Tiêu chuẩn Cộng đồng

Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 1 năm 2024

Điều khoản Dịch vụ của Take-Two Interactive Software, Inc. và Bộ Quy tắc Ứng xử trong đó áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ giải trí tương tác do nhóm công ty Take-Two cung cấp và đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cần có đối với những người truy cập bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi. Ngoài ra, tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ được truy cập, Tiêu chuẩn Cộng đồng sau đây cũng được áp dụng.

Nhãn hiệu/Phòng làm việc

Trò chơi và Dịch vụ

URL

Rockstar Games

Tất cả

https://www.rockstargames.com/community-guidelines

2K

Tất cả

https://support.2k.com/hc/articles/20960963921299

Civilization: Eras & Allies

https://support.2k.com/hc/articles/18952734977427

LEGO 2K Drive

https://support.2k.com/hc/articles/15478905177107

NBA 2K

https://support.2k.com/hc/articles/4407722202003

PGA Tour 2K23

https://support.2k.com/hc/articles/10332617733139

WWE 2K

https://support.2k.com/hc/articles/13832981263123

Zynga

Tất cả

https://www.zynga.com/legal/community-rules

Dragon City

https://socialpoint.helpshift.com/hc/en/7-dragon-city/faq/1001-fair-play-guidelines/

Monster Legends

https://socialpoint.helpshift.com/hc/en/3-monster-legends/faq/926-fair-play-policy/

Empires & Puzzles

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/4-empires-puzzles/faq/276-chat-rules-guidelines

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/4-empires-puzzles/faq/286-be-mindful-of-your-in-game-behaviour-1598608315

Puzzle Combat

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/60-code-of-conduct-community-guidelines

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/153-be-mindful-of-your-in-game-behaviour-1598611403

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/166-alliance-recruitment-chat-do-s-and-don-ts