Sidst opdateret: 13. juli 2019

BEGRÆNSET SOFTWAREGARANTI OG LICENSAFTALE

Denne begrænsede softwaregaranti og licensaftale (denne "aftale") kan opdateres med jævne mellemrum, og den aktuelle version vil blive offentliggjort på https://www.take2games.com/eula/ ("webstedet"). Din fortsatte brug af softwaren, efter at en revideret aftale er blevet offentliggjort, udgør din accept af dens vilkår.

"SOFTWAREN" OMFATTER AL SOFTWARE, DER ER MEDTAGET I DENNE AFTALE (HERUNDER RELATEREDE TJENESTER), MEDFØLGENDE MANUAL(ER), EMBALLAGE OG ANDRE SKRIFTLIGE FILER, ELEKTRONISKE ELLER ONLINE-MATERIALER ELLER DOKUMENTATION, OG ENHVER OG ALLE KOPIER AF EN SÅDAN SOFTWARE OG DENS MATERIALER.

SOFTWAREN ER LICENSERET, IKKE SOLGT. VED AT ÅBNE, DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREN OG ANDRE MATERIALER, DER FØLGER MED SOFTWAREN, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE MED DEN AMERIKANSKE VIRKSOMHED, DENS DATTERSELSKABER TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., OG TILKNYTTEDE SELSKABER ("LICENSGIVER", "VIRKSOMHED", "VI", "OS ELLER "VORES"), SAMT PRIVATLIVSPOLITIKKEN, DER FINDES PÅ www.take2games.com/privacy , OG TJENESTEVILKÅRENE, DER FINDES PÅ www.take2games.com/legal.

DENNE AFTALE INDEHOLDER EN BESTEMMELSE OM BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL I AFSNITTET "BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT", DER PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE MED HENSYN TIL EVENTUEL "TVIST" (SOM DEFINERET NEDENFOR) MELLEM DIG OG VIRKSOMHEDEN, OG KRÆVER, AT DU OG VIRKSOMHEDEN LØSER TVISTER VIA BINDENDE, INDIVIDUEL VOLDGIFT OG IKKE I RETTEN. DU HAR RET TIL AT FRAVÆLGE AFSNITTET OM BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT SOM FORKLARET NEDENFOR.

LÆS DENNE AFTALE OMHYGGELIGT. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE AFTALE, HAR DU IKKE TILLADELSE TIL AT ÅBNE, DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN.

FOR AT INDGÅ DENNE LICENSAFTALE SKAL DU VÆRE EN VOKSEN PERSON, DER HAR NÅET MYNDIGHEDSALDEREN I DIT BOPÆLSLAND. DU ER JURIDISK OG ØKONOMISK ANSVARLIG FOR ALLE HANDLINGER, DER BRUGER ELLER TILGÅR VORES SOFTWARE, HERUNDER HANDLINGER AF ENHVER PERSON, SOM DU GIVER TILLADELSE TIL AT TILGÅ DIN KONTO. DU BEKRÆFTER, AT DU HAR NÅET MYNDIGHEDSALDEREN, FORSTÅR OG ACCEPTERER DENNE AFTALE (HERUNDER DENS VILKÅR FOR TVISTBILÆGGELSE). HVIS DU ER UNDER MYNDIGHEDSALDEREN, SKAL DIN FORÆLDER ELLER VÆRGE GIVE SAMTYKKE TIL DENNE AFTALE.

Med forbehold for denne aftale og dens vilkår og betingelser tildeler licensgiveren dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset og genkaldelig rettighed og licens til at bruge én kopi af softwaren til din personlige, ikke-kommercielle brug til gameplay på en enkelt spilleplatform (f.eks. computer, mobilenhed eller spillekonsol) som tilsigtet af licensgiveren, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i softwaredokumentationen. Dine licensrettigheder er underlagt din overholdelse af denne aftale. Varigheden af din licens i henhold til denne aftale begynder på den dato, hvor du installerer eller på anden måde bruger softwaren og slutter på den tidligere dato for enten din bortskaffelse af softwaren eller opsigelsen af denne aftale (se nedenfor).

Softwaren er licenseret, ikke solgt, til dig, og du anerkender hermed, at ingen adkomst til eller ejerskab af softwaren overføres eller overdrages, og denne aftale skal ikke fortolkes som et salg af eventuelle rettigheder til softwaren. Licensgiveren bevarer alle rettigheder, adkomst og interesser i og til softwaren, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder, handelsnavne, ejendomsrettigheder, patenter, titler, computerkoder, audiovisuelle effekter, temaer, tegn, karakternavne, historier, dialog, miljøer, illustrationer, lydeffekter, musikalske værker og moralske rettigheder. Softwaren er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og varemærker samt gældende love og traktater over hele verden. Softwaren må ikke kopieres, gengives, ændres, modificeres eller distribueres på nogen måde eller noget medium, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra licensgiveren. Enhver person, der kopierer, gengiver eller distribuerer hele eller dele af softwaren på nogen måde eller noget medium, overtræder forsætligt lovene om ophavsret og kan blive genstand for civilretlige og strafferetlige sanktioner i USA eller deres lokale land. Vær opmærksom på, at overtrædelser af amerikansk ophavsret er genstand for lovbestemte sanktioner på op til 150.000 USD pr. overtrædelse. Softwaren indeholder visse licenserede materialer, og licensgiverens licensgivere kan også beskytte deres rettigheder i tilfælde af eventuel overtrædelse af denne aftale. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i henhold til denne aftale, forbeholdes licensgiveren og dennes licensgivere, som relevant.

LICENSBETINGELSER

Du accepterer, at du ikke vil, og ikke vil give vejledning eller instruktion til eventuel anden person eller enhed om, hvordan de kan:

 • udnytte softwaren kommercielt,

 • bruge softwaren i forbindelse med en aftale med andre enkeltpersoner om at satse penge eller andre ting af værdi,

 • distribuere, lease, licensere, sælge, udleje, konvertere til konvertibel valuta eller på anden måde overføre eller overdrage softwaren eller eventuelle kopier af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, virtuelle varer eller virtuel valuta (defineret nedenfor) uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra licensgiveren eller som udtrykkeligt angivet i denne aftale,

 • lave en kopi af softwaren eller eventuel del deraf (bortset fra som angivet heri),

 • gøre en kopi af softwaren tilgængelig på et netværk til brug eller download af flere brugere,

 • medmindre andet specifikt er angivet i softwaren eller denne aftale, bruge eller installere softwaren (eller give andre tilladelse til at gøre det) på et netværk, til onlinebrug eller på mere end én computer eller spilleenhed på samme tid,

 • kopiere softwaren til en harddisk eller anden lagringsenhed for at omgå kravet om at køre softwaren fra den medfølgende cd-rom eller dvd-rom (dette forbud gælder ikke for hele eller delvise kopier, der kan laves af selve softwaren under installationen for at køre mere effektivt),

 • bruge eller kopiere softwaren på et computerspilcenter eller et andet fysisk sted, forudsat at licensgiveren kan tilbyde dig en separat licensaftale for at gøre softwaren tilgængelig til kommerciel brug,

 • foretage reverse engineering, dekompilere, adskille, vise, udføre, udarbejde afledte værker baseret på, eller på anden måde ændre softwaren, helt eller delvist,

 • fjerne eller ændre eventuelle meddelelser, mærker eller mærkater om ejendomsret, der er indeholdt på eller i softwaren,

 • begrænse eller forhindre eventuelle andre brugere i at bruge og nyde godt af eventuelle onlinefunktioner i softwaren,

 • snyde (herunder, men ikke begrænset til, brug af udnyttelser eller fejl) eller bruge eventuel uautoriseret robot, spider eller andet program i forbindelse med eventuelle onlinefunktioner i softwaren,

 • overtræde eventuelle vilkår, politikker, licenser eller adfærdskodeks for eventuelle onlinefunktioner i softwaren, eller

 • transportere, eksportere eller genudføre (direkte eller indirekte) til eventuelt land, der har forbud mod at modtage softwaren i henhold til amerikanske eksportlove eller -forordninger eller amerikanske økonomiske sanktioner, eller på anden måde overtræde love eller forordninger, eller lovgivningen i det land, hvor softwaren blev anskaffet, som kan ændres fra tid til anden.

ADGANG TIL SÆRLIGE FUNKTIONER OG/ELLER TJENESTER, HERUNDER DIGITALE KOPIER: Softwaredownload, indløsning af en unik seriekode, registrering af softwaren, medlemskab af en tredjepartstjeneste og/eller medlemskab af en licensgivertjeneste (herunder accept af relaterede vilkår og politikker) kan være påkrævet for at aktivere softwaren, få adgang til digitale kopier af softwaren eller få adgang til visse ulåste, downloadbare, online- eller andet særligt indhold, tjenester og/eller funktioner (samlet benævnt "særlige funktioner"). Adgang til særlige funktioner er begrænset til en enkelt brugerkonto (som defineret nedenfor) pr. seriekode, og adgang til særlige funktioner kan ikke overføres, sælges, leases, licenseres, lejes, konverteres til konvertibel virtuel valuta eller genregistreres af en anden bruger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Bestemmelserne i dette afsnit erstatter ethvert andet vilkår i denne aftale.

OVERFØRSEL AF FORUDINDSPILLET KOPILICENS: Du kan overføre hele den fysiske kopi af forudindspillet software og medfølgende dokumentation permanent til en anden person, så længe du ikke beholder nogen kopier (herunder arkiv- eller sikkerhedskopier) af softwaren, medfølgende dokumentation eller eventuel del eller komponent af softwaren eller medfølgende dokumentation, og modtageren accepterer vilkårene i denne aftale. Overførsel af den forudindspillede kopilicens kan kræve, at du tager specifikke skridt som angivet i softwaredokumentationen. Eventuel virtuel valuta eller virtuelle varer må ikke overføres, sælges, leases, licenseres, udlejes eller konverteres til konvertible virtuelle valutaer, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne aftale eller med licensgiverens forudgående skriftlige samtykke. Særlige funktioner, herunder indhold, der ellers ikke er tilgængeligt uden en seriekode til engangsbrug, kan under ingen omstændigheder overføres til en anden person, og særlige funktioner kan ophøre med at fungere, hvis den oprindelige installationskopi af softwaren slettes, eller den forudindspillede kopi ikke er tilgængelig for brugeren. Softwaren er kun beregnet til privat brug. UANSET OVENSTÅENDE MÅ DU IKKE OVERFØRE EVENTUELLE 'PRE-RELEASE'-KOPIER AF SOFTWAREN.

TEKNISK BESKYTTELSE: Softwaren kan omfatte foranstaltninger til at kontrollere adgang til softwaren, kontrollere adgang til visse funktioner eller indhold, forhindre uautoriserede kopier eller på anden måde forsøge at forhindre nogen i at overskride de begrænsede rettigheder og licenser, der tildeles i henhold til denne aftale. Sådanne foranstaltninger kan omfatte indarbejdelse af licensstyring, produktaktivering og anden sikkerhedsteknologi i softwaren samt overvågning af brug, herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato, adgang eller andre kontroller, tællere, serienumre og/eller andre sikkerhedsenheder, der er beregnet til at forhindre uautoriseret adgang, brug og kopiering af softwaren eller eventuelle dele eller komponenter deraf, herunder eventuelle overtrædelser af denne aftale. Licensgiveren forbeholder sig ret til at overvåge brugen af softwaren til enhver tid. Du må ikke forstyrre sådanne adgangskontrolforanstaltninger eller forsøge at deaktivere eller omgå sådanne sikkerhedsfunktioner, og hvis du gør det, vil softwaren muligvis ikke fungere korrekt. Hvis softwaren tillader adgang til særlige funktioner, må kun én kopi af softwaren tilgå de pågældende særlige funktioner ad gangen. Yderligere vilkår og registrering kan være påkrævet for at få adgang til onlinetjenester og for at downloade softwareopdateringer og -patches. Kun software, der er underlagt en gyldig licens, kan bruges til at få adgang til onlinetjenester, herunder download af opdateringer og softwarepatches. Licensgiveren kan begrænse, suspendere eller opsige den licens, der tildeles herunder, samt adgang til softwaren, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle relaterede tjenester og produkter, med tredive dages varsel eller øjeblikkeligt af enhver årsag uden for virksomhedens rimelige kontrol, eller hvis du overtræder eventuelt vilkår i en aftale eller politik, der regulerer softwaren, herunder denne aftale, licensgiverens privatlivspolitik og/eller licensgiverens tjenestevilkår.

BRUGEROPRETTET INDHOLD: Softwaren kan give dig mulighed for at oprette indhold, herunder, men ikke begrænset til, et gameplay-kort, scenarie, skærmbillede, bildesign, karakter, genstand, eller en video af dit gameplay. Til gengæld for brug af softwaren, og i det omfang dine bidrag gennem brug af softwaren giver anledning til eventuel ophavsretlig interesse, tildeler du hermed licensgiveren en eksklusiv, evig, uigenkaldelig, fuldt overførbar og underlicenserbar verdensomspændende rettighed og licens til at bruge dine bidrag på enhver måde og til ethvert formål i forbindelse med softwaren og relaterede varer og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, rettigheden til at gengive, kopiere, tilpasse, ændre, udføre, vise, udgive, udsende, sende, eller på anden måde kommunikere til offentligheden på enhver måde, uanset om den pågældende måde i øjeblikket kendes eller ikke kendes, og distribuere dine bidrag uden yderligere varsel eller kompensation til dig af nogen art for hele varigheden af beskyttelsen, der tildeles immaterielle rettigheder i henhold til gældende love og internationale konventioner. Du giver hermed afkald på og accepterer, at du aldrig vil gøre krav på eventuelle moralske faderskabsrettigheder, udgivelsesrettigheder, samt omdømme- eller tilskrivningsrettigheder med hensyn til licensgiveren og andre spilleres brug og nydelse af sådanne aktiver i forbindelse med softwaren og relaterede varer og tjenester i henhold til gældende lovgivning. Denne tildeling af licens til licensgiveren, og ovenstående vilkår vedrørende eventuelle gældende moralske rettigheder, skal bestå efter eventuel opsigelse af denne aftale.

INTERNETFORBINDELSE: Softwaren kan kræve en internetforbindelse for at få adgang til internetbaserede funktioner, godkende softwaren eller udføre andre funktioner.

BRUGERKONTI: For at bruge softwaren eller en softwarefunktion eller for at visse funktioner i softwaren kan fungere korrekt, kan det være nødvendigt, at du har og opretholder en gyldig og aktiv brugerkonto på en onlinetjeneste, såsom en tredjepartsspilleplatform eller social netværkskonto ("tredjepartskonto"), eller en konto hos licensgiveren eller et tilknyttet licensgiverselskab, som angivet i softwaredokumentationen. Hvis du ikke opretholder sådanne konti, vil visse funktioner i softwaren muligvis ikke fungere eller kan ophøre med at fungere korrekt, enten helt eller delvist. Softwaren kan også kræve, at du opretter en software-specifik brugerkonto hos licensgiveren eller et tilknyttet licensgiverselskab ("brugerkonto") for at få adgang til softwaren og dens funktionalitet og funktioner. Din brugerkonto-login kan være forbundet med en tredjepartskonto. Du er ansvarlig for al brug og sikkerheden af dine brugerkonti og eventuelle tredjepartskonti, som du bruger til at få adgang til og bruge softwaren.

VIRTUEL VALUTA OG VIRTUELLE VARER

Hvis softwaren giver dig mulighed for at købe og/eller optjene en licens via spil til at bruge virtuel valuta og virtuelle varer, gælder følgende yderligere vilkår og betingelser. VIRTUEL VALUTA OG VIRTUELLE VARER: Softwaren kan gøre det muligt for brugere at (i) bruge fiktive virtuelle valutaer som et medium til udveksling udelukkende i softwaren ("virtuel valuta") og (ii) få adgang til (og visse begrænsede rettigheder til at bruge) virtuelle varer i softwaren ("virtuelle varer"). Uanset den anvendte terminologi, repræsenterer virtuel valuta og virtuelle varer en begrænset licensrettighed, der er underlagt denne aftale. Med forbehold for vilkårene i og overholdelse af denne aftale, tildeler licensgiveren dig hermed den ikke-eksklusive, ikke-overdragelige, ikke-underlicenserbare, begrænsede rettighed og licens til at bruge virtuel valuta og virtuelle varer, som du har erhvervet til dit personlige, ikke-kommercielle gameplay udelukkende i softwaren. Medmindre andet er forbudt ved gældende lov, er virtuel valuta og virtuelle varer, som du har erhvervet, licenseret til dig, og du anerkender hermed, at ingen adkomst eller ejerskab i eller til virtuel valuta og virtuelle varer overføres eller overdrages herunder. Denne aftale skal ikke fortolkes som et salg af eventuelle rettigheder i virtuel valuta og virtuelle varer.

Virtuel valuta og virtuelle varer har ikke en tilsvarende værdi i ægte valuta og fungerer ikke som en erstatning for ægte valuta. Du anerkender og accepterer, at licensgiveren til enhver tid kan revidere eller træffe foranstaltninger, der påvirker den opfattede værdi af eller købsprisen for eventuel virtuel valuta og/eller virtuelle varer, undtagen som forbudt ved gældende lov. Virtuel valuta og virtuelle varer pådrager sig ikke gebyrer for manglende brug, dog forudsat at licensen, der er tildelt herunder til virtuel valuta og virtuelle varer, ophører i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale og softwaredokumentationen, når licensgiveren ophører med at levere softwaren, eller denne aftale på anden måde opsiges. Licensgiveren forbeholder sig ret til efter eget skøn at opkræve gebyrer for retten til at få adgang til eller bruge virtuel valuta eller virtuelle varer og/eller kan distribuere virtuel valuta eller virtuelle varer for eller uden et gebyr.

OPTJENING OG KØB AF VIRTUEL VALUTA OG VIRTUELLE VARER: Du kan muligvis købe virtuel valuta eller optjene virtuel valuta fra licensgiveren for gennemførelsen af visse aktiviteter eller præstationer i softwaren. Licensgiveren kan f.eks. levere virtuel valuta eller virtuelle varer efter gennemførelse af en aktivitet i spillet, f.eks. opnåelse af et nyt niveau, gennemførelse af en opgave eller oprettelse af brugerindhold. Når disse er opnået, vil virtuel valuta og/eller virtuelle varer blive krediteret din brugerkonto. Du må kun købe virtuel valuta og virtuelle varer i softwaren eller via en platform, en deltagende tredjeparts onlinebutik, app store eller anden butik, der er autoriseret af licensgiveren (i det følgende benævnt "softwarebutik"). Køb og brug af varer eller valuta i spillet gennem en softwarebutik er underlagt softwarebutikkens gældende dokumenter, herunder, men ikke begrænset til, tjenestevilkårene og brugeraftalen. Denne onlinetjeneste er blevet underlicenseret til dig af softwarebutikken. Licensgiveren kan tilbyde rabatter eller kampagner ved køb af virtuel valuta, og sådanne rabatter og kampagner kan ændres eller bringes til ophør af licensgiveren til enhver tid uden varsel til dig. Når du har gennemført et autoriseret køb af virtuel valuta fra en app store, vil beløbet for den købte virtuelle valuta blive krediteret din brugerkonto. Licensgiveren fastsætter et maksimumsbeløb, som du kan bruge på at købe virtuel valuta pr. transaktion og/eller pr. dag, hvilket kan variere afhængigt af den tilknyttede software. Licensgiveren kan efter eget skøn pålægge yderligere begrænsninger på beløbet på virtuel valuta, som du kan købe eller bruge, hvordan du kan bruge virtuel valuta, og den maksimale saldo for virtuel valuta, der kan krediteres din brugerkonto. Du er eneansvarlig for alle køb af virtuel valuta, der foretages via din brugerkonto, uanset om de er godkendt af dig eller ej.

SALDOBEREGNING: Du kan få adgang til og se din tilgængelige virtuelle valuta og virtuelle varer på din brugerkonto, når du er logget ind på din brugerkonto. Licensgiveren forbeholder sig ret til efter eget skøn at foretage alle beregninger vedrørende de(n) tilgængelige virtuelle valuta og virtuelle varer på din brugerkonto. Licensgiveren forbeholder sig endvidere ret til efter eget skøn at bestemme beløbet og måden, hvorpå virtuel valuta krediteres og debiteres din brugerkonto i forbindelse med dit køb af virtuelle varer eller til andre formål. Slev om licensgiveren bestræber sig på at foretage alle sådanne beregninger på et konsekvent og rimeligt grundlag, anerkender og accepterer du hermed, at licensgiverens bestemmelse af de(n) tilgængelige virtuelle valuta og virtuelle varer på din brugerkonto er endelig, medmindre du kan tilvejebringe dokumentation for licensgiveren for, at en sådan beregning var eller bevidst er forkert.

BRUG AF VIRTUEL VALUTA OG VIRTUELLE VARER: Alle købte virtuelle valutaer og/eller virtuelle varer i spillet kan forbruges eller mistes af spillere i løbet af gameplay i henhold til spillets regler, der gælder for valuta og varer, som kan variere afhængigt af den tilknyttede software. Virtuel valuta og virtuelle varer må kun bruges i softwaren, og licensgiveren kan efter eget skøn begrænse brugen af virtuel valuta og/eller virtuelle varer til et enkelt spil. Virtuel valuta og/eller virtuelle varer må aldrig bruges i forbindelse med en aftale med andre enkeltpersoner om at satse penge eller andre ting af værdi. De autoriserede anvendelser og formål med virtuel valuta og virtuelle varer kan ændres til enhver tid. Din(e) tilgængelige virtuelle valuta og/eller virtuelle varer som vist på din brugerkonto, reduceres hver gang du bruger virtuel valuta og/eller virtuelle varer i softwaren. Brugen af eventuel(le) virtuel valuta og/eller virtuelle varer udgør et krav mod og debitering fra din(e) tilgængelige virtuelle valuta og/eller virtuelle varer på din brugerkonto. Du skal have tilstrækkelig disponibel virtuel valuta og/eller virtuelle varer på din brugerkonto til at gennemføre en transaktion i softwaren. Virtuel valuta og/eller virtuelle varer på din brugerkonto kan blive reduceret uden varsel ved forekomsten af visse hændelser relateret til din brug af softwaren: For eksempel kan du miste virtuel valuta eller virtuelle varer ved nederlag i et spil eller din karakters død. Du er ansvarlig for al brug af virtuel valuta og/eller virtuelle varer, der foretages via din brugerkonto, uanset om autoriseret af dig eller ej. Du skal straks underrette licensgiveren, hvis du opdager uautoriseret brug af eventuel virtuel valuta og/eller virtuelle varer, der er foretaget via din brugerkonto, ved at indsende en supportanmodning på www.take2games.com/support.

KAN IKKE INDLØSES: Virtuel valuta og virtuelle varer kan kun indløses til varer og tjenester i spillet. Du må ikke sælge, lease, licensere eller leje virtuel valuta eller virtuelle varer, eller konvertere dem til konvertibel virtuel valuta. Virtuel valuta og virtuelle varer kan kun indløses til varer eller tjenester i spillet og kan ikke indløses til nogen sum penge eller pengeværdi eller andre varer fra licensgiveren eller eventuel anden person eller enhed til enhver tid, undtagen som udtrykkeligt angivet heri eller på anden måde påkrævet ved gældende lov. Virtuel valuta og virtuelle varer har ingen kontantværdi, og hverken licensgiveren eller eventuel anden person eller enhed har nogen forpligtelse til at bytte din virtuelle valuta eller dine virtuelle varer til noget af værdi, herunder, men ikke begrænset til, ægte valuta.

INGEN REFUSION: Alle køb af virtuel valuta og virtuelle varer er endelige, og sådanne køb kan under ingen omstændigheder refunderes, overføres eller ombyttes. Medmindre det er forbudt ved gældende lovgivning, har licensgiveren den absolutte ret til at administrere, regulere, kontrollere, ændre, suspendere og/eller eliminere en sådan virtuel valuta og/eller virtuelle varer, som den finder passende efter eget skøn, og licensgiveren har intet erstatningsansvar over for dig eller eventuel anden person for udøvelsen af sådanne rettigheder.

INGEN OVERFØRSLER: Eventuel overførsel, handel, salg eller udveksling af eventuel virtuel valuta eller virtuelle varer med/til nogen person, bortset fra i gameplay ved hjælp af softwaren som udtrykkeligt godkendt af licensgiveren ("uautoriserede transaktioner"), herunder, men ikke begrænset til, blandt andre brugere af softwaren, er ikke tilladt af licensgiveren og er strengt forbudt. Licensgiveren forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige, suspendere eller ændre din brugerkonto og din(e) virtuelle valuta og virtuelle varer og opsige denne aftale, hvis du deltager i, hjælper med eller anmoder om eventuelle uautoriserede transaktioner. Alle brugere, der deltager i sådanne aktiviteter, gør det på egen risiko og accepterer hermed at være ansvarlige over for licensgiveren, dennes partnere, licensgivere, tilknyttede selskaber, kontrahenter, ledere, direktører, medarbejdere og agenter for alle skadeserstatninger, tab og udgifter, der opstår direkte eller indirekte som følge af sådanne handlinger. Du anerkender, at licensgiveren kan anmode om, at den relevante App Store stopper, suspenderer, annullerer, afbryder, eller tilbagefører eventuel uautoriseret transaktion, uanset hvornår en sådan uautoriseret transaktion fandt sted (eller som endnu ikke har fundet sted), når den har mistanke om eller har bevis for svig, overtrædelser af denne aftale, overtrædelser af eventuelle gældende love eller forordninger, eller eventuel forsætlig handling, der er beregnet til at forstyrre, eller som på anden måde har den indvirkning eller kan have den indvirkning at gribe ind i driften af softwaren på enhver måde. Hvis vi mener eller har grund til at fatte mistanke om, at du har deltaget i en uautoriseret transaktion, accepterer du endvidere, at licensgiveren efter eget skøn kan begrænse din adgang til din tilgængelige virtuelle valuta og virtuelle varer på din brugerkonto eller opsige eller suspendere din brugerkonto og dine rettigheder til eventuel virtuel valuta, virtuelle varer og andre elementer, der er forbundet med din brugerkonto.

PLACERING: Virtuel valuta er kun tilgængelig for kunder på visse steder. Du må ikke købe eller bruge virtuel valuta, hvis du ikke befinder dig på et godkendt sted.

SOFTWAREBUTIKKERS VILKÅR

Denne aftale og levering af softwaren gennem eventuel softwarebutik (herunder køb af virtuel valuta eller virtuelle varer) er underlagt de yderligere vilkår og betingelser, der er angivet på eller i eller krævet af den gældende softwarebutik, og alle sådanne gældende vilkår og betingelser er indarbejdet heri ved denne henvisning. Licensgiveren er ikke ansvarlig over for dig for eventuelle kreditkort- eller bankrelaterede gebyrer eller andre afgifter eller gebyrer i forbindelse med dine købstransaktioner i softwaren eller gennem en softwarebutik. Alle sådanne transaktioner administreres af softwarebutikken, ikke licensgiveren. Licensgiveren fraskriver sig udtrykkeligt eventuelt erstatningsansvar for sådanne transaktioner, og du accepterer, at dit eneste retsmiddel vedrørende alle transaktioner er fra eller gennem en sådan softwarebutik.

Denne aftale er udelukkende mellem dig og licensgiveren og ikke med eventuel softwarebutik. Du anerkender, at softwarebutikken ikke har nogen forpligtelse til at levere eventuelle vedligeholdelses- eller supporttjenester til dig i forbindelse med softwaren. Bortset fra det foregående, i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, har softwarebutikken ingen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til softwaren. Eventuelt krav i forbindelse med softwaren relateret til produktansvar, manglende overholdelse af gældende lovkrav eller forskriftsmæssige krav, krav i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning, eller krænkelse af immaterielle rettigheder reguleres af denne aftale, og softwarebutikken er ikke ansvarlig for sådanne krav. Du skal overholde softwarebutikkens tjenestevilkår og eventuelle andre gældende regler eller politikker angivet af softwarebutikken. Licensen til softwaren er en ikke-overdragelig licens til kun at bruge softwaren på en relevant enhed, som du ejer eller kontrollerer. Du erklærer, at du ikke befinder dig i eventuelle lande eller andre geografiske områder, der er underlagt amerikansk embargo, eller er opført på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller enhedsliste. Softwarebutikken er en begunstiget tredjepart til denne aftale og kan håndhæve denne aftale mod dig.

INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER

Ved at installere og bruge softwaren, giver du dit samtykke til de vilkår for indsamling og brug af oplysninger, der er angivet i dette afsnit og licensgiverens privatlivspolitik, herunder (hvis relevant) (i) overførslen af eventuelle personoplysninger og andre oplysninger til licensgiveren, dets tilknyttede selskaber, leverandører, og forretningspartnere, og til visse andre tredjeparter, såsom statslige myndigheder, i USA og andre lande uden for Europa eller dit hjemland, herunder lande, der kan have lavere standarder for privatlivsbeskyttelse, (ii) offentlig visning af dine oplysninger, såsom identifikation af dit brugeroprettede indhold eller visning af dine scorer, rangering, præstationer, og andre gameplay-data på websteder og andre platforme, (iii) delingen af dine gameplay-data med hardwareproducenter, platformsværter, og licensgiverens markedsføringspartnere, og (iv) andre anvendelser og videregivelser af dine personoplysninger eller andre oplysninger som angivet i ovennævnte privatlivspolitik, som ændret fra tid til anden. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger bruges eller deles på denne måde, bør du ikke bruge softwaren.

Med henblik på alle problemstillinger vedrørende databeskyttelse, herunder indsamling, brug, videregivelse og overførsel af dine personoplysninger og andre oplysninger, har privatlivspolitikken, der findes på www.take2games.com/privacy, , som ændret fra tid til anden, forrang over eventuel anden erklæring i denne aftale.

GARANTI

BEGRÆNSET GARANTI: Licensgiveren garanterer over for dig (hvis du er den første og oprindelige køber af softwaren, men ikke hvis du erhvervede den forudindspillede software og medfølgende dokumentation som en overførsel fra den oprindelige køber), at det oprindelige lagringsmedium, der indeholder softwaren, er fri for defekter i materiale og udførelse under normal brug og service i 90 dage fra købsdatoen. Licensgiveren garanterer over for dig, at softwaren er kompatibel med en pc, der opfylder de minimumssystemkrav, der er angivet i softwaredokumentationen, eller at den er blevet certificeret af spilenhedens producent som kompatibel med den gamingenhed, den er blevet udgivet til. På grund af variationer i hardware, software, internetforbindelser og individuel brug garanterer licensgiveren dog ikke softwarens ydeevne på din specifikke computer eller spilenhed. Licensgiveren yder ikke garanti mod forstyrrelse af din brug af softwaren, for at softwaren vil opfylde dine krav, for at driften af softwaren vil være uafbrudt eller fejlfri, eller for at softwaren vil være kompatibel med tredjepartssoftware eller -hardware, eller for at eventuelle fejl i softwaren vil blive rettet. Ingen mundtlig eller skriftlig erklæring eller rådgivning fra licensgiveren eller en autoriseret repræsentant opretter en garanti. Da nogle retskredse ikke tillader udelukkelse af eller begrænsninger på underforståede garantier eller begrænsningerne på en forbrugers gældende lovbestemte rettigheder, gælder nogle eller alle af ovenstående udelukkelser og begrænsninger muligvis ikke for dig.

Hvis du af en eller anden årsag finder en defekt i lagringsmediet eller softwaren i løbet af garantiperioden, accepterer licensgiveren at erstatte enhver software gratis, der konstateres at være defekt inden for garantiperioden, så længe softwaren fremstilles af licensgiveren på nuværende tidspunkt. Hvis softwaren ikke længere er tilgængelig, forbeholder licensgiveren sig ret til at erstatte den pågældende software med et tilsvarende stykke software af samme eller større værdi. Denne garanti er begrænset til lagringsmediet og softwaren, som oprindeligt blev leveret af licensgiveren, og gælder ikke for normal slitage. Denne garanti gælder ikke og er ugyldig, hvis defekten er opstået som følge af misbrug, mishandling eller forsømmelse. Eventuelle underforståede garantier foreskrevet ved lov er udtrykkeligt begrænset til den ovenfor beskrevne 90-dages periode.

Undtagen som angivet ovenfor, og forudsat at hvis du er bosiddende i et EU-medlemsland, garanterer licensgiveren, at softwaren vil være egnet til formålet og af tilfredsstillende kvalitet, og denne garanti erstatter alle andre garantier, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, udtrykkelige eller underforståede, herunder eventuel anden garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse, og ingen andre erklæringer eller garantier af nogen art er bindende for licensgiveren.

Når du returnerer softwaren i henhold til den begrænsede garanti ovenfor, bedes du kun sende den originale software til licensgiverens adresse, der er angivet nedenfor, og medtage: dit navn og din returadresse, en fotokopi af din daterede salgskvittering og en kort note, der beskriver fejlen og det system, hvorpå du kører softwaren.

DIT ANSVAR OVER FOR LICENSGIVEREN

I videst mulige omfang tilladt ved gældende lov accepterer du at være erstatningsansvarlig over for licensgiveren, dennes partnere, licensgivere, tilknyttede selskaber, kontrahenter, ledere, direktører, medarbejdere og agenter med hensyn til alle skadeserstatninger, tab og udgifter, der direkte eller indirekte opstår som følge af dine handlinger og undladelse af at handle ved brug af softwaren i medfør af vilkårene i aftalen.

I VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER LICENSGIVEREN IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADESERSTATNINGER SOM FØLGE AF BESIDDELSE ELLER BRUG AF, ELLER FUNKTIONSFEJL I, SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EJENDOMSSKADE, TAB AF GOODWILL, COMPUTERSVIGT ELLER -FEJL, OG, I DET OMFANG TILLADT VED LOV, SKADESERSTATNINGER FOR PERSONSKADE, EJENDOMSSKADE, ELLER MISTET FORTJENESTE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADESERSTATNINGER SOM FØLGE AF EVENTUELLE SØGSMÅLSÅRSAGER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER SOFTWAREN, UANSET OM DETTE OPSTÅR VED SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED), I KONTRAKTFORHOLD, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UANSET OM LICENSGIVEREN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. I VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, SKAL LICENSGIVERENS ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADESERSTATNINGER IKKE (UNDTAGEN SOM PÅKRÆVET VED GÆLDENDE LOVGIVNING) OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS, SOM DU HAR BETALT FOR BRUG AF SOFTWAREN.

HVIS DU ER BOSIDDENDE I ET EU-MEDLEMSLAND, UANSET HVAD DER ER ANGIVET OM DET MODSATTE OVENFOR, ER LICENSGIVEREN ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU LIDER, DER ER ET RIMELIGT FORUDSIGELIGT RESULTAT AF LICENSGIVERENS OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE ELLER DENS UAGTSOMHED, MEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, DER IKKE ER FORUDSIGELIG.

VI KONTROLLERER IKKE OG KAN IKKE KONTROLLERE DATASTRØMMEN TIL ELLER FRA VORES NETVÆRK OG ANDRE DELE AF INTERNETTET, TRÅDLØSE NETVÆRK ELLER ANDRE TREDJEPARTSNETVÆRK. EN SÅDAN STRØM AFHÆNGER I HØJ GRAD AF INTERNETTET OG DE TRÅDLØSE TJENESTERS YDEEVNE, DER LEVERES ELLER KONTROLLERES AF TREDJEPARTER. TIL TIDER KAN HANDLINGER ELLER MANGLENDE HANDLINGER AF SÅDANNE TREDJEPARTER FORRINGE ELLER FORSTYRRE DINE FORBINDELSER TIL INTERNETTET, TRÅDLØSE TJENESTER ELLER DELE DERAF. VI KAN IKKE GARANTERE, AT SÅDANNE HÆNDELSER IKKE VIL FOREKOMME. I VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV FRASKRIVER VI OS ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL TREDJEPARTERS HANDLINGER ELLER MANGLENDE HANDLINGER, DER FORRINGER ELLER FORSTYRRER DINE FORBINDELSER TIL INTERNETTET, TRÅDLØSE TJENESTER ELLER DELE DERAF ELLER BRUGEN AF SOFTWAREN OG RELATEREDE TJENESTER OG PRODUKTER.

OPSIGELSE

Denne aftale træder i kraft, indtil den opsiges af dig eller af licensgiveren. Denne aftale opsiges automatisk, når licensgiveren ophører med at drive softwareserverne (for spil, der udelukkende drives online), hvis licensgiveren konstaterer eller mener, at din brug af softwaren involverer eller kan involvere svig eller hvidvaskning af penge eller eventuel anden ulovlig aktivitet, eller hvis du ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, licensbetingelserne ovenfor. Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved at (i) anmode licensgiveren om at opsige og slette din brugerkonto, der bruges til at få adgang til eller bruge softwaren, ved hjælp af den metode, der er angivet i tjenestevilkårene, eller (ii) tilintetgøre og/eller slette enhver og alle kopier af al software i din besiddelse, varetægt eller kontrol. Sletning af softwaren fra din spilleplatform sletter ikke de oplysninger, der er knyttet til din brugerkonto, herunder eventuel(le) virtuel valuta og virtuelle varer, der er knyttet til din brugerkonto. Hvis du geninstallerer softwaren ved hjælp af den samme brugerkonto, har du muligvis stadig adgang til dine tidligere brugerkontooplysninger, herunder eventuel(le) virtuel valuta og virtuelle varer, der er knyttet til din brugerkonto. Men medmindre andet er forbudt ved gældende lov, hvis din brugerkonto slettes ved opsigelse af denne aftale af enhver årsag, vil al virtuel valuta og/eller alle virtuelle varer, der er tilknyttet din brugerkonto, også blive slettet, og du vil ikke længere kunne bruge softwaren eller eventuel(le) virtuel valuta eller virtuelle varer, der er tilknyttet din brugerkonto. Hvis denne aftale opsiges på grund af din overtrædelse af denne aftale, kan licensgiveren forbyde dig at genregistrere eller få adgang til softwaren igen. Ved eventuel opsigelse af denne aftale skal du tilintetgøre eller returnere den fysiske kopi af softwaren til licensgiveren samt permanent tilintetgøre alle kopier af softwaren, medfølgende dokumentation, tilhørende materialer og alle dens komponentdele i din besiddelse eller kontrol, herunder fra eventuel klientserver, computer, spilleenhed eller mobilenhed, hvorpå den er installeret. Ved opsigelse af denne aftale ophører dine rettigheder til at bruge softwaren, herunder eventuel(le) virtuel valuta eller virtuelle varer, der er tilknyttet din brugerkonto, øjeblikkeligt, og du skal ophøre med al brug af softwaren. Opsigelsen af denne aftale påvirker ikke vores rettigheder eller dine forpligtelser, der opstår i henhold til denne aftale.

DEN AMERIKANSKE REGERINGS BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER

Softwaren og dokumentationen er udelukkende blevet udviklet for private midler og leveres som "kommerciel computersoftware" eller "begrænset computersoftware". Brug, duplikering eller videregivelse af den amerikanske regering eller en amerikansk kontrahent er underlagt de begrænsninger, der er angivet i underafsnit (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software bestemmelserne i DFARS 252.227-7013 eller som angivet i underafsnit (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software Restricted Rightsbestemmelserne på FAR 52.227-19, som relevant. Kontrahenten/producenten er licensgiveren på nedenstående lokalitet.

RIMELIGE RETSMIDLER

Du accepterer hermed, at hvis vilkårene i denne aftale ikke håndhæves specifikt, vil licensgiveren lide uoprettelig skade, og du accepterer derfor, at licensgiveren er berettiget til, uden kontrakt eller anden form for sikkerhed eller bevis på skade, at tilegne sig passende rimelige retsmidler med hensyn til enhver del af denne aftale, herunder midlertidig og permanent forbud, ud over eventuelle andre tilgængelige retsmidler.

SKATTER OG UDGIFTER

Du er erstatningsansvarlig over for licensgiveren og alle dennes tilknyttede selskaber, ledere, direktører og medarbejdere for alle skatter, toldafgifter og afgifter af enhver art pålagt af enhver statslig enhed med hensyn til de transaktioner, der påtænkes i henhold til denne aftale, herunder renter og sanktioner derpå (eksklusive skatter af licensgiverens nettoindkomst), uanset om de er inkluderet i eventuel faktura, der sendes til dig af licensgiveren til enhver tid. Du skal tilvejebringe kopier af alle skattefritagelsescertifikater for licensgiveren, hvis du er berettiget til eventuel fritagelse. Alle udgifter og omkostninger, som du pådrager dig i forbindelse med dine aktiviteter herunder, hvis nogen, er alene dit ansvar. Du er ikke berettiget til refusion fra licensgiveren for eventuelle udgifter og skal skadesløsholde licensgiveren herfor.

TJENESTEVILKÅR

Al adgang til og brug af softwaren er underlagt denne aftale, den gældende softwaredokumentation, licensgiverens tjenestevilkår og licensgiverens privatlivspolitik, og alle vilkår og betingelser i tjenestevilkårene er hermed indarbejdet i denne aftale ved denne henvisning. Disse aftaler udgør den fuldstændige aftale mellem dig og licensgiveren vedrørende brug af softwaren og relaterede tjenester og produkter, og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og licensgiveren, uanset om skriftlige eller mundtlige. I det omfang, der er en uoverensstemmelse mellem denne aftale og tjenestevilkårene, skal denne aftale have forrang.

DIVERSE

Hvis eventuel bestemmelse i denne aftale af en eller anden årsag ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse kun omformes i det omfang, der er nødvendigt for at gøre den eksigibel, og de resterende bestemmelser i denne aftale vil ikke blive påvirket.

BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT - LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. DET KAN I VÆSENTLIG GRAD ÆNDRE DINE RETTIGHEDER, HERUNDER DIN RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED EN DOMSTOL.

1. Dette afsnit om bindende individuel voldgift gælder ikke i det omfang, det er forbudt i henhold til lovgivningen i dit bopælsland.

2. Du og virksomheden er enige om, at hvis der skulle opstå eventuel tvist, krav, eller kontrovers mellem os vedrørende eventuelle virksomhedsprodukter eller -tjenester (herefter benævnt en "tvist"), uanset om baseret på kontraktforhold, lov, forordning, bekendtgørelse, skadevoldende handling (herunder svig, vildledning, svigagtig tilskyndelse, eller uagtsomhed), eller eventuel anden rets- eller billighedsretlig teori, bortset fra de forhold, der er anført i afsnittet Undtagelser til voldgift nedenfor, og udtrykkeligt inklusive gyldigheden, eksigibiliteten, eller anvendelsesområdet af dette afsnit "BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT" (med undtagelse af retskraften af bestemmelsen om afkald på gruppesøgsmål nedenfor), skal denne indgives til bindende voldgift, som beskrevet nedenfor, i stedet for at blive afgjort ved en domstol. Udtrykket "tvist" skal have den bredest mulige betydning, der vil blive håndhævet og omfatter for eksempel alle anliggender, der opstår i henhold til denne aftale, privatlivspolitikken, tjenestevilkårene eller eventuel anden aftale med virksomheden. Du forstår, at der ikke er nogen dommer eller nævningeting i voldgift, og at domstolens prøvelse af en voldgiftskendelse er begrænset.

3. Undtagelser til voldgift. Du og virksomheden accepterer, at eventuelt krav indgivet af dig eller virksomheden ved småsagsdomstole på individuel basis ikke er underlagt voldgiftsvilkårene i dette afsnit. Derudover har virksomheden eller du ret til at søge et forbud ved retten for at bevare status quo, mens en voldgift afvikles.

4. Afkald på gruppesøgsmål VOLDGIFTSPROCEDURERNE BESKREVET HERI VIL KUN BLIVE UDFØRT PÅ INDIVIDUEL BASIS. Hverken du eller virksomheden har ret til at deltage i eller konsolidere tvister af eller mod andre enkeltpersoner eller enheder, eller til at afgøre eventuel tvist i en repræsentativ kapacitet, herunder, uden begrænsning, som et repræsentativt medlem af en gruppe eller i et generelt søgsmål via privat advokat, i forbindelse med eventuel tvist. Medmindre både du og virksomheden er enige, må voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end én persons krav. Voldgiftsmanden kan tildele enhver individuel afhjælpning eller individuelle retsmidler, der er tilladt ved gældende lov, men kan i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov ikke tildele afhjælpning mod virksomheden for så vidt angår nogen anden person end dig.

5. Ret til at fravælge bindende voldgift. HVIS DU ØNSKER AT FRAVÆLGE DETTE KRAV OM BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT, SKAL DU UNDERRETTE OS SKRIFTLIGT INDEN FOR 30 DAGE EFTER DEN DATO, HVOR DU ACCEPTERER DENNE AFTALE, MEN FRAVÆLGER BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT, MEDMINDRE EN LÆNGERE PERIODE ER PÅKRÆVET VED GÆLDENDE LOV. Din skriftlige meddelelse skal sendes til TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OPT OUT, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036. Din meddelelse skal indeholde (1) dit fulde navn, (2) din postadresse, (3) dit Social Club online-id, hvis du har ét, og (4) en klar erklæring om, at du ikke ønsker at løse tvister med virksomheden gennem voldgift. Du er ansvarlig for at sikre virksomhedens modtagelse af din fravalgsmeddelelse, og du rådes derfor til at sende en meddelelse via midler, der tilvejebringer en skriftlig bekræftelse på modtagelse.

6. Meddelelse om tvist. Hvis du har en tvist med virksomheden, skal du sende skriftlig meddelelse to TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE, LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 110 West 44th Street, New York, New York, 10036 for at give virksomheden mulighed for at løse tvisten uformelt gennem forhandling. Der skal gives meddelelse inden for to (2) år efter, at tvisten er opstået, men under ingen omstændigheder efter den dato, hvor indledningen af retssager ville være udelukket i henhold til den gældende forældelsesfrist. Manglende rettidig meddelelse udelukker alle krav. Hvis virksomheden har en tvist med dig, vil virksomheden sende meddelelse til den adresse, som den har for dig i sine optegnelser, hvis muligt. Du og virksomheden indvilliger i at forhandle om tvisten i god tro i mindst 30 dage efter, at meddelelse om tvisten er blevet sendt. Hvis tvisten ikke løses inden for 30 dage efter modtagelse af meddelelse om tvisten, kan virksomheden eller du forfølge kravet i voldgift som fastsat i dette afsnit.

7. Voldgiftsregler og -procedurer. Voldgift er underlagt den amerikanske føderale voldgiftslov og føderal voldgiftslovgivning, og skal udføres af Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. ("JAMS") i medfør af JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures , der træder i kraft den 1. juli 2014 ("JAMS-reglerne"), som ændret ved denne aftale om voldgift. JAMS-reglerne, herunder instruktioner til at indlede en voldgift, er tilgængelige på deres websted på http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration. Virksomheden betaler sine voldgiftsomkostninger som påkrævet af JAMS-reglerne, og i tilfælde af, at du er i stand til at påvise, at voldgiftsomkostningerne vil være uoverkommelige sammenlignet med omkostningerne ved retssager, betaler virksomheden så meget af dine voldgiftssags- og -høringsgebyrer, som voldgiftsmanden anser for nødvendigt for at forhindre voldgiften i at være uoverkommelig sammenlignet med omkostningerne ved retssager. Hver part skal betale sine egne advokatsalærer og omkostninger, medmindre det/de omtvistede krav tillader, at den vindende part får betalt sine gebyrer og/eller sagsomkostninger, i hvilket tilfælde voldgiftsmanden skal tilkende gebyrer eller omkostninger som påkrævet ved gældende lov.

8. Voldgiftssted. Hvis en personlig høring er påkrævet i henhold til JAMS-reglerne, vil høringen, efter dit valg, enten finde sted i New York County, New York eller i det amerikanske amt, hvor du bor.

9. Voldgiftsmandens afgørelse. Eventuel afgørelse eller kendelse fra voldgiftsmanden er endelig og bindende for parterne. Medmindre andet aftales, skal eventuel afgørelse eller kendelse angive det faktuelle og juridiske grundlag for kendelsen. Voldgiftsmanden har kun tilladelse til at tilkende de retsmidler ved lov eller billighedsret, som parterne anmoder om, og som voldgiftsmanden fastslår understøttes af troværdige relevante beviser. Eventuel afgørelse eller kendelse kan håndhæves som en endelig dom af enhver kompetent domstol. Hvis en af parterne forgæves anfægter gyldigheden af en kendelse, skal denne part betale den modstående parts omkostninger og advokatsalærer i forbindelse med anfægtelsen.

10. Fortsat gyldighed. Dette afsnit om bindende individuel voldgift skal bestå efter eventuel opsigelse af denne aftale eller levering af tjenester til dig af virksomheden.

11. Mulighed for at ændre vilkår og betingelser finder ikke anvendelse. Selvom virksomheden kan revidere sin slutbrugerlicensaftale, privatlivspolitik, vilkår og betingelser eller andre aftaler efter eget skøn, har virksomheden ikke ret til at ændre denne aftale om voldgift eller de regler, der er angivet heri med hensyn til eventuel tvist, når først den pågældende tvist er opstået.

12. Vilkårenes uafhængighed. Hvis enhver del af denne voldgiftsbestemmelse findes ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, skal resten af denne voldgiftsbestemmelse forblive i kraft og fortolkes i overensstemmelse med dens vilkår, som om den ugyldige, ikke-eksigible eller ulovlige bestemmelse ikke var blevet medtaget. Den eneste undtagelse til dette er bestemmelsen om afkald på gruppesøgsmål. Hvis forbuddet mod voldgiftsproceduren på gruppebasis findes ugyldigt, uden retskraft eller ulovligt, er hele denne voldgiftsaftale ugyldig, og tvisten skal fortsætte i retten i henhold til gældende regler og procedurer for gruppesøgsmål. Hvis et krav af en eller anden årsag fortsætter i retten i stedet for i voldgift, skal tvisten udelukkende anlægges i en statslig eller føderal domstol i New York County, New York. Retssager, der anlægges ved statsdomstole kan flyttes til en føderal domstol af begge parter, hvis tilladt ved lov.

GÆLDENDE LOV

Denne aftale er indgået i staten New York og reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York, med undtagelse af dens lovvalgsregler. For eventuelle tvister, der ikke er underlagt bindende individuel voldgift, accepterer du og virksomheden at underkaste jer den eksklusive kompetence tilhørende de statslige og føderale domstole i New York County, New York, og at give afkald på eventuelle indsigelser mod jurisdiktion, værneting eller ubelejligt forum til sådanne domstole (men uden at påvirke nogen af parternes rettigheder til at flytte en sag til en føderal domstol, hvis tilladt). Dette afsnit fortolkes så bredt som tilladt ved gældende lov. Hvis du f.eks. er bosiddende i et EU-medlemsland, vil du drage fordel af eventuelle obligatoriske bestemmelser i forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det medlemsland, hvor du er bosiddende, og du kan anlægge sag i forbindelse med denne aftale ved domstolene i det medlemsland, hvor du er bosiddende. Du accepterer, at eventuel overtrædelse af denne aftale, privatlivspolitikken, tjenestevilkårene eller eventuel anden aftale med virksomheden udgør et bekræftende forsvar (uanset om det karakteriseres som opstået ved lov eller billighedsret) mod eventuelt krav, som du måtte indgive mod virksomheden vedrørende dens software eller tjenester. Du og licensgiveren accepterer, at FN's konvention om aftaler om internationale køb (Wien, 1980) ikke gælder for denne aftale eller for eventuel tvist eller transaktion, der opstår som følge af denne aftale. Virksomheden har ret til at retsforfølge civilretlige krav mod dig for eventuel overtrædelse af dens slutbrugerlicensaftale, tjenestevilkårene, privatlivspolitikken eller eventuelle andre gældende vilkår og betingelser relateret til dens software og tjenester, uanset om det er for kontraktbrud, overtrædelse af sædvanerettigheder eller overtrædelse af eventuel gældende statslig eller føderal lov.

HVIS DU HAR EVENTUELLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DENNE AFTALE, KAN DU KONTAKTE OS SKRIFTLIGT PÅ: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110 W 44th Street, New York, NY 10036 UNITED STATES OF AMERICA.

Alle andre vilkår og betingelser i EULA gælder for din brug af softwaren.