• English
  • Français
  • Čeština
  • Español-España

TAKE-TWO INTERACTIVE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÉHO SYSTÉMU CCTV

V těchto zásadách ochrany osobních údajů CCTV se dozvíte, jak společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a její níže uvedené dceřiné společnosti (souhrnně označované jako „společnost“, „my“ nebo „naše“), zpracovávají informace, které zachytíme prostřednictvím našich CCTV systémů. Popisuje také vaše práva na ochranu údajů, včetně práva vznést námitku proti některým zpracováním, která společnost provádí. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatnit, jsou uvedeny v části vaše volby a práva.

Naše využití CCTV

Bezpečnostní kamery CCTV jsme nainstalovali v různých částech našich areálů, abychom:

  • Chránili naše zařízení, majetek a personál; a

  • Odradili, odhalili, zaznamenali a umožnili analýzu jakéhokoli typu incidentu, jako jsou krádeže nebo vandalismus, nehody, požáry, povodně a další nouzové situace.

Uvědomujeme si, že je třeba vyvážit právo jednotlivce na soukromí s potřebou zajistit bezpečnost a ochranu zaměstnanců, návštěvníků a majetku společnosti. Neinstalujeme proto zařízení CCTV v soukromých prostorách, jako jsou toalety nebo šatny.

Tam, kde je kamerový systém nainstalován v exteriéru, se snažíme vyhnout pořizování záběrů veřejných ulic a budov (včetně soukromých prostor), které nepatří společnosti (pokud to není povoleno místními zákony).

Oznámení o natáčení kamerami CCTV bude vyvěšeno v blízkosti jakéhokoli nahrávaného prostoru. Pokud neprokážeme, že je k tomu jiný pádný důvod, nebudeme instalovat skryté kamery CCTV.

Naše CCTV systémy reagují na pohyb a jsou aktivní 24/7. Naše bezpečnostní týmy mají přístup k živému vysílání a i k záznamům CCTV.

Proč shromažďujeme, používáme a uchováváme tyto osobní údaje

Kamerový systém instalujeme z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR při zajišťování bezpečnosti osob a integrity našich zařízení a pro použití v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, regulací, auditem, pojištěním, vyšetřováním a disciplinárními účely a dalšími požadavky na etiku a dodržování předpisů.

Přijímáme preventivní opatření, abychom zajistili, že naše zájmy neporušují vaše práva na ochranu osobních údajů, a u všech typů zpracování údajů, která provádíme na základě našich oprávněných zájmů, jsme provedli testy vyvážení. Informace o tomto testu můžete získat tak, že nás kontaktujete pomocí údajů, které naleznete níže.

Vaše osobní údaje obsažené v záznamech z kamerového systému můžeme zpracovávat také v případech, kdy je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, jako je jejich zpřístupnění orgánům činným v trestním řízení nebo v souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti, regulačními, vyšetřovacími a disciplinárními účely (včetně zpřístupnění těchto informací v souvislosti se soudním řízením nebo soudním sporem).

Kontaktujte nás

V závislosti na místě (viz níže) uchováváme shromážděné záznamy nejdéle po dobu uvedenou níže, poté jsou všechny shromážděné záznamy přepsány, vymazány, anonymizovány nebo zničeny.

Česká Republika

1 měsíc

Francie

1 měsíc

Irsko

1 měsíc

Španělsko

1 měsíc

Spojené království

1 měsíc

Kopie vybraných částí záznamu uchováváme po delší dobu pouze za určitých okolností, když k tomu existuje konkrétní a oprávněný důvod, včetně vyšetřovacích nebo právních důvodů. Takové kopie uchováváme pouze po dobu nezbytnou k určenému účelu a přiměřenou dobu po něm, abychom se mohli bránit proti probíhajícím, důvodně předpokládaným nebo potenciálním právním nárokům.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Povolení k obsluze kamerových systémů a prohlížení snímků mají pouze oprávnění pracovníci, včetně bezpečnostního týmu naší společnosti a příslušného vedení (např. správce objektu), interních a externích právních poradců, poskytovatelů pojištění a policejních, právních a regulačních orgánů.

Údaje jsou uloženy v provozovnách v České republice, Francii, Irsku, Španělsku a Spojeném království.

Vaše možnosti a práva

S ohledem na osobní údaje, které zpracováváme, můžete mít následujícípráva podle čl. 15-18 a čl. 19-21 o GDPR: máte právo požádat společnost o kopii svých osobních údajů; o opravu, vymazání nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů; získat vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu. Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů (zejména v případech, kdy údaje nemusíme zpracovávat, abychom splnili smluvní nebo jiný právní požadavek nebo opodstatněný zájem).

Ve všech případech, kdy jsme vás požádali o souhlas, jej můžete kdykoli odvolat. Pokud požádáte společnost zpracovávající vaše údaje o odvolání vašeho souhlasu, nebude to mít vliv na zpracování, které již v té době proběhlo.

Ve Francii máte také právo zanechat pokyny týkající se zpracování vašich osobních údajů po vaší smrti.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splněním vaší žádosti byly odhaleny osobní údaje o jiné osobě, nebo pokud nás požádáte o vymazání informací, které musíme uchovávat ze zákona nebo máme závažné oprávněné zájmy. Příslušné výjimky jsou obsaženy v GDPR a prováděcích předpisech k GDPR. Při odpovědi na vaši žádost vás budeme informovat o příslušných výjimkách, o které se opíráme.

Chcete-li uplatnit některé z těchto práv nebo získat další informace, jako je kopie testu vyvážení oprávněných zájmů, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Pokud se domníváte, že jsme v souvislosti s vašimi osobními údaji nedodrželi požadavky GDPR, máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že mohlo dojít k porušení.

Kontaktujte nás

Správce údajů pro údaje, které zpracováváme, se bude odvíjet od místa, kde se nacházíte, a je uveden v tabulce níže. Pokud nás kontaktujete a budete chtít uplatnit svá práva podle čl. 15-18 a čl. 19-21 GDPR, jak je uvedeno výše, uveďte prosím správce a místo kamerového systému, kde byly vaše údaje zaznamenány. Také nám prosím sdělte, zda jste návštěvníkem nebo zaměstnancem správce v daném místě.

Máte-li dotazy k těmto zásadám nebo chcete-li nás z jakéhokoli důvodu v souvislosti se zpracováním osobních údajů kontaktovat, napište nám na adresu [email protected].

Země

Správce

Umístění CCTV

Česká Republika

2K Czech, s.r.o.

Turkana 115

627 00, Brno

Francie

Take-Two Interactive France SAS

223 Rue Saint-Honore

Paříž, 75001

Irsko

2K Games Dublin Limited

One Park Place, 6. patro

Hatch Street

Dublin 2

Španělsko

2K Games Madrid, S.L.

Parque Empresarial Cristalia

Edificio 7/8, Calle Via de los Poblados. č. 3

Planta 4. 28033, Madrid

Spojené království

Rockstar International Limited

Rockstar Games UK Limited

555 Kings Road, 1. patro,

Londýn, SW6 2EB

Barclay House

108 Holyrood Road

Edinburgh, EH8 8AS

Vision Building

20 Greenmarket,

Dundee, DD1 4QB

Jubilee Place

Stanice Road

North Hykeham, LN6 3QX

1 Victoria Pl,

Holbeck, LS11 5AE

Spojené království

Take Two Interactive Software Europe Limited

Take-Two GB Limited

Take-Two House

30 Cleveland Street

Londýn, W1T 4JD

Naposledy aktualizováno: 25. srpna 2022