Πρότυπα της Κοινότητας

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιανουαρίου 2024

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Take-Two Interactive Software, Inc. ισχύουν για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγίας που διατίθενται από τον όμιλο εταιρειών της Take-Two και καθορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα που αναμένονται από όσους αποκτούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία στα οποία αποκτάται πρόσβαση, ισχύουν επίσης τα παρακάτω Πρότυπα της Κοινότητας.

Επωνυμία/Στούντιο

Παιχνίδια και υπηρεσίες

URL

Rockstar Games

Όλα

https://www.rockstargames.com/community-guidelines

2K

Όλα

https://support.2k.com/hc/articles/20960963921299

Civilization: Eras & Allies

https://support.2k.com/hc/articles/18952734977427

LEGO 2K Drive

https://support.2k.com/hc/articles/15478905177107

NBA 2K

https://support.2k.com/hc/articles/4407722202003

PGA Tour 2K23

https://support.2k.com/hc/articles/10332617733139

WWE 2K

https://support.2k.com/hc/articles/13832981263123

Zynga

Όλα

https://www.zynga.com/legal/community-rules

Dragon City

https://socialpoint.helpshift.com/hc/en/7-dragon-city/faq/1001-fair-play-guidelines/

Monster Legends

https://socialpoint.helpshift.com/hc/en/3-monster-legends/faq/926-fair-play-policy/

Empires & Puzzles

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/4-empires-puzzles/faq/276-chat-rules-guidelines

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/4-empires-puzzles/faq/286-be-mindful-of-your-in-game-behaviour-1598608315

Puzzle Combat

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/60-code-of-conduct-community-guidelines

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/153-be-mindful-of-your-in-game-behaviour-1598611403

https://smallgiantgames.helpshift.com/hc/en/3-puzzle-combat/faq/166-alliance-recruitment-chat-do-s-and-don-ts