استانداردهای انجمن

آخرین به‌روزرسانی: 29 January 2024

شروط استفاده از خدمات شرکت Take-Two Interactive Software و آیین‌نامه رفتاری موجود در آن، درمورد کلیه محصولات و خدمات سرگرمی تعاملی که توسط گروه شرکت‌های Take-Two در دسترس هستند، اعمال می‌شود و حداقل استانداردهای مورد انتظار افرادی که به هر یک از محصولات و خدمات ما دسترسی دارند، تعیین می‌گردد. علاوه بر این، بر اساس محصول یا خدمات قابل دسترس، استانداردهای انجمن زیر نیز اعمال می‌شود.

عنوان/استودیو

بازی‌ها و خدمات

URL

بازی‌های راک‌استار

همه

https://www.rockstargames.com/community-guidelines

2K

همه

https://support.2k.com/hc/articles/20960963921299

فتح‌ها و اتحاد‌ها

https://support.2k.com/hc/articles/18952734977427

LEGO 2K Drive

https://support.2k.com/hc/articles/15478905177107

NBA 2K

https://support.2k.com/hc/articles/4407722202003

PGA Tour 2K23

https://support.2k.com/hc/articles/10332617733139

WWE 2K

https://support.2k.com/hc/articles/13832981263123

Zynga

همه

https://www.zynga.com/legal/community-rules

شهر اژدها

https://socialpoint.helpshift.com/hc/en/7-dragon-city/faq/1001-fair-play-guidelines/

افسانه‌های هیولا

https://socialpoint.helpshift.com/hc/en/3-monster-legends/faq/926-fair-play-policy/

امپراطور‌ها و معماها

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/4-empires-puzzles/faq/276-chat-rules-guidelines

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/fa/4-empires-puzzles/faq/286-be-mindful-of-your-in-game-behaviour-1598608315

مبارزه با معما

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/60-code-of-conduct-community-guidelines

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/153-be-mindful-of-your-in-game-behaviour-1598611403

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/166-alliance-recruitment-chat-do-s-and-don-ts