontatoimenpiteitä tai yrittää poistaa tai kiertää näitä turvaominaisuuksia, ja jos teet niin, ohjelmisto ei ehkä toimi oikein. Jos Ohjelmisto sallii pääsyn Erityisominaisuuksiin, vain yksi Ohjelmiston kopio saa käyttää kyseisiä Erityisominaisuuksia samanaikaisesti. Online-palvelujen käyttöön ja ohjelmistopäivitysten ja korjaustiedostojen lataamiseen saatetaan tarvita lisäehtoja ja rekisteröityminen. Online-palvelujen käyttämiseen, mukaan lukien päivitysten ja korjaustiedostojen lataaminen, saa käyttää vain voimassa olevan lisenssin alaista ohjelmistoa. Lisenssinantaja voi rajoittaa, keskeyttää tai irtisanoa tässä asiakirjassa myönnetyn lisenssin ja pääsyn Ohjelmistoon, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, siihen liittyviin palveluihin ja tuotteisiin, ilmoittamalla asiasta kolmenkymmenen päivän varoitusajalla tai välittömästi, jos kyseessä on mikä tahansa syy, joka ei ole kohtuullisesti yhtiön hallittavissa, tai jos rikot jotakin Ohjelmistoa koskevan sopimuksen tai käytännön ehtoa, mukaan lukien tämä Sopimus, Lisenssinantajan tietosuojakäytäntö ja/tai Lisenssinantajan palveluehdot.

KÄYTTÄJIEN LUOMA SISÄLTÖ: Ohjelmisto voi antaa sinun luoda sisältöä, mukaan lukien rajoituksetta pelikartta, skenaario, kuvakaappaus/näyttökuva, auton ulkomuoto, hahmo, kohde tai video pelistäsi. Vastineeksi Ohjelmiston käytöstä ja siinä määrin kuin Ohjelmiston käytön kautta tekemäsi luomus aiheuttaa tai sen myötä syntyy tekijänoikeuksia, myönnät täten lisenssinantajalle yksinomaisen pysyvän, peruuttamattoman, täysin siirrettävissä olevan, ja alilisensoitavan maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää luomuksiasi millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen ohjelmiston ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä mukaan lukien muun muassa seuraavilla tavoilla: oikeus jäljentää, kopioida, sopeuttaa, adaptoida, muokata, suorittaa, näyttää, julkaista, lähettää, siirtää, tai muuten viestiä yleisölle millä tahansa tavalla, riippumatta siitä, tunnetaanko tämä tapa tällä hetkellä vai ei, sekä jakaa luomuksiasi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta sinulle koko sovellettavan lain ja kansainvälisten yleissopimusten immateriaalioikeuksille antaman suojan ajan. Luovut täten oikeuksistasi seuraaviin ja suostut siihen, että et koskaan esitä tai vaadi isyys-, julkaisu-, maine- tai tekijänoikeuksia liittyen lisenssinantajan ja muiden pelaajien tällaisten edellä mainittujen kaltaisten luomusten käyttöön ja niistä nauttimiseen ohjelmiston ja siihen liittyvien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä sovellettavan lain mukaisesti. Lisenssinantajalle myönnetty lisenssi ja edellä olevat sovellettavat moraaliset oikeudet pysyvät voimassa myös tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

INTERNET-YHTEYS: Ohjelmisto saattaa edellyttää Internet-yhteyttä Internet-pohjaisten ominaisuuksien käyttämiseksi, Ohjelmiston todentamiseksi tai muiden toimintojen suorittamiseksi.

KÄYTTÄJÄTILIT: Käyttääksesi ohjelmistoa tai ohjelmiston toimintoa tai voidaksesi käyttää tiettyjä ohjelmiston ominaisuuksia, sinun on ehkä ylläpidettävä pätevää, voimassa olevaa ja aktiivista käyttäjätiliä verkkopalvelussa, kuten kolmannen osapuolen pelialustalla tai sosiaalisen verkoston tilillä ("kolmannen osapuolen tili") tai lisenssinantajalla tai lisenssinantajan kumppanilla tai konserniyhtiöllä olevaa tiliä, ohjelmiston dokumentaatiossa esitetyllä tavalla. Jos et ylläpidä tällaisia tilejä, tietyt ohjelmiston ominaisuudet eivät ehkä toimi tai saattavat lakata toimimasta kunnolla joko kokonaan tai osittain. Ohjelmisto saattaa myös edellyttää, että luot ohjelmistokohtaisen käyttäjätilin lisenssinantajalle tai lisenssinantajan konserniyhtiölle ("käyttäjätili"), jotta voit käyttää ohjelmistoa ja sen toimintoja ja ominaisuuksia. Käyttäjätilisi sisäänkirjautuminen voi liittyä kolmannen osapuolen tiliin. Olet vastuussa kaikesta käyttäjätiliesi ja kaikkien kolmansien osapuolten tilien, joita käytät ohjelmiston avaamiseen ja käyttämiseen, käytöstä ja turvallisuudesta.

VIRTUAALIVALUUTTA JA VIRTUAALISET HYÖDYKKEET

Jos Ohjelmisto sallii sinun ostaa ja/tai ansaita pellamisen kautta lisenssin käyttää Virtuaalivaluuttaa ja Virtuaalitavaroita, seuraavia lisäehtoja sovelletaan. VIRTUAALIVALUUTTA JA VIRTUAALISET HYÖDYKKEET: Ohjelmisto voi antaa käyttäjille mahdollisuuden (i) käyttää kuvitteellista yksinomaan ohjelmistossa käytettävää virtuaalivaluuttaa ("virtuaalinen valuutta" tai "VV") ja (ii) saada pääsyn (ja tiettyjä rajoitettuja oikeuksia käyttää) ohjelmiston sisällä oleviin virtuaalisiin tavaroihin ("virtuaaliset tavarat" tai "VT"). Käytetystä terminologiasta riippumatta VV ja VT tarkoittavat rajoitettua lisenssioikeutta, johon sovelletaan tätä sopimusta. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lisenssinantaja myöntää sinulle täten ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan ja rajoitetun oikeuden sekä lisenssin käyttää VV:tä ja VT:itä, jotka olet hankkinut henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen pelaamiseen yksinomaan ohjelmistossa. Ellei sovellettava laki toisin määrää tai kiellä, hankkimasi VV ja VT on lisensoitu sinulle, ja täten hyväksyt, että mikään tämän asiakirjan kohta ei tarkoita, että mitään VV:n ja VT:n omistusoikeutta tai omistajuutta ei siirrettäisiin. Tämän sopimuksen tai minkään tämän sopimuksen kohdan ei tule tulkita tarkoittavan minkään VV:hen ja VT:hen kohdistuvien oikeuksien myymistä.

VV:llä ja VT:llä ei ole vastaavaa arvoa todellisessa, oikean maailman valuutassa, eivätkä ne korvaa todellista valuuttaa. Myönnät ja hyväksyt sen, että lisenssinantaja voi muuttaa tai ryhtyä toimiin, jotka vaikuttavat minkä tahansa VV:n ja/tai VT:n arvioituun arvoon tai ostohintaan, milloin tahansa, ellei sovellettava laki sitä kiellä. VV:stä ja VT:st ei aiheudu maksuja käyttämättömyydestä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että VV:lle ja VT:lle tässä myönnetty lisenssi päättyy tämän sopimuksen ja ohjelmiston dokumentaation ehtojen mukaisesti, kun lisenssinantaja lopettaa ohjelmiston toimittamisen tai tämä sopimus muutoin päättyy tai irtisanotaan. Lisenssinantaja pidättää oman harkintansa mukaan oikeuden periä maksuja oikeudesta käyttää VV:tä tai VT:tä ja/tai voi jakaa VV:tä tai VT:itä veloituksetta.

VIRTUAALIVALUUTAN JA VIRTUAALISTEN TAVAROIDEN ANSAITSEMINEN JA OSTAMINEN: Sinulla saattaa olla mahdollisuus ostaa VV:tä tai ansaita VT:itä lisenssinantajalta tiettyjen toimintojen tai saavutusten suorittamisesta ohjelmistossa. Lisenssinantaja voi esimerkiksi tarjota VV:n tai VT:n, jonkin pelinsisäinen toiminnan suorittamisen jälkeen, kuten uuden tason saavuttamisen, tehtävän suorittamisen tai käyttäjäsisällön luomisen jälkeen. Kun VV ja/tai VT on saatu/hankittu, se lisätään käyttäjätilillesi. Asiakas saa ostaa VV:tä ja VT:tä vain Ohjelmistosta tai Alustan, osallistuvan kolmannen osapuolen verkkokaupan, sovelluskaupan tai muun Lisenssinantajan valtuuttaman kaupan kautta (kutsutaan tässä asiakirjassa yhdessä nimityksellä "Ohjelmistokauppa"). Pelinsisäisten tuotteiden tai valuutan ostoon ja käyttöön Ohjelmistokaupan kautta sovelletaan Ohjelmistokaupan hallitsevia asiakirjoja, mukaan lukien rajoituksetta palveluehdot ja käyttösopimus. Ohjelmistokauppa on lisensoinut tämän online-palvelun sinulle alikäyttöoikeudella. Lisenssinantaja voi tarjota alennuksia tai tarjouksia VV:n ostamisesta, ja lisenssinantaja voi muuttaa tai lopettaa näitä alennuksia ja kampanjoita milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle. Kun valtuutettu VV-ostos on suoritettu Ohjelmistokaupasta, ostettu VV hyvitetään käyttäjätilillesi. Lisenssinantaja määrittää enimmäissumman, jonka voit käyttää VV:n ostamiseen per tapahtuma ja/tai päivä, ja tämä summa voi vaihdella ohjelmistosta riippuen. Lisenssinantaja voi oman harkintansa mukaan asettaa lisärajoituksia sille, kuinka paljon voi ostaa tai käyttää VV:tä, miten voit käyttää VV:tä, sekä kuinka paljon VV:tä voidaan siirtää käyttäjätilillesi enintään. Olet yksin vastuussa kaikista VV-ostoista, jotka on tehty käyttäjätilisi kautta riippumatta siitä, oletko valtuuttanut ne tai et.

SALDON LASKENTA: Voit tarkastella käytettävissä olevia VV- ja VT-tietojasi, kun olet kirjautuneena käyttäjätilillesi. Lisenssinantaja pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan tehdä ja muodostaa kaikki laskelmat ja määritelmät, jotka koskevat saatavilla olevaa VV:tä ja VT:tä käyttäjätililläsi. Lisenssinantaja pidättää lisäksi oikeuden oman harkintansa mukaan määrittää tekemäsi VT:n oston yhteydessä tai muihin tarkoituksiin sen määrän ja tavan, jolla VV:tä lisätään käyttäjätilillesi tai veloitetaan käyttäjätililtäsi. Lisenssinantaja pyrkii tekemään kaikki tällaiset laskelmat yhdenmukaisesti ja kohtuullisesti, mutta täten tiedostat ja hyväksyt sen, että Lisenssinantajan määritys käyttäjätililläsi saatavilla olevasta VV:stä ja VT:istä on lopullinen, ellet toimita Lisenssinantajalle dokumentaatiota siitä, että kyseinen laskelma oli tai on tahallisesti virheellinen.

VIRTUAALIVALUUTAN JA VIRTUAALISTEN TAVAROIDEN KÄYTTÄMINEN: Pelaajat voivat käyttää tai menettää kaikki pelin aikana ostetut virtuaalivaluutat ja/tai virtuaaliset tavarat pelaamisen aikana valuuttaan ja tavaroihin sovellettavien pelisääntöjen mukaisesti, jotka voivat vaihdella ohjelmistosta riippuen. VV:tä ja VT:tä saa käyttää vain ohjelmistossa, ja lisenssinantaja voi oman harkintansa mukaan rajoittaa VV:n ja/tai VT:n käytön vain yhteen peliin. VV:tä ja/tai VT:tä ei saa koskaan käyttää muiden henkilöiden kanssa solmitun sopimuksen yhteydessä minkään rahan tai muun asian, jolla on arvoa, vaihdantaan. VV:n ja VT:n sallitut käyttötavat ja käyttötarkoitukset voivat muuttua milloin tahansa. Käyttäjätililläsi näkyvä käytettävissä oleva VV ja/tai VT:iden määrä vähenee aina, kun käytät VV:tä ja/tai VT:tä ohjelmistossa. Minkä tahansa VV:n ja/tai VT:n käyttö tarkoittaa käytettävissä olevan VV:n ja/tai VT:n vaatimista, ja nämä VV:t ja/tai VT:t nostetaan käyttäjätililtäsi. Käyttäjätililläsi on oltava riittävästi VV:tä ja/tai VT:tä, jotta voit suorittaa tapahtuman ohjelmistossa. Käyttäjätililläsi olevaa VV:tä ja/tai VT:tä voidaan vähentää ilman erillistä ilmoitusta, jos ilmenee tiettyjä tapahtumia, jotka liittyvät ohjelmiston käyttöösi: Voit esimerkiksi menettää VV:n tai VT:n pelin häviämisen tai hahmosi kuoleman jälkeen. Olet vastuussa kaikesta VV:n ja/tai VT:n käytöstä, joka on suoritettu käyttäjätilisi kautta, riippumatta siitä, oletko valtuuttanut kyseisen käytön vai et. Käyttäjän on ilmoitettava Lisenssinantajalle välittömästi huomatessaan minkä tahansa VV:n ja/tai VT:n luvattoman käytön Käyttäjätilinsä kautta lähettämällä tukipyyntö osoitteeseen www.take2games.com/support.

EI VAIHDETTAVISSA TAI LUNASTETTAVISSA: VV:llä ja VT:llä voi lunastaa vain pelinsisäisiä tavaroita ja palveluita. Et saa myydä, liisata, lisensoida tai vuokrata VV:tä tai VT:tä tai vaihtaa niitä vaihdettavaksi VV:ksi. VV:llä ja VT:llä voi lunastaa vain pelinsisäisiä tavaroita tai palveluita, eikä niillä voi milloinkaan lunastaa mitään Lisenssinantajalta tai miltään muulta henkilöltä tai taholta saatavaa rahasummaa tai rahallisessa arvossa mitattavaa asiaa tai muita tavaroita, ellei tässä asiakirjassa tai sovellettavassa laissa nimenomaisesti toisin määrätä tai muutoin vaadita. VV:llä ja VT:llä ei ole rahallista arvoa, eikä lisenssinantajalla tai muulla henkilöllä tai yksiköllä ole velvollisuutta vaihtaa VV:tä tai VT:tä mihinkään, millä on arvoa, mukaan lukien muun muassa oikeaan valuuttaan.

EI MAKSUN PALAUTUSTA: Kaikki VV- ja VT-ostot ovat lopullisia, eikä niitä voi missään tapauksessa palauttaa, siirtää tai vaihtaa. Ellei sovellettava laki sitä kiellä, lisenssinantajalla on absoluuttinen oikeus hallita, säädellä, valvoa, muokata, keskeyttää ja/tai poistaa VV:tä ja/tai VT:tä oman harkintansa mukaan, eikä lisenssinantajalla ole mitään vastuuta sinua tai ketään muuta kohtaan tällaisten oikeuksien käytöstä.

EI SIIRTOJA: Lisenssinantaja ei hyväksy mitään VV:n tai VT:n siirtämistä, kauppaa, myymistä tai vaihtamista kenenkään kanssa, paitsi pelissä/pelatessa käyttämällä ohjelmistoa lisenssinantajan nimenomaisesti valtuuttamalla tavalla ("valtuuttamattomat tapahtumat"), mukaan lukien muun muassa ohjelmiston käyttäjien kanssa, ja lisenssinantaja ei hyväksy tällaista ja se on ehdottomasti kielletty. Lisenssinantaja pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan päättää, keskeyttää (käytön) tai muokata käyttäjätiliäsi ja VV:täsi ja VT:täsi sekä irtisanoa tämän sopimuksen, jos osallistut, avustat tai pyydät luvattomia tapahtumia/vaihtoja. Kaikki tällaisiin toimintoihin osallistuvat käyttäjät tekevät sen omalla vastuullaan ja suostuvat täten olemaan vastuussa ja korvausvelvollisia lisenssinantajalle, sen kumppaneille, konserniyhtiöille, lisenssinantajille, tytäryhtiöille, urakoitsijoille, toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille ja edustajille kaikista vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tällaisista toimista. Ymmärrät, että lisenssinantaja voi pyytää soveltuva Ohjelmistokauppa lopettaa, keskeyttää, keskeyttää väliaikaisesti, tai peruuttaa minkä tahansa luvattoman tapahtuman, riippumatta siitä, milloin tällainen luvaton tapahtuma tapahtui (tai onko tapahtuma vielä tapahtunut), kun se epäilee petosta tai sillä on todisteita petoksesta tai tämän sopimuksen rikkomisesta, minkä tahansa sovellettavan lain tai määräyksen rikkomisesta tai mistä tahansa tahallisesta teosta, joka on suunniteltu häiritsemään tai jolla on muuten tai voi olla millään tavalla vaikutusta (tai estäviä vaikutuksia) ohjelmiston toimintaan. Jos uskomme tai jos meillä on syytä epäillä, että olet osallistunut luvattomaan tapahtumaan, hyväksyt lisäksi, että lisenssinantaja voi oman harkintansa mukaan rajoittaa pääsyäsi käyttäjätililläsi saatavillasi olevaan VV:hen ja VT:hen tai lopettaa tai keskeyttää käyttäjätilisi ja oikeutesi mihin tahansa VV:hen, VT:hen ja muihin käyttäjätiliisi liittyviin kohteisiin.

SIJAINTI: VV on saatavilla vain tietyissä sijainneissa oleville asiakkaille. Et saa ostaa tai käyttää VV:tä, jos et ole hyväksytyssä sijainnissa.

OHJELMISTOKAUPAN EHDOT

Tähän Sopimukseen ja Ohjelmiston tarjoamiseen minkä tahansa Ohjelmistokaupan kautta (mukaan lukien VV:n tai VT:n ostaminen) sovelletaan lisäehtoja, jotka on määritetty soveltuvassa Ohjelmistokaupassa tai joita soveltuva Ohjelmistokauppa edellyttää, ja kaikki sovellettavat ehdot sisällytetään tähän ehtoon ja asiakirjaan tällä viittauksella. Lisenssinantaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen sinulle mistään luottokortilta tai pankista perittävistä maksuista tai muista maksuista tai veloituksista, jotka liittyvät ostotapahtumiisi ohjelmiston sisällä tai ohjelmistokaupan kautta. Kaikkia tällaisia tapahtumia hallinnoi Ohjelmistokauppa, ei Lisenssinantaja. Lisenssinantaja nimenomaisesti kieltäytyy kaikista tällaisista tapahtumista, ja hyväksyt, että ainoa oikeussuojakeinosi kaikissa tapahtumissa on saatavilla kyseisestä Ohjelmistokaupasta tai sen kautta.

Tämä sopimus on yksinomaan sinun ja Lisenssinantajan välinen, eikä minkään ohjelmistokaupan kanssa. Ymmärrät, että Ohjelmistokaupalla ei ole velvollisuutta toimittaa sinulle mitään ylläpito- tai tukipalveluita ohjelmiston yhteydessä. Edellä mainittua lukuun ottamatta Ohjelmistokaupalla ei ole sovellettavan lain sallimissa rajoissa mitään muita Ohjelmistoa koskevia takuuvelvoitteita. Kaikkiin ohjelmistoon liittyviin vaateisiin, jotka liittyvät tuotevastuuseen, sovellettavien lakisääteisten tai sääntelyvaatimusten noudattamatta jättämiseen, kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuviin vaateisiin tai immateriaalioikeuksien loukkauksiin, sovelletaan tätä Sopimusta, eikä Ohjelmistokauppa ole vastuussa tällaisista vaateista. Sinun on noudatettava Ohjelmistokaupan palveluehtoja ja muita Ohjelmistokaupan sovellettavia sääntöjä tai käytäntöjä. Ohjelmiston käyttöoikeus on ei-siirrettävä käyttöoikeus käyttää Ohjelmistoa vain omistamassasi tai hallitsemassasi soveltuvassa laitteessa. Vakuutat, että et ole missään Yhdysvaltain kauppasaarrossa olevassa maassa tai tällaisessa kauppasaarrossa olevalla maantieteellisellä alueella tai Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa (Erityisesti nimetyt kansalaiset) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön Denied Person -luettelossa (Kielletyt henkilöt) tai Entity List -luettelossa (Taholuettelo). Ohjelmistokauppa on tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja ja voi panna täytäntöön tämän sopimuksen sinua vastaan.

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

Asentamalla ohjelmiston ja käyttämällä sitä hyväksyt tässä kohdassa ja Lisenssinantajan tietosuojakäytännössä esitetyt tietojen keräämisen ja käyttöehdot, mukaan lukien (soveltuvissa tapauksissa) (i) henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen lisenssinantajalle, sen konserniyhtiöille, kumppaneille, toimittajille, ja liikekumppaneille, ja tietyille muille kolmansille osapuolille, kuten valtion viranomaisille, Yhdysvalloissa/Yhdysvaltoihin ja muissa/muihin Euroopan tai kotimaasi ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien maat, joiden tietosuojastandardit saattavat olla heikommat (ii) tietojesi julkisen näyttämisen, kuten käyttäjän luoman sisällön tunnistamisen tai pisteidesi, sijoituksesi, saavutuksiesi ja muiden pelitietojen näyttäminen verkkosivustoilla ja muilla alustoilla (iii) pelitietojesi jakamisen laitevalmistajille, alustojen ylläpitäjille ja isännöijille sekä lisenssinantajan markkinointikumppaneille ja (iv) henkilötietojesi tai muiden tietojen muut käytöt ja luovutukset edellä mainitussa tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla, ja tätä tietosuojakäytäntöä saatetaan muuttaa ajoittain. Jos et halua, että tietojasi käytetään tai jaetaan tällä tavalla, sinun ei pitäisi käyttää ohjelmistoa.

Kaikissa tietosuojaan liittyvissä asioissa, mukaan lukien henkilötietojesi ja muiden tietojen kerääminen, käyttö, luovuttaminen ja siirtäminen, tietosuojakäytännön uusin versio, joka sijaitsee täällä www.take2games.com/privacy, on etusijalla muihin tämän sopimuksen ehtoihin ja lausuntoihin nähden. Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa ajoittain.

TAKUU

RAJOITETTU TAKUU: Lisenssinantaja takaa sinulle (jos olet ohjelmiston alkuperäinen ostaja, mutta ei, jos olet hankkinut esitallennetun ohjelmiston ja siihen liittyvät asiakirjat siirtona alkuperäiseltä ostajalta), että alkuperäisessä tallennusvälineessä, jossa ohjelmisto on ollut, ei ole normaalissa käytössä tai toiminnassa esiintyviä materiaali- tai valmistusvirheitä 90 päivän ajan ostopäivästä. Lisenssinantaja takaa sinulle, että Ohjelmisto on yhteensopiva tietokoneen kanssa, joka täyttää Ohjelmistodokumentaatiossa luetellut järjestelmän vähimmäisvaatimukset, tai että pelilaitteen tuottaja on sertifioinut Ohjelmiston yhteensopivaksi sen pelilaitteen kanssa, jolle se on julkaistu. Laitteiston, ohjelmiston, Internet-yhteyksien ja eri yksilöiden harjoittaman käytön erojen ja vaihteluiden vuoksi Lisenssinantaja ei kuitenkaan takaa Ohjelmiston suorituskykyä tietokoneellasi tai pelilaitteellasi. Lisenssinantaja ei takaa, ettei ohjelmiston käyttöösi kohdistuu häiriöitä, häirintää, puuttumista tai muita vaikutuksia, että ohjelmisto vastaa vaatimuksiasi, että ohjelmiston käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä, että ohjelmisto on yhteensopiva kolmannen osapuolen ohjelmiston tai laitteiston kanssa tai että kaikki ohjelmistossa olevat tai ilmenevät virheet korjataan. Mikään lisenssinantajan tai valtuutetun edustajan antama suullinen tai kirjallinen lausunto tai neuvo ei tarkoita tai muodosta takuuta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista tai rajoituksia tai kuluttajan sovellettavien lakisääteisten oikeuksien rajoituksia, jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

Jos löydät jostain syystä takuuajan sisällä vian tallennusvälineessä tai ohjelmistossa, lisenssinantaja suostuu vaihtamaan korvaavaan tuotteeseen veloituksetta kaikki takuuaikana vialliseksi todetut ohjelmistot, kunhan lisenssinantaja sillä hetkellä valmistaa/tuottaa ohjelmistoa. Jos Ohjelmistoa ei ole enää saatavilla, Lisenssinantaja pidättää oikeuden korvata sen samanarvoisella tai arvokkaammalla Ohjelmistolla. Tämä takuu rajoittuu Lisenssinantajan alun perin toimittamaan tallennusvälineeseen ja Ohjelmistoon, eikä se koske normaalia kulumista. Tätä takuuta ei sovelleta, ja se mitätöidään, jos vika on aiheutunut väärinkäytöstä, huonosta kohtelusta tai laiminlyönnistä. Kaikki säädöksessä säädetyt oletetut takuut rajoittuvat nimenomaisesti edellä kuvattuun 90 päivän ajanjaksoon.

Lukuun ottamatta edellä mainittuja poikkeuksia ja edellyttäen, että jos olet EU:n jäsenvaltion asukas, lisenssinantaja takaa, että ohjelmisto on tarkoitukseensa sopiva ja laadultaan tyydyttävä. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia, nimenomaisia tai oletettuja, mukaan lukien kaikki muut takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta, eikä mikään muu sopimusvakuus tai takuu sido lisenssinantajaa.

Kun palautat ohjelmiston, johon sovelletaan edellä mainittua rajoitettua takuuta, lähetä alkuperäinen ohjelmisto ainoastaan lisenssinantajan osoitteeseen, joka on määritetty alla. Liitä mukaan nimesi ja palautusosoitteesi, kopio päivätystä myyntikuitistasi sekä lyhyt selostus viasta ja järjestelmästä, jossa käytät ohjelmistoa.

VASTUUSI LISENSSINANTAJAA KOHTAAN

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sitoudut olemaan vastuussa ja korvausvelvollinen lisenssinantajalle, sen kumppaneille, lisenssinantajille, konserniyhtiöille, urakoitsijoille, toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille ja edustajille kaikista vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti toimistasi ja laiminlyönneistäsi käyttää ohjelmistoa sopimuksen ehtojen mukaisesti.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA LISENSSINANTAJA EI OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ, SATUNNAISIA, TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON HALLUSSAPIDOSTA, KÄYTÖSTÄ, TAI TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SEURAAVISTA: OMAISUUSVAHINGOT, LIIKEARVON MENETYS, TIETOKONEEN TOIMINTAHÄIRIÖ TAI RIKKOUTUMINEN, JA LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN HENKILÖVAHINGOISTA JOHTUVAT VAHINGONKORVAUKSET, OMAISUUSVAHINGOT, TAI MENETETYT VOITOT TAI RANGAISTUSLUONTOISET TAI PUNITATIIVISET VAHINGONKORVAUKSET MISTÄ TAHANSA KANNEPERUSTEESTA, JOKA JOHTUU TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI OHJELMISTOSTA TAI LIITTYY NIIHIN, RIIPPUMATTA SIITÄ, AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUKSEN ULKOPUOLISESTA KORVAUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) SOPIMUKSESTA, ANKARASTA VASTUUSTA, TAI MUUTEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO LISENSSINANTAJALLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, LISENSSINANTAJAN VASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA EI YLITÄ (ELLEI SOVELLETTAVA LAKI SITÄ EDELLYTÄ) OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ MAKSAMAASI TODELLISTA HINTAA.

JOS OLET EU:N JÄSENVALTION ASUKAS, LISENSSINANTAJA ON VASTUUSSA KÄRSIMISTÄSI MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA OVAT KOHTUULLISESTI ENNAKOITAVISSA OLEVAN TÄMÄN SOPIMUKSEN LAIMINLYÖNNIN RIKKOMISEN SEURAUKSIA, MUTTA SE EI OLE VASTUUSSA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

EMME HALLITSE EMMEKÄ VOI HALLITA TIETOJEN KULKUA VERKKOOMME TAI VERKOSTAMME TAI MUISTA INTERNETIN OSISTA, LANGATTOMISTA VERKOISTA TAI MUISTA KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKOISTA TAI NIIHIN. TÄLLAINEN TIEDONKULKU RIIPPUU SUURELTA OSIN INTERNETIN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMIEN TAI HALLINNOIMIEN LANGATTOMIEN PALVELUIDEN SUORITUSKYVYSTÄ. KYSEISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET TAI TOIMIMATTOMUUS VOI AJOITTAIN HEIKENTÄÄ TAI HÄIRITÄ YHTEYKSIÄSI INTERNETIIN, LANGATTOMIIN PALVELUIHIN TAI NIIDEN OSIIN. EMME VOI TAATA, ETTÄ TÄLLAISIA TAPAHTUMIA EI TAPAHDU. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KIISTÄMME KAIKEN VASTUUN, JOKA JOHTUU TAI LIITTYY KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMIIN TAI TOIMIMATTOMUUTEEN, JOTKA HEIKENTÄVÄT TAI HÄIRITSEVÄT ASIAKKAAN INTERNET-YHTEYTTÄ, LANGATTOMIA PALVELUITA TAI NIIDEN OSIA TAI OHJELMISTON JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ.

IRTISANOMINEN

Tämä sopimus on voimassa, kunnes sinä tai lisenssinantaja irtisanotte sen. Tämä sopimus päättyy automaattisesti, kun lisenssinantaja lakkaa operoimasta ja ylläpitämästä ohjelmiston palvelimia (pelkästään verkossa ylläpidettyjen pelien osalta), jos lisenssinantaja määrittää tai uskoo, että ohjelmiston käyttöön liittyy tai saattaa liittyä petos tai rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, tai jos et noudata tämän sopimuksen ehtoja, mukaan lukien edellä mainitut lisenssiehdot. Voit irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa (i) pyytämällä lisenssinantajaa lopettamaan ja poistamaan käyttäjätilisi, jota käytetään ohjelmiston avaamiseen tai käyttämiseen palveluehdoissa kuvatulla menetelmällä, tai (ii) tuhoamalla ja/tai poistamalla kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat ohjelmiston kopiot. Ohjelmiston poistaminen pelialustalta ei poista käyttäjätiliisi liittyviä tietoja, mukaan lukien käyttäjätiliisi liittyviä VV- ja VT-tietoja. Jos asennat ohjelmiston uudelleen samalla käyttäjätilillä, sinulla voi silti olla pääsy aiempiin käyttäjätilitietoihisi, mukaan lukien käyttäjätiliisi liittyvät VV- ja VT-tiedot. Ellei sovellettava laki toisin määrää tai kiellä, jos käyttäjätilisi poistetaan tämän sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä, myös kaikki käyttäjätiliisi liittyvät VV:t ja/tai VT:t poistetaan, eivätkä ohjelmisto tai tai käyttäjätiliisi liittyvät VV:t tai VT:t ole enää saatavillasi tai käytettävissäsi. Jos tämä sopimus päättyy, koska olet rikkonut tätä sopimusta, lisenssinantaja voi estää sinua rekisteröitymästä uudelleen tai käyttämästä ohjelmistoa uudelleen. Kun tämä Sopimus irtisanotaan, sinun on tuhottava tai palautettava Ohjelmiston fyysinen kopio Lisenssinantajalle sekä tuhottava pysyvästi kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat kopiot Ohjelmistosta, sen mukana toimitetuista asiakirjoista, siihen liittyvistä materiaaleista ja kaikista sen osista, mukaan lukien asiakas-palvelimelta, tietokoneelta, pelilaitteesta tai mobiililaitteesta, johon se on asennettu. Kun tämä Sopimus irtisanotaan, oikeutesi käyttää Ohjelmistoa, mukaan lukien käyttäjätiliisi liittyviä VV:tä ja VT:itä, päättyvät välittömästi, ja sinun on lopetettava kaikki Ohjelmiston käyttö. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta tähän sopimukseen perustuviin oikeuksiimme tai velvollisuuksiisi.

YHDYSVALTAIN HALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET

Ohjelmisto ja dokumentaatio on kehitetty kokonaan yksityisin kustannuksin, ja ne toimitetaan "kaupallisina tietokoneohjelmistoina" tai "rajoitettuina tietokoneohjelmistoina". Yhdysvaltain hallituksen tai Yhdysvaltain hallituksen alihankkijan suorittamaan käyttöön, jäljentämiseen tai paljastamiseen sovelletaan kohteessa DFARS 252.227-7013 olevien Rights in Technical Data and Computer Software -lausekkeiden alakohdassa (c)(1)(ii) tai kohteessa FAR 52.227-19 olevien Commercial Computer Software Restricted Rights -lausekkeiden alakohdissa (c)(1) ja (2) esitettyjä rajoituksia, tapauksen mukaan. Urakoitsija/valmistaja on lisenssinantaja alla mainitussa sijainnissa.

KOHTUULLISUUSPERIAATTEIDEN (EQUITY) MUKAISET OIKEUSKEINOT

Suostut täten siihen, että jos tämän Sopimuksen ehtoja ei erityisesti panna täytäntöön, Lisenssinantajalle aiheutuu peruuttamattomia vahinkoja, ja siksi suostut siihen, että Lisenssinantaja on oikeutettu ilman sitoumusta, muuta vakuutta tai todistetta vahingoista asianmukaisiin kohtuullisuusperiaatteen mukaisiin oikeussuojakeinoihin tämän Sopimuksen suhteen, mukaan lukien väliaikainen ja pysyvä kieltomääräys muiden käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen lisäksi.

VEROT JA KULUT

Olet vastuussa ja korvausvelvollinen lisenssinantajalle ja kaikille sen tytäryhtiöille, toimihenkilöille, johtajille ja työntekijöille kaikista veroista, tulleista (tullimaksuista) ja maksuista, jotka mikä tahansa valtion taho tai yksikkö on määrännyt tässä sopimuksessa esitettyihin tapahtumiin liittyen, mukaan lukien niihin liittyvät korot ja rangaistukset (pois lukien verot lisenssinantajan nettotuloista), riippumatta siitä, sisältyvätkö ne mihin tahansa lisenssinantajan sinulle milloin tahansa lähettämään laskuun. Toimitat lisenssinantajalle kopiot kaikista vapautustodistuksista, jos sinulla on oikeus johonkin vapautukseen. Kaikki tämän sopimuksen mukaisten toimiesi yhteydessä mahdollisesti aiheutuneet kulut ja kustannukset ovat yksin sinun vastuullasi. Sinulla ei ole oikeutta saada Lisenssinantajalta korvausta kuluista, ja vapautat Lisenssinantajan niihin liittyvistä vastuista sekä suojaat Lisenssinantajaa niihin liittyviltä vastuilta.

PALVELUEHDOT

Kaikkeen ohjelmistoon pääsyyn ja sen käyttöön sovelletaan tätä sopimusta, soveltuvia ohjelmistodokumentaatioita, lisenssinantajan palveluehtoja ja lisenssinantajan tietosuojakäytäntöä, ja kaikki palveluehtojen ehdot sisällytetään täten tähän sopimukseen tällä viittauksella. Nämä sopimukset muodostavat täydellisen sopimuksen sinun ja Lisenssinantajan välillä liittyen Ohjelmiston ja siihen liittyvien palveluiden ja tuotteiden käyttöön ja korvaavat kaikki aiemmat kirjalliset ja suulliset sopimukset sinun ja Lisenssinantajan välillä. Jos tämän sopimuksen ja palveluehtojen välillä on ristiriita, tämä sopimus on määräävä.

SEKALAISTA

Jos jokin tämän sopimuksen ehto katsotaan jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa muokataan vain siinä määrin kuin on tarpeen sen täytäntöönpanemiseksi, eikä muokkaaminen vaikuta tämän sopimuksen muihin ehtoihin.

SITOVA YKSILÖLLINEN VÄLIMIESMENETTELY - LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI. SE VOI MUUTTAA OIKEUKSIASI MERKITTÄVÄSTI, MUKAAN LUKIEN OIKEUTESI NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMESSA.

1. Tätä sitovaa yksilöllistä välimiesmenettelyä koskevaa kohtaa ei sovelleta siinä määrin kuin asuinmaasi lainsäädäntö kieltää sen.

2. Sinä ja yhtiö sovitte, että mikä tahansa välillämme syntyvä riita, vaade, kiista tai erimielisyys yhtiön tuotteista tai palveluista (jäljempänä "riita"), perustuipa se sopimukseen, säädökseen, sääntelyyn, sääntöihin, sopimuksen ulkopuoliseen vakuuteen, oikeudenvastaiseen tekoon (mukaan lukien petos, vääristely, vilpillinen houkuttelu, vaikuttaminen, kannustaminen, tai laiminlyönti tai huolimattomuus), tai mihin tahansa muuhun oikeudelliseen periaatteeseen tai kohtuullisuusperiaatteeseen (equitable theory), lukuun ottamatta alla olevassa kohdassa "Välimiesmenettelystä poissulkemiset" lueteltuja asioita, ja nimenomaisesti mukaan lukien tämän "SITOVA YKSILÖLLINEN VÄLIMIESMENETTELY" -kohdan pätevyyteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai soveltamisalaan (lukuun ottamatta alla olevan ryhmäkanteista luopumista koskevan lausekkeen täytäntöönpanokelpoisuutta), viedään sitovaan välimiesmenettelyyn, alla kuvatulla tavalla, sen sijaan, että se ratkaistaisiin oikeudessa. Termille "riita" annetaan laajin mahdollinen merkitys, joka pannaan täytäntöön ja joka sisältää esimerkiksi kaikki tähän sopimukseen, tietosuojakäytäntöön, palveluehtoihin ja kaikkiin muihin yhtiön kanssa tehtyihin sopimuksiin liittyvät asiat. Ymmärrät, että välimiesmenettelyssä ei ole tuomaria tai valamiehistöä ja että välimiestuomiossa tapahtuva oikeudellinen tarkastelu ja käsittely on rajoitettua.

3. Välimiesmenettelyn poikkeukset. Sinä ja yhtiö sovitte, että kaikki Teidän tai yhtiön vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa yksilönä esittämät vaateet eivät ole tämän kohdan sisältämien välimiesmenettelyehtojen alaisia. Lisäksi yhtiöllä ja sinulla on oikeus hakea kieltotuomiota sinua vastaan tuomioistuimessa vallitsevan tilanteen säilyttämiseksi välimiesmenettelyn aikana.

4. Luopuminen ryhmäkanteista. TÄSSÄ KUVATTU VÄLIMIESMENETTELY SUORITETAAN VAIN YKSILÖLLISESTI. Sinä tai yhtiö ette ole oikeutettuja liittymään yhteen tai yhdistämään riita-asioita muiden henkilöiden tai tahojen kanssa tai niitä vastaan tai sovittelemaan mitään riita-asiaa edustuksellisessa ominaisuudessa, mukaan lukien rajoituksetta ryhmäkanteen edustajana tai jäsenenä tai yksityisenä asianajajana tai yksityisen asianajajan yleisessä ominaisuudessa minkään riita-asian yhteydessä. Lisäksi, paitsi jo sekä sinä että yhtiö sovitte asian (tai sovitte toisin), välimies voi yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaateen. Välimies voi myöntää mitä tahansa henkilökohtaisia korvauksia tai yksittäisiä oikeussuojakeinoja, jotka sovellettava laki sallii, mutta sovellettavan lain sallimissa rajoissa se ei saa myöntää helpotusta yhtiötä vastaan kenellekään muulle henkilölle paitsi sinulle.

5. Oikeus kieltäytyä sitovasta välimiesmenettelystä. JOS HALUAT KIELTÄYTYÄ TÄSTÄ SITOVASTA YKSILÖLLISESTÄ VÄLIMIESMENETTELYVAATIMUKSESTA, SINUN ON ILMOITETTAVA MICROSOFTILLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN KULUESSA PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, ETTÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN, MUTTA KIELTÄYDYT SITOVASTA YKSILÖLLISESTÄ VÄLIMIESMENETTELYSTÄ, ELLEI SOVELLETTAVA LAKI EDELLYTÄ PIDEMPÄÄ AJANJAKSOA. Kirjallinen ilmoituksesi on lähetettävä osoitteeseen TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Ilmoituksesi tulee sisältää (1) koko nimesi, (2) postiosoitteesi, (3) Social Club online ID (sosiaalisen seuran online-tunnuksesi), jos sinulla on sellainen, ja (4) selkeä lausunto siitä, ettet halua ratkaista riitoja yhtiön kanssa välimiesmenettelyllä. Olet vastuussa siitä, että yhtiö saa kieltäytymisilmoituksesi, ja siksi saatat haluta lähettää ilmoituksen tavalla, johon sisältyy kirjallinen kuittaus.

6. Riitailmoitus. Jos sinulla on erimielisyys yhtiön kanssa, sinun on lähetettävä kirjallinen ilmoitus to TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036, jotta yhtiöllä on mahdollisuus ratkaista erimielisyys epävirallisesti neuvottelujen kautta. Ilmoitus on toimitettava kahden (2) vuoden kuluessa riidan tai kiistan syntymisestä, mutta ei missään tapauksessa sen päivän jälkeen, jona oikeudenkäynnin aloittaminen olisi sovellettavan vanhentumisasetuksen nojalla estetty. Jos ilmoitusta ei toimiteta ajoissa, kaikki vaatimukset raukeavat. Jos yhtiöllä on kanssasi riita, yhtiö ilmoittaa sinulle mahdollisuuksien mukaan siihen osoitteeseen, jonka sen merkinnyt osoitteeksesi tietoihinsa. Sinä ja Yhtiö sovitte neuvottelevanne riita-asiaan liittyen vilpittömin mielin vähintään 30 päivän sisällä siitä ajankohdasta, jona riita-asiasta on ilmoitettu. Jos riita-asiaa ei ratkaista 30 päivän kuluessa riitailmoituksen vastaanottamisesta, Yhtiö tai sinä voit käsitellä vaatimuksen sitovassa yksilöllisessä välimiesmenettelyssä Yhtiön palveluehtojen mukaisesti ("ehdot").

7. Välimiesmenettelyn säännöt ja menettelyt. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain liittovaltion välimiesmenettelylakia (U.S. Federal Arbitration Act) ja liittovaltion välimiesmenettelylakia, ja sen suorittaa Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. ("JAMS") 1. heinäkuuta 2014 voimaan astuvien sääntöjen JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures ("JAMS-säännöt") mukaisesti tästä välimiesmenettelyä koskevasta sopimuksesta johtuvien muutosten mukaisesti. JAMS-säännöt, mukaan lukien ohjeet välimiesmenettelyn aloittamiseen, ovat saatavilla sen verkkosivustolla osoitteessa http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Yhtiö maksaa välimiesmenettelykulunsa JAMSin sääntöjen edellyttämällä tavalla, ja siinä tapauksessa, että pystyt osoittamaan, että välimiesmenettelyn kustannukset ovat kohtuuttomat verrattuna oikeudenkäyntikuluihin, Yhtiö maksaa niin paljon välimiesmenettelyn arkistointi- ja kuulemiskuluista kuin välimies katsoo tarpeelliseksi välimiesmenettelyn kustannusten estämiseksi olemasta kohtuuttomia oikeudenkäyntikuluihin verrattuna. Kumpikin osapuoli maksaa oman asianajajansa palkkiot ja kustannukset, paitsi jos kyseessä oleva vaade/kanne (vaateet) sallii palkkioiden ja/tai oikeudenkäyntikulujen maksamisen voittaneelle osapuolelle, jolloin välimies määrää maksuja tai kustannuksien maksamisia sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

8. Välimiesmenettelyn paikka. Jos JAMS-säännöt edellyttävät henkilökohtaista kuulemista, kuuleminen tapahtuu valintasi mukaan joko New Yorkin piirikunnassa New Yorkissa tai siinä Yhdysvaltojen piirikunnassa, jossa asut.

9. Välimiehen päätös. Välimiehen päätös on lopullinen ja osapuolia sitova. Jollei toisin ole sovittu, osana päätöstä tai tuomiota tulee esittää tuomion tosiasiallinen ja oikeudellinen peruste. Välimies saa myöntää vain sellaisia oikeussuojakeinoja lain tai oikeudenmukaisuuden** suhteen, joita osapuolet pyytävät ja joiden perusteeksi välimies katsoo olevan olemassa uskottavat ja asiaankuuluvat todisteet. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin voi panna täytäntöön minkä tahansa päätöksen tai tuomion lopullisena tuomiona. Jos kumpikaan osapuoli ei kiistä päätöksen pätevyyttä, hävinnyt osapuoli maksaa vastapuolen kulut ja asianajokulut, jotka liittyvät haasteeseen.

10. Vaikutuksen jatkuminen. Tämä Sitova Yksilöllinen välimiesmenettely -kohta jää voimaan, jos Yhtiö irtisanoo tämän Sopimuksen tai tarjoaa sinulle palveluita.

11. Ehtojen muuttaminen ei ole mahdollista. Vaikka yhtiö voi oman harkintansa mukaan muuttaa loppukäyttäjän lisenssisopimustaan, tietosuojakäytäntöään, ehtojaan tai muita sopimuksia, yhtiöllä ei ole oikeutta muuttaa tätä välimiesmenettelyä koskevaa sopimusta tai tässä asiakirjassa määritettyjä riita-asioita koskevia sääntöjä sen jälkeen, kun riita-asia on syntynyt.

12. Erotettavuus. Jos jokin tämän välimiesehdon osa katsotaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, tämän välimiesehdon muut ehdot ja kohdat pysyvät voimassa ja välimiesehtoa tulkitaan sen ehtojen mukaisesti niin kuin pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai laiton ehto ei olisi ollut osa sitä. Ainoa poikkeus tähän on ryhmäkanteista luopumista koskeva ehto. Jos ryhmäperusteisen välimiesmenettelyn kielto todetaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, koko tämä välimiesmenettelysopimus mitätöidään ja riita käsitellään tuomioistuimessa sovellettavien ryhmäkanteen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Jos jostain syystä vaade etenee tuomioistuimen käsiteltäväksi välimiesmenettelyn sijaan, riita käsitellään yksinomaan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkin piirikunnassa New Yorkissa. Osapuolet voivat siirtää osavaltion tuomioistuimessa nostetut kanteet liittovaltion tuomioistuimeen, jos laki sen sallii.

SOVELLETTAVA LAKI

Tämä sopimus on tehty New Yorkin osavaltiossa, ja siihen sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Jos riita ei ole sitovan henkilökohtaisen välimiesmenettelyn alainen, sinä ja yhtiö sitoudutte noudattamaan New Yorkin piirikunnan osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ehtoja ja luopumaan kaikista lainkäyttöalueen, oikeuspaikan tai epäedullisen oikeuspaikan vastustamisista ja niihin kohdistuvista vastalauseista tällaisille tuomioistuimille (mutta vaikuttamatta kummankaan osapuolen oikeuteen siirtää tapaus liittovaltion tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se on sallittua). Tätä kappaletta tulkitaan niin laajasti kuin sovellettava laki sallii. Jos asut esimerkiksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, hyödyt kaikista kuluttajansuojalainsäädännön pakollisista määräyksistä siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, ja voit viedä tähän sopimukseen liittyviä asioita oikeuden käsiteltäväksi sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa asut. Hyväksyt, että kaikki tämän Sopimuksen, Tietosuojakäytännön, Palveluehtojen tai minkä tahansa muun Yhtiön kanssa solmitun sopimuksen rikkomukset tarkoittavat ja muodostavat vahvan puolustuksen (affirmative defense, puolustus tai todiste, joka poistaa osapuolen vastuun tai muuten johtaa syytöksen, vaateen tai kanteen peruuttamiseen) (riippumatta siitä, ovatko ne luonteeltaan lain mukaisia tai oikeudenmukaisia) kaikkia vaatimuksia vastaan, joita saatat esittää Yhtiötä vastaan liittyen sen ohjelmistoon tai palveluihin. Sinä ja lisenssinantaja sovitte, että YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Viena, 1980) ei sovelleta tähän sopimukseen tai mihinkään tästä sopimuksesta johtuviin riitoihin tai liiketoimiin. Yhtiöllä on oikeus nostaa kanteita sinua vastaan, jos olet rikkonut sen loppukäyttäjän lisenssisopimusta, palveluehtoja, tietosuojakäytäntöä tai muita sen ohjelmistoon tai palveluihin liittyviä ehtoja, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, lakien mukaisten oikeuksien (common law rights) rikkomisesta tai sovellettavan osavaltion tai liittovaltion asetuksen rikkomisesta.

JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TÄSTÄ SOPIMUKSESTA, VOIT OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ KIRJALLISESTI OSOITTEESEEN: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 W 44th Street, New York, NY 10036 UNITED STATES OF AMERICA.

Kaikkia muita EULA-käyttöehtoja sovelletaan ohjelmiston käyttöösi.